Byla 2A-163-372/2008

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Birutės Simonaitienės, kolegijos teisėjų: Rasos Bartašienės, Petro Povilaičio, sekretoriaujant Ignei Maslovienei, dalyvaujant ieškovo atstovei prokurorei Romai Timofejavienei, atsakovei R. J., jos atstovui adv. Petrui Labanauskui, atsakovui P. K., atsakovo Šiaulių apskrities viršininko administracijos atstovui Nerijui Jokšui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės R. J. apeliacinį skundą dėl Kelmės rajono apylinkės teismo 2008 m. sausio 28 d. sprendimo dalies panaikinimo civilinėje byloje pagal Šiaulių apygardos vyriausiojo prokuroro ieškinį atsakovams Šiaulių apskrities viršininko administracijai, R. J., P. K., S. S., V. M., A. K., G. J., J. G., S. S., E. B., G. B., P. A., K. L., S. P., E. B., P. R., tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, atsakovo pusėje Vilniaus rajono 4-ojo notaro biuro notarei Vilijai Partaukienei, Kauno apskrities viršininko administracijai, A. R. ir V. B. dėl pažymos dėl nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų, teisės atkurti išlikusio nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir piniginės kompensacijos priteisimo. Teisėjų kolegija

Nustatė

2Ieškovas Šiaulių apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, kreipėsi į Radviliškio rajono apylinkės teismą ieškiniu prašydamas: 1) pripažinti negaliojančia 2001-11-22 Šiaulių apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Kelmės rajono žemėtvarkos skyriaus pažymą dėl nuosavybės teisės patvirtinančių dokumentų Nr. 9-10985; 2) pripažinti negaliojančia 2001-11-26 teisės atkurti išlikusio nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, pasirašytą R. J., P. K. ir S. S., patvirtintą Kelmės rajono 2-ojo notaro biuro notarės Vilijos Partaukienės, registro Nr. 4852 nuo jos sudarymo momento; 3) pripažinti negaliojančia 2001-11-29 teisės atkurti išlikusio nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, pasirašytą R. J. ir V. M., patvirtintą Kelmės rajono 2-ojo notaro biuro notarės Vilijos Partaukienės, registro Nr. 4931 nuo jos sudarymo momento; 4 ) pripažinti negaliojančia 2001-11-29 teisės atkurti išlikusio nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, pasirašytą R. J., A. K. ir G. J., patvirtintą Kelmės rajono 2-ojo notaro biuro notarės Vilijos Partaukienės, registro Nr. 4934 nuo jos sudarymo momento; 5) pripažinti negaliojančia 2001-11-29 teisės atkurti išlikusio nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, pasirašytą R. J., J. G., S. S., E. B., G. B., P. A., K. L., S. P. ir E. B., patvirtintą Kelmės rajono 2-ojo notaro biuro notarės Vilijos Partaukienės, registro Nr. 4936 nuo jos sudarymo momento; 6) pripažinti negaliojančia 2001-12-04 teisės atkurti išlikusio nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutartį, pasirašytą P. K., atstovaujančio R. J., ir P. R., patvirtintą Kelmės rajono 2-ojo notaro biuro notarės Vilijos Partaukienės, registro Nr. 5043 nuo jos sudarymo momento; 7) priteisti iš atsakovės R. J. 37474,50 Lt piniginę kompensaciją valstybės naudai; 8) priteisti iš atsakovės R. J. 1124,24 Lt žyminį mokestį ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2001 m. lapkričio 22 d. Kelmės rajono žemėtvarkos skyrius atsakovei R. J., pagal jos pateiktus giminystės ryšį su buvusiu žemės savininku M. J. įrodančius dokumentus ir ( - ) žemės savininkų sąrašus parengė ir išdavė pažymą dėl nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų Nr. 9-10985, kuria patvirtino, kad pagal pateiktus nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus R. J. turi nuosavybės teisę į M. J. nuosavybės teisėmis valdytą 65,59 ha žemės sklypą ( - ). Šios pažymos pagrindu, atsakovė, pardavė teisę atkurti nuosavybės teises į M. J. žemę atsakovams P. K., S. S., V. M., A. K., G. J., J. G., S. S., E. B., G. B., P. A., K. L., S. P., E. B., P. R.. Tačiau, patikrinus nuosavybės teisių atkūrimo procese pateiktus giminystę ir nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus paaiškėjo, kad M. J. žemės nacionalizacijos metu jau nebebuvo žemės, į kurią prašoma atkurti nuosavybės teises, savininku, kad jis buvo miręs ( - ), žemė nacionalizacijos metu priklausė jo įpėdiniams. Teisė atkurti nuosavybės teises į buvusio savininko M. J. išlikusį nekilnojamąjį turtą atsakovei R. J. pripažinta pažeidžiant Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 1 ir 2 straipsnius, todėl ieškovas prašė pažymą Nr. 9-10985 ir teisės atkurti išlikusį nekilnojamąjį turtą pirkimo pardavimo sutartis, pagal kurias atsakovė R. J. pardavė neturimą teisę, pripažinti negaliojančiomis nuo jų sudarymo momento ir priteisti iš atsakovės R. J. valstybei 37474,50Lt piniginę kompensaciją, kurią ji gavo parduodama teisę, kurios negalėjo turėti ir taip nepagrįstai praturtėjo. Nurodė, jog atsižvelgiant į tai, kad nėra duomenų, jog atsakovai P. K., S. S., V. M., A. K., G. J., J. G., S. S., E. B., G. B., P. A., K. L., S. P., E. B. ir P. R. žinojo ar turėjo žinoti, kad R. J. neturi teisės perleisti teisės atkurti nuosavybės teises į M. J. žemės nuosavybę, laikytina, kad jie visi yra sąžiningi įgijėjai, todėl panaikinus teisės pirkimo pardavimo sandorius restitucija netaikytina ir tolimesni administraciniai aktai, kuriais atkurtos šiems atsakovams nuosavybės teisės, nenaikintini.

3Kelmės rajono apylinkės teismas 2008 m. sausio 28 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies: 1) pripažino negaliojančia 2001 m. lapkričio 22 d. Šiaulių apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Kelmės rajono žemėtvarkos skyriaus pažymą Nr. 9-10985 dėl nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų; 2) priteisė iš atsakovės R. J. 37474,50 Lt valstybei piniginę kompensaciją; 3) priteisė iš atsakovės R. J. 1266,79 Lt ir iš atsakovo Šiaulių apskrities viršininko administracijos 142,55 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei. Teismas atmetė ieškinį dalyje dėl pripažinimo negaliojančiomis teisės atkurti išlikusio nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutartis, sudarytas: 2001 m. lapkričio 26 d., registro Nr. 4852, tarp R. J., P. K. ir S. S.; 2001 m. lapkričio 29 d., registro Nr. 4931, tarp R. J., V. M.; 2001 m. lapkričio 29 d., registro Nr. 4934, tarp R. J., A. K. ir G. J.; 2001 m. lapkričio 29 d., registro Nr. 4936, tarp R. J., J. G., S. S., E. B., G. B., P. A., K. L., S. P. ir E. B.; 2001 m. gruodžio 4 d., registro Nr. 5043 tarp R. J. ir P. R., patvirtintas Kelmės rajono 2-ojo notaro biuro notarės Vilijos Partaukienės. Ištyręs byloje surinktus įrodymus, teismas padarė išvadą, kad R. J. LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo nuostatos dėl nuosavybės teisių atkūrimo į M. J. išlikusį nekilojamąjį turtą negali būti taikomos. Todėl teismas pripažino, kad Kelmės rajono žemėtvarkos skyriaus 2001 m. lapkričio 22 d. pažyma dėl nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų Nr. 9-10985, kuria nustatyta, kad R. J. turi teisę atkurti nuosavybės teises į buvusio savininko M. J. nuosavybės teisėmis valdytą 65,59 ha žemės ( - ), išduota pažeidžiant LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 1 ir 2 straipsnių nuostatas. Padaręs tokią išvadą, teismas, konstatavo, kad pažyma yra neteisėta ir ją panaikino. Nurodė, kad 2001 m. lapkričio 22 d. pažymos pagrindu patvirtintą teisę atkurti nuosavybės teises atsakovė pardavė, todėl ieškovas reikalavo šias pirkimo pardavimo sutartis pripažinti negaliojančiomis, tačiau netaikyti restitucijos, kadangi pagal šias sutartis teisę atkurti nuosavybės teises nupirkę asmenys yra sąžiningi įgijėjai. Teismas konstatavo, kad byloje nėra jokių įrodymų, jog atsakovais byloje nurodyti, teisę nupirkę, asmenys buvo nesąžiningi R. J. vardu atkurtos ir jiems perleistos teisės įgijėjai. Pažymėjo, kad teisės atkurti išlikusio nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartys sudarytos tuo metu, kai dar nebuvo kilęs ginčas dėl pažymos, patvirtinančios R. J. teisę į nuosavybės teisių atkūrimą, teisėtumo, šios notariškai patvirtintos sutartys neprieštaravo įstatymams. Nurodė, jog turtinę teisę atsakovai įgijo atlygintinai, teisės perleidimo sutartys kartu su kitais teisiniais aktais (pažymomis, sprendimais dėl nuosavybės teisių atkūrimo) yra juridiniai faktai, sukuriantys teisėtiems įgijėjams nuosavybės teisę, kurią saugo ir gina įstatymai. Todėl teismas atmetė ieškovo reikalavimą naikinti teisės atkurti išlikusio nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis. Teismas padarė išvadą, kad atsakovai P. K., S. S., A. K., G. J., S. S., E. B., P. A., K. L., S. P., E. B., P. R., J. G. yra teisėti įgijėjai ir atsakovais šioje byloje jie patraukti nepagrįstai. Nurodęs, kad Kelmės rajono žemėtvarkos skyriaus išduota pažyma R. J. dėl nuosavybės teisės patvirtinimo yra neteisėta ir pripažintina negaliojančia, teismas konstatavo, kad ir jos pagrindu gautas turtas laikomas gautu be teisinio pagrindo, todėl atsiranda prievolė turtą grąžinti. Pažymėjo, kad išreikalaujant be teisinio pagrindo įgytą turtą kaltė neturi reikšmės. Todėl teismas nurodė, kad nepriklausomai nuo atsakovės R. J. kaltės, pripažinus Kelmės rajono žemėtvarkos skyriaus pažymą negaliojančia, iš atsakovės turėtų būti atimta teisė į nuosavybės teisių atkūrimą į M. J. išlikusį nekilnojamąjį turtą ( - ) Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo nustatyta tvarka. Kadangi atsakovė teisę yra pardavusi, teismas konstatavo, jog CK 6.237 str. 4 d. pagrindu atsakovė, kaip sąžininga įgijėja, nežinojusi ir negalėjusi žinoti, kad turtą įgijo be teisinio pagrindo, privalo grąžinti tik sumą, kurią gavo už parduotą turtą. Pažymėjo, jog atsakovės R. J. sąžiningumas neginčijamas, jokių įrodymų, kad ji neteisėtais veiksmais ar kitokiu būdu įtakojusi valstybės instituciją išduoti neteisėtą pažymą, nenustatyta. Teismas konstatavo, kad pirkimo-pardavimo sutartimis parduodama teisę atkurti nuosavybės teises į buvusio savininko M. J. išlikusį nekilnojamąjį turtą atsakovė nepagrįstai praturtėjo 37474,50 Lt, todėl šią sumą privalo grąžinti valstybei. Patenkinęs ieškinį dalyje dėl pripažinimo negaliojančia Kelmės rajono žemėtvarkos skyriaus išduotą pažymą, bylinėjimosi išlaidas (100Lt žyminis mokestis) teismas priteisė iš atsakovo – Šiaulių apskrities viršininko administracijos, dalyje dėl piniginės kompensacijos priteisimo bylinėjimosi išlaidas (1124,24 Lt žyminis mokestis) priteisė iš atsakovės R. J.. Išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, teismas priteisė lygiomis dalimis iš atsakovų R. J. ir Šiaulių apskrities viršininko administracijos.

4Apeliaciniu skundu atsakovė R. J. prašo panaikinti Kelmės rajono apylinkės teismo 2008 m. sausio 28 d. sprendimo dalį, kuria Šiaulių apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Kelmės rajono žemėtvarkos skyriaus pažyma Nr. 9-10985 pripažinta negaliojančia ir sprendimo dalį, kuria priteista valstybei iš atsakovės R. J. 37474,50 Lt piniginės kompensacijos ir priimti naują sprendimą šiose dalyse – ieškovo ieškinį šiose reikalavimų dalyse atmesti. Likusią Kelmės rajono apylinkės teismo 2008 m. sausio 28 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą. Apeliantės motyvai yra tokie:

51. Teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas. Ieškovo reikalavimas dėl pripažinimo negaliojančia Kelmės rajono žemėtvarkos skyriaus pažymos Nr. 9-10985 yra nepagrįstas, nes ne pažyma atkuriama nuosavybės teisė piliečiams, o sprendimu. Be to, ieškovo reikalavimas priskiriamas administracinių bylų kompetencijai, todėl remiantis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. skundas dėl šios pažymos turėjo būti paduotas teismui per 1 mėnesį nuo skundžiamos pažymos surašymo. Ieškovas nesikreipė į teismą per 1 mėnesį, praleido senaties terminą ir jo neprašė atnaujinti, todėl teismas privalėjo atmesti šį ieškovo reikalavimą, nes praleistas senaties terminas.

62. Teismas sprendimo dalyje dėl 37474,50 Lt piniginės kompensacijos priteisimo nepagrįstai netaikė CK 6.242 str. 3 d. normą. Šiuo atveju atsakovės R. J. praturtėjimą negalima laikyti nepagrįstu, nes nuostoliai yra patirti dėl Šiaulių apskrities viršininko administracijos kaltės. Taip pat teismas nepagrįstai netaikė CK 6.271 str. normos. Ieškovas nurodė, kad valstybė patyrė žalą, atsiradusią dėl Šiaulių apskrities viršininko administracijos neteisėtų veiksmų. Šios institucijos pareigūnai atsakovei turtą perdavė pagal savo priimtus aktus. Atsakovė neatliko jokių neteisėtų veiksmų, neslėpė senelio mirties datos nuo pareigūnų, todėl žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė ar savivaldybė, nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo kaltės.

7Atsiliepimu į atsakovės R. J. apeliacinį skundą ieškovas Šiaulių apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešą interesą, prašo atmesti apeliacinį skundą ir palikti nepakeistą Kelmės rajono apylinkės teismo 2008 m. sausio 28 d. sprendimą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais.

81. Apeliantė be teisinio pagrindo prašo teismo vadovautis LR administracinių bylų teisenos įstatymų, kadangi jis nėra taikytinas šioje byloje. Šios bylos dalykas yra teisiniai santykiai, atsiradę nuosavybės teisių atkūrimo procese, kurį reglamentuoja LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas. Šio įstatymo 19 str. 1 d. nustatytas 30 dienų terminas nėra ieškinio senaties terminas ir jis tiesiogiai taikomas tik piliečiams, kuriems priimtas sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo, ir asmenims, kurių teises ir įstatymų saugomus interesus šis sprendimas pažeidžia, ir kurie kreipiasi į teismą gindami savo teises ir įstatymų saugomus interesus. Prokurorai nėra subjektai dalyvaujantys nuosavybės teisių atkūrimo procese, tačiau į teismą su reikalavimu panaikinti sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo ar jo dalį pagal analogijos principą jie gali per 30 dienų terminą, kuris skaičiuotinas nuo momento, kai yra surinkti duomenys, leidžiantys daryti išvadą, kad šis sprendimas pažeidžia viešąjį interesą. Pirmosios instancijos teismui buvo pateikta pakankamai įrodymų, kad buvo atliekamas tyrimas dėl galimai pažeisto viešo intereso ir tik atlikus tyrimą, surinkus visus būtinus įrodymus, galutinai įsitikinta 2007-02-19, kad yra surinkta pakankamai duomenų ieškiniui viešajam interesui apginti pareikšti. Ieškinys šioje byloje pareikštas 2007-03-16, t.y. nepraleidus LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 19 str. 1 d. nustatyto 30 dienų termino.

92. Teismas pagrįstai netaikė CK 6.242 str. 3 d. normos, kurioje nurodyta viena būtina sąlyga, kuriai esant praturtėjimas nelaikomas nepagrįstu, t.y. veiksmai, kuriuos atliko nuostolių patyrusi šalis išimtinai savo interesais. Apeliantė šiuo atveju nenurodė kokius veiksmus išimtinai savo interesais atliko Šiaulių apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Kelmės rajono žemėtvarkos skyrius.

103. Pirmosios instancijos teismui, nagrinėjusiam bylą, nebuvo jokio pagrindo taikyti CK 6.271 str. nuostatų, nes teisinę situaciją sukūrė pati apeliantė, todėl ji yra atsakinga už kilusias pasekmes.

11Apeliacinis skundas atmestinas.

12Kolegija daro išvadą, kad Kelmės rajono apylinkės teismo 2008 m. sausio 28 d. sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl naikinti jo nėra pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.). Kolegija laiko, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, visapusiškai, išsamiai ir objektyviai ištyrė ir įvertino įrodymus, padarė pagrįstas išvadas ir tinkamai pritaikė proceso bei materialinės teisės normas. Kolegija bylą nagrinėja neperžengdama apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Taip pat kolegija patikrina, ar nenustatyta absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.).

13Pirmosios instancijos teisme apeliantė nebuvo prašiusi taikyti ieškinio senatį. Šis prašymas pateiktas tik kolegijai. Nežiūrint to, kad apeliaciniame skunde draudžiama kelti reikalavimus, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (CPK 312 str.), tačiau kolegija šį klausimą nagrinėja, atsižvelgdama į tai, kad ieškinio senaties termino pasibaigimas gali būti savarankišku ieškinio atmetimo pagrindu. Kolegija daro išvadą, kad ieškinio senaties terminas nėra praleistas. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 19 str. 1 d. nustatytas 30 dienų terminas. Pagal nuosekliai formuojamą teismų praktiką tai yra sutrumpintas ieškinio senaties terminas. Tokiu atveju prokuroras, gindamas viešąjį interesą, privalo per šį terminą pateikti teismui ieškinį dėl apskrities viršininko administracijos aktų panaikinimo, jeigu šiais veiksmais yra pažeisti reikšmingi asmens, visuomenės, valstybės teisės ar teisėti interesai. Kiekvienu konkrečiu atveju prokurorui reikia surinkti duomenis, kad galėtų padaryti išvadą, ar pažeistas viešasis interesas ir ar reikia jį ginti. Termino pradžia skaičiuojama nuo tada, kai tokie duomenys turėjo ir galėjo būti surinkti. Šiuo atveju taikomas objektyvusis kriterijus, t.y. prokuroras negali delsti ir privalo veikti jo veiklą reglamentuojančių aktų nustatyta tvarka. Teismas privalo patikrinti, ar prokuroras nedelsė ir duomenis rinko per protingą laiką. Byloje yra pateiktas ieškovės paaiškinimas, kurį ji 2006 m. gruodžio 12 d. prokurorei (b.l. 156, t.1). Ieškinys teismui pateiktas 2007 m. kovo 20 d. (b.l. 5-21, t.1). Kolegija daro išvadą, kad ieškinys pateiktas per protingą terminą, atsižvelgiant ir į tai, kad atsakovė R. J. pagal Teisės atkurti nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis perleido nuosavybės teises pakankamai dideliam pirkėjų skaičiui. Šie sandoriai turėjo būti nustatyti ir išanalizuoti, apsisprendžiant dėl jų sudarymo pagrįstumo.

14Apeliantė nepagrįstai teigia, kad ieškovas turėjo pripažinti negaliojančia ne Kelmės rajono žemėtvarkos skyriaus 2001-11-22 pažymą Nr. 9-10985, o sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Kolegija teigia, kad pradinis dokumentas, nuo kurio prasidėjo neteisėta nekilnojamojo turto grąžinimo procedūra, yra būtent nurodyta pažyma. Kadangi apeliantė pripažįsta teisėta ir pagrįsta sprendimo dalį, kuria atmesti ieškovo reikalavimai dėl pripažinimo negaliojančiomis Teisės atkurti išlikusio nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis, nelogiškas jos reikalavimas pripažinti negaliojančiais Šiaulių apskrities viršininko administracijos sprendimus. Ieškinį pateikė ieškovas, todėl apeliantė iš viso negali tikslinti jo reikalavimų, juolab juos nurodyti apeliaciniame skunde.

15Kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad apeliantė privalo grąžinti valstybei tai, ką įgijo be pagrindo. Pripažinus, kad jai nepagrįstai atkurtos nuosavybės teisės į M. J. įpėdiniams priklausančią žemę (b.l. 30, t.1), teismas jos veiksmus įvertino kaip neatsargius. Kolegija sutinka, kad nepriklausomai nuo apeliantės kaltės, pripažinus negaliojančia Pažymą dėl nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų Nr. 9-10985 (b.l. 32, t.1), ji privalo grąžinti visa, ką gavo šio dokumento pagrindu. Atsižvelgiant į tai, kad ji atlygintinai savo teises perleido kitiems asmenims, kuriuos teismas pripažino sąžiningais įgijėjais, apeliantė privalo grąžinti lėšas, gautas pagal pardavimo kainą (CK 6.237 str. 4 d.). Pinigus gavo ne Šiaulių apskrities viršininko administracijos pareigūnai, o būtent ji pati. Šiuo atveju gali atsirasti pareigūnų drausminė atsakomybė, tačiau šis klausimas nesprendžiamas. Kolegija pažymi, kad Žemės savininkų sąraše (b.l. 30, t.1) ginčijamo žemės sklypo savininkas jau buvo ne apeliantės senelis M. J.,o jo paveldėtojai. Taigi, pati ieškovė žinojo, kad reiškė pretenzijas į svetimą žemę. Kolegijos posėdyje ji taip pat patvirtino, kad Pranešimą grąžinti žemę (išmokėti kompensaciją) (b.l. 22, t.1) ji parašė tik 2001 m. lapkričio 14 d., kai suprato, kad jos dėdės J., K. ir L. J. nesikreipė į žemėtvarkos tarnybą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į M. J. žemę. Taigi, apeliantė jokiu būdu negalėjo pretenduoti į šiems asmenims priklausančią žemę. Tai patvirtino ir pateikti dokumentai (b.l. 153-154, t.1).

16Kolegijai pateikti dokumentai, susiję su L. J. anketiniais duomenimis, šioje byloje neturi jokio ryšio su jo nuosavybės teisėmis į M. J. turtą. Šiaulių apylinkės teismo 1936 metų spalio 21 d. sprendimu pripažinta L., J. ir K. J. nuosavybės teisė kiekvienam po 1/3 dalį į apie 150 ha su trobesiais, esančiais ( - ), įpėdinystės pagrindu po M. J. mirties. Tuo pačiu sprendimu apeliantės tėvas T. B., būdamas , be kita ko, ir apeliantės globėjas, prarado teisę į šią žemės valdą. Nei pirmosios instancijos teismui, nei kolegijai nėra pateikta įrodymų, kad šis sprendimas buvo panaikintas ar pakeistas. Taigi, apeliantė nepateko į sąrašą asmenų, turinčių teisę į savo dėdžių nuosavybės teisių atkūrimą (Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2 str.). Tai, kad L. J. įpėdiniai, būdami užsienio šalies piliečiai, neturi galimybės atgauti šiam asmeniui priklausiusio turto nuosavybės teisių, nereiškia, kad apeliantei pereina šios teisės.

17Kolegija nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2 dalis).

18Atmetant apeliacinį skundą, iš apeliantės priteisiamos bylinėjimosi išlaidos valstybei (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Jos sudaro 91,80 Lt (b.l.12, t.3).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20Kelmės rajono apylinkės teismo 2008 m. sausio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

21Priteisti iš atsakovės R. J. 91,80 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas Šiaulių apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį... 3. Kelmės rajono apylinkės teismas 2008 m. sausio 28 d. sprendimu ieškinį... 4. Apeliaciniu skundu atsakovė R. J. prašo panaikinti Kelmės rajono apylinkės... 5. 1. Teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas. Ieškovo... 6. 2. Teismas sprendimo dalyje dėl 37474,50 Lt piniginės kompensacijos... 7. Atsiliepimu į atsakovės R. J. apeliacinį skundą ieškovas Šiaulių... 8. 1. Apeliantė be teisinio pagrindo prašo teismo vadovautis LR administracinių... 9. 2. Teismas pagrįstai netaikė CK 6.242 str. 3 d. normos, kurioje nurodyta... 10. 3. Pirmosios instancijos teismui, nagrinėjusiam bylą, nebuvo jokio pagrindo... 11. Apeliacinis skundas atmestinas.... 12. Kolegija daro išvadą, kad Kelmės rajono apylinkės teismo 2008 m. sausio 28... 13. Pirmosios instancijos teisme apeliantė nebuvo prašiusi taikyti ieškinio... 14. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad ieškovas turėjo pripažinti... 15. Kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 16. Kolegijai pateikti dokumentai, susiję su L. J. anketiniais duomenimis, šioje... 17. Kolegija nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK... 18. Atmetant apeliacinį skundą, iš apeliantės priteisiamos bylinėjimosi... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 20. Kelmės rajono apylinkės teismo 2008 m. sausio 28 d. sprendimą palikti... 21. Priteisti iš atsakovės R. J. 91,80 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei....