Byla 2VP-6022-1084/2020
Dėl kuratoriaus skolininkams A. A. ir A. A. vykdymo procese skyrimo

1Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėja Jurgita Jasinskaitė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo išieškotojos Luminor Bank, akcinė bendrovė, įgaliotinės uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ prašymą dėl kuratoriaus skolininkams A. A. ir A. A. vykdymo procese skyrimo.

3Teismas

Nustatė

4išieškotojos Luminor Bank, akcinė bendrovė, įgaliotinė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Būsto paskolų draudimas“ kreipėsi į antstolį Darių Jonaitį, prašydama vykdomojoje byloje Nr. ( - ) paskirti skolininkų A. A. ir A. A. kuratoriumi advokatą G. U.. Antstolis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 601 straipsnio nuostatomis, šį prašymą kartu su vykdomąja byla Nr. ( - ) perdavė nagrinėti apylinkės teismui.

5Teismas konstatuoja:

6prašymas tenkinamas.

7Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 601 straipsnio, reglamentuojančio skolininko kuratoriaus paskyrimą vykdymo proceso metu, 1 dalyje numatyta, kad tais atvejais, kai skolininko buvimo vieta nežinoma, tačiau yra skolininko turto, išieškotojas turi teisę prašyti antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismą paskirti skolininko kuratorių. Kuratorius skiriamas siekiant sudaryti sąlygas operatyviam vykdymo procesui ir tam tikrų procesinių klausimų išsprendimui. Jis gali būti skiriamas tik esant šioms sąlygoms: nėra žinoma skolininko buvimo vieta; skolininkas turi turto; yra būtina skubiai atlikti su šia šalimi susijusius procesinius veiksmus; yra suinteresuotos šalies prašymas skirti kuratorių; skiriamo kuratoriumi asmens sutikimas; kuratoriumi paskirto asmens interesai nėra priešingi atstovaujamos šalies interesams. Asmuo kuratoriumi gali būti skiriamas tik jo paties sutikimu. Teismas, skirdamas kuratorių, turi užtikrinti, kad tai būtų pilnametis veiksnus fizinis asmuo, galintis tinkamai pasirūpinti atitinkamos šalies teisių ir teisėtų interesų apsauga. Kuratoriumi gali būti skiriami skolininko giminaitis arba sutuoktinis, taip pat advokatas. Kuratoriumi negali būti skiriamas asmuo, turintis teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, jeigu šis suinteresuotumas yra priešingas atstovaujamosios šalies interesams (CPK 39 straipsnio 4 dalis). Fizinio asmens kuratoriumi, kai yra galimybė, skiriamas šio fizinio asmens giminaitis arba sutuoktinis, ir tik jeigu tokios galimybės nėra, fizinio asmens kuratoriumi skiriamas advokatas (CPK 39 straipsnio 1 dalis, 601 straipsnio 6 dalis).

8Kuratoriaus institutas vykdymo procese yra specifinė atstovavimo forma. Teismo nutarties, kuria asmuo paskirtas kuratoriumi, pagrindu jis gali atstovauti skolininką atliekant visus procesinius veiksmus be atskiro jo įgalinimų patvirtinimo. Atliekant vykdymo veiksmus paprastai pats skolininkas gina savo teises. Kuratoriaus instituto tikslas – nustatyti skolininko interesų atstovavimo tvarką, kai skolininko buvimo vieta nežinoma, tačiau yra jo turto. Neišnaudojus visų galimybių nustatyti skolininko buvimo vietą, skolininkui paskirti kuratorių negalima (Kauno apygardos teismo 2018 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1129-324/2018).

9Iš teismui pateiktoje vykdomojoje byloje Nr. ( - ) esančių duomenų nustatyta, kad antstolio Dariaus Jonaičio kontoroje 2018 m. gruodžio 17 d. priimtas vykdyti Vilniaus miesto 14-ojo notaro biuro notarės R. B. 2018 m. lapkričio 5 d. vykdomasis įrašas dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą Nr. ( - ) dėl 26 954,81 Eur skolos ir palūkanų išieškojimo iš skolininkų A. A. ir A. A. išieškotojai Luminor Bank, AB. Priėmęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, antstolis skolininkų gyvenamosios vietos adresu – ( - ), išsiuntė raginimus įvykdyti sprendimą bei areštavo skolininkams priklausantį turtą. Vykdomosios bylos duomenimis, skolininkams nurodytu adresu siųsti dokumentai nebuvo įteikti. Ant siuntos nurodyta, kad siuntos gavėjas nerastas. Vykdymo metu procesiniai dokumentai skolininkams buvo siųsti ir jiems nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto adresu – ( - ), tačiau taip pat grįžo neįteikti. Siuntos grąžinimo pranešime nurodyta, kad siuntos gavėjas neatsiėmė siuntos pašte per siuntos saugojimo terminą. Nurodytu adresu skolininkai nerasti ir nuvykus į vietą; kaimynų teigimu, nurodytu adresu niekas negyvena apie 10 metų, pastatai apleisti, juose niekas nesilanko, niekas neprižiūri, priėjimas iki jų apaugęs mišku (2019 m. balandžio 29 d. aktas Nr. ( - )). Antstolis nuvyko ir į kitą skolininkų gyvenamąją vietą – ( - ), tačiau apklausus vietinius gyventojus nenustatyta, kur gyvena skolininkai A. A. ir A. A. bei A. Š., kuri yra skolininkės A. A. motina. Vykdomosios bylos duomenimis, skolininkai Lietuvos Respublikoje nedirba, yra deklaravę išvykimą į Norvegiją, kito nekilnojamojo turto neturi. Antstolis 2019 m. gegužės 21 d. patvarkymu Nr. ( - ) ir 2020 m. sausio 28 d. patvarkymu Nr. ( - ) dėl duomenų pateikimo kreipėsi į Lietuvos Respublikos ambasadą Norvegijos Karalystėje, kuri informavo, jog neturi jokios informacijos apie skolininkų gyvenamąją vietą bei kitokios kontaktinės informacijos. Antstolis 2019 m. gegužės 14 d. ir 2019 m. liepos 1 d. patvarkymais pasiūlė skolininkės A. A. tėvams – J. Š. bei A. Š. ir skolininko A. A. tėvams – V. Ž. ir V. J. būti skolininkų turto kuratoriumi, tačiau nei vienas nesutiko tapti kuratoriumi, kadangi su skolininkais nebendrauja (2019 m. lapkričio 18 d. aktas Nr. ( - )). Taip pat nustatyta, kad antstolės Birutės Čereškienės kontoroje vykdomas išieškojimas iš skolininko A. A., todėl antstolis 2019 m. spalio 30 d. patvarkymu dėl duomenų pateikimo Nr. ( - ) kreipėsi į antstolės kontorą dėl informacijos suteikimo apie jai žinomą skolininko gyvenamąją vietą, telefoną, el. paštą. 2019 m. lapkričio 4 d. iš antstolės gauta informacija, kad A. A. deklaruota gyvenamoji vieta yra Norvegija, kiti adresai: ( - ); ( - ), telefono numeris ( - ), tačiau minėtas telefonas yra išjungtas. 2019 m. lapkričio 12 d. per internetinį puslapį www.facebook.com buvo susisiekta su skolininke A. A., tačiau nurodžius, kokiu klausimu bendraujama, skolininkė nurodė, jog susisieks jų advokatas, tačiau daugiau jokios informacijos nepateikė. 2019 m. lapkričio 27 d. pakartotinai bandant susisiekti, teiraujantis skolininkų adreso, kuriuo būtų galima jiems išsiųsti procesinius dokumentus, skolininkė jokio atsakymo nepateikė. A. A. į siųstą žinutę neatsakė.

10Remiantis pirmiau nurodytais duomenimis, nustatyta, kad antstolio priimami procesiniai dokumentai buvo siunčiami skolininkų žinomos gyvenamosios ir turto buvimo vietos adresais, tačiau procesinių dokumentų įteikti nepavykdavo. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis, skolininkai Lietuvos Respublikoje nedirba. Gyventojų registro duomenimis, skolininkai yra deklaravę savo išvykimą į užsienio valstybę – Norvegijos Karalystę, tačiau Lietuvos Respublikos ambasadai nėra žinomi duomenys apie skolininkų gyvenamąją vietą užsienio valstybėje ar kiti kontaktiniai duomenys, todėl tiksli skolininkų buvimo vieta užsienio valstybėje nenustatyta. Nors yra nustatyti skolininkų A. A. ir A. A. artimieji giminaičiai – tėvai, tačiau jie kategoriškai nesutinka būti paskirti skolininkų kuratoriais, kadangi su skolininkais nebendrauja. Pirmiau nurodytos aplinkybės patvirtina, kad nei išieškotojai, nei antstoliui nėra žinoma skolininkų reali faktinė buvimo vieta, kur būtų galima skolininkams įteikti su vykdymo procesu susijusius dokumentus. Antstolis išnaudojo visus galimus būdus nustatyti skolininkų buvimo vietą ar su jais susisiekti, tačiau to padaryti nepavyko. Tokia vykdomojoje byloje susiklosčiusi situacija leidžia daryti išvadą, kad skolininkų A. A. ir A. A. buvimo vieta nežinoma.

11Vykdomosios bylos duomenimis yra nustatyta, kad skolininkų vardu yra registruoto nekilnojamojo turto, kuris yra areštuotas. Išieškotojos įgaliotas asmuo UAB „Būsto paskolų draudimas“ pateikė antstoliui prašymą skirti skolininkų kuratoriumi advokatą G. U., kuris sutinka būti kuratoriumi vykdymo procese, teismui pateiktas rašytinis jo sutikimas. Duomenų, kad G. U. turėtų priešingą skolininkų interesams teisinį suinteresuotumą, byloje nėra.

12Atsižvelgiant į tai, kad skolininkų A. A. ir A. A. buvimo vietos yra nežinomos, ir į tai, jog skolininkai turi turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, konstatuotina, kad egzistuoja visos CPK 39 ir 601 straipsniuose nurodytos sąlygos skolininko kuratoriui vykdymo procese paskirti, todėl išieškotojos įgalioto asmens prašymas tenkinamas, skolininkų A. A. ir A. A. kuratoriumi skiriamas advokatas G. U., kuris pateikė savo rašytinį sutikimą būti skolininkų kuratoriumi vykdant išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. ( - ). Pažymima, kad kuratoriaus paskyrimas, kai nežinoma skolininkų gyvenamoji vieta, užtikrins operatyvų ir sklandų vykdymo procesą bei kreditorės ir pačių skolininkų interesus.

13Skolininkų kuratorius už atstovavimą turi teisę gauti Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyto dydžio atlyginimą, kuris mokamas iš lėšų, gautų vykdant išieškojimą iš skolininkų turto (CPK 39 straipsnio 3 dalis, 601 straipsnio 5 dalis).

14Skiriamam kuratoriui išaiškintina, kad jis vykdymo procese turi tokias pačias procesines teises kaip ir skolininkas, išskyrus teisę turėti atstovą. Taip pat išaiškintina, kad kuratorius savo pareigas privalo atlikti apdairiai, sąžiningai ir rūpestingai (CPK 39 straipsnio 4 dalis).

15Apie kuratoriaus paskyrimą skelbiama specialiame interneto tinklalapyje (CPK 39 straipsnio 2 dalis).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 39, 290, 291 straipsniais, 593 straipsnio 6 dalimi, 601 straipsniu,

Nutarė

17prašymą dėl skolininko kuratoriaus paskyrimo vykdymo proceso metu tenkinti.

18Paskirti skolininkų A. A., asmens kodas ( - ) ir A. A., asmens kodas ( - ) kuratoriumi vykdomojoje byloje Nr. ( - ) advokatą G. U., advokato G. U. kontora, ( - ).

19Apie kuratoriaus paskyrimą viešai paskelbti specialiame interneto tinklalapyje http://www.teismai.lt/, paskelbiant tokio turinio pranešimą:

20„Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų 2020 m. vasario 11 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2VP-6022-1084/2020 antstolio Dariaus Jonaičio kontoroje vykdomoje vykdomojoje byloje Nr. ( - ) skolininkų A. A., gimusio ( - ), ir A. A., gimusios ( - ), kurių gyvenamoji vieta nežinoma, kuratoriumi paskirtas advokatas G. U., advokato G. U. kontora, ( - ). Kuratorius vykdymo procese turi tokias pačias procesines teises kaip ir skolininkas, išskyrus teisę turėti atstovą.“.

21Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti antstoliui Dariui Jonaičiui, išieškotojos Luminor Bank, akcinė bendrovė, įgaliotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Būsto paskolų draudimas“, kuratoriui advokatui G. U., skolininkams A. A. ir A. A. paskutiniu žinomu jų gyvenamosios vietos adresu – ( - ), ir turto buvimo vietos adresu – ( - ).

22Vykdomąją bylą Nr. ( - ) grąžinti antstoliui Dariui Jonaičiui.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėja Jurgita Jasinskaitė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo išieškotojos Luminor Bank, akcinė... 3. Teismas... 4. išieškotojos Luminor Bank, akcinė bendrovė, įgaliotinė uždaroji akcinė... 5. Teismas konstatuoja:... 6. prašymas tenkinamas.... 7. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 601 straipsnio,... 8. Kuratoriaus institutas vykdymo procese yra specifinė atstovavimo forma. Teismo... 9. Iš teismui pateiktoje vykdomojoje byloje Nr. ( - ) esančių duomenų... 10. Remiantis pirmiau nurodytais duomenimis, nustatyta, kad antstolio priimami... 11. Vykdomosios bylos duomenimis yra nustatyta, kad skolininkų vardu yra... 12. Atsižvelgiant į tai, kad skolininkų A. A. ir A. A. buvimo vietos yra... 13. Skolininkų kuratorius už atstovavimą turi teisę gauti Sprendimų vykdymo... 14. Skiriamam kuratoriui išaiškintina, kad jis vykdymo procese turi tokias... 15. Apie kuratoriaus paskyrimą skelbiama specialiame interneto tinklalapyje (CPK... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 39, 290,... 17. prašymą dėl skolininko kuratoriaus paskyrimo vykdymo proceso metu tenkinti.... 18. Paskirti skolininkų A. A., asmens kodas ( - ) ir A. A., asmens kodas ( - )... 19. Apie kuratoriaus paskyrimą viešai paskelbti specialiame interneto... 20. „Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų 2020 m. vasario 11 d. nutartimi... 21. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti antstoliui Dariui Jonaičiui,... 22. Vykdomąją bylą Nr. ( - ) grąžinti antstoliui Dariui Jonaičiui.... 23. Nutartis neskundžiama....