Byla e2-6058-902/2015
Dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB „Hansa Flex Hidraulika“ ieškinį atsakovui UAB „Kelio servisas Kaune“

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Ingrida Kirsnytė, sekretoriaujant Dianai Niaurienei, dalyvaujant atsakovo UAB „Kelio servisas Kaune“ atstovui D. K., nedalyvaujant ieškovo UAB „Hansa Flex Hidraulika“ atstovui, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB „Hansa Flex Hidraulika“ ieškinį atsakovui UAB „Kelio servisas Kaune“, ir

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 858,11 Eur skolą, 154,46 Eur delspinigių, 6 proc. metinių palūkanų nuo bylos teisme iškėlimo iki visiško sprendimo įvykdymo, turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodo, kad 2013-03-25 šalys sudarė prekių pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo tiekti atsakovui prekes ir atlikti paslaugas (iš savo tiekimo ir paslaugų asortimento). Ieškovas pardavė atsakovui specialios paskirties prekių, pagal sąskaitas faktūras: Nr.1360088100 2014-05-14 - 31,63 Lt; Nr. 1360089028 2014-05-19 - 13,14 Lt; Nr.1360089579 2015-05-20 - 29-45 Lt; Nr.1360091283 2014-05-27 – 11,85 Lt; Nr. 1360092794 2015-05-31 – 60,65 Lt; Nr.1360094845 2014-06-09 – 13,98 Lt; Nr.1360096214 2014-06-13- 57,40 Lt; Nr. 1360096702 2014-06-16 – 26,34 Lt; Nr.1360096843 2014-06-17 48,98 Lt; Nr.1360097994 2014-06-20 – 112,37 Lt; Nr.1360097999 2014-06-20 – 250,86 Lt; Nr.1360098550 2014-06-25 – 39,93 Lt; Nr.1360098677 2014-06-25 – 71,92 Lt; Nr.1360098994 2014-06-26 – 25,82 Lt; Nr.1360099511 2014-06-27- 57,78 Lt; Nr.1360099771 2014-06-30 – 36,11 Lt; Nr.1360100926 2014-07-03 – 97,97 Lt; Nr.1360101207 2014-07-04- 23,10 Lt; Nr.1360101563 2014-07-07 – 10,01 Lt; Nr.1360101984 2014-07-08 – 35,61 Lt; Nr.1360102796 2014-07-10 – 33,94 Lt; Nr.1360102864 2014-07-11 – 81,89 Lt; Nr.1360103768 2014-07-15 – 32,20 Lt; Nr.1360104868 2014-07-18 – 19,66 Lt; Nr.1360105320 2014-07-21 – 168,50 Lt; Nr.1360105422 2014-07-22 – 121,19 Lt; Nr.1360108433 2014-07-31 – 117,30 Lt; Nr.1360108922 2014-08-01 – 183,28 Lt; Nr.1360108982 2014-08-01 – 193,25 Lt; Nr.1360109451 2014-08-05 – 34,35 Lt; Nr.1360109511 2014-08-05 – 82,69 Lt; Nr.1360109884 2014-08-06 – 304,22 Lt; Nr.1360109982 2014-08-06 56,06 Lt; Nr.1360111643 2014-08-13 – 41,21 Lt; Nr.1360112161 2014-08-14 – 57,11 Lt; Nr.1360112730 2014-08-19 – 131,13 Lt; Nr.1360112765 2014-08-19 – 22,02 Lt; Nr.1360113622 2014-08-21 40,80 Lt; Nr.1360114407 2014-08-25 – 19,86 Lt; Nr.1360115153 2014-08-07- 66,96 Lt; Nr.1360116441 2014-09-01 – 100,38 Lt. Iš viso išrašyta PVM sąskaitų-faktūrų už 858,11 Eur (2962,89 Lt). Sutarties 4.1.1 p. numato, kad ieškovas suteikia atsakovui mokėjimo atidėjimo laikotarpį nuo sąskaitos-faktūros išrašymo dienos: šešiasdešimt kalendorinių dienų, per kurias atsakovas įsipareigoja apmokėti už perkamas prekes pagal ieškovo pateiktą sąskaitą. Atsakovas nėra atsiskaitęs ir liko skolingas 858,11 Eur. Sutarties 7.4 p. numato, kad neatlikus apmokėjimo numatytais mokėjimo atidėjimo terminais, ieškovo pareikalavimu atsakovas privalo sumokėti ieškovui už kiekvieną uždelstą dieną, iki sueis 15 dienų terminas, 0,05 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos, o jei atsakovas uždelsia apmokėjimą daugiau kaip 15 dienų – 0,1 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Atsakovui nevykdant įsipareigojimų, susidarė 154,46 Eur delspinigių, 0,1 proc. nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

4Ieškovo atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, yra gautas prašymas bylą nagrinėti ieškovui nedalyvaujant.

5Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad sutinka su 858,11 Eur skola, kitoje dalyje su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad pagal sudarytą prekių pirkimo-pardavimo sutartį ieškovas tiekė atsakovui prekes, susidarė skola 858,11 Eur sumai pagal keturiasdešimt vieną PVM sąskaitą – faktūrą. Įsiskolinimas susidarė dėl mažėjančios atsakovo apyvartos, dėl ko pradėjo vėluoti atsiskaitymai su tiekėjais. Kadangi dėl klientų paieškos ir apyvartos smukimo buvo pakeista bendrovės vadovybė bei atsisakyta nuostolingos veiklos, bendrovės rezultatai atsigauna. Bendrovė planuoja šių metų trečio ketvirčio gale pilnumoje atstatyti bendrovės mokumą tiekėjams pagal susidariusius įsiskolinimus. Atsakovas privalėjo laikytis CK 6.9301 str. numatyto atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumo, privalėjo vykdyti antstolių patvarkymus. Atsakovas sutinka dviejų mėnesių laikotarpyje padengti įsiskolinimą 858,11 Eur sumai, prašo skolos grąžinimą išdėstyti dvejiems mėnesiams. Taip pat nurodo, kad sutartyje numatyti 0,1 proc. delspinigiai už kiekvieną praleistą dieną yra neprotingi, nesąžiningi ir prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo teismo suformuotai praktikai. Teismas gali pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, įvertinęs konkrečios bylos aplinkybes.

6Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas nurodė, kad palaiko atsiliepime išdėstytus motyvus, prašo ieškinį tenkinti iš dalies. Papildomai nurodė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymu, 8 proc. metinės palūkanos, išvertus į kiekvienos dienos normą, yra prilyginamos 0,02 proc. delspinigių. Šis įstatymas turi didesnę galią, negu šalių 2013-03-25 sudaryta sutartis. Prašo atsižvelgi į bendrovės finansinę būklė ir skolos grąžinimą išdėstyti dvejiems mėnesiams.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad UAB „Hansa Flex Hidraulika“, pardavėjas, ir UAB „Kelio servisas Kaune“, pirkėjas, 2013-03-25 sudarė prekių pirkimo-pardavimo sutartį (17- 21 b.l.). Sutartimi pardavėjas įsipareigojo tieki pirkėjui prekes ir atlikti paslaugas (iš savo tiekimo ir paslaugų asortimento). Pirkėjas sutarties nustatyta tvarka ir terminais įsipareigoja priimti prekes/paslaugas ir už jas sumokėti.

9LR CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal sutarties nurodymus. Pagal prievolės esmę, skolininkas privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą (LR CK 6.1 str.). CK 6.200 straipsnis nustato, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai.

10Ieškovas savo prievolę įvykdė tinkamai, tiekė prekes, pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras laikotarpiu nuo 2014-05-14 iki 2014-09-01: Nr.1360088100 2014-05-14 - 31,63 Lt; Nr. 1360089028 2014-05-19 - 13,14 Lt; Nr.1360089579 2015-05-20 - 29-45 Lt; Nr.1360091283 2014-05-27 – 11,85 Lt; Nr. 1360092794 2015-05-31 – 60,65 Lt; Nr.1360094845 2014-06-09 – 13,98 Lt; Nr.1360096214 2014-06-13- 57,40 Lt; Nr. 1360096702 2014-06-16 – 26,34 Lt; Nr.1360096843 2014-06-17 48,98 Lt; Nr.1360097994 2014-06-20 – 112,37 Lt; Nr.1360097999 2014-06-20 – 250,86 Lt; Nr.1360098550 2014-06-25 – 39,93 Lt; Nr.1360098677 2014-06-25 – 71,92 Lt; Nr.1360098994 2014-06-26 – 25,82 Lt; Nr.1360099511 2014-06-27- 57,78 Lt; Nr.1360099771 2014-06-30 – 36,11 Lt; Nr.1360100926 2014-07-03 – 97,97 Lt; Nr.1360101207 2014-07-04- 23,10 Lt; Nr.1360101563 2014-07-07 – 10,01 Lt; Nr.1360101984 2014-07-08 – 35,61 Lt; Nr.1360102796 2014-07-10 – 33,94 Lt; Nr.1360102864 2014-07-11 – 81,89 Lt; Nr.1360103768 2014-07-15 – 32,20 Lt; Nr.1360104868 2014-07-18 – 19,66 Lt; Nr.1360105320 2014-07-21 – 168,50 Lt; Nr.1360105422 2014-07-22 – 121,19 Lt; Nr.1360108433 2014-07-31 – 117,30 Lt; Nr.1360108922 2014-08-01 – 183,28 Lt; Nr.1360108982 2014-08-01 – 193,25 Lt; Nr.1360109451 2014-08-05 – 34,35 Lt; Nr.1360109511 2014-08-05 – 82,69 Lt; Nr.1360109884 2014-08-06 – 304,22 Lt; Nr.1360109982 2014-08-06 56,06 Lt; Nr.1360111643 2014-08-13 – 41,21 Lt; Nr.1360112161 2014-08-14 – 57,11 Lt; Nr.1360112730 2014-08-19 – 131,13 Lt; Nr.1360112765 2014-08-19 – 22,02 Lt; Nr.1360113622 2014-08-21 40,80 Lt; Nr.1360114407 2014-08-25 – 19,86 Lt; Nr.1360115153 2014-08-07- 66,96 Lt; Nr.1360116441 2014-09-01 – 100,38 Lt. Atsakovas pretenzijų nereiškė ir su ieškovu tinkamai neatsiskaitė, todėl darytina išvada, kad atsakovas prievolės tinkamai neįvykdė, iš atsakovo priteistina 858,11 Eur skola už prekes.

11Pagal šalių pasirašytos sutarties 7.4 p., neatlikus apmokėjimo numatytais mokėjimo atidėjimo terminais, ieškovo pareikalavimu atsakovas privalo sumokėti ieškovui už kiekvieną uždelstą dieną, iki sueis 15 dienų terminas, 0,05 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos, o jei atsakovas uždelsia apmokėjimą daugiau kaip 15 dienų – 0,1 proc. delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Atsakovui nevykdant įsipareigojimų, ieškovas paskaičiavo 154,46 Eur delspinigių, 0,1 proc. nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (24 b.l.).

12CK 6.71 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Formuodamas teismų praktiką Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus (CK 6.71 str.), o šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, jog kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie pripažintini minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2009; kt.). Šalių teisė susitarti dėl netesybų, inter alia dėl jų dydžio, yra sutarties laisvės principo išraiška, todėl šalių susitarimas dėl netesybų yra galiojantis ir vykdytinas. Vis dėlto, jeigu netesybos yra akivaizdžiai per didelės, neproporcingos, jų dydis prieštarauja protingumo, sąžiningumo principams, sąžiningai verslo praktikai ir suteikia galimybę nepagrįstai praturtėti vienai šaliai bei pažeidžia teisėtus kitos šalies interesus, jos gali būti sumažintos iki protingos sumos (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Netesybų mažinimas neturi pažeisti nuostolių patyrusios šalies interesų. Koks netesybų dydis yra tinkamas konkrečiu atveju, yra fakto klausimas, kurį byloje turi įrodyti šalys. Įstatyme įtvirtinti du netesybų mažinimo pagrindai: netesybos mažinamos, kai jos aiškiai per didelės arba kai prievolė iš dalies įvykdyta (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo yra nurodyta, kad nustatant, ar netesybos nėra pernelyg didelės, motyvuotai gali būti atsižvelgiama į įvairias aplinkybes, kurių sąrašas nebaigtinis: į šalių sutartinių santykių pobūdį ir sutarties tikslus, ar šalys yra vartotojai, į kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, skolininko elgesį, į CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus, sutarties šalių interesų pusiausvyrą, bankų mokamų palūkanų dydį, CK 6.251 straipsnyje, reglamentuojančiame visiško nuostolių atlyginimo principą, nustatytus kriterijus: atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį, šalių tarpusavio santykius, kt. Netesybų mažinimas taip pat gali būti nulemtas siekio įgyvendinti neteisėto praturtėjimo prevenciją arba siekio užtikrinti viešosios tvarkos apsaugą (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2013).

13Sutartyje šalys susitarė dėl 0,1 procento kainos kompensacijos per dieną uždelsus atsiskaitymą. Atsakovas nurodo, kad susidariusią 858,11 Eur skolą pripažįsta, tačiau 154,46 Eur delspinigiai, yra neprotingi, nesąžiningi. Atsakovas prašo taikyti 0,02 proc. delspinigių dydį. Prašo atsižvelgi į bendrovės finansinę būklę.

14Teismas, įvertinęs kad ieškovas ir atsakovas yra lygiaverčiai verslo subjektai, planuojantys savo darbus, žinantys galimą verslo riziką, į tai, kad atsakovas pradelsė atsiskaitymo laikotarpį, konstatuoja, kad delspinigių mažinimas iki 0,02 proc., paneigtų netesybų esmę. Visgi, teismas konstatuoja, kad atsižvelgiant į prašomą priteisti delspinigių dydį (154,46 Eur) ir pagrindinės skolos (858,11 Eur) santykį, delspinigių dydis yra neproporcingai didelis, todėl mažinamas vienu trečdaliu, iki 102,98 Eur sumos, kuri pripažintina atitinkančia įstatymo reikalavimus bei šalių interesų pusiausvyrą (CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

15LR CK 6.37 straipsnio 2 dalyje ir 6.210 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo atsakovas taip pat privalo mokėti ieškovui įstatymo nustatyto dydžio palūkanas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 proc. metinės palūkanos nuo bylos teisme iškėlimo iki visiško sprendimo įvykdymo. Iš atsakovo priteisiamos 6 proc. metinių palūkanų nuo bylos teisme iškėlimo dienos (2015-05-14) iki visiško sprendimo įvykdymo.

16LR CPK 93 str. 1 d. nurodo, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai, ieškovo reikalavimas patenkintas 95 proc. (CPK 79, 80, 93 str.).

17Byloje ieškovas patyrė tokias išlaidas: sumokėjo 23,00 Eur žyminio mokesčio. Dalis žyminio mokesčio- 21,85 Eur, priteisiama ieškovo naudai.

18Ieškinį tenkinus iš dalies (95 proc.), iš atsakovo ieškovo naudai priteisiama 858,11 Eur skola, 102,98 Eur delspinigiai, 21,85 Eur dalis žyminio mokesčio.

19Atsakovas prašo skolos grąžinimą išdėstyti dvejiems mėnesiams. Pagal CPK 284 str. 1 d. 1., teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Atsakovo prašymas tenkintinas, priteistos sumos – 982,94 Eur- mokėjimą išdėstant dvejiems mėnesiams.

20Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str. 6 d.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270, 271 straipsniais, teismas

Nutarė

22Ieškinį tenkinti iš dalies.

23Priteisti ieškovui UAB „Hansa Flex Hidraulika“, įmonės kodas 110776462, iš atsakovo UAB „Kelio servisas Kaune“, įmonės kodas 303018414, 858,11 Eur (aštuonis šimtus penkiasdešimt aštuonis eurus 11 ct) skolą, 102,98 Eur (vieną šimtą du eurus 98 ct) delspinigius, 6 proc. metinių palūkanų nuo bylos teisme iškėlimo dienos (2015-05-14) iki visiško sprendimo įvykdymo, 21,85 Eur (dvidešimt vieną eurą 85 ct) dalį žyminio mokesčio.

24Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

25Priteistos 982,94 Eur sumos mokėjimą išdėstyti dviejų mėnesių laikotarpiui, įpareigojant atsakovą UAB „Kelio servisas Kaune“, įmonės kodas 303018414, iki 2015 m. rugsėjo 30 d. atlikti pirmąjį 491,47 Eur mokėjimą ieškovui UAB „Hansa Flex Hidraulika“, įmonės kodas 110776462.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Ingrida... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš... 3. Nurodo, kad 2013-03-25 šalys sudarė prekių pirkimo-pardavimo sutartį, pagal... 4. Ieškovo atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, yra gautas prašymas bylą... 5. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad sutinka su... 6. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas nurodė, kad palaiko atsiliepime... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad UAB „Hansa Flex Hidraulika“,... 9. LR CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad prievolės turi būti vykdomos... 10. Ieškovas savo prievolę įvykdė tinkamai, tiekė prekes, pagal išrašytas... 11. Pagal šalių pasirašytos sutarties 7.4 p., neatlikus apmokėjimo numatytais... 12. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad netesybos – tai įstatymų,... 13. Sutartyje šalys susitarė dėl 0,1 procento kainos kompensacijos per dieną... 14. Teismas, įvertinęs kad ieškovas ir atsakovas yra lygiaverčiai verslo... 15. LR CK 6.37 straipsnio 2 dalyje ir 6.210 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad nuo... 16. LR CPK 93 str. 1 d. nurodo, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 17. Byloje ieškovas patyrė tokias išlaidas: sumokėjo 23,00 Eur žyminio... 18. Ieškinį tenkinus iš dalies (95 proc.), iš atsakovo ieškovo naudai... 19. Atsakovas prašo skolos grąžinimą išdėstyti dvejiems mėnesiams. Pagal CPK... 20. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270, 271... 22. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 23. Priteisti ieškovui UAB „Hansa Flex Hidraulika“, įmonės kodas 110776462,... 24. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 25. Priteistos 982,94 Eur sumos mokėjimą išdėstyti dviejų mėnesių... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine...