Byla 2S-149-357/2012
Dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 13 d. nutarties, kuria pradėtas priverstinis išieškojimas ir areštuotas įkeistas turtas

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo UAB „Vadybos klinika“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 13 d. nutarties, kuria pradėtas priverstinis išieškojimas ir areštuotas įkeistas turtas.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3Kreditorius UAB „Karpis“ kreipėsi į teismą, prašydamas pradėti priverstinį 1593 164,75 Lt skolos ir 139 Lt žyminio mokesčio išieškojimą, areštuojant pareiškėjui įkeistą turtą (55–56 b. l.). Kreditorius nurodė, kad Šiaulių miesto apylinkės teismo hipotekos skyrius 2010-07-19 įregistravo priverstinę hipoteką kreditoriaus UAB „Karpis“ naudai, įkeičiant S. E. L. priklausantį turtą. Priverstinė hipoteka nustatyta Vilniaus apygardos teismo 2010-06-16 nutarties pagrindu. Minėta teismo nutartimi buvo patvirtinta kreditoriaus ir skolininko pasirašyta taikos sutartis. Skolos sumokėjimo terminas buvo siejamas su kreditoriaus pareikalavimu grąžinti skolą. 2011-09-12 kreditorius pareikalavo grąžinti skolą per protingą vieno mėnesio terminą iki 2011 m. spalio 6 d., tačiau skolininkas skolos nesumokėjo. Įkeisto daikto savininkas UAB „Vadybos klinika“ informuota apie galimą išieškojimą iš įkeisto turto.

4Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 13 d. nutartimi (58–59 b. l.) areštavo UAB „Vadybos klinika“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – dvaro rūmus, koplyčią ir svirną, esančius ( - ), įspėjo skolininką ir įkeisto daikto savininką, kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį, įkeistas turtas bus parduotas iš varžytynių. Teismas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2010-06-16 nutartimi patvirtino taikos sutartį tarp ieškovo UAB „Karpis“ ir atsakovo S. E. L., pagal kurią atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui pareikalavus 1 593 164,75 Lt skolą, o atsakovas bei UAB „Vadybos klinika“ sutiko, kad teismas nustatytų neterminuotam laikui priverstinę hipoteką pastatams, esantiems ( - ), nuosavybės teise priklausantiems UAB „Vadybos klinika“, 1 600 000,00 Lt ieškovo reikalavimams užtikrinti. 2010-07-19 Šiaulių miesto apylinkės teismo hipotekos skyriuje Vilniaus apygardos teismo 2010-06-16 nutarties pagrindu įregistruotas priverstinės hipotekos lakštas, kodas ( - ). Kreditorius pateikė teismui įrodymus, kad skolininkui S. E. L. įteiktas 2011-11-10 kreditoriaus reikalavimas dėl skolos grąžinimo, kuriuo nustatytas 2 savaičių terminas sumokėti taikos sutartyje nurodytą sumą, taip pat įrodymus, kad apie galimą skolos išieškojimą iš įkeisto turto įspėtas ir įkeisto turto savininkas. Skolininkas per nustatytą terminą su kreditoriumi neatsiskaitė, prašė pradėti priverstinį skolos išieškojimą iš įkeisto turto.

5Atskiruoju skundu (69–73 b. l.) UAB „Vadybos klinika“ prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 13 d. nutartį ir priimti naują nutartį – pareiškėjo pareiškimą laikyti nepaduotu. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

61. Teismui priėmus 2011-12-13 nutartį, trečiojo asmens UAB „Vadybos klinika“ teisė, įtvirtinta LR CK 6.51 straipsnio 1 dalyje ir 5.53 straipsnio 1 dalyje, buvo nepagrįstai suvaržyta, nes nebuvo nustatytas protingas terminas kreditoriui įvykdyti prievolę už skolininką, šalys neturėjo galimybės susitarti dėl skolos grąžinimo termino, UAB „Vadybos klinika“ įvykdžius įpareigojimą grąžinti skolą, jis patirtų papildomų išlaidų, be to, trečiasis asmuo yra suinteresuotas išsaugoti nuosavybės teises į įkeistą turtą. Kad išsaugoti įkeistą turtą, būtina gauti paskolą, kuri gali būti suteikta su didelėmis palūkanomis. Greitas ir skubus įkeisto turto pardavimas nebūtų naudingas nei trečiajam asmeniui, nei pareiškėjui.

72. Nesuteikus galimybės trečiajam asmeniui įgyvendinti savo teisės atsiskaityti su pareiškėju ir teismui priėmus nutartį parduoti turtą iš varžytynių, turto realizavimas ir pardavimas gali užtrukti, dėl ko gali sumažėti turto vertė, o kartu ir galimybė užtikrinti pareiškėjo interesą atgauti skolą bei būtų pažeistas visuomeninis interesas.

83. Teismas neatsižvelgė į tai, kad trečiajam asmeniui buvo išsiųstas įspėjimas apie galimą išieškojimą jau po to, kai buvo pateiktas pareiškimas dėl įkeisto turto areštavimo ir priverstinio skolos išieškojimo ne ginčo tvarka, t. y. trečiajam asmeniui įspėjimas apie galimą išieškojimą buvo išsiųstas 2011 m. lapkričio 14 d., o pareiškėjo 2011 m. spalio 24 d. pareiškimas dėl įkeisto turto areštavimo ir priverstinio skolos išieškojimo ne ginčo tvarka teismui buvo pateiktas 2011 m. spalio arba lapkričio mėnesio pradžioje. Taigi, pareiškimo pateikimo teismui dieną pareiškėjas neturėjo teisės kreiptis į teismą dėl įkeisto turto areštavimo ir priverstinio skolos išieškojimo ne ginčo tvarka. Dėl šių priežasčių kreditoriaus pareiškimas turėjo būti grąžintas pareiškėjui.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą (90–93 b. l.) pareiškėjas UAB „Karpis“ prašo atskirąjį skundą atmesti, o Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011-12-13 nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

101. Pareiškėjas sutinka svarstyti skolininko ir trečiojo asmens pasiūlymus, tačiau jokių veiksmų trečiasis asmuo, siekdamas susitarimo su ieškovu, nei iki 2011 m. gruodžio 15 d., nei po to, neatliko. Todėl trečiojo asmens argumentai gali būti vertinami tik kaip siekis kuo toliau atidėti skolos išieškojimą, tuo būdu mažinant pareiškėjui galimybes atgauti suteiktas 1,5 mln. Lt viršijančias sumas. Pradėjus derybas gauti finansavimą, pareiškėjas veikiausiai sutiktų su įstatyminio termino pratęsimu. Tačiau apeliantas nepateikia jokių duomenų apie atliktus veiksmus siekiant padengti skolą ir tuo savarankiškai pripažįsta, kad jis nėra suinteresuotas išieškojimo procesu apskritai.

112. Apeliantui ir skolininkui buvo pateiktas raginimas sumokėti skolą. Į bylą pateikti duomenys, kad raginimas apeliantui buvo išsiųstas 2011 m. lapkričio 14 d. Tuo tarpu nutartis buvo priimta 2011 m. gruodžio 13 d., t. y., praėjus beveik mėnesiui po įspėjimo išsiuntimo. Trečiojo asmens buveinė yra tuo pačiu adresu, kaip ir skolininko adresas ( - ), dėl ko dar labiau neįtikimas trečiojo asmens argumentas, neva, šis galėjo nežinoti apie pareiškėjo pradėtą procesą.

123. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad pareiškėjui pašalinus pirminio 2011 m. spalio 24 d. prašymo trūkumus 2011 m. lapkričio 14 d., prašymas laikytinas paduotu pirminio padavimo dieną, t. y. 2011 m. spalio 24 d. ir tai anot apelianto, neva, pažeidžia šio interesus, nes tuo metu apeliantas dar nebuvo informuotas apie galimą išieškojimą iš turto. Tačiau pirmosios instancijos teismas jokių teisinių veiksmų iki duomenų apie apelianto informavimą pateikimo nesiėmė ir prašymas patenkintas nutartimi tik 2011m. gruodžio13d., praėjus beveik mėnesiui po įspėjimo apeliantui išsiuntimo.

13Atskirasis skundas atmestinas.

14LR CK 4.192 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta hipotekos kreditoriaus teisė kreiptis dėl skolos išieškojimo, jei skolininkas neįvykdo įsipareigojimų hipotekos kreditoriui, ir patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto daikto. Bylų dėl hipotekos ar įkeitimo teisinių santykių (prašymų dėl hipotekos ar įkeitimo įregistravimo, hipotekos ar įkeitimo baigimo, jos perleidimo įregistravimo, išregistravimo, hipotekos registre esančių duomenų pakeitimo, pareiškimų dėl priverstinio skolos išieškojimo bei kitų iš hipotekos ar įkeitimo atsirandančių teisinių santykių) nagrinėjamo tvarka ir sąlygos yra nustatytos LR CPK XXXVI skyriuje. Taigi pareiškimai dėl priverstinio skolos išieškojimo nagrinėjami ypatingosios teisenos tvarka. Priverstinis skolos išieškojimas vykdomas hipotekos kreditoriaus prašymu. LR CPK 558 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pareiškimas dėl skolos išieškojimo arba teisės administruoti įkeistą daiktą suteikimo yra pagrindas įkeistam turtui areštuoti.

15Iš bylos duomenų matyti, kad kreditorius UAB „Karpis“ 2011-10-24 kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą, prašydamas pradėti priverstinį išieškojimą (2–3 b. l. ). Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011m. gruodžio 13 d. nutartimi areštavo UAB „Vadybos klinika“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – dvaro rūmus, koplyčią ir svirną, esančius ( - ) įspėjo skolininką ir įkeisto daikto savininką, kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį, įkeistas areštuotas turtas bus parduotas iš varžytynių (58–59 b. l.).

16Apeliantas prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir priimti naują nutartį - pareiškėjo pareiškimą laikyti nepaduotu, motyvuodama tuo, kad apeliantui nebuvo suteiktas pakankamas terminas taikiai įvykdyti prievolę už skolininką, trečiasis asmuo ir skolininkas neturėjo galimybės susitarti dėl skolos grąžinimo.

17Iš bylos duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 16 d. nutartimi buvo patvirtinta UAB „Karpis“ ir S. E. L. pasirašyta taikos sutartis, kurioje šalys susitarė, jog atsakovas sutinka sumokėti ieškovui UAB „Karpis“ 1 593 164,75 Lt skolą pastarajam pareikalavus (6–8 b. l.). Minėtos nutarties 1.4 punktu atsakovas UAB „Vadybos klinika“ sutiko, kad teismas nustatytų neterminuotam laikui priverstinę hipoteką pastatams, esantiems ( - ) 1 600 000 Lt reikalavimui užtikrinti. Priverstinės hipotekos lakštas Šiaulių miesto hipotekos skyriuje įregistruotas 2010 m. liepos 14 dieną (4–5 b. l.). Iš paminėtų dokumentų matyti, kad apeliantas UAB „Vadybos klinika“ nuo 2010 m. birželio 16 d. žinojo apie skolininko S. E. L. skolinius įsipareigojimus, tačiau ir žinodamas apie šiuos įsipareigojimus, sutiko įkeisti jam nuosavybės teise priklausantį turtą. Iš Vilniaus apygardos teismo patvirtintos taikos sutarties apeliantas turėjo suprasti, kad kreditorius UAB „Karpis“ bet kuriuo momentu galėjo pareikalauti vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, todėl būdamas apdairus, galėjo numatyti taikos sutarties nevykdymo pasekmes. LR CK 6.53 straipsnio 2 dalis numato, kad prievolę, kurios įvykdymo terminas neapibrėžtas, skolininkas privalo įvykdyti per 7 dienas nuo tos dienos, kurią kreditorius pareikalavo prievolę įvykdyti. Tuo tarpu pareiškėjas skolininkui E. S. L. 2011-09-05 Reikalavimu nustatė 1 mėnesio terminą įsipareigojimams įvykdyti (10 b. l.), o 2011 m. lapkričio 10 d. Reikalavimu – 2 savaičių terminą iki 2011 m. lapkričio 24 d. (46 b. l.). Atskirajame skunde apeliantas nurodo, kad jam nebuvo nustatytas protingas terminas įvykdyti prievolę už skolininką ir dėl pareiškėjo veiksmų UAB „Vadybos klinika“ neturėjo galimybės susitarti su skolininku dėl skolos grąžinimo termino. Įvertinus tai, kad trečiojo asmens UAB „Vadybos klinika“ buveinė yra tuo pačiu adresu kaip ir skolininko S. E. L. gyvenamoji vieta – ( - ), šis atskirojo skundo argumentas atmestinas kaip nepagrįstas, nes nuo 2010 m. birželio mėnesio trečiasis asmuo ir skolininkas turėjo pakankamai laiko išspręsti šiuos klausimus. Be to, kaip nurodo pareiškėjas atsiliepime į atskirąjį skundą, jis sutiktų apsvarstyti pateiktus skolos grąžinimo pasiūlymus, tačiau nei skolininkas, nei įkeisto turto savininkas jokių pasiūlymų nėra pateikę.

18Nepagrįstu laikytinas ir kitas atskirojo skundo argumentas, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad trečiajam asmeniui buvo išsiųstas įspėjimas apie galimą išieškojimą jau po to, kai buvo pateiktas pareiškimas dėl įkeisto turto areštavimo ir priverstinio skolos išieškojimo ne ginčo tvarka, taigi, pareiškimo pateikimo teismui dieną pareiškėjas neturėjo teisės kreiptis į teismą. Dėl šių priežasčių kreditoriaus pareiškimas turėjo būti grąžintas pareiškėjui.

19LR CPK 115 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas, nustatęs jog pateikto dokumento forma ir turinys neatitinka formai ir turiniui keliamų reikalavimų, nustato terminą šiems trūkumams pašalinti. Pašalinus trūkumus teismo nustatytu terminu, procesinis dokumentas laikomas paduotu pradinio jo pateikimo teismui dieną (LR CPK 115 str. 3 d.). Pareiškėjui UAB „Karpis“ pateikus pareiškimą, neatitinkantį jam keliamų reikalavimų, Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. lapkričio 2 d. nutartimi nustatė pareiškėjui terminą trūkumams pašalinti, tame tarpe pateikti įrodymus apie įspėjimo uždarajai akcinei bendrovei „Vadybos klinika“ išsiuntimą, (16 b. l.). Pareiškėjas pateikė įrodymus, kad 2011-11-14 trečiajam asmeniui UAB „Vadybos klinika“ buvo išsiųstas įspėjimas apie galimą išieškojimą iš šios įmonės turto (21, 38, 39 b. l.). Pašalinus minėtus trūkumus, Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011-12-13 nutartimi tenkino pareiškėjo prašymą pradėti priverstinį skolos išieškojimą, areštuojant įkeistą turtą. Minėta teismo nutartis priimta beveik po mėnesio po įspėjimo išsiuntimo UAB „Vadybos klinika“, todėl pirmosios instancijos teismas, tinkamai įvertinęs pateiktus įrodymus, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

20Išnagrinėjęs bylos medžiagą, teismas pripažįsta, jog Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 13 d. nutartis priimta nepažeidžiant procesinės teisės normų, yra teisėta ir pagrįsta, todėl paliktina nepakeista.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, teismas

Nutarė

22Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. Kreditorius UAB „Karpis“ kreipėsi į teismą, prašydamas pradėti... 4. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 13 d. nutartimi (58–59... 5. Atskiruoju skundu (69–73 b. l.) UAB „Vadybos klinika“ prašo panaikinti... 6. 1. Teismui priėmus 2011-12-13 nutartį, trečiojo asmens UAB „Vadybos... 7. 2. Nesuteikus galimybės trečiajam asmeniui įgyvendinti savo teisės... 8. 3. Teismas neatsižvelgė į tai, kad trečiajam asmeniui buvo išsiųstas... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą (90–93 b. l.) pareiškėjas UAB... 10. 1. Pareiškėjas sutinka svarstyti skolininko ir trečiojo asmens pasiūlymus,... 11. 2. Apeliantui ir skolininkui buvo pateiktas raginimas sumokėti skolą. Į... 12. 3. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad pareiškėjui pašalinus pirminio 2011... 13. Atskirasis skundas atmestinas. ... 14. LR CK 4.192 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta hipotekos kreditoriaus teisė... 15. Iš bylos duomenų matyti, kad kreditorius UAB „Karpis“ 2011-10-24... 16. Apeliantas prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir priimti naują nutartį -... 17. Iš bylos duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 16... 18. Nepagrįstu laikytinas ir kitas atskirojo skundo argumentas, kad teismas... 19. LR CPK 115 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas, nustatęs jog pateikto... 20. Išnagrinėjęs bylos medžiagą, teismas pripažįsta, jog Šiaulių miesto... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 22. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 13 d. nutartį palikti...