Byla 2-5056-901/2014
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė,

2sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui G. S.,

4atsakovo atstovui advokatui P. L.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Hoptransa“ ieškinį atsakovui UAB „Progress Worldwide“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

6Šiaulių apylinkės teisme priimtas nagrinėjimui ieškovo UAB ,,Hoptransa“ ieškinys, kuriuo ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovo UAB „Progress Worldwide“ 9 542,29 Lt skolos, 259,97 Lt delspinigių, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovo prašymu 2014 m. gegužės 26 d. teismo nutartimi atsakovo UAB „Progress Worldwide“ turtui ir piniginėms lėšoms ieškinio sumai (9802,26 Lt) taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Nutartis įsiteisėjusi.

72014 m. birželio 5 d. preliminariu teismo sprendimu teismas ieškovo reikalavimus tenkino, priteisė iš atsakovo UAB „Progress Worldwide“ ieškovui UAB ,,Hoptransa“ 9542,29 Lt skolos, 259,97 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą (9802,26 Lt) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-05-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 147,00 Lt žyminio mokesčio.

8Atsakovas 2014-07-08 pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo, prašydamas pakeisti 2014-06-05 preliminarų teismo sprendimą (24-25 b.l.). Atsakovas nurodė, kad sutinka, kad yra skolingas ieškovui 9 542,29 Lt už krovinių pervežimą, tačiau atsakovo teigimu jis su ieškovu laiku neatsiskaitė dėl to, kad vežė nekokybiškus briketus, pirktus iš UAB „WoodFenix LT“. Atsakovas 2014 m. birželio 20 d. pareiškė UAB „WoodFenix LT“ pretenziją dėl 18 754,49 Lt nuostolių atlyginimo. Atsakovas nesutinka su priteista 259,97 Lt delspinigių suma, kadangi nėra rašytinės šalių sutarties dėl krovinio vežimo, atsakovas nepasirašė ieškovo pateiktų sąskaitų faktūrų, todėl ieškovas neturi teisės reikalauti iš atsakovo 0,02 proc. delspinigių.

9Ieškovas pateikė atsiliepimą į prieštaravimus ir nurodė, kad nagrinėjamu atveju 0,02 proc. dydžio netesybos buvo numatytos sąskaitose-faktūrose, kurias ieškovas teikė atsakovui už suteiktas paslaugas, todėl atsakovas nepagrįstai teigia, kad ieškovas neturi teisinio pagrindo reikalauti delspinigių. Sąskaitos faktūros buvo pateiktos atsakovui, kuris susitarimą dėl netesybų akceptavo savo konkliudentiniais veiksmais. Tai nebuvo pavienis susitarimas, o ilgalaikis šalių bendradarbiavimas, kurio sąlygos tenkino abiejų pusių interesus. Tik iškilus ginčui atsakovas išreiškė savo poziciją, kad delspinigiai yra nepriimtini. Ginčydamas delspinigius, atsakovas vengia vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Daugiau kaip pusę metų atsakovas disponuoja ieškovui priklausančiais pinigais ir nevykdo atsiskaitymų, todėl ieškovo atstovo teigimu priteistos netesybos ieškovo naudai (delspinigiai) – tai yra mažiausi ieškovo nuostoliai dėl nesąžiningų atsakovo veiksmų ir pagrįstai priteisti.

10 Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistu.

11Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad ieškovas atliko krovinių vežimo paslaugas pagal atsakovo 2013-12-16 Nr. HTR30002192 užsakymą, 2013-12-17 Nr. HA0052983 ir 2014-02-07 Nr. HA7894600 išrašyti tarptautinio gabenimo važtaraščiai (6-8 b.l.). Ieškovas atsakovui apmokėjimui už paslaugas 2013 m. gruodžio 17 d. ir 2014 m. vasario 10 d. išrašė dvi PVM sąskaitas-faktūras Nr. HOP13 00012366 ir Nr. HOP14 0001219 bendrai 9542,29 Lt sumai, kuriose numatyta, kad už paslaugas atsakovas privalo atsiskaityti iki faktūrose nurodyto laikotarpio, t.y. atitinkamai iki 2013-12-18 ir 2014-02-12 (4-5 b.l.). Tokį susitarimą atsakovas savo konkliudentiniais veiksmais akceptavo. Tiek pateiktuose prieštaravimuose priimtam preliminariam sprendimui, tiek atsakovo atstovas teismo posėdžio metu sutiko, kad atsakovas iki šiol ieškovui yra skolingas 9 542,29 Lt už krovinių pervežimą.

12Kadangi atsakovas ieškovo reikalavimų nepatenkino (tik sutiko su pagrindine skola) ir reiškia teismui prieštaravimus dėl likusių ieškovo reikalavimų (dėl delspinigių), teismas bylą nagrinėja CPK 430 str. nustatyta tvarka ir ieškovo reikalavimų pagrįstumą sprendžia priimant galutinį teismo sprendimą (CPK 430 str. 9 d.).

13Kadangi atsakovas skolą ir jos dydį pripažino, prašo šioje dalyje preliminarų sprendimą palikti galioti, todėl nekylant ginčo dėl šio ieškinio reikalavimo Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. birželio 5 d. preliminarus sprendimas dalyje dėl 9542,29 Lt skolos priteisimo iš atsakovo UAB „Progress Worldwide“ paliktinas nepakeistas.

14Atsakovui laiku neatsiskaičius su ieškovu už krovinių transportavimo paslaugas, ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovo 259,97 Lt delspinigių. Atsakovas prieštaravimuose nesutinka su delspinigių priteisimu, nes atsakovo teigimu nėra rašytinio šalių susitarimo dėl netesybų, dėl ko prašo šioje dalyje pakeisti 2014-06-05 preliminarų teismo sprendimą. Atsakovo atstovas neprašo jų sumažinti ar taikyti senatį, tačiau teigia, kad ieškovas neturi jokio teisinio pagrindo reikalauti iš atsakovo 0,02 procentų delspinigių. Ieškovas atstovas nesutinka, kad delspinigiai neturi būti priteistini ir kad rašytinio susitarimo dėl netesybų nebuvo, delspinigius ieškovas paskaičiavo už 180 pradelstų dienų nuo ieškiniu reikalautos skolos sumos (9542,29 Lt) (2 b.l.).

15Netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 str. 1 d.). Taigi, ieškovo teisė reikalauti netesybų atsiranda tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba ją įvykdo netinkamai (CK 6.205 str.). Netesybos tarp šalių nustatomos siekiant keleto tikslų. Pirmiausia, kad kreditoriui (ieškovui) nereikėtų įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais, t.y. netesybų tikslas - sumažinti ieškovo įrodinėjimo naštą reikalaujant atlyginti nuostolius. Antra, netesybomis siekiama sukurti teisinį aiškumą tarp šalių dėl civilinės atsakomybės apimties, nes netesybos riboja prievolę pažeidusios šalies atsakomybę tam tikra sutartine ir iš anksto žinoma pinigų suma. Trečia, netesybos skirtos skatinti skolininką laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus.

16Nors šalys atskiros rašytinės sutarties dėl paslaugų teikimo nesudarė, tačiau netesybos už netinkamą sutartinių įsipareigojimų nevykdymą buvo numatytos PVM sąskaitose-faktūrose (4,5 b.l.), kurias ieškovas teikė atsakovui už suteiktas paslaugas ir, kurių atsakovas neginčijo ir tokį susitarimą atsakovas savo konkliudentiniais veiksmais akceptavo, kas laikoma, jog susitarimas dėl delspinigių galioja (CK 6.72 str., CPK 185 str.). Tai, kad atsakovas nepasirašė jam pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų dar nereiškia, kad jam nekyla prievolė pilnai ir laiku atsiskaityti su ieškovu. Pažymėtina, kad atsakovas faktūrose nurodytų sumų už suteiktas paslaugas taip pat termino iki kada turėjo atsiskaityti su ieškovu už paslaugas neginčija. Byloje nustatyta, kad ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė - krovinį pristatė laiku ir tinkamai, atsakovas jokių pretenzijų pagal CMR konvencijos 30 str. nustatyta tvarka ieškovui nepareikšta, atsakovas skolos neginčijo, norėjo bylą užbaigti taikos sutartimi, tačiau ieškovas taip ir nesulaukė jokių konkrečių pasiūlymų iš atsakovo kaip skola galėtų būti dengiama, nebuvo atlikta jokių mokėjimų, kurie sumažintų atsakovo įsiskolinimą ieškovui. Atsakovas vėluoja atsiskaityti su ieškovu daugiau kaip 180 dienų, o toks uždelsimas nesąžiningas ieškovo atžvilgiu. Tai, kad atsakovui tinkamai ir laiku įvykdyti savo prievoles ieškovui galimai sutrukdė atsakovo dėl kitos bendrovės patirti nuostoliai (26 b.l.), niekaip neįtakoja atsakovo pareigos atsiskaityti su ieškovu.

17Atsakovas pažeidė sutarčių ir prievolių vykdymo principus, pagal kuriuos sutartinės prievolės turi būti vykdomos tinkamai, sąžiningai ir nustatytu laiku, atsakovas praleido mokėjimo už ieškovo suteiktas vežimo paslaugas terminus (CK 6.38 str. 1 d., 6.200 str. 1 d.). Nuo to momento, kai skolininkas pažeidžia prievoles jis turi atlyginti visus kreditoriaus patirtus nuostolius (CK 6.63 str. 1 d. 2 p., 2 d.). Sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis c.b. Nr. 3K-7-304/2007). Šalys yra verslininkai, kuriems keliami aukštesni apdairumo ir rūpestingumo kriterijai. Kadangi atsakovas neteikė prieštaravimų dėl PVM sąskaitose-faktūrose numatytų delspinigių ir jų dydžio, kas laikoma, jog nurodytas netesybas ir būtent tokio dydžio atsakovas akceptavo ir susitarimas dėl delspinigių galioja (Šiaulių apygardos teismo 2013-06-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-341-154/2013), atsakovas suprato šios nuostatos esmę ir sutiko su šia nuostata, teismo vertinimu ieškovo reikalavimas priteisti delspinigius yra pagrįstas, be to netesybos nėra aiškiai per didelės ar neprotingos, kad jas reikėtų mažinti, todėl priteisti delspinigiai nėra mažintini ir yra priteisini iš atsakovo. Atsižvelgiant į nurodytą, Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. birželio 5 d. preliminarus sprendimas dalyje dėl 259,97 Lt delspinigių priteisimo iš atsakovo paliktinas nepakeistas.

18Ieškovas prašo teismo taip pat priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsakovas prieštaravimuose savo pareigos už nesavalaikį prievolių įvykdymą mokėti procesines palūkanas neginčija, todėl paliktinas nepakeistas Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. birželio 5 d. preliminarus sprendimas ir dalyje, kur iš atsakovo priteistos 6 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (9802,26 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d.).

19Kadangi po atsakovo prieštaravimų 2014-06-05 preliminariam teismo sprendimui, sprendimas nepakeistas, todėl galutiniu sprendimu spręstinas ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp šalių klausimas (CPK 430 str. 7 d.). Šalims iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikus teismui rašytinių įrodymų, kad po prieštaravimų preliminariam sprendimui jos turėjo papildomų bylinėjimosi išlaidų, šios išlaidos nėra perskirstomos ir Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. birželio 5 d. preliminarus sprendimas dalyje dėl 147,00 Lt žyminio mokesčio iš atsakovo pritesimo paliktinas nepakeistu (CPK 98 str. 1 d., 93 str. 1 d.).

20Valstybei 9,09 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų suma iš atsakovo nepriteistina, nes ji yra mažesnė nei minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 6 d., Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

21Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 93 str., 259 str., 260 str., 263-270 str., 430 str., teismas

Nutarė

22Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. birželio 5 d. preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

23Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė,... 2. sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui G. S.,... 4. atsakovo atstovui advokatui P. L.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 6. Šiaulių apylinkės teisme priimtas nagrinėjimui ieškovo UAB ,,Hoptransa“... 7. 2014 m. birželio 5 d. preliminariu teismo sprendimu teismas ieškovo... 8. Atsakovas 2014-07-08 pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo,... 9. Ieškovas pateikė atsiliepimą į prieštaravimus ir nurodė, kad nagrinėjamu... 10. Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistu.... 11. Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad ieškovas atliko krovinių vežimo... 12. Kadangi atsakovas ieškovo reikalavimų nepatenkino (tik sutiko su pagrindine... 13. Kadangi atsakovas skolą ir jos dydį pripažino, prašo šioje dalyje... 14. Atsakovui laiku neatsiskaičius su ieškovu už krovinių transportavimo... 15. Netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią... 16. Nors šalys atskiros rašytinės sutarties dėl paslaugų teikimo nesudarė,... 17. Atsakovas pažeidė sutarčių ir prievolių vykdymo principus, pagal kuriuos... 18. Ieškovas prašo teismo taip pat priteisti 6 procentų dydžio metines... 19. Kadangi po atsakovo prieštaravimų 2014-06-05 preliminariam teismo sprendimui,... 20. Valstybei 9,09 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų suma iš atsakovo... 21. Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 93 str., 259 str., 260 str., 263-270 str.,... 22. Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. birželio 5 d. preliminarų sprendimą... 23. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių...