Byla e2-10915-793/2018
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Petras Mineikis,

2dokumentinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kerpita“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „SMD“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo 5 454,83 Eur skolos, 103,40 Eur delspinigių, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Prašo bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

5Teismas konstatuoja:

6ieškinys tenkintinas visiškai.

7Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad tarp ieškovės ir atsakovo 2017 m. gruodžio 18 d. sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis Nr. KERP-9 (toliau – Sutartis), kurios pagrindu UAB „Kerpita“ įsipareigojo parduoti UAB „SMD“ pageidaujamas pirkti prekes, o atsakovas įsipareigojo šias prekes priimti ir sumokėti už jas ieškovei Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka (Sutarties 1.1. p.). Pagal Sutarties 6.1. punktą UAB „SMD“ už patiektas prekes su UAB „Kerpita“ įsipareigojo atsiskaityti ne vėliau kaip per keturiasdešimt penkias kalendorines dienas nuo PVM sąskaitos-faktūros išrašymo dienos. Pardavėjui pareikalavus, pirkėjas įsipareigojo už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną sumokėti pardavėjui 0,02 procentų dydžio delspinigius nuo neapmokėtų prekių sumos (Sutarties 7.1. p.). Į bylą pateiktais duomenimis nustatyta, kad 2018 m. vasario 27 d. ieškovė atsakovui išrašė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. KERT/18-0165 1 798,94 Eur sumai, kurią UAB „SMD“ turėjo apmokėti iki 2018 m. balandžio 13 d., 2018 m. kovo 26 d. ieškovė atsakovui išrašė PVM sąskaitas-faktūras Nr. KERT/18-0259 24,91 Eur ir Nr. KERT/18-0260 2 201,89 Eur sumai, kurias atsakovas turėjo apmokėti iki 2018 m. gegužės 10 d., 2018 m. balandžio 25 d. ieškovė atsakovui išrašė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. KERT/18-0353 1 429,09 Eur sumai, kurią UAB „SMD“ turėjo apmokėti iki 2018 m. birželio 9 d. Atsakovei iki nustatyto termino neapmokėjus išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų, buvo paskaičiuoti 103,40 Eur delspinigių (Sutarties 7.1. p.).

8Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad tarp šalių sudarytos Sutarties pagrindu susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.2-6.4 str.). Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 str. l d.). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CPK 6.200 str. l d.). Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama (CK 6.59 str.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos arba kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 str. 1-2 d.). Asmuo, neįvykdęs savo sutartinės prievolės, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Nagrinėjamu atveju ieškovė savo pareigą įvykdė tinkamai – pardavė atsakovui prekes, tačiau atsakovas neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų ir su UAB „Kerpita“ neatsiskaitė. Įvertinus byloje esančius įrodymus darytina išvada, kad atsakovas, neapmokėdamas jam išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų Sutartyje nustatytu laiku ir tvarka, iš Sutarties kylančių prievolių nevykdė ir tokiu būdu pažeidė prievolę (CK 6.63 str. l d. 2 p., 6.205 str.).

9Esant nustatytoms aplinkybėms konstatuotina, kad ieškinys yra pagrįstas rašytinias bylos įrodymais, todėl tenkintinas, ieškovei iš atsakovo priteistini 5 454,83 Eur skolos, 103,40 Eur delspinigių.

10Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo sumos, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 2 d.). Atsižvelgiant į tai, ieškovei iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme – 2018 m. rugpjūčio 14 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.).

11Patenkinus ieškinį visiškai, ieškovei iš atsakovo priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 101,00 Eur žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 7 p., 5 d., 7 d., 93 str. 1 d.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 428 straipsniu, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „SMD“, įmonės kodas 301152028, 5 454,83 Eur (penkis tūkstančius keturis šimtus penkiasdešimt keturis Eur 83 ct) skolos, 103,40 Eur (vieną šimtą tris Eur 40 ct) delspinigių, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 5 558,23 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2018 m. rugpjūčio 14 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 101,00 Eur (vieną šimtą vieną Eur 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Kerpita“, įmonės kodas 302575198.

15Atsakovas privalo per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

16Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

17Preliminarus sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai