Byla 2-417-922/2013
Dėl praleisto įstatymo nustatyto termino atnaujinimo, suinteresuotas asmuo- Šiaulių apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Janiulytė, sekretoriaujant Genovaitei Šetkauskienei, dalyvaujant pareiškėjui R. N., jo atstovei advokatei Dianai Latoninai-Micevičei, nedalyvaujant suinteresuotam asmeniui- Šiaulių apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovui, gautas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo R. N. pareiškimą dėl praleisto įstatymo nustatyto termino atnaujinimo, suinteresuotas asmuo- Šiaulių apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija, ir

Nustatė

3pareiškėjas pareiškimu kreipėsi į teismą, prašydamas atnaujinti įstatymų nustatytą terminą palikimui priimti pagal įstatymą, po E. A. N., a.k. ( - ) mirusio 2011-09-07, mirties (2-3 b.l.).

4Teismo posėdžio metu pareiškėjas bei jo atstovė nurodė, jog pilnai palaiko pareiškimą ir prašo teismo jį patenkinti. Paaiškino, kad mirus 2011-09-07 pareiškėjo dėdei E. A. N., pareiškėjas, nepraėjus trims mėnesiams kreipėsi į notarų biurą. Tačiau ten buvo paaiškinta, kad reikia susirinkti dokumentus ir tuomet bus užvesta byla. Kadangi pareiškėjas dėl savo finansinių galimybių negalėjo to iškart padaryti, terminas buvo praleistas. Vėliau pareiškėjui pardavus žemę, atsirado galimybė kreiptis dėl paveldėjimo. Miręs pareiškėjo dėdė E. A. N. vaikų neturėjo, jo sutuoktinė mirusi 2011-10-14, kitų brolių ar seserų, išskyrus pareiškėjo mirusį tėvą G. F. N., bei sūnėnų ar dukterėčių neturėjo, todėl pareiškėjas yra vienintelis paveldėtojas. Prašo pareiškimą tenkinti pilnai.

5Suinteresuotas asmuo- Šiaulių apskrities VMI atstovas į teismo posėdį neatvyko, pateikė atsiliepimus į pareiškimą, kuriuose nurodė, kad neprieštarauja dėl termino palikimui priimti pratęsimo (35 b.l.), minėtas turtas nėra valstybės perimtas, dar atsiliepimuose nurodė, kad į vyksiantį teismo posėdį VMI atstovas neatvyks, prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Konstatuotina, kad įstatymo nustatytas trijų mėnesių terminas palikimui priimti nėra naikinamasis, ir teismas gali jį atnaujinti (CK 1.117 str. 4 d.; 5.57 str. 1 d.). Be to CPK 576-578 str. ir CK 5.57 str. nenurodomi kriterijai, kurias vadovaujantis įstatymo numatyto termino praleidimo priežastys gali būti pripažintinos svarbiomis. Tokiomis priežastimis pripažįstamos konkrečios faktinės aplinkybės, sudariusios kliūtis asmeniui nustatytu terminu atlikti įstatymo nustatytą veiksmą. Tokių aplinkybių vertinimas ir pripažinimas svarbiomis termino praleidimo priežastimis, yra teismo diskrecijos teisė, todėl teismas šį klausimą privalo spręsti įvertinęs įrodymų visumą bei atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais (CPK 3 str. 1, 7 d.; CK 1.5 str. 4 d.).

8Ištyrus byloje esančius įrodymus nustatytos šios bylos nagrinėjimui turinčios esmę aplinkybės (CPK 270 str. 4 d. 1, 2 p.): pareiškėjas R. N. yra mirusio E. A. N. sūnėnas (8, 10-11, 12-13 b.l.); E. A. N. sutuoktinė V. N. (6-7 b.l.) mirė 2011-10-14 (5 b.l.); iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2013-02-01 duomenų matyti, kad mirusiam E. A. N. (a.k. ( - ) yra registruota nuosavybės teisė į nekilnojamuosius daiktus, esančius ( - ). (14-24 b.l.); iš Notarės Stasės Martinaitienės 2013-01-31 rašto matyti, kad Notaro biure paveldėjimo byla po E. A. N. mirties, pradėta nebuvo ir paveldėjimo teisės liudijimas neišduotas, duomenų apie asmenis priėmusius palikimą nėra (29, 30 b.l.). Taip pat įvertinti pareiškėjo parodymai, jog pareiškėjas po savo dėdės mirties kreipėsi į notarų biurą laiku dėl paveldėjimo, tačiau jo prašymas nebuvo užregistruotas, kadangi pritrūko dokumentų.

9Vadovaujantis CPK 185 straipsnio nuostatomis ir LAT formuojama praktika dėl įrodymų vertinimo, teismo posėdžio metu ištyrus įrodymus darytina išvada, kad įrodymų visuma leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjas dėl svarbių bei objektyvių ir nuo jo valios nepriklausančių priežasčių praleido trijų mėnesių terminą palikimui priimti (CPK 177, 178, 185 str., 2004-12-30 LAT Senato nutarimo Nr. 51 „Dėl civilinio proceso kodekso normų, reglamentuojančių įrodinėjimą, taikymo teismų praktikoje“ 3 punktas).

10Dėl šių aplinkybių pareiškimas tenkintinas, ir pareiškėjui atnaujintinas įstatymo nustatytas 3 (trijų) mėnesių terminas priimti palikimą, kuris atsirado po jo dėdės E. A. N., a.k. ( - ) mirties 2011 m. rugsėjo 7 d. (CK 1.117 str. 4 d.; 5.57 str. 1 d.; CPK 265 str. 1 d.; 578 str. 1 d.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290, 291, 443, 578 straipsniais, teismas

Nutarė

12pareiškimą patenkinti visiškai.

13Atnaujinti R. N., a.k. ( - ) praleistą įstatymu nustatytą 3 (trijų) mėnesių terminą palikimui priimti po jo dėdės E.A. N., a.k. ( - ) mirties 2011 m. rugsėjo 7 d.

14Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai