Byla 2-1146-850/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mockaitis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios UAB ,,Domata“, atstovaujamos bankroto administratoriaus J. Ž., ieškinį atsakovui A. Š. dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2Ieškovė bankrutavusi UAB „Domata“ (toliau-ieškovė) prašo priteisti iš atsakovo A. Š. (toliau-atsakovas) 929,99 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos skolos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai, viešo paskelbimo būdu paskelbus specialiame interneto puslapyje www.teismai.lt., įpareigojant atsakovą per 14 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovas atsiliepimo per teismo nustatytą terminą nepateikė, taip pat nenurodė atsiliepimo nepateikimo priežasčių, todėl priimtinas sprendimas už akių (CPK 130 str., 142 str. 4 d. ir 262 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Ieškovo pateikti reikalavimai pagrįsti byloje esančiais įrodymais (CPK 285 str. 2 d.).

6Kaip matyti iš bylos medžiagos, Klaipėdos apygardos teismo 2015-10-09 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1503-163/2015 UAB ,,Domata‘‘ buvo iškelta bankroto byla. Įmonės bankroto administratoriumi paskirtas J. Ž.. 2016-02-02 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi UAB ,,Domata‘‘ pripažinta bankrutavusia ir patvirtintas galutinis kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai: pirmos eilės kreditorių reikalavimų suma sudaro 2551,62 Eur; antros eilės kreditorių reikalavimų suma sudaro 1117,99 Eur; trečios eilės kreditorių reikalavimų suma sudaro 460,61 Eur. Bendra kreditorinių reikalavimų suma - 4130,22 Eur. Be to 2015-12-28 mokestiniu tyrimu priskaičiuota 3762,45 Eur mokėtino PVM ( b. l. 7-8). Klaipėdos apygardos teismo 2015-10-09 nutartimi atsakovas UAB ,,Domata‘‘ direktorius A. Š. buvo įpareigotas per 15 d. nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, bei visus dokumentus. Atsakovas apie šią pareigą buvo informuotas 2015-10-20 reikalavimu Nr. 10-0688 (b. l. 11). Tačiau šį reikalavimą atsakovas įvykdė iš dalies: perdavė administratoriui įmonės anspaudą, įmonės dokumentus ir dalį turto. Pagal balansą administratoriui neperduotos atsargos ir pinigai kasoje. 2015-11-17 reikalavimu Nr. 11-0811 administratorius pakartotinai pareikalavo atsakovą perduoti trūkstamas atsargas ir kasos likutį arba kompensuoti padarytą 929,99 Eur žalą (b. l. 15). Atsakovas reikalavimo neįvykdė bei nepateikė neįvykdymo priežasčių. Administratorius pakartotinai 2016-02-04 reikalavimu Nr. 02-0159 dar kartą pareikalavo perduoti turtą arba atlyginti žalą ( b. l. 16 ). Tačiau atsakovas ir šio reikalavimo nevykdė.

7Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 14 punkto nuostatą, ,,įmonės administratorius gina visų kreditorių, taip pat ir bankrutuojančios įmonės teises ir teisėtus interesus, organizuoja ir atlieka būtinus bankroto proceso darbus‘‘. To paties įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte nustatyta, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, bei perduoti visus dokumentus.

8Uždarosios akcinės bendrovės administracijos vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas (Akcinių bendrovių įstatymo 19 str. 1 d., 37 str. 1 d.), jis vadovauja administracijai, kuri organizuoja ir vykdo bendrovės ūkinę veiklą, atstovauja bendrovei esant santykiams su trečiaisiais asmenimis, vykdo kitas nustatytas pareigas. Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad bendrovės valdymo organai, taigi ir administracijos vadovas, privalo veikti tik bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Taigi bendrovės valdymo organai, tarp jų ir jos vadovas, neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti veiksmų, kurie pažeidžia bendrovės įstatus ar yra priešingi įstatuose nurodytiems bendrovės tikslams, akivaizdžiai viršija normalią gamybinę-ūkinę riziką, yra akivaizdžiai nuostolingi (bendrovės turto švaistymas ir kt.) ar akivaizdžiai ekonomiškai nenaudingi. Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo santykiai, tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais (CK 2.87 str.), administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga, įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą, jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos A. T. 2009-11-20 nutartis byloje Nr. 3K-7-444/2009).

9Byloje nėra jokių įrodymų, kad atsakovas A. Š. būtų perdavęs bankroto administratoriui atsargas ir pinigus, esančius kasoje, viso turto už 929,99 Eur. Vertinant atsakovo pareigą perduoti bankroto administratoriui įmonės balanse nurodytą turtą, darytina išvada, jog atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad jis, būdamas įmonės direktoriumi, nesilaikė imperatyvaus reikalavimo, iškėlus bankroto bylą, perduoti administratoriui turtą (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 1 p.). Atsakovo kaltės prezumpciją apima neteisėtų veiksmų prezumpcija, nes bendros pareigos elgtis sąžiningai ir rūpestingai pažeidimas suponuoja neteisėtumą. Konstatavus atsakovo neteisėtus veiksmus taip pat konstatuotina ir atsakovo kaltė. Žala įmonei pasireiškė tuo, kad atsakovas neįvykdė įstatyme nustatytos pareigos ir neperdavė administratoriui įmonės turto. Dėl tokio neteisėto neveikimo, įmonės turtas negalėjo būti panaudotas tenkinant kreditorinius reikalavimus. Priežastinis ryšys tarp nurodytų atsakomybės sąlygų pasireiškė tuo, kad būtent dėl atsakovo veiksmų įmonei buvo padaryta žala - ji neteko lėšų, kurios galėjo būti panaudotos atsiskaityti su kreditoriais. Todėl atsakovas privalo ieškovei atlyginti neperduoto turto vertę – 929,99 Eur sumą.

10CK 6.37 str. 2 d. numato pareigą skolininkui mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Tuo pagrindu iš atsakovo, praleidusios terminą įvykdyti piniginę prievolę, priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistinos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra, nuo 2016-05-06, iki prievolės visiško įvykdymo.

11Ieškovė, įmonės bankroto administratorius, vadovaudamasi CPK 83 str. 1 d. 9 p., teikdama ieškinius bankroto bylose, nuo bylinėjimosi išlaidų atleista, todėl šios išlaidos valstybei išieškomos iš atsakovo (CPK 96 str.). Iš atsakovo priteistina valstybei 28 Eur žyminio mokesčio.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 262 str., 424 str., 428 str., teismas

Nutarė

13Ieškinį patenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovo A. Š., a. k. ( - ), ieškovei bankrutavusiai UAB ,,Domata‘‘ į. k. 302661875, atstovaujamai bankroto administratoriaus J. Ž., 929,99 Eur žalos atlyginimo, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 929,99 Eur sumos - nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2016-05-06, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Priteisti iš atsakovo A. Š., a. k. ( - ) valstybei 28 Eur bylinėjimosi išlaidų (sumokėti į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų: Nr. ( - ), esančią AB bankas „Swedbank“, Nr. ( - ), esančią AB DNB bankas, Nr. ( - ), esančią AB SEB bankas, Nr. ( - ), esančią AB Šiaulių bankas, Nr. ( - ), esančią Danske bank A/S Lietuvos filiale, Nr. ( - ), esančią Nordea B. F. Plc Lietuvos skyriuje, Nr. ( - ), esančią UAB „Medicinos bankas“, įmokos kodas 5660).

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę T. T. rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui T. T. rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai