Byla 2S-391-56/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Petro Jaržemskio,

2kolegijos teisėjų Danutės Kutrienės, Neringos Švedienės,

3rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3-o apylinkės teismo 2008 m. kovo 13 d. nutarties, kuria atmestas ieškovo A. P. pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

4Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5I.Ginčo esmė

6Ieškovas A. P. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti neteisėtu ieškovo A. P. ir atsakovo Nordea Bank Finland Pic Lietuvos skyriaus 2005-09-15 sudarytos kredito sutarties Nr. ( - )nutraukimą atsakovo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus iniciatyva; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

7Nurodė, kad pagal minėtą kredito sutartį ieškovui buvo suteiktas kreditas būsto įsigijimui, tačiau kreditorius 2007 m. vasario 22 d. ieškovui įteikė pranešimą apie kredito sutarties nutraukimą nuo 2006 m. gruodžio 12 d. Kredito sutarties nutraukimas kreditoriaus iniciatyva yra neteisėtas, nes ieškovas nebuvo tinkamai ir laiku įspėtas apie kreditoriaus ketinimą nutraukti sutartį. Sutartis buvo nepagrįstai nutraukta ir dėl to, kad ieškovas laiku bankui nesumokėjo tik 189,68 Lt. Ieškovas apie šią nepriemoką nežinojo dėl to, kad bankas jam nepateikė reikiamos informacijos.

8Vilniaus miesto 3-o apylinkės teismo 2007-12-10 sprendimu už akių ieškinys buvo atmestas; iš ieškovo valstybei priteista 14,80 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

9Teismas konstatavo, kad ieškovas ir ieškovo atstovas advokato padėjėjas Kornelijus Pivoriūnas neatvyko į teismo posėdį be svarbių priežasčių, jie neatvykimo priežasčių nepranešė, nepateikė prašymo atidėti bylos nagrinėjimą ar nagrinėti bylą ieškovui nedalyvaujant, apie teismo posėdžio vietą ir laiką ieškovui ir jo atstovui yra žinoma, ką jie patvirtino savo parašu teismo posėdžio protokole.

10Teismas pažymėjo, kad ieškovo ir atsakovo 2005-09-15 kredito sutarties Nr. ( - )10.1 punktas suteikia kreditoriui teisę nutraukti kredito sutartį ir pareikalauti grąžinti kreditą bei sumokėti priskaičiuotas palūkanas ir kitas mokėtinas sumas pagal šią sutartį, jeigu kredito gavėjas nesumoka laiku bet kokios pagal šią sutartį mokėtinos sumos ilgiau kaip dešimt kalendorinių dienų. Kaip matyti iš atsakovo pateiktos pažymos, ieškovas kelis kartus iš eilės vėlavo daugiau ne dešimt dienų sumokėti kredito grąžinimo įmokas bei priskaičiuotas palūkanas už naudojimąsi kreditu, taip pat per kredito davėjo nustatytą terminą nepadengė susidariusios skolos bei toliau nemokėjo įmokų pagal kredito sutartį, dėl ko skola padidėjo. Ši aplinkybė sudarė kredito davėjui pagrindą nutraukti kredito sutartį prieš terminą.

11Teismas konstatavo, kad ieškovo argumentas, jog atsakovas, nutraukdamas kredito sutartį, nesilaikė šioje sutartyje nustatytos sutarties nutraukimo tvarkos, neįrodytas. Ieškovo ir atsakovo 2005-09-15 sudarytos kredito sutarties Nr. ( - )10.1 punktas numato, kad kredito sutartis nutraukiama prieš terminą pranešant kredito gavėjui raštu ne vėliau kaip prieš dešimt kalendorinių dienų. Kaip matyti iš bylos medžiagos, kredito davėjas yra išsiuntęs kredito gavėjui net keturis tokius pranešimus ir tris kartus atidėjo sutarties nutraukimo terminą, tačiau ieškovas iki sutarties nutraukimo įsiskolinimo nesumokėjo, kredito sutarties nutraukimo dieną ieškovo įsiskolinimas atsakovui siekė 404,05 eurų. Šios aplinkybės patvirtina, kad atsakovas laikėsi kredito sutartyje nustatytos sutarties nutraukimo tvarkos bei turėjo šioje sutartyje numatytą jos nutraukimo pagrindą.

12Ieškovas A. P. pateikė pareiškimą dėl teismo sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriuo prašė panaikinti teismo sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės. Nurodė, kad dar pasirengimo nagrinėti bylą teisme metu paaiškėjo aplinkybė, kad ieškovas A. P., priešingai nei teigia atsakovas, negavo jokių prieigos priemonių prie internetinės bankininkystės, kurios leistų ieškovui kontroliuoti tarpusavio atsiskaitymų balansą. Taip pat atsakovas nepateikė įrodymų apie tai, kad ieškovas neįvykdė savo finansinių įsipareigojimų sutartyje nustatyta tvarka. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovas laiku nesumokėjo tik 189.68 Lt įmokos dalies, apie kurios buvimą jis net nežinojo, todėl negalima teigti, kad atsakovas negavo iš esmės to, ko tikėjosi. Taip pat nėra pagrindo teigti, kad minėtos įmokos dalies nesumokėjimas duoda realų pagrindą atsakovui nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje. Sutarties nutraukimas sukels ieškovui tokias pasekmes, kurios yra neadekvačios sutarties neįvykdymo pasekmėms, t. y. ieškovas negalės sudaryti sutarčių su kitais bankais, nes pateks į nemokių klientų sąrašus. Ieškovas nurodo, kad į teismo posėdį neatvyko dėl to, kad tiek jis, tiek jo atstovas klaidingai pasižymėjo teismo posėdžio laiką, dėl ko nepranešė apie neatvykimą teismui. Šią aplinkybę grindžia tuo, kad ieškovas ir jo atstovas atvyko į teismą pavėlavę, t. y. 13.30 val.

13Atsakovas Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius pateikė atsiliepimą į pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriuo prašo netenkinti pareiškimo ir palikti teismo sprendimą už akių galioti. Atsakovas laiko, kad ieškovo nurodyti įrodymai negali turėti įtakos sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui, internetinės bankininkystės sutartis ir būsto kredito sutartis yra du atskiri sandoriai ir vieno jų nevykdymas negali turėti įtakos kito sandorio vykdymui. Be to, ieškovas pats pripažino, kad sutarties nutraukimo metu jis buvo skolingas atsakovui. Ieškovas ir atsakovas nesutaria tik dėl įsiskolinimo dydžio, tačiau tai neturi įtakos sutarties nutraukimo pagrindo buvimui, kadangi sutarties nutraukimui pakanka kredito gavėjo vėlavimo atlikti mokėjimus pagal kredito sutartį daugiau nei dešimt kalendorinių dienų. Be to, atsakovas laiko, kad ieškovo nurodytų neatvykimo į teismo posėdį priežasčių pripažinti svarbiomis nėra pagrindo.

14II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

15Vilniaus miesto 3-o apylinkės teismo 2008 m. kovo 13 d. nutartimi atmestas ieškovo A. P. pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo; iš ieškovo valstybei priteista 20,10 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

16Teismas pažymėjo, kad CPK 288 str. numatytos dvi aplinkybės, kurių abiejų visuma sudaro pagrindą panaikinti teismo sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės: jeigu šalis į teismo posėdį neatvyko ar nepateikė atsiliepimo į ieškinį dėl svarbių priežasčių, apie kurias negalėjo laiku pranešti teismui, ir jos pareiškime nurodyti įrodymai gali turėti įtakos sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui. Teismas konstatavo, kad ieškovas A. P. neįrodė esant nė vienos iš šių aplinkybių.

17Ieškovo nurodyta aplinkybė, kad atsakovas nesuteikė ieškovui prieigos prie internetinės bankininkystės, kuri leistų ieškovui kontroliuoti tarpusavio atsiskaitymų balansą, neturi įtakos sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui. Kredito sutarties 7.2.2. punktas numato, kad palūkanų mokėjimo grafikai sudaromi kiekvienam palūkanų nustatymo laikotarpiui ir yra prieinami kredito gavėjui banko teikiamose Solo paslaugose, arba banke, arba kitomis komunikacijos priemonėmis yra pateikiami kredito gavėjui. Tai, kad ieškovas neturėjo prieigos prie internetinės bankininkystės, nepatvirtina, kad jis negalėjo gauti kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiko kitu kredito sutartyje numatytu būdu. Teismas nustatė, kad per visą kredito sutarties galiojimo laikotarpį ieškovas nesikreipė į banką dėl kredito gražinimo ir palūkanų mokėjimo grafiko pateikimo. Tik po sutarties nutraukimo, t. y. 2007 m. birželio 15 d. bankui buvo pateiktas prašymas dėl paskolos grąžinimo grafiko (b.l. 82). Ieškovas neįrodė, kad jis negalėjo laiku gauti kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiko vienu iš kredito sutartyje numatytų būdų. Todėl šio grafiko neturėjimas nepateisina nesumokėjimo kredito grąžinimo ir palūkanų įmokų sutartyje nustatytais terminais. Ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas nutraukė kreditavimo sutartį, nesant tam numatyto pagrindo, o teismo sprendime už akių nurodyta aplinkybė, kad atsakovas nutraukė kreditavimo sutartį su ieškovu teisėtai, nepaneigta. Ieškovas nurodo, kad jis patirs kredito sutarties nutraukimo pasekmes neadekvačiai sunkesnes, nei atsakovas patyrė dėl to, jog ieškovas laiku nesumokėjo kredito grąžinimo ir palūkanų įmokos, nes jis negalės gauti kredito iš kitų kredito įstaigų. Tačiau ši aplinkybė neįrodyta. Ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad jis būtų kreipęsis į kitą kredito įstaigą dėl kredito suteikimo ir jam būtų atsisakyta suteikti kreditą dėl to, kad su juo buvo nutraukta ankstesnė kredito sutartis. Ieškovo pateikti įrodymai taip pat nepatvirtina, kad atsakovas, nutraukdamas kredito sutartį, neturėjo pagrindo nesitikėti, jog ši sutartis ieškovo nebus vykdoma. Teismas nustatė, kad ieškovas jau nuo 2006 m. liepos 28 d. reguliariai vėlavo mokėti kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo įmokas bankui, o nuo 2006 m. spalio 30 d. ieškovo įsiskolinimas atsakovui nuolatos augo ir sutarties nutraukimo dieną sudarė apie 400,00 eurų; nuo 2006 m. spalio 23 d. iki 2006 m. gruodžio 28 d. ieškovas neatliko jokių mokėjimų atsakovui (b.l. 66-68). Be to, iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovo ieškovui siųsti pranešimai apie įsiskolinimą jam nebuvo įteikiami. Todėl atsakovas turėjo realų pagrindą manyti, kad kredito sutartis nebus tinkamai vykdoma ir ateityje. Taigi, ieškovo nurodyti įrodymai negali turėti įtakos teismo sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui.

18Teismas nepripažino svarbia ieškovo nurodytos jo ir atstovo neatvykimo į teismo posėdį priežasties. Teismas nurodė, kad ieškovas ir ieškovo atstovas pasirašė teismo posėdžio protokole apie tai, kad jiems žinoma, jog kitas teismo posėdis įvyks 2007 m. gruodžio 10 d. 9.00 val. Be to, teismo posėdžių tvarkaraščiai viešai skelbiami interneto puslapyje www.teismai.lt, taip pat ieškovas tokią informaciją galėjo gauti telefonu, nurodytu teismo šaukime, todėl ieškovas, abejodamas dėl posėdžio laiko, turėjo galimybę gauti atitinkamą informaciją net keliais būdais. Ieškovas nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, jog tiek jis, tiek jo atstovas neteisingai pasižymėjo teismo posėdžio laiką. Vien ta aplinkybė, kad ieškovas ir jo atstovas atvyko į teismą 2007 m. gruodžio 10 d. 13.30 val. neįrodo sąžiningo ieškovo suklydimo dėl teismo posėdžio laiko.

19Kadangi pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo neįrodytas buvimas dviejų įstatymo numatytų būtinų aplinkybių, sudarančių pagrindą panaikinti teismo sprendimą už akių, teismas netenkino pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Teismas iš ieškovo valstybės naudai priteisė procesinių dokumentų įteikimo išlaidas (CPK 92 str., 93 str. 1 d.).

21III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

22Ieškovas A. P. atskiruoju skundu prašė panaikinti Vilniaus miesto 3-o apylinkės teismo 2008 m. kovo 13 d. nutartį ir 2007 m. gruodžio 10 d. sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą pirmosios instancijos teisme.

23Nurodė, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006-09-21 nutarime yra nurodęs, kad sprendimo už akių priėmimas - tai specifinis ginčų civilinėje byloje sprendimo būdas, kai vienai iš proceso šalių nusišalinus nuo dalyvavimo nagrinėjant civilinę bylą (pvz., atsakovui arba ieškovui neatvykus į teismo, kuriame turi būti nagrinėjama civilinė byla, posėdį, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį) ši byla yra nagrinėjama ir sprendimas yra priimamas nedalyvaujant tai šaliai.

24Ieškovas nurodė, kad jis nenusišalino nuo civilinės bylos nagrinėjimo, o dėl klaidos derinant posėdžio laiką atvyko kitą valandą.

25Nepagrįstas teismo argumentas, kad Solo paslaugos nesuteikimas ieškovui neturi įtakos teismo sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui. Ieškovas informaciją apie mokėtinas sumas galėjo sužinoti tik iš banko darbuotojų arba naudodamasis Solo paslauga, jei ji būtų buvusi suteikta. Taigi, teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovas informaciją galėjo gauti „kitu kredito sutartyje nurodytu būdu“. Kadangi bankas nesuteikė ieškovui Solo paslaugos, ieškovas apie mokėtinas bankui sumas sužinodavo tik iš banko darbuotojų, nuvykęs į banką. Banko tarnautojai, aptarnaudavę ieškovą, jį suklaidino, nes ieškovas žinodamas, kad yra 189,68 Lt nepriemoka, dėl kurios gali būti nutraukta sutartis, būtų ją padengęs. Šias aplinkybes ieškovas siekė įrodyti liudytojų - banko tarnautojų, aptarnavusių ieškovą, parodymais.

26Teismas taip pat nepagrįstai nurodė, kad ieškovas nepateikė įrodymų apie tai, jog nutraukus kredito sutartį ieškovui bus apsunktinos galimybės gauti kreditą kitose banko įstaigose. Tokio įrodymo ieškovas negali gauti- tai tarp bankų veikianti susižinojimo sistema, kurios duomenų bankai neatskleidžia. Teismas šiuo atveju privalėjo vadovautis teisingumo ir protingumo kriterijais, nes akivaizdu, jog kitam bankui pateikus duomenis apie kredito sutarties nutraukimą, kils neigiami padariniai ieškovui.

27Teismas nurodė, jog atsakovas siuntė pranešimus apie įsiskolinimą ieškovui. Tačiau byloje yra įrodymai, jog šie pranešimai ieškovo nepasiekdavo (dėl intensyvių ieškovo komandiruočių). Byloje yra taip pat įrodymai (banko sąskaitų išrašai), jog beveik visas įmokas ieškovas atliko grynaisiais pinigais, t.y. atvykus į banką ir susitikus su banko tarnautoju. Byloje nėra įrodymų, jog bankas, žinodamas, jog nepavyko įteikti pranešimo ieškovui, ką nors būtų pranešęs ieškovui jam atvykus į banką.

28Teismas neištyręs visų įrodymų, negalėjo konstatuoti, kad bankas teisėtai nutraukė būsto kredito sutartį ieškovui laiku nesumokėjus tik 189,68 Lt sumos. Taigi, sprendimas už akių yra nepagristas ir neteisėtas.

29Atsakovas Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį atmesti, nutartį palikti nepakeistą.

30Nurodė, kad teismas visapusiškai ištyrė byloje esančius įrodymus, tiek ieškinyje, tiek pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodytas aplinkybes, į juos įsigilino ir įvertino, todėl nėra pagrindo pripažinti sprendimą už akių ir skundžiamą nutartį neteisėtais ir nepagrįstais.

31Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

32Atskirasis skundas atmestinas.

33Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, sprendžia, kad ieškovo pateiktame pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo panaikinti sprendimą ir akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą.

34Ieškovas teigia, kad į teismo posėdį neatvyko, nes jis ir jo atstovas advokato padėjėjas K. Pivoriūnas klaidingai pasižymėjo kito teismo posėdžio laiką. Teisėjų kolegija šį ieškovo argumentą atmeta. Iš teismo posėdžio protokolo (b.l. 101) matyti, kad tiek ieškovas, tiek jo atstovas pasirašė, kad jiems yra žinoma, jog kitas teismo posėdis įvyks 2007-12-10 9 val. Taigi, ieškovas ir jo atstovas, kaip atidūs ir atsakingi bylos dalyviai, turėjo žinoti tikslų kito teismo posėdžio laiką, o esant abejonėms, galėjo kreiptis į teismą ir jį pasitikslinti.

35Teisėjų kolegija taip pat atmeta ieškovo argumentus, kad ieškovas neturėdamas priėjimo prie internetinės bankininkystės (Solo paslaugos), negalėjo sužinoti, koks yra mokėtinos sumos ar palūkanų dydis. Ieškovas, norėdamas sužinoti apie sutarties vykdymo eigą, galėjo tai padaryti kitais būdais- nueidamas ar paskambindamas į banką ir kt. Teisėjų kolegija pažymi, kad bankas (atsakovas) yra suinteresuotas tinkamu sutarties vykdymu, todėl nepagrįstas ieškovo argumentas, jog ieškovui atvykus į banką, bankas nesuteikė ieškovui tikslios informacijos apie susikaupusią nepriemoką.

36Ieškovas teigia, kad jis bankui laiku nesumokėjo tik 189,68 Lt sumos, todėl kreditavimo sutartis buvo nutraukta nepagrįstai. Šis ieškovo argumentas taip pat yra atmestinas. Iš į bylą pateiktos banko 2007-08-08 pažymos (b.l. 66-68) matyti, kad ieškovas 2006-12-22 bankui buvo laiku nesumokėjęs 404,05 eurų, t.y. ieškovas bankui įmokų nemokėjo jau kelis mėnesius. Taigi, bankas (atsakovas) turėjo teisę nutraukti šalių sudarytą kredito sutartį Nr.( - ).

37Ieškovas taip pat nurodė, kad nutraukus kredito sutartį, jam bus apsunkintos galimybės gauti kreditą kitose banko įstaigose. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad šis klausimas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, todėl jis pagrįstai ir nebuvo svarstomas.

38Iš to, kad išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė CPK 288 str. 3 ir 4 d. ir todėl pagrįstai atmetė ieškovo pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Taigi, Vilniaus miesto 3-o apylinkės teismo 2008 m. kovo 13 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta, o ją naikinti nėra pagrindo.

39Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., kolegija

Nutarė

40Vilniaus miesto 3-o apylinkės teismo 2008 m. kovo 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos teisėjų Danutės Kutrienės, Neringos Švedienės,... 3. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. P.... 4. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. I.Ginčo esmė... 6. Ieškovas A. P. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti... 7. Nurodė, kad pagal minėtą kredito sutartį ieškovui buvo suteiktas kreditas... 8. Vilniaus miesto 3-o apylinkės teismo 2007-12-10 sprendimu už akių ieškinys... 9. Teismas konstatavo, kad ieškovas ir ieškovo atstovas advokato padėjėjas... 10. Teismas pažymėjo, kad ieškovo ir atsakovo 2005-09-15 kredito sutarties Nr. (... 11. Teismas konstatavo, kad ieškovo argumentas, jog atsakovas, nutraukdamas... 12. Ieškovas A. P. pateikė pareiškimą dėl teismo sprendimo už akių... 13. Atsakovas Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius pateikė atsiliepimą į... 14. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 15. Vilniaus miesto 3-o apylinkės teismo 2008 m. kovo 13 d. nutartimi atmestas... 16. Teismas pažymėjo, kad CPK 288 str. numatytos dvi aplinkybės, kurių abiejų... 17. Ieškovo nurodyta aplinkybė, kad atsakovas nesuteikė ieškovui prieigos prie... 18. Teismas nepripažino svarbia ieškovo nurodytos jo ir atstovo neatvykimo į... 19. Kadangi pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo neįrodytas... 20. Teismas iš ieškovo valstybės naudai priteisė procesinių dokumentų... 21. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 22. Ieškovas A. P. atskiruoju skundu prašė panaikinti Vilniaus miesto 3-o... 23. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006-09-21 nutarime yra... 24. Ieškovas nurodė, kad jis nenusišalino nuo civilinės bylos nagrinėjimo, o... 25. Nepagrįstas teismo argumentas, kad Solo paslaugos nesuteikimas ieškovui... 26. Teismas taip pat nepagrįstai nurodė, kad ieškovas nepateikė įrodymų apie... 27. Teismas nurodė, jog atsakovas siuntė pranešimus apie įsiskolinimą... 28. Teismas neištyręs visų įrodymų, negalėjo konstatuoti, kad bankas... 29. Atsakovas Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius atsiliepime į atskirąjį... 30. Nurodė, kad teismas visapusiškai ištyrė byloje esančius įrodymus, tiek... 31. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios... 32. Atskirasis skundas atmestinas.... 33. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, sprendžia, kad ieškovo... 34. Ieškovas teigia, kad į teismo posėdį neatvyko, nes jis ir jo atstovas... 35. Teisėjų kolegija taip pat atmeta ieškovo argumentus, kad ieškovas... 36. Ieškovas teigia, kad jis bankui laiku nesumokėjo tik 189,68 Lt sumos, todėl... 37. Ieškovas taip pat nurodė, kad nutraukus kredito sutartį, jam bus apsunkintos... 38. Iš to, kad išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 39. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., kolegija... 40. Vilniaus miesto 3-o apylinkės teismo 2008 m. kovo 13 d. nutartį palikti...