Byla e2S-1264-273/2015
Dėl garbės ir orumo pažeidimo ir neturtinės žalos priteisimo, trūkumams pašalinti

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo V. T. atstovo advokato J. V. atskirąjį skundą dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 7 d. nutarties, kuria nustatytas terminas ieškovo V. T. ieškinio atsakovei Druskininkų savivaldybės administracijai dėl garbės ir orumo pažeidimo ir neturtinės žalos priteisimo, trūkumams pašalinti,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas Druskininkų miesto apylinkės teismui pateikė patikslintą ieškinį, kuriame prašė:

41. Pripažinti, jog internetiniame puslapyje www.druskininkai.lt 2014 m. birželio 26 d. paskelbtame straipsnyje „Druskininkų verslininkai mato didžiulę rinkliavos naudą“ paskleisti teiginiai: „V. T., save nuolat pristatantis kaip sąžiningą verslininką, šiuo metu pagarsėjo kaip nelegalių darbuotojų turintis darbdavys – savivaldybė gavo iš Darbo inspekcijos tokią oficialią informaciją. Tad kyla pagrįsti klausimai, ar šis verslininkas pigiai siekia naudos ir populiarumo sau, ar tikrai rūpinasi savo darbuotojų ar net Druskininkų gerove“ žemina ieškovo V. T. garbę ir orumą;

52. Pripažinti, jog internetiniame puslapyje www.druskininkai.lt 2014 m. rugsėjo 18 d. paskelbtame straipsnyje „Savivaldybės administracijos direktorė V. J.: „Mušantys kitus, geriau patys nerėktų“ paskleisti teiginiai: „Kaip ir nieko nedžiugina ir paaiškėjantys faktai apie nesąžiningą ir nelegalią veiklą, tarp jų ir nelegalaus darbo atvejus. Po to, kai tokie atvejai darbo inspektorių buvo užfiksuoti bendrovei „Raminora“ priklausančiame Druskininkuose veikiančiame SPA centre, informaciją apie tai gavusi savivaldybės administracija nematė reikalo jos slėpti, tikėdama, kad tokios informacijos paviešinimas – tai pirmiausia efektyvi prevencinė priemonė jų pasikartojimui ir plitimui užkirsti. Kita vertus, faktai užfiksuoti dažnai viešumoje apie kitų moralę pasisakančio verslininko ir politiko, taigi – viešo asmens, V. T. vadovaujamoje įmonėje.“; „Kyla natūralus klausimas, ar V. T., neseniai viešai paskelbęs, kad atsisako vadovo pareigų ir planuoja pasukti į politiką, neketina bėgti nuo atsakomybės dėl jo įmonėje nustatytų pažeidimų?“ žemina ieškovo V. T. garbę ir orumą;

63. Priteisti iš atsakovo Druskininkų savivaldybės administracijos ieškovo V. T. naudai 1 000 Eur už neturtinę žalą, kurią ieškovas V. T. patyrė dėl internetiniame puslapyje www.druskininkai.lt 2014 m. birželio 26 d. publikuotame straipsnyje „Druskininkų verslininkai mato didžiulę rinkliavos naudą“ ir dėl internetiniame puslapyje www.druskininkai.lt 2014 m. rugsėjo 18 d. publikuotame straipsnyje „Savivaldybės administracijos direktorė V. J.: „Mušantys kitus, geriau patys nerėktų“ paskleistų ieškovo V. T. garbę ir orumą žeminančių duomenų.“

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Druskininkų miesto apylinkės teismas 2015 m. balandžio 7 d. nutartimi ieškovui pakartotinai nustatė septynių dienų terminą, jį skaičiuojant nuo šios nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos, nutartyje patikslinto ieškinio trūkumams pašalinti. Teismas nurodė, kad ieškovas, siekiantis apginti savo garbę ir orumą, kai tikrovės neatitinkantys duomenys buvo paskleisti per visuomenės informavimo priemonę, prieš kreipdamasis į teismą turi pateikti įrodymus, kad jis kreipėsi į visuomenės informavimo priemonę, prašydamas paneigti paskleistą informaciją, suformuluotą patikslinto ieškinio dalyke. Ieškovas turėjo pateikti duomenis, kad jis kreipėsi su surašytu paneigimu į atsakovę, pareikalaudamas, kad atsakovė šį paneigimą išspausdintų ar kitaip paskelbtų. Paneigime turi būti nurodyta, kokia paskelbta informacija neatitinka tikrovės, kada ir kur ji buvo paskelbta, kokie paskelbtos informacijos teiginiai žemina fizinio asmens garbę ir orumą ir pareikalauti, kad šią informaciją paskleidusi visuomenės informavimo priemonė tokį paneigimą paskelbtų.

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Atskirame skunde ieškovo atstovas prašė panaikinti Druskininkų miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 7 d. nutartį ir išspręsti ieškinio priėmimo klausimą iš esmės. Atskirajame skundė nurodė, kad teismas nepagrįstai įpareigojo ieškovą pateikti įrodymus, kad jis kreipėsi į atsakovę prašydamas paneigti pasklaistą informaciją. Ieškovo atveju ikiteisminė ginčo sprendimo tvarka netaikytina, atsižvelgiant į jo pasirinktą pažeistų teisių gynimo būdą. Ieškovas nesiekia jo garbę ir orumą pažeidžiančių teiginių paneigimo, o patikslintame ieškinyje reikalauja, kad paskleisti duomenys būtų pripažinti žeminančiais ieškovo garbę ir orumą bei reikalauja neturtinės žalos priteisimo. Ieškovas pasirinko tokius savo pažeistų teisių gynimo būdus, kuriems pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuluotą praktiką ikiteisminė ginčo sprendimo tvarka nėra taikoma.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Nagrinėjamu atveju absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 ir 3 d., 338 str.) nėra nustatyta.

13Apeliacijos dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria ieškovui nustatytas terminas patikslinto ieškinio trūkumams pašalinti, įpareigojant ieškovą pateikti duomenis apie ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos laikymąsi, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

14Iš patikslinto ieškinio turinio matyti, kad patikslintame ieškinyje ieškovas prašo pripažinti atsakovės valdomame internetiniame puslapyje www.druskininkai.lt 2014 m. birželio 26 d. paskelbtame straipsnyje „Druskininkų verslininkai mato didžiulę rinkliavos naudą“ ir 2014 m. rugsėjo 18 d. paskelbtame straipsnyje „Savivaldybės administracijos direktorė V. J.: „Mušantys kitus, geriau patys nerėktų“ nurodytus paskleistus teiginius žeminančius ieškovo garbę ir orumą bei priteisti iš atsakovės 1 000 Eur neturtinės žalos atlyginimą, patirtą dėl ieškovo garbę ir orumą žeminančių duomenų paskleidimo.

15Asmens garbės ir orumo gynimą reglamentuoja CK 2.24 straipsnio nuostatos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, aiškinant CK 2.24 straipsnio 1 dalį, išskiriami trys asmens garbės ir orumo teisių gynimo būdai, būtent – asmuo turi teisę reikalauti: 1) pripažinti paskleistus duomenis neatitinkančiais tikrovės ir žeminančiais garbę bei orumą; 2) teismo tvarka paneigti tikrovės neatitinkančius ir žeminančius asmens garbę ir orumą duomenis; 3) atlyginti tokiu duomenų paskleidimu padarytą turtinę ir neturtinę žalą. Kiekvienas iš šių gynimo būdų yra savarankiškas, todėl, siekiant ginti pažeistą asmens teisę, gali būti taikomas kiekvienas atskirai arba taikomi keli teisių gynimo būdai: prašoma paneigti tikrovės neatitinkančius duomenis ir priteisti turtinės ir (ar) neturtinės žalos arba pripažinti paskleistus duomenis neatitinkančiais tikrovės ir priteisti žalos atlyginimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2006; 2007 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-488/2007; 2010 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-498/2010). Ieškovo pareiga naudotis ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka priklauso nuo ieškovo pasirinkto teisių gynybos būdo (keliamų reikalavimų) ir asmens, kuriam ieškovas reiškia savo reikalavimus (atsakovo). CK 2.24 straipsnio 2 dalyje nustatyta ikiteisminė ginčo sprendimo tvarka netaikytina ir tuo atveju, kai asmuo, gindamas pažeistas teises CK 2.24 straipsnyje nustatytais pagrindais, reiškia reikalavimą teismo sprendimu pripažinti, jog paskleisti duomenys neatitinka tikrovės, žemina jo garbę bei orumą, ir prašo priteisti žalos atlyginimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-498/2010).

16Ieškovas šiuo konkrečiu atveju patikslintu ieškiniu reiškia reikalavimus ne dėl paskelbtų teiginių paneigimo, bet dėl šių teiginių pripažinimo žeminančiais ieškovo garbę ir orumą ir dėl neturtinės žalos, patirtos dėl ieškovo garbę ir orumą žeminančių teiginių paskleidimo, atlyginimo priteisimo. Atsižvelgiant į ieškovo pasirinktą garbės ir orumo teisių gynimo būdą, CK 2.24 straipsnio 2 dalyje nustatyta ikiteisminė ginčo sprendimo tvarka netaikytina.

17Remiantis išdėstytu konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi įpareigodamas ieškovą pateikti duomenis apie ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos laikymąsi, nukrypo nuo teismų praktikos dėl CK 2.24 straipsnio 2 ir 4 dalių, įtvirtinančių išankstinę ginčo sprendimo ne teisme tvarką garbės ir orumo gynimo bylose, aiškinimo ir taikymo. Pagal CPK 137 straipsnio 1 dalį dėl ieškinio priėmimo sprendžiama pirmosios instancijos teisme, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis dėl patikslinto ieškinio trūkumų šalinimo naikintina ir patikslinto ieškinio priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 329 str. 1 d., 337 str. 1 d. 3 p.).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

19Druskininkų miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 7 d. nutartį panaikinti ir perduoti ieškovo V. T. patikslinto ieškinio priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai