Byla 2-1236/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Marytės Mitkuvienės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės M. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 17 d. nutarties, kuria ieškovei nustatytas terminas žyminiam mokesčiui sumokėti, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovės M. M. ieškinį atsakovams VšĮ Vilniaus universitetinėms Santariškių klinikoms ir VšĮ Vilniaus miesto universitetinei ligoninei dėl turtinės ir neturinės žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Ieškovė M. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams VšĮ Vilniaus universitetinėms Santariškių klinikoms ir VšĮ Vilniaus miesto universitetinei ligoninei, prašydama priteisti iš jų solidariai ieškovės negautas pajamas, sudarančias 43740,80 Lt, nuo 2009 m. liepos 10 d. mokant kas mėnesį periodinėmis išmokomis po 1366,9 Lt iki gyvos galvos, o taip pat 50 000 Lt neturtinei žalai atlyginti. Nurodė, jog dėl netinkamo gydymo 2006 m. gruodžio 4 d. mirė jos vyras Č. M. , dėl ko ji patyrė ir iki šiol patiria turtinę žalą negautų pajamų forma ir neturtinę žalą.

5Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi nustatė ieškovei M. M. terminą iki 2009 m. rugsėjo 4 d. nutartyje nurodytiems ieškinio trūkumams pašalinti: sumokėti 1928 Lt žyminį mokestį ir nurodyti nuomonę dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Teismas iš ieškinyje nurodytų faktinių aplinkybių sprendė, kad jos reiškiami turtiniai reikalavimai siejami su netinkamu sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, dėl ko ji pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 3 punktą nėra atleista nuo žyminio mokesčio. Teismas taip pat sprendė, jog ieškinio suma, įvertinus ieškinyje nurodytus ieškinio reikalavimus, sudaro ne 110 143,60 Lt, bet 142 916,80 Lt, kadangi ieškinio reikalavimo dėl 1366,90 Lt išmokos kas mėnesį mokėjimo iki gyvos galvos suma nustatoma pagal bendrą išmokų sumą per trejus metus. Todėl nagrinėjamu atveju mokėtinas žyminis mokestis sudarytų 3858 Lt. Teismas, atsižvelgdamas, jog Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2009 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. (1.7.)-ST-45-09 dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo ieškovė yra atleista nuo 50 procentų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, už ieškinį ji turėtų sumokėti 1928 Lt žyminio mokesčio.

6Ieškovė M. M. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 17 d. nutartį dalyje dėl įpareigojimo sumokėti 1928 Lt žyminio mokesčio. Mano, kad teismas netinkamai aiškino CPK 83 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtintą teisės normą, pagal kurią ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Sprendžiant dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio, turi būti vertinamas ne ieškinio pagrindas, bet ieškinio dalykas. Nagrinėjamu atveju ieškinio dalykas – žalos atlyginimas, susijęs su sveikatos sužalojimu ir gyvybės atėmimu, o ieškinio pagrindas – netinkamas sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.

7Atsakovas VšĮ Vilniaus miesto universitetinė ligoninė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Pažymėtina, jog viena iš tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra žyminio mokesčio, tai yra įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus, sumokėjimas (CPK 80 str.). CPK imperatyviai reglamentuoja žyminio mokesčio dydį, atleidimo nuo viso ar dalies žyminio mokesčio sąlygas ir tvarką, kuri visiems asmenims, nepriklausomai nuo jų turtinės, procesinės ar kitokios padėties, užtikrina vienodas galimybes kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo.

10Nagrinėjamu atveju kilęs klausimas, ar ieškovė M. M. yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 3 punktą, kai ieškinys yra pareikštas gydymo įstaigai dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, o ieškinio pagrindą sudaro aplinkybės dėl netinkamo sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo jos sutuoktiniui Č. M. , kas sąlygojo jo mirtį.

11Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovės reiškiami turtiniai reikalavimai siejami su netinkamu sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, sprendė, jog ji pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 3 punktą nėra atleista nuo žyminio mokesčio. Teismas, nustatęs, kad už ieškinį pagal pareikšto ieškinio sumą yra mokėtinas 3858 Lt dydžio žyminis mokestis, o nuo 50 procentų žyminio mokesčio dalies mokėjimo ieškovė yra atleista Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2009 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. (1.7.)-ST-45-09 dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo, įpareigojo ieškovę sumokėti 1928 Lt dydžio žyminį mokestį už paduodamą ieškinį. Ieškovė M. M. , nesutikdama su tokia teismo nutartimi, nurodo, kad, sprendžiant, ar ji yra atleista nuo žyminio mokesčio pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 3 punktą, turėjo būti vertinamas ieškinio dalykas, o ne pagrindas. Ieškovės manymu, nagrinėjamu atveju ieškinio dalykas yra žalos, susijusios su sveikatos sužalojimu ir gyvybės atėmimu, atlyginimas.

12Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į ieškinio reikalavimų pobūdį bei ieškovo nurodomas aplinkybes, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad nagrinėjamu atveju ieškovė nėra atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo remiantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 3 punktu. Apeliantė, nurodydama, jog tik ieškinio dalykas lemia tai, ar asmuo pagal įstatymą yra atleidžiamas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, netinkamai aiškina procesinės teisės normas. Ieškinio dalykas – tai ieškininiame pareiškime ieškovo suformuluotas materialinis teisinis reikalavimas atsakovui. Nagrinėjamu atveju ieškinio dalykas – reikalavimas dėl turtinės (negautų pajamų) ir neturtinės žalos atlyginimo. Būtent faktinis ieškinio pagrindas leidžia nustatyti aplinkybes, kuriomis ieškovas grindžia savo ieškinio reikalavimus. Pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 3 punktą ieškovai atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo ne bet kokiose bylose, kuriose reiškiamas reikalavimas dėl žalos atlyginimo, o būtent tose, kuriose ši žala atsirado dėl žalos, susijusios su fizinio asmens sveikatos sužalojimu, gyvybės atėmimu, įskaitant ir bylas dėl žalos, susijusios su fizinio asmens sveikatos sužalojimu ar gyvybės atėmimu nelaimingo atsitikimo darbe ar susirgimo profesine liga atveju. Taigi pati procesinės teisės normos formuluotė sąlygoja būtinumą, sprendžiant dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio, vertinti ir ieškinio dalyką, ir pagrindą. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, nagrinėjamu atveju ieškinio pagrindą sudaro aplinkybės, pagrindžiančios žalos, susijusios su netinkamu sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, o ne aplinkybės, pagrindžiančios žalos, susijusios su fizinio asmens sveikatos sužalojimu ir gyvybės atėmimu, atsiradimą. Tai, jog netinkamos kokybės gydymo paslaugų teikimas, kaip ieškinyje nurodo ieškovė, sąlygojo asmens mirtį, neturi reikšmės sprendžiant atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo klausimą, nes asmens mirtis buvo sąlygota ne gyvybės atėmimo veiksmų, o netinkamos kokybės gydymo paslaugų teikimo.

13Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta, dėl ko ją keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (LR CPK 329 str. 1 d., 263 str. 1 d.).

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

15Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai