Byla eB2-1445-173/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „DGŽ“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Leonas Jachimavičius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „DGŽ“,

Nustatė

2Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „DGŽ“ ir nurodė, kad UAB „DGŽ“ turi įsiskolinimą Fondo biudžetui, kuris pradėjo didėti nuo 2014 m. sausio mėnesio ir sudaro 2929,14 Eur (2874,40 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų, 54,74 Eur delspinigių). Įmokas įmonė moka nereguliariai. 2014 m. birželio mėnesį UAB „DGŽ“ atleido visus darbuotojus ir sustabdė veiklą, tačiau nuo 2015 metų gegužės mėnesio vėl priėmė į darbą 5 darbuotojus, atnaujino veiklą. Vidutiniškai per mėnesį draudėjas už apdraustuosius prisiskaičiuoja po 350 Eur VSD įmokų, bet įmokų už apdraustuosius nemoka, todėl ir toliau didinamas įsiskolinimas Fondo biudžetui. Pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos 2016-01-20 pažymą Nr. ES-42-11 UAB „DGŽ“ įsiskolinimas valstybės ir savivaldybės biudžetams yra 200,85 Eur. Siekiant išieškoti įsiskolinimą buvo taikytos priverstinio poveikio priemonės. Nuo 2014 m. sausio mėn. teikti mokėjimo nurodymai kredito įstaigoms nesumokėtas VSD įmokas ir delspinigius nurašyti iš draudėjo sąskaitų kredito įstaigose įstatymų nustatyta tvarka. Paskutinį mokėjimo nurodymą į atsakovo sąskaitas bankuose Fondo valdybos Marijampolės skyrius pateikė 2015 m. gruodžio 21 d. Įmonės vadovei 2015-03-19 įteiktas priminimas sumokėti apskaičiuotas įmokas, 2015-12-08 įteiktas pranešimas dėl ketinimo kreiptis į teismą, tačiau skola nepadengta. VĮ Registrų centro 2016-01-19 išrašo duomenimis UAB „DGŽ“ vardu nėra įregistruoto nekilnojamojo turto. VĮ „Regitra“ Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro 2016-01-19 išrašo duomenimis UAB „DGŽ“ vardu nėra įregistruota transporto priemonių. VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro 2016-01-19 išplėstinio išrašo duomenimis, UAB „DGŽ“ paskutinį kartą finansinės atskaitomybės dokumentus (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, aiškinamąjį raštą ir kt.) VĮ Registrų centrui pateikė už 2014 metus. 2014 m. balanso duomenimis bendrovė 2014-12-31 turėjo turto už 514,37,00 Eur, tačiau jos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 32481,75 Eur. 2014 metais bendrovė turėjo 8006,26 Eur nuostolį.

3Atsiliepimu į pareiškimą UAB „DGŽ“ prašo bankroto bylos nekelti. Nurodo, kad UAB „DGŽ“ veikla 2014 metais buvo sustabdyta dėl nuostolingos veiklos, įmonė liko skolinga kreditoriams (valstybinei mokesčių inspekcijai, valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir pan.). Nuo 2015 metų gegužės mėnesio įmonė pakeitė veiklos kryptį ir atnaujino veiklą. Kadangi įmonei trūksta apyvartinių lėšų, įmonė turi finansinių sunkumų, tačiau 2015 metų rezultatas rodo, kad įmonė gali ateityje dirbti pelningai ir atsiskaityti su kreditoriais.

4Pareiškimas tenkintinas.

5Lietuvos Respublikos (toliau LR) Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. 1 p. nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Iš byloje esančių įrodymų matyti, jog UAB „DGŽ“ Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui skolinga 3307,51 Eur. Remiantis 2016 m. sausio 31 d. balanso duomenimis įmonė turi turto už 7421 Eur, kurio didžiąją dalį (6815 Eur) sudaro trumpalaikis turtas, tuo tarpu per vienerius metus mokėtinos sumos sudaro 17 639 Eur. Įmonė tiek 2015 m., tiek 2016 metais dirbo nuostolingai. Remiantis UAB „DGŽ“ pateikta 2016 metų sausio mėnesio suvestine pagal kontrahentus matyti, jog pradelsti kreditoriniai reikalavimai sudaro 14 638,89 Eur. Be to, atsiliepime nurodoma, kad įmonė gali ateityje dirbti pelningai ir atsiskaityti su kreditoriais, tačiau nepateikta įrodymų, pagrindžiančių šias aplinkybes. Atsakovas nepateikė duomenų, kad yra vykdomi atsiskaitymai su kreditoriais, gaunamas pelnas ir pan.

7Įvertinus nurodytas aplinkybes teismas sprendžia, kad atsakovas yra nemokus, o tai yra pagrindas iškelti bankroto bylą (LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str., 9 str. 7 d. 1 p.). Iš pateiktų duomenų matyti, kad nėra galimybių, jog atsakovas ateityje galėtų atsiskaityti su kreditoriais, nes pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija įmonės turtą. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str.3 d.).

8Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p.). Pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusio ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (toliau – programa), sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Atsižvelgiant į tai, UAB „DGŽ“ bankroto administratoriumi skirtina Veronika Sinkevičienė (adresas korespondencijai - Žemaitės g. 21-202, Vilnius). Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA320).

9Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 1 p., 2 p., 5 str. 1 d. 1 p., 9 str. 7 d. 1 p.,10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p.,

Nutarė

111. Iškelti bankroto bylą UAB „DGŽ“ (juridinio asmens kodas 300139063, registracijos adresas V.Kudirkos g. 41-3, Šakiai).

122. Bankrutuojančios UAB „DGŽ“ administratoriumi paskirti Veroniką Sinkevičienę (adresas korespondencijai - Žemaitės g. 21-202, Vilnius). Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA320).

133. Areštuoti UAB „DGŽ“ (juridinio asmens kodas 300139063) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

144. Uždrausti UAB „DGŽ“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

155. Nustatyti 45 dienų terminą UAB „DGŽ“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

166. Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, ieškovui, atsakovui, administratoriui. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

177. UAB „DGŽ“ valdymo organams nustatyti 10 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos laikotarpį perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

18Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai