Byla 1S-50-557/2009

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Linas Pauliukėnas, sekretoriaujant Danutei Klimašauskaitei, dalyvaujant prokurorei Kristinai Prialgauskienei, pareiškėjai L. B. , vertėjai Anželai Tyščukienei, teismo posėdyje išnagrinėjęs Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo 2009-02-21 nutarties, kuria patenkintas L. B. skundas dėl Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo 2009-01-22 nutarimo atmesti L. B. skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokurorės 2008-12-31 nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūroje 2007-10-25 buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti dėl to, kad V. B., dirbdamas AB „ ( - )“ refmechaniku, 2007-10-24 apie 14 val. 50 min. laive „( - )“ savo kajutėje buvo rastas negyvas.

32008-12-31 Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Pirmojo skyriaus vyriausioji prokurorė R. Morozova priėmė nutarimą, kuriuo nutraukė ikiteisminį tyrimą, kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Nutarime nurodoma, jog bylos duomenimis buvo nustatyta, kad V. B. mirė dėl ligos (ūmaus miokardo infarkto), sužalojimų jo kūne nerasta, taip pat nėra jokių duomenų apie kokią nors nusikalstamą veiką jo atžvilgiu. Šį prokurorės nutarimą L. B. apskundė aukštesniajam prokurorui.

42009-01-22 Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas V. Kičiatovas nutarimu atmetė L. B. skundą dėl 2008-12-31 prokurorės nutarimo panaikinimo ir ikiteisminio tyrimo atnaujinimo. Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo nutarimą L. B. apskundė ikiteisminio tyrimo teisėjui. Pareiškėja nurodė, kad prokuratūra nepilnai ištyrė jos vyro V. B. mirties aplinkybes ir priežastis. Ikiteisminio tyrimo metu nebuvo atsižvelgta į liudininkų parodymus, neapklaustas pagrindinis liudininkas, tiesioginis V. B. viršininkas - vyriausiasis mechanikas V. L., kuris galėtų nurodyti tikrąją padėtį reiso metu ir paskutinėmis V. B. gyvenimo dienomis. Neatsižvelgta į AB "( - )" laivuose reisų metų mirusių jūreivių skaičių ir jų mirties aplinkybes, į darbo sąlygas, kuriose dirbdami žmonės miršta. Prokuratūra neatsižvelgė į vyr. mechaniko V. L. tarnybinius pranešimus AB "( - )" techniniam departamentui dėl laivo "( - )" pagrindinio variklio techninio stovio, motoristo K. S., virėjo E. B., vyr. mechaniko S. parodymus. Pareiškėja taip pat nurodė, kad nebuvo įvykdytas jos prašymas Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūrai iš Brazilijos užklausti V. B. kūno skrodimo aktą ir kraujo tyrimų rezultatus, mano, jog mirtis tiesiogiai susijusi su kenksmingomis, pavojingomis sveikatai darbo sąlygomis, už kurias turi atsakyti AB "( - )", todėl prašė prokurorų nutarimus panaikinti ir atnaujinti ikiteisminį tyrimą.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjas 2009-02-21 nutartimi L. B. skundą patenkino. Nutartyje nurodoma, kad iš ikiteisminio tyrimo medžiagos nustatyta, jog 2008-09-10 nukentėjusioji L. B. pateikė prašymą Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūrai (t. 2, b. l. 27), kuriuo prašė prokuroro atlikti ekspertizę, kad išsiaiškinti, ar pastovus kvėpavimas išmetamosiomis dujomis gali sukelti ūmų miokardo infarktą, iš Brazilijos užklausti mirusio vyro V. B. kūno skrodimo aktą ir kraujo tyrimo rezultatus, nes jų nebuvo tarp lydinčių dokumentų, taip pat dokumentus, kurie patvirtina, kad buvo atliktas išmetamųjų dujų apsinuodijimo patikrinimas, liudytojais apklausti V. G., kuris pasirašė V. B. sveikatos patikrinimo komisijos išvadą, atlikti kitus ikiteisminio tyrimo veiksmus. Prokuroras privalėjo išspręsti klausimą dėl jos prašomų veiksmų atlikimo, tačiau ikiteisminio tyrimo byloje to nebuvo daroma net tris mėnesius iki procesinio sprendimo 2008-12-31 priėmimo, be to, tiek 2008-12-31, tiek 2009-01-22 nutarimuose klausimas dėl nukentėjusiosios prašomų atlikti veiksmų taip pat neišspręstas, todėl konstatuota, kad prokurorai pažeidė BPK 178 str. reikalavimus, o 2008-12-31 Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Pirmojo skyriaus vyr. prokurorės R. Morozovos bei 2009-01-22 Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo V. Kičiatovo nutarimai yra neteisėti, todėl panaikinti ir ikiteisminio tyrimo medžiaga grąžinta prokuratūrai nukentėjusiosios 2008-09-10 prašymams tinkamai išspręsti.

6Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo 2009-02-21 nutartį bei palikti galioti 2008-12-31 Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Pirmojo skyriaus vyriausiosios prokurorės R. Morozovos nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą bei 2009-01-22 Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo V. Kičiatovo nutarimą atmesti skundą. Nurodo, kad teismas, panaikindamas prokurorų priimtus nutarimus, motyvavo tuo, kad neišspręstas klausimas dėl nukentėjusiosios prašymo atlikti proceso veiksmus, tačiau šis teismo minimas pažeidimas yra formalaus pobūdžio ir jo pašalinimas neturės jokios įtakos ikiteisminio tyrimo išsamumui. Nors prašymai nebuvo išspręsti atskiru prokuroro nutarimu, bet jie iš dalies buvo įvykdyti ikiteisminio tyrimo pareigūnams atliekant procesinius veiksmus bei gaunant kitus dokumentus, turinčius reikšmės nusikalstama veikai tirti. 2008-12-31 Pirmojo skyriaus vyriausioji prokurorė R. Morozova nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą bei 2009-01-22 Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas V. Kičiatovas nutarime atmesti skundą dėl nutarimo nutrauki ikiteisminį tyrimą panaikinimo pagrįstai padarė išvadas, jog nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. 2007-10-31 Brazilijos Federacinės Respublikos Federalinės viešosios tarnybos Federalinės policijos departamento memorandume Nr.4.893/2007-SR/DPF/SC nurodyta, kad, remiantis Sveikatos ministerijos mirties deklaracija, laivo įgulos narių parodymais, nuotraukomis iš įvykio vietos ir kt. dokumentais nustatyta, jog V. B. mirties faktas nėra priskiriamas nusikaltimui arba neįvyko nusikaltimas, kad inžinieriaus V. B. mirties priežastis - dokumentuose nurodytas ūmus miokardo infarktas (t. 1, b. l. 66-69), 2007-11-05 Brazilijos Federacinės Respublikos Imbituba savivaldybės ir rajono Fizinių asmenų civilio registro išduotame mirties liudijime (mirčių registro knygoje C-021, lape 054 numeriu 3885) nurodoma mirties priežastis: ūmus miokardo infarktas (t. 1, b. l. 71-72). Valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos skyriaus gautame 2008-01-22 rašte nurodyta, kad, atlikus tyrimą dėl V. B. mirties priežasties, kenksmingi ir pavojingi veiksniai, galėję įtakoti V. B. mirtį darbo vietoje, nenustatyti. V. B. mirė dėl ligos (t. 1, b. l. 75, 93). Be to, 2008-04-07 Klaipėdos apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs L. B. skundą dėl V. B. mirties pripažinimo nelaimingu atsitikimu darbe administracinėje byloje Nr. 1-196-386/2008 priėmė sprendimą jį atmesti kaip nepagrįstą, konstatuodamas, kad ginčas byloje iš esmės vyko dėl to, ar liga, nuo kurios mirė V. B., yra susijusi su darbu. Teismas nustatė, kad laive darbo sąlygos buvo blogos, tačiau nenustatė priežastinio ryšio tarp darbo laive „( - )" sąlygų ir V. B. mirties nuo ūmaus miokardo infarkto. Įvertinęs visas bylos aplinkybes, teismas konstatavo, kad V. B. mirtį nulėmė staigios sveikatos sutrikimų, diagnozuotų dar 2001 metais, komplikacijos, V. B. mirė dėl ligos, nesusijusios su darbu. Klaipėdos miesto apylinkės teismas, panaikindamas nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą, lyg ir nurodė įvykdyti V. B. prašymus kreiptis į Brazilijos Federacinę Respubliką dėl kūno skrodimo akto ir kraujo tyrimo rezultatų, dokumentų, kurie patvirtina, kad buvo atliktas išmetamųjų dujų apsinuodijimo patikrinimas, gavimo. Tačiau byloje dėl atliktų minėtų skrodimo, kraujo, išmetamų dujų tyrimų jau yra gautas atsakymas, jog V. B. mirties priežastis – ūmus miokardo infarktas. Be to, ekspertas V. Armonas, kuris priešingai nei gydytojas V. G., kurį prašo apklausti nukentėjusioji, įtrauktas į ekspertų sąrašą ir būdamas įspėtas dėl atsakomybės už žinomai neteisingos išvados davimą, administracinės bylos teisminio nagrinėjimo metu patvirtino, kad apsinuodijus išmetamosiomis dujomis pirmiausiai būtų įvykęs kvėpavimo sutrikimas, kuris nebuvo nustatytas mirusiajam. Taigi nukentusiosios L. B. prašymų tenkinimas ne tik pažeistų bylos tyrimo greitumo, bet ir ekonomiškumo, protingumo principus. Netikėti užsienio valstybių oficialių institucijų išvadomis bei Lietuvos Respublikos teismo med. eksperto paaiškinimais nėra pagrindo. Todėl darytina išvada, kad 2008-12-31 prokurorės R. Morozovos nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 30-2-00245-07 yra teisėtas ir pagrįstas.

7Teismo posėdyje prokurorė prašė skundą tenkinti, pareiškėja prašė skundą atmesti.

8Skundas atmestinas.

9BK 176 str. 1 d. numato baudžiamąją atsakomybę darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui, pažeidusiam darbų saugos ar sveikatos apsaugos darbe reikalavimus, jeigu dėl to įvyko nelaimingas atsitikimas žmonėms, avarija ar atsirado kitokių sunkių padarinių. Pareiškėja L. B. kreipėsi į prokuratūrą prašydama ištirti, ar jos vyro mirtis nėra susijusi su kenksmingomis darbo sąlygomis, darbo ir poilsio režimo pažeidinėjimu. Susipažinęs su pateikta ikiteisminio tyrimo medžiaga, apygardos teismas konstatuoja, jog pareiškėjos nurodyti galimai darbdavio padaryti darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimai bei galima jų įtaka V. B. mirčiai ikiteisminio tyrimo metu nėra pakankamai ištirti (kaip galima spręsti iš Valstybinės darbo inspekcijos 2008-03-27 rašto Nr. SD-5662, šios institucijos atliktas tyrimas taip pat nėra pakankamai išsamus). Todėl negalima laikyti, jog ikiteisminis tyrimas dėl V. B. mirties priežasčių nustatymo yra atliktas išsamiai ir nešališkai. Apygardos teismo nuomone, tęsiant ikiteisminį tyrimą bei atliekant reikiamus tyrimo veiksmus, būtina pašalinti L. B. skunde (b. l. 89-91, t. 2) dėl 2008-12-31 Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros Pirmojo skyriaus vyriausiosios prokurorės R. Morozovos nutarimo keliamas abejones dėl V. B. lavono medicininio tyrimo duomenų ir rezultatų patikimumo, išsiaiškinti, ar reiso metu V. B. iš tiesų dirbo kenksmingomis ir pavojingomis sveikatai sąlygomis, ar buvo laikomąsi nustatyto darbo ir poilsio laiko režimo, o nustačius darbų saugos ar sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimus, pavesti teismo medicinos specialistui atliekant objektų tyrimą atsakyti į klausimą, ar nustatyti pažeidimai turėjo įtakos V. B. mirčiai. Išsamiai neištyrus nurodytų aplinkybių ir motyvuotai nepaneigus pareiškėjos argumentų dėl galimos netinkamų darbo sąlygų įtakos V. B. mirčiai, prokurorų nutarimai dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo negali būti laikomi pagrįstais ir teisėtais, todėl naikinti skundžiamą nutartį prokuroro skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo.

10Vadovaudamasis BPK 214 str. 4 d., 439 str. 1 d., 441 str., 442 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

11Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo skundą atmesti, ir palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo 2009-02-21 nutartį.

12Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai