Byla AS-403-322-06

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gudyno (kolegijos pirmininkas), Nijolės Piškinaitės ir Algirdo Taminsko (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Neringos savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. balandžio 19 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Neringos savivaldybės administracijos skundą atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Neringos savivaldybės tarybai, UAB “Sabonio klubas ir partneriai” dėl administracinių aktų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas kreipėsi į teismą ir prašė panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir VTPSI) 2005 m. lapkričio 8 d. pažymas (administracinius aktus), kuriuose nurodoma, kad Neringos savivaldybė, tvirtindama atitinkamus detaliuosius planus, pažeidė atitinkamų teisės aktų (Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų, Kuršių nerijos nacionalinio parko nuostatų ir kt.) reikalavimus.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2006 m. balandžio 19 d. nutartimi pareiškėjo skundą atsisakė priimti.

7Teismas nustatė, kad pareiškėjas ginčija Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 2005 m. lapkričio 8 d. pažymą, surašytą patikrinus Neringos savivaldybės tarybos 2000 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. 80 patvirtinto “Teritorijos nuo Preilos uosto iki greta esančių gyvenamųjų namų Preilos gyv., Neringa” detalaus plano atitikimą Kuršiu nerijos nacionalinio parko planavimo schemai (generaliniam planui), bei 2005 m. lapkričio 8 d. pažymą, surašytą patikrinus Neringos savivaldybės tarybos 2003 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. 20 patvirtinto “Preilos uosto sklypo Preilos gyv., Neringa” detalaus plano, jo sprendinių atitikimą Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemai (generaliniam planui). Šiose pažymose nurodyti nustatyti teisės aktų pažeidimai.

8Teismas pažymėjo, kad nors pareiškėjas skunde nurodo, kad skundžiamos pažymos pagal Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 18 dalį yra administracinis sprendimas, tačiau skundžiamos pažymos negali būti laikomos administraciniu aktu Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 15 dalies ir Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 15 dalies prasme, nes jomis nėra priimtas sprendimas viešojo administravimo srityje dėl pareiškėjo teisių ar pareigų ir pačios savaime šios pažymos jokių pasekmių nesukelia, tuo tarpu panaikintas gali būti tik administracinis aktas. Atsižvelgdamas į tai, teismas atsisakė priimti skundą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu. Teismas taip pat atkreipė dėmesį, kad skundžiamų pažymų teisėtumas gali būti nagrinėjamas sprendžiant klausimą dėl šių pažymų pagrindu priimtų sprendimų (administracinių aktų) teisėtumo.

9III.

10Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. balandžio 19 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

11Neringos savivaldybės administracija nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. balandžio 19 d. nutartimi, nes, pareiškėjo nuomone, teismas pažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucijos 122 straipsnį, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos (toliau – ir ABTĮ) 5 straipsnį. Pažymi, kad ABTĮ 22 straipsnio l dalis nustato, kad skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat viešojo administravimo subjektai, įskaitant valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo tarnautojus, pareigūnus ar įstaigų vadovus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Vilniaus apygardos administracinis teismas netinkamai pritaikė ABTĮ 22 straipsnio l dalį bei 37 straipsnio 2 dalį, nes neįvertino, kad Neringos savivaldybės administracijos pareiškimo teismui pagrindą sudaro atsakovo veiksmai bei atsakovo priimti aktai. Kadangi pagal ABTĮ 22 straipsnio l dalį teismui gali būti skundžiamas ne tik atsakovo priimtas aktas, bet ir atsakovo veiksmai (neveikimas), todėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. balandžio 19 d. nutarties išvados neatitinka ABTĮ 22 straipsnio l dalies nuostatų. Akcentuoja, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas dėl Neringos savivaldybės administracijos pareiškimo esmės pasisakė priimdamas 2006 m. balandžio 19 d. nutartį, todėl buvo pažeistos ABTĮ 85 straipsnio l dalies nuostatos, nes visi klausimai turi būti išsprendžiami teismo sprendimu ir tik bylą išnagrinėjus iš esmės. Mano, kad Neringos savivaldybės administracijai užkertamas kelias teisme ginčyti neteisėtus atsakovo veiksmus bei priimtus aktus, todėl pažeidžiamos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 122 straipsnio bei ABTĮ 5 straipsnio nuostatos.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13IV.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 22 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai, įskaitant valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo tarnautojus, pareigūnus ir įstaigų vadovus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Taigi vadovaujantis ABTĮ 22 straipsnio 1 dalimi, ginčo objektu administraciniame teisme gali būti viešojo ar vidaus administravimo subjekto aktai ar veiksmai (neveikimas), kurie suinteresuotiems asmenims objektyviai sukelia atitinkamas teisines pasekmes (pažeidžia jų teises ar įstatymų saugomus interesus). Todėl jei skundo priėmimo nagrinėti stadijoje akivaizdu, kad skundžiamas aktas ar veiksmas, jokių teisinių pasekmių nesukelia, kad jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu, skundą galima atsisakyti priimti nagrinėti, kaip nepriskirtiną administraciniams teismams. Nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir skundo tenkinimo atveju, asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis.

16Nagrinėjamu atveju pareiškėjas skundžia Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir VTPSI) 2005 m. lapkričio 8 d. pažymas, kuriose užfiksuoti VTPSI atlikto Neringos savivaldybės tarybos 2000 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. 80 patvirtinto “Teritorijos nuo Preilos uosto iki greta esančių gyvenamųjų namų Preilos gyv., Neringa” detalaus plano, 2003 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. 20 patvirtinto “Preilos uosto sklypo Preilos gyv., Neringa” detalaus plano patikrinimo rezultatai. Šiose pažymose nurodyti nustatyti teisės aktų pažeidimai. Jokie privalomi nurodymai ar įpareigojimai Neringos savivaldybei, Neringos savivaldybės administracijai paminėtose pažymose nenustatyti. Nei skunde pirmosios instancijos teismui, nei atskirajame skunde pareiškėjas nenurodė, kokias Neringos savivaldybės administracijos teises ar pareigas paminėtos pažymos objektyviai nustatė, pakeitė ar panaikino, kokias konkrečias jos teises ar saugomus interesus gali pažeisti ar pažeidžia ginčijamos pažymos, nepaaiškino, kokią teisinę reikšmę jam turėtų šių pažymų panaikinimas. Pastebėtina, kad pažymos automatiškai nedaro negaliojančių tų detaliųjų planų, kurie jose buvo įvertinti. Be to, kaip matyti iš bylos medžiagos, pažymos naudojamos ginče dėl paminėtų detaliųjų planų ir kitų aktų panaikinimo, kurį inicijavo Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras gindamas viešąjį interesą. Todėl pareiškėjas gali nesutikti su pažymomis, jų turiniu, nurodomais teisės aktų pažeidimais teisme nagrinėjamoje byloje. Tokiu būdu Neringos savivaldybės administracijos teisė ginti savo tikrai ar tariamai pažeistas teises ar teisėtus interesus teisme iš esmės nėra suvaržyta.

17Atsižvelgiant į paminėtą darytina išvada, kad pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti tokius aktus (pažymas), kurie negali būti skundžiami ABTĮ nustatyta tvarka. Pastebėtina, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju pasisakė ne dėl ginčo esmės, o dėl inicijuojamo ginčo priskirtinumo administraciniams teismams. Be to, savo tikrai ar tariamai pažeistas teises Neringos savivaldybė gali ginti byloje, kurioje sprendžiamas paminėtų detaliųjų planų panaikinimo klausimas, arba skųsdama kitus administracinius aktus, priimtus remiantis paminėtomis pažymomis.

18Vadovaudamasi aukščiau išdėstytu ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

19Atskirąjį skundą atmesti.

20Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006 m. balandžio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai