Byla 2A-814-370/2008

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Danguolės Martinavičienės, kolegijos teisėjų Žydrūno Bertašiaus, Erikos Misiūnienės, sekretoriaujant Sigitai Zaksaitei-Dumčiuvienei, dalyvaujant ieškovėms B. S. ir O. V., ieškovių atstovei adv. Onai Kapliauskaitei, atsakovės Klaipėdos apskrities viršininko administracijos atstovei Daliai Vaičikauskaitei, atsakovės Kretingos rajono savivaldybės administracijos atstovui Algimantui Gedvilui, išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-21-474/2008 pagal ieškovų B. S., V. K., O. V., V. P., P. K., V. S. ir V. P. ieškinį atsakovams Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, Kretingos rajono savivaldybės administracijai dėl sprendimų panaikinimo ir paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimų pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys Klaipėdos miesto tryliktojo notarų biuro notarė Vilma Juostė, Kretingos rajono antrojo notarų biuro notarė Janina Neverdauskaitė, bei ieškovų apeliacinį skundą dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2008-05-28 sprendimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovai ieškiniu teismo prašė panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko 2006-03-23 sprendimų Nr. 893, 894, 895, 896, 897, 898 ir 899 3-iuosius punktus, kuriais nuosavybės teisės į buvusių savininkų S. ir J. K. žemę atkurtos atlyginant vertybiniais popieriais; pripažinti negaliojančiais Klaipėdos miesto 13-ojo notarų biuro notarės 2007-11-30 V. S. išduotą paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimą ir Kretingos rajono 2-ojo notarų biuro notarės 2007-11-13 V. P. išduotą paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimą. Nurodė, kad Klaipėdos apskrities viršininko 2006-03-23 sprendimais Nr. 893, 894, 895, 896, 897, 898 ir 899 ieškovams buvo atkurtos nuosavybės teisės į jų tėvų S. K. ir J. K. nuosavybės teisėmis valdytą žemę. Dalis nuosavybės teisų į žemę, t. y. 7,0595 ha, jiems buvo atkurta natūra, o dalis nuosavybės teisių į žemę jiems atlyginta vertybiniais popieriais: B. S. už 0,1448 ha, P. S. (jos paveldėtoja V. P.) už 0,1412, V. P. už 0,1404 ha, O. V. už 0,1402 ha, A. K. (paveldėtoja V. S.) už 0,1316 ha, V. K. už 0,0332 ha, P. K. už 0,1381 ha žemės. Iš viso jiems vertybiniais popieriais atlyginta už 0,8695 ha žemės. Šis plotas nebuvo grąžintas natūra, nes buvo nurodyta, kad jis priskirtas miesto miškams. Ieškovams raštu nebuvo pasiūlytas kitoks atkūrimo būdas ir jie šiuo klausimu negalėjo pareikšti valios. Pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 13 str. miškai išperkami valstybės, jeigu jie yra priskirti valstybinės reikšmės miškams. Tokius plotus tvirtina Vyriausybė. Vyriausybė tik 2007-07-11 nutarimu Nr. 713 patvirtino Kretingos rajono savivaldybės valstybinių miškų schemą. Kretingos rajono savivaldybė 2006-06-05 raštu nepagrįstai informavo Klaipėdos apskrities viršininko administraciją, kad ieškovų reikalaujama žemė yra užimta mišku ir natūra grąžinti jos negali. Vyriausybės nutarimu patvirtinus valstybinės reikšmės miško plotus, ieškovams atsirado pagrindas ginčyti jų priskyrimą valstybinės reikšmės miškų plotams, tačiau tai trukdo padaryti apskrities viršininko įsakymai, kuriais atkurtos nuosavybės teisės. Tokie įsakymai pažeidžia ieškovų teises ir turtinius interesus, kadangi atkurti nuosavybės teises galima natūra iš šalia esančios laisvos žemės. Ieškovai neprašė atkurti nuosavybę vertybiniais popieriais, o siekė atkurti nuosavybės teises natūra. Ieškovai taip pat prašė atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą, nes jiems buvo žadama kilusį ginčą išspręsti geruoju.

4Atsakovė Klaipėdos apskrities viršininko administracija su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovai jau 1998-06-02 buvo informuoti apie nuosavybės teisių atkūrimo būdus ir tvarką. Ieškovų reikalaujamoje vietoje grąžinti žemę natūra nėra galimybės, nes ta žemė yra užimta mišku ir ji negali būti grąžinta. Ieškovai galėjo iki 2003-04-01 pareikšti ar pakeisti valią dėl nuosavybės atkūrimo būdo, tačiau to nepadarė ir apskrities viršininkas realizavo savo teisę dėl nuosavybės atkūrimo būdo.

5Atsakovė Kretingos rajono savivaldybės administracija nurodė, kad ji nėra priėmusi jokių teisės aktų dėl ieškovų interesų, todėl negali būti atsakovu šioje byloje. Kretingos rajono savivaldybės administracija, remdamasi Kretingos miškų urėdijos raštu, pranešė Klaipėdos apskrities viršininkui, kad ginčo žemė yra priskirta miesto miškams ir ji negali būti grąžinta ieškovams. Prašė taikyti ieškinio senatį, nes ieškovai nepridėjo jokių įrodymų, kad jie apskundimo terminą praleido dėl svarbių priežasčių.

6Kretingos rajono apylinkės teismas 2008-05-28 sprendimu ieškinį atmetė. Nurodė, kad iš byloje esančių įrodymų matyti, kad ginčo žemėje yra miesto miškas, kurio plotas yra patvirtintas Vyriausybės nutarimu. Nepagrįstas ieškovų aiškinimas, kad tas plotas yra patvirtintas tik 2007-07-11 nutarimu Nr. 713, kai jau buvo atsisakyta atkurti į ginčo žemę nuosavybės teises natūra. 1997-10-23 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu NR. 1154 buvo patvirtinti valstybinės reikšmės miškų plotai, o vėlesni Vyriausybės nutarimai tų plotų dydį keitė. Tai ieškovams buvo pranešta valstybės institucijų. Ieškovai iki 2003-04-01 galėjo pareikšti arba pakeisti valią dėl būdo, kuriuo atkuriamos nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą. Kadangi ieškovai nepasirinko atkūrimo būdo, prašė atkurti nuosavybės teisę į žemę natūra, kuri negali būti atkurta, todėl institucija, šiuo atveju Klaipėdos apskrities viršininkas, ir realizavo savo teisę ir priėmė sprendimą. Nepagrįstas ieškovų teiginys, kad yra laisvos žemės ir nuosavybės teisės gali būti atkurtos natūra. Nuosavybė yra atkuriama pagal iki nacionalizacijos savininko valdytos žemės ribas. Kadangi dalis buvusių savininkų žemės patenka į valstybės išperkamą žemę, todėl jie neturi teisės reikalauti atkurti nuosavybės teises natūra į laisvą žemę. Ieškovams nėra užkirstas kelias kreiptis į instituciją, kuri vykdo nuosavybės teisių atkūrimą, jeigu nuosavybės teisės nėra atkurtos į visą nekilnojamąjį turtą. Ieškovai 2006 metais birželio mėnesį kreipėsi į VĮ Registrų centrą dėl nuosavybės teisių įregistravimo, todėl pripažintina, kad tuo metu jiems buvo įteiktas sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Teismas konstatavo, kad Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 19 str. 1 dalyje nustatytas 30 dienų terminas apskųsti sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo buvo praleistas be svarbių priežasčių, todėl jis neatnaujintinas. Nepagrįstas ieškovių V. Poškienės ir V. Sinkevičienės reikalavimas panaikinti paveldėjimo teisės liudijimus. Ieškovai palikimą priėmė patys, paduodami palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimus apie palikimo priėmimą, todėl neturi jokio pagrindo ginčyti priimtą palikimą. Ieškovai yra sumokėję 114 Lt žyminį mokestį už reikalavimą pripažinti paveldėjimo teisės liudijimus negaliojančiais, todėl netenkintinas ieškovų prašymas grąžinti permokėtą žyminį mokestį.

7Apeliaciniu skundu ieškovai prašo Kretingos rajono apylinkės teismo 2008-05-28 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Nurodo, pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovai pretenduoja atkurti nuosavybės teises natūra į žemės sklypą, kuriame yra miesto miškas, nepagrįsta. Grąžintinas žemės sklypas priskirtas valstybinės reikšmės miškui pažeidžiant Teritorijų planavimo įstatymą. Vyriausybei 2007-07-11 nutarimu Nr. 713 patvirtinus valstybinės reikšmės miškų plotų schemą, ieškovams atsirado pagrindas ginčyti ginčijamo žemės sklypo priskyrimą valstybinės reikšmės miškams, o tai padaryti trukdo Klaipėdos apskrities viršininko 2006-03-26 sprendimai. Nepagrįsta teismo išvada, kad ieškovams negali būti atkurtos nuosavybės teisės natūra. Greta ieškovų tėvams priklausiusio žemės sklypo yra laisvos valstybinės žemės. Įstatymas numato, kas už valstybės išperkamą žemę valstybė piliečiams taip pat gali atlyginti perduodama lygiavertį žemės plotą. Kitas nuosavybės teisių atkūrimo būdas ieškovams pasiūlytas nebuvo. Teismas nenustatė, koks šiuo metu yra ieškovų tėvų valdyto žemės sklypo ir su juo besiribojančių žemės sklypų teisinis statusas. Pagal Kretingos miesto generalinį planą, kuris galioja iki 2011 m., buvusioje savininko J. K. valdytoje žemėje numatytas individualių namų kvartalas. Pagal Vyriausybės 1997-09-29 nutarimo Nr. 1057 106 p., jeigu turėto žemės sklypo ribos sutampa su suprojektuotomis ar suprojektuotas žemės sklypas yra piliečių turėtos žemės vietoje, šis žemės sklypas grąžinamas. Taip pat nepagrįsta teismo išvada dėl senaties termino taikymo. Apie tai, kad už žemę atlyginta vertybiniais popieriais, ieškovai sužinojo tik 2006 m. rugpjūčio mėnesį, gavę nuosavybės teises patvirtinančius pažymėjimus VĮ Registrų centro Klaipėdos filiale, tačiau pačių skundžiamų sprendimų ieškovai negavo. Prašymus įregistruoti nuosavybę ieškovai rašė Kretingos rajono žemėtvarkos skyriuje, juose nebuvo jokių duomenų apie grąžinimą vertybiniais popieriais. 2006-05-05 prašymas ir 2006-05-11 atsakymas į šį prašymą patvirtina, kad ieškovams buvo žadama grąžinti žemę, o ne sumokėti vertybiniais popieriais. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovės V. P. ir V. S. neturi pagrindo ginčyti Klaipėdos apskrities viršininko sprendimų. Teismas nepagrįstai atsisakė grąžinti žyminį mokestį, kadangi vadovaujantis Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 19 str. 2 dalimi, reikalavimas dėl turto perleidimo sandorio pripažinimo negaliojančiu, kaip ir reikalavimas dėl įstatymo 17 str. nurodytos institucijos sprendimo panaikinimo, žyminiu mokesčiu neapmokestinamas.

8Atsakovė Kretingos rajono savivaldybės administracija atsiliepime su apeliaciniu skundu nesutinka. Nurodo, kad teismas visapusiškai ir išsamiai išnagrinėjo visas bylos aplinkybes, tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas. Nepagrįstas apeliantų argumentas, kad žemės sklypas, į kurį jie pretenduoja, priskirtas valstybinės reikšmės miškui pažeidžiant Teritorijų planavimo įstatymą. Vyriausybė 2002-10-21 nutarimu Nr. 1651 patvirtino Kretingos urėdijos miškų priskyrimo miškų grupėms planą, pagal kurį dalis žemės sklypo, į kurį pretenduoja ieškovai, buvo priskirta miesto miškams. Byloje nustatyta, kad ieškovai 2006 m. birželio mėnesį kreipėsi į VĮ Registrų centrą dėl žemės sklypų, į kuriuos jiems buvo atkurtos nuosavybės teisės, registravimo, vadinasi, jie jau turėjo sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo.

9Atsakovė Klaipėdos apskrities viršininko administracija atsiliepime prašo ieškovų apeliacinį skundą atmesti. Nurodo tuos pačius argumentus, kaip ir pirmosios instancijos teisme. Pažymi, kad Konstitucinis Teismas yra pasisakęs, jog įstatymo nuostata, kad jei negalima grąžinti turto natūra, turi būti skiriama kompensacija, neprieštarauja nuosavybės neliečiamumo ir nuosavybės teisių gynimo principams. Taip pat sutinka su teismo išvadomis, kad apeliantai be svarbių priežasčių yra praleidę ieškinio senaties terminą, taip pat kad ieškovės V. P. ir V. S. neturi įstatymo numatyto pagrindo prašyti panaikinti paveldėjimo teisės liudijimus.

10Tretieji asmenys atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikė.

11Apeliacinis skundas netenkintinas.

12Pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 21 str. 3 d. piliečiai, kuriems nepriimtas sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo, galėjo pareikšti arba pakeisti valią dėl būdo, kuriuo atkuriamos nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą, iki 2003 m. balandžio 1 d. Šis įstatymo nustatytas terminas yra naikinamasis. Jeigu iki nurodytos datos nepakeičiama valia dėl nuosavybės teisių atkūrimo būdo, nuosavybės teisės atkuriamos paskutiniame prašyme nurodytu būdu. Jeigu prašyme nurodytuoju būdu pagal šį įstatymą negalima atkurti nuosavybės teisių, šios teisės atkuriamos prašymus nagrinėjančios institucijos parinktu būdu.

13Ieškovai ieškiniu kaip neteisėtus prašė panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko 2006-03-23 sprendimų Nr. 893, 894, 895, 896, 897, 898 ir 899 3-iuosius punktus, kuriais nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkurtos vertybiniais popieriais. Reikalavimą grindžia aplinkybe, kad jie pageidavo nuosavybės teises atkurti natūra ir tokia galimybė egzistavo. Ginčo pretendentų pasirinkto nuosavybės teisių atkūrimo būdo nėra – jie pageidavo teises atkurti natūra. Byloje neginčytinai nustatyta, kad prašomų iš dalies panaikinti apskrities viršininko sprendimų priėmimo metu žemės sklypai, į kuriuos nuosavybės teisių atkūrimo natūra siekia ieškovai, buvo priskirti miesto miškui Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-10-21 nutarimu Nr. 1651 patvirtintu Kretingos miškų urėdijos miškų priskyrimo miškų grupėms planu. Miškai, pagal Vyriausybės patvirtintus sąrašus priskirti miestų miškams, išperkami valstybės ir už juos valstybė atlygina įstatymų nustatyta tvarka (Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 13 str. 1 d. 3 p., 16 str.). Kadangi pretendentai nepakeitė savo valios dėl kitokio nei natūra, nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą atkūrimo būdo, o jų pageidaujamu būdu nebuvo galima atkurti nuosavybės teisių, šios teisės pagrįstai buvo atkurtos prašymus nagrinėjančios institucijos parinktu būdu (Įstatymo 21 str. 3 d.).

14Apeliantai neginčija Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-10-21 nutarimo Nr. 1651 egzistavimo fakto, netgi neginčija žemės sklypų priskyrimo miesto miškui fakto, jie ginčija pačią faktinę aplinkybę, kad ginčo žemė laikytina miesto mišku, t. y. iš esmės ginčija Vyriausybės nutarimo, kuriuo buvo patvirtinti miestų miškų priskyrimo miškų grupėms sąrašai, pagrįstumą ir teisėtumą, motyvuodami tuo, kad grąžintinas žemės sklypas priskirtas valstybinės reikšmės miškui pažeidžiant Teritorijų planavimo įstatymą. Vyriausybės akto teisėtumo klausimas negali būti šio bylos nagrinėjimo dalyku (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102 str., Konstitucinio Teismo įstatymo 63 str. 1 d. 3 p.). Ieškovai iš esmės nenurodo jokių savarankiškų prašomų panaikinti apskrities viršininko sprendimų neteisėtumo pagrindų, šių dokumentų neteisėtumą sieja tik su, jų manymu, neteisėtu ir nepagrįstu grąžintino žemės sklypo priskyrimu valstybės išperkamiems. Apeliaciniame skunde patys apeliantai nurodo, kad Vyriausybei 2007-07-11 nutarimu Nr. 713 patvirtinus valstybinės reikšmės miškų plotų schemą, ieškovams atsirado pagrindas ginčyti ginčijamo žemės sklypo priskyrimą valstybinės reikšmės miškams, o tai padaryti trukdo Klaipėdos apskrities viršininko 2006-03-26 sprendimai. Taigi patys ieškovai netiesiogiai pripažįsta, kad prašomi panaikinti sprendimai yra teisėti, kol nėra panaikintas žemės statusas.

15Apeliacinio skundo argumentas, kad teismas nenustatė, koks šiuo metu yra ieškovų tėvų valdyto žemės sklypo ir su juo besiribojančių žemės sklypų teisinis statusas, visiškai nepagrįstas, kadangi dabartinis ar būsimas žemės sklypo teisinis statusas neturi jokios įtakos nei Klaipėdos apskrities viršininko 2006 metais priimtų sprendimų, nei 2007 metais išduotų paveldėjimo teisės liudijimų teisėtumui.

16Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada senaties taikymo klausimu. Apeliantų teiginius, kad jiems buvo žadama nuosavybės teises atkurti natūra, o apie atkūrimą vertybiniais popieriais jie sužinojo tik 2006 m. rugpjūčio mėn., paneigia jų 2006-05-05 raštas Kretingos rajono žemėtvarkos skyriui, kuriame nurodo nesutinkantys vietoj žemės imti vertybinius popierius (Nuosavybės teisių atkūrimo b. l. 91).

17Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ieškovės V. Sinkevičienė ir V. Poškienė neturi pagrindo ginčyti joms išduotų paveldėjimo teisės liudijimų. Teismas nenurodė, kad šios ieškovės neturi subjektinės teisės ginčyti Klaipėdos apskrities viršininko 2006-03-23 sprendimų ar jų pagrindu joms išduotų paveldėjimo teisės liudijimų teisėtumo, teismas tik teisingai nusprendė, kad jų reikalavimai nepagrįsti, todėl apeliacinio skundo motyvai šiuo klausimu atmestini. Jokių prašomų pripažinti negaliojančiais paveldėjimo teisės liudijimų neteisėtumo pagrindų ieškovės nenurodė, jų neteisėtumą siejo tik su apskrities viršininko sprendimų neteisėtumu. Kadangi teismas nustatė, kad reikalavimas dėl apskrities viršininko sprendimų dalių panaikinimo yra nepagrįstas, visiškai pagrįstai buvo atmestas reikalavimas ir dėl paveldėjimo teisės liudijimų pripažinimo negaliojančiais.

18Atmestini apeliantų argumentai dėl žyminio mokesčio. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad 114 Lt žyminiu mokesčiu buvo apmokėtas reikalavimas dėl paveldėjimo teisės liudijimų panaikinimo, todėl jo grąžinti nėra pagrindo.

19Atmestini apeliantų argumentai ir dėl tos aplinkybės, jog institucijos ieškovus klaidino dėl nuosavybės teisės atkūrimo procedūros, nes iš civilinės bylos medžiagos bei prie jos pridėtos Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Kretingos rajono žemėtvarkos skyriaus Nuosavybių teisių atkūrimo bylos medžiagos matyti, kad ieškovai buvo tinkamai informuojami apie nuosavybės teisių atkūrimo procedūrą.

20Pirmosios instancijos teismas išsamiai ir visapusiškai išsiaiškino bylai reikšmingas aplinkybes, tinkamai aiškino ir taikė nuosavybės teisių atkūrimo procesą reglamentuojančias materialinės teisės normas, tinkamai ir išsamiai motyvavo savo išvadą netenkinti ieškinio, su ja teisėjų kolegija sutinka. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ar procesinių teisės normų pažeidimo, dėl kurių galėjo būti neteisingai išspręsta byla, nenustatyta, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimo apeliaciniame skunde nurodytais motyvais naikinti nėra pagrindo (CPK 185 str., 326 str. 1 d. 1 p.).

21Kolegija, vadovaudamasi LR CPK 325–333 str.,

Nutarė

22Kretingos rajono apylinkės teismo 2008 m. gegužės 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovai ieškiniu teismo prašė panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko... 4. Atsakovė Klaipėdos apskrities viršininko administracija su ieškiniu... 5. Atsakovė Kretingos rajono savivaldybės administracija nurodė, kad ji nėra... 6. Kretingos rajono apylinkės teismas 2008-05-28 sprendimu ieškinį atmetė.... 7. Apeliaciniu skundu ieškovai prašo Kretingos rajono apylinkės teismo... 8. Atsakovė Kretingos rajono savivaldybės administracija atsiliepime su... 9. Atsakovė Klaipėdos apskrities viršininko administracija atsiliepime prašo... 10. Tretieji asmenys atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikė.... 11. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 12. Pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą... 13. Ieškovai ieškiniu kaip neteisėtus prašė panaikinti Klaipėdos apskrities... 14. Apeliantai neginčija Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-10-21 nutarimo Nr.... 15. Apeliacinio skundo argumentas, kad teismas nenustatė, koks šiuo metu yra... 16. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada senaties... 17. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ieškovės V. Sinkevičienė ir V.... 18. Atmestini apeliantų argumentai dėl žyminio mokesčio. Pirmosios instancijos... 19. Atmestini apeliantų argumentai ir dėl tos aplinkybės, jog institucijos... 20. Pirmosios instancijos teismas išsamiai ir visapusiškai išsiaiškino bylai... 21. Kolegija, vadovaudamasi LR CPK 325–333 str.,... 22. Kretingos rajono apylinkės teismo 2008 m. gegužės 28 d. sprendimą palikti...