Byla e2-178-494/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui V. M. (V. M.) dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo V. M. 1191,04 Lt skolą (1000 Lt negrąžintos paskolos, 136,74 Lt palūkanų iki kredito grąžinimo termino ir 54,30 Lt palūkanų po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos), 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 54 Lt žyminio mokesčio ir kitas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad tarp ieškovo, valdančio sistemą „Vivus.lt“, ir atsakovo buvo sudaryta 2013-02-17 vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas paskolino atsakovui 1000 Lt sumą 4 mėnesiams, t.y. iki 2013-06-17, tačiau atsakovas nustatytu terminu skolos negrąžino. Ieškovas įvairiomis priemonėmis ragino atsakovą atsiskaityti, bet jis nereagavo. V. S. bendrųjų sąlygų 7.1 punktu, CK 6.874 str. 1 d., 6.210 str. Ieškovas paskaičiavo 54,30 Lt palūkanų nuo 2013-05-18 iki 2013-06-18 už naudojimąsi paskola po kredito grąžinimo termino dienos, kurios laikytinos minimaliais kreditoriaus nuostoliais CK 6.261 str. prasme, kompensuojantys tuos praradimus, kuriuos ieškovas patyrė dėl neteisėtų atsakovo veiksmų. Lietuvos A. T. praktikoje yra ne kartą išaiškinta, kad CK 6.874 str. 1 d. norma, pagal kurią turi būti skaičiuojamos palūkanos už piniginės prievolės terminų pažeidimą, yra įstatyminė išimtis iš CK 6.37 str. 4 d. nuostatos, kad palūkanos už palūkanas neskaičiuojamos. Bendra pinigų suma, kurią privalo grąžinti paskolos gavėjas, tais atvejais, kai paskola laiku negrąžinta, susideda iš šių sumų: paskolos negrąžinta dalis, palūkanos kaip atlyginimas už naudojimąsi pinigais ir palūkanos, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (LAT 2011-11-02 nutartis c.b. Nr.3K-3-400/2011, 2010-12-09 nutartis Nr. 3K-3-509/2010, 2007-06-29 nutartis Nr. 3K-3-298/2007, 2005-11-14 nutartis Nr. 3K-3- 572/2005, 2005-09-28 nutartis Nr. 3K-3-434/2005, 2004-03-03 nutartis Nr. 3K-3-161/2004, 2003- 09-18 nutartis Nr. 3K-7-751/2003 ir kt.). Remiantis CK 6.37 str. 2 d., iš atsakovo turi būti išieškomos 5 procentų dydžio procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LAT 2005-06-29 nutartis Nr. 3K-3-364/2005, 2005-09-28 nutartis Nr. 3K-3-434/2005, 2005-11-14 Nr. 3K-3-572/2005 ir kt.). Pažymi, kad atsakovas nėra informavęs apie jokias atsakomybę lengvinančias ar nuo jos atleidžiančias aplinkybes, taip pat nėra pranešęs apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą.

3Atsakovo gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, todėl procesiniai dokumentai įteikti jam viešo paskelbimo būdu (CPK 130 str.). Per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl ieškovo prašymu priimamas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Byloje ieškovas pateikė šiuos įrodymus: mokėjimo nurodymą apie sumokėtą žyminį mokestį, 2013-02-17 Vartojimo kredito sutarties Nr. 9881958001 bendrąsias ir specialiąsias sąlygas, paaiškinimą dėl palūkanų skaičiavimo, AB DNB banko 2013-02-17 sąskaitos išrašą dėl 1000 Lt pervedimo V. M., Gyventojų registro informaciją apie asmenį ir kitus dokumentus.

7Atlikus pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal CPK 285 str. 2 d., nustatyta, kad ieškovas savo įsipareigojimus pagal sutartį įvykdė tinkamai – 2013-02-17 suteikė atsakovui 1000 Lt kreditą su bendra kredito kainos metine norma 180,90% iki 2013-06-17, kredito sumą pervesdamas į atsakovo banko sąskaitą. Tačiau atsakovas savo įsipareigojimų pagal sutartį nevykdė – nustatytu terminu paskolos negrąžino ir nesumokėjo palūkanų, į kreditoriaus įspėjimus nereagavo bei liko skolingas 1000 Lt negrąžinto kredito ir 136,74 Lt palūkanų už naudojimąsi pasiskolintais pinigais, iš viso 1136,74 Lt.

8Sutarties 4.1 punkte nustatyta, kad už naudojimąsi kreditu kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas, kurių procentinė išraiška yra pateikiama sutarties specialiosiose sąlygose. Palūkanos skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos (imtinai) iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas kredito davėjui (Sutarties 4.4 p.). P. S. 7.1 punktą kredito gavėjui praleidus Kredito ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, 4.1. punkte nurodyta bendra norma yra skaičiuojama toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką, pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.874 straipsnio 1 dalyje, LR Vartojimo kredito įstatyme bei šioje Sutartyje nustatytas taisykles. Atsakovui negrąžinus kredito nustatytu terminu, ieškovas paskaičiavo 54,30 Lt palūkanų (CK 6.249 str. 1 d., 6.261 str.). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų pareiškęs pretenzijas ieškovui dėl sutarties vykdymo ar sumokėjęs skolą.

9Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Įstatymas draudžia vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str., 6.189 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka ir mokėti palūkanas (CK 6.873 str. 1 d., 6.881 str. 1 d.). Laikoma, kad skolininkas pažeidė prievolę, kai neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartyje numatytas sąlygas, praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 str., 6.205 str.). Praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais nuostoliais (CK 6.261 str.).

10Kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovas savo prievolių pagal 2013-02-17 vartojimo kredito sutartį neįvykdė, negrąžino kredito ir nesumokėjo palūkanų, todėl ieškinys tenkintinas, iš atsakovo priteistina ieškovui 1000 Lt negrąžinto kredito, 136,74 Lt sutartinių palūkanų ir 54,30 Lt palūkanų už mokėjimo termino praleidimą, iš viso 1191,04 Lt (CK 6.2 str., 6.4 str., 6.38 str., 6.63 str., 6.189 str., 6.200 str., 6.256 str., 6.261, 6.873-6.874 str.).

11Remiantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., iš atsakovo priteistinos ieškovui 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 1191,04 Lt sumą, skaičiuojant nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos 2014-12-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Patenkinus ieškinį visiškai, iš atsakovo priteistinos ieškovui bylinėjimosi išlaidos - 54,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 1 d.).

13Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) teisme išlaidos sudaro mažesnę nei teisingumo ministro ir finansų ministro įsakymu nustatytą minimalią valstybei priteistiną išlaidų sumą, todėl pašto išlaidos į valstybės biudžetą nepriteisiamos (CPK 92 str., 96 str. 6 d.)

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 185, 259, 262, 265, 285-286 str., teismas

Nutarė

15Ieškinį patenkinti.

16Priteisti iš atsakovo V. M. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „4finance“ (į.k. ( - )), 344,95 Eur (tris šimtus keturiasdešimt keturis eurus 95 ct) (1191,04 Lt) įsiskolinimo, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-12-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,64 Eur (penkiolika eurų 64 ct) (54,00 Lt) bylinėjimosi išlaidų.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine ir kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo CPK 287 str. nustatyta tvarka.

18Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

19Sprendimo kopiją ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai