Byla 2A-23-267/2012

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Burbulienės (pirmininkė ir pranešėja), Vytauto Kursevičiaus, Birutės Simonaitienės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo B. R. apeliacinį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-288-636/2011, pagal ieškovo B. R. ieškinį atsakovei D. R., trečiajam asmeniui Vaikų teisių apsaugos tarnybai dėl tėvystės nuginčijimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

5Ieškovas B. R. kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės teismą prašydamas pripažinti, kad jis nėra G. R. tėvas ir kad jos gimimo liudijime nurodyti neteisingi duomenys. Nurodė, kad su buvusia sutuoktine D. R. jis nebegyvena nuo 1993 metų, išsiskyrė 1995 metais, o G. R. nėra jo dukra. Aplinkybę, kad jis įrašytas kaip G. tėvas, sužinojo tik 2008-05-28. Pažymi, kad D. R. po ištuokos pagimdė dar du vaikus. Apie tai, kad G. yra jo vardu įrašytas vaikas, iki 2008 metų nežinojo.

6A. D. R. su byloje pareikštu ieškiniu nesutinka ir pateiktame atsiliepime prašo taikyti ieškinio senatį. Nurodo, kad santuokoje su B. R. gimė trys dukros: E., R. ir G. R.. ( - ) nutraukė santuoką su B. R.. Akcentuoja, kad iki santuokos nutraukimo su B. R. kartu vedė bendrą ūkį. Po santuokos nutraukimo 1995-08-20 B. R. išvyko gyventi į ( - ). Mano, kad ieškovas praleido terminą ieškiniui paduoti, nes apie tai, kad gimė jų abiejų dukra G. R., jis sužinojo 1995-03-12. Po ištuokos vaikams buvo priteistas išlaikymas, kurio jis niekada nemokėjo. Ji ir jos dukra yra ( - ) rezidentės, nei ji, nei jos duktė G. R. atvykti į Lietuvą negali, nes ji dirba, išeiti iš darbo negali, o duktė G. R. mokosi mokykloje, todėl neįmanoma atlikti DNR ekspertizę.

7II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė

8Mažeikių rajono apylinkės teismas 2011 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu ieškinį atmetė.

9Nustatė, kad G. R. gimė ( - ), o jos tėvų santuoka buvo nutraukta ( - ). Pažymėjo, kad 2003-02-21 antstolis M. L. kreipėsi į Kauno rajono Domeikavos Policijos nuovadą, nurodė jog Mažeikių rajono apylinkės teismo sprendimais Nr. AV-64/99 ir Nr. AV-5/01 iš skolininko B. R. yra priteisti alimentai išieškotojos D. R. naudai. 2003-03-04 Domeikavos nuovados policininkas V. M. pareiškė įspėjimą B. R. dėl baudžiamosios atsakomybės pagal LR BK 125 str. dėl piktybinio vengimo mokėti alimentus. Teismas nustatė, kad ant įspėjimo yra ieškovo parašas. Padarė išvadą, kad iš šių byloje esančių ir ištirtų įrodymų matyti, jog jau 2003 metais B. R. žinojo apie tai, kad G. R. yra įrašyta kaip jo dukra ir priteistas išlaikymas iš jo. Teismas nusprendė, kad ieškovas praleido įstatymų nustatytą ieškinio senaties terminą, taikė ieškinio senatį ir ieškinį atmetė.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė.

11Ieškovas B. R. teismui pateikė apeliacinį skundą dėl Mažeikių rajono apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo panaikinimo ir perdavimo bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

12Skundas grindžiamas tokiais argumentais:

131. Apelianto nuomone, tai, kad atsakovė nurodė negalinti atvykti iš (duomenys neskelbtini0 į Lietuvą, nes dirba, o G. R. mokosi, negali būti priežastimi neapklausti vaiko. Mano, kad atsakovė neinformavo savo dukters apie teismo procesą. Teigia, kad teismas šioje byloje pažeidė procesinės teisės normas t. y. neįtraukė byloje dalyvauti G. R., neapklausė paties vaiko ir neišsiaiškino jo norų.

142. Apelianto nuomone, teismo nurodyta aplinkybė, kad dar 2003 metais ieškovui buvo žinoma, jog G. R. yra jo duktė, nes jis pasirašė ant Domeikavos nuovados policininko V. M. įspėjimo dėl baudžiamosios atsakomybės pagal BK 125 str. dėl piktybinio vengimo mokėti alimentus, laikytina ieškinio senaties termino pradžia yra nepagrįsta. Mano, kad pasirašymas ant įspėjimo yra niekaip nesusijęs su tuo, jog ieškovas turėjo suabejoti savo tėvyste. Pažymi, kad tuo metu ieškovas neteikė išlaikymo nei vienam savo vaikų (ieškovas turi dvi dukteris, kurios yra pilnametės), neišskirdamas G. R., taip pat neturėjo jokio pagrindo abejoti ir tėvyste.

153. Apelianto nuomone, Mažeikių rajono apylinkės teismas neišnagrinėjęs bylos iš esmės pritaikė ieškinio senatį. Pažymi, kad teismas nepaskyrė DNR ekspertizės, nors ieškovas jos prašė. Todėl byloje nebuvo surinkti visi įrodymai. Mano, kad teismas privalo išnagrinėti bylą iš esmės ir tik tada jeigu viena iš šalių pareikalautu taikyti ieškinio senatį.

16A. D. R. atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Apeliacinis skundas tenkintinas.

19Atsižvelgiant į būtinybę apsaugoti vaiko interesus ir užtikrinti jo statuso apibrėžtumą, įstatyme nustatyta trumpa ieškinio dėl tėvystės nuginčijimo senatis – pagal CK 3.152 straipsnį kreiptis į teismą dėl tėvystės nuginčijimo galima per vienerius metus. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai besikreipiantis į teismą asmuo sužinojo apie ginčijamus duomenis, įrašytus vaiko gimimo įraše, t. y. nuo sužinojimo apie įrašą dienos, arba paaiškėjo aplinkybių, duodančių pagrindą teigti, kad duomenys neatitinka tikrovės. Vienerių metų termino eiga prasideda nuo sužinojimo apie subjektinės tėvystės teisės pažeidimą. Pirmuoju atveju subjektinė tėvystės teisė pažeidžiama įrašu, bet apie teisės pažeidimą ir apie įrašą ne visada sužinoma tuo pačiu metu. Antruoju atveju senaties termino eigos pradžia yra diena, kai asmeniui, kuris kreipiasi į teismą, paaiškėjo aplinkybių, leidžiančių teigti, kad duomenys neatitinka tikrovės. Tokių teisės normų, reglamentuojančių ieškinio senatį kreiptis į teismą dėl tėvystės (motinystės) nuginčijimo, aiškinimo ir taikymo nuostatų laikomasi teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. vasario 19 d. nutartis civilinėje byloje I. K. prieš B. K., trečiasis asmuo – Kelmės rajono savivaldybės vaikų teisių apsaugos tarnyba; bylos Nr. 3K-3-246/2003, bylos kategorija 70.5).

20Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas spręsdamas klausimą dėl ieškinio senaties termino pradžios, neišsiaiškino bylai reikšmingų aplinkybių, nenustatė nuo kada ginčo šalys kartu negyvena, kada buvo priimtas sprendimas dėl santuokos nutraukimo. Teismas neįvertino faktinių bylos aplinkybių, kad santuokos nutraukimas ir vaiko gimimas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje įregistruotas tą pačią dieną – 1995-03-29, o išlaikymas G. R. buvo priteistas tik 2001-01-10, kai kitoms dukroms, E. ir R., išlaikymas priteistas 1999 metais.

21Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas neištyrė visų reikšmingų bylai įrodymų, todėl nepagrįstai sprendė, kad ieškovas B. R. apie duomenis vaiko gimimo įraše, kuriame jis nurodytas tėvu, sužinojo nuo 2003 metų.

22Apeliantas apeliaciniame skunde kelia ieškinio senatį reglamentuojančių teisės normų taikymo šioje byloje klausimą. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto nuomone, kad bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškinį, taikant ieškinio senatį, neteisingai aiškino CK 1.127 str. 1 d. nuostatas ir pažeidė procesinės teisės normas.

23Ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo sudaro pagrindą atmesti ieškinį ( CK 1.31 straipsnio 1 dalis), bet nėra pagrindas ieškinį atsisakyti priimti, palikti jį nenagrinėtą ar bylą nutraukti. Ieškinio senaties taikymo klausimas gali būti sprendžiamas tik civilinio proceso pabaigoje priimant teismo sprendimą dėl bylos esmės, kadangi tai yra materialinės teisės normų taikymo (CPK 259 straipsnio 1 dalis, 265 straipsnio 1 dalis), o ne procesinis klausimas, kuriuo byla nėra išsprendžiama iš esmės. Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo ieškinys buvo atmestas, taikant ieškinio senaties termino pabaigos teisines pasekmes (CK 1.131 str., 3.152 str.), neišnagrinėjus ieškovo pareikšto reikalavimo, negali būti vertinamas kaip atitinkantis LR CPK 265 str. ir 270 str. nuostatas, o pagal CPK 329 str. 2 d. 7 p. tai pripažįstama absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu. Todėl byla visa apimtimi turi būti iš naujo nagrinėjama pirmosios instancijos teisme. (CPK 327 str.).

24Teisėjų kolegija atkreipia pirmosios instancijos teismo dėmesį į tai, kad bylose dėl tėvystės nuginčijimo būtina vadovautis tiek tarptautinėje, tiek nacionalinėje teisėje įtvirtintu prioritetinės vaiko teisių apsaugos ir gynimo principu, pagal kurį imantis bet kokių veiksmų, susijusių su vaiku, jo teisėmis ir interesais, svarbiausia yra tai, kad kiekvienas atliekamas veiksmas ar priimamas sprendimas atitiktų vaiko interesus (Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalis, CK 3.3 straipsnis, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 punktas). Tėvystės nuginčijimo instituto paskirtis nėra tik biologinės tiesos konstatavimas, todėl, sprendžiant dėl tėvystės nuginčijimo, taip pat turi būti siekiama užtikrinti, kad vaikas neliktų be tėvo, t.y. tėvystės nuginčijimas turėtų būti taikomas, siekiant nustatyti tikrąją vaiko kilmę (CK 3.146 straipsnio 2 dalis). Be to, iškilus biologinės ir faktinės tėvystės santykio problemai, turėtų būti atsižvelgiama į visus pirmiau nurodytus kriterijus ir priimamas vaiko interesus labiau atitinkantis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. R. v. R. R., bylos Nr. 3K-3-9/2007; 2007 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. K. v. I. F., bylos Nr. 3K-3-460/2007, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-312/2010).

25Tėvystės nustatymo pagrindai reglamentuoti LR CK 3.148 straipsnyje. Tai – moksliniai įrodymai (ekspertizių įrodyti giminystės ryšį išvados) ir kitos Civilinio proceso kodekse numatytos įrodinėjimo priemonės (LR CK 3.148 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju itin svarbu nustatyti faktines aplinkybes, susijusias su vaiko žiniomis apie jo kilmę, išsiaiškinti kiek brolių ir seserų turi G. R., kokį asmenį jie žino kaip savo tėvą, esant galimybei, nustatyti tikrąją G. kilmę.

26Todėl iš naujo nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme būtina prijungti prie nagrinėjamos bylos Mažeikių rajono apylinkės teisme išnagrinėtas civilines bylas: Nr. 2-290/94 pagal ieškovės D. R. ieškinį atsakovui B. R. dėl santuokos nutraukimo; Nr. AV-5-03/2001 bei Nr. AV-64/99 dėl alimentų nepilnamečiams vaikams išieškojimo iš atsakovo B. R. ir vertinti tose bylose nustatytas faktines aplinkybes, sprendžiant tarp šalių kilusį ginčą.

27Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

28Panaikinti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. Ieškovas B. R. kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės teismą prašydamas... 6. A. D. R. su byloje pareikštu ieškiniu nesutinka ir pateiktame atsiliepime... 7. II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Mažeikių rajono apylinkės teismas 2011 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu... 9. Nustatė, kad G. R. gimė ( - ), o jos tėvų santuoka buvo nutraukta ( - ).... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė.... 11. Ieškovas B. R. teismui pateikė apeliacinį skundą dėl Mažeikių rajono... 12. Skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 13. 1. Apelianto nuomone, tai, kad atsakovė nurodė negalinti atvykti iš... 14. 2. Apelianto nuomone, teismo nurodyta aplinkybė, kad dar 2003 metais ieškovui... 15. 3. Apelianto nuomone, Mažeikių rajono apylinkės teismas neišnagrinėjęs... 16. A. D. R. atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 18. Apeliacinis skundas tenkintinas. ... 19. Atsižvelgiant į būtinybę apsaugoti vaiko interesus ir užtikrinti jo... 20. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas spręsdamas... 21. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas neištyrė visų... 22. Apeliantas apeliaciniame skunde kelia ieškinio senatį reglamentuojančių... 23. Ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo sudaro pagrindą... 24. Teisėjų kolegija atkreipia pirmosios instancijos teismo dėmesį į tai, kad... 25. Tėvystės nustatymo pagrindai reglamentuoti LR CK 3.148 straipsnyje. Tai –... 26. Todėl iš naujo nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme būtina... 27. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 28. Panaikinti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 31 d....