Byla AS-552-756/2017
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (pranešėja) ir Skirgailės Žalimienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. Z. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 3 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. Z. skundą atsakovui valstybės įmonės „Regitra“ Kauno filialui dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas A. Z. (toliau – ir pareiškėjas) 2017 m. balandžio 5 d. kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą su skundu (b. l. 1), kurį vėliau patikslino (b. l. 14), prašydamas teismo grąžinti pareiškėjui 1984 m. spalio 4 d. išduotą vairuotojo pažymėjimą Nr. 254764 (toliau – vairuotojo pažymėjimas).

6II.

7Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. balandžio 13 d. nutartimi pareiškėjui nustatė terminą (iki 2017 m. gegužės 2 d.) nutartyje nurodytiems skundo trūkumams pašalinti (b. l. 11–12). Pirmosios instancijos teismas minėtoje nutartyje konstatavo, kad pareiškėjas skunde nenurodė atsakovo, skundžiamo veiksmo, neaiškiai ir painiai suformulavo skundo aplinkybes. Teismas minėtoje nutartyje pasiūlė pareiškėjui suformuluoti skundo reikalavimą, taip pat pasiūlė nurodyti teismui, kada gavo Regitros Kauno filialo 2017 m. vasario 14 d. sprendimą Nr. (1.18)-24-208 (jei pareiškėjas jį skųstų teismui).

82017 m. gegužės 3 d. teismo nutartimi pareiškėjo skundas buvo laikomas nepaduotu, nes pareiškėjas nustatytu terminu nepašalino 2017 m. balandžio 13 d. nutartyje nurodytų skundo trūkumų (b. l. 34–35).

9III.

10Pareiškėjas A. Z. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (toliau – ir LVAT) pateikė atskirąjį skundą, nurodydamas, kad nesutinka su Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 3 d. nutartimi (b. l. 42).

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12IV.

13Nagrinėjamos bylos dalykas – Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 3 d. nutarties, kuria pareiškėjo skundas laikytas nepaduotu, teisėtumas ir pagrįstumas.

14Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad jeigu skundas neatitinka šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje, 24, 25 ir 35 straipsniuose nustatytų reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

15Pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria nustatomas terminas skundo trūkumams pašalinti atskiruoju skundu nėra skundžiama, todėl apeliacinės instancijos teismas, vertindamas Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 3 d. nutarties teisėtumą, taip pat vertina ir Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 13 d. nutartį.

162017 m. balandžio 13 d. nutartyje pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjo skundas neatitinka ABTĮ (redakcija, galiojusi nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 28 d.) 24–25 ir 35 straipsnių reikalavimų (b. l. 11).

17Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. balandžio 13 d. nutartyje konstatavo, kad pareiškėjas skunde nenurodė atsakovo. Pagal ABTĮ 24 straipsnio 2 dalies 4 punktą, skunde turi būti nurodytas viešojo administravimo subjekto, kurio teisės aktas arba veiksmai (neveikimas) ar vilkinimas atlikti veiksmus skundžiami, pavadinimas ir buveinė. Pareiškėjas tiek pirminiame skunde, tiek ir patikslintame skunde iš esmės nurodė viešojo administravimo subjektą, kurio veiksmus (neveikimą) skundžia (Regitros Kauno filialą) (b. l. 2, 14). Tai, kad pareiškėjas nenurodė Regitros Kauno filialo buveinės adreso nėra teisiškai reikšminga, nes šią aplinkybę teismas gali lengvai nustatyti pats ir tai netrukdo pradėti administracinės bylos teiseną.

18Pirmosios instancijos teismas 2017 m. balandžio 13 d. nutartyje taip pat nurodė, kad pareiškėjas skunde nesuformulavo reikalavimo, o skundo aplinkybės suformuotos neaiškiai, painiai, todėl tikslintinos, nurodant konkretų skundžiamą veiksmą (neveikimą), aplinkybes, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą ir tai patvirtinančius įrodymus. Pareiškėjas patikslintame skunde nurodė, kad prašo grąžinti pavogtą vairuotojo pažymėjimą, t. y. pareiškėjo reikalavimas neatitiko administracinio teismo kompetencijos ir galimų priimti teismo sprendimo rūšių. Be to, pareiškėjas nei skunde, nei patikslintame skunde nenurodė išsamių aplinkybių, kuriomis jis grindžia savo reikalavimą.

19Administraciniame procese, siekdamas realiai apginti galimai pažeistas besikreipusio asmens teises, teismas turi būti pakankamai aktyvus ir veikti taip, kaip numatyta ABTĮ 12 straipsnyje – išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises ir pareigas, įspėti dėl procesinių veiksmų atlikimo arba neatlikimo pasekmių ir padėti šiems asmenims įgyvendinti jų procesines teises. Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. balandžio 13 d. nutartyje nurodė, kad pareiškėjas galimai laiko neteisėtu Regitros Kauno filialo 2017 m. vasario 14 d. sprendimą Nr. (1.18)-24-208 (toliau – Sprendimas), todėl nurodė, kad, pareiškėjui jį skundžiant, siūlytina nurodyti teismui, kada jis buvo gautas ir pateikti tai patvirtinantį įrodymą, t. y. voką (b. l. 11).

20Iš Sprendimo turinio matyti, kad Regitros Kauno filialas, pakeitęs pareiškėjo vairuotojo pažymėjimą nauju, atsisakė grąžinti pareiškėjui senąjį vairuotojo pažymėjimą (b. l. 4). Atsisakymas atlikti veiksmus yra vienas iš viešojo administravimo subjektui leistinų atlikti veiksmų, kurio teisėtumas bei pagrįstumas ir sudaro bylos nagrinėjimo dalyką, kartu su įpareigojimu viešojo administravimo subjektą atlikti tuos veiksmus, kuriuos šis tam tikru savo sprendimu buvo atsisakęs atlikti. Iš pareiškėjo skundų galima daryti išvadą, kad jis nesutinka su Regitros Kauno filialo Sprendimu, tačiau pareiškėjas patikslintame skunde jo panaikinti teismo neprašė, atitinkamai, nepateikė teismui duomenų apie šio Sprendimo gavimo datą, konkrečiai ir aiškiai neišdėstė aplinkybių, kuriomis grindžia savo reikalavimą.

212017 m. balandžio 13 d. nutartyje pirmosios instancijos teismas taip pat išaiškino pareiškėjui žyminio mokesčio sumokėjimo tvarką, nurodė, kad gali būti pateiktas motyvuotas ir įrodymais pagrįstas prašymas atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo. Vis dėlto, pareiškėjas, pateikdamas teismui patikslintą skundą, nepateikė duomenų apie žyminio mokesčio sumokėjimą, taip pat nepateikė teismui prašymo atleisti nuo žyminio mokesčio.

22Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai pareiškėjo skundą laikė nepaduotu, nepašalinus teismo 2017 m. balandžio 13 d. nutartyje nurodytų skundo trūkumų, todėl Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 3 d. nutartis paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas.

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

24Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 3 d. nutartį palikti nepakeistą, o pareiškėjo A. Z. atskirąjį skundą atmesti.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas A. Z. (toliau – ir pareiškėjas) 2017 m.... 6. II.... 7. Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. balandžio 13 d. nutartimi 8. 2017 m. gegužės 3 d. teismo nutartimi pareiškėjo skundas buvo laikomas... 9. III.... 10. Pareiškėjas A. Z. Lietuvos vyriausiajam... 11. Teisėjų kolegija... 12. IV.... 13. Nagrinėjamos bylos dalykas – Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m.... 14. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 15. Pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria nustatomas terminas skundo... 16. 2017 m. balandžio 13 d. nutartyje pirmosios instancijos teismas nustatė, kad... 17. Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. balandžio 13 d. nutartyje... 18. Pirmosios instancijos teismas 2017 m. balandžio 13 d. nutartyje taip pat... 19. Administraciniame procese, siekdamas realiai apginti galimai pažeistas... 20. Iš Sprendimo turinio matyti, kad Regitros Kauno filialas, pakeitęs... 21. 2017 m. balandžio 13 d. nutartyje pirmosios instancijos teismas taip pat... 22. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 24. Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 3 d. nutartį palikti... 25. Nutartis neskundžiama....