Byla e2-20028-996/2018
Dėl su darbo teisiniais santykiais susijusių išmokų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ieva Stanislovaitienė, sekretoriaujant Onai Virmauskienei, Rasai Varaneckienei, dalyvaujant ieškovo S. Ž. (S. Ž.) atstovei advokatei Nijolei Pakalkienei, atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „RAVAINĖ“ atstovui advokatui Ričardui Suslavičiui, atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kings trans“ atstovui advokatui Domantui Skebui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo S. Ž. (S. Ž.) ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „RAVAINĖ“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Kings trans“, trečiasis asmuo E. K., dėl su darbo teisiniais santykiais susijusių išmokų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4S. Ž. (toliau – ieškovas, darbuotojas) elektroninių ryšių priemonėmis kreipėsi į teismą su ieškiniu (el. b. t. I, b. l. 1–4), prašydamas priteisti jam iš uždarosios akcinės bendrovės „RAVAINĖ“ (toliau – UAB „RAVAINĖ“) 4 797,54 Eur darbo užmokestį ir su juo susijusias išmokas, 165,37 Eur delspinigius bei bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas paaiškino, kad 2016 m. liepos 1 d. su UAB „RAVAINĖ“ pasirašė darbo sutartį, UAB „RAVAINĖ“ laiku nesumokėjus darbo sutartimi sulygto darbo užmokesčio 2016 m. gruodžio 14 d. kreipėsi į ją su prašymu, kuriuo reikalavo iki 2016 m. gruodžio 19 d. sumokėti jam neišmokėtą darbo užmokestį, šiai nustatytu terminu darbo užmokesčio nesumokėjus, jis su pareiškimu dėl nesumokėto darbo užmokesčio ir su juo susijusių išmokų išieškojimo 2016 m. gruodžio 19 d. kreipėsi į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisiją (toliau – Darbo ginčų komisija), kuri 2017 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. ( - ) darbo byloje Nr. ( - ) (toliau – sprendimas) jo prašymą atmetė kaip nepagrįstą, su kuo jis nesutinka. Teigė, kad darbo sutartimi jis buvo priimtas dirbti UAB „RAVAINĖ“ tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotoju, UAB „RAVAINĖ“ įsipareigojo mokėti jam Vyriausybės nustatytą minimalų atlyginimą (padaugintą iš koeficiento 1,303 Eur), kas sudaro 495 Eur darbo užmokestį, mokamą vieną kartą per mėnesį – 15 d., bei komandiruotpinigius, darbo sutarties 7 punkte buvo susitarta, kad jam bus mokami dienpinigiai ne mažesni nei 50 % Vyriausybės nustatytų, tačiau dėl konkretaus mokamų dienpinigių dydžio nebuvo sutarta. Pažymėjo, jog dirbti pradėjo nuo 2016 m. liepos 4 d., iki 2016 m. liepos 29 d. turėjo galiojančią vairuotojo kortelę Nr. VI00000002470001, o nuo 2016 m. liepos 30 d. galiojo nauja jo vairuotojo kortelė Nr. V100000002470002, pagal šias vairuotojo korteles buvo fiksuojami ir perduodami vairuotų transporto priemonių tachografų duomenys kelių transporto inspekcijai. Nurodė, kad jam buvo priskirta vairuoti transporto priemonė MAN, kurios valstybinis Nr. ( - ) kuri nuosavybės teise priklauso UAB „RAVAINĖ“ akcininkui NEGOTLATOR OU, kurios valdytojas yra V. Ž.. Nurodė, jog jam išvykstant į pirmąjį reisą UAB „RAVAINĖ“ išdavė 2016 m. liepos 22 d. darbuotojo komandiravimo pažymą, kuri buvo pasirašyta UAB „RAVAINĖ“ direktoriaus D. V. ir patvirtinta UAB „RAVAINĖ“ antspaudu, šioje pažymoje buvo nurodyta, kad jis yra komandiruojamas darbuotojas, su kuriuo darbdavė UAB „RAVAINĖ“ 2016 m. liepos 1 d. sudarė darbo sutartį, bei nurodytas bendrasis jo valandinis komandiruotės užmokestis – 10 Eur. Pabrėžė, kad 2016 m. liepos 7 d. UAB „RAVAINĖ“ sumokėjo jam 150 Eur avansą, vėliau komandiruotpinigių avansus mokėjo akcininkas V. Ž. ir uždaroji akcinė bendrovė „Kings trans“ (toliau – UAB „Kings trans“), iš viso jam buvo sumokėtas 6 372 Eur avansas. Teigė, kad 2016 m. rugpjūčio 22 d. grįžęs iš tolimojo reiso pateikė visus atsiskaitomuosius dokumentus UAB „RAVAINĖ“ direktoriui D. V., tačiau su juo nebuvo pilnai atsiskaityta, nuo 2016 m. spalio 20 d. jis vėl buvo išsiųstas į tolimąjį reisą, grįžęs iš šio reiso 2016 m. gruodžio 5 d. jis pateikė visus atsiskaitomuosius dokumentus UAB „RAVAINĖ“ direktoriui D. V., tačiau su juo, vėlgi, nebuvo pilnai atsiskaityta. Pažymėjo, kad iki 2016 m. gruodžio 31 d. dirbdamas UAB „RAVAINĖ“ neturėjo jokių atostogų ar nedarbingumo laikotarpių, todėl už šešis darbo mėnesius turėjo gauti 2 970 Eur (495,00 Eur x 6 mėn.) darbo užmokestį, be to, už komandiruotėse praleistas poilsio ir švenčių dienas jam turėjo būti mokamas dvigubas atlyginimas, kuris nebuvo sumokėtas. Ieškovo paskaičiavimais, už komandiruotėse praleistą 31 poilsio ir švenčių dieną už laikotarpį nuo 2016 m. liepos 4 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. jam priklauso 1 467,62 Eur. Mano, kad darbo sutartyje nesusitarus dėl konkretaus komandiruotpinigių mažinimo procento, jam turėjo būti mokami Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyto dydžio komandiruotpinigiai, todėl, ieškovo paskaičiavimais, iš viso jam turėjo būti sumokėta 5 592 Eur komandiruotpinigių už visus komandiruotėse išbūtus laikotarpius. Be to, jis UAB „RAVAINĖ“ pateikė patirtas komandiruotėse išlaidas (kelių mokesčiai, kt. išlaidos) 1 139,92 Eur sumai patvirtinančius dokumentus, todėl, ieškovo paskaičiavimais, bendra komandiruočių išlaidų suma (dienpinigiai ir kitos patirtos išlaidos) sudaro 6 731,92 Eur, o bendra jam priskaičiuoto darbo užmokesčio ir su juo susijusių išmokų suma per laikotarpį nuo 2016 m. liepos 4 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. sudaro 11 169,54 Eur. Teigė, kad UAB „RAVAINĖ“ 2016 m. liepos 7 d. pervedė jam 150 Eur avansą, dar 360 Eur avansą 2016 m. liepos 29 d. pervedė V. Ž., o 2016 m. lapkričio 7 d. UAB „RAVAINĖ“ sumokėjo 100 Eur avansą, pagal ieškovo paskaičiavimus, bendra jam priklausančio darbo užmokesčio suma už laikotarpį nuo 2016 m. liepos 4 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė 4 437,62 Eur (2 970,00 Eur + 1 467,62 Eur), o išmokėta 610 Eur, todėl jam nesumokėto darbo užmokesčio pagal darbo sutartį suma sudaro 3 827,62 Eur. Nurodė, kad UAB „Kings trans“ į jo banko sąskaitą pervedė iš viso 5 762 Eur avansą, jo komandiruočių išlaidų suma sudarė 6 731,92 Eur, todėl, ieškovo įsitikinimu, išminusavus kito asmens UAB „Kings trans“ jam sumokėtą 5 762 Eur avansą, UAB „RAVAINĖ“ nesumokėjo jam 969,92 Eur komandiruotpinigių, iš viso UAB „RAVAINĖ“ jam yra skolinga 4 797,54 Eur darbo užmokestį ir su juo susijusias išmokas. Ieškovo paskaičiavimais, už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą jam taip pat priklauso 165,37 Eur delspinigiai, apskaičiuoti už laikotarpį iki 2016 m. gruodžio 31 d. Ieškovo įsitikinimu, Darbo ginčų komisija neteisingai konstatavo, kad jis dirba vairuotoju–ekspeditoriumi UAB „Kings trans“, ir neteisingai laikė, kad jo nesiejo darbo santykiai su UAB „RAVAINĖ“, UAB „Kings trans“ atlikti mokėjimai yra ne kas kita kaip sumokėtas avansas už jo komandiruočių dienpinigius, dėl ko Darbo ginčų komisijos priimtas sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas.

6Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė patikslino prašomas priteisti sumas, prašė priteisti ieškovui iš jo darbdavės 917,42 Eur sumą, kurią sudaro darbo užmokestis, dienpinigiai ir kitos komandiruotės išlaidos, taip pat prašė priteisti darbo užmokestį už darbą švenčių ir poilsio dienomis, 50 Eur delspinigius bei 700 Eur bylinėjimosi išlaidas. Ieškovo atstovė papildomai paaiškino, kad ieškovas prašymų darbdavei neatvykti į darbą jos leidimu nereiškė.

7Atsakovė UAB „RAVAINĖ“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti jai iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

8Atsakovė UAB „RAVAINĖ“ paaiškino, kad su ieškovu darbo sutarties nebuvo sudariusi, ieškovas neatlikinėjo jokių funkcijų UAB „RAVAINĖ“ naudai – tarptautinių krovinių vežimo transporto priemonės vairuotoju ieškovas dirbo pas visai kitą darbdavį – UAB „Kings trans“. Pažymėjo, jog ieškovo pateiktoje darbo sutartyje su UAB „RAVAINĖ“ nėra originalaus UAB „RAVAINĖ“ direktoriaus parašo, uždėta faksimilė (spaudas), t. y. UAB „RAVAINĖ“ nesudarinėjo jokios darbo sutarties su ieškovu, ieškovas jai nerašė jokio prašymo dėl priėmimo į darbą, nepasirašinėjo po vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, pareiginiais nuostatais, įvadinės saugos instrukcija, visiškos materialinės atsakomybės sutartimi ar kitais dokumentais. Pabrėžė, kad buvo atliktas įmonės veiklos tyrimas, ar nagrinėjamu atveju neegzistavo nelegalaus darbo faktas (nurodyti faktai taip pat nebuvo nustatyti), įskaitant atlikti priešpriešinį tyrimą dėl ieškovo darbinių santykių UAB „Kings trans“, šio tyrimo metu UAB „Kings trans“ Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus teritoriniam skyriui pateikė su ieškovu 2016 m. liepos 1 d. sudarytą originalią darbo sutartį, kitus su aplinkybių tyrimu susijusius dokumentus, šios įmonės direktorius V. Ž. Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus teritoriniam skyriui pateiktame paaiškinime taip pat nurodė, kad ieškovas dirbo jo vadovaujamoje įmonėje, nurodė, kad įmonė su juo yra pilnai atsiskaičiusi, o pats ieškovas UAB „Kings trans“ liko skolingas 1 116,66 Eur kaip atskaitingas asmuo, su komandiruotėmis susijusius dokumentus ieškovui išduodavo UAB „Kings trans“ dirbę vadybininkai Vilius ir Justas, o visus atsiskaitymo su darbo santykiais susijusius klausimus sprendė su UAB „Kings trans“ direktoriumi V. Ž.. UAB „RAVAINĖ“ įsitikinimu, ieškovas neteisingai aiškina ir traktuoja atsiskaitymo su juo dokumentus, t. y. jų turinį, nes nei UAB „RAVAINĖ“, nei V. Ž. nemokėjo jokio darbo užmokesčio ir su tuo susijusių išmokų už darbą, atliktą UAB „RAVAINĖ“, visi ieškovo į darbo ginčą nagrinėjusios Darbo ginčų komisijos bylą pateikti CMR važtaraščiai taip pat buvo išduoti ir pildomi UAB „Kings trans“ vardu, t. y. ieškovas darbo santykius (funkcijas) atliko ne UAB „RAVAINĖ“ naudai, ne jos pavedimu. UAB „RAVAINĖ“ teigimu, ieškovas neteisingai nurodo ir faktines aplinkybes dėl jam priskirtos transporto priemonės priklausomumo ir valdymo, t. y. ieškovui priskirta transporto priemonė MAN, kurios valstybinis Nr. ( - ) nuosavybės teise priklauso įmonei NEGOTIATOR OU, o jos valdytojas – UAB „Kings trans“, todėl ieškovas vairavo UAB „Kings trans“ valdomą transporto priemonę ir būtent šios įmonės naudai atliko darbo funkcijas komandiruočių metu. Pažymėjo, kad pats ieškovas pripažįsta, jog visais su darbu susijusiais klausimais jis bendravo su V. Ž., kuris yra įmonės UAB „Kings trans“ direktorius, kitais pastarosios įmonės darbuotojais, bet ne su ja, t. y. UAB „RAVAINĖ“, todėl, įvertinant visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, UAB „RAVAINĖ“ įsitikinimu, ieškovo reikalavimas priteisti jam iš jos darbo užmokestį yra visiškai nepagrįstas ir turi būti atmestas, pagrindo priteisti iš jos ieškovo prašomus delspinigius taip pat nėra.

9Teismo posėdžio metu UAB „RAVAINĖ“ atstovas palaikė savo į bylą teiktuose atsiliepimuose išdėstytą poziciją, prašė ieškinį atmesti ir priteisti jai iš ieškovo jos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

10Atsakovė UAB „Kings trans“, įtraukta į bylą antrąja atsakove teismo iniciatyva teismo 2018 m. gegužės 17 d. nutartimi, atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

11Teismo posėdžio metu atsakovės UAB „Kings trans“ atstovas prašė ieškinį atmesti, pripažino, kad UAB „Kings trans“ buvo ieškovo darbdavė, ieškovui darbo užmokestį mokėjo ir kiti asmenys už UAB „Kings trans“, nesutiko su ieškovo nurodomomis kitomis komandiruotės išlaidomis, mano, kad įmonė neturi padengti ieškovo nurodytas sumokėtas baudas, kelių mokesčius ir kuro išlaidas.

12Trečiajam asmeniui E. K., UAB „Kings trans“ akcininkui (el. b. t. IV, b. l. 96–100), procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka, per teismo nustatytą terminą trečiasis asmuo E. K. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Teismo posėdžio metu UAB „Kings trans“ atstovas patvirtino, kad apie teismo posėdžio datą ir laiką trečiąjį asmenį E. K. – UAB „Kings trans“ akcininką informavo, tačiau trečiasis asmuo E. K. į teismo posėdį neatvyko, prašymų nagrinėti bylą jam nedalyvaujant negauta.

13Ieškinys tenkinamas iš dalies.

14Byloje ginčas kilo dėl atsiskaitymo su darbuotoju teisėtumo ir pagrįstumo.

15Iš bylos medžiagos matyti, kad darbuotojas, manydamas, kad darbdavys tinkamai su juo neatsiskaito, 2016 m. gruodžio 19 d. kreipėsi į Darbo ginčų komisiją su prašymu išnagrinėti darbo ginčą dėl teisės (dėl darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų išieškojimo) (Darbo ginčų komisijos byla, b. l. 1), Darbo ginčų komisija sprendimu nusprendė darbuotojo prašymą atmesti (Darbo ginčų komisijos byla, b. l. 128–129).

16Ginčui aktualiu laikotarpiu galiojusio Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 101 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kai abejojama dėl darbo santykius reglamentuojančių sutarčių sąlygų, jos aiškinamos darbuotojų naudai.

17DK 35 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, darbdaviai, darbuotojai ir jų atstovai turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų. Draudžiama piktnaudžiauti savo teise.

18DK 93 straipsnyje nustatyta, kad darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbuotojui sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, kolektyvinėje sutartyje ir šalių susitarimu.

19Pagal DK 186 straipsnio 1 dalį, darbo užmokestis yra atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį.

20DK 194 straipsnio 1 dalį, už darbą poilsio arba švenčių dieną, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką, mokama ne mažiau kaip dvigubai, skaičiuojant nuo darbuotojo darbo užmokesčio, nurodyto Darbo kodekso 186 straipsnio 2 dalyje, arba darbuotojo pageidavimu kompensuojama suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų ir mokant už tas dienas darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį; pagal DK 194 straipsnio 2 dalį, už darbą švenčių dieną pagal grafiką mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis, nurodytas Darbo kodekso 186 straipsnio 2 dalyje.

21DK 201 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbo užmokestis mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, o jeigu yra darbuotojo raštiškas prašymas, – kartą per mėnesį. DK 201 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad konkretūs darbo užmokesčio mokėjimo terminai, vieta ir tvarka nustatomi kolektyvinėse arba darbo sutartyse.

22Pagal DK 207 straipsnio 1 dalį, kai dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, kartu su jomis darbuotojui išmokami įstatymų nustatyto dydžio delspinigiai.

23DK 220 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbuotojams, pasiųstiems į tarnybines komandiruotes, garantuojama, kad per visą komandiruotės laiką paliekama darbo vieta (pareigos) ir darbo užmokestis. Be to, jiems mokami dienpinigiai ir kompensuojamos su komandiruote susijusios išlaidos.

24Pažymėtina, kad pagal DK 93 straipsnio 1 dalies nuostatas, darbo sutartis – tai darbuotojo ir darbdavio susitarimas, todėl šalys sudarydamos tokį susitarimą laisva valia suderina darbo sutarties sąlygas ir, jas nustatydamos, prisiima konkrečius iš sutarties kylančius įsipareigojimus. Jei vienos iš šalių netenkina derinamo susitarimo (darbo sutarties) sąlygos, kiekviena šalis gali tokio susitarimo nepasirašyti, tokiu atveju darbo sutartis nebūtų sudaroma. Nagrinėjamu atveju į bylą pateiktos dvi darbo sutartys – ieškovas pateikė jo turimą darbo sutarties egzempliorių, kuriame darbdave nurodoma UAB „RAVAINĖ“ (el. b. popierinio bylos priedo 18 lapas), UAB „Kings trans“ pateikė darbo sutarties egzempliorių, kurioje darbo sutarties šalimis nurodomi ieškovas ir UAB „Kings trans“ (Darbo ginčų komisijos byla, b. l. 119), abejose darbo sutartyse nurodoma, kad 2016 m. liepos 1 d. sudaroma neterminuota darbo sutartis, ieškovas priimamas į darbą tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotoju, susitariama, jog ieškovui be darbo užmokesčio bus mokami dienpinigiai, ne mažesni nei 50 % Vyriausybės nustatytų, ieškovas pradeda dirbti 2016 m. liepos 4 d.

25Byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškovo pateiktoje ir jo reikalavimų pagrindu esančioje 2016 m. liepos 1 d. darbo sutartyje su UAB „RAVAINĖ“ (el. b. popierinio bylos priedo 18 lapas) nėra originalaus UAB „RAVAINĖ“ direktoriaus parašo – akivaizdu, kad šioje darbo sutartyje buvo uždėtas parašo spaudas, kurį vizualiai lyginant su UAB „RAVAINĖ“ direktoriaus D. V. parašu kituose dokumentuose, taip pat su jo parašu, uždėtu ant priesaikos, nėra panašus į jo parašą (to neneigė ir pats ieškovas), pats D. V. bylos nagrinėjimo metu nurodė darbo sutarties su ieškovu nepasirašinėjęs (el. b. t. IV, b. l. 57). Tuo tarpu darbo sutartis (Darbo ginčų komisijos byla, b. l. 119), kurią pateikė UAB „Kings trans“ Darbo ginčų komisijai, yra pasirašyta tiek ieškovo, tiek tuometinio UAB „Kings trans“ direktoriaus bei akcininko E. K., vėlesnis įmonės direktorius V. Ž. bylos nagrinėjimo metu patvirtino, jog 2016 m. liepos 1 d. buvo sudaryta darbo sutartis su ieškovu, nurodė, kad ieškovas yra UAB „Kings trans“ darbuotojas, kad ieškovas dirba jo vadovaujamoje įmonėje V. Ž. neneigė ir 2017 m. vasario mėn. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) patikrinimo metu teikdamas paaiškinimus ir dokumentus, ieškovas neginčijo, kad šioje darbo sutartyje yra jo parašas, todėl ieškovo argumentus, kad jis niekada nesudarinėjo darbo sutarties su UAB „Kings trans“, teismas atmeta kaip nepagrįstus – nors už tinkamą darbo sutarties sudarymą yra atsakingas darbdavys, ieškovas, pasirašydamas du darbo sutarties egzempliorius ir tokiu būdu savo parašu patvirtindamas, jog jam pateiktuose darbo sutarties egzemplioriuose šalių susitartos darbo sąlygos yra įtvirtintos tinkamai, taip pat turėjo būti apdairus ir rūpestingas, šiuo gi atveju, sulyginus abi byloje esančias darbo sutartis (el. b. popierinio bylos priedo 18 lapas, Darbo ginčų komisijos byla, b. l. 119) matyti, kad abiejų darbo sutarčių tiek registracijos numeris, tiek ir tekstas yra praktiškai identiškas, darbo sutarties egzemplioriuose buvo skirtingai nurodyti darbdaviai ir ieškovo darbo užmokestis, todėl šiuos skirtumus, ieškovas, būdamas apdairus ir rūpestingas darbuotojas, prieš pasirašydamas du darbo sutarties egzempliorius, turėjo pastebėti ir įvertinti. Taigi, dėl aukščiau išdėstytų aplinkybių, teismas sprendžia, jog vien ieškovo pateiktos darbo sutarties pagrindu konstatuoti ieškovo įsidarbinimo UAB „RAVAINĖ“ faktą šiuo konkrečiu ginčo atveju neužtenka, būtina vertinti bylos medžiagos visumą.

26Bylos medžiaga patvirtina, jog priešingai nei teigia ieškovas, darbinius nurodymus jis gavo ne iš UAB „RAVAINĖ“, o iš UAB ,,Kings trans“, atlikdamas darbines funkcijas jis veikė UAB „Kings trans“ vardu – tai patvirtina įsakymai dėl komandiruočių (el. b. t. III, b. l. 86, 87), kelionės dokumentai CMR važtaraščiai (Darbo ginčų komisijos byla, b. l. 18–20, 24–29, 31–32, 34–41), šie dokumentai pasirašyti ieškovo (to ieškovas neginčijo), būtent su UAB ,,Kings trans“ sudaryta ieškovo darbo sutartis buvo įregistruota šios bendrovės darbo sutarčių registravimo žurnale (el. b. t. IV, b. l. 19) ir būtent su šia bendrove ieškovas 2016 m. birželio 30 d. pasirašė pareiginę instrukciją (el. b. t. IV, b. l. 23–24), visiškos materialinės atsakomybės sutartį (el. b. t. IV, b. l. 25), buvo pasirašytinai supažindintas su šios bendrovės darbo tvarkos taisyklėmis (el. b. t. IV, b. l. 21–22), pasirašė UAB ,,Kings trans“ darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje žurnale (el. b. t. IV, b. l. 29–31), UAB ,,Kings trans“ gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnale (el. b. t. IV, b. l. 32–33), buvo pasirašytinai supažindintas su UAB ,,Kings trans“ darbuotojų psichiką veikiančių medžiagų sąrašu ir tvarka (el. b. t. IV, b. l. 35–36), savo ranka užpildė UAB ,,Kings trans“ darbuotojų asmeninių apsaugos priemonių kortelę, kurioje įrašė savo lytį, ūgį, avalynės dydį (el. b. t. IV, b. l. 37) bei savo parašu patvirtino asmeninių priemonių gavimą (el. b. t. IV, b. l. 38), buvo pasirašytinai supažindintas su sveikatos tikrinimo grafiku (el. b. t. IV, b. l. 39–40), per visą ieškovo darbo laikotarpį darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos jam buvo mokamos iš UAB „Kings trans“ banko sąskaitos, asmeninės tuometinio jos vadovo V. Ž. sąskaitos arba kitų įmonių sąskaitų, mokėjimo paskirtyje nurodant, kad mokama už UAB „Kings trans“, išskyrus 2016 m. liepos 7 d. pavedimą, kurį atliko V. Ž. iš savo asmeninės banko sąskaitos, nurodydamas paskirtį „avansas, UAB „RAVAINĖ“ (Darbo ginčų komisijos byla, b. l. 74–76), darbo užmokestį ieškovui skaičiavo taip pat ne UAB „RAVAINĖ“, o UAB ,,Kings trans“ (Darbo ginčų komisijos byla, b. l. 65–72, 117–118). Byloje nėra jokių duomenų, kad pasirašydamas darbo sutartį su UAB ,,RAVAINĖ“ ieškovas, kaip darbuotojas, pasirašė ir kitus su įdarbinimu susijusius dokumentus, praėjo reikiamą instruktavimą ir pan., UAB ,,RAVAINĖ“ papildomai pateiktuose žurnalų išrašuose tokių žymų nėra (el. b. t. IV, b. l. 3–17). Teismo vertinimu, ieškovo į bylą pateikta komandiravimo pažyma, išrašyta UAB ,,RAVAINĖ“ vardu ir pasirašyta galimai jos vadovo (el. b. t. I, b. l. 7–14), avanso apyskaitos, surašytos ieškovo ant blanko su UAB ,,RAVAINĖ“ rekvizitais (el. b. t. III, b. l. 88–97), ieškovo įdarbinimo UAB ,,RAVAINĖ“ fakto savaime neįrodo ir nepatvirtina – esant ginčo šalių pripažintai aplinkybei, jog tiek UAB „RAVAINĖ“, tiek UAB „Kings trans“ faktinis ofisas buvo tame pačiame kabinete, o valdymo organai tarpusavyje susiję, tikėtina, jog dokumentų blankai galėjo būti per klaidą sumaišyti, dėl tos pačios priežasties klaida galėjo įvykti ir ruošiant ieškovui skirtą antrąjį darbo sutarties egzempliorių.

27Taigi, teismas, įvertinęs visa tai, kas išdėstyta aukščiau, konstatuoja, kad ieškovas buvo įdarbintas ir ginčo laikotarpiu tarptautinių krovinių vežimo transporto priemonės vairuotoju dirbo UAB ,,Kings trans“, tuo tarpu su UAB „RAVAINĖ“ jis darbo sutarties nebuvo sudaręs, neatlikinėjo jokių funkcijų įmonės UAB „RAVAINĖ“ naudai, nepriėmė iš jos ir neatliko jokių darbinių pavedimų, todėl ieškovo darbdavė buvo UAB „Kings trans“, todėl būtent ši įmonė turėjo pareigą tinkamai ir laiku atsiskaityti su darbuotoju, t. y. ieškovui darbo sutartyje nustatyta tvarka turėjo būti mokamas darbo užmokestis, dienpinigiai bei kompensuotos kitos komandiruotėje patirtos išlaidos. Tokią teismo išvadą patvirtina ir VDI UAB „RAVAINĖ“ ir UAB „Kings trans“ atliktų patikrinimų aktai (el. b. t. III, b. l. 110, 136).

28Kaip jau teismas konstatavo aukščiau, ieškovo darbdavė buvo UAB „Kings trans“, kuri pagal darbo sutartį įsipareigojo mokėti ieškovui darbo užmokestį, mokamą vieną kartą per mėnesį – 15 d., plius komandiruotpinigius, darbo sutartimi taip pat buvo susitarta, jog jam dienpinigiai bus mokami ne mažesni nei 50 % Vyriausybės nustatytų. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovo pateiktoje darbo sutartyje jo darbo užmokestis nurodomas kaip Vyriausybės nustatytas minimalus atlyginimas, padaugintas iš koeficiento 1,303 Eur, kas sudaro 495 Eur, tuo tarpu UAB „Kings trans“ pateiktoje darbo sutartyje ieškovo darbo užmokestis nurodomas Vyriausybės nustatytas minimalus atlyginimas, padaugintas iš koeficiento 1,3 Eur plius 0,29 Eur, kas sudaro 494,29 Eur. Pabrėžtina, kad tais atvejais, kuomet yra abejojama dėl darbo santykius reglamentuojančių sutarčių sąlygų, jos aiškinamos darbuotojų naudai (DK 101 straipsnio 2 dalis), todėl teismas sprendžia, kad UAB „Kings trans“ ir ieškovas darbo sutarties sudarymo metu susitarė dėl 495 Eur mėnesinio darbo užmokesčio, šiuo dydžiu teismas vadovausis vertindamas, ar UAB „Kings trans“ darbo užmokestį darbuotojui mokėjo tinkamai.

29Nustatyta, jog UAB „Kings trans“ ginčo nagrinėjimo metu Darbo ginčų komisijai pateikė ieškovo darbo užmokesčio apskaičiavimo buhalterinius dokumentus (Darbo ginčų komisijos byla, b. l. 65–72, 117–118, 120–124), darbo laiko apskaitos žiniaraščius (Darbo ginčų komisijos byla, b. l. 125–127), iš kurių matyti, jog ieškovo komandiruočių metu jam buvo fiksuojamas 8 val. darbo laikas darbo dienomis, o savaitgaliais ir švenčių dienomis – poilsio dienos, laikotarpiais tarp komandiruočių ieškovui buvo fiksuojamas nedraudiminis laikotarpis, nedraudiminiu laikotarpiu ieškovui darbo užmokestis nebuvo priskaičiuotas ir nebuvo mokamas. Ieškovas nurodė, kad visą ginčo laikotarpį neturėjo nedarbingumo pažymėjimų, neatostogavo, apie ieškovui išduotus nedarbingumo pažymėjimus Sodroje duomenų taip pat nėra. UAB „Kings trans“ nepateikė jokių įrodymų, dėl kokių priežasčių laikotarpiais, kuomet ieškovas nebuvo siunčiamas į komandiruotes, ieškovui buvo fiksuojamas nedraudiminis laikotarpis, dėl ko ieškovui nebuvo priskaičiuojamas darbo užmokestis, taip pat nepateikė jokių įrodymų, kad ieškovas buvo išreiškęs pageidavimą neatvykti į darbą administracijos leidimu, priešingai, VDI patikrinimo metu 2017 m. vasario mėnesį UAB „Kings trans“ direktorius V. Ž. VDI pateikti ieškovo prašymų neatvykti į darbą administracijos leidimu negalėjo (el. b. t. III, b. l. 138), teismo posėdžio metu ieškovo atstovė nurodė, kad prašymų darbdavei neatvykti į darbą savo iniciatyva ieškovas nereiškė. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad laikotarpiu nuo 2016 m. liepos 22 d. iki 2016 m. spalio 16 d. ir nuo 2016 m. gruodžio 5 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d., kuomet ieškovas nebuvo siunčiamas į komandiruotes, UAB „Kings trans“ ieškovui nedraudiminį laikotarpį fiksavo nepagrįstai, ieškovas dirbo budėjimo režimu, todėl jam sutartas darbo užmokestis turėjo būti priskaičiuotas ir išmokėtas. Be to, darbuotojo teigimu, už komandiruotėse praleistas poilsio ir švenčių dienas jam turėjo būti mokamas dvigubas atlyginimas, kuris nebuvo sumokėtas. Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu prašė priteisti ieškovui dvigubą darbo užmokestį už darbą švenčių ir poilsio dienomis, ieškovas bylos nagrinėjimo metu pateikė savo paskaičiavimus (el. b. t. IV, b. l. 141), pagal kuriuos, už komandiruotėse praleistą 31 poilsio ir švenčių dieną už laikotarpį nuo 2016 m. liepos 4 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. jam papildomai priklauso 733,80 Eur, kas atskaičius mokesčius sudaro 568,12 Eur. Šiuos ieškovo teiginius patvirtina VDI 2017 m. vasario 20 d. UAB „Kings trans“ atlikto patikrinimo rezultatai – šio patikrinimo metu buvo nustatyta, kad ieškovui darbo užmokestis nebuvo mokamas darbo sutartyje nustatytu terminu, taip pat buvo nustatyta, kad 2016 m. liepos–gruodžio mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose nebuvo žymėtas dirbtas laikas pagal nuskaitytus ieškovo asmeninių tachografų kortelių arba tachografų registracijos lapų duomenimis (el. b. t. III, b. l. 136). Ieškovo darbdavė UAB „Kings trans“ bylos nagrinėjimo metu pateikė darbo laiko apskaitos žiniaraščius, tačiau pateikti darbo laiko apskaitos žiniaraščiai ieškovo nepasirašyti, šie dokumentai buvo pildyti išimtinai darbdavės, todėl teismas, be kita ko įvertinęs VDI UAB „Kings trans“ atlikto patikrinimo rezultatus, šiuos dokumentus vertina kritiškai bei sprendžia, kad ieškovui turėjo būti sumokėtas dvigubas darbo užmokestis už komandiruotėse praleistą 31 poilsio ir švenčių dieną už laikotarpį nuo 2016 m. liepos 4 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d., ieškovo darbo užmokesčio paskaičiavimas yra atliktas teisingai (el. b. t. IV, b. l. 141). Taigi, už laikotarpį nuo 2016 m. liepos 4 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d., įvertinus dirbtas poilsio ir švenčių dienas, ieškovo darbo užmokestis sudarė 3 679,05 Eur, kas atskaičius mokesčius sudaro 2 796,08 Eur ir būtent ši suma turėjo būti išmokėta darbuotojui.

30Darbuotojas taip pat teigia, kad kadangi darbo sutartyje nebuvo susitarta dėl konkretaus dienpinigių mažinimo procento, jam turėjo būti mokami Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyti dienpinigių dydžiai, kurie, ieškovo paskaičiavimais sudaro 5 592 Eur už visus ginčo laikotarpiu komandiruotėse išbūtus laikotarpius (el. b. t. IV, b. l. 143). Taigi, ieškovas neginčija komandiruočių įsakymuose nurodytų jo komandiruočių laikotarpių ir valstybių, iš esmės nesutinka tik su dienpinigių dydžiu. Nustatyta, kad ieškovas, sudarydamas darbo sutartį, savo parašu patvirtino, jog sutinka, kad jam bus mokami ne mažesni nei 50 % mažesni dienpinigiai (tiek ieškovo pateiktos, tiek UAB „Kings trans“ pateiktos darbo sutarties 7 punktas (el. b. popierinio bylos priedo 18 lapas, Darbo ginčų komisijos byla, b. l. 119), vadinasi, ieškovas laisva valia sudarydamas darbo sutartį patvirtino, kad darbdavė turi teisę jam skaičiuoti mažesnius, tame tarpe ir 50 % dydžio dienpinigius, gauti atskiro ieškovo sutikimo dėl konkretaus mažinamo dienpinigių procento UAB „Kings trans“ neturėjo. Dokumentai iš UAB „Kings trans“ buhalterinės programos (Darbo ginčų komisijos byla, b. l. 66–70) patvirtina, kad už komandiruotėse faktiškai išbūtą laiką ieškovui buvo skaičiuojami 50 % dydžio dienpinigiai, kas sudaro 2 796 Eur (50 % ieškovo prašomos dienpinigių sumos). Taigi, UAB „Kings trans“ vadovaudamasi su ieškovu sudaryta darbo sutartimi turėjo teisę skaičiuoti 50 % dydžio dienpinigius, dėl ko ieškovo argumentai, jog darbo sutartyje nesusitarus dėl konkretaus dienpinigių mažinimo procento, jam turėjo būti mokami 100 % dydžio dienpinigiai, atmetami kaip nepagrįsti.

31Bylos medžiaga (Darbo ginčų komisijos byla, b. l. 12–17, 50–52, 74–76) patvirtina ieškovo nurodomus teiginius ir pateiktus paskaičiavimus (el. b. t. IV, b. l. 142, 167), jog ginčo laikotarpiu jis patyrė 1 623,47 Eur kitas su komandiruote susijusias išlaidas. Nors teismo posėdžio metu atsakovės UAB „Kings trans“ atstovas ginčijo šią sumą teigdamas, jog įmonė neturi pareigos atlyginti ieškovui jo sumokėtos baudos, kelių mokesčių ir kuro išlaidų, įrodymų šiems savo teiginiams pagrįsti nepateikė – UAB „Kings trans“ nepateikė jokių įrodymų, kad ieškovo sumokėta bauda buvo skirta ieškovui dėl jo kaltės, o ne dėl įmonės kaltės, taip pat nepateikė jokių įrodymų, jog įsigytą kurą ieškovas panaudojo savo, o ne įmonės reikmėms, tuo tarpu mokesčiai už kelius, be jokios abejonės, yra neatsiejami nuo atsakovės UAB „Kings trans“ veiklos (krovinių pervežimas užsienyje), todėl pagrindo mažinti ieškovo komandiruotėse patirtų 1 623,47 Eur išlaidų sumą nėra, šias su komandiruote susijusias išlaidas UAB „Kings trans“ ieškovui turėjo atlyginti visa apimtimi.

32Taigi, laikotarpiu nuo 2016 m. liepos 4 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. ieškovui turėjo būti sumokėtas 2 796,08 Eur darbo užmokestis (atskaičius mokesčius), 2 796 Eur dienpinigiai ir atlygintos 1 623,47 kitos su komandiruote susijusios ieškovo patirtos išlaidos, bendra suma – 7 215,55 Eur. Iš ieškovo banko sąskaitos išrašo (Darbo ginčų komisijos byla, b. l. 74–76) nustatyta, kad ginčo laikotarpiu ieškovui iš viso buvo pervesta 6 372 Eur. Vadinasi, už ginčo laikotarpį, t. y. nuo 2016 m. liepos 4 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d., UAB „Kings trans“ neišmokėjo ieškovui 843,55 Eur (7 215,55 Eur - 6 372 Eur) darbo užmokesčio, dienpinigių, kitų su komandiruotėmis susijusių išlaidų, todėl yra pagrindas tenkinti ieškovo reikalavimus iš dalies – ieškovui iš UAB „Kings trans“ priteisiama 843,55 Eur galutinio atsiskaitymo.

33Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašė už pavėluotą darbo užmokesčio mokėjimą priteisti ieškovui 50 Eur delspinigius, tačiau teismas atkreipia dėmesį į tai, kad bylos nagrinėjimo metu pats ieškovas, skaičiuodamas komandiruočių išlaidų ir dienpinigių sumas (el. b. t. IV, b. l. 142) nurodė, jog darbdavės skola 2016 m. rugpjūčio 25 d. sudarė 5,55 Eur, 2016 m. gruodžio 15 d. – 837,92 Eur, tačiau atlikdamas šiuos paskaičiavimus darbuotojas nurodė 100 % dienpinigių sumą, kurių, kaip jau teismas konstatavo aukščiau, UAB „Kings trans“ jam mokėti neprivalėjo, ji galėjo mokėti 50 % dydžio dienpinigius, ką ji ir darė. Esant nustatytoms aplinkybėms, be kita ko, įvertinant UAB „Kings trans“ veiklos specifikos įtaką darbuotojui išmokamų sumų mokėjimo terminams, pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimą dėl 50 Eur delspinigių nėra, šis reikalavimas atmetamas.

34Dėl kitų šalių išdėstytų teiginių teismas nepasisako, kadangi laiko, jog jie nėra teisiškai reikšmingi šios bylos išsprendimui, nekeičiantys teismo padarytų išvadų.

35Pažymėtina, kad pagal naujojo DK (įsigaliojusio nuo 2017 m. liepos 1 d.) nuostatas, darbo ginčų komisijos sprendimas nėra apeliacijos ar sprendimo peržiūros dalykas, pareiškus ieškinį teisme, teismas nagrinėja darbo ginčą dėl teisės iš esmės, taikydamas CPK nustatytus darbo bylų nagrinėjimo ypatumus, teismo sprendimui darbo ginčo byloje įsiteisėjus, darbo ginčų komisijos sprendimas netenka galios (DK 231 straipsnio 3, 4, 7 dalys).

36Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta aukščiau, vadovaudamasis nurodytų teisės normų sistemine analize, remdamasis ištirtų bylos įrodymų visuma, teisingumo ir protingumo kriterijais, vidiniu įsitikinimu, teismas daro išvadą, kad Darbo ginčų komisija ginčą nagrinėdama ikiteismine tvarka jį išnagrinėjo netinkamai, nes konstatavusi, jog darbuotojas UAB „RAVAINĖ“ nedirbo, tarp ieškovo ir jo darbdavės UAB „Kings trans“ kilusio ginčo dėl darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų išieškojimo neišsprendė, teismas, ginčą išnagrinėjęs iš esmės, konstatuoja, kad ieškovo ir UAB „RAVAINĖ“ darbo santykiai, nesiejo, ieškovas darbo sutartį sudarė ir darbo funkcijas vykdė UAB „Kings trans“, ir sprendžia, kad yra pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies – iš darbdavės UAB „Kings trans“ ieškovo naudai priteisiamas 843,55 Eur galutinis atsiskaitymas; kitoje dalyje ieškinys atmetamas; teismo sprendimui įsiteisėjus Darbo ginčų komisijos sprendimas netenka galios.

37Vadovaujantis CPK 282 straipsniu yra pagrindas teismo sprendimo dalį, neviršijančią vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio sumos – 495 Eur (neatskaičius mokesčių), nukreipti vykdyti skubiai.

38Proceso šalies patirtų atstovavimo išlaidų atlyginimą reglamentuoja CPK ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos).

39Ieškovas teismo prašė priteisti jam iš darbdavės jį atstovavusiai advokatei sumokėtas jo patirtas 700 Eur išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu (el. b. t. I, b. l. 18, t. IV, b. l. 54). Atsakovė UAB „RAVAINĖ“ teismo prašė priteisti jai iš ieškovo ją atstovavusiam advokatui sumokėtas jos patirtas 1 694 Eur išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu (el. b. t. I, b. l. 74, t. II, b. l. 10–11, t. IV, b. l. 82–83). Atsakovė UAB „Kings trans“ prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir tokias išlaidas patvirtinančių įrodymų nepateikė, todėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo jai klausimas nesprendžiamas.

40Teismas, įvertinęs CPK, Rekomendacijų nuostatas, atsižvelgęs į bylos sudėtingumo laipsnį, spręstų teisinių klausimų pobūdį, vadovaudamasis teisingumo ir sąžiningumo principais, proporcingai tenkintų reikalavimų apimčiai ieškovui iš atsakovės UAB „Kings trans“ priteisia 350 Eur bylinėjimosi išlaidas.

41Atsakovė UAB „RAVAINĖ“, teigdama, kad ieškovas nepagrįstai įtraukė ją į bylą atsakove, prašė bylinėjimosi išlaidas jai priteisti iš ieškovo, tačiau nagrinėjamu atveju teismas ieškovo kaltės įtraukiant atsakove UAB „RAVAINĖ“ nenustatė, nes, kaip jau teismas nustatė aukščiau, ieškovo turėtame jam darbdavės pateiktame jo darbo sutarties egzemplioriuje jo darbdavė buvo nurodyta UAB „RAVAINĖ“, abi įmonės veiki tose pačiose patalpose, todėl teismas, aukščiau sprendime konstatavęs, kad ieškovo darbdavė buvo UAB „Kings trans“, o būtent darbdavei tenka atsakomybė už tinkamą darbo sutarties sudarymą, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, UAB „RAVAINĖ“ patirtas 1 694 Eur bylinėjimosi išlaidas priteisia iš atsakovės UAB „Kings trans“, laikydamas, kad tokia suma yra adekvati nagrinėjamai bylai.

42Teismas šioje byloje patyrė 55,34 Eur pašto išlaidos, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu. Vadovaujantis CPK 96 straipsnio 1 dalimi, 5 dalimi, įvertinus šalių procesinį elgesį bylos nagrinėjimo metu ir priežastis, dėl kurių susidarė šios išlaidos, šios išlaidos, pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 66 straipsnio 4 dalį, suapvalintos iki artimiausio sveiko skaičiaus, priteisiamos į valstybės biudžetą iš atsakovės UAB „Kings trans“. Kadangi pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punktą ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, tai, vadovaujantis CPK 96 straipsnio 1 dalimi, 5 dalimi iš atsakovės UAB „Kings trans“ į valstybės biudžetą taip pat priteisiamas 19 Eur žyminis mokestis (pagal priteistą sumą).

43Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 270 straipsniu teismas

Nutarė

44ieškovo S. Ž. (S. Ž.) ieškinį tenkinti iš dalies.

45Priteisti ieškovui S. Ž. (S. Ž.) (a. k. ( - )) iš uždarosios akcinės bendrovės „Kings trans“ (į. k. 301735778) 843,55 Eur (aštuonių šimtų keturiasdešimt trijų eurų ir penkiasdešimt penkių euro centų) galutinį atsiskaitymą bei 350 Eur (trijų šimtų penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidas.

46Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

47Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „RAVAINĖ“ (į. k. 124105822) iš uždarosios akcinės bendrovės „Kings trans“ (į. k. 301735778) 1 694 Eur (vieno tūkstančio šešių šimtų devyniasdešimt keturių eurų) bylinėjimosi išlaidas.

48Priteisti valstybės naudai iš uždarosios akcinės bendrovės „Kings trans“ (į. k. 301735778) 19 Eur (devyniolikos eurų) žyminį mokestį ir 55 Eur (penkiasdešimt penkių eurų) teismo patirtas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu. Valstybei priteista suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (j. a. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660. Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina skubiai pateikti teismui.

49Teismo sprendimui įsiteisėjus Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2017 m. vasario 14 d. sprendimą Nr. ( - ) darbo byloje Nr. ( - ) laikyti netekusiu galios.

50Sprendimo dalį dėl S. Ž. (S. Ž.) naudai iš uždarosios akcinės bendrovės „Kings trans“ priteistos 495 Eur (keturių šimtų devyniasdešimt penkių eurų) (neatskaičius mokesčių) sumos vykdyti skubiai.

51Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ieva... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. S. Ž. (toliau – ieškovas, darbuotojas) elektroninių ryšių priemonėmis... 5. Ieškovas paaiškino, kad 2016 m. liepos 1 d. su UAB „RAVAINĖ“ pasirašė... 6. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė patikslino prašomas priteisti sumas,... 7. Atsakovė UAB „RAVAINĖ“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei... 8. Atsakovė UAB „RAVAINĖ“ paaiškino, kad su ieškovu darbo sutarties nebuvo... 9. Teismo posėdžio metu UAB „RAVAINĖ“ atstovas palaikė savo į bylą... 10. Atsakovė UAB „Kings trans“, įtraukta į bylą antrąja atsakove teismo... 11. Teismo posėdžio metu atsakovės UAB „Kings trans“ atstovas prašė... 12. Trečiajam asmeniui E. K., UAB „Kings trans“ akcininkui (el. b. t. IV, b.... 13. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 14. Byloje ginčas kilo dėl atsiskaitymo su darbuotoju teisėtumo ir pagrįstumo.... 15. Iš bylos medžiagos matyti, kad darbuotojas, manydamas, kad darbdavys tinkamai... 16. Ginčui aktualiu laikotarpiu galiojusio Lietuvos Respublikos darbo kodekso... 17. DK 35 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įgyvendindami savo teises bei... 18. DK 93 straipsnyje nustatyta, kad darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio... 19. Pagal DK 186 straipsnio 1 dalį, darbo užmokestis yra atlyginimas už darbą,... 20. DK 194 straipsnio 1 dalį, už darbą poilsio arba švenčių dieną, jeigu jis... 21. DK 201 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbo užmokestis mokamas ne rečiau... 22. Pagal DK 207 straipsnio 1 dalį, kai dėl darbdavio kaltės pavėluotai... 23. DK 220 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbuotojams, pasiųstiems į... 24. Pažymėtina, kad pagal DK 93 straipsnio 1 dalies nuostatas, darbo sutartis –... 25. Byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškovo pateiktoje ir jo reikalavimų... 26. Bylos medžiaga patvirtina, jog priešingai nei teigia ieškovas, darbinius... 27. Taigi, teismas, įvertinęs visa tai, kas išdėstyta aukščiau, konstatuoja,... 28. Kaip jau teismas konstatavo aukščiau, ieškovo darbdavė buvo UAB „Kings... 29. Nustatyta, jog UAB „Kings trans“ ginčo nagrinėjimo metu Darbo ginčų... 30. Darbuotojas taip pat teigia, kad kadangi darbo sutartyje nebuvo susitarta dėl... 31. Bylos medžiaga (Darbo ginčų komisijos byla, b. l. 12–17, 50–52, 74–76)... 32. Taigi, laikotarpiu nuo 2016 m. liepos 4 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d.... 33. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašė už pavėluotą darbo... 34. Dėl kitų šalių išdėstytų teiginių teismas nepasisako, kadangi laiko,... 35. Pažymėtina, kad pagal naujojo DK (įsigaliojusio nuo 2017 m. liepos 1 d.)... 36. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta aukščiau, vadovaudamasis nurodytų... 37. Vadovaujantis CPK 282 straipsniu yra pagrindas teismo sprendimo dalį,... 38. Proceso šalies patirtų atstovavimo išlaidų atlyginimą reglamentuoja CPK ir... 39. Ieškovas teismo prašė priteisti jam iš darbdavės jį atstovavusiai... 40. Teismas, įvertinęs CPK, Rekomendacijų nuostatas, atsižvelgęs į bylos... 41. Atsakovė UAB „RAVAINĖ“, teigdama, kad ieškovas nepagrįstai įtraukė... 42. Teismas šioje byloje patyrė 55,34 Eur pašto išlaidos, susijusias su... 43. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 44. ieškovo S. Ž. (S. Ž.) ieškinį tenkinti iš dalies.... 45. Priteisti ieškovui S. Ž. (S. Ž.) (a. k. ( - )) iš uždarosios akcinės... 46. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 47. Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „RAVAINĖ“ (į. k.... 48. Priteisti valstybės naudai iš uždarosios akcinės bendrovės „Kings... 49. Teismo sprendimui įsiteisėjus Lietuvos Respublikos valstybinės darbo... 50. Sprendimo dalį dėl S. Ž. (S. Ž.) naudai iš uždarosios akcinės bendrovės... 51. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...