Byla 2A-397-464/2008

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Dalios Kačinskienės, kolegijos teisėjų Dalios Višinskienės ir Danutės Kutrienės, sekretoriaujant L.Jasiulionienei, dalyvaujant ieškovo atstovui A. Ž., atsakovei M. A., vertėjai J.Terechovai, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovės M. A. apeliacinį skundą dėl Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 12 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ ieškinį atsakovei M. A., dalyvaujant trečiajam asmeniui UAB „Bendruva“, dėl įsiskolinimo priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ 2007-05-23 Vilniaus miesto 1-ajam apylinkės teismui paduotu ieškiniu prašė priteisti jo naudai iš atsakovės M. A. 394,87 Lt skolą už tiektą elektros energiją, susidariusią 2003-06-01 - 2007-01-31 laikotarpiu, su 5 % dydžio metinėmis palūkanomis, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (b.l.1). Nurodė, kad 2006-10-19 dienos skolos išdėstymo sutartimi atsakovė įsipareigojo padengti skolą per 26 mėn., tačiau įsipareigojimų nevykdo, todėl ieškovas turi teisę išsiieškoti skolą priverstine tvarka (Skolos išdėstymo sutarties 4 p.).

4Atsakovė M. A. atsiliepimu į ieškinį (b.l.10-11) ieškinį laikė nepagrįstu ir prašė jį atmesti. Anot atsakovės, ji elektrą naudoja labai taupiai (po 3-5 kW/mėn.) ir tvarkingai kiekvieną mėnesį atsiskaito už ją. Negali paaiškinti, kaip susidarė tokia didelė skola 2003-2007 metais.

5Tretysis asmuo UAB „Bendruva“ atsiliepimu į ieškinį bylą prašė spręsti teismo nuožiūra (b.l.30-31). Pažymėjo, jog nuo 2003-06-01 tretysis asmuo nustojo skaičiuoti bei rinkti mokesčius už elektros energiją iš gyventojų, įskaitant atsakovę. Mokesčius, kuriuos gyventojai įtraukdavo į atsiskaitymo knygelės 1 ir 8 eilutes (grafos atitinkamai „Elektros energija“ ir „Kitos paslaugos“), bendrovė iš AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“ gaudavo kaip vieną sumą ir įskaitydavo į kitas paslaugas. Jei atsakovė 2003-06-01 - 2007-01-31 laikotarpiu sumokėjo už elektros energiją ne į tą eilutę, atsakovės prašymu bendrovė gali sumas perskaičiuoti.

6Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2007-11-12 sprendimu (b.l.53-54) ieškinį dalyje dėl 391 Lt skolos patenkino, dalyje dėl 3,87 Lt – priėmė ieškovo atsisakymą nuo ieškinio ir minėtoje dalyje bylą nutraukė. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovas tiekė elektros energiją butui (duomenys neskelbtini), kuris nuosavybės teise priklauso atsakovei. Iki 2003-06-01 mokesčius už tiekiamą elektros energiją iš gyventojų rinkdavo tretysis asmuo ir surinktus pinigus pervesdavo į ieškovo sąskaitą. Mokesčiai būdavo apskaičiuojami pagal buto plotą bei skaitiklių parodymus, kuriuos tikrino trečiojo asmens darbuotojai. Nuo 2003-06-01 tretysis asmuo neteko teisės rinkti mokesčių, todėl už elektros energiją atsakovė turėjo mokėti tiesiogiai ieškovui. Atsakovė nuo 2003-06-01 iki 2004-03-31 liko skolinga ieškovui 241,83 Lt, o nuo 2004-04-01 iki 2007-01-31 – 153,04 Lt. Kaip matyti iš 2006-10-19 skolos išdėstymo sutarties, kurios atsakovė neginčijo, ji skolą pripažino ir įsipareigojo per nustatytą terminą ją likviduoti, bet įsipareigojimų nesilaikė (b.l.8).

7Atsakovė M. A. apeliaciniu skundu (b.l.55-56) prašo panaikinti Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2007-11-12 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad 2006-10-19 skolos išdėstymo sutartimi apeliantė neišreiškė savo tikrosios valios, nes nesupranta lietuvių kalbos. Atsakovė nuėjo į AB „Rytų skirstomieji tinklai“, norėdama sužinoti, už ką (kaip) susidarė tokia didelė skola, o ieškovo darbuotoja ėmė šaukti ant jos ir liepė pasirašyti sutartį. Atsiskaitymo knygelės įrašai įrodo tai, kad atsakovė 2003-06-01 – 2004-03-31 sunaudojo elektros energijos už 15,40 Lt, o 2004-04-01 – 2007-01-31 – atitinkamai 67,37 Lt. Skundžiasi dėl pažeistų procesinių teisių, nes jai nepranešta apie teismo posėdžio datą.

8Ieškovas AB „Rytų skirstomieji tinklai“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l.72) skundo nepripažino ir prašė Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2007-11-12 sprendimą palikti galioti nepakeistą. Teigė, jog 2003-06-01 – 2004-03-31 iš trečiojo asmens administruojamų daugiabučių gyventojų nei jis, nei tretysis asmuo nerinko įmokų už elektros energiją. Už pastarąjį laikotarpį bendrai atitinkamo namo suvartota energija buvo paskirstoma butų savininkams proporcingai jų butų plotui vadovaujantis LR Ūkio ministro 2003-11-03 įsakymu patvirtinta įmokų už sunaudotą elektros energiją bendrabučio tipo daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose paskirstymo gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams ir nuomininkams metodika. Neigia atsakovės nurodytas skolos išdėstymo sutarties pasirašymo aplinkybes. Prieš pasirašant šią sutartį atsakovei buvo išaiškintos sutarties sąlygos ir atsižvelgiant į sunkią jos turtinę būklę suderintas (išdėstytas) skolos grąžinimo terminas. Nesutiko dėl atsakovės procesinių teisių pažeidimo, nes atsakovė pati atsisakė priimti teismo šaukimą (b.l.44).

9Apeliacinis skundas atmestinas.

10Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t.y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

11Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialines ir procesines teisės normas, teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir padarė pagrįstas išvadas, tinkamai jas motyvavo, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Keisti ar naikinti šį sprendimą apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų taip pat nenustatyta.

12Įstatyme – CK 6.383 str. 1 d., 6.384 str. 1 d., CPK 3 str. 5 d. ir CK 6.584 str. yra įtvirtinta buto savininko, energijos vartotojo pareiga sumokėti už jam pateiktą elektros energiją pagal įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas kainas arba tarifus ( CK 6.385 str. 4 d.). Bendrosios dalinės nuosavybės dalyviams, t.y. butų, kitų patalpų savininkams, o prie tokių priskirtini ir bendrabučiai, kuriame yra atsakovei nuosavybės teise priklausantis butas, įregistruotas su bendrojo naudojimo patalpomis ( b.l. 4-5), tenka pareiga apmokėti ir tas energijos išlaidas, kurios atsiranda naudojantis bendrojo naudojimo patalpomis - koridoriais, laiptinėmis, virtuvėmis ir pan. (CK 4.76 str., 4.82 str. 3 d.). Be to, apeliantė įsipareigojimą sumokėti susidariusią skolą tam tikromis dalimis prisiėmė ir 2006-10-19 Skolos išdėstymo sutartimi ( b.l. 8). Todėl jos prievolė ieškovui kyla ne tik tiesiogiai iš įstatymo, bet ir iš sutarties, nes teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią ( CK 6.189 str. 1 d., 6.200 str.). Minėtos sutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimas byloje nebuvo ginčijamas, dėl jos galiojimo ar nutraukimo atsakovė jokių reikalavimų įstatymo nustatyta tvarka nepareiškė. Vienašališkai atsisakyti nuo sutarties, atsisakyti ją vykdyti, nepareiškus teisme tokio reikalavimo ir jo neįrodžius leistinomis įrodinėjimo priemonėmis, įstatymas neleidžia (CK 6.228 str.). Todėl apeliantės skunde nurodomi argumentai, susiję su šios sutarties sudarymo aplinkybėmis teisinės reikšmė, sprendžiant šį ginčą, neturi.

13Atsakovės skundo argumentai, kad ji nėra skolinga už suvartotą elektros energiją ir tai esą patvirtina įrašai jos atsiskaitymo knygelėje, atmestini kaip nepagrįsti. Šalių procesinio lygiateisiškumo principas ( CPK 17 str.), visų asmenų lygybės įstatymui ir teismui principas (CPK 6 str.), šalių rungimosi principas ( CPK 12 str., 178 str.) nustato kiekvienai bylos šaliai pareigą įrodyti tas aplinkybes, kuriomis jos remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu. Atsakovė jokių įrodymų, galinčių paneigti ieškovo pateiktų skaičiavimų pagrįstumą ir teisingumą, taigi ir jos skolos ieškovui dydį (b.l.6) nepateikė. Pateiktos atsiskaitymo knygelės už kelis mėnesius kopijos (b.l.15-23) nepatvirtina atsakovės nurodomų argumentų, kad ji nėra skolinga ieškovui už tiektą elektros energija, bet priešingai, patvirtina ieškovo reikalavimų pagrįstumą, nes atsakovės mokėjimai buvę mažesni, nei priskaičiavimai. Bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino faktines bylos aplinkybės ir padarė pagrįstas išvadas apie atsakovės skolos dydį būtent ieškovui.

14Dar vienas apeliantės skundo argumentas, susijęs su tuo, kad jai esą nebuvo pranešta kada vyks bylos nagrinėjimas, taip pat atmestinas kaip visiškai nepagrįstas. Pirmosios instancijos teismas ne vieną kartą siuntė atsakovei jos gyvenamosios vietos adresu šaukimus, informuodamas apie teismo posėdžius, tačiau paštu jų nebuvo įmanoma įteikti. Paties ieškovo mėginimai teismo pavedimu įteikti jai šaukimą taip pat nebuvo rezultatyvūs, kadangi atsakovė atsisakė šaukimą priimti. Įstatymų leidėjas tokią teisinę situaciją prilygina šaukimo įteikimui. Kita vertus, teismo posėdyje, kuriame buvo priimtas skundžiamas teismo sprendimas, atsakovė dalyvavo, taigi jokio pagrindo teigti buvus jos procesinių teisių pažeidimui nėra.

15Dėl aptartų motyvų teisėjų kolegija apeliacinį skundą atmeta, o skundžiamą teismo sprendimą iš esmės palieka galioti nepakeistą. Tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į atsakovės blogą turtinę padėtį ir gaunamų pajamų dydį ( b.l. 57), į faktą, kad ji turi įsiskolinimų ir kitiems paslaugų tiekėjams (b.l.34-35), teisėjų kolegija savo iniciatyva atideda sprendimo įvykdymą 5 mėn., t.y. iki 2008-09-25 (CPK 284 str. 1 d.).

16Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., kolegija

Nutarė

17Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 12 d. sprendimą palikti iš esmės nepakeistą.

18Papildyti teismo sprendimo rezoliucinę dalį sakiniu:

19„Atidėti sprendimo įvykdymą toje dalyje, kurioje iš M. A. priteista 391 Lt skola AB „Rytų skirstomieji tinklai naudai, iki 2008-09-25 dienos“.

Proceso dalyviai