Byla 2-35357-595/2013
Dėl skolos, delspinigių, nuostolių bei palūkanų priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, vadovaudamasi CPK 142 str. 4 d, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Swedbank lizingas“ ieškinį atsakovui G. Č., dalyvaujant trečiajam asmeniui BUAB „AGV Transport“, dėl skolos, delspinigių, nuostolių bei palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas ieškiniu prašo iš atsakovo priteisti jo naudai 252,69 Lt nesumokėtų mokėjimų, 5743,62 Lt nuostolių atlyginimo dėl turto pardavimo, 2303,84 Lt papildomų išlaidų, 4983,07 Lt palūkanų įmokų po sutarčių nutraukimo, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Savo reikalavimus grindžia tarp ieškovo ir BUAB „AGV Transport“ 2007-12-18 sudarytomis finansinio lizingo sutartimis Nr. LT066048 (2007.12.18), Nr. LT066049 (2007.12.18), pagal kurias ieškovas įsipareigojo iš kliento nurodytų pardavėjų nupirkti sutartyse nurodytą turtą ir perduoti jį naudoti ir valdyti klientui su sąlyga, kad klientas sutartyse numatytais terminais mokės sutartines įmokas. Taip pat nurodė, kad ieškovas su atsakovu G. Č. sudarė laidavimo sutartis Nr. LT066048/L (2007.12.18), Nr. LT066049/L (2007.12.18), pagal kurias atsakovas įsipareigojo įvykdyti kliento neįvykdytas ar netinkamai įvykdytas prievoles, prisiimtas pagal finansinio lizingo sutartis.

3Atsakovui ieškinys su priedais yra įteiktas LR CPK 130 str. nustatyta tvarka. Trečiajam asmeniui ieškinys su priedais yra įteiktas CPK 123 str. Nustatyta tvarka. Tačiau atsakovas, trečiasis asmuo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Nustatyta, kad ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ su BUAB „AGV Transport“ 2007-12-18 sudarė dvi Lizingo sutartis Nr. LT066048 (2007.12.18), Nr. LT066049 (2007.12.18), kurių pagrindu ieškovas nupirko automobilį VOLVO V70 XC, Nr. ( - ) bei krovininį automobilį Renault Mascott 160.65, Nr. ( - ) bei perdavė šiuos automobilius naudoti ir valdyti BUAB „AGV Transport“ (buvęs A. Č. ir partnerių KŪB), o BUAB „AGV Transport“ įsipareigojo mokėti sutartyse nustatytas įmokas nustatytais terminais ir tvarka. Taip pat nustatyta, kad ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ 2007-12-18 su atsakovu G. Č. sudarė dvi Laidavimo sutartis Nr. LT066048/L (2007.12.18), Nr. LT066049/L (2007.12.18), pagal kurias atsakovas įsipareigojo įvykdyti BUAB „AGV Transport“ neįvykdytas ar netinkamai įvykdytas prievoles, prisiimtas pagal finansinio lizingo sutartis. BUAB „AGV Transport“ tinkamai nevykdė prisiimtų Lizingo sutartimis įsipareigojimų. BUAB „AGV Transport“ savo sutartinių įsipareigojimų ieškovui tinkamai nevykdė. Lizingo sutartys yra nutrauktos nuo 2008-12-10. Ieškovas 2013-08-02 siuntė reikalavimą atsakovui G. Č. įvykdyti iki 2013-08-16 Laidavimo sutartimis prisiimtas prievoles ieškovui. Tačiau atsakovas įsipareigojimų neįvykdė. Nustatyta, kad automobiliai ieškovui yra grąžinti. Skola pagal Lizingo sutartį Nr. LT066049 yra 252,69 Lt. Taip pat remiantis CK 6.574 str., Sutarčių bendrųjų sąlygų 11.2.3, Specialiųjų sąlygų punktų nuostatomis, yra apskaičiuotos 4983,07 Lt palūkanos už visą pagal įmokų grafikus likusį laikotarpį nuo sutarčių nutraukimo iki turto išpirkimo laikotarpio pabaigos. Automobiliai yra parduoti tretiesiems asmenims. Nustatyta, kad dėl to ieškovas patyrė 26 781,08 Lt dydžio nuostolį (t.y. turto likutinės (neišpirktos) vertės ir turto pardavimo kainos skirtumas). Remiantis sutarčių nuostatomis ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 5743,62 Lt nuostolio atlyginimo dėl turto pardavimo (Sutarčių 9.8 p.). Taip pat vadovaujantis Sutarčių 11.3 p. ieškovas prašo priteisti ir 2303,84 Lt dydžio papildomų išlaidų, susidariusių dėl trečiųjų asmenų UAB „Technikos realizacijos centras“ ir UAB „Baltijos realizacijos centras“ suteiktų automobilių transportavimo paslaugų. Nurodytas aplinkybes patvirtina byloje pateikti rašytiniai įrodymai (b. l. 6-32). Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovo reikalavimo nenuginčijo (CPK 12, 178 str. str.).

7CK 6.76 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Pagal laidavimo sutartis laiduotojo (atsakovo) atsakomybė pagal Lizingo sutartis, BUAB „AGV Transport“ neįvykdžius prievolės, yra solidari (sutarčių 3 p.). Jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d.). Laidavimo sutarčių 4 punktas numato, kad laiduotojas už kliento įsipareigojimus pagal lizingo sutartį atsako lizingo bendrovei visu savo turtu, tomis pačiomis sąlygomis ir apimtimi kaip ir klientas.

8Taigi, remiantis išdėstytu bei vadovaujantis CK 6.38 str., 6.59 str., 6.200 str., 6.71 str., 6.72 str., 6.567 str., 6.574 str., 6.246 str. - 6.249 str., 6.251 str. 1 d.6.6 str. 4 d., iš atsakovo G. Č. priteistina ieškovui UAB „Swedbank lizingas“ 252,69 Lt nesumokėtų mokėjimų, 5743,62 Lt nuostolių atlyginimo, 2303,84 Lt papildomų išlaidų, 4983,07 Lt palūkanų.

9Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. LR CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 13 283,22 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2013-08-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 str. 1 d.).

10Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, todėl iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovo naudai – 398 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

11Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285-286 str. str., teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti iš atsakovo G. Č., a.k. ( - ) 252,69 Lt nesumokėtų įmokų, 5743,62 Lt nuostolių atlyginimo, 2303,84 Lt papildomų išlaidų, 4983,07 Lt palūkanų, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą 13 283,22 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2013-08-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 398 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Swedbank lizingas“, į.k.111568069, naudai.

14Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai