Byla 2-1442-407/2015
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 22 d. nutarties, kuria bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,PTC-1“ bankroto byloje Nr. B2-1034-302/2015 patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danguolės Martinavičienės, Danutės Milašienės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal apelianto (kreditoriaus) akcinės bendrovės DNB banko atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 22 d. nutarties, kuria bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,PTC-1“ bankroto byloje Nr. B2-1034-302/2015 patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 19 d. nutartimi UAB ,,PTC-1“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB ,,Ad acta“. Įmonės bankroto administratorius pateikė teismui prašymą patvirtinti neginčijamus BUAB ,,PTC-1“ kreditorių finansinius reikalavimus, įskaitant ir UAB ,,Sabenavita“ 3 855 768,87 Eur dydžio finansinį reikalavimą. UAB ,,Sabenavita“ finansinis reikalavimas grindžiamas paskolos ir laidavimo sutartimis.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2015 m. balandžio 22 d. nutartimi, be kita ko, patvirtino UAB ,,Sabenavita“ 3 855 768,87 Eur dydžio finansinį reikalavimą BUAB ,,PTC-1“ bankroto byloje.

7Teismas UAB ,,Sabenavita“ 3 855 768,87 Eur finansinį reikalavimą patvirtino ne ginčo tvarka, nurodydamas, kad bankroto administratorius finansinį reikalavimą pripažįsta, dėl prašomo tvirtinti finansinio reikalavimo ginčo nėra.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Atskirajame skunde apeliantas AB DNB bankas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria patvirtintas UAB ,,Sabenavita“ 3 855 768,87 Eur dydžio finansinis reikalavimas, ir bylą dėl šio reikalavimo perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

10Skundą grindžia šiais argumentais:

111. Teismas nepagrįstai patvirtino UAB ,,Sabenavita“ finansinio reikalavimo dalį, kuri kildinama iš UAB ,,Sabenavita“ (paskolos davėjo) ir UAB ,,PTC-1“ (paskolos gavėjo) paskolos sutarčių. Paskolos sutartis laikoma sudaryta ir paskolos gavėjui kyla prievolė grąžinti paskolą ne nuo jos sudarymo momento, o nuo paskolos dalyko perdavimo paskolos gavėjui momento. Byloje nėra pateikta jokių duomenų apie paskolų suteikimo faktą. Pačiose paskolos sutartyse nurodyta, kad paskolos turi būti pervedamos į paskolos gavėjo sąskaitą banke, tačiau nei lėšų mokėjimo pavedimų, nei banko sąskaitos išrašų, patvirtinančių, kad paskolos buvo suteiktos, į bylą nėra pateikta. Be to, beveik visas teismui pateiktas sutartis šalių vardu pasirašė V. R. ir A. R., o kai kurias sutartis abiejų vardu pasirašė pats V. R., todėl sutarčių sudarymo faktas turėtų būti vertintinas itin kritiškai. Todėl vien sutarties pateikimas negali būti laikomas pakankamu siekiant įrodyti paskolos suteikimo faktą. Be to, iš 2014 m. liepos 3 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1193/2014, kurioje buvo sprendžiamas bankroto bylos UAB ,,Sabenavita“ iškėlimo klausimas, pats kreditorius UAB ,,Sabenavita“ išdėstė poziciją, kad jo ilgalaikį turtą, be kita ko, sudaro ir atsakovui UAB ,,PTC-1“ suteikta 2 080 657 Lt paskola, t. y. pats kreditorius UAB ,,Sabenavita“ minėtoje nutartyje nurodė keturis kartus mažesnę sumą nei prašoma patvirtinti šioje byloje.

122. Teismas nepagrįstai patvirtino UAB ,,Sabenavita“ finansinio reikalavimo dalį, kuri kildinama iš laiduotojo UAB ,,PTC-1“ sudarytų laidavimo sutarčių, kuriomis buvo užtikrintas UAB ,,Sabenavita“ (paskolos davėjo) tretiesiems asmenims suteiktų paskolų grąžinimas. Byloje nėra pateikta duomenų, kad UAB ,,Sabenavita“ būtų realiai suteikusi paskolas tretiesiems asmenims. Be to, į bylą taip pat nėra pateikta duomenų, kokiu tikslu ir kokiu pagrindu atsakovas sudarė laidavimo sutartis, užtikrindamas trečiųjų asmenų prievolių vykdymą. Bankroto administratorius, teikdamas tvirtinti finansinį reikalavimą, netyrė ir nevertino, ar tokie prievolių užtikrinimo sandoriai atitiko įmonės tikslus, nepažeidė įmonės kreditorių interesų, ar nėra pagrindo administratoriui reikšti ieškinį dėl šių sandorių pripažinimo negaliojančiais.

133. Teismas neatsižvelgė, kad jau kurį laiką žiniasklaidoje yra platinama informacija apie V. R. ir A. R. sukurtą įmonių grupę, į kurios sudėtį patenka UAB ,,Sabenavita“, UAB ,,Pilotų treniruočių centras“, UAB ,,PTC-2“, UAB ,,Baltic aviaton technic center“ (visos nurodytos UAB ,,Sabenavita“ pateiktame finansiniame reikalavime), kuriomis naudojantis buvo pasisavinami investuotojų ir klientų pinigai, šių įmonių veikla tiriama FNTT.

14Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas BUAB ,,PTC-1“ prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

151. Apeliantas, 2015 m. gegužės 19 d. pateikdamas atskirąjį skundą dėl 2015 m. balandžio 22 d. teismo nutarties, praleido terminą atskirajam skundui pateikti, praleisto termino atnaujinti neprašė, todėl jo atskirasis skundas turi būti atmestas.

162. Bankroto administratorius prieš pateikdamas tvirtinti finansinį reikalavimą patikrino UAB ,,PTC-1“ buhalterinės apskaitos programą ir banko sąskaitų išrašus, ir nustatė, kad skirtumas tarp atsakovo suteiktų paslaugų UAB ,,Sabenavita“ ir atsakovo iš UAB ,,Sabenavita“ gautų sumų sudaro UAB ,,Sabenavita“ pateikto tvirtinti dydžio finansinį reikalavimą.

173. UAB ,,Sabenavita“ pozicija civilinėje byloje Nr. 2-1193/2014, kad UAB ,,Sabenavita“ ilgalaikį turtą be kitų paskolų, sudaro ir UAB ,,PTC-1“ suteiktos 2 080 657 Lt paskolos, galima paaiškinti tuo, kad UAB ,,Sabenavita“ galėjo padaryti rašymo apsirikimo klaidą, nurodydama ne tą valiutą (litus vietoj eurų). Be to, minėtoje apelianto cituojamoje nutartyje nurodyta, kad UAB ,,Sabenavita“ dėl vykdomo mokestinio patikrinimo negali pateikti dokumentų. Todėl galėjo atsirasti ir nurodomo reikalavimo dydžio klaidos. Esminį faktorių lemia aplinkybė, kad paskolos yra suteiktos, todėl reikalavimai yra pagrįsti.

184. Apeliantas teikia niekuo nepagrįstus argumentus dėl galimo laidavimo sutarčių neteisėtumo. Administratorius susipažino su apelianto nurodytomis laidavimo sutartimis, nenustatė jokio jų neteisėtumo, kreditorių interesų pažeidimo, todėl pateikė teismui tvirtinti jose numatytos apimties reikalavimus.

19Atsiliepime į atskirąjį skundą UAB ,,Sabenavita“ prašo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

201. Trečiojo asmens UAB ,,Sabenavita“ finansinį reikalavimą patvirtina pateiktos paskolos bei laidavimo sutartys ir abiejų įmonių (UAB ,,Sabenavita“ ir UAB ,,PTC-1“) buhalterinės apskaitos duomenys bei sąskaitų išrašų duomenys.

212. Laidavimo sutartys tarp UAB ,,Sabenavita“ ir UAB ,,PTC-1“ buvo sudarytos teisėtai, yra galiojančios, dėl jų ginčų teisme nėra, todėl jose numatytos apimties reikalavimus UAB ,,Sabenavita“ gali pareikšti tiek pagrindiniam skolininkui, tiek laiduotojui (BUAB ,,PTC-1“).

223. Lietuvos apeliacinio teismo nagrinėtoje byloje Nr. 2-1193/2014 buvo pateikti UAB ,,Sebanavita“ finansinės atskaitomybės dokumentai už 2012-2013 metus, kurie neatspindi visumos UAB ,,Sebanavita“ ir atsakovo santykių vėlesniu laikotarpiu ir negali būti laikomi pagrindu abejoti finansinio reikalavimo pagrįstumu, tuo labiau, kad akivaizdu, jog atitinkamai 2012-2013 m. atsakovo suteiktų paskolų suma objektyviai galėjo būti mažesnė nei šioje byloje reiškiamas finansinis reikalavimas. Be to, analizuojant finansinius dokumentus, darytina išvada, kad minėtoje civilinėje byloje įsivėlė rašymo apsirikimo klaida dėl nurodomos valiutos.

234. Skundžiama nutartis priimta 2015 m. balandžio 22 d., o atskirasis skundas pateiktas 2015 m. gegužės 19 d., todėl tikėtina, kad apeliantas atskirąjį skundą pateikė praleidęs 7 dienų terminą, kurio atnaujinti pagrindo nėra, todėl atskirasis skundas negalėjo būti priimtas, o priėmus privalo būti atmestas.

24IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Atskirasis skundas tenkinamas.

26Šioje byloje keliamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria patvirtintas UAB ,,Sabenavita“ finansinis reikalavimas atsakovo BUAB ,,PTC-1“ bankroto byloje, pagrįstumo ir teisėtumo.

27UAB ,,Sabenavita“ prašomą patvirtinti 3 855 768,87 Eur dydžio finansinį reikalavimą kildina iš tarp šalių susiklosčiusių paskolos ir laidavimo teisinių santykių.

28Skundžiamos nutarties nepagrįstumą apeliantas įrodinėja tuo, kad UAB ,,Sabenavita“ reikalavimo daliai, kildinamai iš paskolos sutarčių, pagrįsti nėra pateikta duomenų apie paskolos suteikimo atsakovui faktą, o reikalavimo daliai, kildinamai iš laidavimo sutarčių, nėra pateikta duomenų, kad UAB ,,Sabenavita“ tretiesiems asmenims pervedė pinigus, už kurių grąžinimą laidavo atsakovas. Pasak apelianto, nesant šių duomenų, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo tvirtinti UAB ,,Sabenavita“ pareikšto finansinio reikalavimo. Kolegija su tokiu apelianto argumentu sutinka.

29Paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų perdavimo momento (CK 6.870 str. 2 d.), o pateiktose paskolos sutartyse nėra užfiksuotas pinigų perdavimo faktas. Iš paskolų sutarčių teksto matyti, kad paskolos davėjas (UAB ,,Sabenavita“) įsipareigoja pinigus paskolos gavėjams (atsakovui ir tretiesiems asmenims) pervesti po sutarčių pasirašymo. Duomenų apie pinigų pervedimą (paskolos suteikimą) byloje nėra pateikta. Be to, kolegijos vertinimu, sprendžiant UAB ,,Sabenavita“ finansinio reikalavimo, kildinamo iš paskolos ir laidavimo sutarčių, patvirtinimo klausimą reikšminga aplinkybė yra ta, kad atsakovas UAB ,,PTC-1“ (paskolos gavėjas) ir UAB ,,Sabenavita“ (paskolos davėjas), taip pat tretieji asmenys (UAB ,,Pilotų treniruočių centras“, UAB ,,PTC-2“, UAB ,,Baltic aviaton technic center“), už kurių prievolių vykdymą laidavo atsakovas, yra (buvo) susiję asmenys per vadovus, siejamus šeimos santykiais.

30Dėl pirmiau nurodytų aplinkybių, teisėjų kolegija sprendžia, kad byloje pateiktų duomenų (laidavimo ir paskolų sutarčių) neužtenka nustatyti UAB ,,Sabenavita“ prašomam patvirtinti finansinio reikalavimo pagrįstumui, todėl aptariama nutarties dalis naikinama ir klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

31Iš naujo vertindamas UAB ,,Sabenavita“ finansinio reikalavimo pagrįstumą, teismas turėtų išreikalauti iš BUAB ,,PTC-1“ bankroto administratoriaus ir UAB ,,Sabenavita“ papildomus dokumentus, patvirtinančius paskolų suteikimą (pinigų perdavimo faktą) atsakovui UAB ,,PTC-1“ ir tretiesiems asmenims, už kurių prievolių grąžinti paskolas įvykdymą laidavo atsakovas.

32Atsiliepimuose į atskirąjį skundą, be kita ko, teigiama, kad apeliantas praleido terminą atskirajam skundui pateikti. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas apelianto atskirąjį skundą, faktiškai atnaujino šį terminą, todėl pagrindo spręsti dėl apeliacinio proceso nutraukimo nėra (CPK 308 str., 315 str. 5 d.).

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

34Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 22 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas UAB ,,Sabenavita“ 3 855 768,87 Eur dydžio finansinis reikalavimas, panaikinti ir perduoti klausimą dėl UAB ,,Sabenavita“ finansinio reikalavimo tvirtinimo tam pačiam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 19 d. nutartimi UAB ,,PTC-1“... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. balandžio 22 d. nutartimi, be kita ko,... 7. Teismas UAB ,,Sabenavita“ 3 855 768,87 Eur finansinį reikalavimą patvirtino... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Atskirajame skunde apeliantas AB DNB bankas prašo panaikinti pirmosios... 10. Skundą grindžia šiais argumentais:... 11. 1. Teismas nepagrįstai patvirtino UAB ,,Sabenavita“ finansinio reikalavimo... 12. 2. Teismas nepagrįstai patvirtino UAB ,,Sabenavita“ finansinio reikalavimo... 13. 3. Teismas neatsižvelgė, kad jau kurį laiką žiniasklaidoje yra platinama... 14. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas BUAB ,,PTC-1“ prašo... 15. 1. Apeliantas, 2015 m. gegužės 19 d. pateikdamas atskirąjį skundą dėl... 16. 2. Bankroto administratorius prieš pateikdamas tvirtinti finansinį... 17. 3. UAB ,,Sabenavita“ pozicija civilinėje byloje Nr. 2-1193/2014, kad UAB... 18. 4. Apeliantas teikia niekuo nepagrįstus argumentus dėl galimo laidavimo... 19. Atsiliepime į atskirąjį skundą UAB ,,Sabenavita“ prašo atskirąjį... 20. 1. Trečiojo asmens UAB ,,Sabenavita“ finansinį reikalavimą patvirtina... 21. 2. Laidavimo sutartys tarp UAB ,,Sabenavita“ ir UAB ,,PTC-1“ buvo sudarytos... 22. 3. Lietuvos apeliacinio teismo nagrinėtoje byloje Nr. 2-1193/2014 buvo... 23. 4. Skundžiama nutartis priimta 2015 m. balandžio 22 d., o atskirasis skundas... 24. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 25. Atskirasis skundas tenkinamas.... 26. Šioje byloje keliamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties... 27. UAB ,,Sabenavita“ prašomą patvirtinti 3 855 768,87 Eur dydžio finansinį... 28. Skundžiamos nutarties nepagrįstumą apeliantas įrodinėja tuo, kad UAB... 29. Paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų perdavimo momento (CK... 30. Dėl pirmiau nurodytų aplinkybių, teisėjų kolegija sprendžia, kad byloje... 31. Iš naujo vertindamas UAB ,,Sabenavita“ finansinio reikalavimo pagrįstumą,... 32. Atsiliepimuose į atskirąjį skundą, be kita ko, teigiama, kad apeliantas... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 34. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 22 d. nutarties dalį, kuria...