Byla 2-489-205/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Pasvalio rajono apylinkės teismo teisėja Virginija Jurkštienė, sekretoriaujant Eglei Keršienei, dalyvaujant pareiškėjams S. G., A. J., J. A., pareiškėjų atstovui advokatui Valdui Falkauskui, suinteresuotiems asmenims Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Pasvalio rajono žemėtvarkos skyriaus atstovei L. L., Panevėžio apygardos prokuratūros atstovei prokurorei Lidijai Burbienei, viešame teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų S. G., A. O. P., A. J., J. A. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Pasvalio rajono žemėtvarkos skyriui, Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiajam prokurorui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

2Pareiškėjai S. G., A. O. P., A. J., J. A. prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jų tėvas ir senelis A. P., miręs ( - ) (akto įrašas Nr. 49) iki 1940 metų Pasvalio rajono ( - ) kaime asmeninės nuosavybės teise valdė 19,4680 ha žemės sklypą. Teismo posėdžio metu pareiškėjai savo prašymą palaiko ir prašo nustatyti šį juridinę reikšmę turintį faktą.

3Suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Pasvalio rajono žemėtvarkos skyriaus atstovė L. L. nurodė, kad archyvinių duomenų pakanka daryti išvadai, jog A. P. iki nacionalizacijos, t.y. iki 1940 m. liepos 20 d. asmeninės nuosavybės teise valdė tik 18, 42 ha žemės.

4Suinteresuoto asmens Panevėžio apygardos prokuratūros atstovė L. B. prašo pareiškimo netenkinti, teigia, kad byloje nepakanka įrodymų nei nuosavybės teisės įgijimo pagrindui, nei valdymo nuosavybės teise žemės nacionalizavimo momentu faktui įrodyti. Nurodė, kad pareiškėjai gali atkurti nuosavybės teises į A. P. žemę, tačiau neįrodo, kad A. P., miręs ( - ), iki 1940 metų Pasvalio rajone, ( - ) kaime asmeninės nuosavybės teise valdė 19,4680 ha žemės sklypą. Ginčytinas pareiškėjų teiginys, kad visą K. P., K. S., žemę po jo mirties pradėjo valdyti sūnus A. P., nes K. P., K. S. turėjo žmoną ir vaikus, kurie galėjo paveldėti jo turtą. Pakruojo rajono apylinkės teisme pagal Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro ieškinį išnagrinėta civilinė byla Nr. 1-20-284/2010, bei Pasvalio rajono apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 1-3-765-2012 pagal Panevėžio apygardos prokuroro ieškinį dėl tos pačios nuosavybės fakto teisėtumo, kur kilo ginčas tarp pareiškėjų ir jų giminaičio A. S.

5Pagal Lietuvos Respublikos CPK 444 str. 1 d. nuostatą teismas nustato faktus nuo kurių priklauso asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga. Nustato juridinę reikšmę turinčius faktus dėl pastato, žemės ar miško valdymo nuosavybės teise, tačiau tokio fakto nustatymas negalimas, jeigu yra kilęs ginčas dėl pačios teisės. Nagrinėjant šią civilinę bylą nustatyta, kad tarp pareiškėjų ir jų giminaičio A. S. kilo ginčas dėl šios teisės. Esant šioms aplinkybėms, pareiškėjų S. G., A. O. P., A. J., J. A. pareiškimas suinteresuotiems asmenims Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Pasvalio rajono žemėtvarkos skyriui, Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiajam prokurorui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo paliktinas nenagrinėtu, pasiūlant pareiškėjams dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo kreiptis į teismą ieškininės teisenos tvarka.

6Remiantis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 296 str.1d,12 p.290-291 str., teismas

Nutarė

7Pareiškėjų S. G., A. O. P., A. J., J. A. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Pasvalio rajono žemėtvarkos skyriui, Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiajam prokurorui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto, kad jų tėvas ir senelis A. P., miręs ( - ) (akto įrašas Nr. 49) iki 1940 metų Pasvalio rajono ( - ) kaime asmeninės nuosavybės teise valdė 19,4680 ha žemės sklypą, nustatymo palikti nenagrinėtą.

8Pasiūlyti pareiškėjams dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo kreiptis į teismą ieškininės teisenos tvarka.

9Dėl šios nutarties gali būti paduotas atskirasis skundas

Proceso dalyviai