Byla N2-13574-769/2012
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal M. M. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio teismui pareiškimo dienos – nustatyti vaikų – A. M., gim. 2002-10-29, ir M. M., gim. 2004-05-12, - gyvenamąją vietą su ieškove; priteisti iš atsakovo A. M. laikiną materialinį išlaikymą po 425 Lt kiekvienam vaikui – A. M. ir M. M., paskiriant vaikų lėšų tvarkytoja ieškovę; nustatyti maksimalų terminą ieškiniui pareikšti.

3Prašymas atmestinas.

4Pažymėtina, jog galiojantys teisės aktai galimybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepareiškus ieškinio, numato tik išimtinais atvejais (CPK 144 str. 3 d., 147 str. 3 d.). Remiantis CPK 147 str. 3 d. teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių iki ieškinio padavimo dienos tik remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu. Asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio padavimo dienos, privalo teismui nurodyti, dėl kokių priežasčių ieškinys nebuvo pareikštas iš karto ir pateikti įrodymus, patvirtinančius grėsmę pareiškėjo interesams. Taip pat, pareiškėjas privalo sumokėti pusės žyminio mokesčio dydžio užstatą. (LR CPK 80 str., 147 str. 3 d.).

5Ieškovė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo grindžia aplinkybe, kad ieškinio iš karto negali paduoti, nes nėra gavusi visų reikalingų įrodymų ieškinio reikalavimams pagrįsti, derina prievolių kreditoriams įvykdymo sąlygas, be to, neturėdama įrodymų apie santuokoje įgytą dalintiną turtą ir prievolių kreditoriams įvykdymo sąlygas, negali paskaičiuoti turto vertės ir nustatyti ieškinio sumos, o tuo pačiu negali sumokėti CPK 147 str. 3 d. nustatyto pusės žyminio mokesčio dydžio užstato. Ieškovės nurodytos aplinkybės, dėl kurių ji tariamai negali paduoti ieškinio iš karto, laikytinos nepagrįstomis. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki pareiškiant ieškinį tikslas – išvengti atsakovo veiksmų iki bus pareikštas ieškinys, kurio negalima pareikšti jau paduodant teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, apsunkintų galimo teismo sprendimo vykdymą arba padarytų jį negalimu. Ieškovė prašyme nenurodė, kokie atsakovo veiksmai kelią grėsmę jos interesams ir nepateikė šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų. Be to, nors ieškovė ir nurodo, kad CPK 147 str. 3 d. nustatyto pusės žyminio mokesčio dydžio užstatas nesumokėtas negalint nustatyti dalintino turto vertės, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad neturėdama galimybės nustatyti būsimo ieškinio sumos už turtinius reikalavimus, ieškovė turi galimybę sumokėti fiksuoto dydžio žyminį mokestį už būsimo ieškinio neturtinį reikalavimą (nutraukti santuoką dėl atsakovės kaltės ir t.t.).

6Pažymėtina ir tai, kad CPK 114 str. 1 d. nurodo, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris procesinio dokumento turinį pagrindžia rašytiniais įrodymais, prideda jų originalus arba kopijas, patvirtintus teismo, notaro, byloje dalyvaujančio advokato ar dokumentą išdavusio (gavusio) asmens. CPK 114 str. 1 d. dalyvaujantiems byloje asmenims suteikia galimybę pateikti arba rašytinių įrodymų originalus, arba nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijos. Ieškovė kartu su prašymu pateikė rašytinius įrodymus, tačiau pateiktų dokumentų kopijos nepatvirtintos CPK 114 str. 1 d. nustatyta tvarka. Ieškovė, neturėdama galimybės tinkamai patvirtinti pateiktų dokumentų kopijų, turi galimybę pateikti šių dokumentų originalus ir prašyti teismo jas patvirtinti.

7Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsisakytina, ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos atmestinas (LR CPK 147 str. 3 d.).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 144 - 152 straipsniais, 291 str., teismas

Nutarė

9ieškovės M. M. prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkinti.

10Nutartį siųsti ieškovei M. M..

11Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Klaipėdos miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai