Byla e2A-466-864/2020
Dėl delspinigių priteisimo, atliktų darbų kainos sumažinimo bei permokos už atliktus darbus, 6 procentų metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramunės Mikonienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Andriaus Veriko ir Renatos Volodko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tele2“ ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Rejben“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 17 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tele2“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Rejben“ su trečiuoju asmeniu uždarąja akcine bendrove „Mėlynas taškas“ dėl delspinigių priteisimo, atliktų darbų kainos sumažinimo bei permokos už atliktus darbus, 6 procentų metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė 1.

4Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Tele2“ (toliau ir ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Rejben“ (toliau ir atsakovė) 35 290,80 Eur dydžio delspinigių sumą; 47 607,60 Eur permoką už atliktus darbus; 67 041,72 Eur suma sumažinti atliktų darbų kainą, 6 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 792 Eur žyminio mokesčio (754 Eur už turtinį reikalavimą bei 38 Eur už prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones). 2.

5Ieškovė nurodė, kad ( - ) ieškovė kaip užsakovė ir atsakovė kaip rangovė sudarė ketinimų protokolą, kuriuo atsakovė įsipareigojo tinkamai ir kokybiškai atlikti stiklinės elipsės konstrukcijos (konferencijų salės) įrengimo (rangos) darbus, adresu ( - ) ir tinkamai atliktus darbus perduoti ieškovei nustatytais terminais (toliau ir Ketinimų protokolas). 3.

6Anot ieškovės, atsakovė nesilaikė Ketinimų protokole nustatytų darbų atlikimo terminų; konferencijų salės įrengimo darbų metu buvo reguliariai nustatomi defektai, kurių atsakovė laiku nepašalino arba apskritai atsisakė juos šalinti bei kartu užbaigti rangos darbus. 4.

7Paaiškino, kad 2018 m. vasario 26 d. (t. y. galutinį darbų atlikimo ir perdavimo terminą pradelsus 122 kalendorines dienas) atsakovė elektroniniu paštu (iš anksto nesuderinusi su ieškove) pateikė dokumentus, kuriais siekė įtvirtinti Ketinimų protokolu prisiimtų rangovo įsipareigojimų tariamai tinkamą įvykdymą. Nurodė, kad 2018 m. kovo 14 d. ieškovė, atsisakydama priimti netinkamai atsakovės atliktus darbus, grąžino atsakovei atliktų darbų aktą už 2018 m. vasario mėn. ir 2018 m. vasario 23 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. LOK0043846 bei pateikė 2018 m. kovo 13 d. pranešimą apie atsisakymo priimti neužbaigtus darbus priežastis - Konferencijų salės įrengimo darbų trūkumus, kurie buvo nustatyti dar 2018 m. vasario 15 d. Paaiškino, kad 2018 m. kovo 21 d. atsakovė pateikė pranešimą ieškovei, kuriuo nesutiko su ieškovės pozicija dėl atsisakymo priimti neužbaigtus konferencijų salės įrengimo darbus ir išreiškė nepagrįstą poziciją, kad darbai yra tinkamai atlikti ir perduoti užsakovei. Tuo tarpu, 2018 m. balandžio 10 d. ieškovė kreipėsi su pretenzija į atsakovę, reikalaudama nedelsiant, bet visais atvejais ne vėliau nei per 7 kalendorines dienas užbaigti konferencijų salės įrengimo darbus ir juos tinkamai perduoti ieškovei bei sumokėti sutartines netesybas (delspinigius). 5.

8Ieškovė nurodė, kad ginčo šalys vienareikšmiškai ir besąlygiškai susitarė, kad atsakovei pradelsus Ketinimų protokole suderintų konferencijų salės įrengimo darbų terminą – atsakovė įsipareigoja mokėti Ketinimų protokolo 5 punkte įtvirtintus 0,2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną, juos skaičiuojant nuo atlikti vėluojamų darbų ir/ar pristatyti vėluojamų prekių/medžiagų vertės. Pažymėjo, kad ginčo šalys taip pat aiškiai ir vienareikšmiškai susitarė, kad galutinis Ketinimų protokolu ieškovės užsakytų ir tinkamai atliktų rangos darbų rezultato perdavimo ieškovei terminas yra 2017 m. spalio 27 d. Ieškovės teigimu, atsakovė derybų su ieškove metu laisva valia įsipareigojo tinkamai atlikti visus Ketinimų protokole nurodytus rangos darbus ir perduoti tokių tinkamai atliktų darbų rezultatus ieškovei ne vėliau nei 2017 m. spalio 27 d.; atsakovė pasirašytinai patvirtindama Ketinimų protokolo sąlygas, prisiėmė pamatuotą ir įvertintą verslo riziką, jog atsakovei pradelsus darbų perdavimo terminą – atsakovės atžvilgiu bus skaičiuojamos Ketinimų protokolo 5 punkto nuostatose įtvirtintos sutartinės netesybos (delspinigiai), už kiekvieną darbų perdavimo termino pradelstą kalendorinę dieną. 6.

9Ieškovė taip pat pažymėjo, kad atsakovė neginčija fakto, kad galutinis darbų perdavimo terminas yra ženkliai pradelstas. Nurodė, kad atsakovė iki šiol nėra tinkamai užbaigusi ir perdavusi rangos darbų ieškovei pagal Ketinimų protokolą ir projektą. Teigė, kad iš atsakovės kaip rangovės atsakingos už Ketinimo protokolo įsipareigojimų pažeidimą šio ieškinio pagrindu priteistina 35 290,80 Eur dydžio delspinigių suma už Ketinimų protokole įtvirtintų rangos darbų atlikimo ir/ar prekių/medžiagų pristatymo vėlavimą, delspinigių dydį skaičiuojant nuo atlikti vėluojamų darbų ir/ar pristatyti vėluojamų prekių/medžiagų vertės. 7.

10Atsakovė pateikė teismui atsiliepimą į ieškovės ieškinį, kuriame su ieškiniu nesutiko bei prašė jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. 8.

11Atsakovė nurodė, kad šalių derybos dėl konferencijų salės stiklo – aliuminio elipsės konstrukcijos pagaminimo ir sumontavimo ieškovės patalpose adresu ( - ), biurų pastate ( - ) prasidėjo dar 2017 m. sausio-vasario mėn. Paaiškino, kad atsakovė pagal žodinį susitarimą su ieškove paskyrė trečiąjį asmenį UAB „Mėlynas taškas“ (toliau ir trečiasis asmuo) projekto koordinatoriumi ir pavedė jam įgyvendinti šį projektą, todėl didžioji dalis šalių tarpusavio komunikacijos vyko per atsakovės rangovą - UAB „Mėlynas taškas“, ką patvirtina šalių susirašinėjimo medžiaga. 9.

12Teigė, kad 2017 m. kovo 29 d. ieškovė sumokėjo atsakovei 42 592 Eur avansą už stiklo konstrukciją. 10.

13Paaiškino, kad Ketinimų protokolu šalys susitarė, kad atsakovė atliks darbus protokole nurodytomis sąlygomis, t. y. ieškovė raštu pripažino ir sutiko, kad darbų grafiko laikymasis priklauso nuo to, ar tinkamai kiti rangovai bei užsakovė sudarys sąlygas atsakovui darbus atlikti šiame grafike nustatytais terminais. Atsižvelgiant į tai, anot atsakovės, ieškovės ieškinyje nurodyta faktinė aplinkybė, kad „visus užsakytus Konferencijų salės įrengimo darbus UAB „Rejben“ įsipareigojo besąlygiškai atlikti ir perduoti UAB „Tele2“ iki 2017 m. spalio 27 d.“ yra ne faktas, o tik nepagrįstas ieškovės teiginys, kurį paneigia rašytinis įrodymas – 2017 m. rugsėjo 14 d. kalendorinis darbų organizavimo grafikas. 11.

14Atsakovė pažymėjo, jog ieškovės teiginiai, kad darbai turėjo būti užbaigti iki 2017 m. spalio 27 d., akivaizdžiai prasilenkia su realia situacija, kuri tuo metu buvo statybos objekte ir kuri net nepriklausė nuo atsakovės valios, kadangi 2017 m. spalio 27 d. statybos objekte ieškovė (užsakovė) dar net nebuvo sumontavusi pakeliamų grindų konstrukcijos, o būtent ant šių grindų atsakovė pagal suderintą projektą turėjo pradėti montuoti konferencijų salės stiklo konstrukcijas. Nurodyta aplinkybė, anot atsakovės, reiškia, kad iki 2017 m. spalio 27 d. ieškovė pati neperdavė darbų fronto atsakovei, kad ši galėtų pradėti montuoti stiklus, todėl atsakovė objektyviai negalėjo užbaigti darbų iki 2017 m. spalio 27 d. dėl ieškovės kaltės. Teigė, jog šią aplinkybę patvirtina tai, kad 2017 m. spalio 31 d. ieškovės (užsakovės) atstovai surašė protokolą, kuriame ieškovė pripažino ir savo parašais bei antspaudu patvirtino, kad grindų danga nėra sumontuota, rangovei (atsakovei) nėra nurodytas grindų lygis nuo kurio priklauso viršutinės konstrukcijos bei lubų montavimas (protokolo 6 punktas); taip pat ieškovė iki 2017 m. lapkričio 7 d. ketino perkelti per žemai jos pačios samdyto rangovo sumontuotus ortakius, kurie kliudė atsakovei įrengti įtempiamas lubas ir kt. 12.

15Pažymėjo, kad ieškovė konferencijų salę naudoja pagal paskirtį, todėl jos atsisakymas priimti tinkamai atliktų darbų rezultatą yra nepagrįstas ir neteisėtas, nes pagal Civilinio kodekso 6.694 straipsnio 6 dalį užsakovė turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį ir jeigu šių trūkumų rangovas ar užsakovas negali pašalinti. Atsakovės nuomone, ieškovės nurodomi atsakovės atliktų darbų neesminiai ir smulkūs trūkumai yra išimtinai subjektyvaus pobūdžio; atsakovės atliktų darbų rezultatas atitinka tiek normatyvinius statybos dokumentus ir sutarties sąlygas ir tai patvirtinančius įrodymus atsakovė yra pateikusi. Atkreipė dėmesį, jog jokie „estetikos reikalavimai“ nebuvo numatyti ir Ketinimo protokole. Pažymėjo, kad rangovė atsako užsakovei už nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, taip pat už tai, kad nepasiekė šiuose dokumentuose ar sutartyje numatytų statybos darbų rodiklių, tačiau jokiu būdu neatsako už tai, kad užsakovė turi kažkokių išimtinai subjektyvių estetinių pastabų (neatitikimas estetikos reikalavimams, ženkliai matomos apšvietimo juostos, plyšeliai ar pan.). Atsižvelgiant į tai, atsakovės nuomone, šiai dienai nėra jokių defektų, atsiradusių dėl rangovo kaltės, kurių ištaisymas būtų rangovo pareiga ir kurie pagrįstų ieškovės atsisakymą priimti atliktų darbų rezultatą. Teigė, kad atsakovė darbų rezultatą laiko perduotu vienašališkai, o ieškovei nepagrįstai ir neteisėtai atsisakius priimti atliktų darbų rezultatą, ieškovės reikalavimai dėl delspinigių priteisimo laikytini nepagrįstais. 13.

16Pažymi, kad atsakovė taip pat nesutinka su ieškovės pasamdyto statybos specialisto D. V. (toliau ir specialistas) išvada , kurioje ieškovės užsakymu buvo nustatyti tariami atsakovės atliktų darbų trūkumai ir kuri buvo surašyta tik 2018 m. liepos 4 d., t. y. po daugiau nei 4 mėn. objekto naudojimo. Specialisto teiginiai, kad statybai panaudotos kitos medžiagos nei buvo sutarta pagal Ketinimo protokolą, o atlikti darbai yra nekokybiški ir neatitinka susitarimo, projekto ir įprastų tokių darbų reikalavimų, anot atsakovės, yra nepagrįsti. Teigė, jog išvadą pateikęs specialistas, būdamas nuo ieškovės priklausomu ir finansiškai suinteresuotu asmeniu, kuriam ieškovė nepateikė visos bylos medžiagos, o tik selektyviai atrinktus dokumentus, išvadoje sąmoningai klaidina byloje dalyvaujančius asmenis ir teismą. 14.

17Trečiasis asmuo atsiliepimu su ieškiniu nesutiko bei prašė jį atmesti. 15.

18Nurodė, kad ieškovė nepaneigė fakto, kad 2017 m. rugsėjo 14 d. šalys pasirašė kalendorinį darbų organizavimo grafiką, kuriame šalys aiškiai ir vienareikšmiškai susitarė ir savo parašais patvirtino, kad kalendorinio darbų organizavimo grafiko, sudaryto remiantis ( - ) protokolu vykdymas užtikrinamas esant darbų frontui. Trečiojo asmens teigimu, ieškovė raštu pripažino ir sutiko, kad darbų organizavimo grafiko laikymasis priklauso ne tik nuo atsakovės veikimo/neveikimo, bet ir nuo to, ar tinkamai kiti rangovai bei užsakovė (ieškovė) sudarys sąlygas atsakovei darbus atlikti šiame grafike nustatytais terminais. Nurodė, kad šios aplinkybės paneigia ieškovės ieškinyje nurodytą tariamą faktą, kad visus užsakytus konferencijų salės įrengimo darbus atsakovė įsipareigojo besąlygiškai atlikti ir perduoti ieškovei iki 2017 m. spalio 27 d. 16.

19Teigė, jog ieškovė savo paaiškinimuose ignoruoja jai nepalankias faktines aplinkybes, dėl kurių atsakovė objektyviai vėlavo dėl pačios ieškovės kaltės: trečiasis asmuo negalėjo sumontuoti elipsės metalo konstrukcijų dėl to, jog pastate pakeitus elipsės vietą, esančios vėdinimo ir šaldymo sistemos nebuvo ieškovės subrangovų perkeltos iki pat darbų pabaigos (pagal 2017 m. spalio 31 d. protokolą turėjo būti permontuotos iki 2017 m. lapkričio 5 d.); 2017 m. spalio 27 d. statybos objekte ieškovė net nebuvo sumontavusi pakeliamų grindų konstrukcijos, o būtent ant šių grindų atsakovė pagal suderintą projektą turėjo pradėti montuoti konferencijų salės stiklo konstrukcijas. Nurodyta aplinkybė, anot trečiojo asmens, reiškia, kad iki 2017 m. spalio 27 d. ieškovė pati neperdavė darbų fronto atsakovei, kad ši galėtų pradėti montuoti stiklus, todėl atsakovė objektyviai negalėjo užbaigti darbų iki 2017 m. spalio 27 d. dėl ieškovės kaltės.

20II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

2117.

22Pirmosios instancijos teismas 2019 m. liepos 17 d. sprendimu ieškovės ieškinį tenkino iš dalies: 1) priteisė iš atsakovės 5 097,66 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo 5 097,66 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. birželio 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 115 Eur žyminio mokesčio ieškovės naudai; 2) sumažino atsakovės pagal 2017 m. rugsėjo 11 d. Ketinimų protokolą, pasirašytą su ieškove, atliktų darbų kainą 14 298,24 Eur suma; 3) priteisė iš atsakovės 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo 14 298,24 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. lapkričio 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 322 Eur žyminio mokesčio, 4 345,32 Eur advokato išlaidų, 30,32 Eur bei 49,27 Eur liudytojo išlaidų ieškovės naudai; 4) kitoje dalyje ieškinį atmetė; 5) priteisė iš ieškovės 726 Eur advokato išlaidų atsakovės naudai; 6) priteisė iš ieškovės 260 Eur liudytojo naudai bei 7) priteisė iš atsakovės procesinių dokumentų įteikimo išlaidas 8,21 Eur valstybei. 18.

23Teismas nustatė, kad ( - ) šalys sudarė Ketinimų protokolą, pagal kurį atsakovė įsipareigojo tinkamai ir kokybiškai atlikti stiklinės elipsės konstrukcijos (konferencijų salės) įrengimo (rangos) darbus, adresu ( - ) ir tinkamai atliktus darbus perduoti nustatytais terminais ieškovei iki 2017 m. spalio 27 d., tai patvirtinant Ketinimų protokolo darbų aprašo lentelės 1 punkto turinyje; bendra darbų kaina be PVM 99 570 Eur (su PVM 120 479 Eur). Nurodė, jog Ketinimų protokolo 3 punktu šalys sulygo, kad rangovė (atsakovė) suteikia 24 mėnesių garantiją Stiklo konstrukcijai; darbams taikoma garantija Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka; šviestuvams taikoma 5 metų garantija. Pažymėjo, jog, tuo tarpu, Ketinimų protokolo 5 punktu šalys sulygo, kad vėluojant atlikti numatytus darbus užsakovei rangovė moka 0,2 procentų dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumontuoti ir /ar pristatyti numatytų prekių/medžiagų ir/ar darbų kainos už kiekvieną pavėluotą darbus atlikti ar prekes/medžiagas pristatyti kalendorinę dieną. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad iki Ketinimų protokolo sudarymo 2017 m. kovo 27 d. atsakovė gavo 42 592 Eur avansą už stiklo konstrukciją bei 2017 m. rugsėjo 15 d. - 37 543,88 Eur, t. y. viso 80 135,88 Eur, nesumokėta suma sudarė 19 434,12 Eur (99 570 Eur – 80 135,88 Eur). Be kita ko, teismas konstatavo, jog darbams atlikti atsakovė pasitelkė subrangovą trečiąjį asmenį, kuris ir atliko konferencijų salės stiklo – aliuminio elipsės konstrukcijos pagaminimo ir sumontavimo patalpose, esančiuose adresu ( - ) biurų pastate ( - ), darbus. 19.

24Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad 2018 m. kovo 14 d. ieškovė atsisakė priimti atsakovės atliktus darbus ir grąžino atsakovei 2018 m. vasario 23 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. LOK0043846 dėl 120 479,70 Eur; atliktų darbų aktą už 2018 m. vasario mėn.; pažymą apie atliktų darbų vertę Nr. 1, t. y. Ketinimų protokolu prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą bei perdavimą užsakovei bei pateikė atsakovei 2018 m. kovo 13 d. pranešimą apie atsisakymo priimti neužbaigtus darbus priežastis - konferencijų salės įrengimo darbų trūkumus, kurie buvo nustatyti 2018 m. vasario 15 d. šalių gamybinio susitikimo metu, ragindama sumokėti 26 505,53 Eur delspinigių Ketinimo protokolo 5 punkto pagrindu, su kuriuo atsakovė nesutiko, nurodant, jog darbai yra tinkamai atlikti ir perduoti užsakovei, ieškovė negalėjo priimti darbų tik tuo atveju, jei nustatomi darbų trūkumai, dėl kurių objekto negalima naudoti pagal paskirtį, o rangovas nurodytų trūkumų negali pašalinti. 20.

25Teismas, svarstydamas šalių argumentus, atsižvelgė į tai, kad 2017 m. rugsėjo 14 d. šalys pasirašė kalendorinį darbų organizavimo grafiką, kuriame pasirašytinai susitarė, kad kalendorinio darbų organizavimo grafiko, sudaryto remiantis ( - ) Ketinimų protokolu, vykdymas užtikrinamas esant darbų frontui. Teismas padarė išvadą, kad darbų organizavimo grafiko laikymasis priklauso ne tik nuo atsakovės veikimo/neveikimo, bet ir nuo to, ar tinkamai kiti rangovai bei pati užsakovė (ieškovė) sudarys atsakovei sąlygas darbus atlikti šiame grafike nustatytais terminais. Atitinkamai, jei darbo grafike nurodyti darbai priklauso nuo kitų ieškovės rangovų statybos darbų atlikimo, atsakovė laiku prisiimtų darbų padaryti negali dėl objektyvių priežasčių. 21.

26Teismas, įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes dėl faktiškai atliktų darbų, konstatavo, jog buvo nesilaikyta statybos darbų atlikimo terminų iš dalies dėl objektyvių priežasčių: ieškovės rangovų darbų neatlikimo laiku bei sprendinių keitimo, tačiau nesutiko, kad atsakovės darbų trukmė buvo proporcinga ieškovės vėlavimams. Pažymėjo, kad jei laikyti, kad 2018 m. sausio 8 d. stiklų montavimo terminas užtrunka 14 darbo dienų, kaip nurodyta darbų grafike, t. y. apytiksliai iki 2018 m. sausio 31 d., ir tai yra protingas terminas šiems darbams atlikti, tačiau bylos duomenimis darbai pagal atsakovą vienašališkai vis tiek ieškovui buvo priduoti tik 2018 m. vasario 26 d., dėl ko teismas nustatė apie vieną vėlavimo mėnesį, viso 26 kalendorines dienas, nes šiuo laikotarpiu jokių objektyvių priežasčių, trukdžiusių nurodytą darbą atlikti, nenustatyta. Be kita ko, teismas pažymėjo, kad sprendžiant ieškinio reikalavimą dėl delspinigių priteisimo, bylai išspręsti (dėl vėlavimo termino) svarbus momentas, kada statybos darbai buvo perduoti užsakovui (ieškovei). 22.

27Bylos duomenimis, nurodyti ieškovės trūkumai, teismo vertinimu, netrukdė naudoti objekto pagal paskirtį, nes gali būti šalinami rangovo lėšomis, reguliuojami iš naujo, valomi ir pan., t. y. nurodyti trūkumai yra neesminiai. Teismas šią išvadą darė, atsižvelgdamas į tai, kad protokolo surašymo metu nebuvo duomenų, kad rangovas negalėtų išvardintų trūkumų pašalinti; be to, objektas yra priklausančiose ieškovės patalpose, esančiose adresu ( - ) ir duomenų, kad šios patalpos nėra ieškovės naudojamos pagal paskirtį, taip pat nėra. Teismas pažymėjo, kad šiuo metu ieškovė neįsileidžia į nurodytas patalpas atsakovės bei trečiojo asmens atstovų, todėl įrodymų, kad statybos objektas nėra naudojamas pagal paskirtį, nėra (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad byloje pateiktas antstolio V. Č. 2018 m. rugsėjo 19 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 116-18-1642, iš kurio matyti, kad trečiojo asmens atstovui bei antstoliui nebuvo leista apžiūrėti statybos objekto - konferencijos salės, nes dėl salės apžiūros laiko reikėtų susitarti atskirai; ieškovė taip pat nei atsakovės, nei trečiojo asmens į patalpas neįsileido, neleido apžiūrėti konferencijos salės (objekto). Teismas pažymėjo ir kitą bylos aspektą: byloje taip pat nėra duomenų, kad nuo 2018 m. vasario 26 d. konferencijos salė būtų remontuojama. Taigi, teismo sprendime paminėti įrodymai sąlygojo išvadą, kad ieškovė 2018 m. vasario 26 d. Atliktų darbų aktą bei kitus dokumentus pasirašyti atsisakė nepagrįstai ir nepagrįstai atliktų darbų pagal ( - ) Ketinimų protokolą nepriėmė, nes Civilinio kodekso 6.694 straipsnyje aplinkybių, kliudančių priimti darbų rezultatą teismas nenustatė (t. y. negalimumą naudoti darbų rezultatą pagal paskirtį dėl trūkumų bei rangovo negalėjimą šiuos trūkumus pašalinti). 23.

28Teismas sprendė, jog kadangi statybos darbai ieškovei buvo perduoti atsakovės vienašališkai 2019 m. vasario 26 d., todėl delspinigių suma skaičiuojama po 0,2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą darbus atlikti kalendorinę dieną nuo 2018 m. sausio 31 d. iki 2018 m. vasario 26 d., t. y. už 26 kalendorines dienas, nuo 98 032 Eur (88 000 Eur + 3 982 Eur + 5 677 Eur + 373 Eur), ir sudaro 5 097,66 Eur (98 032 Eur x 0,2 proc.= 196.06 x 26 k. d. = 5 097,66 Eur) (Ketinimų protokolo 5 punktas). Teismas pažymėjo, kad ši delspinigių suma yra protingo dydžio, adekvati ir proporcinga atsakovės padarytam sutartiniam pažeidimui. 24.

29Teismas, svarstydamas ieškovės ieškinio reikalavimus dėl darbų kainos sumažinimo, vertindamas specialisto 2018 m. liepos 4 d. išvadoje nustatytus trūkumus bei šalių nuolatinius susirašinėjimus bei eiles susirinkimo protokolų, kuriuose buvo fiksuojami darbų trūkumai, darė išvadą, kad nuo 2017 m. spalio 5 d. iki 2018 m. vasario 6 d. ieškovė bei jos įgalioti asmenys R. B., V. K. nei karto nenurodė nei atsakovei, nei trečiajam asmeniui, kad jų užsakyti stiklai neatitinka Ketinimų protokolo 1 punkto kokybinių parametrų, o tokią išvadą padarė tik specialistas 2018 m. liepos 4 d. išvadoje. Teismas nustatė, kad stiklai buvo suvežti 2017 m. gruodžio 12 d. ir buvo sandėliuojami antrame aukšte, o 2018 m. sausio 10 d. sumontuoti 2 stiklai, visi stiklai buvo sunešti. Teismas pažymėjo, jog rangos sutarties vykdymo metu, jei stiklai neatitiko ( - ) Ketinimo protokolo 1 punkto parametrų, objektą nuolat prižiūrintys ieškovės įgalioti asmenys R. B. bei V. K. rangos sutarties vykdymo metu susirinkimuose nuolat surašant susirinkimo protokolus turėjo nurodyti stiklų neatitikimą kokybiniams parametrams ir duoti nurodymą rangovui jų nemontuoti. Atsižvelgdama į tai, teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju tokių nurodymų nebuvo, todėl teismas sprendė, kad atsakovės užsakyti stiklai po vykusių derybų tiko ieškovei, buvo sumontuoti netrukdomai, dėl jų šalys ir susitarė. Nurodytų aplinkybių kontekste teismas nepripažino pagrįstu ieškovės reikalavimą keisti stiklus, kurių kaina yra 52 743,48 Eur, šią sumą eliminavo iš bendros 67 041,72 Eur trūkumų šalinimo sumos. Tokiu būdu ieškovės ieškinio reikalavimą dalyje dėl 67 041,72 Eur sumažinimo ir 47 607,60 Eur priteisimo pagal ( - ) Ketinimų protokolą teismas tenkintino iš dalies - sumažino darbų kainą 14 298, 24 Eur (67 041,72 Eur - 52 743, 48 Eur), o išvestinį reikalavimą priteisti 47 607,60 Eur permokėtą sumą teismas atmetė, nes ieškovė yra sulaikiusi 19 434,12 Eur (99 570 Eur- 80 135,88 Eur- 14 298,24 Eur = - 65 837,64 Eur skolinga).

30III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

3125.

32Ieškovė UAB „Tele2“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 17 d. sprendimą toje dalyje, kurioje buvo atmesti ieškovės reikalavimai ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti pilnai. 26.

33Teigia, jog teismas nepagrįstai pripažino, kad atsakovės nurodytos darbų vėlavimo priežastys yra realios, kad ieškovė sutrukdė atsakovei laiku užbaigti darbus. Nurodo, kad iš byloje esančių duomenų, akivaizdu, kad darbų pradžia vėlavo dėl pačios atsakovės kaltės, atitinkamai, ir jų užbaigimas vėlavo dėl pačios atsakovės kaltės. Pažymi, kad darbus pagal grafiką atsakovė buvo įsipareigojusi padaryti per mažiau nei mėnesį laiko (nuo 2017 m. spalio 5 d. iki 2017 m. spalio 28 d.), taigi, net ir pradėjus darbus 2017 m. spalio 13 d., jie bet kuriuo atveju turėjo būti baigti 2017 m. lapkričio 6 d., tačiau salė sumontuota tik 2018 m. vasario mėn., ir tai su defektais, dėl kurių ieškovė laiko, kad darbai nėra baigti iki šiol. 27.

34Pažymi, kad teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad projektas ieškovei buvo įteiktas 2017 m. rugsėjo 14 d.; tokia išvada prieštarauja byloje esantiems įrodymams, iš kurių matyti, kad pilnas pakoreguotas projektas pateiktas tik 2017 m. spalio 11 d. Atkreipia dėmesį, kad 2017 m. spalio 4 d. raštu Nr. SD-27424 ieškovė patvirtino, jog toks projektas tik minimalia apimtimi yra tinkamas tolesniam darbų vykdymui. Paaiškina, jog ir iš susirašinėjo matyti, kad dar kartą pakoreguotą projektą pasirašymui ieškovė gavo tik 2017 m. spalio 11 d. ir jį iškart pasirašė bei sekančią dieną atsakovei perdavė; iškarto po brėžinių pateikimo 2017 m. spalio 12 d. buvo pervestas avansas. Nurodo, jog ir ( - ) Ketinimo protokolo 1 punkte aiškiai numatyta, kad turi būti pateiktas pilnas projektas, kur papildomai nurodytos apkrovos bei papildyta apšvietimo dalis, taigi, šalys patvirtino supratimą, kad gamybinių brėžinių nepakanka, kad turi būti rengiamas atskiras projektas, o projekto ieškovei reikėjo, kadangi jį turėjo pateikti patalpų nuomotojui. 28.

35Anot ieškovės, pirmosios instancijos teismas taip pat visiškai nepagrįstai nurodė, kad atsakovė objektyviai viso darbuotojų sąrašo pateikti negalėjo, nes nebuvo aiškūs subrangovai, kurie atliks darbus. Pažymi, jog pati atsakovė pasirašė ir sutiko su tokiomis Ketinimo protokolo sąlygomis, įskaitant ir antrojo avanso mokėjimo sąlygas. Atkreipia dėmesį, jog apie tai, kad reikės atlikti darbus atsakovė žinojo dar nuo 2017 m. kovo mėn., todėl turėjo daugiau nei pakankamai laiko visiems subrangovams surasti. Atsižvelgiant į tai, anot ieškovės, aplinkybė, kad atsakovė neturėjo darbuotojų sąrašo yra ne objektyvi, o visiškai subjektyvi, nuo paties atsakovės neveikimo priklausanti aplinkybė, dėl ko, atitinkamai, ir visos neigiamos to pasekmės turi tekti atsakovei, o ne ieškovei. Šių aplinkybių kontekste, ieškovės teigimu, turėjo būti vertinama, kad ieškovė turėjo teisę avanso mokėjimą sulaikyti, o ne atvirkščiai. 29.

36Ieškovės nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė ir tai, kad darbus atsakovei trukdė laiku užbaigti UAB „Dizaja“ neįrengtos pakeliamos grindys, neperkelti ortakiai, neperkeltos šalčio sijos, nenurodyta amplitudė. Anot ieškovės, teismas neteisingai įvertino ir 2017 m. spalio 31 d. tarp šalių pasirašytą grafiką ir jo tikslus. Ieškovės nuomone, priešingai nei konstatavo pirmosios instancijos teismas, grindų nebuvimas netrukdė atsakovei montuoti laiku stiklus. Teigia, kad teismas neįsigilino į darbų eiliškumą ir specifiką. Paaiškina, kad stiklai gali būti montuojami tik po to, kai užbaigiamos lubos (gipskartotinis, glaistymas, dažymas, apšvietimas, įtempiamų lubų profilis), įrengiami viršutiniai „U“ profiliai, į kuriuos dedami stiklai; tik įrengus viršutinius „U“ profilius, apskritai galima pradėti montuoti apatinius „U“ profilius ant grindų. Pažymi, kad pagal 2017 m. spalio 31 d. grafiką stiklai yra paskutinis etapas (9 punktas). Atkreipia dėmesį, jog 2017 m. spalio 31 d. atsakovė buvo sumontavusi tik metalinį karkasą, visos kitos lubų dalies net nebuvo pradėjusi, apie stiklus nebuvo net kalbos, todėl net jeigu grindys ir būtų buvusios, stiklų atsakovė 2017 m. spalio ir dar net gruodžio mėn. nebūtų galėjusi montuoti, kadangi lapkričio ir gruodžio mėn. vis dar buvo įrenginėjamos lubos. Paaiškina, kad pagal 2017 m. spalio 31 d. grafiką susitarta grindis įrengti tik po to, kai atsakovė baigs montuoti įtempiamų lubų perimetrą (6 punktas); 2017 m. spalio 31 d. jų atsakovei savo darbams tęsti net nereikėjo. 30.

37Ieškovės teigimu, pirmosios instancijos teismas taip pat padarė visiškai nepagrįstą išvadą, kad atsakovės darbus užvilkino tai, jog ieškovė nebuvo sumontavusi pakeliamų grindų, ant kurių turėjo būti montuojamos konferencijų salės stiklo konstrukcijos; taip pat teismas nepagrįstai nurodė, kad grindis ieškovė turėjo įrengti per 5 darbo dienas nuo 2017 m. spalio 31 d. grafiko pasirašymo. Pažymi, kad visi liudytojai patvirtino, kad šiame grafike yra nurodytas darbų eiliškumas, dėl to teismas negalėjo daryti išvados, kad grindis ieškovė turėjo įrengti per 5 darbo dienas po grafiko pasirašymo. Paaiškina, kad pagal 2017 m. spalio 31 d. aptartą darbų eiliškumą pakeliamos grindys (6 punktas) turėjo būti pradėtos montuoti tik po to, kai bus sumontuotas viršuje gipso kartonas (3 punktas), LED karkasas ir šaltiniai (4 punktas), įtempiamų lubų perimetras (5 punktas); anksčiau sumontuoti grindų ieškovė ir nebuvo įsipareigojusi. Nurodo, jog taip ir technologiškai daryti netikslinga, kadangi tuo metu atsakovė įrenginėjo viršų, naudojosi pastoliais. 31.

38Paaiškina, jog net ir nesant esminių trūkumų negalima laikyti, kad prievolė yra tinkamai įvykdyta. Paaiškina, jog, viena vertus, teismo sprendimo dalyje dėl kainos sumažinimo pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad ieškovės nurodyti trūkumai nėra ištaisyti, o, kita vertus, sprendė kad atsakovė yra tinkamai įvykdžiusi iš Ketinimo protokolo kilusią prievolę tinkamai ir kokybiškai atlikti darbus. Anot ieškovės, šiuo atveju netesybos turėjo būti skaičiuojamos nuo prievolės pažeidimo dienos (ieškovės vertinimu, nuo 2017 m. spalio 28 d.) iki ieškinio pateikimo dienos, kadangi ieškinio pateikimo dienai (ir net šiai dienai) darbų trūkumai nebuvo sutvarkyti, prievolės pažeidimas vis dar tęsiasi. 32.

39Pažymi, kad ieškovei pakanka įrodyti tik atsakovės atliktų darbų trūkumų faktą, o atsakovė turi įrodyti, kad darbai atlikti tinkamai, pagal statybos dokumentų ir sutarties reikalavimus, kad trūkumai atsirado ne dėl jo kaltės, kad nėra esminiai, kad netrukdo naudotis rezultatu pagal paskirtį ir pan. Tuo tarpu, ieškovės nuomone, atsakovė jokių šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų nepateikė. 33.

40Atkreipia dėmesį, jog specialistas išvadą, jog stiklus reikia keisti padarė ne dėl to, kad jie yra ne tokie, kokie yra komerciniame pasiūlyme ar šalių sutartyje, kaip nurodo pirmosios instancijos teismas, o dėl nustatytų stiklų ir SMART film plėvelės defektų. 34.

41Atsakovė UAB „Rejben“ atsiliepime prašo teismo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą toje dalyje, kurioje ieškovės reikalavimai buvo atmesti. 35.

42Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas sprendime atsižvelgė į tai, kad 2017 m. rugsėjo 14 d. šalys pasirašė kalendorinį darbų organizavimo grafiką, kuriame pasirašytinai susitarė, kad kalendorinio darbų organizavimo grafiko, sudaryto remiantis ( - ) Ketinimų protokolu, vykdymas užtikrinamas esant darbų frontui. Atsižvelgiant į tai, anot atsakovės, teismas padarė pagrįstą išvadą, kad darbų organizavimo grafiko laikymasis priklauso ne tik nuo atsakovės veikimo/neveikimo, bet ir nuo to, ar tinkamai kiti rangovai bei pati užsakovė (ieškovė) sudarys atsakovei sąlygas darbus atlikti šiame grafike nustatytais terminais, atitinkamai, jei darbo grafike nurodyti darbai priklauso nuo kitų ieškovės rangovų statybos darbų atlikimo, atsakovė laiku prisiimtų darbų padaryti negali dėl objektyvių priežasčių. 36.

43Anot atsakovės, ieškovė apeliaciniame skunde nepagrįstai teigia, jog sprendime teismo įvardintos nuo ieškovės veiksmų priklausiusios darbų vėlavimo priežastys neturėjo jokios įtakos atsakovės darbų eigai ir terminams, o darbai vėlavo išimtinai dėl atsakovės pasitelkto subrangovo UAB „Mėlynas taškas“ kaltės. 37.

44Pažymi, kad ieškovė byloje pripažino faktą, kad konferencijų salę naudoja pagal paskirtį, ką taip pat patvirtina rašytiniai įrodymai, įskaitant oficialų rašytinį įrodymą – antstolio surašytą faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, todėl jo atsisakymas priimti tinkamai atliktų darbų rezultatą yra nepagrįstas ir neteisėtas. 38.

45Atkreipia dėmesį, kad ieškovė keičia savo poziciją ir įrodinėja, kad dėl tariamo kai kurių stiklų netolygaus padengimo plėvele, nenustačius jokių stiklo defektų, jai turi būti priteista visų stiklų pakeitimo naujais stiklais kaina, o ne plėvelės perklijavimo išlaidos, jeigu ji įrodys šį trūkumą. Anot atsakovės, ieškovė ieškinio patenkinimu siekia iš esmės pakeisti Ketinimų protokole numatyto ir faktiškai sumontuoto 10 ESG/SMARTfilm stiklo kokybinius parametrus ir gauti kitokį atliktų darbų rezultatą nei šalys susitarė Ketinimų protokole. Atsakovės nuomone, toks ieškovės reikalavimas teismo sprendimu buvo pagrįstai atmestas. 39.

46Atsakovė UAB „Rejben“ pateiktu apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 17 d. sprendimą toje dalyje, kurioje buvo patenkinti ieškovės reikalavimai ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį atmesti. 40.

47Nurodo, kad spręsdamas dėl atsakovės atliktų darbų kainos sumažinimo 14 298,24 Eur suma pirmosios instancijos teismas sprendime pasisakė, kad „teismas neturi pagrindo nesutikti su statybos inžinieriaus D. V. 2018 m. liepos 4 d. išvada, nes ją pateikė ekspertas, turintis specialių žinių ir teisę surašyti išvadą, o atsakovas bei trečiasis asmuo nurodytoje dalyje D. V. išvadų nepaneigė, teismo ekspertizės skirti civilinėje byloje neprašė. Be to, iš šalių pateiktų ieškinio priedų matyti, kad objekto darbų trūkumai nuolat buvo fiksuojami susirinkimo protokoluose bei ieškovo pretenzijose“. Atsakovė nurodo, jog su teismo vertinimu, kad atsakovė bei trečiasis asmuo nurodytoje dalyje specialistų išvadų nepaneigė, nesutinka. Pažymi, jog specialisto nurodyti atsakovės atliktų darbų trūkumai yra smulkūs bei išimtinai subjektyvaus pobūdžio, t. y. jokiais kiekybiniais objektyviais kriterijais nepamatuojami ir neįvertinami teiginiai, pagrįsti tik estetiniu suvokimu. Nurodo, kad atsakovės atliktų darbų rezultatas atitinka tiek normatyvinius statybos dokumentus ir sutarties sąlygas ir tai patvirtinančius įrodymus atsakovė yra pateikusi. Pažymi, kad jokie „estetikos reikalavimai“ nebuvo numatyti ir Ketinimo protokole. Teigia, jog šiai dienai nėra jokių defektų, atsiradusių dėl rangovo kaltės, kurių ištaisymas būtų rangovo pareiga ir kurie pagrįstų ieškovės teisę sumažinti atliktų darbų kainą. Atkreipia dėmesį, kad specialistas išvadoje nepateikė jokio nurodytų trūkumų pašalinimo kainos apskaičiavimo pagrindimo, apsiribodamas tik abstrakčiu teiginiu, kad defektų taisymo kainos buvo skaičiuojamos rinkos kainomis apklausiant gamintojus, tiekėjus ar kitu būdu skelbiamos prekių, darbų ir paslaugų kainos; jokie gamintojų, tiekėjų pasiūlymai ar sąmatos sudarytos naudojant programoje „Sistela“ nustatytus įkainius ar pan. šiai kainai pagrįsti nepateiktos, nurodytos kainos akivaizdžiai neprotingos, o kai kurie tokie patys darbai priskaičiuoti net po tris kartus. 41.

48Atsakovė taip pat atkreipia dėmesį, kad teismas nepagrįstai nusprendė priteisti iš atsakovės 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo 14 298,24 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. lapkričio 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pažymi, jog, kaip teismas nustatė, pagal Ketinimo protokolą šalys už darbus ir medžiagas buvo susitarusios dėl 99 570 Eur + PVM darbų kainos, o atsakovei ieškovė sumokėjo 80 135,88 Eur be PVM; likusios 19 434,12 Eur be PVM sumos ieškovė atsakovei nemokėjo, o teismas šią sumą sprendime įvardino kaip ieškovės sulaikytą. Nurodo, jog ieškovė, net ir sumažinus atliktų darbų kainą teismo sprendime nustatyta 14 298,24 Eur suma, lieka skolinga atsakovei 5 135,88 Eur (be PVM). Teigia, jog, kadangi teismo sprendimu buvo nustatyta 14 298,24 Eur mažesnė atsakovės atliktų darbų vertė, o 19 434,12 Eur sumos ieškovė nėra sumokėjusi atsakovei, tai ieškovės reikalavimas dėl 6 proc. metinių palūkanų priteisimo šioje dalyje buvo patenkintas nepagrįstai, nes priteista 14 298,24 Eur suma turi būti mažinama likusi ieškovės atsakovei nesumokėta darbų kainos dalis, t. y. ieškovė įgijo teisę atskaityti darbo trūkumų vertę iš sumų, priklausančių rangovui už atliktus darbus (Civilinio kodekso 6.665 straipsnis) ir už tai neturi būti priteistos palūkanos. 42.

49Atsakovės vertinimu, iš atsakovės taip pat priteistos nepagrįstai didelės ieškovės patirtos atstovavimo išlaidos. Nurodo, jog ieškovės byloje patirtos atstovavimo išlaidos sudarė net 22 930,46 Eur, kurios neatitinka Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ nuostatų (Teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija), todėl jos turėjo būti sumažintos, nes vertintinos kaip akivaizdžiai per didelės tokios apimties ir sudėtingumo bylai. Pažymi, kad tokio dydžio išlaidos susidarė dėl pačios ieškovės elgesio procese, nes ieškovė iškėlė dvi atskiras bylas, kurios vėliau jos prašymu buvo sujungtos. Atsižvelgiant į tai, anot atsakovės, priteista 4 345,32 Eur atstovavimo išlaidų suma ieškinį byloje patenkinus 18,95 proc. (22 930,46 Eur x 18,95 proc.) yra per didelė, o ieškovė siekia nubausti atsakovę reikalaudama per didelių bylinėjimosi išlaidų. 43.

50Ieškovė UAB „Tele2“ atsiliepime prašo teismo atsakovės apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą; tenkinti ieškovės apeliacinį skundą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. 44.

51Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netesybas paskaičiavo tik už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 31 d. iki 2018 m. vasario 26 d. Šiuo atveju, anot ieškovės, turėjo būti daroma išvada, kad darbai ieškinio pateikimo dienai nebuvo užbaigti, kad atsakovė dėl savo kaltės yra praleidusi galutinį darbų atlikimo terminą numatytą Ketinimo protokole (kuris buvo 2017 m. spalio 27 d.), ir ieškovei turėjo būti priteista visa 35 290,80 Eur suma už paskaičiuotą 6 mėn. laikotarpį iki ieškinio pateikimo. Atitinkamai, ieškovės nuomone, visi atsakovės apeliaciniame skunde išdėstyti teiginiai, kad ji darbus vėlavo atlikti ne dėl savo kaltės, kad juos neva užbaigė laiku – 2018 m. vasario 8 d., kad netesybos apskritai neturėtų būti taikomos atmestini kaip nepagrįsti. 45.

52Ieškovė atsakovės apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, kad specialisto nustatyti ir ieškovės nurodyti trūkumai neva yra estetinio pobūdžio, neesminiai, bei, kad šiai dienai nėra jokių defektų atsiradusių dėl atsakovės kaltės, kurių ištaisymas būtu rangovo pareiga ir kurie pagrįstų ieškovės teisę mažinti darbų kainą, laiko nepagrįstais. Pažymi, jog darbų kaina turėjo būti mažinama ne tik teismo sumažinta 14 298,24 Eur suma, bet visa specialisto nustatyta 67 041,72 Eur trūkumų šalinimo verte, todėl šioje dalyje prašo atsakovės apeliacinį skundą atmesti, o ieškovės apeliacinį skundą patenkinti, pakeičiant pirmosios instancijos teismo sprendimą ir ieškovės ieškinį tenkinant pilna apimtimi.

53IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

54Apeliaciniai skundai netenkintini. 46.

55Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis Civilinio proceso kodekso 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniuose skunduose nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina ar nėra Civilinio proceso kodekso 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta. 47.

56Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektas – Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 17 d. sprendimas, kuriuo ieškovės ieškinys buvo tenkintas iš dalies. Įvertinusi bylos medžiagą, teisėjų kolegija sprendžia, jog byloje keliami keli ginčo klausimai iš rangos teisinių santykių tiek dėl delspinigių priteisimo laiku neatlikus statybos rangos darbų, tiek dėl nuostolių atlyginimo dėl nekokybiškai atliktų darbų. Dėl delspinigių priteisimo 48.

57Šalys neginčija aplinkybės, jog darbai pagal Ketinimo protokolą turėjo būti atlikti iki 2017 m. spalio 27 d., bei aplinkybės, jog pagal Ketinimo protokolo 5 punktą už vėlavimą atlikti numatytus darbus atsakovė kaip rangovė buvo įsipareigojusi ieškovei kaip užsakovei mokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumontuoti ir/ar pristatyti numatytų prekių/medžiagų ir/ar darbų kainos už kiekvieną pavėluotą darbus atlikti ar prekes/medžiagas pristatyti kalendorinę dieną. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, jog šioje byloje sprendžiant ieškinio reikalavimo dėl delspinigių priteisimo pagrįstumo klausimą svarbu nustatyti, kada realiai buvo darbai pagal Ketinimo protokolą perduoti ieškovei, bei, jeigu buvo perduoti darbai pavėluotai, t. y. po nustatyto bei šalių derinto laiko - 2017 m. spalio 27 d. -, kokios priežastys sąlygojo šio termino praleidimą. 49.

58Pažymėtina, jog pagal Civilinio kodekso 6.694 straipsnio 4 dalį, darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo dvi šalys. Jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis. Vienašalis perdavimo aktas gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu teismas pripažįsta, kad kita šalis atsisakė pasirašyti aktą pagrįstai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl darbų perdavimo–priėmimo akto reikšmės yra pažymėjęs, kad tai yra įstatyme įtvirtintas įrodymų šaltinis (dokumentas), kuriame užfiksuotas tam tikras sutartinių įsipareigojimų įvykdymo etapas, reikšmingi faktinio pobūdžio duomenys apie rangos sutartyje nurodytų darbų atlikimą, jų atitikimą sutarties sąlygoms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007; 2009 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K- 3- 19/2009). Žyma apie atsisakymą pasirašyti, įrašyta akte, taip pat patvirtina vieną iš reikšmingų darbų perdavimo aplinkybių. Ši žyma atskleidžia priežastis, dėl kurių aktas pasirašomas vienašališkai, tačiau tokios žymos nebuvimas nelemia akto negaliojimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011). Taigi, įvertinus tarp šalių egzistavusių teisinių santykių pobūdį (statybos rangos teisiniai santykiai), aukščiau nurodytas įstatymo nuostatas bei teismų praktiką, pritartina pirmosios instancijos teismo išvadai, kad realiai darbų pabaiga įvyko tik 2018 m. vasario 26 d., kadangi būtent 2018 m. vasario 26 d. buvo parengtas ir ieškovei el. paštu išsiųstas vienašalis atsakovės atliktų darbų aktas, ir jokios kitos faktinės aplinkybės šiuo atveju, priešingai negu teigiama atsakovės apeliaciniame skunde, nesudaro galimybės spręsti buvus kitokį darbų pabaigos terminą. Atkreiptinas dėmesys, jog nagrinėjamu atveju visiškai sutiktina su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad 2018 m. vasario 26 d. aktu perduotą darbų rezultatą nebuvo galimybės naudoti pagal paskirtį dėl trūkumų ar rangovo (atsakovės) negalėjimą šiuos trūkumus pašalinti, dėl ko ieškovės atsisakymas priimti ir pasirašyti šį ginčo aktą yra laikytinas nepagrįstu. Be to, šiame kontekste teisėjų kolegija pažymi, jog byloje aplinkybės, kad salė yra netinkama naudoti reprezentaciniais tikslais ir ja realiai pagal paskirtį nėra naudojamasi, yra grindžiami vien liudytojų, kurie yra susiję su ieškove, parodymais, dėl ko vertinti pirmosios instancijos teismo pagrįstai kritiškai. Pažymėtina, jog priešingai negu nurodo ieškovė apeliaciniame skunde, pirmosios instancijos teismo šiame kontekste liudytojų parodymų kritiškas vertinimas sprendžiant šį ginčo klausimą nėra laikytinas kaip ieškovės įrodymų (liudytojų parodymų) ignoravimu, tačiau visiškai teisingu jų įvertinimu ginčo situacijos kontekste. 50.

59Iš bylos medžiagos nustatyta, jog šioje byloje tarp šalių buvo kilęs ginčas dėl kurios iš šalių (ieškovės ar atsakovės) kaltės buvo praleistas pagal Ketinimo protokolą nustatytas terminas darbams atlikti, t. y. kieno iš šalių veiksmai sąlygojo tai, jog darbai realiai ieškovei buvo perduoti ne 2017 m. spalio 27 d., tačiau tik 2018 m. vasario 26 d. 51.

60Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas šį ginčo klausimą, pagrįstai atkreipė dėmesį į vieną iš esminių šios bylos aplinkybių, t. y. jog 2017 m. rugsėjo 14 d. tarp ginčo šalių buvo pasirašytas ir kalendorinis darbų organizavimo grafikas, kuriame buvo susitarta, kad kalendorinio darbų organizavimo grafiko vykdymas užtikrinamas esant darbų frontui, kas šiuo atveju leido teismui padaryti teisingą išvadą, kad kalendorinio darbų organizavimo grafiko laikymasis šiuo ginčo atveju priklausė ne tik nuo atsakovės veikimo/neveikimo, bet ir nuo to, ar tinkamai kiti rangovai bei pats užsakovas (ieškovė) sudarys atsakovei sąlygas darbus atlikti šiame grafike nustatytais terminais. 52.

61Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju darbai buvo perduoti ieškovei tik 2018 m. vasario 26 d. iš dalies ir dėl ieškovės kaltės, dėl ko priteisė ieškovei iš atsakovės delspinigių tik už 26 kalendorines dienas, kurias buvo vėluojama darbus perduoti ieškovei, iš esmės nesant nustatytų jokių objektyvių kliūčių, trukdančių perduoti ieškovei darbų rezultatą. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo nesutikti su šia pirmosios instancijos teismo išvada. 53.

62Pirmosios instancijos teismas nustatė eilę aplinkybių, kurios patvirtina, kad būtent iš dalies ir dėl ieškovės kaltės darbai nebuvo laiku perduoti ieškovei. Apeliacinės instancijos teismas dėl šio ginčo klausimo pritaria pirmosios instancijos teismo argumentams bei padarytoms išvadoms, kurių nepaneigia ieškovės apeliacinio skundo argumentai. 54.

63Pirmiausia pažymėtina, jog nėra ginčijama aplinkybė, kad ieškovė pagal Ketinimo protokolo 1 punktą buvo įsipareigojusi sumokėti 30 proc. kainos iki 2017 m. rugsėjo 15 d. (pristačius e-mail ar į rankas pilną darbų grafiką, atsakingų darbuotojų sąrašą bei pilną projektą, kur papildomai nurodytos ir apkrovos bei papildyta apšvietimo projekto dalis), tačiau realiai sumokėjo 2017 m. spalio 12 d. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, sprendžia, jog vėlavimas sumokėti dalį kainos šiuo atveju yra aplinkybė, kuri vertinama kaip kliūtis atsakovės darbų atlikimui, kadangi, akivaizdu, jog atsakovės darbų atlikimas buvo nulemtas, be kita ko, ir pagrįsto pastarosios lūkesčio dėl atitinkamos dalies kainos gavimo būtent 2017 m. rugsėjo 15 d., be kita ko, esant ir nustatytai byloje aplinkybei, kad dar 2017 m. rugsėjo 14 d. atsakovė teikė atitinkamus dokumentus ieškovei pagal Ketinimo protokolą. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovės argumentas dėl Ketinimo protokole įtvirtintų sąlygų dėl dalies kainos išmokėjimo neegzistavimo 2017 m. rugsėjo 15 d., iš esmės grindžiamas pačios ieškovės išplėstu bei subjektyviu Ketinimo protokolo 1 punkto sąlygų dėl dalies kainos sumokėjimo vertinimu, kuris ginčo situacijoje nepatvirtina ieškovės nurodomo fakto, jog dėl dalies kainos laiku nesumokėjimo egzistuoja atsakovės kaltė. 55.

64Be to, ginčo klausimu aktualus yra ir byloje pateiktas 2017 m. spalio 31 d. susitarimas, kuriame buvo aptarta tolimesnė atsakovės ir ieškovės darbų seka, kadangi, akivaizdu, jog priešingai negu ieškovė nurodo apeliaciniame skunde, būtent šis susitarimas liudija apie tai, jog net po Ketinimo protokole nustatyto termino (2017 m. spalio 27 d.) nebuvo pabaigti darbai, už kurių atlikimą buvo atsakinga ir pati ieškovė, bei liudija apie tai, jog Ketinimo protokole nustatytas 2017 m. spalio 27 d. terminas darbams atlikti nebuvo ieškovei esminė aplinkybė, kadangi ir po termino praleidimo pastaroji buvo suinteresuota tolimesnių teisinių santykių tęstinumu. Teisėjų kolegijos vertinimu, vien apeliaciniame skunde pažymima aplinkybė, jog atsakovė nepranešė laiku apie nepabaigtus darbus, ginčo atveju laikytina kaip nepagrįsta bei nesuponuojanti galimybės aukščiau minimą susitarimą vertinti kitaip, kadangi ieškovei turėjo būti žinoma, už kokius darbus ji yra atsakinga ir kokiu terminu ji turi užtikrinti šių darbų atlikimą, kad visi darbai pagal Ketinimo protokolą būtų pabaigti laiku. Apeliaciniame skunde ieškovės nurodomos aplinkybės, kad atsakovei priskirtini atlikti darbai iš esmės nebuvo kliūtimi atsakovei atlikti jai nustatytus darbus pagal kalendorinį darbų organizavimo grafiką, teisėjų kolegijos vertinimu, grindžiamos vien pačios ieškovės samprotavimais bei iš esmės negali būti vertinamos kaip pateisinančios pačios atsakovės neveikimą dėl jai priskirtinų darbų pagal sudarytą kalendorinį darbų organizavimo grafiką. 56.

65Savo ruožtu, kaip matyti iš bylos medžiagos, grindų konstrukcija buvo sumontuota tik 2018 m. sausio 8 d. ir perduota atsakovei, po kurio buvo galima pradėti montuoti stiklus, kurių montavimo terminas pagrįstai pirmosios instancijos teismo buvo įvertintas, jog užtrunka 14 darbo dienų, remiantis šalių pasirašytu kalendoriniu darbų grafiku (t. y. turėjo būti sumontuoti iki 2018 m. sausio 31 d.). Tuo tarpu iki 2018 m. sausio 8 d., t. y. iki grindų konstrukcijos sumontavimo ir perdavimo atsakovei, iš esmės buvo atliekami visi kiti darbai, už kurių atlikimą, pažymėtina, buvo atsakinga tiek ieškovė, tiek atsakovė. Įvertinus ginčo atveju aplinkybę, jog darbai pagal Ketinimo protokolą iš esmės buvo vykdomi esant darbų frontui, ir pagal 2017 m. spalio 31 d. susitarimą tolimesni darbai net ir po termino pagal Ketinimo protokolą darbams atlikti buvo tęsiami būtent tokiu pat būdu, darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju byloje nėra pagrindo vienareikšmiškai spręsti, jog terminas darbus priduoti laiku buvo sąlygotas vien pačios atsakovės neveikimo ar netinkamo veikimo. Šiame kontekste apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog pirmosios instancijos teismas, priešingai negu nurodo ieškovė apeliaciniame skunde, šiuo ginčo klausimu nesirėmė specialisto išvada, kad darbų vėlavimas įvyko dėl atsakovės kaltės, kadangi, akivaizdu, jog teisės vertinimas nėra priskirtina specialisto kompetencijai, rengiant išvadą. Apeliaciniame skunde ieškovės nurodytos aplinkybės tiek dėl projektinių pakeitimų įtakos nebuvimo darbų laiku neatlikimui, ieškovės veiksmų atlikimo operatyvumo po pasirašyto 2017 m. spalio 31 d. susitarimo, galimo atsakovės neveikimo konkrečiomis termino darbams atlikti dienomis, nesudaro pagrindo spręsti, jog dėl termino praleidimo neegzistuoja ieškovės kaltės. 57.

66Tuo tarpu, įvertinus aplinkybę, kad realiai darbai vienašališkai buvo perduoti 2018 m. vasario 26 d., laikytina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai delspinigius skaičiavo tik už 26 kalendorines dienas, priteisdamas iš viso ieškovės naudai 5 097,66 Eur, ši suma yra proporcinga padarytam atsakovės sutartiniam pažeidimui. Dėl nuostolių atlyginimo 58.

67Ginčo byloje ieškovė atsakovės atliktų darbų trūkumų buvimą grindė 2018 m. liepos 4 d. statybos inžinieriaus D. V. išvada, kurioje, be kita ko, nurodyta, jog visų defektų ištaisymo kaina yra 67 041,72 Eur be PVM. Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo teiginiui, jog nagrinėjamu atveju atsakovė, ginčydama ieškovės nurodomų atsakovės atliktų darbų trūkumų buvimą, nepateikė jokių byloje įrodymų, paneigiančių ieškovės byloje pateiktoje specialisto išvadoje nustatytą faktą dėl atsakovės atliktų darbų trūkumų buvimo, be to, byloje neteikė ir prašymo skirti teismo ekspertizę dėl šio ginčo klausimo. Tuo tarpu, įvertinus atsakovės procesinių dokumentų byloje turinį bei pateiktus įrodymus, akivaizdu, jog atsakovė aplinkybę, jog darbus atliko tinkamai, grindžia vien savo subjektyviu vertinimu, be kita ko, specialisto išvadų netinkamumą grįsdama taip pat vien savo nuomone dėl nustatytų specialisto trūkumų nebuvimo ar jų mažareikšmiškumo. Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamu atveju byloje nėra pagrindo abejoti, jog atsakovės atlikti darbai pagal Ketinimo protokolą iš esmės buvo atlikti su tam tikrais trūkumais. 59.

68Savo ruožtu, nors atsakovės atliktų darbų su trūkumais faktas yra nustatytas bei iš esmės atsakovės nenuginčytas, apeliacinės instancijos teismas laiko pagrįstą pirmosios instancijos teismo padarytą išvadą, jog nagrinėjamu atveju nėra pagrindo sumažinti pagal Ketinimo protokolą nustatytą atliktų darbų kainą net visa specialisto išvadoje nurodyta trūkumų šalinimo suma, t. y. 67 041,72 Eur be PVM. 60.

69Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2018 m. liepos 4 d. išvadoje yra nustatyti tokie atsakovės darbų trūkumai, kurių šalinimo suma sudaro 67 041,72 Eur be PVM, t. y. 1) SMART plėvelė užklijuota netinkamai: pūslėta, vietomis perspausta, netolygiai. Matosi prašviesėjimai; 2) kai kurie stiklai yra netolygūs - matosi „dėmės“, „vaivorykštė“;3) tiek viršutinis, tiek apatinis profiliai turi dažymo defektų, apibraižymų; 4) lubose matosi šviesos ir šešėlių juostos. Lubų kraštai neapšviesti. Neprognozuojamai kai kurios juostos neįsijungia; 5) gipso apdaila prie aliuminio profilio neuždažyta - matosi blizgus kraštas; 6) profilio kampai supjauti netiksliai, nesutampa su konstrukcijos kampais, matosi nedažytos pjovimo briaunos ir tarpai; 7) matosi išlindę laidai virš 21 stiklo (durų); 8) lubos per mažai įtemptos, nes atsidarančios į vidų durys braukia per audinį; 9) stiklo pertvara įjungus elektros srovę netampa skaidri, matosi žymus matiškumas, vienas stiklas visai neveikia (nepasidaro skaidrus); 10) durys atsidaro ir į vidų, nefiksuojamas durų uždarymas (patalpa lieka pravira), aplink duris akivaizdus plyšys. Durų vyrių grindų plokštelė yra pakelta nuo kiliminės dangos ir yra pavojinga praeinantiems asmenims; 12) stiklas nevalytas, matosi prilipę nešvarumai. Atkreiptinas dėmesys, jog pagal specialisto 2018 m. liepos 4 d. išvadą didžiausią trūkumų šalinimo sumos (67 041,72 Eur be PVM) dalį sudaro darbai, nurodyti šios išvados 3 lentelės 2 punkte „Defekto taisymas – naujų stiklų su nauja plėvele, naujais aliuminio profiliais, montavimas“, kurių kaina – 52 743,48 Eur. 61.

70Įvertinus šios išvados turinį, pažymėtina, kad visiškai nelogiška, jog išvados 3 punkte nurodytas defektas – „Kai kurie stiklai yra netolygūs – matosi „dėmės“, „vaivorykštė“.“, kuris iš esmės net nėra tiksliai apibrėžtas (nurodyta, jog tik kai kurie stiklai yra netolygūs), galėtų būti pašalintas tik montuojant visiškai naujus stiklus su nauja plėvele. Pažymėtina, jog iš išvadoje pateiktos lentelės Nr. 2 1 punkto matyti, kad sąvokos „dėmės“, „vaivorykštė“ iš esmės buvo nurodytos eksperto, aptariant defektą, susijusį su plėvelės ant stiklo padengimu, t. y. „dauguma stiklų yra netolygiai padengti plėvele – matosi tamsesnės ir šviesesnės „dėmės“, „vaivorykštės“ spalvų gama per visą stiklo plotą (18 stiklas)“. 62.

71Pažymėtina, jog konkretūs faktiniai duomenys, gauti ekspertinio tyrimo metu, gali būti įvertinti kritiškai, t. y. atmetami kaip įrodymas, jeigu yra duomenų dėl jų nepagrįstumo, nepatikimumo ar kitokio ydingumo. Gali būti kritiškai vertinama ekspertizės akto duomenų dalis. Pagrindas kritiškai vertinti eksperto išvadą ar jos dalį gali būti tai, kad ekspertizės akto turinys prieštaringas, išvados neišplaukia iš tyrimo eigos, išvada pateikta dėl to, dėl ko tyrimas nedarytas arba atliktas neišsamiai, ir kitais panašiais atvejais, kai kyla pagrįstų abejonių dėl ekspertinio tyrimo eigos ir rezultatų. Ekspertizės akto duomenys gali būti atmetami kaip įrodymai tada, kai jie prieštarauja kitiems bylos įrodymams, nes ekspertizės akto duomenys neturi išankstinės galios (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-54/2009). 63.

72Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, nors ir kitais aspektais, tačiau visiškai pagrįstai nepriteisė šių trūkumų šalinimo išlaidų, susijusių su naujų stiklų keitimu, t. y. 52 743,48 Eur. Dėl procesinių palūkanų priteisimo nuo 14 298,24 Eur sumos 64.

73Be kita ko, pirmosios instancijos teismas nustatė, jog egzistuoja teisinis pagrindas priteisti ieškovės naudai iš atsakovės ir 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo sumos, kuria sumažino pagal Ketinimų protokolą nustatytą atliktų darbų kainą. Su tokia pirmosios instancijos teismo išvada teisėjų kolegija nesutinka. 65.

74Pažymėtina, jog sumažindamas pagal Ketinimų protokolą nustatytą atliktų darbų kainą pirmosios instancijos teismas nesprendė klausimo dėl šios sumos priteisimo iš vienos iš sandorių šalių, o tik sprendė klausimą dėl ieškovės mokėtinos pagal Ketinimų protokolą atliktų darbų kainos sumažinimo (ne)galimumo. 66.

75Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas šioje dalyje nepagrįstai priteisė iš atsakovės 6 procentų dydžio procesines palūkanas, dėl ko šioje dalyje pirmosios instancijos teismo sprendimas patikslinamas. Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme 67.

76Teisėjų kolegija sprendžia, jog nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo mažinti priteistinas iš atsakovės ieškovės naudai bylinėjimosi išlaidas, kadangi ieškovės prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos yra iš esmės pagrįstos, įvertinus tai, kad ieškovė rengė šioje byloje apie dvidešimt procesinių dokumentų, byloje vyko 7 posėdžiai, buvo sprendžiami klausimai, susiję su statybos rangos teisiniais santykiais. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme 68.

77Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal tai, kurios šalies naudai priimtas sprendimas (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnis). Kadangi apeliaciniai skundai atmesti, kiekviena šalis paliktina prie savų bylinėjimosi išlaidų.

78Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija,

Nutarė

79ieškovės UAB „Tele2“ ir atsakovės UAB „Rejben“ apeliacinių skundų netenkinti.

80Patikslinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 17 d. sprendimo rezoliucinę dalį, pašalinant iš jos sakinio dalį „6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo 14 298,24 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2018-11-14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo“.

81Likusią sprendimo rezoliucinę dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I.... 3. Ginčo esmė 1.... 4. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Tele2“ (toliau ir... 5. Ieškovė nurodė, kad ( - ) ieškovė kaip užsakovė ir atsakovė kaip... 6. Anot ieškovės, atsakovė nesilaikė Ketinimų protokole nustatytų darbų... 7. Paaiškino, kad 2018 m. vasario 26 d. (t. y. galutinį darbų atlikimo ir... 8. Ieškovė nurodė, kad ginčo šalys vienareikšmiškai ir besąlygiškai... 9. Ieškovė taip pat pažymėjo, kad atsakovė neginčija fakto, kad galutinis... 10. Atsakovė pateikė teismui atsiliepimą į ieškovės ieškinį, kuriame su... 11. Atsakovė nurodė, kad šalių derybos dėl konferencijų salės stiklo –... 12. Teigė, kad 2017 m. kovo 29 d. ieškovė sumokėjo atsakovei 42 592 Eur avansą... 13. Paaiškino, kad Ketinimų protokolu šalys susitarė, kad atsakovė atliks... 14. Atsakovė pažymėjo, jog ieškovės teiginiai, kad darbai turėjo būti... 15. Pažymėjo, kad ieškovė konferencijų salę naudoja pagal paskirtį, todėl... 16. Pažymi, kad atsakovė taip pat nesutinka su ieškovės pasamdyto statybos... 17. Trečiasis asmuo atsiliepimu su ieškiniu nesutiko bei prašė jį... 18. Nurodė, kad ieškovė nepaneigė fakto, kad 2017 m. rugsėjo 14 d. šalys... 19. Teigė, jog ieškovė savo paaiškinimuose ignoruoja jai nepalankias faktines... 20. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 21. 17.... 22. Pirmosios instancijos teismas 2019 m. liepos 17 d. sprendimu ieškovės... 23. Teismas nustatė, kad ( - ) šalys sudarė Ketinimų protokolą, pagal kurį... 24. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad 2018 m. kovo 14 d. ieškovė... 25. Teismas, svarstydamas šalių argumentus, atsižvelgė į tai, kad 2017 m.... 26. Teismas, įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes dėl faktiškai... 27. Bylos duomenimis, nurodyti ieškovės trūkumai, teismo vertinimu, netrukdė... 28. Teismas sprendė, jog kadangi statybos darbai ieškovei buvo perduoti... 29. Teismas, svarstydamas ieškovės ieškinio reikalavimus dėl darbų kainos... 30. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 31. 25.... 32. Ieškovė UAB „Tele2“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo... 33. Teigia, jog teismas nepagrįstai pripažino, kad atsakovės nurodytos darbų... 34. Pažymi, kad teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad projektas ieškovei... 35. Anot ieškovės, pirmosios instancijos teismas taip pat visiškai nepagrįstai... 36. Ieškovės nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė ir tai,... 37. Ieškovės teigimu, pirmosios instancijos teismas taip pat padarė visiškai... 38. Paaiškina, jog net ir nesant esminių trūkumų negalima laikyti, kad... 39. Pažymi, kad ieškovei pakanka įrodyti tik atsakovės atliktų darbų... 40. Atkreipia dėmesį, jog specialistas išvadą, jog stiklus reikia keisti... 41. Atsakovė UAB „Rejben“ atsiliepime prašo teismo apeliacinį skundą... 42. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas sprendime atsižvelgė į tai, kad... 43. Anot atsakovės, ieškovė apeliaciniame skunde nepagrįstai teigia, jog... 44. Pažymi, kad ieškovė byloje pripažino faktą, kad konferencijų salę... 45. Atkreipia dėmesį, kad ieškovė keičia savo poziciją ir įrodinėja, kad... 46. Atsakovė UAB „Rejben“ pateiktu apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 47. Nurodo, kad spręsdamas dėl atsakovės atliktų darbų kainos sumažinimo 14... 48. Atsakovė taip pat atkreipia dėmesį, kad teismas nepagrįstai nusprendė... 49. Atsakovės vertinimu, iš atsakovės taip pat priteistos nepagrįstai didelės... 50. Ieškovė UAB „Tele2“ atsiliepime prašo teismo atsakovės apeliacinį... 51. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netesybas paskaičiavo... 52. Ieškovė atsakovės apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, kad specialisto... 53. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 54. Apeliaciniai skundai netenkintini. 46.... 55. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis Civilinio proceso kodekso 320... 56. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektas – Vilniaus miesto apylinkės teismo... 57. Šalys neginčija aplinkybės, jog darbai pagal Ketinimo protokolą turėjo... 58. Pažymėtina, jog pagal Civilinio kodekso 6.694 straipsnio 4 dalį, darbų... 59. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog šioje byloje tarp šalių buvo kilęs... 60. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas... 61. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju darbai buvo... 62. Pirmosios instancijos teismas nustatė eilę aplinkybių, kurios patvirtina,... 63. Pirmiausia pažymėtina, jog nėra ginčijama aplinkybė, kad ieškovė pagal... 64. Be to, ginčo klausimu aktualus yra ir byloje pateiktas 2017 m. spalio 31 d.... 65. Savo ruožtu, kaip matyti iš bylos medžiagos, grindų konstrukcija buvo... 66. Tuo tarpu, įvertinus aplinkybę, kad realiai darbai vienašališkai buvo... 67. Ginčo byloje ieškovė atsakovės atliktų darbų trūkumų buvimą grindė... 68. Savo ruožtu, nors atsakovės atliktų darbų su trūkumais faktas yra... 69. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2018 m. liepos 4 d. išvadoje yra... 70. Įvertinus šios išvados turinį, pažymėtina, kad visiškai nelogiška, jog... 71. Pažymėtina, jog konkretūs faktiniai duomenys, gauti ekspertinio tyrimo metu,... 72. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, konstatuotina, jog... 73. Be kita ko, pirmosios instancijos teismas nustatė, jog egzistuoja teisinis... 74. Pažymėtina, jog sumažindamas pagal Ketinimų protokolą nustatytą atliktų... 75. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas... 76. Teisėjų kolegija sprendžia, jog nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos... 77. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal tai, kurios šalies naudai priimtas... 78. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 79. ieškovės UAB „Tele2“ ir atsakovės UAB „Rejben“ apeliacinių skundų... 80. Patikslinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 17 d. sprendimo... 81. Likusią sprendimo rezoliucinę dalį palikti nepakeistą....