Byla eB2-1446-259/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Mikrokodas“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Mikrokodas“,

Nustatė

2ieškovė pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašoma iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Mikrokodas“ dėl nemokumo. Nurodė, kad atsakovės įmonės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui pareiškimo pateikimo dienai sudarė 7537,66 Eur. Siekdama išieškoti įmokų įsiskolinimą, ieškovė atsakovės įmonei taikė priverstinio poveikio priemones, tačiau įsiskolinimas nebuvo padengtas.

32016 m. vasario 24 d. nutartimi klausimas dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo paskirtas nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2016 m. kovo 4 d. 9.00 val., apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį 2016 m. vasario 24 d. paskelbta specialiame interneto tinklalapyje (CPK 133 str. 3 d.). Prieštaravimų negauta.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

5LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

6Kauno apygardos teismas 2016 m. vasario 10 d. nutartimi įpareigojo atsakovės administracijos vadovą per 10 dienų nuo nutarties kopijos gavimo dienos pateikti teismui nutartyje nurodytus dokumentus, reikalingus įvertinti įmonės turtą, finansinę ir ūkinę būklę. Procesinius dokumentus du kartus išsiuntus atsakovės buveinės adresu – Kauno m. sav. Kauno m. Piliakalnio g. 11-31, taip pat juridinių asmenų registre nurodytu atsakovės administracijos vadovo D. Š. gyvenamosios vietos adresu – ( - ), jie įteikti nebuvo, pašto įstaiga grąžino korespondenciją su atžyma „neatsiėmė pašte“. Gyventojų registro tarnybos prie LR vidaus reikalų ministerijos duomenimis nustatyta, kad D. Š. 2013 m. sausio 28 d. deklaravo išvyką į Jungtinę Karalystę. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas sprendžia, jog nesant galimybės gauti dokumentų apie atsakovės įmonės finansinę būklę, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Mikrokodas“ spręstinas vadovaujantis ieškovės byloje pateiktais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

7Juridinių asmenų registro duomenimis UAB „Mikrokodas“ įregistruota 2004 m. gegužės 27 d., pagrindinė bendrovės veikla – elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų prekyba. Iš VĮ Registrų centro duomenų matyti, kad nuosavybės teise įregistruoto nekilnojamojo turto atsakovė neturi. VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovės įmonės vardu registruotos trys transporto priemonės – Renault Master, 1999 m. gamybos, Reanault Espace, 1998 m. gamybos, Citroen XM, 1992 m. gamybos, kurioms Turto arešto aktų registro duomenimis taikyta devyniolika apribojimų, dalyvavimas viešame registre draudžiamas, nesant techninės apžiūros ar draudimo. Pagal Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktą informaciją, atsakovės įmonė mokesčių įstatymais privalomų teikti mokesčių deklaracijų neteikia nuo 2011 m., o pagal pateiktas mokesčių deklaracijas bei mokesčių apskaitos duomenis bendrovė 2016 m. vasario 15 d. turi 19,32 Eur mokestinę nepriemoką valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams. VSDFV informacinės sistemos duomenimis, UAB „Mikrokodas“ skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2016 m. vasario 29 d. sudarė 7537,66 Eur, valstybiniu socialiniu draudimu apdraustų asmenų įmonėje nėra. Antstolė A. A. 2016 m. sausio 21 d. grąžino ieškovei sprendimą dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka su išieškojimo negalimumo aktu, kuriame nurodė, jog UAB „Mikrokodas“ adresu Kauno m. sav. Kauno m. Piliakalnio g. 11-31 veiklos nevykdo, bendrovės vardu registruotos autotransporto priemonės nerandamos ir jos nelikvidžios, registruotino nekilnojamojo turto, bankų sąskaitose piniginių lėšų bei kito turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, nėra.

8Įvertinęs nurodytas aplinkybes, taip pat tai, kad atsakovės įmonė nuo 2008 metų neteikia Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentų, kas vertintina sąmoningu įmonės blogos turtinės padėties ir nemokumo slėpimu, teismas sprendžia, jog atsakovės įmonė nebevykdo realios ūkinės-komercinės veiklos, todėl nėra pagrindo manyti, jog atsakovės finansinė padėtis šiuo metu pagerėjo ir pusės jos turimo turto vertė yra didesnė nei pradelstų įsipareigojimų suma. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintą aktyvų teismo vaidmenį nagrinėjant bankroto bylas, į tai, kad atsakovė neteikia kitokių duomenų apie savo įmonės kreditorius bei turimą turtą, vengia vykdyti įsipareigojimus ieškovei, bei vadovaujantis CPK 2 straipsniu, 7 straipsnio antrąja dalimi, CK 1.5 straipsnio 4 dalimi, teismas sprendžia, kad nustatytas UAB „Mikrokodas“ skolų ir turto vertės santykis atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Šios aplinkybės sudaro pagrindą tenkinti kreditoriaus ieškinį ir iškelti UAB „Mikrokodas“ bankroto bylą (ĮBĮ 6 str. 1 d., 9 str. 7 d. 1 p.).

9Administruoti atsakovės įmonės bankroto procedūrą skirtina bankroto administratorė UAB „Vermosa“, kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

10Iškėlus UAB „Mikrokodas“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

11Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

12Iškelti UAB „Mikrokodas“ (juridinio asmens kodas 300029624, registracijos adresas Kauno m. sav. Kauno m. Piliakalnio g. 11-31) bankroto bylą.

13Paskirti UAB „Mikrokodas“ administratore UAB „Vermosa“ (juridinio asmens kodas 125928698, adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Sėlių g. 33, įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA019).

14Uždėti UAB „Mikrokodas“ (juridinio asmens kodas 300029624) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

15Ieškovu byloje laikyti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrių, atsakove - UAB „Mikrokodas“, o į bylą įstojusius atsakovės kreditorius, teismui nutartimi patvirtinus jų finansinius reikalavimus, pripažinti trečiaisiais asmenimis be savarankiškų reikalavimų.

16Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

17Nustatyti, kad UAB „Mikrokodas“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

18Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Finansų ministerijos, ieškovei, atsakovei, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt

19Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

20Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, teismo posėdyje rašytinio... 2. ieškovė pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašoma iškelti bankroto... 3. 2016 m. vasario 24 d. nutartimi klausimas dėl bankroto bylos atsakovei... 4. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 5. LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma,... 6. Kauno apygardos teismas 2016 m. vasario 10 d. nutartimi įpareigojo atsakovės... 7. Juridinių asmenų registro duomenimis UAB „Mikrokodas“ įregistruota 2004... 8. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, taip pat tai, kad atsakovės įmonė nuo 2008... 9. Administruoti atsakovės įmonės bankroto procedūrą skirtina bankroto... 10. Iškėlus UAB „Mikrokodas“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas... 11. Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7... 12. Iškelti UAB „Mikrokodas“ (juridinio asmens kodas 300029624, registracijos... 13. Paskirti UAB „Mikrokodas“ administratore UAB „Vermosa“ (juridinio... 14. Uždėti UAB „Mikrokodas“ (juridinio asmens kodas 300029624) nekilnojamajam... 15. Ieškovu byloje laikyti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno... 16. Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per... 17. Nustatyti, kad UAB „Mikrokodas“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10... 18. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 19. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 20. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...