Byla 2-6844-144/2011

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Eugenija Šatkuvienė, išnagrinėjusi rašytinio proceso tvarka, antstolio Jono Petriko 2011-04-12 gautą 2011-01-12 Turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. 0172/10/01218, 2011-02-24 Patvarkymą Nr. 0172/10/01218, dėl išieškotų lėšų paskirstymo ir pervedimo į Centrinės hipotekos įstaigos filialo hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo depozitinę sąskaitą, 2011-02-24 Vykdymo išlaidų paskaičiavimą ir kreditoriaus Nordea B. F. Plc (AB) Lietuvos skyrius, įm. k. 112025592, Didžioji g. 18-2, Vilnius, atstovo V. C., a.k. ( - ) veikiančio pagal 2008-06-30 banko įgaliojimą Nr. 0279, 2011-03-03 gautą prašymą Nr. B4-03-374, dėl išieškotų lėšų pervedimo ir hipotekos baigimo,

Nustatė

2kreditorius - Nordea B. F. Plc (AB) Lietuvos skyrius, įm. k. 112025592, Didžioji g. 18-2, Vilnius, skolininkas ir įkeisto daikto savininkas – V. D., a. k. ( - ) gyv. ( - ), skolininkė ir įkeisto daikto savininkė – O. D., a. k. ( - ) gyv. ( - ). Įkeistas daiktas: butas, unikalus numeris: ( - ), esantis adresu ( - ). Hipotekos lakštas užregistruotas 2007-06-19 Nr. 4527, kodas 03120070008500. Įkeičiamų daiktų įkainojimas hipotekos lakšto 4 punkte.

32010-05-10 nutartimi Nr. 188-1N/2010 areštuotas įkeistas daiktas, įspėjant skolininkus ir įkeisto daikto savininkus, kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos įkeistas daiktas bus parduotas iš varžytynių. 2010-08-02 nutartimi Nr. 188-2N/2010, nutarta už skolą parduoti iš varžytynių įkeistą daiktą.

4Vykdant priverstinį išieškojimą įkeistas daiktas: butą, unikalus numeris: ( - ), esantis adresu ( - ) už 96720,00 Lt (devyniasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt litų ir 00 centų) parduotas pirkėjui UAB „PROMANO LIT“, į. k. 302423219, Šeimyniškių g. 21B, Vilnius, tai patvirtina antstolio Jono Petriko 2011-01-12 Turto pardavimo iš varžytynių aktas Nr. 0172/10/01218, 2011-02-08 patvirtintas Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjos Audronės Gaižutienės rezoliucija.

5Į CHĮF hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo depozitinę sąskaitą pervesta 88669,81 Lt (aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt devyni litai ir 81 centai), tai patvirtina 2011-02-28 „Swedbank“, AB sąskaitos išrašas, pavedimo Nr. 176 ir antstolio Jono Petriko patvarkymas Nr. 0172/10/01218, dėl išieškotų lėšų paskirstymo ir pervedimo į Centrinės hipotekos įstaigos filialo hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo depozitinę sąskaitą.

62011-03-08 gautas kreditoriaus Nordea B. F. Plc (AB) Lietuvos skyrius, įm. k. 112025592, Didžioji g. 18-2, Vilnius, prašymas Nr. B4-03-374, dėl išieškotų lėšų pervedimo, hipotekos baigimo ir vykdomojo dokumento nepadengtos skolos likučiui išieškoti išdavimo, kuriame kreditorius nurodo, kad 2011-02-08 Klaipėdos miesto apylinkės teismas patvirtino turto pardavimo iš varžytinių aktą, antstolis pervedė Hipotekos skyriui prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo išieškotą sumą.

7Kreditorius prašo dengiant skolininko skolą pervesti išieškotą sumą į kreditoriaus Nordea B. F. Plc (AB) Lietuvos skyriaus sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke Nordea B. F. Plc (AB) Lietuvos skyriaus, banko kodas 214000.

8Taip pat kreditorė prašo panaikinti hipoteką (lakštą kodas 03120070008500).

9Prašymas tenkintinas. Hipoteka baigtina. Priverstinis įkeisto daikto realizavimas išlaisvina jį nuo visų hipotekų, areštuoto turto realizavimas panaikina visus to turto areštus.

10LR CK 4.174 str. 1 d., numatyta tvarka, hipoteka užtikrinamas pagrindinio reikalavimo įvykdymas, iš šio reikalavimo atsirandančių palūkanų, netesybų bei teismo išlaidų, susijusių su hipotekos vykdymu, išieškojimas. Hipotekos teisėjo priimta nutartis už skolą įkeistą daiktą parduoti iš varžytynių arba perduoti įkeistą daiktą kreditoriui administruoti yra vykdomasis dokumentas, kuris vykdytinas be jo pagrindu išduoto vykdomojo rašto; antstolis vykdo hipotekos teisėjo nutartį (CPK 558 straipsnio 2 dalis, 586 straipsnio 1 dalis, 587 straipsnis). Vykdydamas hipotekos teisėjo nutartį už skolą įkeistą daiktą parduoti iš varžytynių, antstolis atlieka priverstinį įkeisto daikto pardavimą. Jeigu pardavus įkeistą daiktą varžytynėse paaiškėja, kad gaunama mažesnė suma, nei priklauso kreditoriui, ir šia prasme hipotekos teisėjo nutartis tampa įvykdyta tik iš dalies, antstolis, kreditoriui pasinaudojus CK 4.193 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teise reikalauti išieškoti iš kito skolininko turto bendra įstatymų nustatyta tvarka, tęsia hipotekos teisėjo nutarties priverstinio vykdymo veiksmus CPK nustatyta tvarka ir likusią neįvykdytą skolinio įsipareigojimo dalį išieško iš skolininko kito turto (Civilinė byla Nr. 3K-7-364/2010).

11Paskirstytinos lėšos:

12Kreditoriui Nordea B. F. Plc (AB) Lietuvos skyrius, įm. k. 112025592, Didžioji g. 18-2, Vilnius, pagal 2007-06-19 kreditavimo sutartį Nr. ( - )ir Hipotekos lakštą užregistruotą 2007-06-19 Nr. 4527, kodas 03120070008500, dengtina susidariusi 327671,86 Lt (trys šimtai dvidešimt septyni šimtai tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt vienas litas ir 86 centai), 130,00 Lt (vienas šimtas trisdešimt litų 00 centų) žyminio mokesčio bei 5 procentų metinių palūkanų skaičiuojant nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sumokėjimo dienos, pervedant išieškotus 88669,81 Lt (aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt devyni litai ir 81 centai), į kreditoriaus Nordea B. F. Plc (AB) Lietuvos skyriaus sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke Nordea B. F. Plc (AB) Lietuvos skyriaus, banko kodas 214000.

13Antstoliui Jonui Petrikui vykdymo išlaidos 8050,19 Lt (aštuoni tūkstančiai penkiasdešimt litų ir 19 centai) atlygintinos paliekant antstolio Jono Petriko, depozitinėje sąskaitoje Nr. ( - ), esančioje AB DnB NORD banke, (antstolio Jono Petriko 2011-02-24 patvarkymas Nr. 0172/10/01218, dėl išieškotų lėšų paskirstymo ir pervedimo į Centrinės hipotekos įstaigos filialo hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo depozitinę sąskaitą, 2011-02-24 Vykdymo išlaidų apskaičiavimas).

14Vadovaudamasi LR teismų įstatymo 17 str., LR CK 4.174 str. 1 d., 4.193 str. 1 d., 4.197 str. 1 d., LR CPK 150 str. 1 d., 290 str., 291 str., 562 str., 563 str., 564 str. 2 d. teisėja,

Nutarė

151.Paskirstyti lėšas:

16kreditoriui Nordea B. F. Plc (AB) Lietuvos skyrius, įm. k. 112025592, Didžioji g. 18-2, Vilnius, pagal 2007-06-19 kreditavimo sutartį Nr. EMV-4759 ir Hipotekos lakštą užregistruotą 2007-06-19 Nr. 4527, kodas 03120070008500, pervesti išieškotas pinigines lėšas, t. y. 88669,81 Lt (aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt devyni litai ir 81 centai) susidariusiam 327671,86 Lt (trys šimtai dvidešimt septyni šimtai tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt vienas litas ir 86 centai) skolos daliniam padengimui į kreditoriaus sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke Nordea B. F. Plc (AB) Lietuvos skyriaus, banko kodas 214000.

17Antstoliui Jonui Petrikui vykdymo išlaidas 8050,19 Lt (aštuoni tūkstančiai penkiasdešimt litų ir 19 centai) atlyginti paliekant antstolio Jono Petriko depozitinėje sąskaitoje Nr. ( - ), esančioje AB DnB NORD banke.

183.Įsiteisėjus nutarčiai ir pervedus kreditoriui pinigines lėšas, panaikinti 2010-05-10 nutartimi Nr. 188-1N/2010 uždėtą areštą įkeistam daiktui: butui, unikalus numeris: ( - ), esančiam adresu ( - ), bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybės teise priklausiusiam V. D., a. k. ( - ) gyv. ( - ) ir O. D., a. k. ( - ) gyv. ( - ), dabartinis savininkas UAB „PROMANO LIT“, į. k. 302423219, Šeimyniškių g. 21B, Vilnius, tai patvirtina antstolio Jono Petriko 2011-01-12 Turto pardavimo iš varžytynių aktas Nr. 0172/10/01218, 2011-02-08 patvirtintas Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjos Audronės Gaižutienės rezoliucija.

194.Baigti hipoteką pagal lakštą, kodas: 03120070008500.

205.Atsisakyti išduoti kreditoriui vykdomąjį dokumentą nepadengtos skolos likučiui išieškoti.

216.Išsiųsti nutarties nuorašus kreditoriui, skolininkams ir įkaito davėjams, įkeisto daikto pirkėjui, antstolio Jono Petriko kontorai.

227.Pranešti apie įkeisto daikto arešto panaikinimą Centriniam hipotekos registrui, Turto arešto aktų registrui (Turto arešto žyma i.k.. 03320100003133).

23Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos, gali būti skundžiama atskiruoju skundu per šį teismą Klaipėdos apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Eugenija Šatkuvienė,... 2. kreditorius - Nordea B. F. Plc (AB) Lietuvos skyrius, įm. k. 112025592,... 3. 2010-05-10 nutartimi Nr. 188-1N/2010 areštuotas įkeistas daiktas, įspėjant... 4. Vykdant priverstinį išieškojimą įkeistas daiktas: butą, unikalus numeris:... 5. Į CHĮF hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo... 6. 2011-03-08 gautas kreditoriaus Nordea B. F. Plc (AB) Lietuvos skyrius, įm. k.... 7. Kreditorius prašo dengiant skolininko skolą pervesti išieškotą sumą į... 8. Taip pat kreditorė prašo panaikinti hipoteką (lakštą kodas... 9. Prašymas tenkintinas. Hipoteka baigtina. Priverstinis įkeisto daikto... 10. LR CK 4.174 str. 1 d., numatyta tvarka, hipoteka užtikrinamas pagrindinio... 11. Paskirstytinos lėšos:... 12. Kreditoriui Nordea B. F. Plc (AB) Lietuvos skyrius, įm. k. 112025592,... 13. Antstoliui Jonui Petrikui vykdymo išlaidos 8050,19 Lt (aštuoni tūkstančiai... 14. Vadovaudamasi LR teismų įstatymo 17 str., LR CK 4.174 str. 1 d., 4.193 str. 1... 15. 1.Paskirstyti lėšas:... 16. kreditoriui Nordea B. F. Plc (AB) Lietuvos skyrius, įm. k. 112025592,... 17. Antstoliui Jonui Petrikui vykdymo išlaidas 8050,19 Lt (aštuoni tūkstančiai... 18. 3.Įsiteisėjus nutarčiai ir pervedus kreditoriui pinigines lėšas,... 19. 4.Baigti hipoteką pagal lakštą, kodas: 03120070008500.... 20. 5.Atsisakyti išduoti kreditoriui vykdomąjį dokumentą nepadengtos skolos... 21. 6.Išsiųsti nutarties nuorašus kreditoriui, skolininkams ir įkaito... 22. 7.Pranešti apie įkeisto daikto arešto panaikinimą Centriniam hipotekos... 23. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos, gali būti...