Byla I-64-414/2010
Dėl įsakymo ir detaliojo plano sprendinių panaikinimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija susidedanti iš teisėjų Rimanto Giedraičio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Janinos Vitunskienės ir Kęstučio Gudyno, sekretoriaujant Neringai Musinienei, dalyvaujant UAB „Judex“ atstovui adv. Sauliui Avižai, Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovei Vladai Banevičienei, K. G. individualios konsultacinės inovacinės firmos, UAB „Dailena“, UAB „Transridva“, Individualios įmonės “Karmelita“, UAB „Landa“, R. R., A. R., UAB „Haidaja“ atstovui adv. Daliui Mecelicai, J. S. personalinės įmonės „Gerautus“ atstovei J. S., K. G. individualios konsultacinės inovacinės firmos atstovui K. G., UAB „Dailena“ atstovui V. Ž., individualios įmonės „Karmelita“ atstovui L. G., nedalyvaujant A. R. įmonės „Arnelita“, UAB „Autoirvis“, UAB „Naujoji švara“, UAB“Solotransa“, UAB „Swedbank lizingas“, UAB „SEB lizinga“, Kauno apskrities viršininko administracijos ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus atstovams, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Judex“ patikslintą skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai, tretieji suinteresuoti asmenys Kauno apskrities viršininko administracija, A. R., R. R., UAB „Autoirvis“, A. R. įmonė „Arnelita“, IĮ „Karmelita“, K. G. individuali konsultacinė-inovacinė įmonė, UAB „Landa“, UAB „Dailena“, UAB „Haidaja“, UAB „Transridva“, UAB „Naujoji švara“, J. S. personalinė įmonė, UAB „Solotransa“, UAB „Swedbank lizingas“ UAB „SEB lizingas“,Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius, dėl įsakymo ir detaliojo plano sprendinių panaikinimo,

Nustatė

2UAB „Judex“ atstovas pašė panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. A-1622 „Dėl žemės sklypo ( duomenys neskelbtini ) detaliojo plano patvirtinimo“ 2.2 punktą dalyje, kurioje nustatytas pasiūlymas nustatyti kelio servitutą privažiuoti iki pastatų, plane pažymėtų 4H1p, 10G2p, 11F1p, 13H1p, 14F1p, 15F1g, 16F1g, 17H1p ir panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. A-1622 „Dėl žemės sklypo ( duomenys neskelbtini ) detaliojo plano patvirtinimo“ dalį dėl detaliojo plano sprendinių – brėžinyje nurodyto servituto žemės sklypui, esančiam ( duomenys neskelbtini ), ribų, pagal kurias nustatytas pasiūlymas nustatyti kelio servitutą privažiuoti iki pastatų, kurių pažymėjimai plane yra 4H1p, 10G2p, 11F1p, 13H1p, 14F1p, 15F1g, 16F1g, 17H1p. Atstovas paaiškino, kad UAB „Judex“ nuosavybės teise priklauso pastatai adresu ( duomenys neskelbtini ), kuriuose įmonė vykdo šaldytų maisto pusgaminių gamybos ir spaustuvės veiklą. 2004 m. buvo pradėtas rengti žemės sklypo ( duomenys neskelbtini ) detalusis planas, kuris Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. A-1622 „Dėl žemės sklypo ( duomenys neskelbtini ) detaliojo plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas ir Kauno apskrities viršininkui buvo siūloma nustatyti kelio servitutą pagal patvirtintą detalųjį planą. Pagal minėtą siūlymą Kauno apskrities viršininko 2006 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 02-01-773 „Dėl valstybės žemės sklypo (Kauno m.)“ buvo nustatytas 490 kv. m. kelio servitutas, suteikiantis teisę neatlygintinai važiuoti transporto priemonėms per sklypą ( duomenys neskelbtini ) iki pastatų 4H1p, 10G2p, 11F1p, 13H1p, 14F1p, 15F1g, 16F1g, 17H1p. Atstovas pabrėžė, kad tretieji suinteresuoti asmenys, kurių pastatai yra už pareiškėjo UAB „Judex“ pastatų siekia įrengti neteisėtą įvažiavimą pro pareiškėjo UAB „Judex“ pastato 6G2p rytinį kraštą, nesinaudodami esamu įvažiavimu į teritoriją pro ( duomenys neskelbtini ) numeriu pažymėtą pastatą. Tai pažeidžia pareiškėjo UAB „Judex“ teises, kadangi jam priklausanti teritorija turi būti aptverta, o tvora yra pažymėta ir bendrajame teritorijos plane, kuris iki šiol yra galiojantis. Tretieji suinteresuoti asmenys privažiuoti prie savo pastatų gali iš Julijanavos gatvės pusės, šiuo keliu buvo naudojamasi ir anksčiau, kol UAB „Judex“ pradėjo savo pastato rekonstrukciją. Jeigu UAB „Judex“ būtų žinojusi, kad ateityje bus planuojamas ar įrengtas pravažiavimas pro pastato 6G2p rytinį kraštą, pastatų nebūtų įsigijęs, kadangi tokio pravažiavimo įrengimas prieštarauja įmonės vykdomos veiklos reikalavimams, numatytiems Europos Sąjungos teisės normose, reglamentuojančiose maisto produktų gamybą. Be to, ginčijamu įsakymu buvo pasiūlyta nustatyti servitutą ne tam žemės sklypui, kurio detalusis planas buvo rengiamas, t. y. sklypui ( duomenys neskelbtini ), o kitam sklypui, t. y. sklypui ( duomenys neskelbtini ). Atstovas pabrėžė, kad pareiškėjo pretenzijas dėl servituto nustatymo teisėtomis pripažino ir Seimo kontrolierius.

3Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovė prašė pareiškėjo reikalavimus atmesti kaip nepagrįstus. Atstovė nurodė, kad pagal Teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 1 d. 8 p., servitutai – tai vienas iš privalomų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų, kurie nustatomi rengiant detaliuosius planus. Žemės sklypo ( duomenys neskelbtini ) detaliajame plane buvo suprojektuotas apie 490 kv. m. servitutas prieiti ir privažiuoti prie esamų pastatų 4H1p, 6G2p, 8P2p, 10G2p, 11F1p, 13H1p, 14F1p, 15F1g, 16F1g, 17H1p iš Europos prospekto. Šis servitutas yra būtinas, nes jokio kito privažiavimo iš Europos pr. prie minėtų pastatų šiuo metu galiojančiuose teritorijų planavimo dokumentuose nėra numatyta. Šiuo įvažiavimu buvo naudojamasi dar iki detaliojo plano patvirtinimo. Žemės sklypo ( duomenys neskelbtini ) detalusis planas parengtas ir patvirtintas nepažeidžiant teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų: viešai apsvarstytas, suderintas ir patikrintas teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje. Apie šio sklypo detalaus plano rengimą buvo informuotas ir pareiškėjas, jokių motyvų atsisakyti tvirtinti detalųjį planą nebuvo, teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų pareiškėjas skunde nenurodo, todėl Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pasiūlymas Kauno apskrities viršininkui nustatyti servitutą pagal patvirtintą detalųjį planą yra pagrįstas ir nenaikintinas.

4Trečiųjų suinteresuotų asmenų UAB „Dailena“, IĮ „Karmelita“, UAB „Transridva“, UAB „Haidaja“, K. G. IĮ ir UAB „Solotransa“, J. S. personalinės įmonės „Gerautus“ atstovai prašė patikslinto skundo netenkinti. Paaiškino, kad byloje nėra jokio rašytinio įrodymo, iš kurio būtų galima spręsti, kad tretieji suinteresuoti asmenys prie jiems nuosavybės teise priklausančių pastatų gali patekti kitu būdu. Tenkinus UAB „Judex“ skundą tretieji suinteresuoti asmenys liktų be jokio privažiavimo prie jiems priklausančių statinių. Dalis trečiųjų asmenų teikia transporto paslaugas, o Julijanavos gatve sunkaus transporto eismas yra apribotas. Atitinkamai nurodė, kad įsigydama pastatus UAB „Judex“ visą esamą situaciją žinojo, kitu keliu prie jiems priklausančių pastatų jie privažiuoti negali, ginčijamu keliu naudojasi nuo 1998-1999 metų.

5Skundas atmestinas.

6Pareiškėjui UAB „Judex" nuosavybės teise priklauso pastatai adresu ( duomenys neskelbtini ), kuriuose vykdoma ūkinė komercinė veikla: šaldytų maisto pusgaminių gamybos ir spaustuvės veikla. Pastatų teritorija ribojasi su eile pastatų, kurie nuosavybės teise priklauso tretiesiems suinteresuotiems asmenims buvusioje ( duomenys neskelbtini ) teritorijoje.

7Byloje esančia medžiaga nustatyta, jog Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. A-1622 „Dėl žemės sklypo ( duomenys neskelbtini ) detaliojo plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas žemės sklypo ( duomenys neskelbtini ) detalusis planas. Pagal detalųjį planą suformuotas apie 4 160 kv. m. žemės sklypas prie pastatų ( duomenys neskelbtini ) (žemės sklypo paskirtis -kitos paskirties žemės, naudojimo būdai - komercinės paskirties objektų teritorija - (80 proc. sklypo) bei infrastruktūros teritorija - (20 proc. sklypo), naudojimo pobūdžiai - teritorija prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos - (80 proc. sklypo) bei teritorija susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (20 proc. sklypo). Šiuo įsakymu taip pat buvo patvirtinti detaliojo plano sprendiniai – brėžinyje nurodytas servitutas žemės sklypui, esančiam ( duomenys neskelbtini ), o Kauno apskrities viršininkui buvo pasiūlyta nustatyti kelio servitutą pagal patvirtintą detalųjį planą (bl. 31-32, 125, 1t.).

8Pagal atsakovo patvirtintą detalųjį planą Kauno apskrities viršininko 2006 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 02-01-773 „Dėl valstybės žemės sklypo (Kauno m.)" buvo nustatytas 490 kv. m. kelio servitutas, suteikiantis teisę neatlygintinai važiuoti transporto priemonėmis per sklypą ( duomenys neskelbtini ) iki pastatų 4H1 p, 6G2p, 8P2p, 10G2p, HFlp, 13Hlp, 14Flp, 15Flg, 16Flg, 17Hlp (bl. 26-27, 1t.).

9Iš patikslinto skundo akivaizdu, jog pareiškėjas UAB „Judex" ginčija Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gegužės 6 d. įsakymą Nr. A-1622 „Dėl žemės sklypo ( duomenys neskelbtini ) detaliojo plano patvirtinimo" tiek, kiek šis įsakymas nustato teisę tretiesiems asmenims važiuoti pro pareiškėjui UAB „Judex" nuosavybės teise priklausančio pastato 6G2p, esančio žemės sklype ( duomenys neskelbtini ), rytinį kraštą (bl. 125, 1t., 178, 2t.).

10Teisę kreiptis į administracinį teismą nustato ABTĮ 5 straipsnis. Pagal šio straipsnio 1 dalį, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pagal ABTĮ 22 straipsnio 1 dalį, skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Išvardintos ABTĮ nuostatos garantuoja asmeniui teisę kreiptis į administracinį teismą ir nustato, kad tokiam kreipimuisi pakanka, kad asmuo mano, jog jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t. y. pakankamas asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar interesų pažeidimą. Tačiau nurodytos nuostatos taip pat reiškia, kad teismas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas, t. y. kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu. Tik nustatęs nurodytas aplinkybes, teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš ABTĮ 88 straipsnio 2-4 punktuose numatytų būdu. Nenustatęs šių aplinkybių, teismas turi atmesti skundą (prašymą) ABTĮ 88 straipsnio 1 punkto pagrindu.

11Kaip jau buvo paminėta, savo teisių pažeidimą pareiškėjas sieja su Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. A-1622 „Dėl žemės ( duomenys neskelbtini ) detaliojo plano patvirtinimo" tiek, kiek šis įsakymas nustato teisę tretiesiems asmenims važiuoti pro pareiškėjui UAB „Judex" nuosavybės teise priklausančio pastato 6G2p, esančio žemės sklype ( duomenys neskelbtini ), rytinį kraštą. Todėl nagrinėjamojoje byloje teismas turėtų išaiškinti, ar nurodytas detalusis planas ir jo sprendiniai pažeidė pareiškėjo nurodytu būdu jo teises ar įstatymų saugomus interesus.

12Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad detalusis planas – yra teritorijų planavimo dokumentas, kuriame yra nustatytos žemės sklypų ribos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas (statybos ir kitos veiklos privalomosios sąlygos). Pagal minėto įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 7 punktą, servitutai – tai vienas iš privalomų teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų, kurie nustatomi rengiant detaliuosius planus. Nagrinėjamu detaliuoju planu buvo suprojektuotas ( duomenys neskelbtini ) kelio servitutas 490 kv.m., kurio ribos prasideda ir pasibaigia ties sklypo ( duomenys neskelbtini ) riba, t.y. 490 kv. m. kelio servitutas buvo suprojektuotas iki žemės sklypo ( duomenys neskelbtini ), priklausančio UAB“Judex“ ribos. Šią aplinkybę patvirtina žemės sklypo planas (bl. 47, 1t.), detaliojo plano brėžinys, paties pareiškėjo išreikšta pozicija 2007-09-13 prašyme (bl. 59, 1t.), detaliojo plano projekto vadovės ir architektės L. P. parodymai teismo posėdžio metu, o taip pat nustatyta aplinkybė, kad UAB“Judex“ parengė žemės sklypo prie pastatų ( duomenys neskelbtini ) detalųjį planą, tačiau jis nebuvo suderintas, nes šiame sklype nebuvo numatyta kelio servituto iš ( duomenys neskelbtini ), tąsa (bl. 89, 184, 1t.). Šios aplinkybės neginčijo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovai, todėl atmestina skunde nurodyta aplinkybė, kad ginčijamu įsakymu buvo pasiūlyta nustatyti servitutą ne tam žemės sklypui, kurio detalusis planas buvo rengiamas, t. y. sklypui ( duomenys neskelbtini ), o kitam sklypui, t. y. sklypui ( duomenys neskelbtini ).

13Atsakovo atstovės ir trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovų paaiškinimais nustatyta, jog trečiųjų suinteresuotų asmenų transportas pro pareiškėjui UAB „Judex" nuosavybės teise priklausančio pastato 6G2p, kuriame gaminami ir transportuojami maisto produktai, esančio žemės sklype (duomenys neskelbtini ), rytinį kraštą važinėja vadovaudamiesi ne ginčijamu įsakymu, kuriuo buvo patvirtinti detaliojo plano sprendiniai – brėžinyje nurodytas servitutas žemės sklypui, esančiam (duomenys neskelbtini ) ir pasiūlyta Kauno apskrities viršininkui nustatyti kelio servitutą pagal patvirtintą detalųjį planą, o suderinta kelių schema (bl. 67, 2t.) ir Kauno apskrities viršininko 2006 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 02-01-773 „Dėl valstybės žemės sklypo (Kauno m.)", kuriuo buvo nustatytas 490 kv. m. kelio servitutas, suteikiantis teisę neatlygintinai važiuoti transporto priemonėmis per sklypą ( duomenys neskelbtini ) iki pastatų 4H1 p, 6G2p, 8P2p, 10G2p, HFlp, 13Hlp, 14Flp, 15Flg, 16Flg, 17Hlp (bl. 26-27, 1t.). Pažymėtina, kad pareiškėjo skundas teisme dėl šio įsakymo panaikinimo buvo nepriimtas (bl. 21-22, 110-114, 1t.), todėl teismas neturi pagrindo patikrinti ar Kauno apskrities viršininkas 2006 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 02-01-773 „Dėl valstybės žemės sklypo (Kauno m.)" servitutą nustatė tokia pačia apimtimi, kaip siūlė Kauno miesto savivaldybės administracija. Be to, iš ginčijamo detaliojo plano aiškinamojo rašto akivaizdu, kad projektuojamu servitutu ir tolimesniu keliu pro pareiškėjui UAB „Judex" nuosavybės teise priklausančio pastato 6G2p, esančio žemės sklype ( duomenys neskelbtini ), rytinį kraštą buvo numatytas eismas visam transportui, išskyrus sunkųjį transportą (bl. 136, 1t.) ir nors tokios nuostatos nesilaikoma, ši aplinkybė nėra ginčo dalykas.

14Nurodytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, jog teisė tretiesiems asmenims važiuoti pro pareiškėjui UAB „Judex" nuosavybės teise priklausančio pastato 6G2p, esančio žemės sklype ( duomenys neskelbtini ), rytinį kraštą nėra susijusi su Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. A-1622 „Dėl žemės sklypo ( duomenys neskelbtini ) detaliojo plano patvirtinimo“ detaliojo plano sprendiniu – brėžinyje nurodyto servituto žemės sklypui, esančiam ( duomenys neskelbtini ), ribomis ir siūlymu Kauno apskrities viršininkui nustatyti kelio servitutą pagal patvirtiną detalųjį planą. Tokią išvadą patvirtina ir Kauno miesto savivaldybės administracijos 2004 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. A-1755 kartus su detaliuoju planu, kuris patvirtina, jog pagal patvirtintą kelių schemą transporto judėjimas yra numatytas tiek žemės sklype ( duomenys neskelbtini ), tiek pro pareiškėjui priklausančius statinius (bl. 128, 2t.). Be to, pareiškėjas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad nagrinėjamo detaliojo plano sprendiniai yra susiję su pareiškėjo valdomu žemės sklypu, nes žemės sklypo, esančio ( duomenys neskelbtini ) ribos nėra suformuotos, todėl pareiškėjo teisės (interesai) remiantis LR Seimo kontrolierius 2008 m. rugpjūčio 29 d. pažyma Nr. 4D-2008/4-323 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Judex skundo prieš Kauno apskrities viršininko administraciją ir Kauno miesto savivaldybės administraciją", kur nurodyta, kad 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 852.2004 „Dėl maisto produktų higienos" II priedo (Bendrieji higienos reikalavimai visiems maisto verslo operatoriams) I skyriaus (Bendrieji reikalavimai maisto patalpoms) 2 dalyje yra numatyti reikalavimai, kurie nustato, kad maisto patalpų išplanavimas, dizainas, statyba, vieta ir dydis turi padėti išvengti arba sumažinti taršą per orą, sudaryti adekvačią higieniškam visų operacijų atlikimui būtiną darbo erdvę, saugoti nuo nešvarumų kaupimosi, kontakto su toksinėmis medžiagomis, dalelių patekimo į maistą, susiję su transporto priemonių pravažiavimo pro pastatą 6G2p sukeltomis dulkėmis, kenksmingomis dujomis, sukeliama tarša maisto saugai, objektyviai nėra pažeisti pareiškėjo nurodytu būdu, o tai yra pagrindas atmesti patikslintą skundą ABTĮ 88 straipsnio 1 dalies 1 punktas.

15LR Seimo kontrolieriaus išvada taip pat remiasi pareiškėjas, nurodydamas, jog Kauno miesto savivaldybės administracijos įsakyme numatytas kelio servitutas eina per iki 2007 m. stovėjusią sarginę, pažymėtą 5H1. Tai leidžia daryti išvadą, jog privažiavimo prie ( - ) esančių pastatų pro pareiškėjai priklausantį pastatą, pažymėtą 6G2p, anksčiau nebuvo, nes pravažiuoti paprasčiausiai nebuvo galima dėl dabartinio kelio vietoje stovinčios sarginės, o privažiuoti prie tretiesiems asmenims priklausančių pastatų galima iš Europos pr. per jau suformuotus žemės sklypus ( duomenys neskelbtini ).

16Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 6 dalis nustato, kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios. Teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Todėl teismas, Seimo kontrolieriaus išvadą turi vertinti ne išskirdamas ją iš kitų įrodymų, o kartu su kitais byloje esančiais įrodymais pagal įrodymų administracinėje byloje vertinimo taisykles (ABTĮ 57 straipsnis).

17Pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis ir buvusios ( duomenys neskelbtini ) teritorijos schemą iki 2007 m. šioje teritorijoje stovėjo sarginė, pažymėta 5Hlž (bl. 48, 71-88, 1t., 85-114, 2t.). Tačiau dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais nustatyta, kad sarginė, pažymėta 5Hlž buvo ( duomenys neskelbtini ) teritorijoje, kelias eina ne per buvusią sarginės vietą, o greta, o tokius paaiškinimus patvirtina buvusios ( duomenys neskelbtini ) teritorijos schemos, ginčijamo dataliojo plano ir nepatvirtinto ( duomenys neskelbtini ) detaliojo plano analizė. Šių aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad sarginės 5H1ž buvimo vieta nėra susijusi su ginčijamo servituto nustatymu ( duomenys neskelbtini ) žemės sklypo ribose, o susijusi su Kauno apskrities viršininko 2006 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 02-01-773 „Dėl valstybės žemės sklypo (Kauno m.)", kaip ir nurodyta LR Seimo kontrolieriaus išvadoje (bl. 183, 1t.).

18Teismas taip pat atmeta nurodytą aplinkybę, kad privažiavimo prie ( duomenys neskelbtini ) esančių pastatų pro pareiškėjai priklausantį pastatą, pažymėtą 6G2p, anksčiau nebuvo, o privažiuoti prie tretiesiems asmenims priklausančių pastatų galima iš Europos pr. per jau suformuotus žemės sklypus ( duomenys neskelbtini ), ( duomenys neskelbtini ), ( duomenys neskelbtini ), ( duomenys neskelbtini ), nes trečiųjų suinteresuotų paaiškinimais nustatyta, jog ginčijamu keliu pro pareiškėjai priklausantį pastatą 6G2p jie važinėja nuo 1998-1999 metų, tokius paaiškinimus patvirtina duomenys byloje, kad nuo 1998 m. dalis trečiųjų asmenų jau turėjo nuosavybės teise pastatus ( duomenys neskelbtini ) (bl. 71-88, 1t.) ir kelių schema, iš kurios matyti, jog 2002 metais ginčijamas kelias jau buvo įteisintas (bl. 67, 2t.), o tai paneigiančių įrodymų nepateikta. Privažiavimo prie tretiesiems asmenims priklausančių pastatų galimumą iš Europos pr. per jau suformuotus žemės sklypus ( duomenys neskelbtini ), ( duomenys neskelbtini ), ( duomenys neskelbtini ), ( duomenys neskelbtini ), o taip pat įvažiavimą į teritoriją pro ( duomenys neskelbtini ) numeriu pažymėtą pastatą paneigia 2008 05 12 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimas ir 2008 12 22 Kauno apygardos teismo nutartis (bl. 129-136, 2t.). Be to, tą aplinkybę, kad privažiuoti prie tretiesiems asmenims priklausančių pastatų galima iš Europos prospekto per jau suformuotus žemės sklypus ( duomenys neskelbtini ), ( duomenys neskelbtini ), ( duomenys neskelbtini ) ir ( duomenys neskelbtini ), Seimo kontrolierius siejo su žemėlapyje matomu keliu, kuris žemės sklype, ( duomenys neskelbtini ), suka į rytus, kerta geležinkelį, suka į šiaurę ir toliau eina link pareiškėjai bei kitiems asmenims, ( duomenys neskelbtini ), priklausančių pastatų. Tačiau tokią privažiavimo galimybę per sklypą ( duomenys neskelbtini ) teismas atmeta, nes žemės sklype ( duomenys neskelbtini ) nėra kelio servituto, per kurį tretieji asmenys galėtų patekti iki jiems priklausančių pastatų (bl. 137-139, 2t.).

19Tokiu būdu, pareiškėjui nepateikus įrodymų, kad tretieji suinteresuoti asmenys gali patekti prie jiems priklausančių pastatų ( duomenys neskelbtini ) kitu keliu, tokių įrodymų nesurinkus ir teismo posėdžio metu, o taip pat nustačius, kad teisė tretiesiems asmenims važiuoti pro pareiškėjui UAB „Judex" nuosavybės teise priklausančio pastato 6G2p, esančio žemės sklype ( duomenys neskelbtini ), rytinį kraštą nėra susijusi su ginčijamais aktais, patikslintas skundas atmestinas ABTĮ 88 straipsnio 1 dalies 1 punktas.

20Vadovaujantis ABTĮ 85-87 str., 88 str. 1d. 1p.,

Nutarė

21Skundą atmesti kaip nepagrįstą.

22Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija susidedanti iš... 2. UAB „Judex“ atstovas pašė panaikinti Kauno miesto savivaldybės... 3. Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovė prašė pareiškėjo... 4. Trečiųjų suinteresuotų asmenų UAB „Dailena“, IĮ „Karmelita“, UAB... 5. Skundas atmestinas.... 6. Pareiškėjui UAB „Judex" nuosavybės teise priklauso pastatai adresu (... 7. Byloje esančia medžiaga nustatyta, jog Kauno miesto savivaldybės... 8. Pagal atsakovo patvirtintą detalųjį planą Kauno apskrities viršininko 2006... 9. Iš patikslinto skundo akivaizdu, jog pareiškėjas UAB „Judex" ginčija... 10. Teisę kreiptis į administracinį teismą nustato 11. Kaip jau buvo paminėta, savo teisių pažeidimą pareiškėjas sieja su Kauno... 12. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 13. Atsakovo atstovės ir trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovų... 14. Nurodytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, jog teisė tretiesiems... 15. LR Seimo kontrolieriaus išvada taip pat remiasi pareiškėjas, nurodydamas,... 16. Administracinių bylų teisenos įstatymo 17. Pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis ir buvusios ( duomenys neskelbtini... 18. Teismas taip pat atmeta nurodytą aplinkybę, kad privažiavimo prie ( duomenys... 19. Tokiu būdu, pareiškėjui nepateikus įrodymų, kad tretieji suinteresuoti... 20. Vadovaujantis ABTĮ 85-87 str., 88 str. 1d. 1p.,... 21. Skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 22. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...