Byla N2-3081-272/2012
Dėl vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo, išlaikymo priteisimo, bendravimo tvarkos su vaiku nustatymo priėmimo klausimą

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, rašytinio proceso tvarka spręsdama ieškovo A. K. ieškinio atsakovei K. K. dėl vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo, išlaikymo priteisimo, bendravimo tvarkos su vaiku nustatymo priėmimo klausimą,

Nustatė

22012-11-08 Trakų rajono apylinkės teismo nutartimi, konstatavus, kad ieškinys paduotas nesilaikant įstatymo nustatytų reikalavimų, ieškovui buvo nustatytas terminas iki 2012-11-23 ieškinio trūkumams pašalinti: 1) nenurodyta ieškinio surašymo tiksli data (CPK 111 str. 2 d. 7 p.); 2) nenurodyta ieškovo nuomonė dėl taikos sutarties sudarymo galimybių, kai ieškovas pageidauja ją pateikti (( - ) str. 1 d. 7 p.); 3) prie ieškinio turi būti pridėti dokumentai ir kiti įrodymai, kuriais ieškovas grindžia savo reikalavimus (CPK 111 str. 2 d. 4 p., 135 str. 2 d.), tuo tarpu ieškovas, prašydamas priteisti iš atsakovės išlaikymą šalių nepilnamečiam vaikui, nepateikė visų reikiamų įrodymų apie savo turtinę padėtį, o būtent, nepateikė įrodymų apie ieškovo turimas pinigines lėšas bankuose ir kitose kredito įstaigose, turimą nekilnojamąjį, turimas transporto priemones, reikalingų išlaikymo dydžiui nustatyti (CK 3. 192 str.). Be to, ieškovas, prašydamas pakeisti vaiko gyvenamąją vietą, nustatant ją su ieškovu, dėl atsakovės netinkamo gyvenimo būdo ir elgesio, su ieškiniu nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų (pvz., medžiagos iš Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ar kt.); 4) ieškovas pareiškė tris savarankiškus reikalavimus - dėl vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo, išlaikymo vaikui priteisimo ir bendravimo tvarkos su vaiku nustatymo; ieškovai bylose dėl išlaikymo priteisimo yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 2 p.), o reikalavimai dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir bendravimo tvarkos su vaiku nustatymo turi būti apmokami kiekvienas 100,00 Lt dydžio žyminiu mokesčiu (CPK 80 str. 1 d. 5 p.). CPK nustatytą žyminį mokestį, sprendimų vykdymo išlaidas ir teismo baudas, išskyrus apskaičiuojamas procentais, teismai indeksuoja atsižvelgdami į ketvirčio vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 110 (CPK 82 str. 1 d.). Šiuo metu vartojimo kainų indeksas yra 143,9, todėl teismas atitinkamai indeksuoja minimalų šimto litų žyminio mokesčio dydį iki 144,00 Lt (CPK 82 str. 1 d.), atsižvelgiant į tai, ieškinys turi būti apmokėtas 288,00 Lt dydžio žyminiu mokesčiu, ieškovas jį apmokėjo 143,00 Lt žyminiu mokesčiu, todėl turi primokėti 145,00 Lt žyminio mokesčio; 5) ieškinio dalyko (ieškovo reikalavimo) ir pagrindo suformulavimas (( - ) str. 1 d. 4 p.) yra išimtinė ieškovo prerogatyva, todėl ieškinio dalykas turi būti suformuluotas taip, kad, teismui patenkinus tokį ieškinį, jis sukeltų ieškovui jo siekiamas teisines pasekmes, būtų galimas sprendimo įvykdymas, atsakovas gavęs ieškinį galėtų aiškiai žinoti atsikirtimų į tokį ieškinį ribas. Ieškovo reikalavimas dėl išlaikymo vaikui priteisimo yra netikslus: ieškovas prašo priteisti iš atsakovės išlaikymą šalių nepilnamečiam vaikui V. K. nuo mergaitės apsigyvenimo pas tėvą dienos iki dukros pilnametystės, tačiau teismas neturi teisės priimti sąlyginių sprendimų, tai yra sprendimų, kurių vykdymas priklausys nuo tam tikros sąlygos atsiradimo arba neatsiradimo (CPK 267 str.), todėl šis ieškovo reikalavimas turi būti patikslintas, nurodant tiksliai, nuo kada prašoma priteisti išlaikymą vaikui; 6) beveik visi ieškinio priedai nėra patvirtinti įstatymo nustatyta tvarka (CPK 114 str. 1 d.): visus priedus, išskyrus 2010-07-02 Trakų rajono apylinkės teismo sprendimo kopijas, kurias patvirtino Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja A. J., patvirtino pats ieškovas, o tokia teisė įstatymo jam nėra suteikta. Ieškovas, šalindamas ieškinio trūkumus, trūkumus pašalino iš dalies, o būtent: pašalino teismo nutarties 1-5 punktuose nurodytus ieškinio trūkumus, tačiau nepašalino trūkumo, nurodyto nutarties 6-me punkte, nes, šalindamas šį ieškinio trūkumą, jis vėl pateikė ieškinio priedus, kurie nėra patvirtinti įstatymo nustatyta tvarka – prie patikslinto ieškinio ieškovas pridėjo vaiko gimimo liudijimo, ieškovo paso, ištuokos liudijimo, VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro pažymos kopijas (po 3 egz.), kurios yra patvirtintos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos A. J., tačiau prie ieškinio nėra pateikta dokumento, patvirtinančio, kad tokia teisė jai yra suteikta, o įstatymo jai tokia teisė nėra suteikta.

3Ieškovui nustatytu terminu pašalinus ne visus teismo nutartyje nurodytus ieškinio trūkumus, ieškinys laikytinas nepaduotu ir gražintinas ieškovui, tačiau tai neužkerta kelio ieškovui pašalinus minėtus trūkumus vėl kreiptis į teismą.

4Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 115 str. 3 d., teismas

Nutarė

5ieškovo A. K. ieškinį atsakovei K. K. dėl vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo, išlaikymo priteisimo, bendravimo tvarkos su vaiku nustatymo laikyti nepaduotu ir grąžinti ieškovui.

6Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai