Byla AS-556-404-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens akcinės bendrovės SEB bankas prašymą dėl išlaidų atlyginimo administracinėje byloje Nr. AS556-404/2010 pagal pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo prašymą atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims akcinei bendrovei „Vilkyškių pieninė“, Rambyno regioninio parko direkcijai, Pagėgių savivaldybei, uždarajai akcinei bendrovei „Schema“, uždarajai akcinei bendrovei „Genys“, uždarajai akcinei bendrovei „Ruuki Lietuva“, akcinei bendrovei SEB bankas dėl statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas (toliau – ir pareiškėjas, prokuroras) 2009 m. rugsėjo 16 d. prašymu, kurį patikslino, kreipėsi į teismą, kuriuo prašė:

51) panaikinti valymo įrenginių, esančių Vilkyškiuose, Pagėgių savivaldybėje, pripažinimo tinkamu naudoti aktą, 2004 m. liepos 29 d. patvirtintą Tauragės apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjo;

62) panaikinti gerbūvio, inžinerinių tinklų, kompresorinės, mansardos įrengimo, sūdymo cecho, esančių Vilkyškiuose, Pagėgių savivaldybėje, pripažinimo tinkamu naudoti akto,

72005 m. liepos 25 d. patvirtinto Tauragės apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjo, 6 punkto lentelės 1 punktą (mansarda - patalpos Nr. ( - ), 568,3 kv.m); 2 punktą (gerbūvis: trinkelių aikštelė su bordiūrais 1 200 kv.m; betoninė aikštelė 160 kv.m; tvora 185 m), 3 punktą (inžineriniai tinklai: 1 - K6 (40 m), 2 - K14 (1 vnt.), 3 - K7 (20 m), 4 - K15, 5 - K16, 6 - K17, 7 - K18, 8 - K9, K11, K12, K13); sūdymo cechas 16 Plg (pagrindinis plotas - bendras 524,07 kv.m, tūris – 2 837 kub.m, aukštų skaičius - 2), paliekant galioti akto 6 punkto lentelės 3 punktą dėl amoniakinės šaldymo kompresorinės ir 9 punktą dėl elektros kabelių pripažinimo tinkamais naudoti.

8Pareiškėjas taip pat prašė atnaujinti prašymo padavimo terminą.

9II.

10Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužės 14 d. nutartimi nepatenkino pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo prašymo dėl atnaujinimo praleisto termino paduoti teismui prašymą, ginant viešąjį interesą. Teismas nutraukė administracinę bylą pagal pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo, ginančio viešąjį interesą, prašymą dėl 2004-07-29 ir 2005-07-25 statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų panaikinimo (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ir ABTĮ) 101 str.

116 p.).

12Pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras atskiruoju skundu prašė panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

13III.

14Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro atskirąjį skundą patenkino, Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutartį panaikino ir bylą grąžino pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

15IV.

16Trečiasis suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė SEB bankas 2010 m. rugpjūčio 30 d. pateikė prašymą (išsiuntė 2010 m. rugpjūčio 27 d.) Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui dėl 2 649,12 Lt išlaidų atlyginimo.

17Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

182005 m. gruodžio 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-580/2005 nustatė, jog bylinėjimosi išlaidų priteisimas trečiajam asmeniui nepažeidžia Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio nuostatų, nes turi būti atsižvelgta į Civilinio proceso kodekso 47 straipsnio 2 dalies nuostatą, kad tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, turi šalies procesines teises ir pareigas. Šalis turi CPK 42 straipsnyje ir kitose normose numatytas teises. Išimtys, t. y. tos teisės, kurių neturi tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, yra nurodytos Civilinio proceso kodekso 47 straipsnio 2 dalyje. Minėtame straipsnyje nėra nurodyta, kad tretieji asmenys neturi teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, to nenumatyta ir teismo išlaidas reglamentuojančiose taisyklėse (Civilinio proceso kodekso 79-100 str.), todėl darytina išvada, jog trečiajam asmeniui turi būti atlygintos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro atlyginimas advokatui už suteiktas teisines paslaugas. Akcinė bendrovė SEB bankas šioje byloje rengiant procesinius dokumentus, teikiant konsultacijas ir atstovaujant byloje suteikta paslaugų už

192 649,12 Lt (pateikia papildomus, patirtas išlaidas pagrindžiančius, dokumentus: atliktų darbų, susijusių su byla, išklotinę; PVM sąskaitą-faktūrą; sąskaitos išrašą, patvirtinantį apmokėjimą).

20Pareiškėjas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

21Pareiškėjas nurodo, kad atsižvelgiant į tai, jog galutinis procesinis sprendimas byloje nėra priimtas, darytina išvada, kad prašoma atlyginti atstovavimo išlaidas, patirtas bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme, pagal prokuroro pateiktą atskirąjį skundą, metu. Tokią išvadą pagrindžia prie prašymo atlyginti atstovavimo išlaidas pridedama atliktų darbų išklotinė, kurioje nurodyta, kad suteiktas atstovavimo išlaidas sudaro bylos dokumentų analizė ir atsiliepimo į prokuroro atskirąjį skundą dėl nutarties, kuria byla nutraukta, parengimas. Pažymi, kad išlaidos už šias teisines paslaugas sudaro ne prašomus atlyginti 2 649,12 Lt, o 1064,07 Lt. Prie prašymo pridedama PVM sąskaita faktūra, kurioje nurodytos išlaidos už suteiktas teisines paslaugas pagal teisinių paslaugų teikimo sutartį. Kuri šių išlaidų dalis pagrindžia atstovavimo išlaidas nagrinėtoje byloje - nenurodyta. ABTĮ 44 straipsnio 5 dalis, numatanti trečiųjų suinteresuotųjų asmenų teises į išlaidų atlyginimą, nustato, kad ši teisė atsiranda tik atveju, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotųjų asmenų teisės. Prašyme teismui trečiasis suinteresuotas asmuo nenurodo, iš kurios šalies jis prašo priteisti patirtas atstovavimo išlaidas, tačiau ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis nurodo, kad patirtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš šalies, kuriai priimtas teismo sprendimas yra nenaudingas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi patenkino pareiškėjo atskirąjį skundą, kuriuo buvo prašoma panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutartį, kuria teismas nutraukė administracinę bylą. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu trečiasis suinteresuotas asmuo prokuroro prašyme išdėstytų reikalavimus prašė atmesti, todėl teismo sprendimas nutraukti bylą vertintinas kaip priimtas trečiojo suinteresuotojo asmens naudai, tuo tarpu Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir grąžinti bylą nagrinėti iš naujo nelaikytinas kaip priimtas trečiojo asmens naudai ir nesuteikia pagrindo reikalauti atstovavimo nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme išlaidų atlyginimo.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23V.

24Prašymas dėl išlaidų atlyginimo atmestinas. Proceso šalių išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnyje nustatyta tvarka. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. ABTĮ 44 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teises į išlaidų atlyginimą. Taigi ABTĮ 44 straipsnio teisės norma, atsižvelgiant į teisės gauti iš kitos šalies procesinių išlaidų atlyginimą prigimtį bei esmę, numato teismo išlaidų atlyginimą tik proceso šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas. Trečiasis suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė pateikė prašymą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui dėl 2 649,12 Lt išlaidų atlyginimo. Iš Atliktų darbų išklotinės matyti, kad trečiasis suinteresuotas asmuo prašo priteisti išlaidas už suteiktas advokato Mariaus Grajausko teisinės paslaugas: už bylos dokumentų analizę, atsiliepimo rengimą į prokuroro atskirąjį skundą dėl nutarties, kuria byla nutraukta, kompensacijos už pašto kurjerio paslaugas. Nagrinėjamu atveju Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui

252010 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi patenkinus pareiškėjo Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro atskirąjį skundą, kurį trečiasis suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė SEB bankas atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą prašė atmesti, bei panaikinus Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutartį ir bylą grąžinus pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės, teismo sprendimas nebuvo priimtas trečiojo suinteresuoto asmens naudai, todėl, vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 1, 2, 5 dalių nuostatomis, trečiasis suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė SEB bankas neįgijo teisės gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų, patirtų apeliaciniame procese, atlyginimą. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, trečiojo suinteresuoto asmens akcinės bendrovės SEB bankas prašymas dėl 2 649,12 Lt išlaidų atlyginimo atmestinas. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

26Trečiojo suinteresuoto asmens akcinės bendrovės SEB bankas prašymą dėl išlaidų atlyginimo atmesti. Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas... 5. 1) panaikinti valymo įrenginių, esančių Vilkyškiuose, Pagėgių... 6. 2) panaikinti gerbūvio, inžinerinių tinklų, kompresorinės, mansardos... 7. 2005 m. liepos 25 d. patvirtinto Tauragės apskrities viršininko... 8. Pareiškėjas taip pat prašė atnaujinti prašymo padavimo terminą.... 9. II.... 10. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužės 14 d. nutartimi... 11. 6 p.).... 12. Pareiškėjas Klaipėdos apygardos vyriausiasis prokuroras atskiruoju skundu... 13. III.... 14. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. rugpjūčio 27 d.... 15. IV.... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė SEB bankas 2010 m.... 17. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas... 18. 2005 m. gruodžio 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-580/2005... 19. 2 649,12 Lt (pateikia papildomus, patirtas išlaidas pagrindžiančius,... 20. Pareiškėjas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą... 21. Pareiškėjas nurodo, kad atsižvelgiant į tai, jog galutinis procesinis... 22. Teisėjų kolegija... 23. V.... 24. Prašymas dėl išlaidų atlyginimo atmestinas. Proceso šalių išlaidų... 25. 2010 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi patenkinus pareiškėjo Klaipėdos... 26. Trečiojo suinteresuoto asmens akcinės bendrovės SEB bankas prašymą dėl...