Byla 2A-200-153/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Galinos Blaževič,

2kolegijos teisėjų Virginijos Gudynienės, Nijolios Indreikienės,

3sekretoriaujant Elenai Skruodienienei,

4dalyvaujant ieškovės akcinės bendrovės „Lesto“ atstovei J. J., atsakovo D. B. atstovui advokatui A. S.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų D. B. ir I. B. apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 26 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-644-301/2010 pagal ieškovės akcinės bendrovės Rytų skirstomųjų tinklų patikslintą ieškinį atsakovams I. B. ir D. B. dėl žalos atlyginimo bei atsakovės I. B. priešieškinį ieškovei akcinei bendrovei Rytų skirstomiesiems tinklams dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

7Ieškovė AB Rytų skirstomieji tinklai patikslintu ieškiniu prašė išieškoti iš atsakovų solidariai 11 509,61 Lt žalai atlyginti, 345 Lt teismo išlaidas, 766,22 Lt ekspertizės išlaidas, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki bus įvykdyta prievolė.

8Ieškovė nurodė, kad su atsakove I. B. 2001-11-16 sudarė elektros energijos tiekimo vartojimo sutartį. Atsakovė yra gyvenamojo namo ir kitų statinių, esančių ( - ), savininkė, tačiau nuo 1991 m. faktiškai pastatuose savininkės leidimu gyvena jos sūnaus atsakovo D. B. šeima. 2008-04-16 patikrinimo metu nustatyta, kad atsakovų skaitiklio gaubto plombos suklastotos, surašytas Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 010598, skaitiklis nuimtas ir pateiktas specialiai komisijai, kuri perskaičiavusi buitinio elektros vartotojo suvartotos elektros energijos kiekį per laikotarpį nuo 2007-06-08 (nuo operatoriaus atstovo dokumentuose užfiksuotos paskutinės tikrinimo dienos, kurio metu buvo tikrintas tik įsiskolinimo apmokėjimo ar ne faktas, netikrinant prietaisų būklės) iki 2008-04-16 pažeidimo fiksavimo datos, nustatė 11 291,61 Lt dydžio padarytą žalą ir 210 Lt už trifazio skaitiklio remontą ir jo pakeitimą. Atsakovės priešieškinį prašė atmesti. Nurodė, kad atsakovė, mokėdama už pateiktą elektros energiją, sutarties sudarymą patvirtino savo veiksmais. Be to, atsakovei buvo išduotos 2001-11-06 Techninės sąlygos Nr. 330-524/2001, 2001-11-08 buvo gauta Vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paraiška, atsakovei įvykdžius Technines sąlygas, buvo leista prijungti prie tinklų trifazį atvadą.

9Atsakovė I. B. patikslintą ieškinį prašė atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad atsakovų kaltės dėl skaitiklio plombų pažeidimo nėra, tai galėjo padaryti ieškovės darbuotojai. Atsakovė pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti negaliojančia 2001-11-16 elektros energijos tiekimo vartojimo sutartį Nr. 2991847, sudarytą tarp jos ir AB „Lietuvos energija“ filialo Alytaus elektros tinklų nuo sutarties sudarymo momento. Nurodė, kad sutartis pasirašyta jos sūnaus atsakovo D. B. be atsakovės įgaliojimo. Atsakovės nuomone, pripažinus sutartį negaliojančia, ieškovė neturi teisės reikalauti žalos atlyginimo.

10Atsakovas D. B. ieškinį prašė atmesti, priešieškinį tenkinti. Nurodė, kad jis skaitiklio nepažeidė.

11Marijampolės rajono apylinkės teismas 2010 m. liepos 26 d. sprendimu patikslintą ieškinį tenkino, priešieškinį atmetė, priteisė solidariai iš atsakovų ieškovei 11 509,61 Lt žalos atlyginimą, 345 Lt žyminį mokestį, 766,22 Lt ekspertizės išlaidų atlyginimą; priteisė iš atsakovų po 24,27 Lt iš kiekvieno valstybei išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

12Teismas nustatė, kad 2001-11-16 tarp AB „Lietuvos energija“ filialo Alytaus elektros tinklai ir pastatų, esančių ( - ), savininkės atsakovės I. B. buvo sudaryta elektros energijos tiekimo vartojimo sutartis, kurią vietoje I. B. pasirašė atsakovės sūnus atsakovas D. B., kurio šeima savininkės I. B. žodiniu leidimu apsigyveno šiuose pastatuose nuo jų įsigijimo momento. Teismo nuomone, atsakovė žinojo apie teikiamą elektros energijos paslaugą į jos nuosavybę, šią paslaugą toleravo ir nesiėmė priemonių energijos tiekimui nutraukti ir/ ar jos atsisakyti. Atsakovė pripažino, jog nesikreipė į ieškovę dėl elektros atjungimo. Tai patvirtino nustatytos aplinkybės: santykiuose su šios paslaugos tiekėja (ieškove) pastatų savininkei atsakovei visada atstovavo jos sūnus atsakovas D. B., jis atsakovės vardu 2001-11-08 užpildė ir pasirašė vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paraišką, jam 2001-11-09 ieškovė išdavė pažymą Nr. 450/2001 apie techninių sąlygų Nr. 330-524/2001 įvykdymą, 2001-11-16 surašė buitinio vartotojo elektros atvado įrenginiu prijungimo prie elektros tinklų (performinimo) aktą Nr. 299/847, kurį vietoje atsakovės pasirašė atsakovas. Byloje nebuvo pateikta jokių duomenų, kad atsakovė būtų prieštaravusi tokiems sūnaus veiksmams ir/ ar jiems nepritarusi. Teismas konstatavo, kad atsakovė pritarė sutartinių teisinių santykių su ieškove (elektros energijos paslaugos tiekėja) egzistavimu ir šį 2001-11-16 sandorį patvirtino, todėl teismo nuomone, sandoris atstovaujamai atsakovei sukelia teisines pasekmes (CK 1.92 str. 1.33 str. 6 d.), ir dėl šios priežasties atsakovės priešieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu teismas atmetė kaip nepagrįstą.

13Teismas nustatė, kad ieškovės darbuotojų 2008-04-16 atliktos apžiūros metu atsakovei priklausančiame gyvenamajame name ( - ), rastos suklastotos elektros skaitiklio gaubto plombos, tačiau skaitiklio skydo plombos pažeidimo faktas nekonstatuotas. Lietuvos teismo ekspertizės centro 2010-03-02 atliktos ekspertizės metu skaitiklio skydo plombos pažeidimo faktas taip pat nepatvirtintas, tačiau nustatyta, kad skaitiklio skaičiavimo mechanizmo būgnai buvo pašaliniu įrankiu priverstinai persukami. Teismas nurodė, kad nustatytas skaitiklio pažeidimas patenka į ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 97.4 punkte išvardytų elektros prietaisų pažeidimų sąrašą, todėl, nepriklausomai nuo to, ar jo kaltė dėl pačių pažeidimų nustatyta, vartotojas elgėsi nepakankamai atidžiai ir rūpestingai, taip sudarydamas sąlygas neapmokėti tiekėjai už gaunamą elektros energiją ir atsirasti nuostoliams. Šiuo atveju svarbu nustatyti ne tai, kad pats vartotojas pažeidė elektros apskaitos prietaisą ar sugadino elektros apskaitos schemos elementą, o tą aplinkybę, kad jo elgesys neatitiko tvarkingo elektros vartotojo, kuris rūpinasi jam priklausančiais elektros įrenginiais, imasi atitinkamų priemonių, kad šie prietaisai tvarkingai funkcionuotų, standarto. Teismo nuomone, esant nustatytiems elektros skaitiklio gaubto plombų pažeidimo ir skaitiklio skaičiavimo mechanizmo būgnų pašaliniu įrankiu priverstinio persukimo faktams, vartotojo kaltė preziumuojama, o nustatyti pažeidimai pripažintini neteisėtu elektros energijos vartojimu. Abu atsakovai yra atsakingi už padarytą pažeidimą, kadangi pagal Taisyklių 62 punktą už elektros apskaitos prietaisų bei jų plombų apsaugą yra atsakingi objektų, kuriuose elektros apskaitos prietaisai yra įrengti, savininkai ar nuomininkai. Teismas nurodė, kad skaitiklio duomenų mechaninis koregavimas galėjo būti atliekamas nuo 2007-03-06 ieškovės darbuotojo J. B. patikrinimo iki 2007-03-16, t. y. skaitiklio skydo užplombavimo datos, nes šis užplombavimas kito tikrinimo metu, t. y. 2007-06-07, netikrintas, o buvo tikrinamas tik įsiskolinimo apmokėjimo ar ne faktas. Todėl pagal Taisyklių 97.4 punkto 1 dalį ieškovė (operatorė) turi teisę perskaičiuoti buitinio vartotojo suvartotos elektros energijos kiekį per laikotarpį nuo operatorės atstovo dokumentuose užfiksuotos paskutinės elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų patikrinimo dienos, bet ne ilgesnį kaip vieni metai. Kadangi atsakovai neginčijo ieškovės komisijos nustatyto 11 291,61 Lt žalos dydžio ir 210 Lt už trifazio skaitiklio remontą ir pakeitimą, todėl ši suma turi būti ieškovei solidariai priteista iš atsakovų.

14Apeliaciniu skundu atsakovai I. B. ir D. B. prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – patikslintą ieškinį atmesti ir patenkinti priešieškinį. Apeliantų nuomone, teismo sprendimas yra nepagrįstas dėl šių motyvų:

15Dėl sutarties pripažinimo negaliojančia

16Teismas nepagrįstai pripažino I. B. atsakove ir solidariai su atsakovu priteisė ieškovės prašomą sumą. Atsakovė su ieškove sutarties nebuvo sudariusi. Tik iš pateiktų procesinių dokumentų civilinėje byloje Nr. 2-3084-301/2008 atsakovė sužinojo apie 2001-11-16 sudarytą elektros energijos tiekimo vartojimo sutartį. Šios sutarties atsakovė nepasirašė, todėl iš jos negali atsakovei atsirasti teisės ir pareigos, todėl negalėjo vykdyti sutartimi nustatytų įsipareigojimų. Sutartis, kurioje neatsispindi atsakovės valia, turi būti pripažinta negaliojančia nuo jos sudarymo momento. Atsakovė nebuvo įgaliojusi kito asmens už ją pasirašyti sutartį.

17Dėl elektros skaitiklio plombų pažeidimo

18Teismas nepasisakė dėl to, kaip buvo galima pažeisti elektros skaitiklio plombas, nepažeidus skydo plombų. Atsakovai buvo pripažinti padarę realiai neįmanomą pažeidimą, t.y. padarę elektros skaitiklio plombų pažeidimus, kurios yra po skydu, o šis yra užplombuotas operatorės plombomis, kurios yra nepažeistos ar suklastotos. Ieškovės atstovai jokių pažeidimų nepastebėjo. Atsakovams nebuvo jokių galimybių pastebėti plombų suklastojimus ar prasukti skaitiklį, neatidarius skydo, kuris yra užplombuotas operatorės plombomis ir kurios, kaip tvirtina ir pati ieškovė bei patvirtino ir atlikta ekspertizė, nebuvo suklastotos ar kaip nors kitaip pažeistos. Ieškovė teismui nepateikė pažymos, kad minėtą skaitiklį atsakovai priėmė, t. y. jį apžiūrėjo prieš pastatant, įsitikino, kad visos plombos, kurios yra ant skaitiklio, yra nepažeistos ir užplombuotos operatorės plombomis. Tikrinant minėtą skaitiklį ieškovės atstovams atsakovai nė karto nedalyvavo. Atsakovų kaltės dėl skaitiklio plombų suklastojimo ir skaitiklio prasukimo nėra, todėl atsakovai negali atsakyti už ieškovei tariamai padarytą žalą.

19Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė AB Rytų skirstomieji tinklai prašė apeliacinį skundą atmesti. Atsikirsdama į apeliacinio skundo argumentus, ieškovė nurodė šiuos motyvus:

201) apie tai, kad atsakovei priklausančiame gyvenamame name esančio elektros skaitiklio Nr. 307325 gaubto plombos suklastotos, t. y. buvo padarytas pažeidimas, numatytas Taisyklių 96,5 punkte, nustatyta 2008-04-16 patikrinimo metu. Šio patikrinimo metu nustatytas aplinkybes patvirtino ir Lietuvos teismo ekspertizės centras 2010-03-02 ekspertizės išvadoje;

212) atsakovai nevykdė CK 6.387 str. 1 d. ir taisyklių 62 p. reikalavimų: neužtikrino elektros apskaitos įrangos priežiūros, neužtikrino jų tinkamos techninės būklės, todėl nevykdė sutartinių įsipareigojimų;

223) pažeistos elektros skaitiklio gaubto plombos ir skaičiavimo mechanizmo pažeidimai tiesiogiai sąlygojo žalos atsiradimą, t. y. neteisėti veiksmai buvo atlikti anksčiau nei atsirado žala, o atsiradusi žala tapo tų veiksmų rezultatu;

234) atsakovės valia sudaryti elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį buvo išreikšta konkliudentiniais veiksmais, todėl tai, kad atsakovė nepasirašė sutarties, nereiškia, kad tokia sutartis neegzistuoja ir kad atsakovė neturi elektros energijos vartotojams teisės aktuose nustatytų teisių ir pareigų.

24Apeliacinis skundas netekintinas.

25Apeliacijos tikslas – neįsiteisėjusio pirmosios instancijos teismo sprendimo patikrinimas, neperžengiant apeliacinio skundo ribų. Tai reiškia, kad apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į apelianto skunde išdėstytus nesutikimo su teismo sprendimu motyvus, patikrina skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo teisinį ir faktinį bei absoliučius sprendimo negaliojimo pagrindus (CPK 320 str.).

26Teisėjų kolegija konstatuoja, kad skundžiamas teismo sprendimas atitinka formuojamą kasacinio teismo praktiką, pagal kurią teisę sudaryti elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį turi teisėti techninius reikalavimus atitinkančių elektros energijos tiekimo įrenginių ir apskaitos prietaisų valdytojai nepriklausomai nuo valdymo pagrindo. Šiuo atveju bylos medžiaga patvirtina, kad apeliantė I. B. kuriai tiekiama elektros energija, yra pastatų esančių ( - ) savininkė, pastatai nuo 1991-06-18 įregistruoti apeliantės vardu (b. l. 38-39, 1 t.). Tačiau ten gyveno atsakovės sūnus atsakovas D. B., kurio šeima savininkės I. B. žodiniu leidimu apsigyveno šiuose pastatuose nuo jų įsigijimo momento. Surinkti byloje rašytiniai įrodymai patvirtina, kad apeliantės vardu 2001-11-08 buvo užpildyta ir pasirašyta vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų paraiška (1 t., b. l. 82), 2001-11-09 išduota pažyma Nr. 450/2001 apie techninių sąlygų Nr. 330-524/2001 (1 t., b. l. 83) įvykdymą, taip pat 2001-11-16 buvo surašytas buitinio vartotojo elektros atvado įrenginių prie elektros tinklų aktas Nr. 299/847 (1 t., b. l. 84), be to, byloje yra AB „Lietuvos energija“ filialo Alytaus elektros tinklų ir apeliantės vardu sudaryta 2011-11-16 elektros energijos tiekimo sutartis (1 t., b. l. 18). Taigi ginčijama sutartį dėl elektros energijos tiekimo turėjo teisę sudaryti tiek pastatų savininkė, tiek apeliantas D. B., todėl atmestinas apeliantų motyvas, kad jie neprisiėmė jokių įsipareigojimų, nes tai prieštarauja byloje surinktiems rašytiniams įrodymams. Vien tas faktas, kad ginčijamą sutartį pasirašė apeliantės sūnus, o ne pati apeliantė, nesudaro pagrindo šią sutartį pripažinti negaliojančia. Byloje neginčytinai įrodyta, kad elektros energijos tiekimo paslauga į apeliantės namų valdą buvo tiekiama ir jai apie tai buvo žinoma, todėl šalių valia tiekti ir gauti elektros energiją buvo realizuota konkliudentiniais veiksmais. Vadovaujantis CK 1.71 straipsnio 1 dalimi, sandoriai gali būti sudaromi žodžiu, raštu arba konkliudentiniais veiksmais. Dėl to, kas paminėta, apeliantų argumentas apie tai, kad šalių sudarytoje rašytinė tvarka sutartyje dėl elektros energijos ir atsiskaitymo už elektros energijos tiekimą, esantis duomenų nesutapimas(sutartis surašyta atsakovės vardu, o sutartį pasirašė atsakovas) nesudaro pagrindo pripažinti, kad atsakovai gali būti atleisti nuo materialinės atsakomybės ir tuo pagrindu pirmosios instancijos teismo sprendimas gali būti panaikintas, nes šioje byloje buvo tinkamai taikyta CK 6.383-6.391 straipsnių nuostatos. Pažymėtina, kad apeliantė neprašo nutraukti elektros energijos tiekimo paslaugas.

27Tokiu būdu Sutartis dėl energijos tiekimo laikoma sudaryta nuo 2001-11-16 buitinio vartotojo elektros atvado įrenginių prijungimo prie elektros tinklų (1 t., b. l. 84). Pagal susiklosčiusius santykius tarp ginčo šalių, ieškovė yra elektros energijos pardavėja, o atsakovai – elektros energijos vartotojai ir pirkėjai, todėl remiantis CK 6.383 straipsnio 1 dalimi, atsakovai privalėjo sumokėti už tiektą elektros energiją ir atsakyti už pažeidimus, susijusius su neapskaitinės elektros energijos vartojimu (CK 6.387 str. 2 d.). Elektros energijos matavimo prietaisų sugadinimu, plombų falsifikavimu ir jų pažeidimu buvo siekiama vartoti neapskaitinę elektros energiją. Tokie veiksmai vertintini kaip priešingi ieškovės tikslams bei visuomenės interesams, todėl atleisti apeliantus nuo atsakomybės nėra teisinio pagrindo.

28CK nustatyta objektyvi kaltės, kaip civilinės atsakomybės, samprata. Pagal CK 6.248 straipsnio 3 dalį laikoma, kad asmuo kaltas, jeigu, atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes, jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek tam tikromis sąlygomis buvo būtina. Nagrinėjamo ginčo atveju apeliantų kaltei įvertinti taikytinas objektyvus protingo asmens testas (kriterijus). Pagal Civilinio kodekso 6.263 straipsnio 1 d. nuostatas civilinė atsakomybė atsiranda, neįvykdžius įstatyme ar sutartyje nustatytos pareigos, kai dėl to kilo žala arba tai sudarė sąlygas žalai atsirasti ar padidėti, t. y. tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos yra priežastinis ryšys. Byloje dėl žalos atlyginimo turi būti įrodytos tokios teisinės aplinkybės: žala (nuostoliai), neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys tarp žalos ir neteisėtų veiksmų bei kaltė, jeigu žala atlyginama kaltės pagrindu. Bylos medžiaga patvirtina, kad apeliantei nuosavybės teise priklausančiame name gyveno jos sūnus apeliantas D. B., kuris pasirašė elektros energijos tiekimo sutartį su ieškove ir šios sutarties pagrindu įgijo teises ir pareigas, tačiau jų tinkamai nevykdė (CK 6.200 str. 1 d., 6.263 str.). Todėl paaiškėjus, kad nuostoliai dėl neapskaitinės elektros energijos vartojimo atsirado dėl elektros apskaitos prietaisų plombų pažeidimo byloje, pagrįstai reikalaujama priteisti žalą ne tik iš asmens, pasirašiusio elektros energijos tiekimo sutartį apelianto D. B., bet ir iš atsakovės apeliantės I. B.. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 62 punktas nustato, kad už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei visų plombų apsaugą atsako objekto ar įrenginių, kuriuose jie įrengti, savininkai ar nuomininkai. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nurodė atsakovų kaltus veiksmus, teisėjų kolegija su šiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis sutinka, todėl jų nekartoja. Kadangi byloje nepaneigta nei vieno iš atsakovų kaltė, todėl žala iš atsakovų priteistina solidariai.

29Atmestinas apeliantų motyvas, jog byloje nepasisakyta dėl galimumo pažeisti elektros prietaisų plombas. Byloje nustatyta, kad elektros apskaitos įrengimų prietaisai sumontuoti uždaroje teritorijoje, yra šalia pastato, ten pat yra palaidas šuo, elektros apskaitos įrengimų spinta užrakinama spyna, nuo kurios raktą turi atsakovas D. B., tad ieškovės darbuotojai be atsakovo D. B. žinios negalėjo apžiūrėti elektros apskaitos prietaisų plombų. Apeliantų iškeltas apeliaciniame skunde klausimas dėl išaiškinimo, kokiu būdu gali būti klastojamos plombos, jeigu nėra pažeistos kitos plombos, nesudaro pagrindo abejoti pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl nustatytos atsakovų kaltės šioje byloje, nes plombų klastojimo būdas iš esmės nustatytas eksperto išvadoje (1 t., b. l. 136). Atsakovų kaltė dėl plombų pažeidimų yra įrodyta ekspertų išvada, neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktu, daiktinių įrodymų paėmimo protokolu, AB Rytų skirstomųjų tinklų Alytaus regiono neapskaitinių elektros energijos vartojimo vietos apžiūrų aktų svarstymo protokolu, šie rašytiniai įrodymai nėra nuginčyti jokiais objektyviais įrodymais, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai vadovavosi jais byloje. Ieškovės prielaidos, kad galbūt plombų neatitikimai atsirado dėl pačios ieškovės darbuotojų veiksmų, kurie prieš įrengdami skaitiklį jo tinkamai neapžiūrėjo, ir dėl to, kad atsakovai tikrinant skaitiklį nė karto nedalyvavo, yra visiškai nepagrįsti, todėl atmestini.

30Esant tokioms aplinkybėms teismo sprendimas nekeistinas, apeliacinis skundas atmestinas (CPK 328, 326 str. 1 d. 1 p.).

31Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326-333 str.,

Nutarė

34Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 26 d. sprendimo nekeisti.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų Virginijos Gudynienės, Nijolios Indreikienės,... 3. sekretoriaujant Elenai Skruodienienei,... 4. dalyvaujant ieškovės akcinės bendrovės „Lesto“ atstovei J. J., atsakovo... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų D. B.... 7. Ieškovė AB Rytų skirstomieji tinklai patikslintu ieškiniu prašė... 8. Ieškovė nurodė, kad su atsakove I. B. 2001-11-16 sudarė elektros energijos... 9. Atsakovė I. B. patikslintą ieškinį prašė atmesti kaip nepagrįstą.... 10. Atsakovas D. B. ieškinį prašė atmesti, priešieškinį tenkinti. Nurodė,... 11. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2010 m. liepos 26 d. sprendimu... 12. Teismas nustatė, kad 2001-11-16 tarp AB „Lietuvos energija“ filialo... 13. Teismas nustatė, kad ieškovės darbuotojų 2008-04-16 atliktos apžiūros... 14. Apeliaciniu skundu atsakovai I. B. ir D. B. prašė pirmosios instancijos... 15. Dėl sutarties pripažinimo negaliojančia... 16. Teismas nepagrįstai pripažino I. B. atsakove ir solidariai su atsakovu... 17. Dėl elektros skaitiklio plombų pažeidimo... 18. Teismas nepasisakė dėl to, kaip buvo galima pažeisti elektros skaitiklio... 19. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė AB Rytų skirstomieji tinklai... 20. 1) apie tai, kad atsakovei priklausančiame gyvenamame name esančio elektros... 21. 2) atsakovai nevykdė CK 6.387 str. 1 d. ir taisyklių 62 p. reikalavimų:... 22. 3) pažeistos elektros skaitiklio gaubto plombos ir skaičiavimo mechanizmo... 23. 4) atsakovės valia sudaryti elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį buvo... 24. Apeliacinis skundas netekintinas.... 25. Apeliacijos tikslas – neįsiteisėjusio pirmosios instancijos teismo... 26. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad skundžiamas teismo sprendimas atitinka... 27. Tokiu būdu Sutartis dėl energijos tiekimo laikoma sudaryta nuo 2001-11-16... 28. CK nustatyta objektyvi kaltės, kaip civilinės atsakomybės, samprata. Pagal... 29. Atmestinas apeliantų motyvas, jog byloje nepasisakyta dėl galimumo pažeisti... 30. Esant tokioms aplinkybėms teismo sprendimas nekeistinas, apeliacinis skundas... 31. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326-333 str.,... 34. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 26 d. sprendimo nekeisti....