Byla 2-14-496/2015
Dėl priteisto išlaikymo dydžio pakeitimo, bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo ir pagal R. J. priešieškinius R. J. su institucija, duodančia išvadą byloje, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi dėl vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo, bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo, dėl tėvystės nuginčijimo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Valčiukienė, sekretoriaujant Ritai Valantiejienei,

2viešame parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. J. ieškinį atsakovui R. J., su institucija, teikiančia išvadą byloje, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi dėl priteisto išlaikymo dydžio pakeitimo, bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo ir pagal R. J. priešieškinius R. J. su institucija, duodančia išvadą byloje, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi dėl vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo, bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo, dėl tėvystės nuginčijimo

Nustatė

3Ieškovė R. J. ieškiniu (l. 2-5) prašo pakeisti 2012-08-28 Kelmės rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-639-446/2012 priteisto išlaikymo iš R. J. sūnui L. J., gim. ( - ), L. J., gim. ( - ), S. J., gim. ( - ), dydį, ir nuo ieškinio padavimo dienos priteisti iš R. J. nepilnamečiams vaikams L. J., gim. ( - ), L. J., gim. ( - ), S. J., gim. ( - ), po 350 Lt kiekvienam vaikui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki jų pilnametystės. Taip pat R. J. prašo nustatyti atsakovo R. J. bendravimo su vaikais L. J., gim. ( - ), L. J., gim. ( - ), S. J., gim. ( - ), tvarką nustatant konkrečias bendravimo dienas ir valandas, nurodytas ieškinio reikalavime.

4Atsakovas R. J. priešieškiniu (l. 31-34) prašo pakeisti Kelmės rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-639-446/2012 nustatytą sūnaus L. J. gyvenamąją vietą ir nustatyti ją su juo, vaiko tėvu R. J.. Prašo nustatyti jo ir ieškovės bendravimo tvarką su vaikais, gyvenančiais su kitu iš tėvų. Prašo priteisti sūnaus L. J. išlaikymui iš R. J. po 350 Lt kas mėnesį. Įpareigoti jį uzufrukto teise tvarkyti sūnaus L. J. gaunamą materialinį išlaikymą išimtinai vaiko interesais. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Kitu priešieškiniu (l.67-68) R. J. prašo panaikinti Kelmės rajono savivaldybės administracijos archyvo ir civilinės metrikacijos skyriaus 2012-01-03 įrašus Nr. 2 ir Nr. 3 gimimo metrikų knygoje apie tai, kad L. J., gimusios ( - ), ir S. J., gim. ( - ), tėvas yra R. J..

62014-12-16 R. J. pateikė prašymą nutraukti civilinę bylą dalyje dėl tėvystės L. J. ir S. J. atžvilgiu nuginčijimo, jis atsisako nuo šio reikalavimo nelikus abejonių dėl jo tėvystės, kai buvo gautas ekspertizės aktas.

7Iki 2015-01-28 parengiamojo teismo posėdžio R. J. ir R. J. pateikė šalių sudarytą taikos sutartį ir prašymą ją patvirtinti rašytinio proceso tvarka.

8Prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas.

9Šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui (CPK 42str.2d.), šalims yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 140 str. 3 d., 293 str. 5 d., 294 str. 2 d., todėl taikos sutartis yra patvirtintina, civilinė byla nutrauktina.

10Atsakovas R. J. atsisako priešieškinio reikalavimo dėl tėvystės nuginčijimo. Teismas pripažįsta, kad šio reikalavimo atsisakymas neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ir nepilnamečių vaikų interesams, todėl atsisakymas nuo šio priešieškinio reikalavimų priimamas, civilinė byla nutraukiama.

11Šalys taikos sutarties 6 punktu numato, kad šalys susitaria nereikalauti viena iš kitos bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, tačiau toks šalių susitarimas neatleidžia nuo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei.

12Šiaulių valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimu (l.65) nuspręsta R. J. teikti antrinę teisinę pagalbą, 100 procentų atleidžiant ją nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų, su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų ir proceso išlaidų mokėjimo.

13CPK 96 str. 1d. numato, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą, proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimo daliai. CPK 80 str. 1 d. 1 p., 5 p. numato, kad turtiniuose ginčuose mokamas žyminis mokestis – 3 procentai nuo ieškinio sumos o kiruose ginčuose – 100 Lt. Indeksuota 100 Lt suma ieškinio ir priešieškinių pateikimo metu sudarė 144 Lt. CPK 85 str. 1 d. 3 p. numato, kad bylose dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis išieškojimo ieškinio suma yra išmokų už vienerius metus suma. Šioje byloje buvo sprendžiama dėl išlaikymo dydžio pakeitimo, todėl ieškinio suma yra išlaikymo skirtumas trims vaikams per metus laiko tarp anksčiau priteistos sumos ir šia taikos sutartimi sutartos sumos. Taikos sutartimi susitarta teikti išlaikymą vaikui po 60 Eur., anksčiau buvo priteista 36,20 Eur (125 Lt). Ieškinio suma dėl išlaikymo dydžio yra 856,80 Eur. 3 procentai nuo ieškinio sumos sudaro 25,70 Eur. Tačiau žyminis mokestis už reikalavimą dėl išlaikymo dydžio pakeitimo yra nesumokėtas, todėl priteistina žyminio mokesčio suma mažinama 75 procentais. T.y. iš atsakovo valstybei priteistina 6,43 Eur žyminio mokesčio ir 13,45 Lt, arba 3,90 Eur ( l. 1) pašto išlaidų, iš viso 10,33 Eur.

14Už ieškovei R. J. suteiktą antrinę teisinę pagalbą valstybė iš viso turėjo 139,02 Eur išlaidų. Byloje buvo sprendžiami du ieškovės reikalavimai ir keturi atsakovo priešieškinių reikalavimai. Po bylos užvedimo atsakovas atsisakė reikalavimo dėl tėvystės nuginčijimo, pripažindamas, kad šis reikalavimas buvo nepagrįstas, bei taikos sutartimi buvo patenkinta tik dalis jo reikalavimų, todėl pripažįstama, kad vertinant ieškinio ir priešieškinių reikalavimų patenkinimą baigiant nagrinėti bylą nustatomas toks santykis – ieškovės reikalavimai patenkinti 70 procentų, atsakovo reikalavimai - 30 procentų; todėl iš atsakovo valstybei priteistina suma už suteiktą advokato pagalbą – 70 procentų nuo 139,02 Eur, sudaro 97,31 Eur. Prie šios sumos pridėjus ankstesnėje pastraipoje nurodytą 10,33 Eur sumą, bendra valstybei priteistina iš atsakovo suma sudaro 107,64 Eur.

15Byloje atsakovas R. J. pateikdamas du priešieškiniu yra sumokėjęs 504 Lt (145,97 Eur.) žyminio mokesčio. Jei šalys sudaro taikos sutartį, arba atsisako nuo ieškinio, yra grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio. Šiuo atveju R. J. turėtų būti grąžinama 109,48 Eur sumokėto žyminio mokesčio.

16Atsižvelgiant į tai, kad atsakovui R. J. grąžintina žyminio mokesčio suma beveik sutampa su iš atsakovo R. J. priteistina proceso išlaidų suma, atliekami tarpusavio užskaitymai, skirtumas lieka mažiau nei 2 eurai, todėl nebėra pagrindo iš atsakovo valstybei priteisti proceso išlaidų ar grąžinti sumokėto mokesčio.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 140 str., 231 str. 3d., 293 str. 1 d. 4-5 p. teismas

Nutarė

18Patvirtinti R. J., a. k. ( - ) ir R. J., a. k. ( - ) taikos sutartį šiomis sąlygomis: Vaikų gyvenamoji vieta ir bendravimo su vaikais tvarka

 1. Abi sutarties šalys susitaria nekeisti Kelmės rajono apylinkės teismo 2012-08-28 d. sprendimu Nr. 2-639-446/2012 civilinėje byloje nustatytos L. J. a.k. ( - ) S. J. a.k. ( - ) ir L. J. a.k. ( - ) gyvenamosios vietos;
 2. Abi sutarties šalys susitaria pakeisti Kelmės rajono apylinkės teismo 2012-08-28 d. sprendimu Nr. 2-639-446/2012 civilinėje byloje nustatytą L. J. a.k. ( - ) S. J. a.k. ( - ) ir L. J. a.k. ( - ) bendravimo tvarką tokiu būdu:
  1. R. J. įsipareigoja be jokių apribojimų leisti R. J. bendrauti su visais trimis vaikais;
  2. Abi šalys įsipareigoja sudaryti vienas kitam sąlygas bendrauti su visais trimis vaikais pasitelkus bet kokias technines ryšio priemones tuo metu, kai vaikai bus pas vieną iš tėvų;
  3. R. J. įsipareigoja leisti R. J. ne mažiau kaip pusę laiko per metus pasiimti visus tris vaikus pas save į savo gyvenamąją vietą su nakvyne;
  4. Vaikams esant pas vieną iš tėvų ilgiau kaip vieną savaitę, kitas tėvas turi teisę kitą savaitę pasiimti vaikus 2 (dviem) dienom;
  5. Abi šalys įsipareigoja sudaryti sąlygas vienas kito tėvams (vaikų seneliams) laisvai bendrauti su anūkais tomis pačiomis sąlygomis;
  6. Atsižvelgdamos į R. J. ir jo dukrų S. J. ir L. J. silpną emocinį ryšį, šalys susitaria nustatyti R. J. vienerių metų pereinamąjį bendravimo laikotarpį per kurį R. J. turi sukurti emocinį ryšį atsižvelgiant į abiejų mergaičių norus bei emocinę būklę.
Vaikų išlaikymas
 1. Abi sutarties šalys susitaria pakeisti Kelmės rajono apylinkės teismo 2012-08-28 d. sprendimu Nr. 2-639-446/2012 civilinėje byloje nustatytą L. J. a.k. ( - ) S. J. a.k. ( - ) ir L. J. a.k. ( - ) išlaikymo dydį tokiu būdu:
  1. Abu tėvai įsipareigoja kiekvienam vaikui skirti išlaikymą po 120 eurų per mėnesį lygiomis dalimis, kiekvienas po 60 eurų.
  2. R. J. įsipareigoja kompensuoti R. J. išlaikymą vaikams - po 2 eurus kiekvienam vaikui už kiekvieną vaikų praleistą dieną pas tėvą R. J. sumažinant mokėtiną mėnesinį išlaikymo dydį.
  3. R. J. įsipareigoja kompensuoti R. J. išlaikymą vaikams - po 2 eurus kiekvienam vaikui už kiekvieną vaikų praleistą dieną pas motiną R. J. sumažinant mokėtiną mėnesinį išlaikymo dydį.
  4. Šalys papildomai susitaria, kad vaikų ugdymo įstaigų lankymo išlaidas apmoka tas iš tėvų, pas kurį tą laikotarpį gyvens vaikai, proporcingai jų gyvenimo pas tą iš tėvų laikui;

19Kitos sąlygos

 1. Šalys susitaria, kad šios sutarties sąlygos tiek dėl bendravimo tvarkos, tiek dėl išlaikymo dydžio bei tvarkos įsigalioja ir taikoma nuo 2015 m. vasario 1 d.
 2. Šalims yra išaiškintos ir žinomos taikos sutarties sudarymo pasekmės. Šalims yra žinoma, kad patvirtinta taikos sutartis turi teismo sprendimo galią ir yra privertinai vykdomas dokumentas.
 3. Šalys susitaria nereikalauti viena iš kitos bylinėjimosi išlaidų.

20Priimti atsakovo R. J. atsisakymą nuo ieškinio reikalavimų dėl tėvystės nuginčijimo.

21Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovės R. J. ieškinį atsakovui R. J., su institucija, teikiančia išvadą byloje, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi dėl priteisto išlaikymo dydžio pakeitimo, bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo ir pagal R. J. priešieškinius R. J. su institucija, duodančia išvadą byloje, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi dėl vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo, bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo, dėl tėvystės nuginčijimo.

22Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Valčiukienė, sekretoriaujant... 2. viešame parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Ieškovė R. J. ieškiniu (l. 2-5) prašo pakeisti 2012-08-28 Kelmės rajono... 4. Atsakovas R. J. priešieškiniu (l. 31-34) prašo pakeisti Kelmės rajono... 5. Kitu priešieškiniu (l.67-68) R. J. prašo panaikinti Kelmės rajono... 6. 2014-12-16 R. J. pateikė prašymą nutraukti civilinę bylą dalyje dėl... 7. Iki 2015-01-28 parengiamojo teismo posėdžio R. J. ir R. J. pateikė šalių... 8. Prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas.... 9. Šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų... 10. Atsakovas R. J. atsisako priešieškinio reikalavimo dėl tėvystės... 11. Šalys taikos sutarties 6 punktu numato, kad šalys susitaria nereikalauti... 12. Šiaulių valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimu... 13. CPK 96 str. 1d. numato, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo... 14. Už ieškovei R. J. suteiktą antrinę teisinę pagalbą valstybė iš viso... 15. Byloje atsakovas R. J. pateikdamas du priešieškiniu yra sumokėjęs 504 Lt... 16. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovui R. J. grąžintina žyminio mokesčio suma... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 140 str., 231 str. 3d., 293 str. 1 d.... 18. Patvirtinti R. J., a. k. ( - ) ir R. J., a. k. ( - ) taikos sutartį šiomis... 19. Kitos sąlygos
 1. Šalys susitaria, kad šios... 20. Priimti atsakovo R. J. atsisakymą nuo ieškinio reikalavimų dėl tėvystės... 21. Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovės R. J. ieškinį atsakovui R. J., su... 22. Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama...