Byla 2A-529/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Audronės Jarackaitės ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Antakalnio ūkis“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 9 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-244-178/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Antakalnio ūkis“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Atliekų tvarkymo tarnyba“ dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB ,,Antakalnio ūkis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB ,,Atliekų tvarkymo tarnyba“ 235 762,14 Lt turtinės žalos. Nurodė, kad 2004 m. gruodžio 15 d. ieškovas ir atsakovas sudarė komunalinių atliekų išvežimo ir surinkimo sutartį Nr. 04-114 k (toliau - Sutartis), kurios pagrindu atsakovas įsipareigojo surinkti ir išvežti komunalines atliekas iš ieškovo administruojamų pastatų, o ieškovas atsiskaityti už suteiktas paslaugas, mokant sutartą kainą. 2007 m. liepos 19 d. atsakovas informavo ieškovą apie būsimą sutarties nutraukimą. UAB „Antakalnio ūkis“ 2007 m. liepos 31 d. atsakovui nusiuntė prašymą, kuriuo pripažino skolą bei prašė iki 2007 m. rugpjūčio 15 d. nenutraukti Sutarties, tačiau nepaisant šio prašymo bei Sutarties 7.5 punkte nustatyto 3 mėnesių termino, prieš kurį turi būti informuojama apie vienašališką sutarties nutraukimą, atsakovas ieškovą informavo, kad Sutartį nutraukia. Nuo pranešimo apie sutarties nutraukimą iki sutarties nutraukimo praėjo tik 11 dienų. Pagal CK 6.218 straipsnio 2 dalį po UAB „Antakalnio ūkis“ 2007 m. liepos 31 d. rašto apie ketinimą įvykdyti prievolę pateikimo atsakovui kilo pareiga nustatyti kitą protingą terminą Sutarčiai įvykdyti ir tik po paskutinio termino pasibaigimo atsakovui būtų atsiradusi vienašališko Sutarties nutraukimo teisė. Atsakovas, 2007 m. rugpjūčio 1 d. vienašališkai nutraukdamas Sutartį, pažeidė jos nuostatas, CK 6.218 straipsnį ir suformuotą teismų praktiką. Atsakovo suteiktas 11 dienų laikotarpis buvo per trumpas, kad ieškovas galėtų atsiskaityti su atsakovu, todėl minėti Sutarties ir CK 6.218 straipsnio pažeidimai laikytini neteisėtais atsakovo veiksmais, sukėlusiais ieškovui turtinę žalą. Be to, 2007 m. rugpjūčio 3 d. atsakovo raštu Nr. 221-07 ieškovui buvo pranešta ne apie Sutarties nutraukimą, o apie paslaugų teikimo nutraukimą. Taigi, ieškovas buvo suklaidintas, nes laikinas paslaugų teikimo nutraukimas nereiškia, kad šalis visiškai atsisako Sutarties. Toks atsakovo elgesys bei aplinkybė, kad apie Sutarties nutraukimą buvo pranešta ne darbo dieną, įrodo, kad atsakovas elgėsi nesąžiningai. Be to, atsakovas pažeidė Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą imperatyvią nuostatą, kuri skirta viešajam interesui ginti, t. y. nuo gendančių komunalinių atliekų apsaugoti žmonių sveikatą, tausoti miesto aplinką. Tarp neteisėtų atsakovo veiksmų ir ieškovui atsiradusios turtinės žalos yra priežastinis ryšys, nes atsakovas savo veiksmus atliko pažeisdamas Sutarties ir CK nuostatas, jis yra kaltas dėl ieškovo nuostolių atsiradimo – ieškovas 2007 m. rugpjūčio 4 d. turėjo pasirašyti priverstinę sutartį su UAB “Švara visiems”, kurioje numatyta brangesnė atliekų išvežimo kaina (buvo taikomi maksimalūs Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtinti tarifai ir įkainiai). Pagal minėtą sutartį ieškovas UAB „Švara visiems“ turėjo mokėti daugiau negu ankstesnėje Sutartyje. Todėl UAB „Antakalnio ūkis“ patyrė žalos, pagal CK 6.258 straipsnio 5 dalį, 6.256 straipsnio 2 dalį atsakovui kyla prievolė šią žalą atlyginti, t.y. sumokėti Sutarties ir 2007 m. rugpjūčio 4 d. sutarties su UAB „Švara visiems“ kainų skirtumą. Kadangi 2007 m. rugpjūčio 4 d. sutartis galiojo iki 2008 m. sausio 14 d., turi būti priteistas kainų skirtumas už 2007 metų rugpjūčio, rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio mėnesius, iš viso 235‘762,14 Lt.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. kovo 9 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovo UAB „Antakalnio ūkis“ 3 000 Lt už advokato pagalbą atsakovui UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ bei 69,65 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, valstybei. Sprendimui įsiteisėjus teismas nurodė panaikinti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Atliekų tvarkymo tarnyba“ atžvilgiu (Turto arešto aktas Nr. 0108001881).

5Ieškovas UAB ,,Antakalnio ūkis“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 9 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti.

6Ieškovas UAB ,,Antakalnio ūkis“ 2009 m. gegužės 25 d. pateikė pareiškimą dėl apeliacinio skundo atsisakymo, kuriame nurodo, kad vadovaujantis CPK 308 straipsniu, ieškovas atsisako savo apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 9 d. sprendimo.

7Apeliacinis procesas nutrauktinas.

8Pagal CPK 308 straipsnio 1 dalį apeliantas turi teisę atsisakyti apeliacinio skundo iki baigiamųjų kalbų. Teismas gali nepriimti apeliacinio skundo atsisakymo, jei yra CPK 42 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos, t. y. jei toks veiksmas prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešajam interesui. Apeliacinio skundo atsisakęs asmuo jį paduoti pakartotinai neturi teisės (CPK 308 str. 3 d.).

9Apeliantas laiku pateikė apeliacinio skundo atsisakymą, jame pažymėjo, kad apeliacinio skundo atsisakymo pasekmės ieškovui yra žinomos (CPK 308 str. 3 d.). Teisėjų kolegija nenustatė, jog ieškovo paduoto apeliacinio skundo atsisakymas prieštarautų imperatyvioms įstatymo normoms ar pažeistų viešąjį interesą, todėl apeliacinio skundo atsisakymas priimtinas. Pirmosios instancijos teismo sprendimas nebuvo apskųstas kitų asmenų, todėl apeliacinis procesas nutrauktinas.

10Ieškovas prašo grąžinti jam 75 procentus žyminio mokesčio, sumokėto paduodant apeliacinį skundą. Pagal CPK 87 straipsnio 2 dalį, atsisakius ieškinio, grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos. Įstatymas nenumato žyminio mokesčio grąžinimo atsisakius apeliacinio skundo, tačiau šiuo atveju taikytina CPK 87 straipsnio 2 dalies analogija, todėl apeliantui grąžintina 75 procentai žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą (CPK 17 str.). Ieškovas, paduodamas apeliacinį skundą sumokėjo 5 715 Lt žyminio mokesčio (t. 2, b. l. 8), todėl jam grąžintina 4 286,25 Lt.

11Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 87 straipsnio 2 dalimi, 308 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

12Priimti ieškovo UAB ,,Antakalnio ūkis“ apeliacinio skundo atsisakymą.

13Apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovo UAB ,,Antakalnio ūkis“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. kovo 9 d. sprendimo, nutraukti.

14Grąžinti ieškovui UAB ,,Antakalnio ūkis“ (į. k. 121449152) 2009 m. balandžio 6 d. įmokos mokėjimo kvitu sumokėto žyminio mokesčio dalį 4 286,25 (keturis tūkstančius du šimtus aštuoniasdešimt šešis litus, 25 ct) Lt iš valstybės biudžeto.

Proceso dalyviai