Byla 2-1261-463/2012
Dėl 6502,86 Lt skolos, 1692,46 Lt palūkanų, 5743,03 Lt delspinigių, 11 procentų dydžio metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta Malijauskienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Danske bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, ieškinį atsakovui R. Š. dėl 6502,86 Lt skolos, 1692,46 Lt palūkanų, 5743,03 Lt delspinigių, 11 procentų dydžio metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 6502,86 Lt skolos, 1692,46 Lt palūkanų, 5743,03 Lt delspinigių, 11 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka.

4Atsakovas neįvykdė CPK 285 str. reikalavimų ir nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovui prašant priimamas sprendimas už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Pagal šalių 2008-06-18 sudarytą Vartojimo kredito sutartį Nr. VKAKR480804672 (toliau – Sutartis) ieškovas suteikė atsakovui 8000,00 Lt kreditą, o atsakovas įsipareigojo jį grąžinti lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį pagal Sutarties neatskiriama dalimi esantį mokėjimų grafiką, jame nurodytomis dienomis (b. l. 3-7).

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CPK 6.59 str.).

9Pagal CK 6.63 str. 2 d., nuo to momento, kai skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jis turi atlyginti visus kreditoriaus patirtus nuostolius, kuriais, pagal CK 6.249 str. 1 d., pripažįstamos turėtos išlaidos, taip pat negautos pajamos. Atsakovas įsiskolinimas bankui 201201-11 pagal Sutartį sudarė 6502,86 Lt skolos (b.l. 10).

10Sutarties 3 punkte numatyta, jog metų palūkanų norma yra 10,53 procentų dydžio metų palūkanų visam kredito laikotarpiui, tai sudaro 1692,46 Lt (b. l. 3, 10).

11Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 str. 1 d.). Šalys Sutarties 44 p. numatė 11 procentų metinių palūkanų dydį. Todėl ieškovo prašymas priteisti iš atsakovo 11 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo pripažintinas pagrįstas ir tenkintinas.

12Sutarties 26 punkte nustatyta, jog kredito gavėjui laiku nesumokėjus bankui bet kokių pagal Sutarties sąlygas mokėtinų sumų, kredito gavėjas įsipareigoja Bankui mokėti 0,15 procento dydžio netesybas už kiekvieną kalendorinę praleisto termino dieną, nuo sumos, kurios mokėjimo terminas yra praleistas. Atsakovo mokėtini delspinigiai sudaro 5743,03 Lt (b. l. 5).

13Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo teisinis mechanizmas yra įstatyme įtvirtintas nesąžiningų sutarčių sąlygų draudimas ir tokių sąlygų neprivalomumas vartotojui. Sutartį pripažinus vartojimo sutartimi, jos sąlygos visais atvejais turi būti vertinamos pagal CK 6.188 straipsnyje nustatytus sąžiningumo kriterijus. Vartojimo sutarties sąlygos gali būti pripažįstamos nesąžiningomis paties vartotojo, vartotojų teises ginančių institucijų ar bylą nagrinėjančio teismo iniciatyva. Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, bylą nagrinėjantis teismas sutarties sąlygas ex officio (lot. pagal pareigas; savo iniciatyva) turi įvertinti pagal CK 6.188 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo kriterijus, nepriklausomai nuo to, kokius reikalavimus reiškia šalys. CK 6.188 straipsnio 2 dalyje įtvirtintame sąraše nurodytų vartojimo sutarčių sąlygų nesąžiningumas vartotojų atžvilgiu yra preziumuojamas. Pareiga paneigti šių sąlygų nesąžiningumo prezumpciją tenka verslininkui.

14Šalių sudarytos Sutarties 34 punktas nustato, kad atsakovas, laiku nesumokėjęs ieškovui moka 0,15 procento dydžio netesybas nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Tokio dydžio delspinigiai, mokami kas dieną, sudaro net 54,75 procentų per metus, todėl tokia vartojimo sutarties nuostata dėl mokėtinų delspinigių dydžio pripažintina nesąžininga ir pažeidžiančia atsakovo, kaip vartotojo, teises ir teisėtus interesus CK 6.188 straipsnio 2 dalies 5 punkto ir 6.188 straipsnio 3 dalies prasme.

15Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, bet netesybos negali būti mažinamos mažiau, nei kreditorius iš tikrųjų patyrė nuostolių.

16Minėta, kad pagal Sutarties 34 punktą atsakovas, laiku nesumokėjęs įmokų ieškovui, moka 0,15 procento dydžio netesybas už kiekvieną uždelstą dieną. Atsižvelgiant į teismų praktiką dėl netesybų priteisimo, taip pat į teisingumo ir protingumo principus darytina išvada, kad tokie delspinigiai yra aiškiai per dideli, todėlyra mažintini.

17Byloje nėra duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie ieškovo dėl atsakovo neatsiskaitymo laiku patirtus nuostolius, todėl įvertinus byloje esančius duomenis bei skolos susidarymo aplinkybes, darytina išvada, kad 0,05 procento dydžio delspinigiai nėra mažesni už ieškovo galimai patirtus nuostolius.

18Iš byloje esančio skolos paskaičiavimo matyti, kad pagal Sutartį 0,15 procento dydžio delspinigiai vertine išraiška sudaro 5743,03 Lt sumą (b.l. 10). Sumažinus priteistinų delspinigių dydį iki 0,05 procento, laikytina, kad priteistini delspinigiai sudaro 1914,34 Lt sumą. Tuo tarpu ieškovas prašo priteisti 5743,03 Lt delspinigių. Dėl išdėstyto ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies.

19Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.), t.y. 72,53 procentai žyminio mokesčio – 303,18 Lt (418,00 Lt x 72,53 proc.).

20Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu šioje byloje sudaro 2,00 Lt, t.y., mažiau nei 10 litų, todėl vadovaujantis CPK 92 str. ir 2011-11-07 Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, šios išlaidos valstybei nėra priteisiamos.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 88, 93, 96 str. str., 142 str. 4 d., 262, 270 str. str., 279 str. 2 d., 285-288 str., teismas

Nutarė

22ieškinį patenkinti iš dalies

23Priteisti iš atsakovo R. Š. 6502,86 Lt (šeši tūkstančiai penki šimtai du litai 86 ct) skolos, 1692,46 Lt (vienas tūkstantis šeši šimtai devyniasdešimt du litai 46 ct) palūkanų, 1914,34 Lt (vienas tūkstantis devyni šimtai keturiolika litų 34 ct) delspinigių, 11 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 10109,66 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2012-04-17, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 303,18 Lt (trys šimtai trys litai 18 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovui Danske bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos filialą.

24Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

25Bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteisti.

26Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Trakų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

27Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta Malijauskienė, vadovaudamasi... 2. ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 6502,86 Lt skolos, 1692,46 Lt... 3. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka.... 4. Atsakovas neįvykdė CPK 285 str. reikalavimų ir nepateikė atsiliepimo į... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Pagal šalių 2008-06-18 sudarytą Vartojimo kredito sutartį Nr.... 8. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 9. Pagal CK 6.63 str. 2 d., nuo to momento, kai skolininkas laikomas pažeidusiu... 10. Sutarties 3 punkte numatyta, jog metų palūkanų norma yra 10,53 procentų... 11. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti... 12. Sutarties 26 punkte nustatyta, jog kredito gavėjui laiku nesumokėjus bankui... 13. Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo... 14. Šalių sudarytos Sutarties 34 punktas nustato, kad atsakovas, laiku... 15. Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant... 16. Minėta, kad pagal Sutarties 34 punktą atsakovas, laiku nesumokėjęs įmokų... 17. Byloje nėra duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie ieškovo dėl... 18. Iš byloje esančio skolos paskaičiavimo matyti, kad pagal Sutartį 0,15... 19. Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo... 20. Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu šioje... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 88, 93, 96 str. str., 142 str. 4 d.,... 22. ieškinį patenkinti iš dalies... 23. Priteisti iš atsakovo R. Š. 6502,86 Lt (šeši tūkstančiai penki šimtai du... 24. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 25. Bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu,... 26. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 27. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...