Byla B2-926-154/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Ginsa“

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (VSDFV) Mažeikių skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Ginsa“,

Nustatė

2Pareiškėjas VSDFV Mažeikių skyrius pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Ginsa“.

3Nurodė, kad atsakovo skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2014-06-10 sudarė 8400 Lt, skola valstybės biudžetui 2014-04-23 duomenimis buvo 1800,50 Lt. VSDFV Mažeikių skyrius šio draudėjo atžvilgiu taikė visas įstatymo numatytas sankcijas bei ėmėsi visų priemonių, siekiant išieškoti susidariusią skolą, tačiau atsakovas neatsiskaitė. Atsakovui 2013 m. sausio 7 d. ir 2014 m. vasario 24 d. buvo išsiųsti pranešimai dėl įsiskolinimo, kuriais atsakovas paragintas sumokėti susidariusią skolą, nurodyta, jog skolos nesumokėjus, pareiškėjas kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovas skolos nepadengė. Mano, kad įmonė yra nemoki, prašo iškelti atsakovui UAB „Ginsa“ bankroto bylą ir administratoriumi paskirti UAB „Atveika“.

4UAB „Ginsa“ keltina bankroto byla.

5Šiaulių apygardos teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartimi atsakovas buvo įpareigotas pateikti teismui įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus, kreditorių ir debitorių sąrašus, duomenis apie turimą turtą (b. l. 29), tačiau įmonės vadovas G. S. teismo įpareigojimų nevykdė. 2014 m. rugsėjo 30 d. elektroniniu laišku įmonės vadovas pakartotinai paragintas įvykdyti Šiaulių apygardos teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartimi nustatytus įpareigojimus (b. l. 52), tačiau teismui prašomų įmonės finansinės atskaitomybės ir kitų dokumentų nepateikė. Todėl teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, vadovaujasi pareiškėjo pateiktais įrodymais, teismo iniciatyva išreikalautais įrodymais, taip pat įrodymais, nustatytais teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis (LR CPK 179 str. 2 d.).

6LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. 1 p. nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Iš pareiškėjo pateiktų duomenų matyti, kad 2014-06-10 dienai atsakovas buvo skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui apie 8400,74 Lt (b. l. 1-3, 6), atsakovo skola valstybės biudžetui 2014 m. balandžio 23 d. buvo 1800,50 Lt (b. l. 14). VĮ Registrų centro ir VĮ „Regitra“ duomenims įmonė registruotino turto neturi. Atsakovas yra pateikęs finansinės atskaitomybės dokumentus tik už 2012 metus, iš kurių matyti, kad jau 2012 metais įmonės veikla buvo nuostolinga (b. l. 41), atsakovo turimas turtas buvo 18843 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 24007 Lt (b. l. 42), t. y. viršijo į įmonės balansą įrašyto turto vertę. Teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis nustatyta, kad atsakovui UAB „Ginsa“ teisme buvo pareikšta keletas reikalavimų dėl skolos priteisimo, kurie teismo sprendimais ar teismo įsakymais patenkinti (b. l. 25, 26-27, 28).

8Remiantis pateiktais duomenimis darytina išvada, kad įmonė yra nemoki, nes įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, nevykdo sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų, o įmonės pradelstos skolos viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės.

9Teismas mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 3 d.).

10UAB „Ginsa“ keltina bankroto byla dėl įstatymų nustatytų mokesčių nemokėjimo, sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų nevykdymo (LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str. 2 p., 3 p., 9 str. 7 d. 1 p.).

11Įmonės administratoriumi skirtina UAB „Atveika“ (juridinio asmens kodas 145452299, buveinė – Tilžės g. 156-301, Šiauliai, leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 15 a).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p., 3 p., 5 str. 1 d. 1 p., 9 str. 7 d. 1 p.,10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p., teismas

Nutarė

131. Iškelti bankroto bylą UAB „Ginsa“ (įmonės kodas 300053027, buveinė – Luokės g. 67-2, Telšiai).

142. Bankrutuojančios UAB „Ginsa“ administratoriumi paskirti UAB „Atveika“ (juridinio asmens kodas 145452299, buveinė – Tilžės g. 156-301, Šiauliai, leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 15 a).

153. Areštuoti UAB „Ginsa“ (įmonės kodas 300053027) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

164. Uždrausti UAB „Ginsa“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

175. Nustatyti 30 terminą UAB „Ginsa“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 15 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

186. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p.,4 p. 7 d. 8 p., 11 str. 3 d., bei per 20 darbo dienas nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

197. UAB „Ginsa“ valdymo organams nustatyti 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos laikotarpį perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

208. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Ginsa“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

21Apie iškeltą UAB „Ginsa“ bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos.

22Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.

23Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. Pareiškėjas VSDFV Mažeikių skyrius pateikė teismui pareiškimą dėl... 3. Nurodė, kad atsakovo skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui... 4. UAB „Ginsa“ keltina bankroto byla.... 5. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartimi atsakovas buvo... 6. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. 1 p. nustato, kad bankroto byla... 7. Iš pareiškėjo pateiktų duomenų matyti, kad 2014-06-10 dienai atsakovas... 8. Remiantis pateiktais duomenimis darytina išvada, kad įmonė yra nemoki, nes... 9. Teismas mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla.... 10. UAB „Ginsa“ keltina bankroto byla dėl įstatymų nustatytų mokesčių... 11. Įmonės administratoriumi skirtina UAB „Atveika“ (juridinio asmens kodas... 12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių... 13. 1. Iškelti bankroto bylą UAB „Ginsa“ (įmonės kodas 300053027, buveinė... 14. 2. Bankrutuojančios UAB „Ginsa“ administratoriumi paskirti UAB... 15. 3. Areštuoti UAB „Ginsa“ (įmonės kodas 300053027) nekilnojamąjį ir... 16. 4. Uždrausti UAB „Ginsa“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas... 17. 5. Nustatyti 30 terminą UAB „Ginsa“ kreditorių finansiniams reikalavimams... 18. 6. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 19. 7. UAB „Ginsa“ valdymo organams nustatyti 15 dienų nuo nutarties iškelti... 20. 8. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Ginsa“ įgyja... 21. Apie iškeltą UAB „Ginsa“ bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto... 22. Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.... 23. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos...