Byla 2-1519-480/2013
Dėl laidavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis

1Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, sekretoriaujant Onai Martinaitytei, Miglei Lukoševičiūtei, dalyvaujant ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Adreka“ administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ atstovui advokatui V. I., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Adreka“, atstovaujamos administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“, ieškinį atsakovei „Swedbank lizingas“, uždarajai akcinei bendrovei, tretiesiems asmenims R. R., S. R. dėl laidavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir

Nustatė

2Ieškovė prašo (b. l. 4-9) pripažinti negaliojančiomis: 2008 m. rugsėjo 11 d. laidavimo sutartį Nr. LT078746/L, 2008 m. lapkričio 25 d. laidavimo sutartį Nr. LT064651/L, 2009 m. gegužės 14 d. laidavimo sutartį Nr. LT082807/L, 2009 m. birželio 17 d. laidavimo sutartį Nr. LT064758/L-1 (toliau- Laidavimo sutartys).

3Nurodo, kad laidavimo sutartimis BUAB „Adreka“ neatlygintinai užtikrino BUAB „Didriestė“ prievolių, prisiimtų lizingo sutartimis Nr. LT078746 ir LT064758, išperkamosios nuomos sutartimi Nr. LT064651 ir įsiskolinimo mokėjimo sutartimi Nr. LT082807 (toliau-Lizingo sutartys) įvykdymą ir įsipareigojo atsakyti atsakovei „Swedbank lizingas“, UAB visu savo turtu tomis pačiomis sąlygomis ir apimtimi, jeigu trečiasis asmuo tinkamai neįvykdys atsakovei visų ar dalies prievolių pagal Lizingo sutartys. UAB „Didriestė“, kuriai 2010 m. gegužės 18 d. buvo iškelta bankroto byla ir kuri 2013 m. vasario 18 d. išregistruota iš Juridinių asmenų registro, neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal sutartis, atsakovė ieškovės bankroto byloje pagal Laidavimo sutartis pareiškė finansinių reikalavimą 445 468,25 Lt sumai. Ieškovė mano, kad Laidavimo sutartys pažeidė jos kreditorių teises bei interesus, todėl turi būti pripažintos negaliojančiomis CK 6.66 straipsnyje (actio Pauliana) numatytu pagrindu. UAB „Didriestė“ ir UAB „Adreka“ yra susijusios įmonės, nes jose direktoriaus pareigas ėjo broliai S. ir R. R.. Ginčijamų laidavimo sutarčių, iš kurių naudą gavo tik atsakovė, sudaryti ieškovė neprivalėjo, nes nebuvo jokios sutarties, įstatymo ar teismo sprendimo, kuris būtų įpareigojęs ieškovę neatlygintinai prisiimti trečiųjų asmenų prievoles tuo metu, kai ieškovė buvo įsiskolinusi ir kitiems kreditoriams. Ieškovės nepajėgumą vykdyti savo finansinius įsipareigojimus bei nemokumą Laidavimo sutarčių sudarymo metu patvirtina jos 2008 m. gruodžio 31 d. balansas, iš kurio matyti, kad per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikių įsipareigojimų suma sudarė 5 793 060 Lt, tuo tarpu nuosavo turto buvo iš viso už 10 394 284 Lt, per 2008 m. ūkinius metus ji patyrė 257 449 Lt nuostolių, o 2009 m. jos veiklos rezultatai dar pablogėjo ir pagal pelno (nuostolių) ataskaitą už 2009 ūkinius metus ji patyrė 1 472 089 Lt nuostolių. Jau pirmos Laidavimo sutarties sudarymo dieną UAB „Didriestė“, už kurią laidavo ieškovė, buvo nemoki. Atsakovė ir ieškovė sutarė neatlygintinai perkelti UAB „Didriestė“ neįvykdytas pagal Lizingo sutartis prievoles ieškovei, tuo pažeidžiant kreditorių interesus. Ieškovė veikė nesąžiningai, nes buvęs vadovas iš bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentų žinojo bei privalėjo žinoti, jog laidavimo sutarčių pasirašymo metu UAB „Adreka“ jau buvo nemoki, žinojo bei turėjo žinoti apie bendrovės skolų kitiems kreditoriams dydį, jų atsiradimo laiką bei struktūrą. Atsakovė taip pat yra nesąžininga, nes kaip ir ieškovė žinojo ar turėjo žinoti apie UAB „Didriestė“ nemokumą, nes pagal lizingo ir išperkamosios nuomos sutarties sąlygas sutarčių galiojimo metu įmonė privalėjo jai pateikti kiekvieno ketvirčio balansą ir pelno nuostolių ataskaitas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų ketvirčiui pasibaigus, o taip pat auditoriaus patvirtintą metinį balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą. Analogiškus duomenis atsakovei turėjo teikti ir ieškovė 2005-11-09 Lizingo sutarties Nr. LT025064 pagrindu, todėl atsakovė žinojo ir apie UAB „Adreka“ finansinę būklę.

4Atsakovė raštu pateiktame atsiliepime (b. l. 70-78) bei jos atstovė 2013 m. gegužės 20 d. teismo posėdyje (b. l. 163-165) ieškinio prašo netenkinti. Nurodo, kad UAB „Didriestė“ kreipusis į „Swedbank lizingas“, UAB dėl finansavimo suteikimo, norint įsigyti norimą turtą, buvo vertinama jos finansinė padėtis bei veiklos perspektyvos. Įvertinusi minėtus rodiklius, atsakovė suteikė pastarajai finansavimą. Sudarydamos Lizingo sutartis, šalys tarpusavyje susitarė dėl jiems priimtino sutarčių pagrindu valdomo ir naudojamo turto įmokų (turto išpirkimo įmokos ir palūkanų įmokos), tačiau UAB „Didriestė“ savo prievoles vykdė netinkamai – vėlavo mokėti įmokas, o vėliau mokėjimus iš viso nutraukė. Už UAB „Didriestė“ suteikiamą kreditą neatlygintinai laidavo UAB „Adreka“. Laidavimo sutartimis buvo siekiama užtikrinti lizingo davėją, kad suteiktas finansavimas bus grąžintas. Atsakovė netapo ieškovės Laidavimo sutarčių sudarymo laikotarpiu turimo turto savininke, taip pat nebuvo suvaržytos (įkeistos, išnuomotos, uždraustos naudojimosi, valdymo bei disponavimo teisės) daiktinės teisės bei ieškovei nuosavybės teise priklausantis turtas. Tiek UAB „Didriestė“, tiek ir ieškovė, turėjo neginčijamą teisę ne tik derėtis dėl sutarčių sąlygų, bet ir apskritai atsisakyti jas sudaryti. Pagal bylos faktines aplinkybes akivaizdu, kad prievolės pagal Lizingo sutartis nėra įvykdytos tinkamai, taigi, ir laidavimas galios tol, kol lizingo bendrovei bus įvykdytos visos prievolės pagal Lizingo sutartis. Laidavimas nepažeidžia CK nuostatų, yra teisėtas ir sukuria sutarties šalims atitinkamas teises ir pareigas. Kadangi faktinės bylos aplinkybės ir iki šiol Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika panašaus pobūdžio bylose patvirtina, jog bankrutuojančios įmonės kreditorius turi teisę reikšti ieškinius bankroto bylose remiantis CK 6.66 straipsniu, šioje konkrečioje situacijoje teismas turėtų išsiaiškinti visas ginčui reikšmingas aplinkybes. Ieškovė savo ieškinyje nenurodė nei vieno kreditoriaus, kuris buvo ir ginčijamų sandorių sudarymo metu ir šiuo metu, kurio teisės būtų pažeistos ginčijamu sandoriu, todėl apskritai negalima vertinti, ar ginčijamu sandoriu jo sudarymo metu buvo pažeistos kreditorių teisės. Akivaizdu, kad sudariusi Laidavimo sutartis ieškovė netapo nemoki (Laidavimo sutartys sudarytos 2008-09-11, 2008-11-25, 2009-05-14, 2009-06-17), nes veiklą ji vykdė dar porą metų po šių sutarčių sudarymo (UAB „Adreka“ bankroto byla iškelta 2011-04-12). Sudarydama Laidavimo sutartis 2008-09-11 ir 2008-11-25, lizingo bendrovė vertino ieškovės finansinę padėtį pagal 2008 m. I pusmečio duomenis, pagal kuriuos UAB „Adreka“ patyrė 198 937,00 Lt pelną, ir neturėjo jokių priežasčių atsisakyti sudaryti laidavimo sutartis, kadangi nežinojo apie 2008 finansinių metų pabaigos duomenis. Atsakovė neturėjo pagrindo nesudaryti laidavimo sutarčių ir 2009-05-14, 2009-06-17, nes pats laidavimo sandorių pasirašymas nesukelia finansinių prievolių, todėl tai, jog pirmaisiais finansavimo metais buvo patirtas nuostolis, tikėtina dėl įrangos atnaujinimo, nereiškia, kad įmonė negalės vykdyti veiklos, o atsakovė negalėjo žinoti, kokia bus UAB „Adreka“ finansinė padėtis 2009 metų pabaigoje. Byloje neįrodyta, kad Laidavimo sutarčių sudarymo metu ieškovė buvo nemoki. Ieškovė nepateikė įrodymų, kad BUAB „Adreka“ sudarydama ginčijamus sandorius buvo nesąžininga tuo metu buvusių kreditorių, kurių ženklių reikalavimų vykdymas buvo pradelstas, atžvilgiu. Ginčo sandorių sudarymo metu ieškovė vykdė veiklą, todėl nebuvo galima žinoti, kad ginčijami sandoriai pažeis būsimų kreditorių teises ir teisėtus interesus. Ieškovė taip pat neįrodė „Swedbank lizingas“, UAB nesąžiningumo sudarant ginčijamus sandorius. Kadangi ginčo sandoriais nebuvo perleistas joks turtas, jokiam kreditoriui nebuvo suteikta pirmenybė ir ieškovės tikslas yra ne kompensacinis, o tik sandorio pripažinimas negaliojančiu, tai laidavimo sutartys negali būti pripažintos negaliojančiomis CK 6.66 straipsnio pagrindu.

5Atsakovė pateikė prašymą nagrinėti bylą jos atstovui nedalyvaujant, ieškinį atmesti pilna apimtimi (b. l. 168). Tretieji asmenys R. R. ir S. R. į teismo posėdį neatvyko. Neatvykus į teismo posėdį atsakovės atstovui, tretiesiems asmenims, kuriems apie posėdžio vietą, laiką pranešta tinkamai, byla išnagrinėta iš esmės jiems nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d., 247 str. 2 d.).

6Ieškinys tenkintinas visiškai

7Byloje nustatyta, kad 2008 m. rugsėjo 11 d. ieškovė su atsakove sudarė laidavimo sutartį Nr. LT078746/L, kuria ieškovė įsipareigojo įvykdyti lizingo gavėjos – UAB „Didriestė“, už kurią laiduojama, neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas prievoles ar jų dalis, prisiimtas UAB „Didriestė“ pagal lizingo sutartį Nr. LT078746 dėl betarės miltų talpyklos su papildoma įranga, su visais jos papildymais ir pakeitimais (b. l. 12-14, 15).

82008 m. lapkričio 25 d. ieškovė su atsakove sudarė laidavimo sutartį Nr. LT064651/L, kuria ieškovė įsipareigojo įvykdyti UAB „Didriestė“, už kurią laiduojama, neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas prievoles ar jų dalis, prisiimtas UAB „Didriestė“ pagal išperkamosios nuomos sutartį Nr. LT064651 dėl žemės sklypo adresu ( - ), su visais jos papildymais ir pakeitimais (b. l. 16-22, 23).

92009 m. gegužės 14 d. ieškovė su atsakove sudarė laidavimo sutartį Nr. LT082807/L, kuria ieškovė įsipareigojo įvykdyti UAB „Didriestė“, už kurią laiduojama, neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas prievoles ar jų dalis, prisiimtas UAB „Didriestė“ pagal įsiskolinimų mokėjimo sutartį Nr. LT082807 su visais jos papildymais ir pakeitimais (b. l. 24-25, 26 ).

102009 m. birželio 17 d. ieškovė su atsakove sudarė laidavimo sutartį Nr. LT064758/L-1, kuria ieškovė įsipareigojo įvykdyti lizingo gavėjos – UAB „Didriestė“, už kurią laiduojama, neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas prievoles ar jų dalis, prisiimtas UAB „Didriestė“ pagal lizingo sutartį Nr. LT064758 dėl pastatų, esančių ( - ), su visais jos papildymais ir pakeitimais (b. l. 27-35, 36).

11Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 7 d. nutartimi UAB „Didriestė“ iškelta bankroto byla (LITEKO, Panevėžio apygardos teismo civ. b. Nr. B2-89-278/2013), o 2013 m. sausio 11 d. bankroto byloje priimtas sprendimas dėl įmonės pabaigos ir BUAB „Didriestė“ yra išregistruota iš Juridinių asmenų registro (VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registras, b. l. 52-54).

12Bylos, UAB „Adreka“ bankroto bylos (LITEKO, civ. b. Nr. B2-368-480/2013) bei Valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro viešais duomenimis nustatyta, kad BUAB „Adreka“ buvęs ankstesnis pavadinimas UAB „Jungtinis duonos centras“ (nuo 2007-03-02 iki 2010-06-30), o prieš tai – R. R. įmonė „Jungtinis duonos centras“ (nuo 2000-04-19 iki 2007-03-02) (b. l. 55-59).

13Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 12 d. nutartimi iškelta bankroto byla UAB „Adreka“ dėl nemokumo ir negalėjimo vykdyti savo finansinių įsipareigojimų. 2011 m. vasario 2 d. teismo nutartimi patvirtintas kreditoriaus „Swedbank lizingas“, UAB neginčijamas finansinis reikalavimas 11 187,56 Lt sumai. 2013 m. vasario 14 d. teismo nutartimi UAB „Adreka“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (LITEKO, civ. byla Nr. B2-368/2013).]

14Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 11 straipsnio 3 dalies 8 punktas nustato, kad bankrutuojančios įmonės administratorius privalo patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir pareikšti ieškinius teisme pagal bankrutuojančios įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. Taigi, bankrutuojančios įmonės administratorius gali ginčyti anksčiau šios įmonės sudarytus sandorius visais Civiliniame kodekse nustatytais sandorių negaliojimo pagrindais, tarp jų – ir CK 6.66 straipsnio pagrindu, nes pagal ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 14 punktą administratorius gina visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB ,,Murena“ v. UAB ,,Grand SPA Lietuva“, UAB „Arevita“, bylos Nr. 3K-3-20/2013).

15Ieškinį bankroto administratorius pareiškė CK 6.66 straipsnio pagrindu.

16CK 6.66 straipsnyje įtvirtinta kreditoriaus teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius (actio Pauliana) bei apibrėžtos pasinaudojimo šia teise sąlygos. Kasacinis teismas, aiškindamas šią normą, išskyrė tokias būtinas actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygas: 1) kreditorius turi turėti nebejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditorių teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas. Atsižvelgiant į tai, kad actio Pauliana instituto taikymas tiesiogiai susijęs su sutarties laisvės principo (CK 6.156 str.) ribojimu bei siekiant, kad kreditorius nepiktnaudžiautų šia teise ir nebūtų nepagrįstai suvaržytos tiek skolininko, tiek trečiųjų asmenų teisės, sandorį pripažinti negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu galima tik esant šių sąlygų visetui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB ,,Multiimpeks“ v. UAB ,,Eneka“, bylos Nr. 3K-3-587/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje AB DnB Nord bankas v. A. M., D. M., kt., bylos Nr. 3K-P-311/2012). Be nurodytų sąlygų, yra dar du šio instituto taikymo ypatumai: 1) actio Pauliana atveju taikomas vienerių metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 2 d., 6.66 str. 3 d.); 2) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tik tiek, kiek būtina kreditoriaus teisių pažeidimui pašalinti, t. y. kreditoriaus, pareiškusio ieškinį, reikalavimams patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB ,,Multiimpeks“ v. UAB ,,Eneka“, bylos Nr. 3K-3-587/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje AB DnB Nord bankas v. A. M., D. M., kt., bylos Nr. 3K-P-311/2012).

17Dėl kreditorių reikalavimo teisės. UAB „Adreka“ bankroto bylos ir nagrinėjamos bylos duomenys patvirtina, kad ginčo sandorių sudarymo metu ieškovė turėjo vykdytinų įsipareigojimų kreditoriams, kurių reikalavimo teisės yra teismo patvirtintos ieškovės bankroto byloje. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad nemokumas yra įmonės būklė, kuri nustatoma pagal tai, ar įmonė atsiskaito su kreditoriais ir ar ji yra ekonomiškai pajėgi atsiskaityti. Ekonominė padėtis gali būti vertinama kaip nemokumas, jeigu įmonė neatsiskaito su kreditoriais arba neturi turto, kurio verte būtų pakankamai padengtas įsipareigojimų vykdymas; įmonės nemokumo konstatavimui nebūtina, kad jai būtų iškelta bankroto byla (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Bildunga“ v. RUAB „Elektrotinklas“, bylos Nr. 3K-3-204/2012). Bylos duomenimis, ginčijamos laidavimo sutartys buvo sudarytos iki bankroto bylos įmonei iškėlimo. Jau pirmos laidavimo sutarties sudarymo metu (2008 m. rugsėjo 11 d.) ieškovės 2008 m. rugpjūčio 31 d. balanso duomenimis, per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų suma sudarė 10 488 740 Lt, o nuosavo turto buvo už 17 384 255 Lt ( b. l. 174-175), kas leidžia daryti išvadą, kad tokia UAB „Adreka“ būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Iš UAB „Adreka“ sąskaitų apyvartos žiniaraščio 2008 m. rugsėjo 11 d. matyti (b. l. 98-102), kad įmonė turėjo 1 713 444,64 Lt prekybos skolų, 680 774,02 Lt mokėtinų mokesčių, o Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, pagal pateiktas deklaracijas ir kitus mokesčių apskaičiavimo dokumentus bei mokesčių apskaitos duomenimis, UAB „Adreka“ 2008-09-11 turėjo 290 953,29 Lt mokestinės nepriemokos valstybės, savivaldybės biudžetams (b. l. 177). 2009 m. sausio 19 d. Panevėžio miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. L2-1253-589/2009 kreditorei UAB „Šiaulių Rymonta“ išduotas teismo įsakymas nėra grąžintas teismui kaip įvykdytas (LITEKO duomenys). Tiek Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos, tiek ir UAB „Šiaulių Rymonta“ yra įtrauktos į BUAB „Adreka“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą. Be to, iš UAB „Adreka“ sąskaitos 4501 apyvartos pagal klientus 2008-09-11 matyti, kad įmonė buvo skolinga DS Smith Polska S.A. Vilniaus filialui, MINIPAL s.r.l., AB „Panevėžio statybos trestas“, UAB „Reprodukcijos spalvos“, Rigas DZIRNAVNIEKS, AB „Vievio paukštynas“ ir visos šios įmonės yra įtrauktos į BUAB „Adreka“ patvirtintą kreditorių sąrašą (b. l. 126-130, 63-65). 2008 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis ieškovė taip pat buvo nemoki, nes per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų suma sudarė 5 796 060,00 Lt, kai tuo tarpu nuosavo turto buvo iš viso už 10 394 284 Lt ( b. l. 42-43). Iš ieškovės pelno (nuostolių) ataskaitos už 2008 ūkinius metus matyti, kad ieškovė per 2008 metus patyrė 257 449 Lt nuostolių (b. l. 43 a. p.), kas leidžia daryti išvadą, kad ieškovės galimybės atsiskaityti su kreditoriais dar labiau sumažėjo. 2009 ūkiniais metais ieškovės veiklos rezultatai dar pablogėjo: jos per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų suma sudarė 6 973 171 Lt, tuo tarpu nuosavo turto buvo tik už 11 307 202 Lt (b. l. 44-45), bendrovė patyrė 1 472 089 Lt nuostolių (b. l. 45 a. p.). Kauno apygardos teismas 2011 m. balandžio 12 d. nutartyje dėl bankroto bylos iškėlimo konstatavo, kad 2010 m. balanso duomenimis UAB „Adreka“ balansinė turto vertė siekė 9 687 438 Lt, tame tarpe ilgalaikis materialus turtas – 5 651 255 Lt, trumpalaikis turtas: atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 933 922 Lt, per vienerius metus gautinos sumos – 3 069 155 Lt, kitas trumpalaikis turtas – 32 186 Lt, piniginės lėšos – 920 Lt; tuo tarpu 2010 m. balanso duomenimis, UAB „Adreka“ finansiniai įsipareigojimai kreditoriams siekė – 9 046 880 Lt, kuriuos sudaro po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai 2 919 730 Lt sumai, ir per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 6 127 150 Lt. 2010 m; pelno (nuostolių) ataskaita rodo, kad 2010 metais įmonė patyrė 870 918 Lt nuostolį; iš kreditorių sąrašo matyti, kad pradelsti įmonės įsipareigojimai kreditoriams sudaro 3 184 193,33 Lt ( b. l. 61-62). Byloje surinktų ir įvertintų duomenų visuma patvirtina, kad ieškovės BUAB „Adreka“ kreditoriai turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę į ieškovę, tai yra turi teisę reikalauti įvykdyti jiems savo turtines prievoles, tuo labiau, kad pateikti byloje finansinės atskaitomybės dokumentai – balansai, pelno (nuostolių) ataskaitos rodo UAB „Adreka“ finansinių įsipareigojimų egzistavimą jau ginčijamų laidavimo sutarčių sudarymo metu (CK 6.2 str., 6.38 str. 1d., 6.39 str. 1d.).

18Dėl kreditorių teisių pažeidimo. CK 6.66 straipsnio 1 dalyje pateiktas pavyzdinis sąrašas atvejų, kurių bent vieną įrodžius turi būti pripažįstama, kad sandoris pažeidžia kreditoriaus teises: kai dėl sudaryto sandorio skolininkas tampa nemokus, kai skolininkas, būdamas nemokus, suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kai kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, gali konstatuoti kreditoriaus teisių pažeidimo atvejus, kurie neišvardyti teisės normoje; svarbu yra tai, kad tokių pažeidimų kvalifikavimas sietinas su prievolių kreditoriui nevykdymu ir skolininko galimybių tokias prievoles įvykdyti ateityje pasikeitimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Vakarų Baltijos korporacija“ ir kt. v. UAB „Senega“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-167/2012), taip pat tai, kad šios aplinkybės, susijusios su skolininko mokumo sumažėjimu, būtų nulemtos ginčijamo skolininko sudaryto sandorio. Taigi kreditoriaus teisių pažeidimui konstatuoti neprivalo būti įrodytas skolininko nemokumas dėl jo sudaryto ginčijamo sandorio; pakanka įrodyti, kad ginčijamu sandoriu iš esmės sutrukdyta kreditoriui patenkinti reikalavimus iš skolininko turto, nes, sudarius ginčijamą sandorį, likusio turto nepakanka atsiskaityti su kreditoriumi.

19Ginčijamos laidavimo sutartys buvo sudarytos 2008-09-11, 2008-11-25, 2009-05-14 ir 2009-06-17, o jomis UAB „Adreka“ neatlygintinai laidavo atsakovei „Swedbank lizingas“, UAB bankui už UAB „Didreistė“ prisiimtas prievoles. Iš UAB „Didriestė“ balanso už 2008 m. ūkinius metus matyti, kad ši įmonė 2008-12-31 jau buvo nemoki pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką, nes turto turėjo už 12 659 776 Lt, kai tuo tarpu per vienerius metus mokėtinų sumų bei trumpalaikių įsipareigojimų bendra suma siekė 10039 352 Lt, 2008 ūkiniais metais ji patyrė 413 836 Lt nuostolių (b. l. 46-47). Nutarties iškelti bankroto bylą duomenimis, t. y. 2010-02-28 balanso duomenimis įmonė turėjo 8 972 215 Lt vertės turto, tame tarpe 8 167 974 Lt vertės ilgalaikio ir 804 241 Lt trumpalaikio turto, minėtu metu įmonės debitorinis įsiskolinimas sudarė 479 035 Lt, tačiau įsipareigojimai kreditoriams buvo 7 053 172 Lt, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos - 1 008 951 Lt (LITEKO, Panevėžio apygardos teismo civ. b. Nr. B2-89-278/2013). Be to, pats 2009 m. gegužės 14 d. įsiskolinimo mokėjimo sutarties Nr. LT082807 tarp „Swedbank lizingas“ , UAB ir UAB „Didriestė“ sudarymo faktas rodo, kad jau tuo metu UAB „Didriestė“ nevykdė lizingo, laidavimo sutartimis priimtų įsipareigojimų. Kadangi ginčijamomis laidavimo sutartimis UAB „Adreka“ prisiėmė įsipareigojimus atsakyti visu savo turtu solidariai su nemokia įmone, tai akivaizdu, jog taip buvo perkeltos nemokios (vėliau bankrutavusios) įmonės prievolės UAB „Adreka“ ir pažeistos UAB „Adreka“ kreditorių teisės bei interesai, nes: laiduotojo prievolė priklauso nuo pagrindinės prievolės, kurios įvykdymą ji užtikrina, todėl paprastai kreditoriaus reikalavimo teisė tokios prievolės pagrindu į laiduotoją atsiranda, kai pagrindinė prievolė neįvykdyta; kadangi UAB „Didriestė“ ginčijamų laidavimo sutarčių sudarymo metu jau buvo nemoki, tai ji akivaizdžiai tuo metu jau nebegalėjo vykdyti savo finansinių įsipareigojimų, o neatlygintinis tų įsipareigojimų naštos perkėlimas UAB „Adreka“ sumažino pačios UAB „Adreka“ kreditorių galimybes gauti savo reikalavimų patenkinimą iš ieškovės turto, nes ieškovės bankroto atveju visų kreditorių reikalavimai tenkinami proporcingai ir kuo daugiau įsipareigojimų turi bankrutuojanti įmonė, tuo mažesnė tikimybė kitiems kreditoriams atgauti savo skolas; 2008- 12- 31 balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis pačios UAB „Adreka“ trumpalaikiai įsipareigojimai bei per vienerius metus mokėtinos sumos viršijo pusę įmonės balanse įrašyto turto vertės, kas rodo pačios UAB „Adreka“ nemokumą tuo laiku, todėl neatlygintinas prievolių prisiėmimas pažeidė ieškovės kreditorių teises, o iš esmės prieštaravo ir UAB „Adreka“ – pelno siekiančios bendrovės – tikslui dirbti pelningai (ĮBĮ 2 str. 8 d., 35 str.).

20Dėl privalėjimo skolininkui sudaryti ginčijamą sandorį. Bylos duomenimis nenuginčytos UAB „Adreka“ ir UAB „Diedriestė“, kurioms vadovavo broliai R. R. ir S. R., verslo sąsajos, tačiau byloje esantys rašytiniai įrodymai, o taip pat šalių atstovų paaiškinimai nepatvirtina, jog ginčijamas laidavimo sutartis ieškovė privalėjo sudaryti pagal įstatymus, teismų sprendimus, preliminarias ar kitas sutartis, ar dėl atitinkamų faktinių aplinkybių, todėl pripažintina, kad ginčijamų laidavimo sutarčių UAB „Adreka“ neprivalėjo sudaryti (CPK 177, 178, 185 str., b. l. 12-59).

21Dėl skolininko ir trečiojo asmens nesąžiningumo. Taikant actio Pauliana institutą turi būti nustatomas tiek skolininko, tiek trečiojo asmens nesąžiningumas, kai ginčijamas atlygintinis sandoris, o kai neatlygintinis – tik skolininko nesąžiningumas. Kadangi ginčijamos laidavimo sutartys buvo neatlygintinės, tai spręstina tik dėl skolininko nesąžiningumo. Iš byloje pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų matyti, kad UAB „Adreka“ vykdė veiklą, todėl jos vadovui neabejotinai buvo žinoma apie įmonės tuometinius įsipareigojimus, jų dydį, atsiradimo laiką bei struktūrą, nes ūkio subjekto vadovas atsako už buhalterinės apskaitos organizavimą ir apskaitos duomenų išsaugojimą įstatymo nustatyta tvarka (LR buhalterinės apskaitos įstatymo 21 str.). Nemokumas kaip teisinė sąlyga actio Pauliana atveju suprantamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, o UAB „Adreka“ 2008 m. balansas faktiškai ir patvirtina tokią būseną (b. l. 42-43, 174-176). Kadangi byloje nepaneigtos ieškovės nurodytos aplinkybės, jog UAB „Adreka“ ir UAB „Didriestė“ vadovai buvo artimi giminaičiai (be to, direktorius R. R. yra pasirašęs sutartis ir UAB „Didriestė“, ir UAB „Adreka“ vardu; b. l. 12, 16, 24, 26, 36) siejami bendro verslo, o ir ginčijamos laidavimo sutartys buvo sudaryta su tikslu gelbėti bendrą verslą, tai UAB „Adreka“ vadovui neabejotinai turėjo būti žinoma UAB „Didriestė“ finansinė padėtis ginčijamų laidavimo sutarčių sudarymo metu ir jis turėjo elgtis apdairiai, suvokti, jog dėl naujai prisiimamų finansinių įsipareigojimų už nemokios įmonės įsiskolinimus mažėja UAB „Adreka“ verslo partnerių (bankroto byloje tapusių kreditoriais) galimybės atgauti skolas ir tuo gali būti pažeisti jų interesai, nes tarp prisiimtų UAB „Adreka“ įsipareigojimų bei gaunamos iš to naudos yra akivaizdi disproporcija, priešingumas pelno siekiančios įmonės veiklos tikslams (CK 6.67 str. 4 p., CPK 182 str. 5 p.). Be to, pažymėtina, kad ir atsakovei, kuriai UAB „Adreka“ laidavo už UAB „Didriestė“, šių abiejų įmonių finansinė padėtis iki ir po ginčo sutarčių sudarymo buvo žinoma, nes pagal lizingo sutartis ji gaudavo šių įmonių finansinės atskaitomybės dokumentus kiekvieną ketvirtį (2008-09-11 Lizingo sutarties Nr. LT078746, Išperkamosios nuomos sutarties Nr. LT064651, 2005-11-09 Lizingo sutarties Nr. LT025064 (b. l. 48-51) bendrųjų sąlygų 5.1.12 ir 5.1.12.1 p.), taigi, atsakovė žinojo, kad nemoki įmonė prievolių pagal dvi lizingo, išperkamosios nuomos, įsiskolinimo mokėjimo sutartys neįvykdys ir atsakovė turės reikalavimo teisę į ieškovę, todėl ginčijamos laidavimo sutartys iš esmės buvo nemokios įmonės skolų perkėlimas UAB „Adreka“, kuri taip pat jau buvo nemoki, todėl ir „Swedbank lizingas“, UAB taip pat negali būti laikomas sąžininga.

22Dėl ieškinio senaties termino. Actio Pauliana ieškinys turi būti pareikštas per vienerių metų ieškinio senaties terminą, o šis terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo teises pažeidžiantį sandorį (CK 6.66 str. 2d.). Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punktą laikoma, jog administratorius apie sandorius sužinojo nuo dokumentų apie šių sandorių sudarymą gavimo dienos. Nors ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 6 punkte nustatyta, kad priėmus nutartį iškelti bankroto bylą teismas arba teisėjas privalo nustatyti laikotarpį, ne ilgesnį kaip penkiolika dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui tiek įmonės turtą, tiek visus dokumentus, administratoriaus sužinojimas apie įmonės kreditorių ir bankrutuojančios įmonės teisių pažeidimą lieka priklausomas nuo to, kada faktiškai administratoriui įmonės valdymo organai perduos atitinkamus dokumentus.

23Nagrinėjamos bylos atveju Kauno apygardos teismo nutartis dėl bankroto bylos ieškovei iškėlimo priimta 2011 m. balandžio 12 d. ir įsiteisėjo 2011 m. birželio 2 d. Ieškinys teisme gautas 2013 m. vasario 20 d. To paties teismo UAB „Adreka“ bankroto byloje 2011 m. lapkričio 30 d. nutartimi konstatuota, kad įmonės administratorius, pasibaigus teismo nustatytam 40 dienų terminui finansiniams reikalavimams pareikšti, pagal kreditorių pareikštus reikalavimus bei įmonės finansinės apskaitos dokumentus, sudarė ir pateikė teismui tvirtinti įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą (b. l. 63-65), kas leidžia daryti tikėtiną išvadą, nesant byloje kitų įrodymų, kad įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai bankroto administratoriui buvo perduoti iki kreipimosi į teismą dėl įmonės kreditorių finansinių reikalavimų sąrašo patvirtinimo dienos, o tuo pačiu teigti, kad ieškinys pareikštas praleidus CK 6.66 straipsnio 3 dalyje nustatytam vienerių metų ieškinio senaties terminui. Tačiau pagal CK 1.126 straipsnio 2 dalį ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja, bet nei atsiliepime į ieškinį, nei dalyvaudama parengiamajame ir teismo posėdyje, atsakovo atstovė (teisininkė, b. l. 88) neprašė taikyti ieškinio senaties.

24Dėl kreditoriaus reikalavimo ir turto apimties santykio. BUAB „Adreka“ bankroto bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo nutartimis patvirtinti ieškovės kreditorių finansiniai reikalavimai, kurių bendra suma yra 10 317 371,39 Lt, o BUAB „Adreka“ įsipareigojimai pagal ginčijamas laidavimo sutartis sudaro 445 468,25 Lt. Šia suma sumažinus finansinius reikalavimus BUAB „Adreka“, atitinkamai padidėja kitų jos kreditorių galimybės patenkinti proporcingai didesnę jų finansinių reikalavimų dalį iš bankrutavusios įmonės turto (ĮBĮ 35 str.). Aplinkybė, kad įmonės nemokumas dėl skolininko sudaryto sandorio nepadidėjo ar išliko toks pats, nėra teisiškai reikšminga sprendžiant, ar yra pažeistos kitų kreditorių teisės ir interesai, nes jie gali būti pažeidžiami kitais būdais, nesusijusiais su nemokumu, o kreditorių teisės ar interesai pažeidžiami ir tais atvejais, kai nemokumas išlieka toks pats ar nedidėja, bet kitiems kreditoriams sutrukdoma gauti bent dalį atsiskaitymo, kuris nemokumo situacijoje jiems priklausytų skolininkui vykdant su jais sutartis ir atsiskaitymus pagal įstatymo nustatytą tvarką ir reikalavimus. Kadangi pagal ginčijamas laidavimo sutartis BUAB „Adreka“ buvo prisiėmusi įsipareigojimus už kitą nemokią, vėliau bankrutavusią įmonę, tačiau šie įsipareigojimai nebuvo įvykdyti, tai, pripažinus ginčo laidavimo sutartis negaliojančiomis, šalys bus grąžinamos į pirminę padėtį ir taip bus patenkinti teisėti kreditorių reikalavimai, nes bus pašalinti jų teisių pažeidimai (CK 6.66 str. 4 d., 6.145 str.).

25Įvertinęs visumą įrodymų teismas daro išvadą, jog yra pagrindas ieškinį tenkinti visiškai, pripažįstant tarp ieškovės ir atsakovės sudarytas ginčo laidavimo sutartis negaliojančiomis (CK 6.66 str., CPK 3 str. 1d., 177, 178, 185 str.).

26Dėl bylinėjimosi išlaidų. BUAB „Adreka“ nuo bylinėjimosi išlaidų priteisimo valstybei atleista (CPK 3 str. 7 d., 83 str. 1 d. 8 p.). Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: valstybei – 8455,00 Lt žyminio mokesčio ir 36,14 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu; ieškovei – 1000,00 Lt už advokato teisinę pagalbą (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3, 6 p., 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., , 98 str. 1 d. , b.l. 172-173). Atsižvelgiant į bylos apimtį bei sudėtingumą, teismas sprendžia, kad ieškovei priteistinos išlaidos už advokato teisinę pagalbą, kurių dydis neviršija Rekomendacijų 8.2, 8.18 punkte nustatyto maksimalaus dydžio, yra pagrįstos, atitinka teisingumo ir protingumo kriterijus.

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 265 str., 270 str.

Nutarė

28Ieškinį patenkinti visiškai.

29Pripažinti negaliojančiomis:

30- 2008 m. rugsėjo 11 d. laidavimo sutartį Nr. LT078746/L, sudarytą tarp ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Adreka“ (tuo metu buvęs pavadinimas – UAB „Jungtinis duonos centras“) ir atsakovės „Swedbank lizingas“, uždarosios akcinės bendrovės (tuo metu buvęs pavadinimas –UAB „Hansa lizingas“);

31- 2008 m. lapkričio 25 d. laidavimo sutartį Nr. LT064651/L, sudarytą tarp ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Adreka“ (tuo metu buvęs pavadinimas – UAB „Jungtinis duonos centras“) ir atsakovės „Swedbank lizingas“, uždarosios akcinės bendrovės (tuo metu buvęs pavadinimas –UAB „Hansa lizingas“);

32- 2009 m. gegužės 14 d. laidavimo sutartį Nr. LT082807/L, sudarytą tarp ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Adreka“ (tuo metu buvęs pavadinimas – UAB „Jungtinis duonos centras“) ir atsakovės „Swedbank lizingas“, uždarosios akcinės bendrovės;

33- 2009 m. birželio 17 d. laidavimo sutartį Nr. LT064758/L-1, sudarytą tarp ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Adreka“ (tuo metu buvęs pavadinimas – UAB „Jungtinis duonos centras“) ir atsakovės „Swedbank lizingas“, uždarosios akcinės bendrovės.

34Priteisti iš atsakovės „Swedbank lizingas“, uždarosios akcinės bendrovės (juridinio asmens kodas 111568069, adresas Konstitucijos pr. 20A, LT-09321 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT32 7300 0100 0000 0447, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000) ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Adreka“ (juridinio asmens kodas 148100869, registracijos adresas Savanorių pr. 192, Kaunas, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT23 7300 0101 1373 8253, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000), atstovaujamai administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Kauno įmonių restruktūrizavimo centas“ (adresas korespondencijai A. Juozapavičiaus pr. 21-60, Kaunas) 1000,00 Lt (vieną tūkstantį litų) išlaidų už advokato teisinę pagalbą.

35Priteisti iš atsakovės „Swedbank lizingas“, uždarosios akcinės bendrovės (juridinio asmens kodas 111568069, adresas Konstitucijos pr. 20A, LT-09321 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT32 7300 0100 0000 0447, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000) valstybei 8455,00 Lt (aštuonis tūkstančius keturis šimtus penkiasdešimt penkis litus) žyminio mokesčio ir 36,14 Lt (trisdešimt šešis litus, 14 ct.) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant juos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, kodas 73000, įmokos kodas 5660.

36Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, sekretoriaujant Onai... 2. Ieškovė prašo (b. l. 4-9) pripažinti negaliojančiomis: 2008 m. rugsėjo 11... 3. Nurodo, kad laidavimo sutartimis BUAB „Adreka“ neatlygintinai užtikrino... 4. Atsakovė raštu pateiktame atsiliepime (b. l. 70-78) bei jos atstovė 2013 m.... 5. Atsakovė pateikė prašymą nagrinėti bylą jos atstovui nedalyvaujant,... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai... 7. Byloje nustatyta, kad 2008 m. rugsėjo 11 d. ieškovė su atsakove sudarė... 8. 2008 m. lapkričio 25 d. ieškovė su atsakove sudarė laidavimo sutartį Nr.... 9. 2009 m. gegužės 14 d. ieškovė su atsakove sudarė laidavimo sutartį Nr.... 10. 2009 m. birželio 17 d. ieškovė su atsakove sudarė laidavimo sutartį Nr.... 11. Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gegužės 7 d. nutartimi UAB... 12. Bylos, UAB „Adreka“ bankroto bylos (LITEKO, civ. b. Nr. B2-368-480/2013)... 13. Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 12 d. nutartimi iškelta bankroto... 14. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 11 straipsnio... 15. Ieškinį bankroto administratorius pareiškė CK 6.66 straipsnio pagrindu.... 16. CK 6.66 straipsnyje įtvirtinta kreditoriaus teisė ginčyti skolininko... 17. Dėl kreditorių reikalavimo teisės. UAB „Adreka“ bankroto bylos ir... 18. Dėl kreditorių teisių pažeidimo. CK 6.66 straipsnio 1 dalyje pateiktas... 19. Ginčijamos laidavimo sutartys buvo sudarytos 2008-09-11, 2008-11-25,... 20. Dėl privalėjimo skolininkui sudaryti ginčijamą sandorį. Bylos duomenimis... 21. Dėl skolininko ir trečiojo asmens nesąžiningumo. Taikant actio Pauliana... 22. Dėl ieškinio senaties termino. Actio Pauliana ieškinys turi būti... 23. Nagrinėjamos bylos atveju Kauno apygardos teismo nutartis dėl bankroto bylos... 24. Dėl kreditoriaus reikalavimo ir turto apimties santykio. BUAB „Adreka“... 25. Įvertinęs visumą įrodymų teismas daro išvadą, jog yra pagrindas... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų. BUAB „Adreka“ nuo bylinėjimosi išlaidų... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 28. Ieškinį patenkinti visiškai.... 29. Pripažinti negaliojančiomis:... 30. - 2008 m. rugsėjo 11 d. laidavimo sutartį Nr. LT078746/L, sudarytą tarp... 31. - 2008 m. lapkričio 25 d. laidavimo sutartį Nr. LT064651/L, sudarytą tarp... 32. - 2009 m. gegužės 14 d. laidavimo sutartį Nr. LT082807/L, sudarytą tarp... 33. - 2009 m. birželio 17 d. laidavimo sutartį Nr. LT064758/L-1, sudarytą tarp... 34. Priteisti iš atsakovės „Swedbank lizingas“, uždarosios akcinės... 35. Priteisti iš atsakovės „Swedbank lizingas“, uždarosios akcinės... 36. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...