Byla 2S-198-259/2016

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo D. S. atskirąjį skundą dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 22 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-948-840/2015 pagal pareiškėjo D. S. prašymą dėl proceso atnaujinimo Kaišiadorių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014 pagal ieškovo D. S. ieškinį atsakovei UAB „Bankrovita“, tretiesiems asmenims BTA ADB filialui Lietuvoje, BUAB „NBG grupė“, D.-P. T., Z. V., J. N., Ž. L., R. K., P. K., K. Č., D. K., A. M., F. K., V. A., E. E., V. G., S. S., Ž. Z., V. A., A. N., D. M. P., J. A., E. N., L. K., VSDFV Kaišiadorių skyriui, Kauno apskrities VMI Kaišiadorių poskyriui, VĮ Turto bankui, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA), UAB „Elme Messer“, UAB „Atrakta“, UAB „Gustomta“, UAB „Divenda“, UAB „Joldija“, UAB „SDG“, UAB „Eurocom“, AB „VST“, UAB „Vartų sistemos“, UAB „K. K. odontologijos paslaugos“, Kaišiadorių vartotojų kooperatyvui, UAB „Saurida“, UAB „Wood Master“, UAB „Swedbank lizingas“, AB Šiaulių bankui, Danske Bank A/S, UAB „Balstila“, UAB „LB kompanija“ dėl bankroto administratoriaus UAB „Bankrovita“ neteisėtais veiksmais ir veikla padarytos žalos BUAB „NBG grupė“ kreditoriams atlyginimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje kilo ginčas dėl aiškinimo ir taikymo teisės normų, nustatančių atsisakymo priimti prašymo dėl proceso atnaujinimo pagrindus.

4Kaišiadorių rajono apylinkės teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2-542-359/2014 pagal ieškovo D. S. ieškinį atsakovei UAB „Bankrovita“, tretiesiems asmenims BTA ADB filialui Lietuvoje, BUAB „NBG grupė“ ir kt. dėl bankroto administratoriaus UAB „Bankrovita“ neteisėtais veiksmais ir veikla padarytos žalos BUAB „NBG grupė“ kreditoriams atlyginimo, 2014 m. rugpjūčio 21 d. priėmė sprendimą, kuriuo atnaujino ieškovui D. S. terminą ieškiniui dėl žalos BUAB „NBG grupė“ kreditoriams atlyginimo pareikšti, ieškovo ieškinį atmetė, priteisė atsakovei UAB „Bankrovita“ iš ieškovo 3 400 Lt turėtoms advokato atstovavimo išlaidoms atlyginti, priteisė iš ieškovo 1 085,32 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, paskyrė ieškovui 10 000 Lt baudą, 5 000 Lt priteisiant trečiajam asmeniui BUAB „NBG grupė”.

5Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2015 m. sausio 16 d. nutartimi Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimą pakeitė; sprendimo dalį, kuria ieškovui D. S. paskirta 10 000 Lt bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, panaikino, prašymą dėl baudos paskyrimo ieškovui atmetė; kitas sprendimo dalis paliko nepakeistas.

6Pareiškėjas D. S. 2015 m. balandžio 29 d. pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014.

7Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2015 m. gegužės 8 d. nutartimi nustatė pareiškėjui 20 dienų terminą nuo nutarties kopijos įteikimo dienos prašymo dėl proceso atnaujinimo trūkumams pašalinti.

8Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo atskirąjį skundą, 2015 m. birželio 16 d. nutartimi Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. gegužės 8 d. nutartį iš esmės paliko nepakeistą, nustatė pareiškėjui 20 dienų terminą nuo šios nutarties kopijos įteikimo dienos Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. gegužės 8 d. nutartyje nurodytiems prašymo dėl proceso atnaujinimo trūkumams pašalinti.

92015 m. liepos 13 d. teisme gautas pareiškėjo D. S. prašymo dėl proceso atnaujinimo trūkumų šalinimas, kuriuo pareiškėjas prašė atnaujinti procesą Kaišiadorių rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014 CPK 366 straipsnio 1 dalies 2, 8 ir 9 punktuose nurodytais pagrindais.

10Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2015 m. liepos 17 d. nutartimi nustatė pareiškėjui 30 dienų terminą nuo nutarties kopijos įteikimo dienos prašymo dalių dėl proceso atnaujinimo pagal LR CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 ir 9 punktus trūkumams pašalinti.

11Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo atskirąjį skundą, 2015 m. spalio 13 d. nutartimi Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. liepos 17 d. nutartį pakeitė, panaikino nutarties dalį, kuria pareiškėjui nustatytas terminas prašymo dalies dėl proceso atnaujinimo pagal LR CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktą trūkumams pašalinti, ir perdavė pirmos instancijos teismui iš naujo nagrinėti prašymo dalies dėl proceso atnaujinimo šiuo pagrindu priėmimo klausimą. Nutarties dalį, kuria nustatytas terminas prašymo dalies dėl proceso atnaujinimo pagal LR CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktą trūkumams pašalinti, paliko nepakeistą.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

13Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2015 m. spalio 22 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo prašymo dalį dėl proceso atnaujinimo LR CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu. Teismas nurodė, kad nurodytu pagrindu procesas gali būti atnaujintas, jeigu pirmosios instancijos teismo sprendime yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, kuri galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą, ir sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka. Kadangi ieškovui D. S. nepalankus Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014, kurioje pareiškėjas siekia atnaujinti procesą, buvo peržiūrėtas apeliacine tvarka, pareiškėjo prašymo dalį dėl proceso atnaujinimo LR CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu teismas atsisakė priimti (CPK 137 str. 2 d. 1 p.).

14III. Atskirojo skundo argumentai

15Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 22 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – priimti 2015-04-24 prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-542-359/2014 CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu ir perduoti pirmosios instancijos teismui atlikti kitus būtinus procesinius veiksmus šioje civilinėje byloje; sustabdyti prašymo dėl proceso atnaujinimo nagrinėjimą kitais CPK 366 straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais iki bus išnagrinėtas šis atskirasis skundas apeliacinės instancijos teisme, nes prašymo dėl proceso atnaujinimo reikalavimai ir aplinkybės CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 9 punkto pagrindu yra susiję; kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktas ta apimtimi, kuriame yra nustatytas apribojimas, kad tik Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras gali teismui paduoti prašymus atnaujinti procesą šiame punkte nustatytu pagrindu (dėl padarytos aiškios teisės normos taikymo klaidos) dėl teismo sprendimų (nutarčių), kurie buvo peržiūrėti apeliacine tvarka, o kiti asmenys ? tik jeigu pirmosios instancijos teismo sprendime (nutartyje) yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida ir sprendimas (nutartis) nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka, neprieštarauja suinteresuoto asmens teisei į teisminę gynybą, teisei į teisingą teismą ir tinkamą teismo procesą, asmenų lygybės įstatymui, konstituciniam teisinės valstybės principui; kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CPK 370 straipsnis ir 370 straipsnio 5 dalis ta apimtimi, kurioje yra nustatyta, kad tas pats pirmosios instancijos teismas ne tik sprendžia prašymo dėl proceso atnaujinimo dėl to paties teismo anksčiau priimto ir įsiteisėjusio teismo sprendimo techninius - procesinius klausimus: ar prašymas atitinka CPK 369 straipsnyje nustatytus šiam procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus, ar nepraleistas terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti, ar sumokėtas žyminis mokestis ir t.t., bet ir to paties pirmosios instancijos teismo teisėjas (teisėjų kolegija) taip pat ir nagrinėja prašymą dėl proceso atnaujinimo iš esmės, neprieštarauja suinteresuoto asmens Konstitucinei teisei į teisminę gynybą teisei į nepriklausomą ir nešališką teisingą teismą ir tinkamą teismo procesą, konstituciniam teisinės valstybės principui.

16Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

171. Bylos nagrinėjimo ribas apibrėžia į teismą besikreipiančio asmens pasirinktas ir ieškinyje, prašyme, pareiškime nurodytas ieškinio pagrindas bei dalykas. Pareiškėjui neuždrausta ieškinio pareiškime nurodyti, jo nuomone, taikytinų įstatymų, kvalifikuoti faktinių aplinkybių pagal tas normas, kurias jis pageidauja taikyti ar mano, kad yra reikalingos taikyti, pateikti su tų normų taikymu susijusių teisinių argumentų, tačiau šios aplinkybės yra ne fakto, o teisės klausimai, ir spręstini teismo. Pareiškėjo nurodyti įstatymai ir faktinių aplinkybių teisinis vertinimas teismui neprivalomas.

182. Nepagrįsti teismo argumentai ir aiškinimai, kad pareiškėjas prašyme dėl proceso atnaujinimo negali remtis CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatytu pagrindu, nes tokia teismo išvada prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinėse bylose išnagrinėtai teismų praktikai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-44/2007). Be to, teismas nepagrįstai susiaurino proceso atnaujinimo taikymo institutą.

193. Prašymo turinys atitinka CPK 369 straipsnio 1 dalies keliamus reikalavimus. Pareiškėjas nurodė, kodėl ir kokiu pagrindu jis prašo atnaujinti procesą byloje. Tai, jog tiksliai ir / ar tiesiogiai nenurodyta teisės norma, kurioje įtvirtintas proceso atnaujinimo pagrindas, nėra pagrindas atsisakyti priimti prašymą. Kiek toks prašymas yra konkretus, tikslus ir pagrįstas, teismas galės nustatyti tik spręsdamas dėl proceso atnaujinimo iš esmės.

204. Teismas pažeidė, netinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias tinkamą teismo procesą ir apelianto teisėtų teisių įgyvendinimą teismo procese, teisminės gynybos prieinamumo principą nagrinėjant klausimą dėl prašymo atnaujinti procesą priėmimo CPK 366 str. 1 d. 9 p. pagrindu pirmosios instancijos teisme (Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. ir kt., LR Konstitucijos 30 str. 1 d., 109 str. 1 d., CPK 5 str. 1 d., 7-8 str., 13 str., 17 str. ir kt.).

215. Teismas pažeidė CPK normas, nes tik bylos nagrinėjimo metu ištyręs visus pateiktus ir, jeigu reikalinga, šalių prašomus išreikalautus įrodymus, ir, tik išnagrinėjęs bylą iš esmės, teismas gali priimti sprendimą dėl įrodymų įrodomosios galios bei atsakovų padarytų teisės normų pažeidimų. Šiuo atveju teismas pažeidė atskyrimo ribas tarp ieškinio ar prašymo priėmimo stadijos ir civilinės bylos nagrinėjimo iš esmės stadijų, suvaržė LR Konstitucijoje, LR teisės aktuose ir tarptautiniuose teisės aktuose įtvirtintą asmens teisę kreiptis į teismą.

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

24Apeliantas atskirajame skunde pareiškė prašymą sustabdyti prašymo dėl proceso atnaujinimo kitais CPK 366 straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais nagrinėjimą iki bus išnagrinėtas šis atskirasis skundas apeliacinės instancijos teisme. Tačiau nagrinėjamos bylos duomenimis nustatyta, jog šiuo atveju apeliacinės instancijos teismui yra perduotas nagrinėjimui atskirasis skundas dėl procesinio pobūdžio sprendimų prašymo atnaujinti procesą priėmimo stadijoje, pirmosios instancijos teismas dar nėra priėmęs prašymo dėl proceso atnaujinimo kitais CPK 366 straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais, taigi, nėra ir bylos dėl proceso atnaujinimo, todėl bylos sustabdymas nėra galimas.

25Apeliantas atskirajame skunde taip pat yra pareiškęs du prašymus kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymais ištirti:

261) ar CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktas ta apimtimi, kuriame yra nustatytas apribojimas, kad tik Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras gali teismui paduoti prašymus atnaujinti procesą šiame punkte nustatytu pagrindu (dėl padarytos aiškios teisės normos taikymo klaidos) dėl teismo sprendimų (nutarčių), kurie buvo peržiūrėti apeliacine tvarka (o kiti asmenys – tik jeigu pirmosios instancijos teismo sprendime (nutartyje) yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida ir sprendimas (nutartis) nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka), bei 368 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas vienerių metų naikinamasis terminas pateikti prašymą CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu, nesuteikiant ir nenumatant teisės teismui jo atnaujinti, neprieštarauja suinteresuoto asmens konstitucinei teisei į teisminę gynybą, teisei į teisingą teismą ir tinkamą teismo procesą, asmenų lygybės įstatymui, konstituciniam teisinės valstybės principui (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str., 30 str. 1 d., 109–110 str., CPK 2 str., 5 str. 1 d., 6 str., Teismų įstatymo 1 str., 4–6 str.);

272) ar CPK 370 straipsnis ir CPK 370 straipsnio 5 dalis ta apimtimi, kurioje yra nustatyta, kad tas pats pirmosios instancijos teismas ne tik sprendžia prašymo dėl proceso atnaujinimo dėl to paties teismo anksčiau priimto ir įsiteisėjusio teismo sprendimo techninius–procesinius klausimus: ar prašymas atitinka CPK 369 straipsnyje nustatytus šiam procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus, ar nepraleistas terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti, ar sumokėtas žyminis mokestis ir t. t., bet ir to paties pirmosios instancijos teismo teisėjas (teisėjų kolegija) taip pat nagrinėja prašymą dėl proceso atnaujinimo iš esmės, neprieštarauja suinteresuoto asmens konstitucinei teisei į teisminę gynybą, teisei į nepriklausomą ir nešališką, teisingą teismą ir tinkamą teismo procesą, konstituciniam teisinės valstybės principui (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str., 30 str. 1 d., 109–110 str., CPK 2 str., 5 str. 1 d., 6 str., Teismų įstatymo 1 str., 4–6 str.).

28Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmasis apelianto prašymas nėra aktualus nagrinėjant prašymo dėl proceso atnaujinimo (ne)priėmimo klausimą, todėl dėl jo pagrįstumo išsamiau nepasisako. Tuo pačiu pažymėtina, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2014 m. spalio 27 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-414/2014, pasisakydama dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro teisės paduoti teismui prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu, siekiant apginti viešąjį interesą, yra pažymėjęs, kad aplinkybė, jog kitiems asmenims, turintiems teisę prašyti atnaujinti procesą užbaigtoje byloje, nėra suteikta teisės teikti tokį prašymą dėl aiškios teisės normos taikymo klaidos galimo padarymo ar tokios klaidos neištaisymo pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme nereiškia jų teisių gynybos susiaurinimo ar kad teisę į tokią gynybą jie turi netiesiogiai, prašant Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą pateikti tokį prašymą.

29Apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl antrojo apelianto prašymo, susijusio su prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo svarstymo ir atnaujintos bylos nagrinėjimo galimumu bylą nagrinėjusiame teisme, pažymi, jog teismas į Konstitucinį Teismą gali kreiptis tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, kad įstatymas arba kitas teisės aktas ar jo dalis, kurie turėtų būti taikomi konkrečioje byloje, gali prieštarauti Konstitucijai ar įstatymams (CPK 3 str. 3 d.). Iš esmės antruoju prašymu apeliantas kelia abejonę, ar gali jo pareikštą prašymą dėl proceso atnaujinimo nuo pat jo pateikimo (priėmimo stadijos) nagrinėti to paties teismo teisėjai. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tokios abejonės neteikia pakankamo pagrindo manyti, kad toks procesas galėtų prieštarauti apeliantų nurodytoms Konstitucijos ir kitų teisės aktų nuostatoms.

30Pagal CPK 370 straipsnio 5 dalį nagrinėjant prašymą atnaujinti procesą ir(ar) bylą, kurioje procesas atnaujintas, negali dalyvauti teisėjas, dėl kurio sprendimo ar nutarties yra atnaujintas procesas. Taigi, ši norma eliminuoja teisėjo, priėmusio sprendimą ar nutartį, dalyvavimą sprendžiant bylos, kurioje jis buvo priėmęs tokį procesinį sprendimą, proceso atnaujinimo klausimą, kitaip tariant, bet kuriuo atveju proceso atnaujinimo klausimą sprendžia su bylos sprendimu ar nutartimi nesusijęs teisėjas. Pažymėtina, kad bylą išnagrinėja ne teismas kaip institucinis vienetas, o konkreti to teismo teisėjų sudėtis. Sutikimas su apelianto keliamomis abejonėmis, suponuotų ir prielaidą, kad tada ir tais atvejais, kai aukštesnės instancijos teismas panaikina žemesnės grandies teismo sprendimą, bylos iš naujo tas pats teismas (kaip institucinis vienetas) negalėtų nagrinėti, ji turėtų būti perduodama tik kitam tos pačios grandies teismui. Todėl apeliacinės instancijos teismas neturi pakankamo pagrindo manyti, kad dėl apelianto nurodomų motyvų yra būtinumas kreiptis į Konstitucinį Teismą.

31Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo klausimą, nustatė, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo reiškiamas nurodant atnaujinimo pagrindais CPK 366 straipsnio 1 dalies 2, 8, 9 punktus. Teismas skundžiama nutartimi, vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktu, atsisakė priimti prašymo dalį dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu.

32Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo svarstymo stadijos eigą reglamentuoja CPK 370 straipsnio 1 dalies nuostatos. Pagal šias nuostatas šioje stadijoje tikrintina, ar prašymas atitinka CPK 369 straipsnio reikalavimus. Ši norma numato, kad be bendrų ieškiniui keliamų turinio reikalavimų, prašyme atnaujinti procesą turi būti nurodoma: 1) sprendimą, nutartį priėmusio teismo pavadinimas; 2) proceso atnaujinimo pagrindas; 3) proceso atnaujinimo motyvai; 4) aplinkybės, kuriomis grindžiamas šio Kodekso 368 straipsnyje nurodytų terminų skaičiavimas; 5) prašymą pareiškusio asmens prašymas. Jei prašymas neatitinka formai ir turiniui keliamų reikalavimų arba už jį nesumokėtas žyminis mokestis, teismas CPK nustatyta tvarka išsprendžia prašymo trūkumų šalinimo klausimą, o jei yra CPK 137 straipsnio 2 dalies 1, 2, 7, 8 punktuose pagrindai – atsisako prašymą priimti (CPK 370 str. 1 d.). Taigi, prašymo priėmimo svarstymo stadijoje vertinamos tik paminėtos aplinkybės, bet nesprendžiama dėl CPK 366 straipsnio 1 dalyje nurodytų procesui atnaujinti pagrindų pagrįstumo, tai teismas sprendžia kitoje proceso stadijoje – kai prašymas yra priimtas ir išnagrinėjamas teismo posėdyje (CPK 370 str. 3 d.). Todėl ir CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytų aplinkybių visetas inter alia buvo ar nebuvo procesinis sprendimas peržiūrėtas apeliacine tvarka nustatinėjamas teismo posėdyje priėmus prašymą. Dėl to darytina išvada, kad teismas nepagrįstai svarstė šį proceso atnaujinimo pagrindą iš esmės jau prašymo priėmimo stadijoje ir atsisakė jį priimti kaip nenagrinėtiną teisme pagal CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktą. Šiame kontekste paminėtina, kad kasacinio teismo praktikoje yra atvejų, jog procesas buvo atnaujintas nepaisant to, kad byla, kurioje prašyta atnaujinti procesą, buvo peržiūrėta apeliacine tvarka (žr. kasacinio teismo 2007 m. kovo 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-44/2007). Todėl skundžiama nutartis, kuria atsisakyta priimti apelianto prašymo dalį dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytu pagrindu, naikintina (CPK 329 str. 1 d., 337 str. 1 d. 3 p.).

33Kartu pastebėtina, kad apeliacinės instancijos teismas nesprendžia, ar ši prašymo dalis priimtina, ar jai (ne)taikytinas trūkumų šalinimo institutas, nes tai yra pirmosios instancijos teismo prerogatyva, todėl skundžiamą nutartį panaikinus, klausimas dėl apelianto prašymo dalyje atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytu pagrindu priėmimo perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.). Konstatavus, jog skundžiama nutartis naikintina, šioje stadijoje nekyla CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto taikymo iš esmės klausimas, todėl atmestinas apelianto pirmasis anksčiau aptartas susijęs su šia norma prašymas dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą.

34Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

35Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 22 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl D. S. prašymo dalyje atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytu pagrindu priėmimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje kilo ginčas dėl aiškinimo ir taikymo teisės normų, nustatančių... 4. Kaišiadorių rajono apylinkės teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą Nr.... 5. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2015 m.... 6. Pareiškėjas D. S. 2015 m. balandžio 29 d. pateikė prašymą dėl proceso... 7. Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2015 m. gegužės 8 d. nutartimi... 8. Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo atskirąjį skundą, 2015... 9. 2015 m. liepos 13 d. teisme gautas pareiškėjo D. S. prašymo dėl proceso... 10. Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2015 m. liepos 17 d. nutartimi nustatė... 11. Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo atskirąjį skundą, 2015... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2015 m. spalio 22 d. nutartimi... 14. III. Atskirojo skundo argumentai... 15. Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Kaišiadorių rajono... 16. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 17. 1. Bylos nagrinėjimo ribas apibrėžia į teismą besikreipiančio asmens... 18. 2. Nepagrįsti teismo argumentai ir aiškinimai, kad pareiškėjas prašyme... 19. 3. Prašymo turinys atitinka CPK 369 straipsnio 1 dalies keliamus reikalavimus.... 20. 4. Teismas pažeidė, netinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas,... 21. 5. Teismas pažeidė CPK normas, nes tik bylos nagrinėjimo metu ištyręs... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 23. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 24. Apeliantas atskirajame skunde pareiškė prašymą sustabdyti prašymo dėl... 25. Apeliantas atskirajame skunde taip pat yra pareiškęs du prašymus kreiptis į... 26. 1) ar CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktas ta apimtimi, kuriame yra nustatytas... 27. 2) ar CPK 370 straipsnis ir CPK 370 straipsnio 5 dalis ta apimtimi, kurioje yra... 28. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmasis apelianto prašymas nėra... 29. Apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl antrojo apelianto... 30. Pagal CPK 370 straipsnio 5 dalį nagrinėjant prašymą atnaujinti procesą... 31. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas prašymo dėl proceso atnaujinimo... 32. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad prašymo dėl proceso atnaujinimo... 33. Kartu pastebėtina, kad apeliacinės instancijos teismas nesprendžia, ar ši... 34. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 35. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2015 m. spalio 22 d. nutartį panaikinti...