Byla 2-13-328/2016
Dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Dalė Žukauskienė, sekretoriaujant Violetai Žalienei, dalyvaujant ieškovės L. P. atstovui V. K., ieškovų L. P. ir J. V. atstovams advokatui V. R. ir advokato padėjėjai J. Z., atsakovams O. R., N. G., A. Z., R. Z., atsakovų A. Z., R. Z., G. S. atstovams advokatams R. M. ir L. L., civilinėje byloje pagal ieškovės L. P. 2016-03-08 patikslintą ieškinį atsakovams J. V., A. L., R. L., A. Z., R. Z., O. R., R. R., N. G., G. S., tretiesiems asmenims A. Z., T. Z., I. A., R. A. dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, ir atsakovų (ieškovų pagal priešieškinį) A. Z., R. Z., O. R., R. R., A. L., R. L., G. S. 2015-05-21 patikslintą priešieškinį atsakovams L. P., J. V., N. G., tretiesiems asmenims A. Z., T. Z., I. A., R. A. dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės,

Nustatė

2civilinė byla pradėta pagal ieškovų L. P. ir J. V. ieškinį atsakovams dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarkos nustatymo (t. 1, b.l. 2-7). Ieškovė L. P. 2016-03-08 patikslintu ieškiniu prašo atidalyti ieškovei L. P. dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės ir pripažinti nuosavybės teisę į 130,32 kv. m. ploto pastogės, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ) dalį, pažymėtą su pareiškimu dėl ieškinio patikslinimo teikiamame plane raide ,,D“ ir pripažinti L. P. teisę gauti reikiamus dokumentus (leidimus, projektavimo sąlygų sąvadą ir kt.) bei atlikti projektavimo, rekonstravimo ir visus kitus reikalingus darbus atsidalijant iš bendrosios dalinės nuosavybės jai priklausančias pastogės dalis, taip pat teisę įregistruoti nuosavybės teisę VĮ Registrų centras bei atlikti kitus su nekilnojamojo turto registravimu susijusius veiksmus be bendraturčių sutikimo, priteisti bylinėjimosi išlaidas (t.3, b.l. 154-157). Nurodo, jog daugumos negyvenamosios patalpos – neįrengtos pastogės bendraturčių interesai yra suderinti ir ginčas iš esmės kyla tik tarp ieškovės ir atsakovų A. Z. ir R. Z.. Taip pat nurodo, jog dalį jai priklausančios pastogės ploto ieškovė yra nupirkusi iš butų, virš kurių esančioje pastogės vietoje pageidauja nustatyti/atidalyti jai priklausančias pastogės dalies vietą, savininkų, yra gavusi tų savininkų sutikimus dėl gyvenamųjų patalpų įrengimo būtent virš jiems priklausančių patalpų. Be to pagal pastato, esančio ( - ), pirmo aukšto ir cokolinio aukšto planus (t.3, b.l. 95-96) būtent toje vietoje, kurioje ieškovė turi teisėtą interesą nustatyti/atidalyti jai priklausančios pastogės dalies vietą, tiek pirmame, tiek cokoliniame aukšte yra jai ir jos motinai priklausančios patalpos ir butai. Pažymėjo, jog laikosi nuoseklios pozicijos dėl jai priklausančios pastogės dalies nustatymo/atidalinimo vietos ir netgi buvo išreiškusi sutikimą su 2014-05-13 priešieškinio planu, tačiau atsakovų reikalavimai ne kartą keitėsi, atsakovai A. ir R. Z. įgijo kitiems bendraturčiams priklausančias pastogės dalis, šiuo metu pagal priešieškinio planą siūloma atidalinti ieškovei priklausančios pastogės dalies vieta yra reikšmingai pasikeitusi, su kuo ieškovė nesutinka (t.3, b.l. 75-79). Mano, jog jos siūlomas atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės būdas atitinka LAT suformuluotus kriterijus ir yra priimtiniausias, nepažeis bendraturčių teisių ir teisėtų interesų bei nepadarys neproporcingos žalos daiktui ir jo paskirčiai (t.3, b.l. 154-157).

3Ieškovas J. V. 2015-05-18 patikslintu ieškiniu (t. 2, b.l. 168-172) prašo teismo atidalyti J. V. dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės ir pripažinti nuosavybės teisę į 45,25 kv. m. bendrojo ploto Pastogės, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ) dalį, plane, kuris pateiktas prie 2014-10-22 priešieškinio, pažymėta raide ,,B”, ir pripažinti ieškovui teisę gauti reikiamus dokumentus (leidimus, projektavimo sąlygų sąvadą ir kt.) bei atlikti projektavimo, rekonstravimo ir visus kitus reikalingus darbus atidalijant iš bendrosios dalinės nuosavybės jam priklausančias Pastogės, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), dalis ir įregistruoti nuosavybės teises VĮ ,,Registrų centras” bei atlikti kitus su nekilnojamojo turto registravimu susijusius veiksmus be bendraturčių sutikimo, o jeigu nebūtų galimybės atidalyti aukščiau nurodytos dalies, tai ta dalimi nustatyti naudojimosi tvarką, priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovai A. Z., R. Z., O. R., R. R., A. L., R. L., G. S. patikslintu 2015-05-21 priešieškiniu prašo teismo: atidalyti A. Z. ir R. Z. dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės ir pripažinti bendrąją jungtinę nuosavybę į 284,76 kv. m. bendrojo ploto pastogės dalį plane pažymėtą raide ,,A“ ir pripažinti ieškovams teisę gauti reikiamus dokumentus bei atlikti projektavimo, rekonstravimo ir visus kitus reikalingus darbus atidalijant iš bendrosios dalinės nuosavybės jiems priklausančias pastogės dalis, ir įregistruoti nuosavybės teisę VĮ ,,Registrų centras“ bei atlikti kitus su nekilnojamojo turto registravimu susijusius veiksmus be bendraturčių sutikimo; atidalyti O. R. ir R. R. dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės ir pripažinti bendrąją jungtinės nuosavybės teisę į 12,14 kv. m. bendrojo ploto pastogės dalį, plane pažymėtą raide ,,K“, pripažinti ieškovams teisę gauti reikiamus dokumentus bei atlikti projektavimo, rekonstravimo ir visus kitus reikalingus darbus atidalijant iš bendrosios dalinės nuosavybės jiems priklausančias pastogės dalis, ir įregistruoti nuosavybės teisę VĮ ,,Registrų centras“ bei atlikti kitus su nekilnojamojo turto registravimu susijusius veiksmus be bendraturčių sutikimo; atidalyti A. L. ir R. L. dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės ir pripažinti bendrąja jungtinės nuosavybės teisę į 16,58 kv. m., bendrojo ploto pastogės dalį, plane pažymėta raide ,,H“, pripažinti ieškovams teisę gauti reikiamus dokumentus bei atlikti projektavimo, rekonstravimo ir visus kitus reikalingus darbus atidalijant iš bendrosios dalinės nuosavybės jiems priklausančias pastogės dalis, ir įregistruoti nuosavybės teisę VĮ ,,Registrų centras“ bei atlikti kitus su nekilnojamojo turto registravimu susijusius veiksmus be bendraturčių sutikimo; atidalyti G. S. dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės ir pripažinti nuosavybės teisę į 73,16 kv. m. bendrojo ploto pastogės dalį, plane pažymėta raide ,,E“, pripažinti ieškovei teisę gauti reikiamus dokumentus bei atlikti projektavimo, rekonstravimo ir visus kitus reikalingus darbus atidalijant iš bendrosios dalinės nuosavybės jiems priklausančias pastogės dalis, ir įregistruoti nuosavybės teisę VĮ ,,Registrų centras“ bei atlikti kitus su nekilnojamojo turto registravimu susijusius veiksmus be bendraturčių sutikimo; priteisti bylinėjimosi išlaidas (t. 3, b.l. 7). Nurodo, jog jų siūlomas bendrosios dalinės nuosavybės objekto atidalinimo variantas yra priimtiniausias ir kad jis nepažeis kitų bendraturčių teisių ir teisėtų interesų, nepadarys žalos daiktui ir jo paskirčiai, t.y. po padalinimo kiekvieną padalyto daikto dalį bus galima naudoti pagal pirminę paskirtį, nekliudomai juo naudotis. Akcentavo, jog priešieškiniu siekiama įgyvendinti jį pateikiančių asmenų teises stabiliai ir ekonomiškai valdyti ir naudotis jiems nuosavybes teise priklausantį turtą ir juo disponuoti, tačiau jokiu būdu nėra siekiama savo interesų apsaugos kaina suvaržyti kitų bendraturčių teisių. Mano, jog siūlomas atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės variantas yra priimtiniausias visų bendraturčių atžvilgiu.

5Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, I. A. atsiliepimu į priešieškinį dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarkos nustatymo, iš esmės neprieštaravo pastogės naudojimosi tvarkos nustatymui pagal A. Z. ir R. Z. pateiktą kartu su priešieškiniu planą dėl jam tenkančios pastogės dalies, nurodytos plane ,,G2” žymeniu. Prašė priešieškinį tenkinti, o ieškinį atmesti (t. b.l. 166-168).

6Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, R. A. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog sutinka tik su tokia kitų bendraturčių parengta negyvenamųjų patalpų – neįrengta pastoge, naudojimosi tvarka (arba atidalijimu iš bendros dalinės nuosavybės), kurioje be kita ko yra (būtų) numatyta, jog R. A. naudojasi atitinkama dalimi palėpės, kuri yra virš jos buto (Nr. ( - )) (taip pat patekimas prie šių patalpų turi būti numatytas per bendrojo naudojimo patalpas, nes R. A. finansiškai nėra pajėgi įsirengti atskirą patekimą į patalpas), jei kiti bendraturčiai to nėra numatę, tai jie turi tikslinti pateiktas naudojimosi tvarkas (arba atsidalijimo variantus), priešingu atveju bendrasavininkių reikalavimai turi būti atmesti, kad nebūtų pažeisti R. A. interesai. Bet koks naudojimosi palėpe tvarkos (arba atsidalinimo iš bendros nuosavybės) nustatymas, kuriame būtų numatyta kitam bendrasavininkiui tenkanti naudotis (arba atitenkanti dalis nuosavybės teise) palėpės dalis, kuri yra virš R. A. buto, būtų neabejotinas jos interesų pažeidimas ir kitų bendrasavininkių teisių ir interesų gynimas R. A. teisėtų interesų sąskaita, taip pat būtų pažeidžiamas bendrasavininkių interesų pusiausvyros principas, naudojimosi daiktu racionalumo (protingumo) ir efektyvumo bei kiti kriterijai (t.2, b.l. 119, t.4, b.l. 26).

7Atsakovė N. G. teismui pateikė paaiškinimus, kuriuose nesutiko su kartu su pradiniu ieškiniu pateiktu planu (t.1, b.l. 15), kuriuo jai buvo priskirta palėpės dalis, plane pažymėta ,,C” indeksu, nurodė, jog dalis išdėstyta nepatogioje vietoje ir būtų sunku ją įsirengti, teikiant planą, neatsižvelgta į jos interesus (t. 2, b.l. 118).

8Ieškovas J. V. pateikė atsiliepimą į patikslintą priešieškinį, kuriuo su patikslintu priešieškiniu, kiek jis neprieštarauja su ieškovo prašoma atidalinti vieta pastogėje, sutinka, prašo jį tenkinti (t. 3., b.l. 36-38).

9Atsakovė G. S. pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose su ieškovės siūlomu bendrosios dalinės nuosavybės atidalinimo būdu nesutinka, prašo ieškovės patikslintą ieškinį atmesti ir pilnai tenkinti atsakovų priešieškinį. Nurodė, jog atsakovai pateikė bendrą visų atsakovų interesus atitinkantį planą, kurio koregavimas neatitiktų daugumos gyventojų interesų. Pažymėjo, jog nors ieškovės plane atsakovei priskirtas plotas iš esmės sutampa su galutiniame atsakovų plane nurodytu atsakovės plotu, tačiau iš esmės skiriasi kitų atsakovų – ypač A. ir R. Z. siūlomas plotas, todėl su ieškovės variantu nesutinka. Pabrėžė, jog atsakovų pateiktas galutinis atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės planas buvo parengtas po daugybės diskusijų, derinimų, pokalbių, derybų tarp pastato gyventojų. Būtent ilgo interesų derinimo metu, visiems gyventojams padarius tam tikrus kompromisus dėl prašomų nustatyti pastogės dalių buvo pasiektas racionaliausias ir visus atsakovus (bei absoliučią daugumą bendrosios dalinės nuosavybės bendrasavininkių) tenkinantis atidalinimo planas. Derinant daugumai gyventojų priimtiną pastogės padalinimo planą buvo dedamos pastangos, kad gyventojai gautų kaip įmanoma labiau taisyklingus plotus, su galimybe patekti į konkrečiam gyventojui priskirtą plotą (arba iš savo patalpų arba per bendras patalpas). Nurodė, jog tuo atveju, jei būtų patenkintas ieškovės reikalavimas, būtų iškraipytas (paneigtas) visų gyventojų interesas ir iš esmės didžiąją daugumą ploto valdantys gyventojai liktų ignoruoti, iškeliant tik vienos šalies (ieškovės) interesą aukščiau visų kitų gyventojų.

10Atsakovai R. Z. ir A. Z. pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose su ieškovės siūlomu pastogės atidalinimo būdu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodė, jog atsakovų priešieškinyje siūlomas atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės būdas (planas) yra ilgų derybų tarp pastogės bendrasavininkių rezultatas, tenkinantis absoliučią daugumą gyventojų, išskyrus ieškovę. Būtent siekdami, kad pastogė būtų atidalinta tokiu būdu, kuris maksimaliai atitiktų visų pastato gyventojų interesą, atsakovai sutiko savo sąskaita (sau neigiamai) ir kitų atsakovų pastogės dalių interesais koreguoti savo prašomą atidalinti pastogės dalį (jos formą), t. y. sutiko, kad jiems tenkanti pastogės dalis būtų netaisyklingos formos. Natūralu, jog patogiausia pastogės dalis būtų taisyklingos kvadrato formos plotas, kurio būtent pradiniu ieškiniu siekė ir ieškovė, tačiau suprasdami, kad prašant atidalinti taisyklingą pastogės plotą, nebus pasiektas susitarimas su kitais atsakovais, sutiko bendro bendrasavininkių intereso vardan atidalinti pastogę pagal priešieškiniu prašomą patvirtinti planą. Pažymėjo, jog atsakovų teisėtas interesas yra valdyti vientisą pastogės dalį, nepadalintą į dvi atskiras neracionalias dalis, todėl pagrindinis kriterijus, kuriuo vadovavosi ir kurio siekė derindami pastogės atidalinimo planą su kitais atsakovais, buvo siekis, kaip ir daugumai kitų kaimynų, valdyti vientisą (neperskirtą į kelias dalis) pastogės dalį. Todėl kitoks pastogės atidalinimas, negu prašomas priešieškiniu, iš esmės nebeatitiktų didžiosios daugumos bendrasavininkių suderinto intereso, būtų neteisingas, neracionalus ir nesąžiningas atsakovų atžvilgiu. Mano, jog atsakovų prašomas taikyti atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės būdas yra racionalus ir atitinkantis didžiosios daugumos gyventojų interesus, visi gyventojai (bendraturčiai) gauna priėjimą prie savo patalpų, nei viena patalpa nėra skaidoma į dvi neracionalias dalis. Pažymėjo, jog ieškovės siūlomas pastogės atidalinimo būdas, atsakovams A. ir R. Z. priskiriant dvi atskiras, nesusijungiančias pastogės dalis, yra visiškai nepriimtinas ir neracionalus, neatitinka teisėtų jų interesų, iš esmės pažeidžia nuosavybės teisę ir neatitinka formuojamos teismų praktikos turto padalijimo klausimais.

11Teismo posėdyje ieškovės L. P. atstovas advokatas V. R. palaikė ieškinio reikalavimus. Paaiškino, jog L. P., planuodama įsirengti gyvenamąsias patalpas name ( - ), supirko iš kaimynų teisę į pastogės dalis, buvo perkamos teisės iš trečiojo aukšto butų savininkų, su visais savininkais ieškovė susitarė, kad jie ne tik parduoda teises į pastogės s dalį, tačiau sutinka, kad ieškovė galėtų virš jų butų įsirenginėti gyvenamąją patalpą. Ieškovė taip pat turi patalpas (pirmame aukšte, ( - ) butas) toje pačioje laiptinėje, kaip ir buto savininkai, iš kurių ieškovė pirko pastogės dalis. Ieškovė kreipėsi į bendraturčius su pasiūlymu dėl projektavimo ir gyvenamųjų patalpų įsirengimo. Tačiau kilo problema, kadangi atsakovai A. ir R. Z. vėliau, nei ieškovė pradėjo supirkinėti teises į pastogę, supirko didelę dalį, jie pareiškė pageidavimą atidalinti jiems priklausančias patalpas toje pačioje vietoje, kur planavo tai padaryti ieškovė. Todėl nesant galimybės susitarti kreiptasi į teismą, kad teismas atidalintų iš bendrosios dalinės nuosavybės ieškovei ir pripažintų ieškovei nuosavybės teisę į pastogės dalį. Ieškovės reikalavimas atidalinti grindžiama tuo, kad pastogės dalis ji supirko iš atitinkamų savininkų, kad ieškovė pati turi toje laiptinėje patalpas, taip pat tuo, kad atsakovų siūlomi projektai, planai, jie neginčija trečio aukšto butų savininkų teisės gauti pastogės dalį virš jiems priklausančių patalpų, atitinkamai ir ieškovė, kaip perėmėja teisių iš savininkų, turinčių butus trečiajame namo aukšte, ir kurie pardavė savo dalis, taip pat turi pagrįstą teisę, kad jai patalpos butų atidalytos toje dalyje, kurioje ji tas patalpas supirko. Pateiktas planas iš esmės nepažeidžia bendraturčių interesų, išskyrus atsakovus Z., kurie nesutinka, kad jiems butų atidalinta pagal ieškovės siūlymą. Mano, jog ieškovė turi pagrįstą teisę, kad jai būtų atidalinta ta pastogės dalis, kuri nurodyta ieškovės pateiktame plane, tai ieškovės pagrįstas lūkestis. Papildomai paaiškino, jog L. P. neprašo visiems nustatyti jų dalis, prašo nustatyti jos dalį. Kiti gali tartis, jei jiems netinka L. P. padėtis pastogėje. Nurodo, jog ieškovų reikalavimas nepažeidžia nė vieno bendraturčio interesų, todėl nėra priežasčių, kodėl teismas neturėtų jų reikalavimo tenkinti. Prašo ieškinio reikalavimus tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

12Teismo posėdyje ieškovės atstovas V. K. (ieškovės tėvas) paaiškino, jog jie pirmieji gyvenamajame name ( - ), namo centrinėje dalyje įsirengė meno galeriją - kavinę. Kryptingai dirbdama jo šeima įkūrė dar pora kultūros objektų šiame name. Jie nuosekliai ir nesiblaškydami dirbo, planavo savo ateitį, dėl to ir palėpės dalis įsigijo iš šioje laiptinėje esančių savininkų, atliko tam tikras investicijas. Atkreipė dėmesį, jog siūlomam atidalinimo variantui pritaria kiti bendraturčiai. Atsakovai A. ir R. Z. bei G. S. bando brutaliai primesti su jais nederintą ir jiems nepriimtiną plano versiją, kuri naudinga išimtinai tik jiems. Šis jų planas atsirado dirbtinai, paskubomis įsigijus bendrosios nuosavybės dalį iš G. K.. Nurodė, jog nei su ieškove, nei su kitais bendraturčiais paskutinis planas derintas tikrai nebuvo. Prašo vadovaujantis logika, teise ir protingumo kriterijais priimti teisingus sprendimus.

13Atsakovų A. Z. ir R. Z. atstovai teismo posėdyje priešieškinio reikalavimus palaikė, su ieškiniu nesutiko. Paaiškino, jog teismų praktikoje pasisakyta, kad atidalinant iš bendrosios dalinės nuosavybės būtina ieškoti bendrojo intereso, bendro kompromiso, tam, kad būtų surastas sprendimas, tenkinantis visų bendraturčių interesus. Byloje pateikti du pastogės atidalinimo variantai. Pažymėjo, jog atsakovai pateikdami savo variantą, siekė bendro kompromiso, ieškojo geriausio varianto, įvairiai derino savo plotus, ypač atsakovai R. ir A. Z., tam kad bendras plotas būtų tinkamas ir kitiems bendraturčiams, darė įvairius savo patalpų ploto iškraipymus. Ieškovė priešingai, nebandė to daryti, atsakovai niekada nesulaukė konkretaus ir tinkamo pasiūlymo, buvo iš karto pradėta kalbėti, kad ieškovė nori patalpų centrinėje dalyje, konkrečių argumentų pateikta nebuvo. Atkreipė dėmesį, kad ieškovė nuo pat pradžių, kai teikė patalpų atidalinimo planą, priešingai nei nurodo šiandien, nesilaikė to bendrojo intereso, neieškojo jo, pradiniu ieškiniu ji atsakovams A. ir R. Z. pasiūlė patalpas pietinėje pastato dalyje, o kitus bendraturčius iškėlė į kairiąją pastato dalį, nebuvo ieškoma kompromiso, ieškoma ieškovei gero varianto. Taigi ne ieškovė, o būtent atsakovai R. ir A. Z. subūrė bendraturčius, ieškojo kompromiso, kurio rezultatas yra su priešieškiniu ir parengiamojo posėdžio metu pateiktas planas, kuris atitinka daugumos bendraturčių interesus. Ieškovės siūlomas atidalinimo variantas atsakovams netinka, kadangi tai iš esmės keičia planą, ir kompromiso nebelieka. Pabrėžė, jog tiek kairioji, tiek dešinioji pastato pusės yra visiškai analogiškos, lygiavertės, esminių skirtumų nėra. Paaiškino, jog ieškovei siūlomas priskirti plotas yra daug taisyklingesnės formos, nei atsakovams tenkanti dalis. Atkreipė dėmesį, jog pagal ieškovės pasiūlymą, atsakovams siūloma atidalinti tokiu būdu, jog bendras atsakovų turimas plotas dalinamas į dvi dalis, t.y vietoje vienos patalpos ir vietoje intereso turėti vienas patalpas, ieškovė siūlo skaidyti atsakovų dalį į du vienetus, ir vienintelis tokio siūlymo argumentas tas, kad ieškovė neva nupirko teises į pastogę iš tų butų, kurie yra po pastoge, o atsakovai pirko pastogės dalį iš asmens, turinčio butą kairėje pastato pusėje. Tačiau pastogė nėra padalinta tarp šalių, yra žinomos bendraturčių teisės į palėpę (teisės į plotus), todėl visi argumentai, jog ieškovė įsigijo konkretų plotą, ar dėjo pastangas įsivesti elektros energiją ar kitus tinklus, neturi teisinio pagrindo, ieškovė susikūrė nepagrįstą lūkestį, kad turės patalpas centrinėje dalyje. Pabrėžė, jog atsakovai nepirko konkrečios vietos pastogėje, jie pirko plotą, tam kad būtų sumažintas interesų ratas, kad kuo mažiau būtų skirtingų interesų. Ieškovės siūlomas planas neteisingas, neracionalus, toks atidalinimo variantas reiškia, kad atsakovai turėdami įrengdami dvi skirtingas patalpų dalis, patirtų dvigubas išlaidas. Pažymėjo, jog atsakovų pozicija pasiekta daugumos bendraturčių, atsakovai prašo tenkinti priešieškinį, atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės pagal atsakovų siūlomą variantą, o ieškovės ieškinį atmesti.

14Atsakovės G. S. atstovai teismo posėdyje priešieškinį palaikė. Paaiškino, jog nors iš vienos pusės atsakovei priskiriamas plotas pagal abu atidalinimo variantus sutampa, tačiau pažymi, jog byloje pateikta bendra atsakovų pozicija, atitinkamai, tuo atveju, jeigu bent vieno iš atsakovų pozicija nesutampa su ieškovės, atitinkamai atsakovė jai nepritaria ir palaiko priešieškinį. Ji palaiko tą sprendimą, kuris priimtinas visiems.

15Atsakovas O. R. teismo posėdyje priešieškinį palaikė, paaiškino, jog tiek ieškovės, tiek atsakovų planuose jam numatyta vieta sutampa. Kadangi yra ieškovas pagal priešieškinį, todėl palaiko priešieškiniu siūlomą atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės variantą. Paaiškino, jog iš pradžių jam priklausanti dalis buvo virš jam priklausančio buto, tačiau įvertino tai, kad techniškai sprendžiant klausimą dėl atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, į tą vietą nepavyko įtalpinti jam priklausančios dalies, todėl bendru sutarimu parinko kitą vietą pastogėje. Patvirtino, jog labiausiai varianto, priimto visiems, ieškojo atsakovas A. Z.. Ieškovę paskutinį kartą matė 2005 metais. Paaiškino, jog padarė kompromisą sprendžiant klausimą dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės. Prašė priešieškinį tenkinti.

16Atsakovė N. G. teismo posėdyje paaiškino, jog pageidauja gauti pastogės dalį virš jos buto, sutinka su planu, kuriame taip pažymėta. Mano, jog atsakovams A. ir R. Z. priskirtinas plotas turi būti vienoje vietoje, neišskirstytas į atskirus. Paaiškino, jog sprendžiant klausimą dėl atidalijimo iš bendrosios nuosavybės atsakovas A. Z. į tai pasižiūrėjo žmogiškiau, klausė, kaip būtų patogiau kiekvienam gyventojui. Iš ieškovės ji negavo jokios informacijos, nurodė, jog rengiant pradinį ieškovės planą pastaroji jos nepaklausė, nepasidomėjo atsakovės pozicija.

17Liudytoja R. V. teismo posėdyje paaiškino, jog jos dukrai nuosavybės teise priklauso gyvenamosios patalpos, esančios ( - ). Patvirtino, jog turėjo įgaliojimą, dukters vardu pardavė pastogės dalį ieškovei L. P.. Paaiškino, jog įregistravo dukters nuosavybės teisę į pastogę, vėliau pastogės dalį pardavė. Pastogės dalis buvo nedidelė, senai pardavė. Pardavė su mintimi, jog galbūt virš buto bus įrengtos gyvenamosios patalpos. Kai pardavinėjo pastogės dalį, jai ieškovė paaiškino, jog ketina įsirengti butą. Paaiškino, jog jos dukra ir ieškovė yra gerai pažįstamos, pati bendrauja su ieškovės tėvais, pamanė, jog geriau parduoti pastogės dalį pažįstamiems žmonėms. Patikslino, jog, jos manymu, pardavė pastogės dalį, esančią virš jos dukters buto.

18Liudytojas M. Z. teismo posėdyje paaiškino, jog yra architektas, jis parengė ieškovės pateiktą atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės planą. Paaiškino, jog dalyvavo procese planuojant patalpas pastogėje, ( - ). Patikslino, jog ieškovė planavo įsirengti pastogėje patalpas, ieškovė gavo kaimynų sutikimus. Pradėjo planuoti gyvenamąsias patalpas pastogėje. Senai pradėjo kurti strategijas, planuoti, jį labai nustebino siekis pastogėje įrengti konferencijų salę, mano, jog tai padaryti praktiškai neįmanoma. Mano, jog rengiant pastogėje patalpas, patogiausi yra maži butai, todėl sprendimas įrengti dideles patalpas neracionalus. Mano, jog racionaliausia patalpas turėti kuo arčiau laiptinės, taip pat išnaudoti vieną ar kitą pastato pusę natūralios saulės apšvietimo aspektu. Jam atrodo, kad žymiai geriau yra suskaidyti patalpas. Nurodė, jog jo pateiktas planas yra racionalesnis. Mano, jog jo pateiktas planas nepažeidžia kitų asmenų interesų. Tai pat mano, jog nepatenkinus ieškovės reikalavimų, būtų pažeisti ieškovės lūkesčiai, ji investavo į laiptinės remontą, kitur ji neturi jokių ryšių. Patvirtino, jog teisiškai reikšmės neturi, kurioje pastogės vietoje bendraturčiui teks jam priklausanti dalis, butas po pastoge yra privalumas derybose.

19Liudytojas S. D. teismo posėdyje paaiškino, jog yra architektas, parengė atsakovų siūlomą atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės variantą. Nurodė, jog rengė kelis planus. Atsižvelgė į tai, kad atidalijant nebūtų bendrų patalpų, kad bendraturčiai į pastogę galėtų patekti arba per bendro naudojimo laiptines arba galėtų įsirengti patekimą per jiems priklausantį butą, taip, kad priėjimą prie patalpų turėtų visi. Atlikęs byloje pateiktų ieškovės ir atsakovų atidalinimo iš bendrosios nuosavybės planų (schemų) palyginimą, paaiškino, jog skirtumas yra dėl atsakovams A. ir R. Z. siūlomų patalpų dalinimo į du atskirus objektus. Mano, jog bet kokiu atveju, jei yra vienas savininkas ir keli plotai, jie turėtų susisieti. Vientisą plotą įrengti yra paprasčiau, patys statybos darbai, eksploatavimas ir naudojimas turi reikšmės, turint du plotus asmuo apkraunamas papildomai, kadangi tai yra su atskiri objektai. Papildomai paaiškino, jog abi pastato pusės yra lygiavertės, architektūrine prasme skiriasi vaizdas, matomas pro langą. Paaiškino, jog apžiūrėjo pastatą iš išorės, iš šiaurinės pastato pusės gretimas statinis yra žemesnis, nei analogiškoje padėtyje esantis statinys pietinėje pusėje. Paaiškino, jog tam kad bendraturtis galėtų parduoti konkretų plotą pastogėje, jis turi būti apibrėžtas teisės aktų nustatyta tvarka, priešingu atveju parduodami tik ,,kvadratiniai metrai“.

20Atsakovai R. R., R. L., A. L. (Civilinio proceso kodekso 155 straipsnio 2 dalis), tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, A. Z., T. Z., I. A., R. A. teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio data, vietą ir laiką pranešta tinkamai (Civilinio proceso kodekso 117 straipsnio 1 dalis, 118 straipsnis, 122 straipsnio 1 dalis, 123 straipsnio 1 dalis, 133 straipsnio 1 dalis).

21Ieškinys (ieškiniai) tenkintinas iš dalies. Priešieškinis tenkintinas iš dalies.

22Išklausius šalių, liudytojų paaiškinimų, ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, nustatyta, kad ieškovams, atsakovams ir tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso negyvenamoji patalpa – neįrengta pastogė, unikalus Nr. ( - ), kurios bendras plotas 611,20 kv. m. (toliau – Pastogė) (t. 4 b.l. 160-173). VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašo 2016-03-08 duomenimis nustatyta, jog A. Z. priklauso 1299/122240 Pastogės dalis, T. Z. priklauso 1299/122240 Pastogės dalis (iš viso 2598/122240), bendriosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise bendrojoje dalinėje nuosavybėje atsakovams A. Z. ir R. Z. priklauso 2779/12224 Pastogės dalis, taip pat A. Z. nuosavybės teise įregistruota 941/61120 Pastogės dalis, o R. Z. dar 13640/61120 Pastogės dalis (iš viso A. ir R. Z. priklauso 56862/122240 dalis), atsakovams O. R. ir R. R. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise bendrojoje dalinėje nuosavybėje priklauso 1214/61120 Pastogės dalis, R. A. nuosavybės teise priklauso 908/61120 Pastogės dalis, atsakovams A. L. ir R. L. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise bendrojoje dalinėje nuosavybėje priklauso 331/61120 Pastogės dalis, A. L. vardu taip pat įregistruota 1327/122240 Pastogės dalis, o R. L. vardu – dar 1327/122240 Pastogės dalis (iš viso A. ir R. L. priklauso 3316/122240 dalis), atsakovei G. S. asmeninės nuosavybės teise priklauso 83/15280 Pastogės dalis ir 6984/61120 Pastogės dalis (iš viso 7316/61120 dalis), ieškovui J. V. nuosavybės teise priklauso 4525/61120 Pastogės dalis, L. P. nuosavybės teise priklauso 13032/61120 Pastogės dalis, atsakovei N. G. priklauso 1353/61120 Pastogės dalis (t.4, b.l. 160-162), į likusią Pastogės dalį nuosavybės teisė nėra įregistruota, tačiau nustatyta, jog dalis Pastogės (13,39 kv. m) nuosavybės teise priklauso I. A..

23Bendrosios nuosavybės teisė yra dviejų ar kelių savininkų teisė valdyti, naudoti jiems priklausantį nuosavybės teisės objektą bei juo disponuoti (Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 4.72 str. 1 d.). Bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Kai yra nesutarimas, valdymo, naudojimosi ir disponavimo tvarka nustatoma teismo tvarka pagal bet kurio iš bendraturčių ieškinį (CK 4. 75 str. 1 d.).

24Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog tarp šalių yra kilęs ginčas dėl bendrosios dalinės nuosavybės objekto naudojimo, valdymo ir disponavimo. Byloje tiek ieškovai, tiek atsakovai (ieškovai pagal priešieškinį) reiškia savarankiškus reikalavimus dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės.

25Civilinio kodekso 4.80 straipsnio 1 dalis įtvirtina kiekvieno bendraturčio teisę reikalauti atidalyti jo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės. To paties straipsnio 2 dalis numato, jog tuo atveju, jeigu nesusitariama dėl atidalijimo būdo, tai pagal bet kurio bendraturčio ieškinį daiktas padalijamas natūra, kiek galima be neproporcingos žalos jo paskirčiai; kitais atvejais vienas ar keli iš atidalijamų bendraturčių gauna kompensaciją pinigais.

26Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, jog byloje kilo ginčas dėl atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės būdo – byloje pateikti du bendrosios dalinės nuosavybės pasibaigimo variantai: ieškovė L. P. teismui pateikė atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės planą (schema) (t. 4, b.l. 13), 2016 m. 03 mėn. parengtą UAB ,,Vojava“ architekto M. Z., 1:500, iš kurio matyti, jog pagal ieškovės siūlomą variantą, atidalinant iš bendrosios dalinės nuosavybės, atsakovams A. Z. ir R. Z. atidalintinos dalys plane pažymėtos indeksais ,,A“ ir ,,A1“, t.y. atsakovams priklausanti Pastogės dalis dalinama į dvi dalis, esančias priešingose pastato pusėse (viena dalis – šiaurinėje, kita- pietinėje), savo ruožtu ieškovei L. P. tenkanti Pastogės dalis, plane pažymėta indeksais ,,D“ ir ,,D1“ numatyta centrinėje pastato dalyje, kurias jungia bendra siena, t.y. šios dalys yra viena šalia kitos (t. 4, b.l. 13). Atsakovai A. Z., R. Z., O. R., R. R., R. L., A. L. ir G. S. teismui pateikė atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės planą (schemą) (t.3, b.l. 193), iš kurio matyti, jog atidalinant iš bendrosios dalinės nuosavybės, ieškovei L. P. priklausanti Pastogės dalis, plane pažymėta indeksu ,,D“ yra šiaurinėje pastato dalyje, atsakovams A. ir R. Z. priklausanti Pastogės dalis, plane pažymėta indeksu ,,A“ numatyta pietinėje ir centrinėje pastato dalyje, atsakovams suteikiant vientisą plotą. Kitiems bendraturčiams atidalinant iš bendrosios dalinės nuosavybės tenkanti Pastogės dalis tiek ieškovės L. P. pateiktame plane, tiek atsakovų pateiktame plane sutampa – t.y. yra virš jiems priklausančių gyvenamosios paskirties patalpų, išskyrus O. ir R. R. priklausančią dalį, šalys dėl tokios atidalinimo tvarkos sutaria ir ginčo šioje dalyje tarp šalių nėra (t.3, b.l. 193, t.4, b.l. 13).

27Tokiu būdu įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, jog ginčas byloje kyla iš esmės dėl ieškovės L. P. ir atsakovų R. ir A. Z. pastogės dalies buvimo vietos pastate, byloje pateikti du atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės būdai, teismas pasisako dėl bendrosios dalinės nuosavybės pabaigos atidalinant iš bendrosios dalinės nuosavybės pagal šalių pateiktus variantus.

28Ieškovė L. P. savo reikalavimą atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės pagal jos pateiktą 2016-03-08 planą, parengtą UAB ,,Vojava“ architekto M. Z., 1:500 (t. 3, b.l. 13), grindžia aplinkybėmis, jog iš gyvenamojo namo, esančio ( - ), paskutiniojo aukšto trijų butų (Nr. ( - ), ( - ) ir ( - )) savininkų, įsigijo (nupirko) jiems priklausančias dalis Pastogės (t. 3, b.l. 81-84, 86-89, 90-93), gavo šių butų savininkų sutikimus įsirengti gyvenamąsias patalpas virš jiems priklausančio buto (t. 3, b.l. 85, t.4, b.l. 23), nurodo, jog turi teisėtą lūkestį įsirengti patalpas centrinėje pastato dalyje virš minėtų butų. Tačiau, kaip minėta, bendroji dalinė nuosavybė yra dviejų ar kelių savininkų teisė valdyti, naudoti jiems priklausantį nuosavybės teisės objektą bei juo disponuoti (CK 4.72 str. 1 d.). Civilinio kodekso 4.73 straipsnio 1 dalis numato, jog bendrosios dalinės nuosavybės teisė yra, kai bendrosios nuosavybės teisėje yra nustatytos kiekvieno savininko nuosavybės teisės dalys. Bendorosios dalinėsn nuosavybės teisės atveju egzistuoja du nuosavybės teisės objektai: dalis bendrosios nuosavybės teisėje, kuri yra individualus konkretaus bendraturčio teisės objektas, ir daiktas (turtas), kuris yra visų bendraturčių bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas. Ši bendrosios dalinės nuosavybės teisės specifika lemia disponavimo bendrąja nuosavybės teise ypatumus, nes kiekvieno bendraturčio nuosavybės dalis yra nemateriali (dalis teisėje), o daiktas (turtas), esantis visų bendraturčių nuosavybė, gali būti valdomas ir naudojamas tik bendru susitarimu. Teisės doktrinoje ir tesmų praktikoje bendraturčių turimos dalys nuosavybės teisėje į bendrą turtą dar vadinamos idealiosiomis dalimis, šios dalys apibūdinamos matematine išraiška ir rodo kiekvieno bendraturčio skaitinę dalies išraišką nuosavybės teisėje į bendrą turtą. Pažymėtina, jog nenustačius naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarkos ir/ar neatidalinus iš bendrosios dalinės nuosavybės šios idealiosios dalys nenusako, kokia daikto dalis kam priklauso (CK 4. 75 str. 1 d., 4.81 str.). Nagrinėjamu atveju bylos duomenimis nustatyta, jog naudojimosi bendru turtu – Pastoge, tvarka tarp bendraturčių nustatyta nebuvo, bendraturčių dalys iš bendrosios nuosavybės atidalintos nebuvo. Todėl bendraturčiai, kuriuos nurodė ieškovė, realizuodami teisę disponuoti turtu, galėjo ieškovei perleisti tik idealiasias dalis nuosavybės teisėje (CK 4.48 str.). Taigi ir ieškovė, pirkusi iš butų Nr. ( - ), ( - ) ir ( - ) savininkų jiems priklausančias Pastogės dalis, įsigijo tik turto dalis bendrojoje nuosavybės teisėje, jos įsigyta teisė yra nemateriali (dalis teisėje, idealioji dalis), nėra išreikšta (apibrėžta) erdvėje, t.y. nenusako, kokia daikto dalis jai priklauso ir yra apibūdinama tik matematine išraiška. Atitinkamai, įsigijusi idealias dalis iš nurodytų butų savininkų, ieškovė, neįgijo teisės į konkrečią daikto (Pastogės) dalį (zoną), todėl ieškovės argumentas apie teisėtą lūkestį valdyti Pastogės dalį, esančią virš butų Nr. ( - ), ( - ) ir ( - ), yra nepagrįstas. Ieškovė neturi daugiau teisių į bendrą daiktą, nei jų turi kiti bendraturčiai.

29Pažymėtina, jog bendraturčių atidalijimo būdas turėtų atitikti daugelio bendraturčių interesus, nepaneigti nė vieno iš jų teisės į jam priklausančią dalytino turto dalį, užtikrinti tolesnį tokio turto naudojimo racionalumą. Ieškovė ir atsakovai yra lygiateisiai patalpų savininkai ir kiekvienas iš jų turi teisę į teisingą savo turto valdymą, disponavimą.

30Atidalijimas iš bendrosios nuosavybės teisės yra vienas iš bendrosios nuosavybės teisės pasibaigimo pagrindų, atsikiriant nuosavybę nuo kitų asmenų nuosavybės įgyvendinama disponavimo turtu teisė. Teismui teikiami atidalijimo variantai turi būti procedūriškai ir techniškai priimtini, atitikti bendraturčių dalis ir nepažeisti trečiųjų asmenų teisių. Kasacinio teismo praktikoje išiaškinta, jog tuo atveju, kai pateikiami keli atidalijimo variantai, teismas parenka optimaliausią iš jų, kuris sudarytų galimybę geriausiai įgyvendinti bendraturčių teises, taip pat nepaneigtų nė vieno bendraturčio teisės į jam priklausančią dalį. Todėl bendraturtis, siekdamas atidalyti jam tenkančią dalį, turi įrodyti, jog jo siūlomas bendrosios dalinės nuosavybės nutraukimo būdas yra priimtiniausias, o kiti bendraturčiai turi teisę įstatymų nustatyta tvarka pateikti kitokius atidalijimo iš bendrosios nuosavybės variantus ir privalo juos pagrįsti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-780/2003; 2005 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2005).

31Nagrinėjamu atveju, ieškovė, pateikusi savo atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės variantą (t.4, b.l. 13) pasirinktą būdą grindžia aplinkybėmis, jog toks variantas nepažeidžia kitų bendraturčių teisių ir interesų, ieškovė atitinkamas Pastogės dalis įsigijo iš paskutiniojo aukšto butų savininkų, virš kurių (butai Nr. ( - ), ( - ) ir ( - )) siekia įsirengti, kaip nurodo, gyvenamosios paskirties patalpas. Ieškovės atstovai teismo posėdyje teigė, jog parengtas variantas yra ilgų derybų rezultatas, jog ieškovė bendradarbiavo su kitais bendraturčiais dėl atidalinimo būdo, tačiau byloje nėra šias aplinkybes pagrindžiančių įrodymų (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Priešingai, bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovai, ieškodami daugumai priimtino varianto, kooperavosi, bendradarbiavo, tarėsi. Šias aplinkybes teismo posėdyje patvirtino atsakovė N. G., kuri paaiškino, jog ieškovės L. P. pasiūlymo dėl atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės negavo, su pateiktu pradiniu ieškovės planu nesutiko, paaiškino, jog atsakovai R. ir A. Z. su ja bendravo ir siūlė atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės variantus. Byloje pateikti atsakovų parengti planai (schemos) (t. 1, b.l. 111; t.2, b.l. 47, 134, 148, 184; t. 3, b.l. 8, 73, 193; t.4, b.l. 39) patvirtina, jog atsakovai derino tarpusavio interesus, priklausomai nuo padidėjusių bendraturčių dalių bendrojoje nuosavybėje, rengė atidalinimo iš bendrosios nuosavybės plano variantus, pateiktuose planuose atsižvelgiama į daugumos bendraturčių interesus ir pageidavimus. Savo ruožtu ieškovė nuosekliai laikėsi vieningos pozicijos, išreiškė pageidavimą naudotis ir valdyti Pastogės dalį, esančią centrinėje pastato dalyje (t. 1, b.l. 15; t.2, b.l. 178,179; t.3, b.l. 100,158; t.4, b.l. 13, 17,18). Taigi duomenų, jog ieškovė siekė derinti savo ir kitų bendraturčių interesus, byloje nėra, nors bendraturčiai, įgyvendindami savo teises, privalo išnaudoti visas galimybes suderinti savo valią dėl bendro daikto ir aktyviai ieškoti visiems bendraturčiams priimtino sprendimo būdo, taip pat ir vykstant ginčui teisme; optimalesniam atidalijimo variantui pasiekti būtinas bendraturčių kooperavimasis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-780/2003; 2005 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-638/2005). Tuo atveju, kai kitas bendraturtis prieštarauja atidalijimo variantui ir siekia patenkinti tik savo interesus, teismas tokius veiksmus gali vertinti kaip piktnaudžiavimą savo teise ir neatsižvelgti į juos, bet parinkti optimaliausią atidalijimo būdą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2010).

32Pastebėtina ir tai, kad ieškovė pastate, esančiame ( - ), kuriame nuosavybės teise valdo 13026/61120 dalis Pastogės (t.4, b.l. 44), neturi nuosavybės teise gyvenamosios paskirties patalpų (t. 4, b.l. 19-20, 40-43), savo ruožtu kiti Pastogės bendraturčiai, išskyrus R. Z. ir A. Z., nuosavybės teise valdo gyvenamosios paskirties patalpas (t. 4, b.l. 40-43). Ieškovė savo reikalavimą taip pat grindžia aplinkybe, jog jai ir jos motinai nuosavybės teise priklausančios patalpos pirmajame ir cokoliniame aukšte yra centrinėje pastato dalyje (t. 4, b.l. 19-22), tačiau byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina ir tai, kad ieškovės artimiesiems giminaičiams taip pat priklauso negyvenamosios patalpos šiaurinėje pastato dalyje (nuo ( - ) iki ( - ) bei nuo ( - ) iki ( - ) ir nuo ( - ) iki ( - ) (t. 4, b.l. 40). Atsakovams A. Z. ir R. Z. priklausančios patalpos yra pastato, esančio ( - ), pietinėje pusėje pirmajame aukšte (t. 4 b.l.40, 66-75). Tokiu būdu įvertinus nustatytas aplinkybes, pripažintina, jog nei ieškovės, nei atsakovų A. ir R. Z. interesai nebūtų pažeisti, jei atidalinant iš bendrosios dalinės nuosavybės, šiems bendraturčiams tenkančios dalys į bendrą daiktą, būtų nustatytos ne virš jiems priklausančių patalpų, esančių pastate, šie bendraturčiai, priešingai, nei bendraturčiai, nuosavybės teise valdantys gyvenamosios paskirties patalpas paskutiniajame pastato aukšte neturi intereso pagerinti savo gyvenamąją patalpą ir valdyti jiems priklausančią bendro turto dalį, esančią virš nuosavybės teise priklausančio objekto.

33CK 4.80 straipsnio 2 dalyje nustatytas atidalijimo iš bendrosios nuosavybės būdas – daiktas padalijamas natūra kiek galima be neproporcingos žalos jo paskirčiai; kitais atvejais vienas ar keli iš atidalijamų bendraturčių gauna kompensaciją pinigais. Taigi įstatymas prioritetą skiria atidalijimui natūra ir tik nesant atidalijimo natūra galimybės, t. y. nesant galimybės suformuoti atskirą nekilnojamąjį daiktą, atidalijama paskiriant kompensaciją pinigais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-235/2014).

34Byloje esančiais duomenimis nustatyta, jog tiek ieškovė, tiek atsakovai prašo atidalinti jiems iš bendrosios dalinės nuosavybės daiktą – Pastogės dalis natūra pagal jiems priklausančias idealiąsias Pastogės dalis. Byloje liudytojais apklausti architektai patvirtino, jog tiek ieškovės, tiek atsakovų siūlomas atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės variantai (būdai) yra techniškai įmanomi. Pažymėtina, jog sprendžiant klausimą dėl atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, teismas nevertina ir neatsižvelgia į tai, kam bendraturčiai siekia atsidalinti ir kokia numatoma būsimų patalpų naudojimo paskirtis, kadangi tai nėra šios bylos dalykas.

35Kasacinio teismo išaiškinta, jog sprendžiant dėl atidalijimo būdo teismine tvarka, reikia pasirinkti tokį atidalijimo būdą, kuris geriausiai apgintų daugelio bendraturčių interesus, taip pat nepaneigtų nė vieno iš bendraturčių teisės į jam priklausančią dalytino turto dalį. Teismo patvirtinama atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės tvarka turėtų užtikrinti tolesnį tokio turto naudojimo racionalumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-559/2006).

36Nagrinėjamu atveju byloje pateikti du atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės planai – vieną pateikė ieškovė, kitą parengė ir pateikė atsakovai kartu su priešieškiniu. Iš ieškovės pateikto atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės plano matyti, jog atsakovams R. ir A. Z. pagal ieškovės planą, siūloma atidalinti jų turimą Pastogės plotą į dvi atskiras, nesusijungiančias patalpas priešingose pastato, esančio ( - ), pusėse (t. 4, b.l. 13), savo ruožtu sau ieškovė priskiria Pastogės dalis, esančias centrinėje pastato pusėje. Duomenų, patvirtinančių būtinybę atsakovams R. ir A. Z. atidalijant paskirti dvi atskiras patalpas, ieškovė nepateikė. Teismo posėdžio metu architektas S. D. paaiškino, jog atsakovams priskiriant dvi nesusijungiančias, atskiras patalpas, padidėja tokių patalpų įrengimo išlaidos. Be to, kaip matyti, iš pateikto plano, atsakovai R. ir A. Z. į jiems priklausančias patalpas turės patekti per kiemą, iš šiaurinėje pastato dalyje esančios laiptinės, nors su šiaurine pastato, esančio ( - ), dalimi atsakovai R. ir A. Z. neturi jokio teisinio ryšio, jiems priklausančios patalpos yra pietinėje pastato dalyje. Kita vertus, kaip matyti iš ieškovės pateikto atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės teisės varianto (plano), tik atsakovams R. ir A. Z. tenkantis Pastogės plotas yra padalintas į dvi dalis, kitiems bendraturčiams numatyta teisė naudotis vientisa, nedaloma Pastogės ploto dalimi. Savo ruožtu pripažįstama, kad teisingumo ir protingumo principus atitinka toks atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės, kai vienam savininkui priklausantis plotas atidalijamas viename plote, o ne keliuose atskirai.

37Atsižvelgiant į tai, kad galimybė atsidalyti iš bendrosios dalinės nuosavybės nustatyta tam, kad būtų galima palengvinti ir supaprastinti savininko teisių turinį sudarančių teisių įgyvendinimą į bendrą daiktą, jog ateityje būtų išvengta ginčų, kylančių tarp bendraturčių jiems įgyvendinant šias teises, daiktas negali būti dalijamas taip, kad po jo padalijimo atsidalijusių savininkų teisių įgyvendinimas būtų neproporcingai apsunkintas įvairiais suvaržymais ar kitų asmenų teisėmis į atidalytąją daikto dalį, taip galbūt tarp savininkų sukuriant dar sudėtingesnius nei bendraturčių teisinius santykius (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-459/2007; 2016 m. balandžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-245-248/2016). Nagrinėjamu atveju, įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, šalių, liudytojų paaiškinimus, darytina išvada, jog ieškovės pateiktas atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės planas neatitinka protingumo, teisingumo, sąžiningos bendraturčių interesų pusiausvyros principų, neužtikrina turto naudojimo racionalumo. Pažymėtina, jog bendrosios nuosavybės teisė tam tikra prasme yra savininko teisių įgyvendinimo apribojimas, kai savininko teisės ribojamos ne trečiųjų asmenų, bet kitų to paties nuosavybės teisės objekto savininkų. Todėl siekiant atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės negali būti nepagrįstai suteiktas prioritetas vienam iš bendraturčių. Kasacinio teismo praktikoje taip pat yra išaiškinta, kad klausimo dėl atidalijimo būdo sprendimas priklauso nuo konkrečių kiekvienos situacijos aplinkybių ir jis neišvengiamai susijęs su bendraturčių nuosavybės teisės ribojimais, nes vieno bendraturčio interesai į daiktą turi būti derinami su kito bendraturčio (kitų bendraturčių) interesais, kurie gali nesutapti. Dėl to tais atvejais, kai yra bendraturčių nesutarimas dėl atidalijimo būdo, teismas turi įvertinti kiekvieno iš bendraturčių interesus ir spręsti šalių ginčą, remdamasis proporcingumo ir protingos, teisingos bei sąžiningos bendraturčių interesų pusiausvyros principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-559/2006; 2011 m. balandžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-213/2011; 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-441-378/2015; kt.).

38Iš byloje atsakovų pateikto atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės plano (būdo) (t. 3, b.l. 193) matyti, jog kiekvienam bendraturčiui priskiriamas vientisas Pastogės plotas, atitinkantis bendraturčio idealiąją dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, bendraturčiams, pastato paskutiniame aukšte nuosavybės teise valdantiems gyvenamosios paskirties patalpas, Pastogės dalis, atitinkanti idealiąją dalį, numatyta virš nuosavybės teise priklausančio buto (išskyrus O. ir R. R.). Atsakovė N. G. teismo posėdyje paaiškino, jog sutinka su tokiu atidalinimo variantu, kuriame jai nuosavybės teise priklausanti Pastogės dalis bus numatyta virš jos buto. Teismo posėdyje atsakovas O. R. paaiškino, jog sutiko su plane jam numatyta atidalinti Pastogės dalimi, sutarimas pasiektas kompromiso pagalba. Teismo posėdyje liudytojas S. D. paaiškino, jog atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės teisės planas parengtas siekiant išvengti bendro naudojimo patalpų Pastogėje, kas reiškia, jog savininkai į jiems priklausančią Pastogės dalį galėtų patekti iš jiems priklausančio buto, atlikus statybos darbus, arba iš bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių) įsirengus duris. Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais, liudytojų paaiškinimais nustatyta, jog tiek šiaurinė, tiek pietinė pastato dalys yra lygiavertės. Nors nei ieškovei, nei atsakovams A. ir R. Z. nuosavybės teise nepriklauso gyvenamosios paskirties patalpos paskutiniame pastato aukšte, kas galėtų turėti įtakos sprendžiant dėl atidalintinos iš bendrosios dalinės nuosavybės teisės Pastogės dalies buvimo vietos daikte nustatymo, pripažintina, jog atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės būdas, kai kiekvienam bendraturčiui atidalijama vientisa jam priklausančios Pastogės dalis labiausiai atitinka daugumos bendraturčių interesus, yra ekonomiškai naudingesnis, racionalesnis ir sudaro galimybę geriausiai įgyvendinti bendraturčių teises. Bendraturčių patalpos turėtų būti atidalinamos tokiu būdu, kad užtikrintų savininkų interesus, atitiktų lygiateisiškumo principą.

39Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, įvertinus šalių, liudytojų paaiškinimus, susiklosčiusią teismų praktiką atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės teisės klausimu, darytina išvada, jog atsakovų A. ir R. Z., O. ir R. R., A. ir R. L., G. S. pateiktas atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės būdas (t.3, b.l. 193) labiausiai atitinka daugumos bendraturčių interesus, užtikrina tolesnį turto naudojimo racionalumą, kartu nėra paneigiama nė vieno bendraturčio teisė į jam priklausančią turto dalį, atitinka protingumo, teisingumo, sąžiningo, bendraturčių interesų derinimo principus, todėl priešieškinio reikalavimas tenkintinas. Atsakovams atidalintinos jiems nuosavybės teise priklausančios Pastogės dalys pagal 2016 m. kovo mėn. S. D. parengtą padalinimo planą, M1: 150, padalinimo plano Nr. 3-2.

40Atitinkamai ieškovės L. P. patikslintas ieškinio reikalavimas atmestinas, kadangi neatitinka nurodytų protingumo, teisingumo, sąžiningumo, bendraturčių interesų derinimo principų, pagal ieškovės pateiktą siūlymą atidalijus iš bendrosios dalinės nuosavybės, kitiems bendro daikto savininkams būtų apsunkinta teisė įgyvendinti jiems priklausančias teises nuosavybės teises į atidalintą dalį, nebūtų užtikrintas turto naudojimo racionalumas.

41Ieškovas J. V. patikslintu 2015-05-18 ieškiniu pareiškė savarankišką reikalavimą atidalyti jam nuosavybės teise priklausančią dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės pagal 2014-10-22 priešieškinio planą, atsiliepimu į patikslintą priešieškinį su priešieškiniu sutiko, prašė jį tenkinti tiek, kiek jis neprieštarauja ieškovo reikalavimui. Bylos duomenimis nustatyta, jog tiek 2014-10-22 priešieškinyje (t.2 b.l. 47), tiek patikslintame atsakovų pateiktame atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės plane (schemoje) (t.3, b.l. 193) ieškovui J. V. atidalinant iš bendrosios dalinės nuoasvybės tenkanti dalis pažymėta toje pačioje vietoje, schemos toje dalyje sutampa. Todėl pripažintina, jog ieškovo J. V. ir atsakovų pozicijos sutampa, J. V. ieškinio reikalavimo tenkinimas neprieštarauja daugumos bendraturčių interesams, atidalinimo iš bendrosios nuosavybės teisės variantui, kuris teismo pripažintas atitinkančiu teisingumo, protingumo, bendraturčių interesų derinimo principams. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovo J. V. reikalavimas atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės tenkintinas, ieškovui J. V. atidalintina jam nuosavybės teise priklausanti dalis iš bendrosios dalinės nuosavybės pagal 2016 m. kovo mėn. S. D. parengtą padalinimo planą, M1: 150, padalinimo plano Nr. 3-2.

42Pažymėtina, jog bendraturčiai, nepareiškę savarankiško reikalavimo atidalyti iš bendrosios nuosavybės, jiems nuosavybės teise priklausančia Pastogės dalimi ir toliau naudojasi bendrosios dalinės nuosavybės teise, kartu su kitais bendro turto savininkais (CK 4.75 str.).

43Dėl kitų priešieškinio reikalavimų

44Atsakovai priešieškiniu taip pat prašo pripažinti jiems teisę gauti reikiamus dokumentus bei atlikti projektavimo, rekonstravimo ir visus kitus reikalingus darbus atidalijant iš bendrosios dalinės nuosavybės jiems priklausančias pastogės dalis, ir įregistruoti nuosavybės teisę VĮ ,,Registrų centras“ bei atlikti kitus su nekilnojamojo turto registravimu susijusius veiksmus be bendraturčių sutikimo.

45Pažymėtina, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas per se yra pagrindas įregistruoti nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą (CK 4.254 str. 7 p., 4.255 str.2 p., Nekilnojamojo turto registro įstatymo 12 straipsnio 7 punktas, 22 straipsnio 2 punktas, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 2 punktas), o atidalinus iš bendrosios dalinės nuosavybės, bendroji nuosavybė baigiasi ir turto savininkai, kuriems nuosavybės teisė atidalinta, jiems priklausančiu nekilnojamuoju turtu naudojasi, valdo ir disponuoja savo nuožiūra (CK 4.37 str.).

46Kita vertus bendraturčių sutikimas statybos darbams atlikti yra duodamas ne bendrai teisei į statybą įgyvendinti, bet konkretiems darbams atlikti. Tačiau tam, kad kiti bendraturčiai apskritai galėtų pareikšti savo poziciją dėl statybos darbus (rekonstrukciją) inicijuojančio bendraturčio būsimų veiksmų poveikio jų teisėms, statytojas jiems turi savo siekius atskleisti. Pagal įstatymą reikalingas pateikti bendraturčių sutikimas reiškia ne abstraktų, o konkretizuotą bendraturčių sutikimą, t. y. sutikimas duodamas ne bendrai teisei į statybą įgyvendinti, bet konkretiems statybos darbams atlikti.

47Atsakovai priešieškiniu prašo pripažinti jiems teisę gauti būtinus dokumentus statyboms darbams atlikti, tačiau byloje nėra pateikti jokie duomenys apie būsimus statybos darbus ir jų mastą, atliktinos rekonstrukcijos pobūdį, todėl teismas negali įvertinti šio reikalavimo pagrįstumo. Dėl atsakovų reikalavimo pripažinti teisę gauti statybą leidžiantį dokumentą be bendraturčių sutikimo spręstina, atsižvelgiant į teisės aktų, reglamentuojančių statybas leidžiančius dokumentus, pasikeitimus, žinant atliktinų statybos darbų mastą.

48Esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovų prašymas pripažinti jiems teisę gauti reikiamus dokumentus bei atlikti statybos darbus, įregistruoti nuosavybės teisę bei atikti kitus su turto registravimu susijusius veiksmus be bendraturčių sutikimo, pripažintinas pertekliniu, todėl netenkintinas.

49Ieškovo J. V. reikalavimo dalis pripažinti jam teisę gauti reikiamus dokumentus etc. atmestina tais pačiais argumentais, kaip ir atsakovų priešieškinyje reikštas reikalavimas, kadangi yra perteklinis, be to nėra pakankamai apibrėžtas, kad būtų įvertintas statinių statybą reglamentuojančių teisės aktų kontekste.

50Dėl bylinėjimosi išlaidų

51Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, jei ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteistinos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str.).

52Byloje pateikti įrodymai, jog atsakovai R. Z. ir A. Z. už priešieškinį sumokėjo 41,71 Eur (144,00 Lt) žyminį mokestį (t.1, b.l. 109). Taip pat advokato (advokatų) pagalbai apmokėti patyrė 4043,59 Eur bylinėjimosi išlaidų.

53Atsakovai O. R. už priešieškinį sumokėjo 31,28 Eur (108,00 Lt) žyminį mokestį (t.2, b.l.39).

54Trečiasis asmuo I. A. patyrė 231,70 Eur (800,00 Lt) bylinėjimosi išlaidas (t. 1, b.l. 170,171).

55Atsakovė G. S. už priešieškinio reikalavimą sumokėjo 41,00 Eur žyminį mokestį (t. 2, b.l. 163), taip pat patyrė 627,64 Eur bylinėjimosi išlaidas advokato (advokatų) teisinei pagalbai apmokėti (t. 4, b.l. 6-7, 10-11), iš viso patyrė 668,64 Eur bylinėjimosi išlaidas. Kiti atsakovai ir tretieji asmenys, taip pat ieškovas J. V. duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas teismui nepateikė, todėl šių asmenų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas nespręstinas.

56Įvertinus nagrinėjamos civilinės bylos dalyką, sudėtingumą, apimtį, dalyvaujančių byloje asmenų skaičių, nagrinėtos civilinės bylos pobūdį, šalių procesinį elgesį, aplinkybę, jog ieškovas J. V. su priešieškiniu reikalavimais sutiko, prašė atidalinti pagal atsakovų pateiktą atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės projektą, teismui patenkinus esminį atsakovų priešieškinio reikalavimą – atidalinti iš bendrosios dalinės nuosavybės pagal jų siūlomą tvarką, atsakovams R. Z. ir A. Z. iš ieškovės priteistinas 4085,30 Eur bylinėjimosi išlaidos, atsakovui O. R. – 31,28 Eur bylinėjimosi išlaidos, atsakovei G. S. – 668,64 Eur bylinėjimosi išlaidos, trečiajam asmeniui I. A. – 231,70 Eur bylinėjimosi išlaidos (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 5 p., 7 d., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 2 d., 4 d., 98 str.).

57Kadangi ieškovės reikalavimas atmestas, jos patirtos bylinėjimosi išlaidos nėra atlyginamos (CPK 93 str. 2 d.).

58Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 259, 260, 265 - 270 straipsniais, teismas

Nutarė

59ieškinį (ieškovų reikalavimus) tenkinti iš dalies, priešieškinį tenkinti iš dalies.

60Atidalyti A. Z. ir R. Z. dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės ir pripažinti bendrąją jungtinę nuosavybę į 284,76 kv. m. bendrojo ploto pastogės (56862/122240 dalis), unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), dalį 2016 m. kovo mėn. S. D. parengtame padalinimo plane, M1: 150, padalinimo plano Nr. 3-2, pažymėtą raide ,,A“.

61Atidalyti O. R. ir R. R. dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės ir pripažinti bendrąją jungtinės nuosavybės teisę į 12,14 kv. m. bendrojo ploto pastogės (1214/61120 dalis), unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), dalį 2016 m. kovo mėn. S. D. parengtame padalinimo plane, M1: 150, padalinimo plano Nr. 3-2, pažymėtą raide ,,K“.

62Atidalyti A. L. ir R. L. dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės ir pripažinti bendrąja jungtinės nuosavybės teisę į 16,58 kv. m., bendrojo ploto pastogės (3316/122240 dalis), unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), dalį 2016 m. kovo mėn. S. D. parengtame padalinimo plane, M1: 150, padalinimo plano Nr. 3-2, pažymėta raide ,,H“.

63Atidalyti G. S. dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės ir pripažinti asmeninės nuosavybės teisę į 73,16 kv. m. bendrojo ploto pastogės (7316/61120 dalis), unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), dalį 2016 m. kovo mėn. S. D. parengtame padalinimo plane, M1: 150, padalinimo plano Nr. 3-2, pažymėta raide ,,E“.

64Kitą priešieškinio dalį atmesti.

65Atidalyti J. V. dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės ir pripažinti nuosavybės teisę į 45,25 kv. m. bendrojo ploto pastogės (4525/61120 dalis), unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), dalį, 2016 m. kovo mėn. S. D. parengtame padalinimo plane, M1: 150, padalinimo plano Nr. 3-2, pažymėta raide ,,B”.

66Kitą ieškinio (ieškovės L. P. 2016-03-08 patikslintą ieškinį) dalį atmesti.

67Priteisti iš ieškovės L. P. 4085,30 Eur bylinėjimosi išlaidas atsakovams R. Z. ir A. Z..

68Priteisti iš ieškovės L. P. 31,28 Eur bylinėjimosi išlaidas atsakovui O. R..

69Priteisti iš ieškovės L. P. 668,64 Eur bylinėjimosi išlaidas atsakovei G. S..

70Priteisti iš ieškovės L. P. 231,70 Eur bylinėjimosi išlaidas trečiajam asmeniui I. A..

71Sprendimą per 30 dienų nuo priėmimo dienos galima apskųsti Klaipėdos apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą Klaipėdos miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Dalė Žukauskienė,... 2. civilinė byla pradėta pagal ieškovų L. P. ir J. V. ieškinį atsakovams... 3. Ieškovas J. V. 2015-05-18 patikslintu ieškiniu (t. 2, b.l. 168-172) prašo... 4. Atsakovai A. Z., R. Z., O. R., R. R., A. L., R. L., G. S. patikslintu... 5. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, I. A.... 6. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, R. A. pateikė... 7. Atsakovė N. G. teismui pateikė paaiškinimus, kuriuose nesutiko su kartu su... 8. Ieškovas J. V. pateikė atsiliepimą į patikslintą priešieškinį, kuriuo... 9. Atsakovė G. S. pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose su ieškovės... 10. Atsakovai R. Z. ir A. Z. pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose su... 11. Teismo posėdyje ieškovės L. P. atstovas advokatas V. R. palaikė ieškinio... 12. Teismo posėdyje ieškovės atstovas V. K. (ieškovės tėvas) paaiškino, jog... 13. Atsakovų A. Z. ir R. Z. atstovai teismo posėdyje priešieškinio reikalavimus... 14. Atsakovės G. S. atstovai teismo posėdyje priešieškinį palaikė.... 15. Atsakovas O. R. teismo posėdyje priešieškinį palaikė, paaiškino, jog tiek... 16. Atsakovė N. G. teismo posėdyje paaiškino, jog pageidauja gauti pastogės... 17. Liudytoja R. V. teismo posėdyje paaiškino, jog jos dukrai nuosavybės teise... 18. Liudytojas M. Z. teismo posėdyje paaiškino, jog yra architektas, jis parengė... 19. Liudytojas S. D. teismo posėdyje paaiškino, jog yra architektas, parengė... 20. Atsakovai R. R., R. L., A. L. (Civilinio proceso kodekso 155 straipsnio 2... 21. Ieškinys (ieškiniai) tenkintinas iš dalies. Priešieškinis tenkintinas iš... 22. Išklausius šalių, liudytojų paaiškinimų, ištyrus byloje pateiktus... 23. Bendrosios nuosavybės teisė yra dviejų ar kelių savininkų teisė valdyti,... 24. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog tarp šalių yra kilęs ginčas dėl... 25. Civilinio kodekso 4.80 straipsnio 1 dalis įtvirtina kiekvieno bendraturčio... 26. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, jog byloje kilo ginčas... 27. Tokiu būdu įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, jog ginčas byloje kyla... 28. Ieškovė L. P. savo reikalavimą atidalinti iš bendrosios dalinės... 29. Pažymėtina, jog bendraturčių atidalijimo būdas turėtų atitikti daugelio... 30. Atidalijimas iš bendrosios nuosavybės teisės yra vienas iš bendrosios... 31. Nagrinėjamu atveju, ieškovė, pateikusi savo atidalinimo iš bendrosios... 32. Pastebėtina ir tai, kad ieškovė pastate, esančiame ( - ), kuriame... 33. CK 4.80 straipsnio 2 dalyje nustatytas atidalijimo iš bendrosios nuosavybės... 34. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, jog tiek ieškovė, tiek atsakovai... 35. Kasacinio teismo išaiškinta, jog sprendžiant dėl atidalijimo būdo teismine... 36. Nagrinėjamu atveju byloje pateikti du atidalinimo iš bendrosios dalinės... 37. Atsižvelgiant į tai, kad galimybė atsidalyti iš bendrosios dalinės... 38. Iš byloje atsakovų pateikto atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės... 39. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, įvertinus šalių, liudytojų... 40. Atitinkamai ieškovės L. P. patikslintas ieškinio reikalavimas atmestinas,... 41. Ieškovas J. V. patikslintu 2015-05-18 ieškiniu pareiškė savarankišką... 42. Pažymėtina, jog bendraturčiai, nepareiškę savarankiško reikalavimo... 43. Dėl kitų priešieškinio reikalavimų ... 44. Atsakovai priešieškiniu taip pat prašo pripažinti jiems teisę gauti... 45. Pažymėtina, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas per se yra pagrindas... 46. Kita vertus bendraturčių sutikimas statybos darbams atlikti yra duodamas ne... 47. Atsakovai priešieškiniu prašo pripažinti jiems teisę gauti būtinus... 48. Esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovų prašymas pripažinti jiems teisę... 49. Ieškovo J. V. reikalavimo dalis pripažinti jam teisę gauti reikiamus... 50. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 51. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 52. Byloje pateikti įrodymai, jog atsakovai R. Z. ir A. Z. už priešieškinį... 53. Atsakovai O. R. už priešieškinį sumokėjo 31,28 Eur (108,00 Lt) žyminį... 54. Trečiasis asmuo I. A. patyrė 231,70 Eur (800,00 Lt) bylinėjimosi išlaidas... 55. Atsakovė G. S. už priešieškinio reikalavimą sumokėjo 41,00 Eur žyminį... 56. Įvertinus nagrinėjamos civilinės bylos dalyką, sudėtingumą, apimtį,... 57. Kadangi ieškovės reikalavimas atmestas, jos patirtos bylinėjimosi išlaidos... 58. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso Lietuvos... 59. ieškinį (ieškovų reikalavimus) tenkinti iš dalies, priešieškinį... 60. Atidalyti A. Z. ir R. Z. dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės ir... 61. Atidalyti O. R. ir R. R. dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės ir... 62. Atidalyti A. L. ir R. L. dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės ir... 63. Atidalyti G. S. dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės ir pripažinti... 64. Kitą priešieškinio dalį atmesti.... 65. Atidalyti J. V. dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės ir pripažinti... 66. Kitą ieškinio (ieškovės L. P. 2016-03-08 patikslintą ieškinį) dalį... 67. Priteisti iš ieškovės L. P. 4085,30 Eur bylinėjimosi išlaidas atsakovams... 68. Priteisti iš ieškovės L. P. 31,28 Eur bylinėjimosi išlaidas atsakovui O.... 69. Priteisti iš ieškovės L. P. 668,64 Eur bylinėjimosi išlaidas atsakovei G.... 70. Priteisti iš ieškovės L. P. 231,70 Eur bylinėjimosi išlaidas trečiajam... 71. Sprendimą per 30 dienų nuo priėmimo dienos galima apskųsti Klaipėdos...