Byla 2S-608-221/2014
Dėl antstolio Regimanto Budreikos veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0085/12/02510, suinteresuoti asmenys antstolis Regimantas Budreika, V. G., „Swedbank“, AB

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Lozoraitytė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos K. G. patikslintą atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-14511-947/2013 pagal pareiškėjos K. G. skundą dėl antstolio Regimanto Budreikos veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0085/12/02510, suinteresuoti asmenys antstolis Regimantas Budreika, V. G., „Swedbank“, AB, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėja K. G. pateikė skundą antstolio R. Budreikos kontorai, kuriuo prašė panaikinti antstolio patvarkymą dėl santuokoje įgyto turto – 0,1103 ha žemės sklypo, esančio ( - ), ir 0,0996 ha žemės sklypo, esančio ( - ), registruoto jos sutuoktinio V. G. vardu, pardavimo iš varžytynių vykdomojoje byloje Nr. 0085/12/02510; sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje iki bus nustatyta skolininko dalis, iš kurios galimas išieškojimas. Pareiškėja nurodė, kad antstolio vykdomi išieškojimo veiksmai iš minėtų žemės sklypų yra neteisėti, nes išieškojimas yra vykdomas iš turto, kuris buvo įgytas santuokos metu. Antstolis nėra nustatęs pareiškėjai ir jos sutuoktiniui V. G. tenkančios turto dalies. Pareiškėja taip pat nurodo, kad tik jos sutuoktinis V. G. yra „Swedbank“, AB skolininkas, pati pareiškėja nėra skolininkė, todėl priverstinis išieškojimas iš jai nuosavybės teise priklausančios turto dalies yra vykdymo veiksmai be teisinio pagrindo.

4Suinteresuotas asmuo antstolis R. Budreika 2013 m. birželio 28 d. patvarkymu pareiškėjos skundo netenkino, nurodydamas, kad pareiškėja neteisingai vadovaujasi CPK 690 straipsniu, nes ši procesinė teisės norma reglamentuoja išieškojimą iš skolininko, o ne iš įkaito davėjo turto, įkeisto hipoteka. Antstolio teigimu, šiuo atveju CPK 690 straipsnis netaikytinas, nes skolininkas yra BUAB „Lanlita“, o išieškojimas yra vykdomas ne iš skolininkui priklausančio turto, o iš svetima hipoteka įkeisto turto. Antstolis vykdo Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-18152-285/2012, kurioje konkrečiai yra nurodyta, iš kokio turto turi būti vykdomas išieškojimas ir kam šis turtas priklauso nuosavybės teise. Antstolis vykdomąją bylą Nr. 0085/12/02510 su pareiškėjos skundu perdavė Kauno apylinkės teismui.

5Suinteresuotas asmuo V. G. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad sutinka su pareiškėjos skundu. UAB „Lanlita“ įsipareigojimus „Swedbank“, AB yra prisiėmęs tik jis, tačiau išieškojimas vykdomas ir iš pareiškėjai jungtinės nuosavybės teise priklausančio turto.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 6 d. nutartimi pareiškėjos skundą dėl antstolio R. Budreikos veiksmų atmetė.

8Teismas nurodė, kad antstolis vykdo 2012 m. spalio 22 d. Kauno miesto apylinkės teismo nutartį, kurioje yra konkrečiai nurodyta, kokį turtą nutarta parduoti iš varžytinių. Nutartis yra įsiteisėjusi ir turi vykdomojo dokumento galią. Būtent dėl nutartyje nurodytų dviejų nekilnojamųjų daiktų (žemės sklypų) antstolis priėmė patvarkymą skelbti pirmąsias varžytines. 2012 m. spalio 22 d. Kauno miesto apylinkės teismo nutartyje nurodyta, kad hipoteka įkeistas turtas nuosavybės teise priklauso V. G.. Nutartis nebuvo apskųsta, ji yra įsiteisėjusi ir vykdytina, todėl nėra jokio teisinio pagrindo kvestionuoti šį teismo priimtą ir įsiteisėjusį procesinį sprendimą. Antstolis, nukreipdamas išieškojimą į nekilnojamąjį turtą, kuriam buvo nustatyta hipoteka, ir kurio pardavimas iš varžytinių buvo konkrečiai nurodytas Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 22 d. nutartyje, neprivalėjo vadovautis CPK 690 straipsniu ir prieš tai nustatinėti skolininko turto dalį. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju įrašai apie V. G. priklausantį nekilnojamąjį turtą (du minėtus žemės sklypus) padaryti 2009 m. Iš Nekilnojamojo turto registro duomenų matyti, kad iš varžytinių parduodami žemės sklypai buvo registruoti V. G. vardu, todėl, vadovaujantis CK 3.88 straipsnio 3 dalimi, teismas nurodė, kad nėra pagrindo teigti, jog toks turtas turėjo būti laikomas bendrąja jungtine nuosavybe.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Pareiškėja patikslintu atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-14511-947/2013 ir išspręsti bylą iš esmės – pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų tenkinti.

11Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

121. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad vieno iš sutuoktinių vardu registruotinas turtas viešame registre patvirtina, kad turtas nėra bendroji jungtinė nuosavybė. Toks teismo motyvas yra neteisingas ir prieštarauja esminiams teisės principams, CK 3.88 straipsnio nuostatoms bei teisminei praktikai dėl santuokoje įgyto turto teisinio režimo, bei turto priklausomumo modifikavimo. Teismas nepagrįstai nurodė, kad turto savininkai viešame registre turi būti nurodyti abu, be to, jei turtas yra bendroji jungtinė nuosavybė, tai turi būti nurodytas viešame registre kaip bendroji jungtinė nuosavybė. Nekilnojamojo turto įregistravimas viešame registre atlieka turto išviešinimo funkcijas, tačiau nenustato turto priklausomybės.

132. Teismas, atmesdamas skundą, remiasi Kauno apylinkės teismo 2012 spalio 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-18152-285/2012, tačiau pareiškėja dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių nieko nežinojau ir negalėjo žinoti. Apie jai priklausančio turto pardavimą iš varžytinių sužinojo tik antstoliui informavus. Skundo nagrinėjimas vyko rašytinio proceso, todėl buvo apribotos pareiškėjos galimybės teikti paaiškinimus, spręsti dėl papildomų prašymų.

143. Spręsdamas dėl skundo argumentų, teismas visiškai neatsižvelgė į tai, kad „Swedbank“, AB nepateikė teismui atsiliepimo, jokių duomenų, jog kreditas pagal vykdomojoje byloje nurodytą prievolę, buvo pilnai gražintas.

154. Pirmosios instancijos teismas vienašališkai vertino, kad pirminis Hipotekos lakštas Nr. 0212007005472 yra pasirašytas juridinio asmens UAB „Lanlita“ atstovo V. G. ir nėra naujų savininkų – fizinių asmenų sutikimo bei parašų, kad šis turtas priklauso tretiesiems asmenims, kas patvirtina, jog procesas yra neteisėtas ir įvyko pareiškėjai nežinant.

16Suinteresuotas asmuo „Swedbank“, AB atsiliepimu į patikslintą atskirąjį skundą (b. l. 140-141) su pareiškėjos atskiruoju skundu nesutiko, prašė patikslinto atskirojo skundo netenkinti ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

17Atsiliepime nurodė, kad bankas sutinka tiek su skundžiamame antstolio patvarkyme, tiek su pirmosios instancijos teismo skundžiamojoje nutartyje nurodytais motyvais. Papildomai paaiškino, kad ginčo žemės sklypai buvo įkeisti „Swedbank“, AB 2007 m. rugsėjo 14 d., tuo metu žemės sklypo savininkė buvo UAB „Lanlita“. V. G. ginčo sklypų savininku tapo 2009 m. vasario 9 d., t. y. žemės sklypus įsigijo jau įkeistus, todėl pakartotinai jų įkeisti nereikėjo, atitinkamai nebuvo būtinas ir pareiškėjos sutikimas. UAB „Lanlita“ skola, kurios išieškojimas yra nukreiptas į hipotekos lakštu įkeistus ginčo žemės sklypus nėra bankui grąžinta, t. y. hipoteka užtikrinta prievolė nėra įvykdyta.

18Kitų atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirasis skundas netenkintinas.

21Pagal Civilinio proceso kodekso 320 straipsnį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, nenustatyta.

22Byloje ir vykdomojoje byloje nustatyta, kad antstolio R. Budreikos kontoroje vykdoma Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-18152-285/2012 dėl priverstinio pardavimo iš varžytynių V. G. vardu registruoto turto – 0,1103 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), ir 0,0996 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), įkeisto 2007 m. rugsėjo 14 d. hipotekos lakštu, identifikavimo kodas Nr. 02120070015472, išieškant skolininko UAB „Lanlita“ skolą hipotekos kreditoriui „Swedbank“, AB. Vykdant 2012 m. spalio 22 d. nutartį, antstolis R. Budreika areštavo minėtus žemė sklypus. Skolininkui gera valia neįvykdžius piniginių prievolių, antstolis minėtiems žemės sklypams su juose stovinčiais pastatais paskelbė pirmąsias varžytynes. Pareiškėja K. G. 2013 m. birželio 18 d. pateikė skundą antstoliui R. Budreikai dėl varžytynių paskelbimo bei sutuoktinių turto realizavimo nenustačius skolininko turto dalies. Skundas buvo grindžiamas argumentais, kad iš varžytynių parduodamas nekilnojamasis turtas (žemės sklypai) įgyti santuokos metu, todėl yra bendroji jungtinė jos ir sutuoktinio V. G. nuosavybė. Pažymėjo, kad, nesant nustatytoms skolininko turto dalims, negalimas išieškojimas iš tokio turto. Antstolis 2013 m. birželio 28 d. priėmė patvarkymą atsisakyti tenkinti skundą. Kauno apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 6 d. nutartimi atmetė pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų.

23Įsiteisėjęs teismo procesinis sprendimas yra privalomas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 straipsnis). Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai. Teismo sprendimo vykdymo stadijoje įgyvendinamos sprendimu pritaikytos pažeistų teisių gynybos priemonės, todėl vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas, teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Dėl to antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams apginti, tačiau kartu turi nepažeisti ir kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. Dėl to teismas, nagrinėdamas skundus dėl teismo antstolio veiksmų, turi patikrinti teismo antstolio veiksmų teisėtumą ir įvertinti kiekvieno iš jo padarytų vykdymo proceso normų pažeidimų įtaką vykdymo proceso dalyvių teisėms ir teisėtiems interesams.

24Teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, vertina, ar konkrečioje vykdymo proceso stadijoje esant konkrečioms aplinkybėms antstolis nepažeidė jo veiklos principus bei vykdymo veiksmų atlikimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

25Nagrinėjamu atveju, ginčo žemės sklypai buvo įkeisti „Swedbank“, AB 2007 m. rugsėjo 14 d., tuo metu žemės sklypo savininkė buvo UAB „Lanlita“. V. G. ginčo sklypų savininku tapo 2009 m. vasario 9 d., t. y. žemės sklypus įsigijo jau įkeistus, todėl pakartotinai jų įkeisti nereikėjo, atitinkamai nebuvo būtinas ir pareiškėjos sutikimas. Žemės sklypai iš varžytynių yra parduodami išieškant ne V. G., o BUAB „Lanlita“ skolą, kurios grąžinimo užtikrinimui svetimo turto hipoteka buvo įkeisti minėti žemė sklypai. Išieškojimas iš žemė sklypų vykdomas vadovaujantis įsiteisėjusia, galiojančia ir vykdomojo rašto galią turinčia Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-18152-285/2012. Minėtos nutarties rezoliucinėje dalyje yra aiškiai nurodyta, kad priverstinai iš varžytynių turi būti parduoti žemė sklypai – 0,1103 ha žemės sklypas, esantis ( - ), ir 0,0996 ha žemės sklypas, esantis ( - ), o ne jų dalis.

26Apeliacinės instancijos teismas sutinka su antstolio patvarkyme bei skundžiamojoje nutartyje nurodytu motyvu, kad CPK 690 straipsnis reglamentuoja išieškojimą iš skolininko, o ne iš įkaito davėjo turto, kuris yra įkeistas hipoteka. Šiuo nagrinėjamu atveju skolininkas yra BUAB „Lanlita“ ir išieškojimas vykdomas ne iš skolininkui priklausančio turto, o iš svetima hipoteka įkeisto turto, vadovaujantis vykdomojo rašto galią turinčia 2012 m. spalio 22 d. Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-18152-285/2012, kurioje yra konkrečiai nurodyta, iš kokio turto turi būti vykdomas išieškojimas ir kam šis turtas priklauso, todėl šiuo atveju CPK 690 straipsnio nuostatos netaikomos.

27Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantės argumentais, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2010 m. gegužės 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-P-186/2010) konstatuojama, kad sutuoktinių turto registracija viešame registre atlieka tik teisių išviešinimo, bet ne teises nustatančią funkciją, todėl pirmiau nurodyta įstatymo norma nepakeičia ir neapriboja CK 3.88 straipsnio 1, 2 ir 4 dalių normose, 3.90 ir 3.91 straipsniuose įtvirtintų bendrosios jungtinės nuosavybės nustatymo taisyklių. Dėl šios priežasties teismas, nustatydamas bendrą sutuoktinių turtą bei kilus ginčui tarp sutuoktinių, turi vadovautis ne tik viešo registro duomenimis (CK 3.88 straipsnio 3 dalis), bet ir patikrinti šių duomenų tikrumą (patikimumą) remdamasis CK 3.88 straipsnio 1, 2 ir 4 dalies, 3.90 ir 3.91 straipsnio taisyklėmis.

28vertinant skundžiamos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, atskirojo skundo argumentai, kurie nesvarstytini.

29Esant nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad atskirojo skundo argumentais nėra faktinio ir teisinio pagrindo konstatuoti, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų, todėl atskirasis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas,

Nutarė

31atskirąjį skundą atmesti.

32Kauno apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėja K. G. pateikė skundą antstolio R. Budreikos kontorai, kuriuo... 4. Suinteresuotas asmuo antstolis R. Budreika 2013 m. birželio 28 d. patvarkymu... 5. Suinteresuotas asmuo V. G. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad sutinka... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kauno apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 6 d. nutartimi pareiškėjos... 8. Teismas nurodė, kad antstolis vykdo 2012 m. spalio 22 d. Kauno miesto... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Pareiškėja patikslintu atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apylinkės... 11. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 12. 1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad vieno iš... 13. 2. Teismas, atmesdamas skundą, remiasi Kauno apylinkės teismo 2012 spalio 22... 14. 3. Spręsdamas dėl skundo argumentų, teismas visiškai neatsižvelgė į tai,... 15. 4. Pirmosios instancijos teismas vienašališkai vertino, kad pirminis... 16. Suinteresuotas asmuo „Swedbank“, AB atsiliepimu į patikslintą atskirąjį... 17. Atsiliepime nurodė, kad bankas sutinka tiek su skundžiamame antstolio... 18. Kitų atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Atskirasis skundas netenkintinas.... 21. Pagal Civilinio proceso kodekso 320 straipsnį bylos nagrinėjimo apeliacine... 22. Byloje ir vykdomojoje byloje nustatyta, kad antstolio R. Budreikos kontoroje... 23. Įsiteisėjęs teismo procesinis sprendimas yra privalomas visiems fiziniams ir... 24. Teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, vertina, ar... 25. Nagrinėjamu atveju, ginčo žemės sklypai buvo įkeisti „Swedbank“, AB... 26. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su antstolio patvarkyme bei... 27. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantės argumentais, kad... 28. vertinant skundžiamos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, atskirojo... 29. Esant nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad atskirojo skundo... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies... 31. atskirąjį skundą atmesti.... 32. Kauno apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 6 d. nutartį palikti nepakeistą....