Byla 2S-1354-601/2013
Dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini)

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas, teismo

2posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos (skolininkės) O. G., atstovaujamos advokato M. E., atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 8 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos O. G. pareiškimą, suinteresuoti asmenys antstolė N. B. ir UAB ,,Boslita“ ir Ko dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ).

3Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

6Pareiškėja O. G. pateikė antstolei N. B. skundą, kuriuo prašė panaikinti antstolės 2013 m. vasario 8 d. turto arešto akto dalį – turto arešto aprašą, kuriuo areštuotas skolininkei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas. Nurodė, kad antstolis areštavo pareiškėjai priklausantį nekilnojamąjį turtą, jo pilnai pakako išieškotojo reikalavimams ir vykdymo išlaidoms padengti. Tačiau tą pačią dieną sudarė dar vieną aprašą, kuriuo areštavo skolininkei nuosavybės teise priklausančius vertybinius popierius 19 279 000 vnt 1 Lt nominalios vertės UAB ,,( - )“ akcijų ir 122 00 vnt UAB ,,( - )“ akcijų. Turto arešto mastas yra 2 518 306,20 Lt. Antstolė, areštuodama skolininkės nekilnojamąjį turtą, pažeidė procesines teises normas, nustatančias turto areštavimo eiliškumą, t. y. pirmiau areštavo nekilnojamąjį turtą, o tik po to skolininkei priklausančius vertybinius popierius, kuriuos realizavus pakaktų kreditoriaus reikalavimams patenkinti (b. l. 8-10).

7II.

8Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Kauno apylinkės teismas 2013 m. balandžio 8 d. nutartimi pareiškėjos O. G. skundą dėl antstolės N. B. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ) atmetė (b. l. 88-90).

10Teismas nurodė, kad turto rinkos vertė nustatoma pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo reikalavimus. Skolininkė nepateikė Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo reikalavimus atitinkančio akcijų vertės nustatymo, skolininkės nuomonė dėl akcijų vertės nėra paremta rašytiniais įrodymais. Teismas sprendė, kad UAB „( - )“ finansinės būklės ataskaita ir bendrųjų pajamų ataskaita neparodo akcijų vertės. Pažymėjo, kad nuo 2013-01-08 įkeistas visas UAB „( - )“ turtas. Teismas pažymėjo, kad kol nėra aiški areštuoto turto vertė nėra pagrindo sutikti su skolininkės teiginiais, kad yra viršytas turto arešto mastas. Neareštavus skolininkei priklausančio nekilnojamojo turto ir vėliau paaiškėjus, jog UAB „( - )“ bei UAB „( - )“ akcijų vertė yra mažesnė nei turto arešto mastas, būtų pažeista CPK 634 straipsnio 2 dalis ir išieškotojo interesai, nes galimai neliktų turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą.

11III.

12Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

13Apeliantė (pareiškėja) O. G. atskiruoju skundu prašo Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 8 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – skundą dėl antstolės veiksmų patenkinti (t. 2, b. l. 96-100).

14Motyvuose nurodė:

151. Teismas pažeidė imperatyvią pareigą pasisakyti dėl visų byloje esančių įrodymų (pateiktų prieš teismo posėdį), savo procesiniame sprendime negali apsiriboti aptarimu tik tų įrodymų ir argumentų, kurie pagrindžia jo poziciją, privalo argumentuotai pagrįsti, kodėl atmeta kiekvieną kitą byloje esantį įrodymą.

162. Teismo motyvai, kuriais atmesti ieškovės argumentai dėl reikalavimą viršijančio turto arešto prieštarauja bylos medžiagai, nepagrįsti, paremti prielaidomis ir nemotyvuoti. Teismas nevertino skolininkės skundo argumentus pagrindžiančių įrodymų ir atsikirtimų į antstolės ir išieškotojo poziciją, priimdamas nutartį neargumentavo, kodėl jis laiko, kad bendrovės finansinės būklės įrodymai neatspindi bendrovės akcijų vertės. Kai kurios bylai reikšmingos aplinkybės apskritai liko neįvertintos.

173. Teismas priimdamas procesinį sprendimą ignoravo skolininkės pateiktus argumentus bei įrodymus, vertino tik priešingos pusės motyvus. Skolininkė išdėstė išsamius, Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis paremtus motyvus, pagrindžiančius pateiktuose dokumentuose atsispindinčio bendrovės nuosavo kapitalo ryšį su konkretaus dydžio bendrovės akcijų paketo verte.

184. Neaišku, kaip teismo nurodyta aplinkybė, kad UAB „( - )“ turtas nuo 2013 m. sausio 8 d. yra įkeistas, įtakoja skolininkės turimų akcijų vertę. Teismas nepagrįstai nurodytą aplinkybę laiko bendrovės akcijų vertę mažinančia aplinkybe. Vien areštuotos skolininkės nuosavybėje esančios UAB „( - )“ akcijos - neliečiant nei kitų vertybinių popierių, nei nekilnojamojo turto – yra vertos apytikriai nuo 7,6 mln Lt iki 19,6 mln Lt, o imant už pagrindą realiai įvykusio sandorio kainą – apie 14,5 mln Lt. Net jeigu profesionalaus turto vertinimo rezultate skolininkės akcijų vertė būtų mažesnė nei tvirtina skolininkė, vargu ar akcijų vertė vertinant bus sumažinta tiek, kad taptų mažesnė nei išieškotina suma.

19Antstolė N. B. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 8 d. nutartį (b. l. 106-107).

20Motyvuose nurodė:

211. Atsakovės pateikti rašytiniai įrodymai nepatvirtina, kad antstolė, areštuodama skolininkei priklausantį nekilnojamąjį turtą, aprašė skolininko turto daugiau negu jo reikia išieškotinai sumai. Nei vienas iš skolininkės pateiktų įrodymų nepatvirtina areštuotinų akcijų rinkos vertės ir jos nustatymo būdų. Nesant jokių įrodymų manytina, kad akcijų pirkimo–pardavimo sutartis sudaryta tik dėl akių. Nepateikti įrodymai, kad akcijų pirkėja buvo atsiskaičiusi su I. G.. Skolininkės pateikta 0,9532 proc. UAB ,,( - )“ akcijų vertės nustatymo pažyma nepatvirtina, kad skolininkės valdomų akcijų rinkos vertė 2013 m. vasario 8 d. dienai viršijo išieškotiną sumą. 2011 m. gruodžio 30 d. turto vertinimo pažyma vertintina kritiškai, nes su ja nėra pateikta visa vertinimo ataskaita, kurioje gali būti nurodomos sąlygos ir aplinkybės, kurios galėtų turėti įtakos turto arba verslo vertinimui.

222.

23Nesutiktina su pareiškėjos argumentu, kad teismas turi pasisakyti dėl kiekvieno šalių įrodymo ir argumento, nes teismas, įvertinęs šalių argumentus ir įrodymus, gali pateikti apibendrintą išvadą pripažindamas tam tikrų faktą buvimą ar tai atmesdamas. Nepagrįsti skolininkės teiginiai, jog skundžiama nutartis neatitinka CPK 263 straipsnio 1 dalyje reikalavimų.

243.

25Nepagrįsti pareiškėjos teiginiai dėl išieškojimo eiliškumo pažeidimo. Apeliantė nepagrįstai išieškojimo eiliškumą sutapatina su skolininko turto aprašymo procedūra. Ieškojimo iš skolininkės turto procedūra nėra vykdoma.

264. Skolininkė vengia bendradarbiauti su antstole. Neatmestina, jog skųsdama antstolės veiksmus pareiškėja siekia išvengti nekilnojamojo turto arešto su tikslu jį perleisti, paslėpti ar apsunkinti.

27Suinteresuotas asmuo (išieškotojas) UAB ,,Boslita ir Ko“ atsiliepimu prašo atskirąjį skundą atmesti (b. l. 109-119). Motyvuose nurodė:

281. Teismas teisėtai ir pagrįstai įvertino byloje esančius įrodomus ir dėl jų pasisakė, neturėjo detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Pagrindas naikinti teismo sprendimą būtų tada, jei visiškai nepasisakoma dėl pagrindinių argumentų arba nutartis yra be motyvų. Teismas pasisakė dėl esminių pareiškėjos argumentų ir padarė pagrįstą išvadą, kad skolininkė nepateikė įrodymų, kurie pagrįstų jos teiginius apie UAB ,,( - )“ akcijų vertę. Teismas pagrįstai konstatavo, kad UAB ,,( - )“ finansinės atskaitomybės dokumentai neatspindi įmonės akcijų vertės.

292.

30Skolininkė piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis teikdama naujus paaiškinimus ir įrodymus prieš pat teismo posėdį – likus kelioms valandoms iki numatyto teismo posėdžio nagrinėjamo rašytinio proceso tvarka. Pareiškėja turėjo objektyvias galimybes nurodytus įrodymus pateikti kartu su skundu, todėl teismas turėjo teisę tokių įrodymų nevertinti.

313.

32Pareiškėja teismui nepateikė teiginį, kad antstolė nepagrįstai areštavo nekilnojamąjį turtą, nes areštuotų akcijų vertė yra didesnė už išieškotiną sumą kartu su vykdymo išlaidomis, pagrindžiančių įrodymų. Skolininkės paaiškinimai bei UAB ,,( - )“ akcijų pirkimo–pardavimo sutartis sudaryta tarp skolininkės sutuoktinio I. G. ir UAB ,,Sinvita“ nepatvirtina akcijų vertės. Pačios skolininkės pozicija dėl UAB ,,( - )“ akcijų vertės nenuosekli, akcijų vertė nustatytina Tarptautiniuose vertinimo standartuose pripažintu metodu kvalifikuotam asmeniui.

334.

34Skolininkė nepateikė įrodymų, kad antstolis pažeidė išieškojimo tvarką. Skųsdama antstolės veiksmus skolininkė siekia išvengti likvidaus nekilnojamojo turto arešto su tikslu jį perleisti ar apsunkinti.

355.

36Turto vertė nustatoma pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nuostatas. Skolininkė nepateikė teismui duomenų, ar finansiniai dokumentai buvo apsvarstyti akcininkų susirinkime, ar pagal teisės norminių aktų reikalavimus reikalinga juos audituoti. Nėra pagrindo remtis nurodytais duomenimis apie labai gerą turtinę įmonės padėtį. Nepateiktas vadovo aiškinamasis raštas.

376.

38V. Č. turto vertinimo 2012-01-20 pažyma dėl UAB ,,( - )“ akcijų vertinimo nepaneigia skundžiamos nutarties pagrįstumo. Vertinimas atliktas 2011 m. gruodžio 30 d., pateikta pažyma yra tik turto vertinimo ataskaitos dalis, pareiškėja pilnos ataskaitos nepateikė.

397. Skolininkės elgesys nesąžiningas, nes skųsdama antstolės veiksmus kitoje vykdomoje byloje Nr. ( - ) ji nurodo priešingus argumentus, kas rodo jos nesąžiningumą. Nuo pačios vykdymo proceso pradžios yra slepiamas skolininkei priklausantis didelės vertės nekilnojamasis turtas ir turtinės teisės. Skolininkė vengia mokėti skolą, perleisdama reikalavimo teisę į savo skolininką O. M., t. y. sudarė sandorį, kuriuo perleido ir apsunkino didelės vertės turtą ir turtines teises.

40IV.

41Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

42Atskirasis skundas atmestinas.

43Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

44Ginčo esmė – ar antstolė, areštuodama pareiškėjai priklausantį nekilnojamąjį turtą ir vertybinius popierius pažeidė areštuojamo turto eiliškumą ir areštavo turto daugiau, negu reikia UAB ,,Boslita“ ir Ko išieškotinai 2 518 306,20 Lt dydžio sumai ir vykdymo išlaidoms padengti.

45Byloje nustatyta, kad O. G. 2012-08-03 išdavė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuriuo įsipareigojo išieškotojui UAB „Boslita“ ir Ko sumokėti 2 518 306,20 Lt sumą. Kadangi skolininkė savo įsipareigojimų išieškotojui pagal vekselį neįvykdė, todėl 2013-02-04 Kauno m. 3-jame notarų biure buvo išduotas vykdomasis įrašas Nr. 799 dėl 2 518 306,20 Lt skolos ir 6% dydžio metinių palūkanų nuo laiku nesumokėtos vekselio sumos. Vykdydama išieškojimą antstolė užvedė vykdomąją bylą Nr. ( - ) ir 2013-02-08, 10.50 val. sudarė turto arešto aktą, kuriuo areštavo skolininkei priklausantį nekilnojamąjį turtą (areštavo 6 arešto akte nurodytus nekilnojamojo turto objektus) – žemės sklypą, esantį ( - ), Kaunas (unikalus Nr. ( - ) ), pastatą – gyvenamąjį namą, esantį ( - ), Kaunas (unikalus Nr. ( - )), pastatą – kiemo rūsį, esantį ( - ), Kaunas (( - )), kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius (tvora, kiemo aikštelė ir kt.), esančius ( - ), Kaunas (unikalus Nr. ( - )), patalpą – butą, esantį ( - ), Vilnius (unikalus Nr. ( - )) ir negyvenamą patalpą, esančią ( - ), Vilnius (unikalus Nr. ( - )). Tą pačią dieną, t. y. 2013-02-08, 11.30 val. antstolė sudarė turto arešto aktą, kuriuo areštavo skolininkei priklausančių 19 279 000 vnt UAB ,,( - )“ akcijų ir 122 000 vnt UAB ,,( - )“ akcijų. Taigi antstolė, vykdymo procese siekdama išieškoto UAB ,,Boslita“ ir Ko reikalavimui 2 518 306,20 Lt sumai patenkinti 2013 m. vasario 8 d. arešto aktais areštavo O. G. nuosavybės teise priklausantį turtą – nekilnojamąjį turtą ir vertinius popierius.

46Pareiškėja, ginčydama antstolio patvarkymą iš esmės nurodo dvi antstolio neteisėtų veiksmų aplinkybes – antstolis pažeidė turto areštavimo eiliškumą (pirmiau areštavo trečios eilės, o tik po to antros eilės turtą) ir areštavo daugiau turto nei reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti (areštuotų vertybinių popierių pakako ieškotinai sumai padengti ir nebuvo jokio pagrindo areštuoti trečios eilės nekilnojamojo turto).

47Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliantės nurodytas argumentas dėl areštuotino turto eiliškumo nepagrįstas. Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėja turto arešto eiliškumo pažeidimą grindžia CPK 664 straipsnio nuostatomis, kurios iš esmės reglamentuoja ne areštuojamo, o išieškotino turto eiliškumą. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad CPK 664 straipsnio norma, reglamentuojanti išieškojimą iš skolininko fizinio asmens turto eilę, nagrinėjamu atveju apskritai nėra aktuali, kadangi antstolis, užtikrindamas kreditoriaus interesus ir siekdamas išvengti neteisėtų skolininko veiksmų įkeičiant, perleidžiant ar kitaip apsunkinant savo turtą, O. G. nurodytą nekilnojamąjį turtą bei akcijas areštavo (priverstinai laikinai uždraudė ar apribojo nuosavybės teises į turtą), tačiau, iki bus atlikta turto vertės nustatymo ekspertizė, jokių konkrečių išieškojimo veiksmų išieškotojo interesų patenkinimui – 2 518 306,20 Lt dydžio skolai padengti – nėra atlikęs. Nagrinėjamu atveju areštas taikytas kaip reali ir rezultatyvi priverstinio vykdymo proceso užtikrinimo priemonė, kurios metu nėra aktualu nustatyti tikslią areštuojamo turto rinkos vertę, o tik siekiama areštuoti pakankamai turto skolininko prievolėms vykdyti. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad antstolis, areštuodamas pareiškėjos turtą laikėsi areštuojamam turtui teismų praktikoje nustatyto eiliškumo, t. y. pirmiausia turėtų būti areštuojamas nekilnojamasis ar kilnojamasis turtas, o tik jo nesant ar esant nepakankamai – lėšos kreditoriaus reikalavimų sumai užtikrinti. Areštuodamas nekilnojamąjį turtą (šešis O. G. nuosavybės teise priklausančius objektus) ir tik po to areštuodamas vertybinius popierius užtikrino arešto, kaip priverstinės vykdymo proceso užtikrinimo priemonės, taikymo ekonomiškumo bei šalių interesų pusiausvyros principų įgyvendinimą.

48Taip pat nepagrįstas argumentas, kad išieškotojo UAB ,,Boslita“ ir Ko reikalavimams patenkinti pakako areštuoti tik antros eilės turto, kadangi O. G. priklausančių UAB ,,( - )“ 19 279 000 vnt akcijų (vykdomoji byla akcininkų sąrašas) vertė, kaip nurodė apeliantė, yra 14 mln Lt ir jų pakaks išieškotojo reikalavimui patenkinti.

49Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad antstolis, įvertinęs areštuojamo turto nekilnojamojo turto ir vertybinių popierių vertės nepagrįstumo faktą, būdamas neįsitikinęs, kad areštuoto nekilnojamojo turto vertė yra tokio dydžio, kurios pakaks išieškotojo UAB ,,Boslita“ ir Ko 2 518 306,20 Lt dydžio reikalavimui patenkinti, pagrįstai areštavo apeliantės vertybinius popierius, tokiu būdu užtikrindamas išieškotojo interesus bei tinkamai įgyvendindamas arešto vykdomajame procese instituto paskirtį – laikinai apriboti skolininkui galimybes perleisti ar kitaip apsunkinti turtą, kad būtų išlaikomas skolininko turtas, iš kurio būtų galima išieškoti. Civilinio proceso kodekso 675 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog antstolis negali areštuoti skolininko turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Nagrinėjamu atveju aplinkybė, kad antstolis areštavo nurodytą nekilnojamąjį turtą ir akcijas nereiškia, kad jis viršijo turto arešto mastą 2 518 306, 20 Lt sumai, kadangi, kaip minėta, areštuojant nėra aktualu nustatyti tikslią areštuojamo turto rinkos vertę, o tik siekiama areštuoti pakankamai turto skolininko prievolėms vykdyti. CPK 681 straipsnyje numatyta, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, <...>. Jeigu <...> antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Iš turto arešto aktų matyti, kad antstolis, neturėdamas pagrįstų duomenų apie areštuotino turto vertę (pareiškėja nepagrindė jai priklausančių 19 279 000 vnt UAB ,,( - )“ akcijų vertės 14 mln sumai ir kt.), areštavo pareiškėjai priklausantį nekilnojamąjį turtą bei akcijas, numatydamas, kad turto vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas. Taigi matyti, kad antstoliui kilo pagrįstų abejonių dėl areštuotino nekilnojamojo turto vertės dydžio (ar pakaks jų UAB ,,Boslita“ ir Ko reikalavimams patenkinti), todėl buvo pakankamas pagrindas, sistemiškai vadovaujantis CPK 145 ir 681 straipsniais, iki bus atlikta ekspertizė ir pateikta eksperto nurodytų akcijų vertinimo ataskaita, areštuoti O. G. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą ir vertybinius popierius.

50Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad abejonių dėl apeliantės nurodytos akcijų 14 mln Lt vertės (kurios pareiškėja nepagrindė) taip pat kelia aplinkybė, kad internetiniu adresu http://www.bankrotodep.lt nurodyta aplinkybė, kad UAB ,,( - )“, kurios

5119 279 000 vnt akcijų turi apeliantė, viešai paskelbė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų (UAB ,,( - )“ patenka į sąrašą įmonių, negalinčių arba neketinančių vykdyti įsipareigojimus). UAB ,,( - )“ įsipareigojimų kreditoriams nevykdymo faktą (netinkamą vykdymą) taip pat patvirtina LITEKO duomenys, iš kurių matyti, kad UAB ,,( - )“ yra pareikšti pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo (UAB ,,Apskaita ir verslo projektai“ pareiškimas teisme gautas 2013-05-31 ir R. M. pareiškimas teisme gautas 2013-06-07). Apeliacinės instancijos teismas vertina, kad nurodytos aplinkybės (pasiskelbė apie įsipareigojimų nevykdymą ir gauti pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo) pagrįstai leidžia abejoti įmonės mokumu. Bankroto proceso iniciavimas UAB ,,( - )“ ir paskelbimas apie įsipareigojimų nevykdymą yra aplinkybės, galimai mažinančios bendrovės akcijų vertę (iš esmės akcijos praranda rinkoje vertę) bei sudarančios didelę riziką, kad bus pažeisti ir neįgyvendinti išieškotojo teisėti interesai ir lūkesčiai, kadangi įmonės bankroto atveju – visas įmonės turtas išparduodamas tikslu patenkinti kreditorių turtinius reikalavimus.

52Esant ankščiau nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė pareiškėjos skundą.

53Dėl nurodytų priežasčių kiti atskirojo skundo argumentai nesvarstytini, nes jie neturi reikšmės nutarties pagrįstumui ir teisėtumui.

54Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio

551 dalies 1 punktu,

Nutarė

56Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas,... 2. posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo 3. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. Pareiškėja O. G. pateikė antstolei 7. II.... 8. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Kauno apylinkės teismas 2013 m. balandžio 8 d. nutartimi pareiškėjos 10. Teismas nurodė, kad turto rinkos vertė nustatoma pagal Turto ir verslo... 11. III.... 12. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 13. Apeliantė (pareiškėja) O. G.... 14. Motyvuose nurodė:... 15. 1. Teismas pažeidė imperatyvią pareigą pasisakyti dėl visų byloje... 16. 2. Teismo motyvai, kuriais atmesti ieškovės argumentai dėl reikalavimą... 17. 3. Teismas priimdamas procesinį sprendimą ignoravo skolininkės pateiktus... 18. 4. Neaišku, kaip teismo nurodyta aplinkybė, kad UAB „( - )“ turtas nuo... 19. Antstolė N. B. atsiliepimu į atskirąjį skundą... 20. Motyvuose nurodė:... 21. 1. Atsakovės pateikti rašytiniai įrodymai nepatvirtina, kad antstolė,... 22. 2.... 23. Nesutiktina su pareiškėjos argumentu, kad teismas turi pasisakyti dėl... 24. 3.... 25. Nepagrįsti pareiškėjos teiginiai dėl išieškojimo eiliškumo pažeidimo.... 26. 4. Skolininkė vengia bendradarbiauti su antstole. Neatmestina, jog skųsdama... 27. Suinteresuotas asmuo (išieškotojas) UAB ,,Boslita ir Ko“ atsiliepimu... 28. 1. Teismas teisėtai ir pagrįstai įvertino byloje esančius įrodomus ir dėl... 29. 2.... 30. Skolininkė piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis teikdama naujus... 31. 3.... 32. Pareiškėja teismui nepateikė teiginį, kad antstolė nepagrįstai areštavo... 33. 4.... 34. Skolininkė nepateikė įrodymų, kad antstolis pažeidė išieškojimo... 35. 5.... 36. Turto vertė nustatoma pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo... 37. 6.... 38. V. Č. turto vertinimo 2012-01-20 pažyma dėl UAB ,,( - )“ akcijų... 39. 7. Skolininkės elgesys nesąžiningas, nes skųsdama antstolės veiksmus... 40. IV.... 41. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 42. Atskirasis skundas atmestinas. ... 43. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų,... 44. Ginčo esmė – ar antstolė, areštuodama pareiškėjai priklausantį... 45. Byloje nustatyta, kad O. G. 2012-08-03 išdavė... 46. Pareiškėja, ginčydama antstolio patvarkymą iš esmės nurodo dvi antstolio... 47. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliantės nurodytas... 48. Taip pat nepagrįstas argumentas, kad išieškotojo UAB ,,Boslita“ ir Ko... 49. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad antstolis, įvertinęs... 50. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad abejonių dėl apeliantės... 51. 19 279 000 vnt akcijų turi apeliantė, viešai paskelbė... 52. Esant ankščiau nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad pirmosios... 53. Dėl nurodytų priežasčių kiti atskirojo skundo argumentai nesvarstytini,... 54. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337... 55. 1 dalies 1 punktu,... 56. Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 8 d. nutartį palikti nepakeistą....