Byla 2S-553-440/2017
Dėl vykdomojo rašto išdavimo pagal teismo patvirtintą taikos sutartį

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Vero“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. balandžio 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2VP-5557-907/2017 pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Vaivorykštė“ prašymą suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Baltic Vero“ ir V. I. dėl vykdomojo rašto išdavimo pagal teismo patvirtintą taikos sutartį.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Apeliacinėje byloje sprendžiamas klausimas dėl vykdomojo rašto pagal teismo patvirtintą taikos sutartį išdavimo.
 2. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Vaivorykštė“ 2017 m. balandžio 12 d. kreipėsi į teismą prašydama išduoti vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2SP-12812-907/2016 dėl 5 678,50 Eur skolos, po 0,1 procento delspinigių kiekvieną pradelsto mokėjimo dieną, skaičiuojant nuo 10 500 Eur sumos, išieškojimo iš solidariųjų skolininkų UAB „Baltic Vero“ ir V. I.. Nurodė, kad Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2SP-12812-907/2016 patvirtinta taikos sutartis, kuria šalys susitarė dėl 10 500 Eur skolos grąžinimo tvarkos, tačiau UAB „Baltic Vero“ ir V. I. neįvykdė taikos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir sutartyje numatytais terminais įmokų nemokėjo. Iki šiol grąžino tik dalį skolos, t. y. 5 000 Eur, todėl liko skolinga 5 500 Eur negrąžintos skolos, 178,5 Eur delspinigių (skaičiuojant 0,1 procento delspinigius nuo visos 10 500 Eur skolos per 17 pradelstų mokėjimo dienų), iš viso 5 678,50 Eur (b. l. 12–13).
 3. Suinteresuotas asmuo UAB „Baltic Vero“ nurodė, jog vykdo taikos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir atlieka mokėjimus pagal taikos sutartį, t. y. 2017 m. kovo 27 d. pervedė 9 000 Eur ir informavo UAB „Vaivorykštė“, kad likusią įmokos dalį sumokės vėliau, todėl 2017 m. balandžio 13 d. sumokėjo 11 000 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad 2017 m. balandžio 13 d. buvo nedarbo diena, pinigus kreditorė gavo tik 2017 m. balandžio 18 d. Šiuo metu UAB „Baltic Vero“ neturi įsiskolinimų kreditorei UAB „Vaivorykštė“ pagal taikos sutartį. Pažymėjo, kad UAB „Baltic Vero“ nevengia atsiskaityti su kreditore, nuolat su ja bendrauja. Tenkinus prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo įmonė atsidurtų sunkioje finansinėje padėtyje, todėl prašo išduoti vykdomąjį raštą tik dėl delspinigių (b. l. 22).
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Šiaulių apylinkės teismas 2017 m. balandžio 26 d. nutartimi pareiškėjos prašymą tenkino ir išdavė vykdomąjį raštą pagal Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2SP-12812-907/2016 patvirtintą taikos sutartį (b. l. 25–26).
 2. Teismas nustatė, kad Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 27 d. nutartimi patvirtinta taikos sutartis, kuria solidarios skolininkės UAB „Baltic Vero“ ir V. I. įsipareigojo grąžinti kreditorei UAB „Vaivorykštė“ 10 500 Eur skolą per 150 kalendorinių dienų (per 5 mėnesius, vertinant, jog 1 mėnesį sudaro 30 dienų). Byloje esantys duomenys patvirtina, kad UAB „Baltic Vero“ ir V. I. pažeidė skolos grąžinimo tvarką, nes nuo sutarties sudarymo praėjo 120 kalendorinių dienų (4 mėnesiai), tačiau iki šiol skolininkės grąžino tik 6 100 Eur (t. y. 2017 m. sausio 30 d. sumokėjo 2 100 Eur, 2017 m. vasario 24 d. – 2 000 Eur, 2017 m. kovo 27 d. – 9 000 Eur, 2017 m. balandžio 13 d. – 1 100 Eur), nors pagal taikos sutarties 2.3 punktą jau turėjo būti grąžinta 8 400 Eur. Skolininkės UAB „Baltic Vero“ ir V. I. gera valia nevykdo įsipareigojimų grąžinti skolą pagal teismo patvirtintą taikos sutartį, dalinis taikos sutarties vykdymas nėra laikomas tinkamu taikos sutarties vykdymu, todėl prašymas dėl vykdomojo rašto išdavimo tenkintinas.
 3. Teismas pavedė antstoliui išskaičiuoti skolininkių sumokėtas sumas ir išieškoti iš solidariųjų skolininkių likusią skolą.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai
 1. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo UAB „Baltic Vero“ prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. balandžio 26 d. nutartį (b. l. 30). Atskirasis skundas grindžiamas šiuo argumentu:
  1. Suinteresuotas asmuo vykdo įsipareigojimus pagal taikos sutartį. Nepagrįstai teismas nurodė, kad nutarties priėmimo dieną (2017 m. balandžio 26 d.) UAB „Baltic Vero“ nėra sumokėjusi 8 400 Eur, nes teismui pateikti duomenys rodo atliktus mokėjimus iki 2017 m. balandžio 12 d., o ne 2017 m. balandžio 26 d.
 2. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja UAB „Vaivorykštė“ prašo palikti nepakeistą Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. balandžio 26 d. nutartį (b. l. 33–34). Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:
  1. Taikos sutartyje numatyti konkretūs skolos grąžinimo terminai, kuriuos UAB „Baltic Vero“ pažeidė, t. y. pirmąją įmoką ji turėjo sumokėti iki 2017 m. sausio 27 d., tačiau sumokėjo tik 2017 m. sausio 30 d., antrąją įmoką sumokėjo sutartyje numatytu laiku, tačiau įmokos dydis buvo mažesnis, nei numatyta sutartyje, t. y. pervedė 2 000 Eur, nors pagal taikos sutartį turėjo sumokėti 2 100 Eur, trečioji įmoka taip pat buvo mažesnė nei numatyta taikos sutartyje – sumokėjo tik 900 Eur. Taigi iki 2017 m. kovo 27 d. UAB „Baltic Vero“ buvo nesumokėjusi net 1 300 Eur, todėl priskaičiuota 903 Eur delspinigių. UAB „Vaivorykštė“ kilo abejonių dėl skolininkės galimybės grąžinti įsiskolinimą.
  2. Suinteresuotas asmuo UAB „Baltic Vero“ yra grąžinusi didžiąją dalį skolos, todėl kritiškai vertina jos argumentus, kad vykdomojo rašto išdavimas dėl likusios skolos dalies sutrikdytų įmonės veiklą. Be to, sudarant taikos sutartį pareiškėja išdėstė skolos grąžinimo terminą 5 mėnesių laikotarpiui, taigi suinteresuotas asmuo turėjo įvertinti savo galimybes grąžinti skolą sutartyje numatyta tvarka ir terminais.
 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5Atskirasis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).
 2. Byloje nustatyta, kad UAB „Vaivorykštė“, UAB „Baltic Vero“ ir V. I. 2016 m. gruodžio 23 d. kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą dėl ne teismo procese sudarytos taikos sutarties patvirtinimo (b. l. 1–4). Šiaulių apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 27 d nutartimi civilinėje byloje Nr. 2SP-12812-907/2016 patvirtinta kreditorės UAB „Vaivorykštė“ ir skolininkių UAB „Baltic Vero“ ir V. I. sudaryta taikos sutartis. Teismo patvirtintos taikos sutarties 2.1–2.5 punktuose numatyta, kad sutarties šalys susitarė dėl 10 500 Eur skolos grąžinimo per 5 kalendorinius mėnesius (šalims vertinant, kad 1 mėnesio trukmė 30 d.) nuo nutarties patvirtinti taikos sutartį priėmimo dienos, t. y. solidarios skolininkės įsipareigojo mokėti 2 100 Eur sumą kiekvieną mėnesį nuo teismo nutarties priėmimo dienos. Taigi pirmoji 2 100 Eur įmoka turėjo būti sumokėta iki 2017 m. sausio 26 d. (per 30 kalendorinių dienų nuo teismo nutarties priėmimo (2016 m. gruodžio 26 d.), antroji – iki 2017 m. vasario 25 d., trečioji – iki 2017 m. kovo 27 d., ketvirtoji – 2017 m. balandžio 26 d., penktoji – 2017 m. gegužės 26 d. Taikos sutarties 3 punkte numatyta, kad pažeidus taikos sutarties 2.1–2.5 punkte numatytą skolos grąžinimo tvarką, skolininkės turi mokėti 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pradelsto mokėjimo dieną, skaičiuojant nuo visos įsiskolinimo sumos iki visiško skolos grąžinimo. Pagal teismo patvirtintos taikos sutarties 4 punktą skolininkėms nesilaikant Taikos sutarties 2.1 – 2.5 punkte numatytos skolos grąžinimo tvarkos, kreditorė turi teisę kreiptis dėl vykdomojo rašto išdavimo dėl visos likusios nesumokėtos skolos dalies bei priskaičiuotų delspinigių (b. l. 5–8).
 3. Pažymėtina, kad civiliniame procese galiojantis dispozityvumo principas leidžia bet kurioje proceso stadijoje šalims baigti bylą taikos sutartimi (CPK 42 straipsnio 1 dalis, 140 straipsnio 3 dalis). Taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.983 straipsnio 1 dalis). Teismas, tvirtindamas taikos sutartį, priima nutartį, kuria nutraukia bylą, joje nurodomos tvirtinamos šalių taikos sutarties sąlygos (CPK 140 straipsnio 3 dalis, 629 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 straipsnio 1, 2 dalys). Jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis gali kreiptis į bylą išnagrinėjusį teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą (CPK 646 straipsnio 3 dalis). Taigi sprendimą dėl vykdomojo rašto (ne)išdavimo pagal taikos sutartį ar jos dalį lemia buvimas aplinkybių, įrodančių, kad nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis.
 4. Iš šalių sudarytos ir įsiteisėjusia teismo nutartimi patvirtintos taikos sutarties sąlygų matyti, kad šalys susitarė, jog apeliantė šioje sutartyje nustatyta tvarka ir terminais įvykdys savo piniginę prievolę – sumokės 10 500 Eur skolą – pareiškėjai UAB „Vaivorykštė“. Pagal CK 6.205 straipsnį sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą. Nors apeliantė tvirtina, kad vykdo taikos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus pareiškėjai UAB „Vaivorykštė“, tačiau pripažino, kad nesilaikė teismo patvirtintos taikos sutarties 2.1–2.5 punktuose numatytos skolos grąžinimo tvarkos, nes įmokos buvo mokamos mažesnės, nei numatyta, be to, pažeidžiant įmokų mokėjimo terminus.
 5. Pastebėtina, kad byloje esantys duomenys patvirtina, kad UAB „Baltic Vero“ 2017 m. sausio 30 d. sumokėjo 2 100 Eur, 2017 m. vasario 24 d. – 2 000 Eur, 2017 m. kovo 27 d. – 900 Eur, 2017 m. balandžio 18 d. – 1 100 Eur, 2017 m. gegužės 8 d. – 1 000 Eur (b. l. 14, 15, 16, 23, 35). Kreipimosi į teismą metu apeliantės skola pareiškėjai UAB „Vaivorykštė“ buvo 5 500 Eur (10 500 Eur – 2 100 Eur – 2 000 Eur – 900 Eur = 5 500 Eur) ir 178,5 Eur delspinigių, tačiau apeliantei netinkamai nemokant įmokų taikos sutartyje numatytu laiku, įsiskolinimas vis auga, nes pareiškėja skaičiuoja 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pradelsto mokėjimo dieną. Teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, kad nutarties priėmimo dieną suėjo ketvirtosios įmokos mokėjimo paskutinė diena, tačiau iki nurodytas datos suinteresuotas asmuo UAB „Baltic Vero“ iš viso sumokėjo tik 6 100 Eur, tik dalį taikos sutartyje numatytų įmokų. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šalys pasirašydamos taikos sutartį išreiškė savo tikrąją valią, todėl akivaizdu, kad vėlesni apeliantės veiksmai – taikos sutarties sąlygų nevykdymas sutartyje numatytais terminais – neatitinka bendrųjų sąžiningumo reikalavimų.
 6. Nors atskirajame skunde teigiama, kad teismas negalėjo padaryti išvados, jog nutarties priėmimo dieną suinteresuotas asmuo nėra sumokėjęs ketvirtosios įmokos, nes teismui pateikti duomenys rodo situaciją, buvusią 2017 m. balandžio 13 d. (paskutiniai duomenys apie apeliantės atliktus mokėjimus pagal taikos sutartį), tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad civilinis procesas grindžiamas rungimosi ir šalių lygiateisiškumo principais, kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 straipsniai). Taigi sprendžiant vykdomojo rašto išdavimo klausimą suinteresuotas asmuo UAB „Baltic Vero“ privalėjo pateikti teismui visus duomenis apie atliktus mokėjimus pagal taikos sutartį, o, nesant šių duomenų, teismas galėjo daryti išvadą, jog ketvirtoji įmoka nėra sumokėta. Be to, apeliacinės instancijos teismui pateikti duomenys patvirtina, kad ketvirtąją įmoką suinteresuotas asmuo sumokėjo tik 2017 m. gegužės 8 d. (b. l. 35), t. y. praėjus 12 kalendorinių dienų nuo taikos sutartyje numatyto termino pabaigos. Taigi šie duomenys tik patvirtina, kad bylą nagrinėjantis pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje esančius duomenis ir padarė pagrįstas išvadas.
 7. Pažymėtina, kad šalių sudarytos taikos sutarties 4 punkte aiškiai ir nedviprasmiškai numatyta, kad solidariosioms skolininkėms pažeidus taikos sutarties 2.1 – 2.5 punktuose numatytą atsiskaitymo tvarką, pareiškėja UAB „Vaivorykštė“ įgyja teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo dėl visos likusios nesumokėtos sumos grąžinimo iš karto. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja su prašymu išduoti vykdomąjį raštą pagal teismo patvirtintą taikos sutartį kreipėsi 2017 m. balandžio 12 d., jau pasibaigus terminui sumokėti trečiąją įmoką, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo atsisakyti nagrinėti klausimą dėl vykdomojo rašto išdavimo, nes iš pateiktų duomenų buvo matyti, kad suinteresuotas asmuo nesilaikė taikos sutarties 2.1 – 2.5 punktuose numatytos įmokų mokėjo tvarkos. Pati apeliantė pripažino įmokas pareiškėjai UAB „Vaivorykštė“ pagal teismo patvirtintą taikos sutartį mokėdavo nesilaikydama taikos sutartyje numatytos tvarkos ir terminų, nes mokėdavo mažesnes įmokas, nei numatyta taikos sutartyje, be to, pradelsdavo atlikti mokėjimus, todėl teismas pagrįstai išdavė vykdomąjį raštą dėl likusios nesumokėtos skolos bei taikos sutartyje numatytų delspinigių.
 8. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad civiliame procese, įskaitant teismo patvirtintos taikos sutarties vykdymą, abi šalys turi pareigą bendradarbiauti vykdant taikos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Taigi atsiradus aplinkybėms, dėl kurių kuri nors šalis negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama turi informuoti apie tai kitą šalį. Nors nagrinėjamu atveju apeliantė tvirtino, kad ji informavo pareiškėją UAB „Vaivorykštė“ apie aplinkybes, trukdančias tinkamai įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus, tačiau nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismams apeliantė nepateikė jokių duomenų, kad šalys susitarė dėl kitokios atsiskaitymų tvarkos, nei numatyta taikos sutartyje, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nutarė ginti pareiškėjos teises ir teisėtus interesus, išdavė vykdomąjį raštą dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies.
 9. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vykdomojo rašto išdavimas nepaneigia taikos sutartį turinčios vykdyti šalies galimybės taikos sutartį gera valia įvykdyti ir po vykdomojo rašto išdavimo. Vien aplinkybė, jog yra priimta nutartis išduoti vykdomąjį raštą, nereiškia, kad pareiškėja UAB „Vaivorykštė“ privalo pateikti vykdomąjį raštą vykdyti antstoliui. Be to, išieškotoja, pateikdama vykdomąjį dokumentą vykdyti, privalo pateikti duomenis, kad vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka (CPK 650 straipsnio 2 dalis). Pastebėtina ir tai, kad net ir po vykdomojo rašto išdavimo šalys turi galimybę tarpusavyje tartis dėl vykdymo tvarkos ir sąlygų, pavyzdžiui, vykdymo procese šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį (CPK 639 straipsnio 4 punktas, 643 straipsnio 7 punktas), išieškotojas turi teisę atsisakyti išieškojimo (CPK 639 straipsnio 8 punktas), todėl nepagrįsti apeliantės argumentai, kad vykdomojo rašto išdavimas gali turėti neigiamos įtakos įmonės veiklai.
 10. Įvertinęs bylos duomenis apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tenkindamas pareiškėjos UAB „Vaivorykštė“ prašymą ir išduodamas vykdomąjį raštą, tinkamai įvertino bylos aplinkybes, padarė pagrįstas ir motyvuotas išvadas. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti teisiškai pagrįstą ir teisėtą nutartį (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

6Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu, 339 straipsniu,

Nutarė

7Palikti nepakeistą Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. balandžio 26 d. nutartį.

8Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

9Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

Proceso dalyviai