Byla II-75-522/2020
Dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo grąžinti D. Ž. teisę vairuoti „B“ ir „C“ kategorijos transporto priemones

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmų teisėja Irina Serafin, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Dangyrai Kanapienytei, dalyvaujant pareiškėjui D. Ž.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą pagal pareiškėjo D. Ž. skundą dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo grąžinti D. Ž. teisę vairuoti „B“ ir „C“ kategorijos transporto priemones.

3Teismas

Nustatė

4Skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policije valdybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimą ir įpareigoti grąžinti D. Ž. teisę vairuoti „B „C“ kategorijos transporto priemones. Pareiškėjas taip pat prašė kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu išaiškinti ar Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 24 straipsnio 7 dalies nuostatos, kad asmeniui, iš kurio pagal įstatymus teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta du kartus už tai, kad jis padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, teisė vairuoti transporto priemones grąžinama ne anksčiau kaip po 10 metų, neprieštarauja Konstitucijos 31 straipsnio 5 daliai, 30 straipsnio 1 daliai, 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės, konstitucinio teisingumo principams.

5Skunde nurodė, kad Širvintų rajono apylinkės teismas 2016 m. balandžio 14 d. administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A.2.6.-187-984/2016 nutarimu jį pripažino kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų (toliau - ATPK) 126 straipsnio 4 dalyje ir skyrė jam 600 Eur baudą su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu 2 metams. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2016 m. balandžio 14 d. administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A.2.6.-636-834/2016 nutarimu jį pripažino kaltu padarius administracinių teisės pažeidimą, numatytą ATPK 126 straipsnio 4 dalyje ir skyrė jam 579 Eur baudą su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu 2 metams. Jis pasibaigus teisės vairuoti transporto priemones atėmimo laikotarpiui UAB „Vairolita“ mokėsi ir baigė papildomą vairuotojų mokymą pagal 2016 m. balandžio 14 d. teismo nutarimą Nr. A.2.6.-636-834/2016; 2019 m. rugsėjo 10 d. įgijo 4 valandų privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikata mokymą pagal Al programą; atliko sveikatos patikrinimą ir VĮ Regitra Panevėžio filiale 2019 m. spalio 24 d. išlaikė teorijos ir praktikos egzaminus „C“ kategorijos transporto priemone. 2019 m. spalio 25 d. su prašymu jis kreipėsi į Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariato Kelių policijos valdybą su prašymu grąžinti teisę vairuoti transporto priemones pridėdamas prie šio skundo pridedamus dokumentus, tačiau 2019 m. spalio 25 d. Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariato Kelių policijos valdybos specialistė S. S. priėmė sprendimą atsisakyti grąžinti administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A.2.6.-636-834/2016 atimtą vairuotojo pažymėjimo pasibaigus teisės vairuoti transporto priemones atėmimo laikui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 24 straipsnio 7 dalimi (asmeniui, iš kurio pagal įstatymus teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta du kartus už tai, kad jis padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, teisė vairuoti transporto priemones grąžinama ne anksčiau kaip po 10 metų). Pareiškėjas nurodo, kad pagal minėtų teisės aktų nuostatas pareiškėjas už tą pačią veiką, kuri yra tiesiogiai susijusi su vairavimu neblaiviam, yra baudžiamas du kartus, t. y. pirmą kartą baudžiamas pagal ATPK 126 straipsnio 4 dalies nuostatas teisės vairuoti transporto priemones atėmimu atitinkamai 2 metų laikotarpiams ir antrą kartą baudžiamas pagal SEAKĮ 24 straipsnio 7 dalies bei Teisės vairuoti transporto priemones atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatas teisės vairuoti transporto priemones negrąžinant 10 metų laikotarpiui. SEAKĮ 24 straipsnio 7 dalyje nustatytas teisės vairuoti transporto priemones grąžinimo ne anksčiau kaip po 10 metų terminas yra akivaizdžiai neproporcingas (neadekvatus) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisingas bei prieštarauja konstituciniams teisingumo, teisinės valstybės principams. Taikant bet kokią valstybės prievartą, būtina laikytis konstitucinio proporcingumo principo, reikalaujančio asmens teisių neriboti daugiau, nei tai būtina demokratinėje visuomenėje. Pareiškėjas nurodo, kad praėjus trejiems metams nuo padaryto pažeidimo, yra ant kartą nubaudžiamas už tuos pačius pažeidimus specialiosios teisės atėmimu, tačiau skirtinį institucijų.

6Institucija Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba atsiliepime prašė pareiškėjo skundo netenkinti. Nurodė, kad 2019 m. spalio 25 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos sprendimu D. Ž. negrąžinta teisė vairuoti transporto priemones. Sprendimas negrąžinti teisės vairuoti priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (toliau - SEAKĮ) 24 straipsnio 7 dalimi, pagal kurią asmeniui, iš kurio pagal įstatymus teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta du kartus už tai, kad jis padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, teisė vairuoti transporto priemones grąžinama ne anksčiau kaip po 10 metų. Teisė vairuoti transporto priemones grąžinama nustatyta tvarka (SEAKĮ 24 straipsnio 6 dalis). Teisės vairuoti transporto priemones grąžinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. IV- 418 patvirtintas Teisės vairuoti transporto priemones atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas). Pagal Aprašo 15 punkto nuostatas, jei nustatoma, kad teisės vairuoti atėmimo terminas nepasibaigė, nepraėjo 10 metų nuo paskutinio nutarimo atimti teisę vairuoti įsiteisėjimo (kai teisė vairuoti buvo atimta du kartus už tai, kad asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs, ar teisė vairuoti pagal įstatymus buvo atimta tris kartus), pareiškėjas nepateikė Aprašo 9 punkte nurodytų dokumentų, patvirtinančių, kad jis atitinka būtinas teisės vairuoti grąžinimo sąlygas, nepabaigė papildomo vairuotojų mokymo (Aprašo 10 punkte nustatytu atveju), neišlaikė egzamino (Aprašo 11 punkte nustatytu atveju), VĮ „Regitra“ ar traktorininko pažymėjimą išduodančios mokymo įstaigos įgaliotas darbuotojas priima sprendimą atsisakyti grąžinti teisę vairuoti. D. Ž. teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta du kartus už tai, kad jis padarė teisės pažeidimus būdamas neblaivus. Dešimt metų nuo paskutinio nutarimo atimti teisę vairuoti įsiteisėjimo (2016 m. gegužės 5 d.) D. Ž. pateikus prašymą grąžinti teisę vairuoti praėję nebuvo, todėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba teisėtai negrąžino D. Ž. teisės vairuoti transporto priemonių. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba priimdama sprendimą negrąžinti D. Ž. teisės vairuoti transporto priemonių vadovavosi galiojančiomis teisės normomis, sprendimą pagrindė, motyvavo. Naikinti sprendimo nėra pagrindo. Atsiradus naujiems faktinėms duomenims, ar pasikeitus teisiniam teisės vairuoti transporto priemones grąžinimo instituto reglamentavimui, kai būtų švelninama asmens teisinė padėtis, teisės vairuoti transporto priemones grąžinimo klausimas nepraėjus SEAKĮ 24 str. 7 d. nustatytam terminui ir gavus asmens prašymą būtų nagrinėjamas iš naujo.

7Teismas

konstatuoja:

8Skundas tenkintinas.

9Iš kartu su skundu pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad Širvintų rajono apylinkės teismas 2016 m. balandžio 14 d. administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.6.-187-984/2016 nutarimu D. Ž. pripažino kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 126 straipsnio 4 dalyje, ir skyrė jam 600 Eur baudą su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu dvejiems metams (b.l. 15).

10Vilniaus rajono apylinkės teismas 2016 m. balandžio 14 d. administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.6.-636-834/2016 nutarimu D. Ž. pripažino kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 126 straipsnio 4 dalyje, ir skyrė jam 579 Eur baudą su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu dvejiems metams.

11Šiuo metu pareiškėjui teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminas yra pasibaigęs.

12Pareiškėjas Širvintų rajono apylinkės teismo ir Vilniaus rajono apylinkės teismo 2016 m. balandžio 14 d. nutarimais paskirtas baudas sumokėjo (b.l. 16). Jis per paskirtą vairuoti transporto priemones atėmimo 2 metų laikotarpį naujų administracinių nusižengimų nepadarė (b. l. 28-29). Pasibaigus teisės vairuoti transporto priemones atėmimo laikotarpiui, pareiškėjas UAB „Vairolita“ mokėsi ir baigė papildomą vairuotojų mokymą pagal 2016 m. balandžio 14 d. teismo nutarimą Nr. A.2.6.-636-834/2016 (b.l. 11), 2019 m. rugsėjo 10 d. išklausė 4 valandų privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymą pagal A1 programą (b.l. 10), atliko vairuotojo sveikatos patikrinimą (b.l. 9). Be to, pareiškėjas išlaikė egzaminus vairuotojo pažymėjimui susigrąžinti: 2019 m. spalio 1 d. išlaikė teorijos egzaminą, 2019 m. spalio 24 d. išlaikė praktikos egzaminą C (mechaninė pavarų dėžė) kategorijos transporto priemonei (b.l. 8).

13Pareiškėjas 2019 m. spalio 25 d. kreipėsi į Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariato Kelių policijos valdybą, prašydamas grąžinti teisę vairuoti transporto priemones, tačiau 2019 m. spalio 25 d. Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariato Kelių policijos valdybos specialistė S. S. priėmė sprendimą atsisakyti grąžinti administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A.2.6.-636-834/2016 atimtą vairuotojo pažymėjimą pasibaigus teisės vairuoti transporto priemones atėmimo laikui. Sprendimą Institucija motyvavo SEAKĮ 24 straipsnio 7 dalimi (asmeniui, iš kurio pagal įstatymus teisė vairuoti transporto priemones buvo atimta du kartus už tai, kad jis padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, teisė vairuoti transporto priemones grąžinama ne anksčiau kaip po 10 metų) bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1V-418 patvirtinto Teisės vairuoti transporto priemones atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo 23 punktu.

14Pareiškėjas turi galiojančią teisę vairuoti transporto priemonę, tačiau pagal SEAKĮ 24 straipsnio 7 dalies nuostatą jam teisė vairuoti transporto priemones gali būti grąžinta tik po 10 metų, t. y. 2026 m. gegužės 4 d.

15Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas 2020 m. liepos 24 d. priėmė nutarimą Nr. KT133-N10/2020, kuriuo pripažino, kad Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 24 straipsnio 7 dalis (2013 m. birželio 13 d. redakcija, Žin., 2013, Nr. 68-3401) prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 5 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

16Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas pripažino, jog pagal minėtų teisės aktų nuostatas pareiškėjas už tą pačią veiką, kuri yra tiesiogiai susijusi su vairavimu neblaiviam, yra baudžiamas du kartus, t. y. pirmą kartą baudžiamas pagal ATPK 126 straipsnio 4 dalies nuostatas teisės vairuoti transporto priemones atėmimu atitinkamai 2 metų laikotarpiams ir antrą kartą baudžiamas pagal SEAKĮ 24 straipsnio 7 dalies bei Teisės vairuoti transporto priemones atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo 17 punkto nuostatas, teisės vairuoti transporto priemones negrąžinant 10 metų laikotarpiui, kas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 5 daliai ir konstituciniam teisinės valstybės principui.

17Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, tenkintinas pareiškėjo skundas ir panaikinamas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos specialistės S. S. 2019 m. spalio 25 d. priimtas sprendimas atsisakyti grąžinti teisę vairuoti „B, C“ kategorijos transporto priemones, jį pripažįstant neteisėtu.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 673 straipsnio 3 dalimi,

Nutarė

19skundą tenkinti.

20Panaikinti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimą atsisakyti grąžinti teisę vairuoti „B, C“ kategorijos transporto priemones D. Ž..

21Nutartis per 20 kalendorinių dienų nuo jos nuorašo išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiama apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai