Byla 2A-859-302/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Romualdos Janovičienės,

3kolegijos teisėjų Algirdo Auruškevičiaus ir Neringos Švedienės,

4sekretoriaujant Margaritai Armalienei,

5dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Irenai Maksimovai,

6atsakovui T. K. , jo atstovui advokatui Mariui Rumšui,

7viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo T. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 24 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo J. Z. ieškinį atsakovui T. K. dėl skolos pagal projektavimo darbų sutartį priteisimo.

8Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

10Ieškovas J. Z. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo T. K. 8 000 Lt skolą, 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad 2008-03-12 su atsakovu T. K. sudarė projektavimo darbų sutartį, pagal kurią jis įsipareigojo paruošti gyvenamojo namo projektą, projektavimo sąvado sąlygas ir gauti leidimą statyboms. Atsakovas įsipareigojo už visą darbą sumokėti 12 000 Lt. Atsakovas sumokėjo 4 000 Lt avanso, liko nesumokėta 8 000 Lt. Visus įsipareigojimus pagal sutartį ieškovas įvykdė, paruošto projekto pagrindu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Nuolatinės statybos komisija 2009-02-21 d. pritarė projektui ir išdavė leidimą statyboms Nr. GN/163/09-0065. Suderintas projektas, leidimas statyboms pateiktas atsakovui, remiantis juo pradėti statybos darbai, tačiau iki šio laiko galutinai pagal sutartį neatsiskaityta. Nurodė, kad darbai pagal sutartį nebuvo atlikti laiku dėl atsakovo kaltės. Sąvadas buvo išduotas tik 2008-04-14. Po sąvado išdavimo paaiškėjo, kad būtina atlikti grunto tyrimą, kuris nėra projektavimo darbų sudedamoji dalis, atsakovas užsakė tokį tyrimą ir pateikė išeities duomenis tik 2008 m. liepos mėnesį, taigi darbų pabaigos terminas buvo nukeltas ne dėl jo kaltės, o dėl atsakovo įsipareigojimų pavėluoto vykdymo.

11Atsakovas T. K. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad pagal sutartį ieškovas privalėjo visą dokumentaciją atiduoti iki 2008-06-15, tačiau statybos leidimas išduotas tik 2009-02-21. Statybos leidimą su projektine dokumentacija ieškovas jam perdavė tik 2009-03-02. Liko skolingas ieškovui 2500 Lt. 2000 Lt ieškovui sumokėjo 2008-09-11, dar 1000 Lt 2009-03-02, gavęs statybos leidimą. Kitus 2500 Lt ieškovo nurodymu sumokėjo už darbus UAB „Geotestus“. UAB „Geotestus“ buvo mokėta tris kartus, kasos pajamų orderio nedavė, nukreipdami pas ieškovą.

12Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 24 d. sprendimu ieškinį tenkino. Priteisė ieškovui J. Z. iš atsakovo T. K. 8 000 Lt skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Teismas sprendimą motyvavo tuo, kad atsakovas neįrodė, jog jis tinkamai įvykdė savo prievolę pagal sutartį – apmokėjo ieškovui už atliktus darbus, todėl ieškovui iš atsakovo priteisė 8 000 Lt skolos pagal sutartį (CK 6.200 str., CK 6.156 str.1 d., 3 d., 6.716 str., 6.724 str.,). Teismas nurodė, kad liudytojo J. L. parodymai nepatvirtina pinigų perdavimo ieškovui fakto, nes liudytojas nurodė, jog pinigų perdavimo fakto nematė, prie jo pinigai nebuvo perskaičiuojami, šios aplinkybės jam žinomos iš atsakovo paaiškinimų. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad sutartyje šalių nebuvo susitarta, kad į projektavimo darbų kainą įeina ir projektavimo išlaidos namo inžinieriniam geologiniams tyrimams, laikė, jog atsakovo patirtos išlaidos 2500 Lt neapima projektavimo darbų kainos (CK 6.162 str., 6.200 str.).

14Teismas atsakovo argumentus, jog sutartis yra niekinė, nes ieškovas nėra atestuotas architektas, laikė nepagrįstais motyvuodamas tuo, kad darbai pagal sutartį buvo atlikti ieškovo tinkamai ir priimti, todėl atsakovas už juos privalo atsiskaityti.

15Atsakovas T. K. apeliaciniu skundu prašo skundžiamą teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad teismas, išnagrinėjęs bylą, turėjo nustatyti, kad sandoris yra niekinis, kadangi prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms (Civilinio kodekso 1.80 str.) ir sandorį pripažinti negaliojančiu savo iniciatyva, nes ieškovas kaip sandorio šalis – statinio projektuotojas neturėjo teisės tokio sandorio sudaryti. Atsakovas nurodo, kad ieškovas, teisiškai nebūdamas statinio projektuotoju, neturi teisės naudotis Statybos įstatymo 14 straipsnio 6 dalyje numatytomis statinio projektuotojo teisėmis, atitinkamai atsakovas neturi teisės reikalauti iš ieškovo statinio projektuotojo pareigų, numatytų Statybos įstatymo 14 str. 5 d. atlikimo. Sandorio sudarymo ir vykdymo metu ieškovas pagal darbo sutartį dirbo M.Jagusinskio projektavimo – komercinėje firmoje „Exprometa“ ir buvo šios įmonės darbuotoju, tačiau tuo metu jis neturėjo verslo liudijimo, suteikiančio teisę verstis statinio projektavimo veikla.

16Teismas, priimdamas skundžiamą teismo sprendimą, pažeidė Civilinio proceso kodekso 176 str. 1 d., 177 str., 185 str. nuostatas, kadangi nevertino, jog atsakovui negalėjo būti perduoti reikalavimai, kilę iš niekinio sandorio.

17Ieškovas J. Z. atsiliepimo į apeliacinį skundą įstatymo nustatytu terminu ir tvarka nepateikė teismui.

18Apeliacinis skundas atmestinas.

19Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.

20Nustatyta, kad 2008 03 12 ieškovas J. Z. ir atsakovas T. K. sudarė sutartį Nr. 08-03-12, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti gyvenamojo namo SB „Mozaika“, sklypas Nr. 104 projektavimą, t.y. paruošti gyvenamojo namo projektą pagal užsakovo pageidavimus ir Vilniaus miesto plėtros departamento išduotu ir patvirtintu projektavimo sąlygų sąvadu, projektą suderinti su atitinkamomis institucijomis, dalyvauti projekto svarstymo komisijose ir jį apginti, gavus teigiamas komisijos išvadas įforminti leidimą statybai ir atiduoti užsakovui kartu su projektine dokumentacija iki 2008-06-15, projektą paruošti atitinkantį įstatymų ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Pagal sutarties 4.1 p. sutarta projektavimo darbų kaina yra 12 000 Lt, kurie yra mokami tokia nustatyta tvarka: sukūrus eskizinį projektą yra sumokami 4 000 Lt, detaliai užbaidus projektą 4000 Lt, suderinus projektą ir leidimą statybai pateikus užsakovui, sumokama likusi 4 000 Lt suma (b.l. 4-5). Vilniaus miesto savivaldybės Nuolatinėje statybos komisijoje 2009-02-21 buvo pritarta gyvenamojo namo sodų bendrijoje „Mozaika“, sklypas Nr. 104, Naujosios Vilnios seniūnija projektui ir išduotas statybos leidimas Nr. GN/163/09-0065, statytojas T. K. . Projektą parengė architektas J. Z. ir statytoją T. K. atstovavo pagal jam suteiktą įgaliojimą (b.l. 3, 53-55).

21Ginčas šioje byloje kilęs iš projektavimo darbų rangos teisinių santykių. Šiuos santykius reguliuoja Civilinio kodekso šeštosios knygos XXXIII skyriaus ketvirtajame skirsnyje išdėstytos teisės normos, o šio skyriaus pirmojo skirsnio normų nustatytos taisyklės, remiantis Civilinio kodekso 6.644 straipsnio 2 dalimi, taikomos ir projektavimo darbų rangai, jeigu ko kita nenustato specialiosios projektavimo darbų rangą reglamentuojančios teisės normos. Pirmos instancijos teismas teisingai nustatė tarp šalių esančius sutartinius santykius ir teisingai jiems taikė minėtas įstatymines nuostatas, pagrįstai pripažino, kad ieškovas įvykdė šalių sudarytos sutarties sąlygas, o atsakovas savo prievolę pagal sutartį įvykdė netinkamai, nes nepilnai atsiskaitė su ieškovu už atliktus projektavimo darbus (Civilinio kodekso 6.701 straipsnio 2 d., 6.704 1 p.). Ieškovas būdamas inžinierius šalių sudaryta sutartimi prisiėmė sau įsipareigojimą paruošti gyvenamojo namo projektą, jį suderinti su atitinkančiomis institucijomis, gauti leidimą statybai ir atiduoti užsakovui su projektine dokumentacija. Šiuos prisiimtus įsipareigojimus jis įvykdė – kaip architektas parengė projektą M.Jagusinskio projektavimo komercinės firmos „Exprometa“ vardu, gavo leidimą namo statybai ir visą dokumentaciją perdavė atsakovui. Atsakovui nepateikus įrodymų, iš kurių galima būtų spręsti, jog jis ieškovui už darbą yra sumokėjęs prašomus priteisti 8 000 Lt, teismas juos pagrįstai priteisė, teismo sprendime išdėstydamas motyvus. Kadangi apeliantas teismo sprendimą skundžia ne ginčydamas teismo nustatytas aplinkybes, o nurodydamas kitus motyvus, t.y. kad teismas turėjo šalių sudarytą sandorį – projektavimo sutartį – pripažinti niekiniu, todėl kolegija sutikdama su teismo sprendimu nustatytomis aplinkybėmis ir motyvais dėl ieškinio tenkinimo, dėl jų nepasisako.

22Kolegija sprendžia, kad teismui nebuvo pagrindo ex officio pripažinti šalių sudarytą sandorį niekiniu, tuo pagrindu, kad viena iš sandorio šalių - ieškovas negalėjo veikti kaip statinio projektuotojas neturėdamas verslo liudijimo. Teismų praktikoje pripažįstama, kad įstatymuose įtvirtinto sandorių negaliojimo instituto paskirtis – siekti, jog civiliniuose santykiuose būtų užtikrintas teisėtumas. Kita vertus, įstatymų leidėjas, nustatydamas sandorių negaliojimo pagrindus, siekia užtikrinti sandorių ir jų pagrindu susiklosčiusių civilinių teisinių santykių stabilumą. Taigi sandorių negaliojimo institutas turi ir kitą paskirtį – užtikrinti civilinių teisinių santykių stabilumą, įgytų teisių ilgaamžiškumą ir jų gerbimą. Dėl to sandorio pripažinimas negaliojančiu be pakankamo teisinio pagrindo prieštarautų šiam stabilumo tikslui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. spalio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Init“ v. UAB „Parabolė“, bylos Nr. 3K-3-905/2000; 2001 m. rugsėjo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. Z. v. S. V., bylos Nr. 3K-3-745/2001; 2008 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. T. v. UAB „ Serneta“, bylos Nr. 3K-3-189/2008).

23Niekiniais pripažįstami tokie sandoriai, kurie prieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, pažeidžia jų reikalavimus. Niekinio sandorio teisines pasekmes ir niekinio sandorio faktą teismas konstatuoja ex officio (savo iniciatyva). Pagal kasacinio teismo praktiką teismas ex officio taiko niekinio sandorio teisines pasekmes tik tada, kai nagrinėjant bylą pagrindas pripažinti sandorį niekiniu tampa akivaizdus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. gruodžio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje P. V. v. E. M. V., bylos Nr. 3K-3-1319/2001; 2004 m. kovo 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 312-oji garažų statybos ir eksploatavimo bendrija v. UAB „ Skraida“, bylos Nr. 3K-3-150/2004; 2007 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje T. Ž. v. J. V. V. individuali įmonė, bylos Nr. 3K-3-147/2007; ir kt.). Nagrinėjamoje byloje nustačius, kad ieškovas, kuriam nebuvo išduotas verslo liudijimas ir individualios veiklos vykdymo pažyma reikalingi užsiimti projektavimo veikla, savo prisiimtą prievolę pagal projektavimo rangos sutartį – parengti namo projektą, gauti leidimą namo statybai ir visą dokumentaciją perduoti atsakovui įvykdė. Dėl rangos sutarties įvykdymo atsakovas jokių pretenzijų nėra pareiškęs, jo kaip sandorio šalies teisės nėra pažeistos ar suvaržytos. Kai sandorio sudarymu pažeidžiamos kitų asmenų teisės ir teisėti interesai ar viešasis interesas, tokie pažeidimai šalinami ir pažeistos teisės ginamos taikant sandorio negaliojimo institutą, t. y. jį nuginčijant ar pripažįstant niekiniu (CK 1.78 straipsnis). Sandorio negaliojimo instituto esmė yra ta, kad negaliojantis sandoris nesukelia tų padarinių, kurių siekė jo dalyviai, jis sukelia sandorio negaliojimo padarinius. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas vykdydamas projektavimo rangos sutartį realybėje veikė kaip architektas, o projektuotojo pareigoms atlikti jis pasitelkė M.Jagusinskio projektavimo komercinę firmą „Exprometa“. Su tokiu ieškovo sprendimu sutiko atsakovas – darbų užsakovas ir tokiam ieškovo pasirinktos firmos pasitelkimui atlikti darbus jis neprieštaravo, priėmė darbus, ką ir pats pripažino teisminio bylos nagrinėjimo metu. Tik ieškovui kreipusis į teismą su ieškiniu ir pareikalavus priteisti iš atsakovo nesumokėtą atlygį už atliktus projektavimo darbus, atsakovas nesutikdamas su teismo priimtu sprendimu, pasitelkė sandorio negaliojimo nurodytu pagrindu argumentus, akivaizdžiai norėdamas išvengti apmokėjimo už atliktus darbus.

24Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas nustatė ir ištyrė visas reikšmingas ieškiniui aplinkybes, sutinka su pirmos instancijos teismo sprendimo išvadomis bei motyvais. Apeliacinio skundo motyvais naikinti apylinkės teismo sprendimą nėra pagrindo (Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 p.).

25Apeliacinės instancijos teismas turėjo 5,60 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, todėl atmetus apeliacinį skundą, šios išlaidos priteistinos iš apelianto į valstybės biudžetą (Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 p., 92 straipsnis, 96 straipsnio 2 dalis).

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 straipsniais kolegija

Nutarė

27Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

28Priteisti iš T. K. 5,60 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme į valstybės biudžetą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Romualdos Janovičienės,... 3. kolegijos teisėjų Algirdo Auruškevičiaus ir Neringos Švedienės,... 4. sekretoriaujant Margaritai Armalienei,... 5. dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Irenai Maksimovai,... 6. atsakovui T. K. , jo atstovui advokatui Mariui Rumšui,... 7. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 8. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 10. Ieškovas J. Z. kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 11. Atsakovas T. K. su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 12. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 24 d. sprendimu... 13. Teismas sprendimą motyvavo tuo, kad atsakovas neįrodė, jog jis tinkamai... 14. Teismas atsakovo argumentus, jog sutartis yra niekinė, nes ieškovas nėra... 15. Atsakovas T. K. apeliaciniu skundu prašo skundžiamą... 16. Teismas, priimdamas skundžiamą teismo sprendimą, pažeidė Civilinio proceso... 17. Ieškovas J. Z. atsiliepimo į apeliacinį skundą... 18. Apeliacinis skundas atmestinas.... 19. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 20. Nustatyta, kad 2008 03 12 ieškovas J. Z. ir atsakovas 21. Ginčas šioje byloje kilęs iš projektavimo darbų rangos teisinių... 22. Kolegija sprendžia, kad teismui nebuvo pagrindo ex officio pripažinti... 23. Niekiniais pripažįstami tokie sandoriai, kurie prieštarauja imperatyviosioms... 24. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas nustatė ir... 25. Apeliacinės instancijos teismas turėjo 5,60 Lt išlaidų, susijusių su... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331... 27. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 24 d. sprendimą... 28. Priteisti iš T. K. 5,60 Lt bylinėjimosi išlaidų...