Byla II-139-738/2017
Dėl Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus specialistės T. B. 2017-04-12 nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 20ANN-94915307-17 bei administracinio nusižengimo perkvalifikavimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja B. D., sekretoriaujant Ritai Šalkauskienei, dalyvaujant skundą padavusiam asmeniui A. B., jo atstovui advokatui R. Š.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi R. B. skundą dėl Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus specialistės T. B. 2017-04-12 nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 20ANN-94915307-17 bei administracinio nusižengimo perkvalifikavimo,

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjas Kauno apylinkės teismui pateikė skundą prašydamas panaikinti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus specialistės T. B. 2017-04-12 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 20ANN-94915307-17 ir 2017-03-06 Tunelio g., Kaune, jo padarytą nusižengimą perkvalifikuoti pagal ANK 217 straipsnio 1 dalį ir skirti baudą nuo 30 iki 90 eurų, neskiriant administracinio poveikio priemonės – teisės vairuoti transporto priemonės atėmimo; nusprendus, kad veika negali būti perkvalifikuota panaikinti skundžiamą nutarimą ir padarytą pažeidimą kvalifikuoti pagal ANK 420 straipsnio 1 dalį, skiriant baudą nuo 300 iki 600 eurų baudą ir taikant ANK 34 straipsnio 5 dalį neskirti administracinio poveikio priemonės – teisės vairuoti transporto priemones atėmimo arba skirti minimaliam 3 mėnesių terminui.

5Skunde nurodoma, jog skundžiamu nutarimu jam buvo skirta 450 eurų bauda bei specialios teisės atėmimas 12 mėnesių, už tai, jog 2017-03-06 vykdamas pasiimti mamos Tunelio g., Kaune, papuolus į spūstį ir labai skubėdamas, nes vėlavo paimti mamą ir kartu vežti patėvį į gydymo įstaiga, pablogėjus jo sveikatai. Todėl nusprendęs važiuoti Radvilėnų pl., o nelakti spūstyje Tunelio g., Kaune, lėtai, praleisdamas visus priešpriešai važiuojančius automobilius, stengdamasis niekam nesukelti pavojaus, rodydamas posūkio signalą, apsisuko kirsdamas skiriamąją juostą ir nuvažiavo Radvilėnų pl., kur jį sustabdė policijos pareigūnai. Pareigūnams jis paaiškino esamą situaciją, tačiau jo pažeidimas buvo kvalifikuotas kaip chuliganiškas vairavimas, nurodant, kad kirto skiriamąją priešingus eismo srautus juostą. Paskui nuvyko pasiimti mamą, patėvį ir tada važiavo į onkologinę ligoninę. Mano, kad skundžiamame nutarime neteisingai nurodyta, kad jis pažeidė KET 14, 9, 116.6 punktus, nors KET 14 punkto reikalavimas negali būti inkriminuotas. Taip pat pažymėjo, jog ANK nėra specialios normos , kurioje būtų numatyta asmens atsakomybė draudžianti apsisukti keliuose su skiriamąja juosta, išskyrus tam įrengtas ir kelio ženklais arba kelio ženklais bei horizontaliuoju ženklinimui pažymėtas apsisukimo vietas pažeidimą (KET 116.6 p.), o toks pažeidimas atitinka ANK 417 straipsnio 1 ir 3 dalyse. Tvirtina, jog administracinį nusižengimą padarė šviesiu paros metu, esant geram matomumui, kai aplinkiniai aiškiai matė jo atliekamus manevrus, stengiausi laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, praleido visus priešpriešai važiuojančius automobilius ir tik tada, rodydamas posūkio signalą, nekeldamas pavojaus kitų eismo dalyvių, kitų asmenų ar jų turto saugumui ir aplinkai, apsisuko. Būtent tai ir rodo, kad nusižengimą padarė ne iš chuliganiškų paskatų, reikšdamas ypatingą nepagarbą eismo dalyviams ar demonstruodamas savo išskirtinumą, o skubėdamas padėti sunkiai sergančiam patėviui.

6Teismo posėdžio metu A. B. visiškai palaikė savo skunde nurodytus argumentus ir jais remiantis prašė skundą tenkinti.

7Skundą padavusio asmens atstovas advokatas R. Š. prašė tenkinti skundą ir skundžiamame nutarime nurodytą nusižengimą perkvalifikuoti iš ANK 420 straipsnio 2 dalį į 417 straipsnio 1 dalį, ir skirti joje numatytą nuobaudą bei netaikyti administracinio poveikio priemonės - teisės vairuoti transporto priemones atėmimo. Teigia, kad skunde nurodyti išsamūs motyvai, kurie patvirtina, kad nebuvo padarytas nusižengimas numatytas ANK 420 straipsnio 2 dalyje.

8Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus viršininkas atsiliepime į skundą nurodė, kad su skundo argumentais nesutinka, kadangi kaip matyti iš administracinio nusižengimo bylos, nubaustasis vairuodamas transporto priemonę ir stovėdamas transporto spūstyje, kirto skiriamąją juostą, skiriančią priešingus eismo srautus, tuo pastatydamas save prieš kitus ir parodydamas nepagarbą kitiems dalyviams ir sukeldamas pavojų sau ir kitiems eismo dalyviams, todėl jo padarytas nusižengimas teisingai kvalifikuotas pagal ANK 420 straipsnio 2 dalį. Pažymėjo, kad skunde ir administracinio nusižengimo protokole nurodytos skirtingos nurodytos skirtingos jo skubėjimo ir nusižengimo padarymo priežastys, viename nurodoma, kad nusižengimą padarė įtakotas patėvio pablogėjusios sveikatos, o kitame - skubėjo pas mamą į klinikas. Taip pat nurodė, kad skundu prašoma taikyti ANK 34 straipsnio 5 dalies nuostatas, tačiau jo nurodyti argumentai tam nesudaro pagrindo, t. y, nėra nustatytų išskirtinių aplinkybių taikyta šiai normai taikyti.

9Skundas tenkintinas

10Ištyrus ir įvertinus įrodymus, neabejotinai nustatyta, kad A. B. 2017-03-06 vairuodamas automobilį pažeidė Kelių eismo taisyklių 116.6 p. reikalavimus, tačiau 9 ir 14 punkte, kaip nurodyta skundžiamame nutarime, numatyto nusižengimo nepadarė, pažeidimo metu žala niekam nepadaryta, pavojaus kitiems transporto dalyviams ar pėstiesiems nesukeltas, avarinės situacijos požymių nenustatyta, kiti asmenys dėl pažeidimo nesiskundė.

11Kalių eismo taisyklių 9 punkte numatyta, kad eismo dalyviai privalo laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių, kitų asmenų ar jų turto saugumui ir aplinkai, nesudaryti kliūčių jų eismui, taip pat siekdami išvengti nuostolingų padarinių arba juos sumažinti privalo imtis visų būtinų priemonių, išskyrus tuos atvejus, kai dėl to kiltų pavojus jų pačių, kitų žmonių gyvybei ar sveikatai arba tokios priemonės padarytų dar daugiau žalos palyginti su ta, kurios būtų galima išvengti. Tačiau, kaip jau minėta, tokių pasekmių nenustatyta, nes iš vaizdo įrašo matyti, kad A. B. vairuodamas automobilį, sustojo transporto spūstyje, o nutaręs apsisukti draudžiamoje vietoje (KET 116 p.), pirmiausiai įjungė posūkio signalą, palaukė kol pravažiavo automobiliai, kuriems jis galėjo užkirsti kelią ir tik pasirinkęs saugų atstumą, iki atvažiuojančių kitų automobilių, apsisuko per ištisinę, žalios vejos, juostą. Dėl tokio manevro kita transporto priemonė staigiai nestabdė, neteko pažeisti kelių eismo taisyklių. Todėl teismas mano, kad padarė būtent tik KET 116 punkto „Apsisukti draudžiama“ 6 papunktyje numatytą pažeidimą „ keliuose su skiriamąja juosta, išskyrus tam įrengtas ir kelio ženklais arba kelio ženklais bei horizontaliuoju ženklinimu pažymėtas apsisukimo vietas“. Todėl minėto KET 9 punkte numatyto pažeidimo A. B. veiksmuose nenustatyta. O KET 14 punkte numatytas pažeidimas, kaip jau minėta iš viso nieko bendra neturi su A. B. padarytu pažeidimu.

12ANK 420 straipsnio 2 dalyje numatytas pažeidimas aprašytas kaip chuliganiškas vairavimas, t. y. pavojų eismo saugumui arba savo ar kitų žmonių saugumui keliantis Kelių eismo taisyklių pažeidimas dėl chuliganiškų paskatų, tačiau iš esmės tokios veikos požymiai nebuvo nenustatyti ir policijos pareigūnų, nes protokole nėra nurodyta, kad A. B. pastatydamas save prieš kitus, ir parodydamas nepagarbą kitiems eismo dalyviams, sukeldamas pavojų sau ir kitiems eismo dalyviams, tačiau tai tik subjektyvi policijos pareigūnų nuomonė, kadangi jokių tai patvirtinančių įrodymų nėra, kaip minėta, iš vaizdo įrašo matyti, kad nei vienai transporto priemonei dėl tokio veiksmo, net nereikėjo pristabdyti, o tai, kad transporto priemonė, kurią vairavo pažeidėjas priskiriama prabangesnių automobilių kategorijai, nereiškia, kad pats pažeidėjas siekė pastatyti save prieš kitus. Todėl darytina išvada, kad nėra nustatyti šio pažeidimo sudėties požymiai.

13Tačiau neabejotinai A. B. padarė kelių eismo taisyklių pažeidimą, jis nurodė priežastis dėl tokio savo elgesio, pateikė tai patvirtinančius dokumentus, ir galimai būdamas susijaudinęs jis neįvertino savo poelgio neigiamumo tuo metu, tačiau dėl tokių veiksmų gailisi.

14Kadangi paties įvykio A. B. neneigia, pripažįsta, kad apsisuko neleistinoje vietoje, todėl darytina išvada, kad numatyti KET 116 punkte pažeidimai atitinka ANK 417 straipsnio 1 dalyje numatytas nusižengimas „Kelio ženklų ar ženklinimo nesilaikymas, vairuotojų pareigų pėstiesiems, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nurodytas pareigas, nevykdymas, važiavimas šaligatviu, veja ar pėsčiųjų (dviračių) taku, Kelių eismo taisyklėse nustatytos įspėjamųjų signalų naudojimo tvarkos pažeidimas, apsisukimas pėsčiųjų perėjose, tuneliuose, ant tiltų, estakadų, viadukų ir po jais, tolimųjų šviesų neperjungimas į artimąsias šviesas tamsoje likus iki atvažiuojančios priešpriešai transporto priemonės mažiau kaip 150 metrų, reikalavimo važiuoti kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto nesilaikymas, eismo tvarkos automagistralėse ir greitkeliuose, žmonių vežimo taisyklių pažeidimas, kuris užtraukia baudą vairuotojams nuo trisdešimt iki devyniasdešimt eurų“. Todėl A. B. inkriminuotas administracinis nusižengimas, numatytas ANK 420 str. 2 d., perkvalifikuotinas į ANK 417 str. 1 d., kuris atitinka padarytus neteisėtus pažiedėjo veiksmus.

15Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus specialistės T. B. 2017-04-12 nutarimas naikintinas ir priimtinas naujas nutarimas.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 641 straipsniu, 642 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 6 punktu,

Nutarė

17Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus specialistės T. B. 2017-04-12 nutarimą panaikinti ir priimti naują nutarimą.

18A. B. už administracinio nusižengimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 417 straipsnio 1 dalyje, padarymą paskirti 90 (devyniasdešimties) eurų baudą.

19Administracinio poveikio priemonės, numatytos ANK 417 straipsnio 9 dalyje, netaikyti.

20Administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui išaiškinti, jog paskirtoji bauda ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo įteikimo dienos, o apskundus nutarimą – ne vėliau kaip 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos, turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“, įmokos kodas 1001, unikalaus mokėjimo kodo laukelyje nurodyti ROIK: 17065906327.

21Po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami Mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka (ANK 675 str. 3 d.).

22Nesumokėjus baudos per nustatytą terminą, nutarimas skirti baudą vykdomas priverstine tvarka. Baudą priverstinai išieško antstoliai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka (ANK 676 str. 1 d., 2 d.).

23Nutarimas per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja B. D., 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi R. B. skundą... 3. Teismas... 4. Pareiškėjas Kauno apylinkės teismui pateikė skundą prašydamas panaikinti... 5. Skunde nurodoma, jog skundžiamu nutarimu jam buvo skirta 450 eurų bauda bei... 6. Teismo posėdžio metu A. B. visiškai palaikė savo skunde... 7. Skundą padavusio asmens atstovas advokatas R. Š. prašė... 8. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos... 9. Skundas tenkintinas... 10. Ištyrus ir įvertinus įrodymus, neabejotinai nustatyta, kad 11. Kalių eismo taisyklių 9 punkte numatyta, kad eismo dalyviai privalo laikytis... 12. ANK 420 straipsnio 2 dalyje numatytas pažeidimas aprašytas kaip... 13. Tačiau neabejotinai A. B. padarė kelių eismo taisyklių... 14. Kadangi paties įvykio A. B. neneigia, pripažįsta, kad... 15. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, Kauno apskrities vyriausiojo policijos... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 17. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos... 18. A. B. už administracinio nusižengimo, numatyto Lietuvos... 19. Administracinio poveikio priemonės, numatytos ANK 417 straipsnio 9 dalyje,... 20. Administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui išaiškinti, jog paskirtoji... 21. Po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai... 22. Nesumokėjus baudos per nustatytą terminą, nutarimas skirti baudą vykdomas... 23. Nutarimas per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno...