Byla 2-1131/2014
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,SMD“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2014 m. balandžio 28 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Dogviga“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,SMD“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB ,,Dogviga“ kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovo UAB ,,SMD“ priteisti 161 388,68 Lt įsiskolinimą, kildinamą iš tarp šalių sudarytos rangos sutarties. Pasak ieškovo, jis pagal rangos sutartį atliko darbus, kuriuos perdavė atsakovui UAB ,,SMD“, jokių pretenzijų dėl darbų kokybės iš atsakovo nėra gavęs, tačiau atsakovas už atliktus darbus neatsiskaitė.

5Pareikšto ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui UAB „SMD“ priklausantį turtą. Nurodė, kad atsakovas vengia bendravimo, nemokėjimo priežasčių nenurodo, yra skolingas valstybės biudžetui, jo atžvilgiu yra iškeltos dar trys civilinės bylos, nėra ieškovui pateikęs jokios savo prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonės. Pasak ieškovo, šios aplinkybės patvirtina, kad atsakovas, bandydamas išvengti prievolės, gali slėpti savo finansinį turtą. Be to, ieškinio suma laikytina labai didele; ši aplinkybė pagal teismų praktiką preziumuoja būsimo teismo sprendimo įvykdymo grėsmę.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių apygardos teismas 2014 m. balandžio 28 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino – nurodė areštuoti atsakovui UAB „SMD“ priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą už 161 388,68 Lt sumą, o turto nesant ar esant nepakankamai – už trūkstamą sumą areštuoti atsakovo lėšas.

8Pasak teismo, ieškinyje nurodytos aplinkybės ir prie ieškinio pateikti jas pagrindžiantys įrodymai leidžia spręsti, kad ieškinys yra preliminariai pagrįstas. Vertindamas grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui, teismas nurodė, kad ieškinio suma – 161 388,68 Lt atsakovui, kaip juridiniam asmeniui, yra didelė, pažymėdamas, kad atsakovo finansinė padėtis teismui nėra žinoma. Nurodė, kad ši aplinkybė pagal teismų praktiką preziumuoja būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, teismas nurodė, kad atsakovo atžvilgiu yra iškeltos dar dvi bylos kituose teismuose. Teismo vertinimu, esant didelei ieškinio sumai ir nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas turtą galėtų perleisti tretiesiems asmenims, apsunkinti jį daiktinėmis teisėmis, todėl galimo ieškovui palankaus teismo sprendimas neabejotinai pasunkėtų.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atsakovas UAB ,,SMD“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Skundą grindžia šiais argumentais:

111) Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovo ieškinys yra tikėtinai pagrįstas. Ieškovas yra pažeidęs rangos sutartį, todėl atsakovas sulaikė mokėjimus. Dėl ieškovo netinkamo darbų atlikimo atsakovas paskaičiavo 146 697,75 Lt dydžio netesybas ir pateikė ieškovui sąskaitas dėl jų apmokėjimo. Atsakovas pripažįsta tik 11 801,58 Lt skolą, kurią yra sumokėjęs. Atsakovo teisė sustabdyti mokėjimus ir teisė netesybų dydžiu sumažinti mokėtinas sumas ieškovui yra aiškiai numatyta ir tarp šalių sudarytoje rangos sutartyje. Todėl ieškovo reikalavimas dėl 161 388,68 Lt sumos priteisimo negalėjo būti laikomas tikėtinai pagrįstu.

122) Teismas nepagrįstai konstatavo grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui. Vien ieškovo kreipimosi į teismą faktas dar nepreziumuoja, kad bus sunku ar neįmanoma įvykdyti galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo. Pareiga įrodyti grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui tenka ieškovui, tačiau ieškovas nepateikė teismui duomenų apie tai, kad atsakovas neturėtų turto, būtų nemokus ar pan., dėl ko galėtų kilti reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Skirtingai nei nurodė ieškovas, apeliantas nėra skolingas valstybės institucijoms, šiuo metu kituose teismuose yra tik viena atsakovo atžvilgiu iškelta civilinė byla. Atsakovas yra stabiliai veikianti įmonė, turinti pakankamai pajamų ir turto, kurių užtektų teismo sprendimui įvykdyti. Laikinosios pasaugos priemonės suvaržo asmens, kurio atžvilgiu jos taikomos, teises, todėl turi būti taikomos išimtiniais atvejais.

13Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB ,,Dogviga“ prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą, už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis pareiškiant nepagrįstą atskirąjį skundą skirti CPK 95 straipsnio 2 dalyje numatytą baudą, 50 proc. šios baudos paskiriant ieškovui.

14Nurodo, kad rangos darbai buvo atlikti vėliau nei numatyta rangos sutartyje ne dėl ieškovo kaltės. Apie atsakovo išrašytas sąskaitas dėl netesybų sužinojo tik gavęs atskirąjį skundą, atsakovo reikalavimas dėl 146 697,75 Lt dydžio netesybų nėra pagrįstas, be to, atsakovas nėra atlikęs įskaitymo, todėl ieškovas turi galiojančią reikalavimo teisę. Pagal atsakovo pateiktą 2014 m. sausio 1 d. balansą matyti, kad atsakovas 2012 m. turėjo turto už 1 353 695,29 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 940 113,02 Lt; 2013 m. atsakovas turėjo turto už 1 178 093,96 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 737 882,28 Lt. Pasak ieškovo, tai reiškia, kad atsakovas yra nemoki įmonė. Nurodo, kad atsakovas, 2014 m. gegužės 5 d. sumokėjęs ieškovui 11 801,58 Lt sumą ir tą pačią dieną pateikęs atskirąjį skundą, galėjo kreiptis į pirmosios instancijos teismą su prašymu sumažinti turto arešto mastą, tačiau to nepadarė. Atsakovas atskirajame skunde nurodė, kad informavo ieškovą apie išrašytas netesybų sąskaitas, tačiau tai patvirtinančių įrodymų nepateikė. Ši aplinkybė, pasak ieškovo, turėtų būti vertintina kaip absoliutus atsakovo piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis ir teismo klaidinimas, nes ieškovas šių sąskaitų iš atsakovo nėra gavęs. Teikdamas atskirąjį skundą, ieškovas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, todėl jam turėtų būtų skiriama bauda.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas tenkinamas.

17Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

18Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį laikinųjų apsaugos priemonių taikymui yra būtina nustatyti dvi sąlygas: 1) ieškovo reikalavimas yra tikėtinai pagrįstas; 2) egzistuoja teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika.

19Atsakovo teigimu, nagrinėjamu atveju nebuvo nė vienos iš pirmiau nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų.

20Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su atsakovo teiginiu, kad teismas nepagrįstai nustatė preliminarų ieškinio pagrįstumą.

21Pateikto ieškinio turinys patvirtina, kad atsakovui reiškiamas reikalavimas atsiskaityti už ieškovo atliktus darbus pagal tarp šalių sudarytą rangos sutartį. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškinyje nurodytos aplinkybės bei prie ieškinio pateikti dokumentai – rangos sutartis, iš kurios kildinamas reikalavimas, atsakovui išrašytos PVM sąskaitos faktūros, darbų priėmimo–perdavimo aktai patvirtina preliminarų ieškinio pagrįstumą. Atskirajame skunde nurodytos aplinkybės, susijusios su ieškovo sutartinių įsipareigojimų pažeidimais, bus vertinamos nagrinėjant ginčą iš esmės. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje atsakovo nurodyti argumentai nepaneigia preliminaraus ieškinio pagrįstumo.

22Tačiau apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto teiginiu, kad teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė nenustatęs grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

23Kaip matyti iš skundžiamos nutarties turinio, grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui teismas grindė didele ieškinio suma ir aplinkybe, kad atsakovo atžvilgiu yra iškeltos dar dvi civilinės bylos. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, vien didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui galėtų pagrįsti aplinkybės, patvirtinančios, kad atsakovas yra nesąžiningas, ketina slėpti ar perleisti savo turtą tretiesiems asmenims ir pan. Nagrinėjamu atveju teismas tokių aplinkybių nenustatė. Todėl nepriklausomai nuo to, ar ieškinio suma atsakovui yra didelė, vien ši aplinkybė negali būti vertinama kaip pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui savaime nepagrindžia ir aplinkybė, kad atsakovo atžvilgiu yra iškeltos kitos civilinės bylos. Nenustačius jokių nesąžiningų atsakovo veiksmų, nėra pagrindo teigti, kad vien civilinės bylos užvedimas keltų grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

24Šalys civiliniame procese yra lygios, ir vien ieškinio pateikimas, ieškovui nepateikus įrodymų, jog atsakovas vengs vykdyti teismo sprendimą arba atlieka/atliks veiksmus, kuriais siekiama sumažinti galimybes įvykdyti teismo sprendimą, nesudaro pagrindo teismui varžyti atsakovo teisių taikant laikinąsias apsaugos priemones.

25Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė nesant nustatytai vienai iš būtinų šių priemonių taikymo sąlygų – grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui (CPK 144 str. 1 d.; 185 str.).

26Dėl nurodytų aplinkybių skundžiama nutartis panaikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetamas.

27Pripažinus, kad atsakovo atskirasis skundas yra pagrįstas, ieškovo prašymas skirti atsakovui baudą dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis teikiant atskirąjį skundą atmetamas.

28Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

29Šiaulių apygardos teismo 2014 m. balandžio 28 d. nutartį, kuria atsakovo UAB ,,SMD“ turtui taikytas areštas, panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo UAB ,,Dogviga“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB ,,Dogviga“ kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovo UAB... 5. Pareikšto ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Šiaulių apygardos teismas 2014 m. balandžio 28 d. nutartimi ieškovo... 8. Pasak teismo, ieškinyje nurodytos aplinkybės ir prie ieškinio pateikti jas... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atsakovas UAB ,,SMD“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį... 11. 1) Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovo ieškinys yra tikėtinai... 12. 2) Teismas nepagrįstai konstatavo grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymo... 13. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB ,,Dogviga“ prašo atsakovo... 14. Nurodo, kad rangos darbai buvo atlikti vėliau nei numatyta rangos sutartyje ne... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas tenkinamas.... 17. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios... 18. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį laikinųjų apsaugos priemonių taikymui yra... 19. Atsakovo teigimu, nagrinėjamu atveju nebuvo nė vienos iš pirmiau nurodytų... 20. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su atsakovo teiginiu, kad teismas... 21. Pateikto ieškinio turinys patvirtina, kad atsakovui reiškiamas reikalavimas... 22. Tačiau apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto teiginiu, kad... 23. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties turinio, grėsmę būsimo teismo... 24. Šalys civiliniame procese yra lygios, ir vien ieškinio pateikimas, ieškovui... 25. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad teismas laikinąsias apsaugos priemones... 26. Dėl nurodytų aplinkybių skundžiama nutartis panaikinama ir klausimas... 27. Pripažinus, kad atsakovo atskirasis skundas yra pagrįstas, ieškovo prašymas... 28. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 29. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. balandžio 28 d. nutartį, kuria atsakovo...