Byla I-3305-437/2012
Dėl įsakymo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Raimondas Blauzdžius, susipažinęs su L. J. skundu dėl įsakymo panaikinimo,

Nustatė

2L. J. su 2012-05-21 skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011-12-02 įsakymą Nr. 4R-J05 dėl L. J. piloto mėgėjo licencijos PM ( - ) galiojimo sustabdymo.

3Skundą atsisakoma priimti.

4Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 33 str. 1 d. nustato, kad skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Pagal to paties įstatymo 37 str. 2 d. 8 p. skundą atsisakoma priimti, jeigu praleistas skundo padavimo terminas ir pareiškėjas neprašo jo atnaujinti ar teismas atmeta tokį prašymą.

5L. J. padavė skundą teismui praleidęs įstatymo nustatytą vieno mėnesio terminą sprendimui apskųsti. L. J. skunde nurodo, kad 2012-04-11 buvo supažindintas su Vilniaus aeroklubo 2012-04-11 informaciniu raštu dėl licencijos sustabdymo, kuriame informuojama apie jo licencijos PM ( - ) galiojimo sustabdymą. Šią aplinkybę patvirtina ant rašto L. J. uždėta gavimą patvirtinanti žyma. Darytina išvada, kad 2012-04-11 L. J. sužinojo apie jo licencijos PM ( - ) galiojimo sustabdymą, tačiau jo atstovas į Civilinės aviacijos administraciją dėl įsakymo pateikimo, kuriuo buvo sustabdytas licencijos galiojimas, kreipėsi tik 2012-05-10, o skundą teismui padavė tik 2012-05-24, t. y. praleidęs skundo padavimo terminą.

6Atsižvelgiant į tai, kad yra praleistas skundo padavimo terminas ir jo neprašoma atnaujinti, L. J. skundą atsisakytina priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.).

7L. J. grąžinamas sumokėtas žyminis mokestis.

8Vadovaudamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 p., 42 str. 1 d. 3 p.,

Nutarė

9atsisakyti priimti L. J. skundą.

10Išaiškinti, kad ši nutartis neužkerta kelio pakartotinai paduoti skundą, kartu su skundu teismui pateikiant motyvuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti.

11Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir 2012-05-21 mokėjimo kvitu sumokėtą 100 litų žyminį mokestį į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą ( - ) grąžinti L. J..

12Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai