Byla I-1038-142/2008
Dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo, trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Halina Zaikauskaitė, sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo V. B. skundą atsakovams Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo, trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, ir

Nustatė

2pareiškėjas V. B. padavė teismui skundą ir patikslintą skundą, kuriais prašo priteisti iš atsakovo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos 24770,90 Lt atlyginimo skirtumą, susidariusį tarp faktiškai išmokėto atlyginimo ir atlyginimo, kurį nuo 2004-01-01 iki 2006-12-31 jam buvo privalu mokėti, priteisti iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės 594,50 Lt delspinigių, susidariusių dėl ne laiku sumokėtos atlyginimo dalies. Paaiškino, kad iki 2006-08-08 pareiginės algos dydis buvo skaičiuojamas taikant Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydžio koeficientus. Nuo 2003 m. Vyriausybė nuolat didino MMA tik darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, o pareigūnų darbo užmokestis ir toliau buvo skaičiuojamas taikant 430 Lt MMA dydį. Seimo 2006-07-19 priimtas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-789 nustatantis, kad valstybės tarnautojams pareiginės algos koeficiento vienetas yra jau ne minimalios mėnesinės algos dydis, o pareiginės algos bazinis dydis, pakartotinai įteisina nuo 2003 m. nekintantį ir ekonomine, socialine ir teisine prasme diskriminuojantį pareiginės algos skaičiavimą. Tokia teisinė situacija pažeidžia konstitucinius teisėtų lūkesčių ir teisinio tikrumo principą, proporcingumo principą, visų asmenų lygybės principą, prieštarauja LR Konstitucijos 29 str., 48 str. nuostatoms. Pareiškėjas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį pranešta tinkamai.

3Atsakovė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atsiliepime į skundą paaiškino, kad pareiškėjui darbo užmokestis buvo mokamas vadovaujantis galiojančiais Vyriausybės nutarimais. Atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį pranešta tinkamai.

4Atsakovės Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovės Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsiliepime į skundą nurodoma, kad su pareiškėjo skunde išdėstytais reikalavimais nesutinka. Prašo pakeisti Vyriausybės procesinę padėtį byloje iš atsakovo į trečiąjį suinteresuotą asmenį, nes delspinigius už darbo užmokesčio pavėluotą mokėjimą moka darbdavys, o Vyriausybė nėra pareiškėjo darbdavys. Atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį pranešta tinkamai.

5Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija atsiliepime į skundą pasisako, kad teismo sprendimas byloje neturės įtakos VRM teisėms ir pareigoms, todėl VRM neturėtų būti įtraukta dalyvauti byloje trečiuoju suinteresuotu asmeniu. Atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai.

6Teisme 2008-04-22 gautas pareiškėjo prašymas priimti jo atsisakymą nuo skundo ir administracinę bylą nutraukti (b. l. 31).

7Administracinė byla nutrauktina.

8Administracinių bylų teisenos įstatymo 52 straipsnis numato pareiškėjui teisę atsisakyti skundo bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį, ši teisė niekaip neapribojama.

9Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 3 punktas numato, kad tokiu atveju, kai pareiškėjas atsisako nuo skundo, byla nutraukiama.

10Pareiškėjui šia nutartimi papildomai išaiškinama, kad pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 102 straipsnio 3 dalį bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

11Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 3 p., 102 str. teismas

Nutarė

12Priimti pareiškėjo V. B. atsisakymą nuo skundo ir nutraukti administracinę bylą pagal pareiškėjo V. B. skundą atsakovams Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo, trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

13Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paduodant skundą per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai