Byla 2-2101-336/2013
Dėl tėvystės pripažinimo. Nurodė, kad sudarė sutartį dėl išlaikymo (su vertimu į vokiečių kalbą). Abu yra studentai, pajamos minimalios, J. P. vaiką išlaikyti padeda tėvai, todėl sutarė, kad, kol vaikas paaugs, B. R. sūnaus išlaikymui mokės po 207,17 Lt (60 EUR) per mėnesį

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Audra Kriščiūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjų J. P. ir B. R. prašymą patvirtinti taikos sutartį,

Nustatė

22013-07-26 Kėdainių rajono apylinkės teisme gautas pareiškėjų prašymas rašytinio proceso tvarka patvirtinti tarp jų sudarytą taikos sutartį. Pareiškėjai nurodė, kad turi bendrą sūnų – N. R., gim. ( - ), yra nevedę, tėvystę B. R. pripažino 2013-07-16 notaro patvirtintu pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo. Nurodė, kad sudarė sutartį dėl išlaikymo (su vertimu į vokiečių kalbą). Abu yra studentai, pajamos minimalios, J. P. vaiką išlaikyti padeda tėvai, todėl sutarė, kad, kol vaikas paaugs, B. R. sūnaus išlaikymui mokės po 207,17 Lt (60 EUR) per mėnesį.

3Prašymas tenkintinas.

4Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.983 str. 1 d. numatyta, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Taigi taikos sutartimi gali būti sprendžiamas jau kilęs teisminis ginčas arba užkertamas kelias teisminiam ginčui kilti ateityje. Kreipiantis į teismą turi būti išreikšta šalių suderinta valia, jų bendras prašymas, nes toks taikos sutarties patvirtinimas galimas tik tada, kai nėra ginčo tarp taikos sutarties šalių dėl šios sutarties sąlygų ir dėl sutarties patvirtinimo.

5Pareiškėjai gera valia tarpusavyje sudarė sutartį, kuria susitarė dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir jo išlaikymo. Dėl sutarties teisminio patvirtinimo yra išreikšta abiejų sutarties šalių valia, sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, nėra kitų sandorių negaliojimo pagrindų, taip pat kitų aplinkybių, dėl kurių pateikta sutartis negali būti tvirtinama, prašymas yra teismingas Kėdainių r. apylinkės teismui, todėl pareiškėjų pateikta taikos sutartis tvirtintina (CPK 579-582 str., CK 6.983-6.986 str.).

6Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 str.).

7Tačiau teismas šalims išaiškina, kad remiantis CK 3.201 str., jei iš esmės pasikeičia šalių turtinė padėtis ar pasikeičia vaiko poreikiai, ar atsiranda kitos aplinkybės, turinčios reikšmės išlaikymo dydžiui, šalis gali kreiptis į teismą prašydama pakeisti (padidinti ar sumažinti) išlaikymo dydį.

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 str., 582 str.,

Nutarė

9Patvirtinti 2013-07-16 rašytinę taikos sutartį, sudarytą tarp J. P., a. k. ( - ) gyv. ( - ), ir B. R., gim. ( - ), gyv. ( - ), ir joje numatytas taikos sąlygas:

101. B. R. įsipareigoja teikti sūnui N. R., a. k. ( - ) materialinį išlaikymą periodinėmis išmokomis po 60,00 Eurų (šešiasdešimt eurų), (207,17 Lt) kas mėnesį, nuo 2013 m. liepos 1 d. iki sūnaus pilnametystės. B. R. įsipareigoja lėšas sūnaus išlaikymui pervesti į J. P. einamąją sąskaitą Nr. LT17 7300 0101 1827 8349 „Swedbank“ AB, banko kodas 73000, iki einamojo mėnesio 15 dienos.

112. Sūnaus N. R., a. k. ( - ) gyvenamoji vieta nustatoma su jo motina J. P., a. k. ( - ) jos gyvenamojoje vietoje.

123. Nepilnamečio sūnaus išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskiriama J. P.. Išlaikymui skirtos lėšos indeksuojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

134. Šalys sutaria, kad tėvas B. R. turi teisę su sūnumi N. R. bendrauti be apribojimų, tačiau išimtinai atsižvelgiant į vaiko pagrįstus interesus ir lūkesčius. Dėl bendravimo tvarkos tėvas turi iš anksto suderinti telefonu arba elektroniniu paštu su vaiko motina.

145. Šalims yra žinoma, kad kuriai nors šaliai sutarties sąlygų nevykdant, antroji šalis turi teisę kreiptis į teismą dėl sutarties patvirtinimo ir vykdomojo rašto išdavimo.

156. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, kiekvienai šaliai po vieną. Sutarties esmė B. R. išversta į jam suprantamą anglų kalbą. Sutartį išvertus į vokiečių kalbą, šalys įsipareigoja pasirašyti ir sutarties vertimą.

167. Šalys susitaria, kad sutartis gali būti pakeista tik atskiru rašytiniu susitarimu, laikomu neatskiriama šios sutarties dalimi.

179. Šalys susitaria informuoti kitą šalį nedelsiant, jeigu keičiasi jos gyvenamoji vieta sutarties pradžioje nurodytais adresais, telefonu arba elektroniniu paštu.

1810. Ginčai sprendžiami bendru sutarimu, nepavykus susitarti – teisme pagal valstybės, kurioje gyvena vaiko motina J. P., teismo kompetenciją.

19Nutartis apeliacine tvarka neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Audra Kriščiūnienė, rašytinio... 2. 2013-07-26 Kėdainių rajono apylinkės teisme gautas pareiškėjų prašymas... 3. Prašymas tenkintinas.... 4. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.983 str. 1 d.... 5. Pareiškėjai gera valia tarpusavyje sudarė sutartį, kuria susitarė dėl... 6. Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo... 7. Tačiau teismas šalims išaiškina, kad remiantis CK 3.201 str., jei iš... 8. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291... 9. Patvirtinti 2013-07-16 rašytinę taikos sutartį, sudarytą tarp J. P., a. k.... 10. 1. B. R. įsipareigoja teikti sūnui N. R., a. k. ( - ) materialinį... 11. 2. Sūnaus N. R., a. k. ( - ) gyvenamoji vieta nustatoma su jo motina J. P., a.... 12. 3. Nepilnamečio sūnaus išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise... 13. 4. Šalys sutaria, kad tėvas B. R. turi teisę su sūnumi N. R. bendrauti be... 14. 5. Šalims yra žinoma, kad kuriai nors šaliai sutarties sąlygų nevykdant,... 15. 6. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, kiekvienai... 16. 7. Šalys susitaria, kad sutartis gali būti pakeista tik atskiru rašytiniu... 17. 9. Šalys susitaria informuoti kitą šalį nedelsiant, jeigu keičiasi jos... 18. 10. Ginčai sprendžiami bendru sutarimu, nepavykus susitarti – teisme pagal... 19. Nutartis apeliacine tvarka neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo...