Byla 3K-3-47-313/2018
Dėl fizinių asmenų S. A. ir L. A. bankroto proceso pabaigos

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės (pranešėja), Birutės Janavičiūtės ir Antano Simniškio (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 20 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal pareiškėjos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Adminova“ prašymą dėl fizinių asmenų S. A. ir L. A. bankroto proceso pabaigos.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Kasacinėje byloje sprendžiama dėl teisės normų, reglamentuojančių fizinių asmenų bankroto proceso pabaigą, aiškinimo ir taikymo.
 2. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 10 d. nutartimi iškelta S. A. ir L. A. bankroto byla. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. sausio 25 d. nutartimi patvirtintas S. A. ir L. A. mokumo atkūrimo planas, kuriam 2017 m. sausio 9 d. pritarė kreditorių susirinkimas.
 3. S. A. ir L. A. bankroto administratorė UAB „Adminova“ pateikė teismui prašymą priimti sprendimą baigti fizinių asmenų S. A. ir L. A. bankroto bylą. Prašyme nurodyta, kad 2017 m. vasario 2 d. sudarytas ir kreditorių susirinkimo pirmininkui pateiktas S. A. ir L. A. mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktas, kurį patvirtino kreditorių susirinkimo pirmininkas.

6II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinių sprendimų esmė

7

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. vasario 22 d. nutartimi nutarė baigti S. A. ir L. A. bankroto bylą ir nurašyti likusius nepatenkintus kreditorių reikalavimus – UAB „Būsto paskolų draudimas“ – 39 163,63 Eur, UAB „4 finance“ – 1885,73 Eur, AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 47,75 Eur, UAB „Sergel“ – 224,77 Eur, UAB „Vilniaus energija“ – 508,15 Eur, UAB „Reikalavimas.lt“ – 422,32 Eur, AB SEB banko – 778 Eur, UAB „Legal balance“ – 356,03 Eur, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriaus – 34,48 Eur.
 2. Teismas pažymėjo, kad, atsižvelgiant į byloje esantį bankroto administratorės pateiktą S. A. ir L. A. mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą, pasirašytą pareiškėjos, bankroto administratorės įgalioto asmens ir kreditorių susirinkimo pirmininkės, spręstina, kad bankroto byla baigta (Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 30 straipsnio 1, 2 dalys). Baigus fizinio asmens bankroto procesą, nurašomi plane nurodyti likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai.
 3. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. balandžio 20 d. nutartimi, išnagrinėjęs suinteresuoto asmens (kreditorės) UAB „Būsto paskolų draudimas“ atskirąjį skundą, paliko nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 22 d. nutartį.
 4. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, jog FABĮ 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai atliktas paskutinis plane nustatytas mokėjimas, bankroto administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio mokėjimo dienos privalo parengti plano įgyvendinimo aktą, kurį pasirašo fizinis asmuo, bankroto administratorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas. Bankroto administratorius šį aktą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos pateikia teismui, plano įgyvendinimo akto kopiją – fiziniam asmeniui ir kreditorių susirinkimo pirmininkui. To paties straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, gavęs šio straipsnio 1 dalyje nurodytą aktą, priima nutartį baigti fizinio asmens bankroto bylą arba ją nutraukti.
 5. 2017 m. vasario 20 d. L. A. ir S. A. mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo akte nurodyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. sausio 25 d. nutartimi patvirtintas fizinių asmenų L. A. ir S. A. mokumo atkūrimo planas, nustatytos kiekvieną mėnesį būtiniesiems poreikiams tenkinti reikalingos 827 Eur dydžio išlaidos. Baigiantis bankroto bylos procedūroms lieka nepatenkinta iš viso 43 420,86 Eur kreditorių reikalavimų.
 6. FABĮ 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą pasirašo fizinis asmuo, bankroto administratorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas. Jeigu bent vienas nurodytų asmenų atsisako pasirašyti plano įgyvendinimo aktą, surašomas akto nepasirašymo protokolas, kuriame nurodomos nepasirašymo priežastys, ir jis teikiamas teismui kartu su plano įgyvendinimo aktu. 2017 m. vasario 14 d. kreditorių susirinkime balsavimo raštu biuletenyje kreditorė UAB „Būsto paskolų draudimas“ balsavo prieš plano įgyvendinimo akto patvirtinimą. Aktas nepasirašytas ir fizinių asmenų.
 7. Tačiau net ir nepasirašytas aktas gali būti teikiamas teismui tvirtinti. Teismas priima nutartį dėl fizinio asmens bankroto bylos užbaigimo arba nutraukimo (FABĮ 30 straipsnio 2 dalis) atitinkamai įvertinęs akto nepasirašymo priežastis. Nors byloje nepateiktas akto nepasirašymo protokolas, bet, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šiuo konkrečiu atveju toks pažeidimas laikytinas formaliu.
 8. Bylos duomenimis, S. A. sveikatos būklė itin sunki, o jo sutuoktinė L. A. privalo rūpintis ne tik sunkiai sergančiu sutuoktiniu, bet ir vaikais, mokumo atkūrimo plane nenustatyta jokių mokėjimų kreditoriams atsižvelgiant į itin sunkią šeimos padėtį, bankroto administratorė paslaugas teikė neatlygintinai.
 9. Dėl išdėstytų aplinkybių teismas sprendė, kad yra teisinis pagrindas užbaigti L. A. ir S. A. bankroto procedūrą.

8III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai

9

 1. Kasaciniu skundu suinteresuotas asmuo (kreditorius) UAB „Būsto paskolų draudimas“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 20 d. nutartį panaikinti ir priimti naują sprendimą. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Bylą nagrinėjęs apeliacinės instancijos teismas neanalizavo to, kad nėra įgyvendinta įstatymo leidėjo keliama sąlyga, reikalinga fizinio asmens bankroto proceso baigčiai. Teismas suabsoliutino itin sunkią šeimos padėtį bei šią aplinkybę laikė pakankamu bankroto proceso pabaigos įrodymu ir priėmė nutartį baigti fizinių asmenų bankroto bylą. Taip apeliacinės instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, pažeidė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 176, 177, 183, 185 straipsniai), pagal kurias teismas turi įrodymus tirti ir vertinti visapusiškai ir objektyviai, be to, įvertinti ne tik kiekvieną įrodymą atskirai, bet ir jų visetą.
  2. FABĮ 30 straipsnio 1 dalis nustato, kad kai atliktas paskutinis plane nustatytas mokėjimas, bankroto administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio mokėjimo dienos privalo parengti plano įgyvendinimo aktą, kurį pasirašo fizinis asmuo, bankroto administratorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas. Bankroto administratorius šį aktą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos pateikia teismui, plano įgyvendinimo akto kopiją – fiziniam asmeniui ir kreditorių susirinkimo pirmininkui. Jeigu bent vienas iš šioje dalyje nurodytų asmenų atsisako pasirašyti plano įgyvendinimo aktą, surašomas akto nepasirašymo protokolas, kuriame nurodomos nepasirašymo priežastys, ir teikiamas teismui kartu su plano įgyvendinimo aktu.
  3. FABĮ 30 straipsnio 1 dalis reglamentuoja fizinio asmens bankroto proceso pabaigos procedūrą, kai yra įvykdyta įstatymo leidėjo nurodyta sąlyga, t. y. kai atliktas paskutinis plane nustatytas mokėjimas. Bankrutuojančių asmenų patvirtintame plane nebuvo nustatyta mokėjimų, todėl tokios sąlygos iš viso nebuvo galimybės įgyvendinti. Mokumo atkūrimo planas patvirtintas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. sausio 25 d. nutartimi, jo įgyvendinimo trukmė nustatyta 3 metų terminui, t. y. iki 2020 m., tačiau bankroto administratorė jau po dviejų savaičių nuo plano patvirtinimo dienos, t. y. 2017 m. vasario 6 d., sušaukė kreditorių susirinkimą dėl bankroto bylos pabaigos – plano įgyvendinimo akto tvirtinimo. Mokumo atkūrimo plane, kaip minėta anksčiau, nebuvo nustatyti mokėjimai kreditoriams, tačiau jame buvo nustatytos kitos priemonės siekiant sąžiningo bankrutuojančių asmenų mokumo atkūrimo: L. A. plano įgyvendinimo laikotarpiu nurodė siekį įsidarbinti ir dirbti bet kokį darbą, o šeimai gavus bankroto byloje didesnę pajamų dalį įmokos, viršijančios jų būtiniesiems poreikiams skirtinas sumas, būtų skirstomos kreditoriams proporcingai. Taip kreditoriams, nors ir ribotą laiką, buvo suteikta teisė kontroliuoti mokumo atkūrimo plano vykdymą, konkrečiai fizinių asmenų pajamų gavimą ir gebėjimą atsiskaityti su kreditoriais. FABĮ 24 straipsnis kreditoriams nustato pakankamai plačias mokumo atkūrimo plano vykdymo kontrolės teises, taip siekiant bankroto proceso tikslų įgyvendinimo. Nagrinėjamu atveju, tik pradėjus įgyvendinti mokumo atkūrimo planą, bankroto administratorė inicijavo bankroto proceso pabaigą, neužtikrindama bankroto proceso tikslų – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinių asmenų mokumą, nors minimaliai užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą. Baigus bankroto procesą, liko neapsaugoti kreditorių interesai, t. y. kreditoriai galutinai prarado galimybę nors iš dalies patenkinti savo reikalavimus, nes fiziniai asmenys buvo atleisti nuo skolų grąžinimo nepritaikius mokumo atkūrimo priemonių, kad būtų išspręstos skolų išieškojimo iš nemokių asmenų problemos. Bankroto administratorės pateiktas teismui vienvaldiškai pasirašytas plano įgyvendinimo aktas nesant sąlygos, nustatytos FABĮ 30 straipsnio 1 dalyje, negali būti laikomas pagrindu baigti fizinių asmenų bankroto bylą taikant FABĮ 30 straipsnio 1 dalį.
  4. Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai ne tik nevertino to, kad įstatyme nustatytų sąlygų baigti bankroto bylą iš viso nebuvo, bet ir formaliu pažeidimu palaikė kreditorių susirinkimo pirmininko ir fizinių asmenų nepasirašytą plano įgyvendinimo aktą bei akto nepasirašymo protokolo nepateikimą teismui. Aktas pasirašytas tik bankroto administratorės. Formaliu pažeidimu teismas laikė ir tai, kad nebuvo pateiktas ir bankroto administratorės surašytas akto nepasirašymo protokolas, kuriame nurodomos akto nepasirašymo priežastys. Nors FABĮ 30 straipsnio 1 dalyje aiškiai apibrėžta fizinio asmens bankroto proceso pabaigos procedūra esant paskutiniam plane nustatytam mokėjimui, apeliacinės instancijos teismas šios įstatymo normos nesilaikymą palaikė formaliu pažeidimu ir neišsiaiškino priežasčių, dėl ko aktas nepasirašytas bankrutuojančių fizinių asmenų ir kreditorių susirinkimo pirmininko, todėl teismas priėmė neteisingą nutartį.
  5. Kreditorių susirinkimo pirmininkas plano įgyvendinimo akto nepasirašė ir nenurodė nepasirašymo priežasčių, nes, jo nuomone, susidariusi situacija iš esmės prieštarauja fizinio asmens bankroto paskirčiai ir tikslams, pažeidžia kreditorių interesus. Vienas iš bankrutuojančių asmenų L. A. yra darbingo amžiaus, neturi sveikatos problemų. Sveiko, darbingo amžiaus asmens atleidimas nuo 43 420,86 Eur skolos kreditoriams, vien formaliai laikantis fizinio asmens bankroto procedūrų, negali būti laikomas atitinkančiu teisingumo ir sąžiningumo principus, kreditorių teisėtus lūkesčius ir interesus, toks pažeidimas negali būti traktuojamas kaip formalus. Esminis skolininkų interesas bankroto procese – atkurti savo mokumą ir grįžti į aktyvią ekonominę veiklą, o kreditorių – patenkinti bent dalį reikalavimų. Taigi, fizinio asmens bankroto bylai baigti reikalingas nuoseklių veiksmų, nustatytų FABĮ 30 straipsnio 1 dalyje, visetas, to nagrinėjamu atveju nebuvo ir tai buvo priežastis, dėl kurios kreditorių susirinkimo primininkas nepasirašė plano įgyvendinimo akto.
  6. Fizinio asmens bankrotas nėra priemonė fiziniam asmeniui išvengti skolos mokėjimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-190-706/2015). Tuo tarpu apeliacinės instancijos teismas skundžiamoje nutartyje į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką neatsižvelgė, nors tai pagal CPK 4 straipsnį ir Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 23 straipsnio 2, 3 dalis, 33 straipsnio 4 dalį yra privalu. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas civilinę bylą, nepagrįstai sprendė, kad pagrindas baigti bankrutuojančių asmenų bankroto procedūrą yra itin sunki šeimos padėtis ir tai, kad mokumo atkūrimo plane nenurodyta jokių mokėjimų kreditoriams, todėl pažeidė FABĮ 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą fizinio asmens bankroto proceso pabaigos procedūrą ir nustatytas sąlygas, kurioms esant galima bankroto proceso baigtis. Skundžiama nutartis prieštarauja FABĮ 1 straipsnio 1 dalyje įtvirtintai paskirčiai – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinių asmenų mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka, siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros.
 2. Atsiliepimų į kasacinį skundą CPK 351 straipsnyje nustatyta tvarka nepateikta.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

12Dėl fizinio asmens bankroto proceso pabaigos pagal FABĮ 30 straipsnio 1 ir 2 dalis, kai teismas patvirtina fizinio asmens mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą

 1. Pagal FABĮ 8 straipsnio 1 dalį fizinis asmuo, kuriam iškelta bankroto byla, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo nutarties dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo įsiteisėjimo dienos turi pateikti bankroto administratoriui mokumo atkūrimo plano projektą. Mokumo atkūrimo plano turinys reglamentuojamas FABĮ 7 straipsnyje, kurio 5 dalyje nustatyta, kad plano įgyvendinimo trukmė yra 3 metai.
 2. Pagal FABĮ 8 straipsnio 2, 3, 6 dalis bankroto administratorius kartu su rašytine išvada pateikia planą kreditorių susirinkimui, kuriam pritarus, planą tvirtina teismas, jeigu nenustato šio straipsnio 7 dalyje išvardytų kliūčių patvirtinti planą. Teismui patvirtinus planą, už jo įgyvendinimą atsako fizinis asmuo ir bankroto administratorius (FABĮ 8 straipsnio 12 dalis); fizinis asmuo turi tinkamai įgyvendinti plane numatytas priemones ir (ar) vykdyti jame numatytą veiklą (FABĮ 16 straipsnio 12 punktas). Kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę reikalauti, kad jų reikalavimai būtų tenkinami plane nustatyta tvarka (FABĮ 24 straipsnio 1 punktas).
 3. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad fizinio asmens mokumo atkūrimo planas sudaromas ir jo tvirtinimo procedūros vykdomos taip pat siekiant teisingos kreditorių ir skolininko (fizinio asmens) interesų pusiausvyros, nes plane turi būti nurodoma įvairi informacija, iš kurios aišku, kaip skolininkas ketina atsiskaityti su kreditoriais bankroto procedūros metu, kokios yra kreditorių daromos nuolaidos, kokios planuojamos bankrutuojančio asmens pajamos ir išlaidos, administravimo išlaidos, turto realizavimo tvarka, bankrutuojančiam asmeniui būtinos jo poreikiams tenkinti išlaidos ir pan. Būtent nuo asmens, kuriam iškelta bankroto byla, sąžiningų pastangų priklauso bankroto plano įvykdymo sėkmingumas, kartu fizinio asmens bankroto tikslų įgyvendinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263-706/2015).
 4. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad visi bankrutuojantys asmenys privalo būti aktyvūs, t. y. imtis aktyvių veiksmų siekdami maksimalaus galimo kreditorių reikalavimų tenkinimo, sąžiningai naudotis jiems bankroto įstatymu suteiktomis teisėmis. Fizinio asmens bankroto procesu siekiama ne apskritai atleisti fizinį asmenį nuo skolų grąžinimo kreditoriams, bet, taikant reabilitacijos, atkūrimo priemones, civilizuotai išspręsti išieškojimo iš nemokaus asmens turto problemas, subalansuoti ir apsaugoti visų jo kreditorių interesus (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 22 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-228-313/2016 15 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).
 5. Teismo patvirtintas mokumo atkūrimo plano projektas tampa mokumo atkūrimo planu ir taip užbaigiama ši proceso stadija. Tolesnė stadija yra mokumo atkūrimo plano įgyvendinimas, jai pasibaigus yra pabaigiamas ir fizinio asmens bankroto procesas. FABĮ 30 straipsnio 1 dalis nurodo, kad kai atliktas paskutinis plane nustatytas mokėjimas, bankroto administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio mokėjimo dienos privalo parengti plano įgyvendinimo aktą, šį pasirašo fizinis asmuo, bankroto administratorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas. Bankroto administratorius šį aktą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos pateikia teismui, plano įgyvendinimo akto kopiją – fiziniam asmeniui ir kreditorių susirinkimo pirmininkui. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas, gavęs šio straipsnio 1 dalyje nurodytą aktą, priima nutartį baigti fizinio asmens bankroto bylą arba nutraukti fizinio asmens bankroto bylą.
 6. Nagrinėjamoje byloje fizinių asmenų S. A. ir L. A. mokumo atkūrimo plano 1 punkte nurodyta, kad šis planas įgyvendinamas per 3 metų laikotarpį nuo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. sausio 25 d. nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos. Mokumo atkūrimo plane nenustatyta jokių mokėjimų kreditoriams; plano 4 ir 5 punktuose nurodyta, kad nėra jokio turto, iš kurio būtų galima tenkinti kreditorių reikalavimus; 6 punkte išvardytos kitos priemonės, skirtos asmenų mokumui atkurti: L. A. šio plano įgyvendinimo laikotarpiu įsipareigojo siekti įsidarbinti ir dirbti bet kokį darbą.
 7. Teismui bankroto administratorė 2017 m. vasario 20 d. pateikė mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą, kuriame teismo prašoma atsižvelgti į sunkią fizinių asmenų materialinę padėtį, sunkią S. A. sveikatos būklę, į tai, kad artimiausiu 3 metų laikotarpiu šeima neturės jokių galimybių padidinti savo mokumo tiek, kad galėtų gauti lėšų, kurios būtų skirtos kreditoriams, ir prašoma patvirtinti mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą bei užbaigti bankroto bylą, taip nurašant nepatenkintus kreditorių reikalavimus, kurių bendra suma yra 43 420,86 Eur.
 8. Mokumo atkūrimo planas teismo patvirtintas 2017 m. sausio 25 d., nustatytas plano įgyvendinimo terminas yra 3 metai, o mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktas bankroto administratorės pateiktas teismui 2017 m. vasario 20 d., t. y. nesuėjus plane nustatytam 3 metų terminui ir nepraėjus nė vienam mėnesiui nuo plano patvirtinimo.
 9. Mokumo atkūrimo planui kreditoriai pritarė ir šį planą patvirtino teismas, atsižvelgdami į plane nustatytą 3 metų mokumo atkūrimo trukmę, jame numatytas priemones pagerinti skolininkų turtinę padėtį, t. y. siekį įsidarbinti. Pasibaigus plano įgyvendinimo terminui bus galima įvertinti, ar skolininkė: a) dėjo pastangas, kaip nurodė plane, susirasti darbą; b) jei nesusirado darbo, ar egzistavo objektyvi galimybė jį susirasti, ir tik tuomet spręsti, ar egzistuoja pagrindas baigti bankroto bylą ir nurašyti kreditorių finansinius reikalavimus.
 10. Nurodytas 3 metų mokumo atkūrimo plano terminas yra nustatytas FABĮ 7 straipsnio 5 dalyje, šis terminas ir priemonės pagerinti fizinių asmenų padėtį buvo nustatyti teismo patvirtintame mokumo atkūrimo plane, todėl šio plano sąlygų turėjo būti laikomasi. Byloje nėra duomenų apie tai, kad po mokumo atkūrimo plano patvirtinimo per ne visą mėnesį būtų taip iš esmės pasikeitusi fizinių asmenų padėtis ir atsiradę tokių naujų aplinkybių, dėl kurių fiziniai asmenys prarastų visas galimybes įgyvendinti planą per jame nustatytą 3 metų terminą. Todėl, nesuėjus 3 metų terminui ir iš esmės nepasikeitus padėčiai nuo plano patvirtinimo, yra priimtas per ankstyvas pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas patvirtinti plano įgyvendinimo aktą ir baigti bankroto bylą, taip nurašant kreditorių reikalavimus.
 11. Konstatuotina, kad 3 metų terminas mokumo atkūrimo plane ir jame nurodytos priemonės fizinio asmens mokumui pagerinti, įskaitant mokėjimus kreditoriams, yra mokumo atkūrimo plano sąlygos, sudarytos kaip susitarimo su kreditoriais išraiška. Dėl to, siekiant teisingos kreditorių ir skolininko (fizinio asmens) interesų pusiausvyros, turi būti paisoma plane nurodytų sąlygų ir jų įgyvendinimo. Kitais atvejais, kai plano iš esmės gali būti laikomasi, bet atsiranda poreikis pakeisti plano dalį, t. y. keisti tam tikras plano sąlygas, šiuo tikslu gali būti pateikiamas teismui prašymas pakeisti planą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje yra pažymėta, kad visais atvejais plano (ir jo pakeitimo) tvirtinimas yra teismo kompetencija, kuris kiekvienu atveju turėtų vertinti, ar plane numatytos priemonės atitinka skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-102-969/2017, 29 punktas).
 12. FABĮ 30 straipsnio 1 ir 2 dalis aiškinant sistemiškai su FABĮ 7 straipsnio 5 dalimi darytina išvada, kad tuo atveju, kai teismas patvirtina mokumo atkūrimo planą, kuriame nėra numatyta jokių įmokų kreditoriams, bankroto byla užbaigiama ne nuo paskutinio pagal planą atlikto mokėjimo, nes tokie nėra atliekami, o nuo 3 metų termino įgyvendinti mokumo planą pabaigos.
 13. FABĮ 30 straipsnio 1 dalyje reglamentuojami plano įgyvendinimo akto parengimo ir pateikimo teismui procedūriniai aspektai: kai atliktas paskutinis plane nustatytas mokėjimas, bankroto administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio mokėjimo dienos privalo parengti plano įgyvendinimo aktą, šį pasirašo fizinis asmuo, bankroto administratorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas. Bankroto administratorius šį aktą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos pateikia teismui, plano įgyvendinimo akto kopiją – fiziniam asmeniui ir kreditorių susirinkimo pirmininkui.
 14. Nurodyta FABĮ 30 straipsnio 1 dalies norma sieja plano įgyvendinimo akto parengimą ir pateikimą teismui su plane nustatytu paskutiniu fizinio asmens mokėjimu, t. y. kai fizinis asmuo įgyvendina plane nurodytus savo prisiimtus įsipareigojimus, atlikdamas reikiamus veiksmus. Nagrinėjamos bylos atveju plane nebuvo nustatyta atlikti privalomus mokėjimus fiziniams asmenims, bet nustatytas įsipareigojimas siekti įsidarbinti ir dirbti bet kokį darbą. Pateikdama parengtą plano įgyvendinimo aktą bankroto administratorė jame nenurodė, kaip buvo įgyvendinami plane nurodyti fizinių asmenų įsipareigojimai ir kokių veiksmų jie ėmėsi tiems įsipareigojimams įvykdyti.
 15. Aptariamoje FABĮ 30 straipsnio 1 dalyje taip pat nurodyta, kad plano įgyvendinimo aktą pasirašo fizinis asmuo, bankroto administratorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas, tik tuomet bankroto administratorius šį aktą pateikia teismui tvirtinti. Pagal FABĮ 25 straipsnio 1 dalį kreditorių susirinkimo pirmininku laikomas išrinktas tas asmuo, už kurį balsavusių kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų suma yra didžiausia. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad bankroto administratorės parengtą plano įgyvendinimo aktą pasirašė tik bankroto administratorė, ir nėra fizinių asmenų, kuriems vykdomos bankroto procedūros, ir didžiausios kreditorės, kuriai tenka 90,20 proc. visų patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų, t. y. UAB „Būsto paskolų draudimas“, parašų bei patvirtinimų. 2017 m. vasario 14 d. kreditorių susirinkimo protokole Nr. 2 nurodyta, kad UAB „Būsto paskolų draudimas“ – kreditorių susirinkimo pirmininkė – balsavo prieš bankroto administratorės pateiktą mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą.
 16. FABĮ 30 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, kad jeigu bent vienas iš šioje dalyje nurodytų asmenų atsisako pasirašyti plano įgyvendinimo aktą, surašomas akto nepasirašymo protokolas, kuriame nurodomos nepasirašymo priežastys, ir teikiamas teismui kartu su plano įgyvendinimo aktu. Bankroto administratorė pateikė teismui tvirtinti jos pasirašytą plano įgyvendinimo aktą, bet (akto nepatvirtino ir jam prieštaravo kreditorė UAB „Būsto paskolų draudimas“) kartu su šiuo aktu nepateikė teismui akto nepasirašymo protokolo, kuriame nurodomos nepasirašymo priežastys.
 17. Taigi mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktas pateiktas teismui nesilaikant tokio akto parengimo ir pateikimo teismui FABĮ 30 straipsnio 1 dalyje nustatytos procedūros ir neįgyvendinus mokumo atkūrimo plane nurodytų sąlygų (nesuėjus 3 metų mokumo atkūrimo terminui, fiziniams asmenims neįvykdžius plane nurodytų įsipareigojimų pagerinti jų turtinę padėtį), todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo patvirtinti mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo akto ir taip užbaigti bankroto bylos. Todėl pirmosios instancijos teismo nutartis ir ją nepakeistą palikusi apeliacinės instancijos teismo nutartis yra panaikintinos dėl netinkamo FABĮ taikymo (CPK 346 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 359 straipsnio 3 dalis) ir priimtinas naujas sprendimas pareiškėjos bankroto administratorės UAB „Adminova“ prašymo dėl fizinių asmenų S. A. ir L. A. bankroto proceso pabaigos netenkinti (CPK 359 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

13Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 21 d. pažymą kasacinis teismas turėjo 6,15 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Tenkinus kasacinį skundą šios bylinėjimosi išlaidos valstybei priteistinos iš pareiškėjos bankroto administratorės UAB „Adminova“ (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92, 96 straipsniai).

14Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

15Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. vasario 22 d. nutartį ir Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 20 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – pareiškėjos bankroto administratorės UAB „Adminova“ prašymo dėl fizinių asmenų S. A. ir L. A. bankroto proceso pabaigos netenkinti.

16Priteisti valstybei iš UAB „Adminova“ (j. a. k. 302582837) 6,15 Eur (šešis Eur 15 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Valstybei priteista suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos (j. a. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

17Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai