Byla I-2277-602/2009

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Veslava Ruskan, sekretoriaujant Tatjanai Baškir, dalyvaujant pareiškėjos atstovei advokatei Violetai Mikutavičienei, atsakovo Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros atstovei L. P.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos D. K. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos Generalinei prokuratūrai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Šiaulių miesto apylinkės prokuratūrai dėl tarnybinės nuobaudos panaikinimo, ir

Nustatė

42009-06-10 Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro įsakymu Nr. P-274 „Dėl tarnybinės nuobaudos Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros prokurorei D. K. taikymo“ nustatyta, kad D. K. aplaidžiai atliko jai pavestas tarnybines pareigas, neužtikrino, kad būtų imtasi visų įstatymo numatytų priemonių per trumpiausią laiką atlikti tyrimą baudžiamosiose bylose Nr. 43-1-00069-08, Nr. 40-2-020-09, vilkino procesinių sprendimų priėmimą bylose, netinkamai taikė proceso įstatymų normas ir tokiais savo veiksmais pažeidė Prokuratūros įstatymo 16 str. 1, 2 d. Baudžiamojo proceso kodekso 2 str., 21 str. 3 d., 142 str. 1 d., 218 str., 220 str. ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2003-04-11 įsakymu Nr. I-47 patvirtintų rekomendacijų „Dėl kaltinamojo akto surašymo ir perdavimo teismui“, pakeistų 2007-12-13 įsakymu Nr. I-179, 4 ir 7 p. reikalavimus. Atsižvelgus į 2009-05-28 tarnybinio patikrinimo išvadą ir vadovaujantis Prokuratūros įstatymo 40 str. 1 p. bei 41 str., D. K., Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros prokurorei jaunesniajai justicijos patarėjai, už tarnybinį nusižengimą taikyta tarnybinė nuobauda – pastaba (b. l. 6).

5Pareiškėja 2009-07-13 kreipėsi su skundu į teismą, prašydama panaikinti 2009-06-10 Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro įsakymą Nr. P-274 „Dėl tarnybinės nuobaudos Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros prokurorei D. K. taikymo”, kuriuo pareiškėjai taikyta tarnybinė nuobauda – pastaba (b. l. 2-5).

6Pareiškėja skunde nurodė, kad 2008-10-23 pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 43-1-00069-09 pareiškėjos kontrolei buvo pavestas 2008-12-10, nustačius, kad įtariamieji yra nepilnamečiai. Pareiškėja davė rašytinius nurodymus dėl ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimo ir kartu su minėta baudžiamąja byla išsiuntė Šiaulių apskrities VPK Šiaulių TPK pareigūnams. 2009-02-24 pareiškėja priėmė sprendimą kreiptis į teismą dėl nutarimo atleisti įtariamuosius M. E. ir D. V. nuo baudžiamosios atsakomybės dėl nusikaltimo mažareikšmiškumo ir ikiteisminio tyrimo šioje byloje nutraukimo patvirtinimo. Įtariamųjų veika formaliai atitiko nusikaltimo sudėtį, tačiau jos pavojingumas nedidelis, didelė žala nepadaryta, asmenys pretenzijas reikšti atsisakė, nusikaltimas nutrūko pasikėsinimo stadijoje, be to, įtariamieji nepilnamečiai, nei karto neteisti. Tačiau ikiteisminio tyrimo teisėja nutartimi atsisakė patvirtinti pareiškėjos nutarimą, kuris proceso dalyviams nesukėlė jokių teisinių pasekmių, todėl negali būti vertinamas kaip tarnybinis nusižengimas. Atsižvelgdama į šią nutartį, pareiškėja aiškinosi dėl juodojo metalo laužo kainos, susipažino su ikiteisminio tyrimo medžiaga dar kartą. Vertinant veiką, pareiškėjai pritrūko subjektyvių požymių, todėl priėmė sprendimą nutraukti ikiteisminį tyrimą nesurinkus pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamųjų kaltę. Aukštesnioji prokurorė panaikino šį pareiškėjos nutarimą ir atnaujino ikiteisminį tyrimą. Taigi jokių neigiamų pasekmių nekilo, o priimti procesiniai sprendimai negali būti vertinami kaip nusižengimai. Pareiškėja pažymėjo, kad byloje, išskirtoje A. S. atžvilgiu, nebuvo skubos skelbti jo paiešką, nes ikiteisminis tyrimas A. S. atžvilgiu buvo atliekamas Raseinių rajono apylinkės prokuratūroje, kur jam buvo pranešta apie įtarimą ir skirta kardomoji priemonė. Pareiškėja išskyrė ikiteisminį tyrimą A. S. atžvilgiu, bylą perdavė tyrėjai ir nurodė įteikti pranešimą apie įtarimą A. S. bei jį apklausti kaip įtariamąjį. Negalima pripažinti, kad A. S. slapstėsi, nes jis išvyko iš Lietuvos dar neprasidėjus baudžiamajam persekiojimui.

7Per teismo posėdį pareiškėjos atstovė prašė skundą tenkinti.

8Atsakovas Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra atsiliepime į pareiškėjos skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 26-30).

9Nurodė, kad pareiškėja 2009-02-24 nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą motyvavo tuo, kad veika nėra pavojinga ir nutrūko pasikėsinimo stadijoje, tačiau pasikėsinimas – tikslinga veika, padaroma tik tiesiogine tyčia, be to, pasikėsinimas nebuvo nutrauktas dėl nuo įtariamųjų nepriklausančių aplinkybių. Vertinant veikos mažareikšmiškumą, atsižvelgiama ne tik į padarinių dydį, bet ir į pasikėsinimo dalyką, sąlygas, kaltę, tikslus ir kt. Vykdyti teisingumą yra išimtinė teismo diskrecijos teisė, tad prokurorė nepilnamečių baudžiamąją politiką turėjo įgyvendinti kitais įstatymų numatytais būdais. Pareiškėja, priimdama nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą, pažeidė teisės aktų reikalavimus, netinkamai taikė BK 37 str. bei BPK 212 str. 4 p. Ikiteisminis tyrimas pagal BPK 212 str. 2 p. gali būti nutrauktas tik pasinaudojus visomis galimybėmis surinkti reikšmingus tyrimui duomenis bei tinkamai ištyrus bylos aplinkybes. Darytina išvada, kad tai nebuvo atlikta. Kilus abejonių dėl pasikėsinimo dalyko, buvo tikslinga nustatyti įtariamųjų tyčios turinį. Subjektyvieji veikos požymiai nėra aprašyti BK 178 str. dispozicijoje, todėl neprivalo būti įrodinėjami. Ikiteisminio tyrimo nutraukimo pagrindo nebuvimą galima konstatuoti remiantis Raseinių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje, kur M. E. ir D. V. pripažinti kaltais ir jiems pritaikytos atitinkamos baudžiamosios priemonės. Nutarimas dėl A. S. pripažinimo įtariamuoju ir paieškos paskelbimo buvo priimtas tik 2009-05-11, po to, kai organizuoti ikiteisminio tyrimo atlikimą pavesta Pirmojo skyriaus vyr. prokuroro pavaduotojai. A. S. buvo pareikštas įtarimas ir paskirtas pasižadėjimas neišvykti, tačiau A. S. išvyko į Angliją. Kritikuotina tai, kad pareiškėja nesiėmė teisinio bendradarbiavimo priemonių su užsienio valstybių teisėsaugos institucijomis, A. S. iki šiol nėra surastas.

10Per teismo posėdį atsakovo atstovas prašė skundo netenkinti.

11Trečiasis suinteresuotas asmuo Šiaulių miesto apylinkės prokuratūra atsiliepimo į pareiškėjos skundą nepateikė ir teismo posėdyje nedalyvavo.

12Skundas netenkintinas.

13Byloje nustatyta, kad pareiškėja tarnybą prokuratūroje pradėjo 1999 m. Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros Nusikaltimų valstybės tarnybai, valdymo tvarkai ir visuomenės saugumui skyriuje prokurore-stažuotoja, nuo 2006 m. įsakymu Nr. P-588 paskirta dirbti Pirmojo skyriaus prokurorės pareigose, jai suteiktas jaunesniojo justicijos patarėjo kvalifikacinis rangas (b. l. 66).

14Šioje byloje ginčijamu įsakymui pareiškėjai paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba, už tai, kad D. K. netinkamai atliko jai pavestas tarnybines pareigas baudžiamosiose bylose Nr. 43-1-00069-08, Nr. 40-2-020-09, vilkino procesinių sprendimų priėmimą bylose, pažeidė įstatymus.

15Šiuo metu baudžiamoji byla Nr. 43-1-00069-08 yra išnagrinėta, Raseinių rajono apylinkės teismas 2009-07-20 nuosprendžiu (b. l. 39-42) M. E. pripažino kaltu pagal BK 22 str. 1 d., 178 str. 1 d., D. V. pagal BK 22 str. 1 d., 178 str. 1 d., atleido nuo baudžiamosios atsakomybės BK 93 str. 1 d. 1-3 p. pagrindu, ir nutraukė baudžiamąją bylą D. V. atžvilgiu. Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenys patvirtina, kad nuosprendis yra įsiteisėjęs.

162009-04-28 Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros vyr. prokuroro tarnybiniame pranešime nurodyta, kad pareiškėja stengėsi nutraukti ikiteisminį tyrimą: pirma, dėl mažareikšmiškumo, vėliau dėl duomenų nesurinkimo. Byla aiški, įrodymai surinkti, todėl pareiškėjos sprendimai leidžia manyti, kad pareiškėja galimai pažeidė BPK 2 str., 212 str. 2 p., 170 str. 1 d. 4 p. ir kt., todėl tikslinga atlikti tarnybinį patikrinimą (b. l. 135-136).

172009-05-12 Generalinės prokuratūros raštu Šiaulių apygardos prokuratūrai nurodyta atlikti tarnybinį patikrinimą pareiškėjos atžvilgiu ir iki 2009-05-28 pateikti išvadą ir medžiagą (b. l. 137).

182009-05-22 Šiaulių apygardos prokuratūra pranešimu Nr. 13-18 dėl galimai padaryto tarnybinio nusižengimo informavo pareiškėją, kad dėl jos veiksmų atliekamas tarnybinis patikrinimas, nurodyta pateikti paaiškinimą (b. l. 132-133).

192009-05-25 pareiškėja pateikė paaiškinimą (b. l. 130-131).

202009-05-28 Šiaulių apygardos prokuratūros išvadoje dėl Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros Pirmojo skyriaus prokurorės D. K. tarnybinės veiklos patikrinimo, atsižvelgus į pareiškėjos padarytų proceso įstatymų pažeidimų pobūdį, siūloma skirti pareiškėjai švelniausią tarnybinę nuobaudą – pastabą (b. l. 7-20).

21Prokurorų statusą, kompetenciją, teises ir pareigas, tarnybos eigą, skatinimo bei tarnybinės atsakomybės sąlygas, socialines garantijas, asmens apsaugos priemonių tvarkymo ir naudojimo sąlygas reglamentuoja Prokuratūros įstatymas (toliau – Įstatymas). Vadovaujantis Įstatymo 11 str. 2 d., prokuroras, atlikdamas savo funkcijas, yra nepriklausomas ir klauso tik Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų. To paties įstatymo 4 str. 3 d. numato, kad prokurorų proceso veiklą kontroliuoja aukštesnysis prokuroras ir teismas. Pagal Įstatymo 3 str. 2 d., prokuroras sprendimus priima savarankiškai ir vienvaldiškai, vadovaudamasis įstatymais ir protingumo principu, gerbdamas asmens teises ir laisves, laikydamasis nekaltumo prezumpcijos, taip pat principo, kad įstatymui, valstybės institucijoms ir pareigūnams visi asmenys yra lygūs nepaisant asmens socialinės ir šeiminės padėties, pareigų, užsiėmimo, įsitikinimų, pažiūrų, kilmės, rasės, lyties, tautybės, kalbos, tikėjimo ir išsilavinimo.

22Pareiškėjai drausminė nuobauda paskirta vadovaujantis Prokuratūros įstatymo 40 str. 1 p. ir 41 str.

23Įstatymo 40 str. yra nustatyta, kad prokurorui už įstatymų pažeidimus, tarnybinius nusižengimus arba prokuroro vardą žeminančius poelgius gali būti skiriamos šios tarnybinės nuobaudos: 1) pastaba; 2) papeikimas; 3) kvalifikacinio rango pažeminimas; 4) perkėlimas į žemesnes pareigas; 5) atleidimas iš tarnybos.

24Įstatymo 41 str. reglamentuoja tarnybinės nuobaudos skyrimo tvarką.

25Įstatymo 41 str. 1 d. nustatyta, kad prokurorui tarnybinė nuobauda skiriama generalinio prokuroro įsakymu šio Įstatymo ir generalinio prokuroro nustatyta tvarka.

26Įstatymo 41 str. 3 d. nustatyta, kad tarnybinis patikrinimas atliekamas, kai prokuroro veika turi įstatymo pažeidimo, tarnybinio nusižengimo arba prokuroro vardą žeminančio poelgio požymių, taip pat kai prokuroras nušalinamas nuo pareigų, jei panaudojo šaunamąjį ginklą arba remiantis Generalinės prokuratūros ar teritorinės prokuratūros vyriausiojo prokuroro tarnybiniu pranešimu.

27Įstatymo 41 str. 6 d. nustatyta, kad prokurorui tarnybinė nuobauda gali būti paskirta, jei nuo įstatymo pažeidimo, tarnybinio nusižengimo arba prokuroro vardą žeminančio poelgio padarymo dienos nepraėjo šeši mėnesiai.

28Įstatymo 41 str. 7 d. nustatyta, kad prokurorui, kuris padarė proceso įstatymų normų pažeidimą atlikdamas savo funkcijas (tai yra: priėmė neteisėtą sprendimą, atliko neteisėtą ikiteisminio tyrimo veiksmą, per įstatymų nustatytą terminą nepriėmė būtino sprendimo ar neatliko būtino ikiteisminio tyrimo veiksmo), tarnybinė nuobauda gali būti paskirta, jei nuo pažeidimo padarymo dienos nepraėjo trisdešimt šeši mėnesiai.

29Tarnybinio patikrinimo atlikimo ir tarnybinės nuobaudos taikymo prokurorams nuostatai (toliau – Nuostatai), patvirtinti Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2007-01-30 įsakymu Nr. I-9, nustato tarnybinio patikrinimo dėl prokuroro galimai padaryto įstatymo pažeidimo, tarnybinio nusižengimo arba prokuroro vardą žeminančio poelgio atlikimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo tvarką.

30Pagal Nuostatų 4 p., tarnybinio patikrinimo pagrindas – veika, turinti įstatymo pažeidimo, tarnybinio nusižengimo arba prokuroro vardą žeminančio poelgio požymių, taip pat jei prokuroras nušalinamas nuo pareigų, panaudoja šaunamąjį ginklą arba Etikos Komisija pasiūlo taikyti tarnybinę nuobaudą.

31Vadovaujantis Nuostatų 5 p., tarnybinės nuobaudos skyrimo pagrindas – prokuroro padarytas tarnybinis pažeidimas. Tarnybinio pažeidimo sudėtis: 1) priešingas teisei veikimas ar neveikimas, 2) kaltė (tyčia ar neatsargumas), 3) neigiamos pasekmės, 4) priežastinis ryšys tarp neteisėto prokuroro veikimo ar neveikimo ir neigiamų pasekmių. Tačiau prokuroro veikimas ar neveikimas, kuris pažeidžia teisės aktų reikalavimus, bet nesukelia realių neigiamų pasekmių, laikytinas tarnybiniu pažeidimu esant dviem tarnybinio pažeidimo sudėties elementams: neteisėtam veikimui ar neveikimui ir kaltei (tyčia ar neatsargumas).

32Prokuratūros įstatymo 40, 41 str. bei Nuostatų 4 p. turinys patvirtina, kad tarnybinės nuobaudos paskyrimo prokurorui pagrindu gali būti: 1) įstatymų pažeidimas, 2) tarnybinis nusižengimas, 3) prokuroro vardą žeminantys poelgiai, 4) prokuroras nušalinamas nuo pareigų, jei panaudojo šaunamąjį ginklą.

33Minėtos teisės normos patvirtina, kad įstatymų pažeidimas gali būti suprantamas kaip pažeidimas atliekant savo funkcijas, tai yra, neteisėto sprendimo priėmimas, neteisėto ikiteisminio tyrimo veiksmo atlikimas, per įstatymų nustatytą terminą būtino sprendimo nepriėmimas ar būtino ikiteisminio tyrimo veiksmo neatlikimas. Būtent už įstatymų pažeidimą, t.y. už neteisėtų sprendimų procesinių sprendimų priėmimą bei už būtino sprendimo nepriėmimą ir ikiteisminio tyrimo veiksmo neatlikimą pareiškėjai paskirta drausminė nuobauda.

34Pareiškėjai drausminė nuobauda paskirta konstatavus, kad pareiškėja pažeidė Prokuratūros įstatymo 16 str., reglamentuojantį ikiteisminio tyrimo, valstybinio kaltinimo ir nuosprendžių vykdymo kontrolę, t.y. pažeidė bendro pobūdžio įstatymo reikalavimus. Įstatymo 16 str. 1 d. nustatyta, kad prokurorai pagal kompetenciją atlieka ir organizuoja ikiteisminį tyrimą, jam vadovauja, kontroliuoja ikiteisminio tyrimo pareigūnų proceso veiklą, palaiko valstybinį kaltinimą baudžiamosiose bylose, kontroliuoja nuosprendžių pateikimo vykdyti ir jų vykdymą Baudžiamojo kodekso, Baudžiamojo proceso kodekso, Bausmių vykdymo kodekso ir šio Įstatymo nustatyta tvarka.

35Įstatymo 16 str. 2 d. nustatyta, kad prokurorams ir ikiteisminio tyrimo pareigūnams generalinio prokuroro patvirtintos rekomendacijos ir kiti teisės norminiai aktai, formuojantys ikiteisminio tyrimo, valstybinio kaltinimo ir nuosprendžių vykdymo kontrolės praktiką, yra privalomi.

36Pareiškėjai drausminė nuobauda paskirta konstatavus, kad pareiškėja pažeidė bendro pobūdžio Baudžiamojo proceso kodekso reikalavimus, būtent BPK 2 str., nustatantį, kad prokuroras ir ikiteisminio tyrimo įstaigos kiekvienu atveju, kai paaiškėja nusikalstamos veikos požymių, privalo pagal savo kompetenciją imtis visų įstatymų numatytų priemonių, kad per trumpiausią laiką būtų atliktas tyrimas ir atskleista nusikalstama veika.

37Byloje nustatyta, kad 2008-10-24 Šiaulių miesto apylinkės prokuratūroje gauta baudžiamoji byla Nr. 43-1-0069-08 dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 178 str. 1 d., dėl metalo laužo vagystės iš prekinio traukinio (b. l. 82). 2008-10-24 Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros vyr. prokuroro pavaduotoja nusprendė ikiteisminį tyrimą pavesti atlikti Šiaulių apskrities VPK TPK. 2008-10-24 pavedime prokuroras, vadovaujantis ikiteisminiam tyrimui yra nurodytas T. G.

382008-12-10 Šiaulių miesto apylinkės prokuratūrai išsiųsta patikrinimui ir prokuroro paskyrimui baudžiamoji byla Nr. 43-1-0069-08, kurioje nustatyti įtariamieji yra nepilnamečiai ir Šiaulių apskrities VPK TPK tyrėjos pranešimas apie atliktą darbą ikiteisminio tyrimo baudžiamojoje byloje (b. l. 96-98). Pranešime nurodyta, kad byloje pareikšti įtarimai M. E., gim. 1994-03-05, ir D. V., gim. 1993-04-26. Pranešime nurodyta, kad A. S. įtarimas nepareikštas, nes jis išvykęs į Angliją. Pranešime nurodyta, kad yra rasta 900 kg juodojo metalo laužo, kuris yra grąžintas savininkui UAB „Tolmestas“; apklausti liudytojai; apklausti liudytojai, įtariamieji M. E. ir D. V., kurie pilnai prisipažino dėl nusikalstamos veikos; atliktas įtariamųjų parodymų patikrinimas vietoje. Pranešime nurodyti numatomi atlikti tolimesni tyrimo veiksmai: reikalinga spręsti klausimą dėl ikiteisminio tyrimo išskyrimo dėl A. S.; suradus A. S. pareikšti įtarimą; apklausti liudytoją.

39Pareiškėjos skundo turinys bei 2009-05-28 Šiaulių apygardos prokuratūros tarnybinės veiklos patikrinimo išvados patvirtina, kad 2008-12-11 organizuoti ikiteisminį tyrimą ir jam vadovauti baudžiamojoje byloje Nr. 43-1-0069-08 pavesta nepilnamečių justicijos srityje besispecializuojančiai pareiškėjai (b. l. 8, 51).

402008-12-17 pareiškėja grąžino Šiaulių apskrities VPK TPK tyrėjai baudžiamąją bylą bei raštu nurodė tęsti ikiteisminį tyrimą ir davė rašytinius nurodymus: išsiaiškinti, kiek metalo dalių, detalių ar gabalų rasta, atskirai kiekvienos metalo dalies ar detalės svorį, bendrą svorį, kas, kur ir kaip svėrė pasikėsintą pagrobti metalą, patikslinti, kiek laiko įtariamieji mėtė iš vagonų metalo dalis, po kiek jų išmetė kiekvienas įtariamasis ir du mažamečiai; susisiekti su A. S. artimaisiais, klausiant jų dėl A. S. buvimo vietos, informacijos susisiekimui (b. l. 99).

412009-01-16 Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros prokurorei D. K. išsiųsti patikrinimui baudžiamoji byla Nr. 43-1-0069-08 ir pranešimas apie atliktą darbą ikiteisminio tyrimo baudžiamojoje byloje. 2009-01-16 pranešime nurodyti atlikti veiksmai: papildomai apklausti įtariamieji M. E. ir D. V.; apklausti liudytojai; į Raseinių r. apylinkės prokuratūrą išsiųstas paklausimas dėl A. S., atsakymas negautas. 2009-01-16 pranešime nurodyti numatomi tolimesni tyrimo veiksmai: reikia spręsti klausimą dėl ikiteisminio tyrimo išskyrimo dėl įtariamojo A. S.; suradus A. S., pateikti įtarimą ir apklausti įtariamuoju (b. l. 101).

422009-02-05 prokurorė D. K. priėmė nutarimą atskirti ikiteisminį tyrimą A. S. atžvilgiu iš baudžiamosios bylos Nr. 43-1-0069-08 į baudžiamąją bylą Nr. 40-2-020-09 (b. l. 124).

432009-02-06 prokurorė D. K. grąžino tyrėjai baudžiamąją bylą ir nurodė tęsti ikiteisminį tyrimą ir atlikti numatytus procesinius veiksmus; išsiuntė nutarimą dėl ikiteisminio tyrimo atskyrimo (b. l. 103).

442009-02-12 Šiaulių apskrities VPK išsiuntė Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros prokurorei D. K. baudžiamąją bylą Nr. 43-1-0069-08 kaltinamajam aktui surašyti (b. l. 104-107).

452009-02-24 prokurorė D. K., vadovaudamasi BK 37 str., 82 str. 1 d. 1 p., 83 str., BPK 212 str. 1 d. 4 p., 214 str. 2 d. 3-5, 216 str., priėmė nutarimą, kuriuo prašyti ikiteisminio tyrimo teisėjo patvirtinti nutarimą atleisti M. E. ir D. V. nuo baudžiamosios atsakomybės dėl nusikaltimo mažareikšmiškumo ir ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 43-1-0069-08 nutraukti (b. l. 109-110). Nutarime nurodyti jo priėmimo motyvai: iš ikiteisminio tyrimo metu surinktų duomenų matosi, kad įtariamųjų padaryta veika formaliai atitinka nusikaltimo, numatyto BK 178 str. 1 d., sudėtį, tačiau jos pavojingumas nėra didelis; savo veiksmais įtariamieji nepadarė didelės žalos; pasikėsintas pagrobti metalas grąžintas savininkui; daromas nusikaltimas nutrūko pasikėsinimo stadijoje.

46Raseinių rajono apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėja 2009-03-04 nutartimi netvirtinti Šiaulių miesto apylinkės prokurorės D. K. 2009-02-24 nutarimo, kuriuo nutarta atleisti M. E. ir D. V. nuo baudžiamosios atsakomybės dėl nusikaltimo mažareikšmiškumo ir ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 43-1-0069-08 nutraukti (b. l. 112-113). Teismo nutartyje konstatuota, kad įtariamieji pasikėsino pagrobti 497,70 Lt vertės turtą, todėl žalos dydis negali būti vertinamas kaip mažareikšmis, pagal BK 190 str. nedidelės vertės turtas nuo 1 iki 3 MGL (130-390 Lt).

472009-05-28 Šiaulių apygardos prokuratūros tarnybinės veiklos patikrinimo išvadoje yra konstatuota, kad prokurorė D. K. akivaizdžiai nesant sąlygų įtariamųjų padarytą nusikaltimą pripažinti mažareikšmiu, nepagrįstai taikė BK 37 str. bei BPK 212 str. 4 p. ir priėmė neteisėtą proceso sprendimą - 2009-02-24 nutarimą.

48Atsakovo atsiliepimo turinys patvirtina, kad atsakovas, skirdamas prokurorei drausminę nuobaudą, vienu iš nuobaudos skyrimo pagrindu laikė proceso sprendimą - 2009-02-24 nutarimą. Skundžiamame sprendime nėra nurodytos teisės normos, kuriomis vadovavosi prokurorė, priimdama 2009-02-24 procesinį sprendimą, šis pažeidimas buvo įvertintas kaip minėtų bendrų įstatymo nuostatų pažeidimas.

49Pagal BPK 212 str. 4 p. ikiteisminis tyrimas nutraukiamas, kai remiantis Baudžiamojo kodekso 37 straipsniu pripažįstama, kad nusikalstama veika yra mažareikšmė. BK 37 str. nustato, kad padaręs nusikaltimą asmuo gali būti teismo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu dėl padarytos žalos dydžio, nusikaltimo dalyko ar kitų nusikaltimo požymių ypatumų veika pripažįstama mažareikšme.

50Nurodytos bylos aplinkybės bei teisės aktų reikalavimai patvirtina, kad prokurorė D. K., priimdama 2009-02-24 nutarimą, atliko savo kompetencijos ribose BPK nustatytą veiksmą - priėmė galimą priimti procesinį sprendimą. Todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad šis procesinis sprendimas yra neteisėtas. Išvada bei atsakovo paaiškinimai patvirtina, kad sprendžiant tarnybinės nuobaudos skyrimo klausimą, buvo sprendžiamas šio procesinio sprendimo pagrįstumas, bet ne teisėtumas. Atsakovas nurodė argumentus, susijusius su materialinėmis baudžiamosios teisės normomis dėl veikos mažareikšmiškumo – BK 37 str. Materialinės teisės normų taikymas gali būti siejamas vien su sprendimo pagrįstumu, todėl tai negali būti siejama su neteisėtais procesiniais veiksmais, dėl kurių prokurorui gali būti taikoma tarnybinė atsakomybė.

51Prokuroro procesinio sprendimo pagrįstumas gali būti vertinamas tik nagrinėjant baudžiamąją bylą, prokuroro procesinio sprendimo pagrįstumas negali būti vertinamas kitokia tvarka, nagrinėjant kitas bylas - dėl prokurorų tarnybinės atsakomybės ar kitokias bylas. Prokuroro procesinio sprendimo pagrįstumo vertinimas ne baudžiamojoje byloje pažeistų Konstitucijos 118 str., nustatantį, kad valstybinį kaltinimą baudžiamosiose bylose palaiko, baudžiamąjį persekiojimą vykdo ir kvotos organų veiklą kontroliuoja prokurorai. Prokuroro procesinio sprendimo pagrįstumo vertinimas ne baudžiamojoje byloje pažeistų anksčiau minėtas Prokuratūros įstatymo normas dėl prokurorų veiklos nepriklausomumo, kurio viena iš garantijų yra tai, kad sprendžiant prokurorų tarnybinės atsakomybės taikymo klausimą, gali būti vertinamas tik toks įstatymų pažeidimas kaip neteisėto sprendimo priėmimas.

52Nurodytą įstatymų aiškinimą patvirtina tai, kad įstatymai nenumato kitokios prokurorų procesinių sprendimų patikrinimo tvarkos, negu procesinio pobūdžio konkrečioje byloje priemonių taikymą. Prokuroras pagal Prokuratūros įstatymą turi valstybės pareigūno statusą, tačiau administracinių teismų kompetencijai nepriskirta tirti procesinių veiksmų, susijusių su teisingumo vykdymu ar bylos tyrimu (ABTĮ 16 str. 2 d.). Dėl neteisėtų prokuroro veiksmų, galima kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo (CK 6.271, 6.272 str.). Kitoks prokuroro procesinės veiklos tyrimas yra negalimas, nes pažeistų teisės aktus, reglamentuojančius prokuroro teisinį statusą.

53Dėl nurodytų motyvų, atsakovas neteisėtai konstatavo, kad 2009-02-24 prokurorė D. K. nepagrįstai priėmė procesinį sprendimą, pažeidė įstatymą, todėl nebuvo įstatymo pagrindo už šio sprendimo priėmimą taikyti tarnybinę atsakomybę.

542009-04-23 prokurorė D. K., vadovaudamasi BPK 94 str. 1 d. 5 p., 212 str. 1 d. 2 p., 214 str. 2 d., 3-5 d., 216 str. priėmė nutarimą, kuriuo

Nutarė

55nutraukti ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 43-1-0069-08, nes nesurinkta pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamųjų M. E. ir D. V. kaltę (b. l. 117-118). Nutarime konstatuota, kad tyrimo metu nesurinkta duomenų, kiek tiksliai metalo pasikėsino pavogti įtariamieji; įtariamieji išmėtė iš vagono atskiras metalo dalis, detales, kurias sugebėjo pakelti, iš to darytina išvada, kad įtariamieji neturėjo galimybės pasikėsinti pavogti 900 kg metalo.

562009-04-28 Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros vyr. prokuroro pavaduotoja priėmė nutarimą panaikinti 2009-04-23 prokurorės D. K. nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 43-1-0069-08 ir atnaujinti ikiteisminį tyrimą; pavesti ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 43-1-0069-08 atlikti Šiaulių apskrities VPK TPK, ikiteisminiam tyrimui vadovauti ir jį organizuoti – Pirmojo skyriaus prokurorei A. J. (b. l. 121-122).

57Pagal BPK 212 str. 2 p., ikiteisminis tyrimas nutraukiamas, kai ikiteisminio tyrimo metu nesurenkama pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamojo kaltę dėl nusikalstamos veikos padarymo.

582009-05-28 Šiaulių apygardos prokuratūros tarnybinės veiklos patikrinimo išvadoje yra konstatuota, kad prokurorė D. K. nepagrįstai taikė BPK 212 str. 2 p. ir priėmė neteisėtą proceso sprendimą 2009-04-23. Išvadoje konstatuota, kad prokurorė, turėdama pakankamai duomenų, pagrindžiančių, jog įtariamieji padarė nusikaltimą, nevykdė BPK 218 str., 220 str. reikalavimų.

59Ginčijamu įsakymu yra konstatuotas BPK 218 str., reglamentuojančio ikiteisminio tyrimo pabaigą, pažeidimas. Šis straipsnis nustato prokuroro pareigas bei proceso dalyvių teises šioje proceso stadijoje. Ginčijamu įsakymu yra konstatuotas BPK 220 str., reglamentuojančio kaltinamojo akto perdavimą teismui, pažeidimą.

60Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovas konstatavo, kad prokurorė nesurašė kaltinamojo akto ir neperdavė bylos teismui tuomet, kai byloje buvo duomenys apie padarytą nusikaltimą. Šis atsakovo konstatavimas yra tiesiogiai susijęs su materialinės teisės normomis, t.y. su prokurorės sprendimo pagrįstumu. Nurodytas aplinkybes patvirtina atsakovo atsiliepimo turinys, kuriame kaip atsikirtimo į skundą motyvai yra nurodoma BK 178 str. dispozicijos analizė bei kiti atsakovo argumentai. Kaip jau buvo minėta anksčiau sprendime dėl 2009-02-24 prokurorės nutarimo, prokuroro procesinio sprendimo pagrįstumo vertinimas pažeidžia Konstitucijoje ir įstatymuose nustatytus prokuroro veiklos principus. Pažymėtina, kad Šiaulių apygardos prokuratūros tarnybinės veiklos patikrinimo išvadoje taip ir buvo nurodoma, kad buvo vertinamas 2009-02-24 ir 2009-04-23 procesinių sprendimų teisėtumas ir pagrįstumas.

61Dėl nurodytų motyvų, atsakovas neteisėtai konstatavo, kad prokurorė D. K. 2009-04-23 nepagrįstai priėmė procesinį sprendimą, pažeidė įstatymą, todėl nebuvo įstatymo pagrindo už šio sprendimo priėmimą taikyti tarnybinę atsakomybę.

62Pareiškėjai tarnybinė nuobauda paskirta už anksčiau minėtų procesinių sprendimų priėmimą baudžiamojoje byloje bei už procesinių sprendimų nepriėmimą toje pačioje baudžiamojoje byloje A. S. atžvilgiu.

63Anksčiau aprašytos bylos aplinkybės patvirtina, kad 2008-12-10 tyrėjos pranešime apie atliktą darbą ikiteisminio tyrimo baudžiamojoje byloje Nr. 43-1-0069-08 Šiaulių miesto apylinkės prokuratūrai buvo nurodyta, kad A. S. įtarimas nepareikštas, nes jis išvykęs į Angliją; reikalinga spręsti klausimą dėl ikiteisminio tyrimo išskyrimo dėl A. S.; suradus A. S. pareikšti įtarimą.

642008-12-17 prokurorė D. K., kuriai 2008-12-11 buvo pavesta organizuoti ikiteisminį tyrimą ir jam vadovauti, grąžindama tyrėjai baudžiamąją bylą, raštu nurodė tyrėjai susisiekti su A. S. artimaisiais, klausiant jų dėl A. S. buvimo vietos, informacijos susisiekimui (b. l. 99).

652009-01-16 prokurorei D. K. išsiųsti patikrinimui baudžiamoji byla Nr. 43-1-0069-08 ir pranešimas apie atliktą darbą ikiteisminio tyrimo baudžiamojoje byloje. 2009-01-16 pranešime paminėti atlikti veiksmai, prie kurių paminėta, kad į Raseinių r. apylinkės prokuratūrą išsiųstas paklausimas dėl A. S., atsakymas negautas. 2009-01-16 pranešime prie nurodytų numatomų tolimesnių tyrimo veiksmų paminėta, jog reikia spręsti klausimą dėl ikiteisminio tyrimo išskyrimo dėl įtariamojo A. S.; suradus A. S., pateikti įtarimą ir apklausti įtariamuoju (b. l. 101).

662009-02-05 prokurorė D. K. priėmė nutarimą atskirti ikiteisminį tyrimą A. S. atžvilgiu iš baudžiamosios bylos Nr. 43-1-0069-08 į baudžiamąją bylą Nr. 40-2-020-09 (b. l. 124). Nutarime konstatuota, kad nėra galimybės pranešti apie įtarimą A. S. ir jį apklausti įtariamuoju, kadangi šiuo metu jis išvykęs dirbti į Angliją, tačiau 2008-11-24 buvo kalbėta su A. S. mama L. V., kuri paminėjo, kad sūnus ruošiasi grįžti.

67Prokurorė į baudžiamąją bylą Nr. 40-2-020-09 perkėlė baudžiamosios bylos Nr. 43-1-0069-08 dokumentus: 1. A. S. motinos L. V. 2008-11-05 apklausos protokolas, kuriame fiksuota, kad A. S. išvyko į Angliją; 2. tyrėjos R. P. 2008-12-09 tarnybinis pranešimas, kuriame fiksuota, kad A. S. nėra apklaustas įtariamuoju, nes išvykęs į Angliją. 2008-12-09 buvo bendrauta su A. S. motina telefonu, kuri nurodė nežinanti, kada grįš A. S., prisiskambinti jam nepavyko; 3. tyrėjos R. P. 2009-01-14 tarnybinis pranešimas, kuriame fiksuota, kad A. S. nėra apklaustas įtariamuoju, nes išvykęs į Angliją. 2009-01-14 jo motina paaiškino nežinanti, kada grįš A. S., prisiskambinti jam nepavyko.

682009-02-06 prokurorė D. K. grąžino tyrėjai baudžiamąją bylą ir nurodė tęsti ikiteisminį tyrimą ir atlikti numatytus procesinius veiksmus; išsiuntė nutarimą dėl ikiteisminio tyrimo atskyrimo (b. l. 103).

69Tyrėjos R. P. 2009-03-02 ir 2009-04-06 tarnybiniuose pranešimuose Šiaulių apskrities VPK TPK viršininkui yra nurodyta, kad A. S. nėra apklaustas įtariamuoju, nes išvykęs dirbti į Angliją; paskambinus A. S. mamai L. V., ji paaiškino, kad nežino kada jos sūnus ruošiasi grįžti, jam grįžus pažadėjo pranešti (b. l. 126, 127).

702009-04-28 Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotoja organizuoti ikiteisminio tyrimo atlikimą baudžiamojoje byloje Nr. 40-2-020-09 pavedė prokurorei A. J..

712009-05-11 Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros Pirmojo skyriaus vyr. prokuroro pavaduotoja A. J. priėmė nutarimą pripažinti A. S. įtariamuoju ir paskelbti jo paiešką (b. l. 128).

72Raseinių rajono apylinkės prokurorė V. A., atsakydama į Šiaulių apygardos prokuratūros užklausimą, 2009-05-27 raštu nurodė, kad Raseinių rajono apylinkės prokuratūroje buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 82-1-0391-08 pagal BK 150 str. 3 d., kurioje įtariamajam A. S. 2008-09-23 paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 76-81). Įtariamajam pažeidus paskirtą kardomąją priemonę ir išvykus į Angliją, klausimas dėl paieškos paskelbimo svarstomas nebuvo ir paieška vykdoma nebuvo, kadangi tyrimo metu buvo nustatyta, kad A. S. veiksmuose nenustatyta nusikalstamos veikos požymių, numatytų 150 str. 3 d. 2008-12-08 Raseinių rajono apylinkės prokuratūroje buvo gautas Šiaulių apskrities VPK TPK užklausimas, ar baudžiamojoje byloje Nr. 82-1-0391-08 A. S. yra paskirta kardomoji priemonė. 2008-12-09 buvo išsiųstas pranešimas, kad A. S. 2008-09-23 paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Tyrėja telefonu buvo informuota, kad buvo paskirta kardomoji priemonė, tačiau A. S. atžvilgiu nėra BK 150 str. 3 d. numatytos veikos požymių, tačiau procesinis sprendimas nėra priimtas, nes nėra gauti visi reikalingi įrodymai. 2009-01-15 Raseinių rajono apylinkės prokuratūroje pakartotinai buvo gautas Šiaulių apskrities VPK TPK užklausimas, ar baudžiamojoje byloje Nr. 82-1-0391-08 A. S. yra priimtas procesinis sprendimas, ar A. S. paskirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti nepakeista į sunkesnę kardomąją priemonę, nes A. S. išvyko į Angliją ir pažeidė kardomąją priemonę. 2009-01-19 buvo atsakyta, kad procesinis sprendimas nėra priimtas. Raseinių rajono apylinkės prokurorės V. A. rašte paaiškinta, kad nei su Šiaulių miesto apylinkės prokurore, nei su kitais pareigūnais jokiomis telekomunikacijos priemonėmis derinta ar tartasi dėl A. S. paieškos paskelbimo ar vykdymo nebuvo (b. l. 76-77).

73Vadovaujantis BPK 21 str. 3 d., kai asmuo slapstosi ar jo buvimo vieta nežinoma, įtariamuoju jis pripažįstamas prokuroro nutarimu ar ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartimi. BPK 142 str. 1 d. nustato, kad įtariamasis, kaltinamasis, nukentėjusysis ir kiekvienas šaukiamas kaip liudytojas asmuo privalo šaukiami atvykti pas ikiteisminio tyrimo pareigūną, prokurorą ar į teismą. Be pateisinamos priežasties neatvykęs pas ikiteisminio tyrimo pareigūną, prokurorą ar į teismą įtariamasis, kaltinamasis, nukentėjusysis ar liudytojas gali būti atvesdinami. Jeigu įtariamojo ar kaltinamojo buvimo vieta nežinoma, prokuroro nutarimu ar teismo nutartimi skelbiama įtariamojo ar kaltinamojo paieška.

74Aprašytos aplinkybės patvirtina, kad prokurorė D. K. nepriėmė įstatyme numatytų procesinių sprendimų, būtinų baudžiamosios bylos išnagrinėjimui, A. S. atžvilgiu, t.y. nepriėmė nutarimo pripažinti jį įtariamuoju ir paskelbti paiešką, tuomet kai buvo įstatymų nustatytos sąlygos priimti minėtus procesinius sprendimus, nes byloje buvo duomenys, jog A. S. galėjo dalyvauti nusikaltimo padaryme ir buvo duomenys, kad jis yra išvykęs į užsienį.

752009-05-25 pareiškėja pateiktame paaiškinime dėl A. S. nurodė, kad baudžiamasis persekiojimas pagal Europos arešto orderį kainuotų brangiau nei jo padaryta žala, dėl atliekamo jo atžvilgiu ikiteisminio tyrimo kitoje byloje Nr. 82-1-0391-08 tikėjosi, kad minėtoje byloje bus paskelbta A. S. paieška, abu tyrimus sujungiant (b. l. 130-131).

76Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 2006-07-18 raštu Nr. 14.2-2839 „Dėl Europos arešto orderio išdavimo problemų“ nurodyta, kad tais atvejais, kai yra pakankamas pagrindas manyti, kad ikiteisminis tyrimas gali būti nutrauktas, kad asmuo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės arba už padarytą veiką jam gali būti paskirta bauda ar kita su laisvės atėmimu nesusijusi bausmė arba dėl nusikalstamos veikos padaryta žala nedidelė, o turima duomenų, kad įtariamasis pasislėpė užsienyje, reikia skelbti tarptautinę paiešką. Gavus duomenų apie asmens buvimo vietą, galima kreiptis į tos valstybės kompetentingas įstaigas su teisinės pagalbos prašymu įteikti jam šaukimą atvykti, pranešimą apie įtarimą, prašymą apklausti ir atlikti kitus proceso veiksmus. Be to, gavus duomenų, kad nusikalstamos veikos padarymu įtariamas asmuo pasislėpė, būtina skelbti vietinę paiešką, kadangi apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties eiga sustoja tik nuo paieškos paskelbimo dienos.

77Šiaulių apygardos prokuratūra pareiškėjos poziciją dėl Europos arešto orderio išdavimo pripažino teisėta vadovaujantis nurodytu Generalinės prokuratūros 2006-07-18 raštu. Šiaulių apygardos prokuratūra tarnybinės veiklos patikrinimo išvadoje teisėtai nurodė, kad prokurorė be pagrindo nepaskelbė vietinės paieškos.

78Nepagrįsti yra pareiškėjos motyvai dėl to, kad A. S. atžvilgiu galėjo būti priimti procesiniai sprendimai kitoje baudžiamojoje byloje. Minėti dokumentai patvirtina, kad procesinis sprendimas, kurį buvo būtina priimti šioje byloje - dėl paieškos paskelbimo nebuvo priimtas kitoje baudžiamojoje byloje, nurodytos aplinkybės prokurorei buvo žinomos. Tikimybė, jog kitoje byloje gali būti priimtas atitinkamas procesinis sprendimas nėra pagrįstas įstatymais, nes pareigūnai, kompetentingi spręsti tam tikrus klausimus vienoje byloje, turi teisę ir pareigą priimti procesinius sprendimus tik toje byloje, kurią nagrinėja. Todėl procesinių sprendimų teisėtumas ar tokių procesinių sprendimų nepriėmimo teisėtumas gali būti vertinamas tik konkrečioje byloje kaip procesinėmis priemonėmis (skundžiant procesinius sprendimus instancine tvarka, kreipiantis dėl jų patvirtinimo ar pan.) taip ir kitais atvejais vertinant procesinius veiksmus.

79Dėl nurodytų motyvų, atsakovas turėjo pagrindą konstatuoti, kad prokurorė D. K., nepriėmusi įstatyme numatytų procesinių sprendimų, būtinų galutinio procesinio sprendimo priėmimui baudžiamojoje byloje, A. S. atžvilgiu, pažeidė įstatymus (BPK 2 str., 21 str. 3 d. ir 142 str. 1 d., Prokuratūros įstatymo 16 str.), todėl turėjo pagrindą skirti prokurorei tarnybinę nuobaudą – pastabą.

80Prokurorei paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba atitinka padaryto pažeidimo pobūdį, yra paskirta įstatymo nustatyta tvarka ir terminais, todėl nėra teisinio pagrindo naikinti šią nuobaudą (ABTĮ 3 str.).

81Šiuo teismo sprendimu yra konstatuota, kad dalis pažeidimų, už kuriuos prokurorei yra paskirta tarnybinė nuobauda, yra konstatuota neteisėtai. Šiuo teismo sprendimu yra konstatuota, kad buvo vienas iš atsakovo nurodytų pagrindų skirti prokurorei ginčijamu įsakymu nuobaudą. Todėl ginčijamas įsakymas neturi būti keičiamas, nes juo išspręstas klausimas - priimtas sprendimas dėl nuobaudos taikymo, nesikeičia. Teismo sprendimu nėra sprendžiamas klausimas dėl sprendimo motyvų teisėtumo, nes tokiu sprendimu nepasikeistų, nepasibaigtų ar neatsirastų ginčijami teisiniai santykiai (ABTĮ 3 str., 5 str., 22 str.).

82Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 str., 86 str., 87 str., 88 str. 1 p., 127 str.,

n u s p r e n d ė:

84atmesti D. K. skundą kaip nepagrįstą.

85Sprendimas per 14 d. apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Veslava Ruskan,... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 4. 2009-06-10 Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro įsakymu Nr. P-274... 5. Pareiškėja 2009-07-13 kreipėsi su skundu į teismą, prašydama panaikinti... 6. Pareiškėja skunde nurodė, kad 2008-10-23 pradėtas ikiteisminis tyrimas... 7. Per teismo posėdį pareiškėjos atstovė prašė skundą tenkinti.... 8. Atsakovas Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra atsiliepime į... 9. Nurodė, kad pareiškėja 2009-02-24 nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą... 10. Per teismo posėdį atsakovo atstovas prašė skundo netenkinti.... 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo Šiaulių miesto apylinkės prokuratūra... 12. Skundas netenkintinas.... 13. Byloje nustatyta, kad pareiškėja tarnybą prokuratūroje pradėjo 1999 m.... 14. Šioje byloje ginčijamu įsakymui pareiškėjai paskirta tarnybinė nuobauda... 15. Šiuo metu baudžiamoji byla Nr. 43-1-00069-08 yra išnagrinėta, Raseinių... 16. 2009-04-28 Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros vyr. prokuroro... 17. 2009-05-12 Generalinės prokuratūros raštu Šiaulių apygardos prokuratūrai... 18. 2009-05-22 Šiaulių apygardos prokuratūra pranešimu Nr. 13-18 dėl galimai... 19. 2009-05-25 pareiškėja pateikė paaiškinimą (b. l. 130-131).... 20. 2009-05-28 Šiaulių apygardos prokuratūros išvadoje dėl Šiaulių miesto... 21. Prokurorų statusą, kompetenciją, teises ir pareigas, tarnybos eigą,... 22. Pareiškėjai drausminė nuobauda paskirta vadovaujantis Prokuratūros... 23. Įstatymo 40 str. yra nustatyta, kad prokurorui už įstatymų pažeidimus,... 24. Įstatymo 41 str. reglamentuoja tarnybinės nuobaudos skyrimo tvarką.... 25. Įstatymo 41 str. 1 d. nustatyta, kad prokurorui tarnybinė nuobauda skiriama... 26. Įstatymo 41 str. 3 d. nustatyta, kad tarnybinis patikrinimas atliekamas, kai... 27. Įstatymo 41 str. 6 d. nustatyta, kad prokurorui tarnybinė nuobauda gali būti... 28. Įstatymo 41 str. 7 d. nustatyta, kad prokurorui, kuris padarė proceso... 29. Tarnybinio patikrinimo atlikimo ir tarnybinės nuobaudos taikymo prokurorams... 30. Pagal Nuostatų 4 p., tarnybinio patikrinimo pagrindas – veika, turinti... 31. Vadovaujantis Nuostatų 5 p., tarnybinės nuobaudos skyrimo pagrindas –... 32. Prokuratūros įstatymo 40, 41 str. bei Nuostatų 4 p. turinys patvirtina, kad... 33. Minėtos teisės normos patvirtina, kad įstatymų pažeidimas gali būti... 34. Pareiškėjai drausminė nuobauda paskirta konstatavus, kad pareiškėja... 35. Įstatymo 16 str. 2 d. nustatyta, kad prokurorams ir ikiteisminio tyrimo... 36. Pareiškėjai drausminė nuobauda paskirta konstatavus, kad pareiškėja... 37. Byloje nustatyta, kad 2008-10-24 Šiaulių miesto apylinkės prokuratūroje... 38. 2008-12-10 Šiaulių miesto apylinkės prokuratūrai išsiųsta patikrinimui ir... 39. Pareiškėjos skundo turinys bei 2009-05-28 Šiaulių apygardos prokuratūros... 40. 2008-12-17 pareiškėja grąžino Šiaulių apskrities VPK TPK tyrėjai... 41. 2009-01-16 Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros prokurorei D. K.... 42. 2009-02-05 prokurorė D. K. priėmė nutarimą atskirti ikiteisminį tyrimą A.... 43. 2009-02-06 prokurorė D. K. grąžino tyrėjai baudžiamąją bylą ir nurodė... 44. 2009-02-12 Šiaulių apskrities VPK išsiuntė Šiaulių miesto apylinkės... 45. 2009-02-24 prokurorė D. K., vadovaudamasi BK 37 str., 82 str. 1 d. 1 p., 83... 46. Raseinių rajono apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėja 2009-03-04... 47. 2009-05-28 Šiaulių apygardos prokuratūros tarnybinės veiklos patikrinimo... 48. Atsakovo atsiliepimo turinys patvirtina, kad atsakovas, skirdamas prokurorei... 49. Pagal BPK 212 str. 4 p. ikiteisminis tyrimas nutraukiamas, kai remiantis... 50. Nurodytos bylos aplinkybės bei teisės aktų reikalavimai patvirtina, kad... 51. Prokuroro procesinio sprendimo pagrįstumas gali būti vertinamas tik... 52. Nurodytą įstatymų aiškinimą patvirtina tai, kad įstatymai nenumato... 53. Dėl nurodytų motyvų, atsakovas neteisėtai konstatavo, kad 2009-02-24... 54. 2009-04-23 prokurorė D. K., vadovaudamasi BPK 94 str. 1 d. 5 p., 212 str. 1 d.... 55. nutraukti ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 43-1-0069-08, nes... 56. 2009-04-28 Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros vyr. prokuroro pavaduotoja... 57. Pagal BPK 212 str. 2 p., ikiteisminis tyrimas nutraukiamas, kai ikiteisminio... 58. 2009-05-28 Šiaulių apygardos prokuratūros tarnybinės veiklos patikrinimo... 59. Ginčijamu įsakymu yra konstatuotas BPK 218 str., reglamentuojančio... 60. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovas konstatavo, kad prokurorė... 61. Dėl nurodytų motyvų, atsakovas neteisėtai konstatavo, kad prokurorė D. K.... 62. Pareiškėjai tarnybinė nuobauda paskirta už anksčiau minėtų procesinių... 63. Anksčiau aprašytos bylos aplinkybės patvirtina, kad 2008-12-10 tyrėjos... 64. 2008-12-17 prokurorė D. K., kuriai 2008-12-11 buvo pavesta organizuoti... 65. 2009-01-16 prokurorei D. K. išsiųsti patikrinimui baudžiamoji byla Nr.... 66. 2009-02-05 prokurorė D. K. priėmė nutarimą atskirti ikiteisminį tyrimą A.... 67. Prokurorė į baudžiamąją bylą Nr. 40-2-020-09 perkėlė baudžiamosios... 68. 2009-02-06 prokurorė D. K. grąžino tyrėjai baudžiamąją bylą ir nurodė... 69. Tyrėjos R. P. 2009-03-02 ir 2009-04-06 tarnybiniuose pranešimuose Šiaulių... 70. 2009-04-28 Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro... 71. 2009-05-11 Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros Pirmojo skyriaus vyr.... 72. Raseinių rajono apylinkės prokurorė V. A., atsakydama į Šiaulių apygardos... 73. Vadovaujantis BPK 21 str. 3 d., kai asmuo slapstosi ar jo buvimo vieta... 74. Aprašytos aplinkybės patvirtina, kad prokurorė D. K. nepriėmė įstatyme... 75. 2009-05-25 pareiškėja pateiktame paaiškinime dėl A. S. nurodė, kad... 76. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 2006-07-18 raštu Nr. 14.2-2839... 77. Šiaulių apygardos prokuratūra pareiškėjos poziciją dėl Europos arešto... 78. Nepagrįsti yra pareiškėjos motyvai dėl to, kad A. S. atžvilgiu galėjo... 79. Dėl nurodytų motyvų, atsakovas turėjo pagrindą konstatuoti, kad prokurorė... 80. Prokurorei paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba atitinka padaryto... 81. Šiuo teismo sprendimu yra konstatuota, kad dalis pažeidimų, už kuriuos... 82. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 str., 86... 84. atmesti D. K. skundą kaip nepagrįstą.... 85. Sprendimas per 14 d. apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos...